Er zijn 38 resultaten gevonden

door Augustinus
18 sep 2016, 12:35
Forum: Levensbeschouwing
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen 2
Reacties: 142
Weergaves: 13251

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen 2

Het spanningsveld tussen de empirische wetenschappen (waar verifieerbare bewijsvoering centraal staat) en religieuze overtuigingen is vanaf de twintigste eeuw op de spits gedreven. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat deze twintigste eeuw bij uitstek de eeuw is, waarin de empirische wetenschappen...
door Augustinus
14 sep 2016, 15:30
Forum: Levensbeschouwing
Onderwerp: "Is geloof een overtuiging, een bewijs of een mening?"
Reacties: 294
Weergaves: 37702

Re: "Is geloof een overtuiging, een bewijs of een mening?"

DE RABBIJN EN DE KONING Een Joodse rabbijn betrad het paleis van een machtige koning en mocht bij de vorst op audiëntie. De koning verwelkomde de rabbi en stelde hem de volgende vraag: "Hoe weet u af van het bestaan van de Schepper?" De rabbijn keek hem rustig aan en vroeg de koning eerbiedig om de...
door Augustinus
14 sep 2016, 10:19
Forum: Levensbeschouwing
Onderwerp: "Is geloof een overtuiging, een bewijs of een mening?"
Reacties: 294
Weergaves: 37702

Re: "Is geloof een overtuiging, een bewijs of een mening?"

DE RABBIJN EN DE KONING Een Joodse rabbijn betrad het paleis van een machtige koning en mocht bij de vorst op audiëntie. De koning verwelkomde de rabbi en stelde hem de volgende vraag: "Hoe weet u af van het bestaan van de Schepper?" De rabbijn keek hem rustig aan en vroeg de koning eerbiedig om de...
door Augustinus
05 sep 2016, 16:48
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Wat/wie is een heiden?
Reacties: 181
Weergaves: 19298

Re: Wat/wie is een heiden?

Wat ik hierboven allemaal lees over wat geschreven wordt over wat of wie een heiden is, of zou zijn… Ik vraag me af of de daarin besloten denkbeelden soms wel geheel of gedeeltelijk “juist” zijn. Over het algemeen hebben Christenen zich in de (politieke) historie erg weinig verdraagzaam opgesteld, e...
door Augustinus
25 aug 2016, 19:41
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen

Ik kan hier alleen maar van harte mee instemmen! Ik niet. Het zijn slechts schijnbare inconsequenties. Nader onderzoek en schriftvergelijking kan duidelijkheid geven voor oprechte mensen. Wat de besnijdenis betreft: De mensen die dat aankaarten, deden dat om onrust en twijfel te zaaien. @Alpha: je ...
door Augustinus
24 aug 2016, 11:16
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen

Ik sta er wat verbaasd over dat het Godsbewijs in deze topic inmiddels is gekoppeld aan de wet van Mozes en of daar inconsequenties en/of inhumane zaken in staan. Ik wil iedereen verzekeren dat de Bijbel vol staat met inconsequenties. Eerder is al gezegd, dat de Schrift een "verzameling boeken" is. ...
door Augustinus
17 aug 2016, 08:21
Forum: Spreken over de Bijbel
Onderwerp: Het moederhart van God.
Reacties: 70
Weergaves: 15084

Re: Het moederhart van God.

Over de “mannelijkheid” of “vrouwelijkheid” (of anderszins) van de Heilige Geest is al een andere topic gaande. De vraag komt ook hier weer aan de orde, ik denk dat het volgende citaat over God veelzeggend kan zijn: “Hoe kan adequaat over de/het onzichtbare worden gesproken? Wij kunnen slechts in be...
door Augustinus
14 aug 2016, 13:47
Forum: Levensbeschouwing
Onderwerp: De denkwijze van atheïsten
Reacties: 6119
Weergaves: 277001

Re: De denkwijze van atheïsten

De Bijbel is niet veranderd, dat hebben mensen gedaan. Er zijn leringen toegevoegd, die niet uit de bijbel afkomstig zijn. Zelfs Luther deed dat. Rom 3: 28 So halten wir es nun, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Luther 28 Zo stellen wij dan vast, dat de...
door Augustinus
08 aug 2016, 19:50
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

Het lijkt onderhand wel een spelletje de jongens tegen de meisjes… Eerlijk gezegd vind ik dat de dames hier ook wel een punt hebben. De Bijbelse God is dan wel Vaderlijk, Christus ook mannelijk en de Heilige Geest, die wordt tekstueel aangeduid als mannelijk. Vrijwel de hele Schriftuurlijke tekst he...
door Augustinus
07 aug 2016, 17:02
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

Toen de HSV gemaakt werd, haalden zij regelmatig de voorpagina. Een feministische groepering eiste dat God niet als vader, maar als moeder werd weergegeven. Het werd niet aangenomen en zij stapten kwaad uit her overleg weg. Zo schreef een ander dat het niet gebruiken van Gods naam een gemiste kans ...
door Augustinus
06 aug 2016, 14:58
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

Zoals ik hierboven al eerder schreef, is de Heilige Geest de Geest van God, die deel uitmaakt van de drie-eenheid samen met God de Vader en De Zoon van God: Jezus Christus. God gebruikt in de Bijbel vrijwel uitsluitend mannelijke bewoordingen, ook in de verzen die in beeldspraak worden weergegeven. ...
door Augustinus
05 aug 2016, 12:59
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

@Alpha: ik wil je bedanken voor je uitgebreide uitleg in je bijdrage aan mij gericht. Ik had het gevoel dat wat je eerder aan mij schreef wat nadere toelichting nodig had, aan dat verzoek heb je voldaan. Wat betreft Bijbelvertalingen: ik gebruik soms de Statenvertaling, af en toe de Herziene Statenv...
door Augustinus
04 aug 2016, 20:15
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

@Augustinus (14.28 uur); bedankt voor je zeer interessante en informatieve bericht. Heldere informatie! Duidelijke grammaticale uitleg :!: Dankjewel Anja! ;) Samengevat: Wanneer ik BIJ jou ben, zijn we één? Toch leert de Bijbel overduidelijk dat er meerdere goden zijn, ook engelen, als zonen gods, ...
door Augustinus
03 aug 2016, 14:28
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

De Triniteit is misschien niet geëtiketteerd in de Schrift als Drieëenheid, maar is toch duidelijk aanwezig. In het Oude Testament wordt de éénheid van God benadrukt. Maar vooral in het Nieuwe Testament wordt de openbaring van God volkomener in de Vleeswording van het Woord en de Uitstorting van de ...
door Augustinus
30 jul 2016, 08:49
Forum: Levensbeschouwing
Onderwerp: Goed en kwaad
Reacties: 2156
Weergaves: 116559

Re: Goed en kwaad

Dat atheïsten geen moraal zouden kennen – zoals hierboven wordt gesteld, is wat mij betreft klinklare onzin. Het is zelfs niet Bijbels. De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen, ik citeer: ”13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zu...
door Augustinus
29 jul 2016, 20:46
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Is de Heilige Geest vrouwelijk?
Reacties: 176
Weergaves: 13112

Re: Is de Heilige Geest vrouwelijk?

Het is de vraag waarom mensen eigenlijk zo nodig willen vaststellen of de Heilige Geest mannelijk, vrouwelijk danwel onzijdig is (onzijdig wordt meestal toegepast op kinderen, trouwens). Is het nou zo belangrijk om dit te staven?! Maar Goed, wellicht is het toch belangrijk genoeg om er wat over te z...
door Augustinus
13 jul 2016, 09:04
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen.

Bewijzen willen zien van God, beredeneren of Hij wel bestaat of niet bestaat, is, zoals ik hierboven al eerder schreef, een staaltje van de menselijke logica. Het is zeer de vraag of God onze logica volgt, onze vergelijkingen, onze analytische logische denkverbanden. Ons redelijke denken volgt een b...
door Augustinus
04 jul 2016, 20:34
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen.

Voordat mensen hier - goedbedoeld - verder gaan met het uitlichten van stukjes tekst uit de context van mijn bijdrage(n). Vergeet niet dat ik, binnen het kader van deze topic, slechts schrijf over het niet kunnen bewijzen van God. En daarbij zet ik grote vraagtekens bij de Cartesiaanse filosofie, di...
door Augustinus
03 jul 2016, 16:03
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen.

“21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.” (Citaat uit de Bijbel, Herziene Staten...
door Augustinus
25 jun 2016, 15:57
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen.

In de wetenschap spreken we over bewijzen , in de godsdienst spreken we over belijden . Wat mij betreft is er in het geloof, in de godsdienst, plaats voor belijden, beleven en leven, voor geloofs inhoud , voor geloofs beleving en voor geloofs praktijk , voor hoofd, hart en handen. De een legt (en m...
door Augustinus
25 jun 2016, 14:23
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen.

(Vervolg op mijn bijdrage hierboven) Alles wat bestaat, heeft een oorzaak en het heelal is begonnen te bestaan. Dit vooronderstelt dat het universum een oorzaak moet hebben. Dat is een klassieke redenering, die ons ook bijvoorbeeld een oerknal voorspiegelt. Alleen zou die oerknal vanuit het niets zi...
door Augustinus
25 jun 2016, 14:21
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Gods bestaan is niet te bewijzen
Reacties: 896
Weergaves: 60390

Re: Gods bestaan is niet te bewijzen.

"Waarom is er geen chaos, maar grote orde in de kosmos?" - Albert Einstein Of God te bewijzen of juist niet te bewijzen is, is voor mij persoonlijk een zinloze vraag. Het hangt volgens mij samen met onze historie en de wijze waarop de mens heden ten dage denkt over vrijheid, individualisme, religie...
door Augustinus
15 jun 2016, 09:22
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Een zeer ongemakkelijke “waarheid”
Reacties: 90
Weergaves: 9345

Re: Een zeer ongemakkelijke “waarheid”

Je beschrijft wat je weet inzake de Jungiaanse psychologie, Zolderworm. Wat Jung schrijft over de schaduw, dat wat we in onszelf proberen weg te redeneren, ontkennen en zelfs te onderdrukken misschien, daarin vind ik wel een bepaalde waarheid terug. Ik vind het jammer dat je godsdienst en religie a...
door Augustinus
10 jun 2016, 21:23
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Een zeer ongemakkelijke “waarheid”
Reacties: 90
Weergaves: 9345

Re: Een zeer ongemakkelijke “waarheid”

Je beschrijft wat je weet inzake de Jungiaanse psychologie, Zolderworm. Wat Jung schrijft over de schaduw, dat wat we in onszelf proberen weg te redeneren, ontkennen en zelfs te onderdrukken misschien, daarin vind ik wel een bepaalde waarheid terug. Ik vind het jammer dat je godsdienst en religie al...
door Augustinus
04 jun 2016, 10:16
Forum: Christelijk, open forum
Onderwerp: Een zeer ongemakkelijke “waarheid”
Reacties: 90
Weergaves: 9345

Re: Een zeer ongemakkelijke “waarheid”

Wanneer we predikanten als Ds. Van der Kaaij ‘tolereren’ in de kerk van Christus, dan halen we in mijn optiek eigenlijk letterlijk het heidendom binnen. Dat klinkt misschien heftig, maar hij baseert zich immers op heidense godsdiensten en heidense afgoden zoals de Egyptische Osiris en de Griekse Di...