Pagina 14 van 22

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 14:36
door hopper
Alpha schreef:
23 mar 2020, 14:34
hopper schreef:
18 mar 2020, 14:25
Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mt 7 is volstrekt in tegenspraak met de gulden regel.
Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
De gulden regel veronderstelt een ander.


Het "oordeelt niet" gaat over de maat nemen. Als er geen maat meer genomen wordt dan is 'de ander' er niet meer.
Je hebt kennelijk niet goed begrepen, waarover het gaat.

12 Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden, want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.


Ik heb geen wensen hoe anderen mijn zelf behandelen. Ik hecht geen waarde aan het 'zelf'.
Betekent dit nu dat ik met anderen zomaar wat mag doen?

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 14:39
door Alpha
Zolderworm schreef:
18 mar 2020, 16:30
Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Ik denk niet dat het je gaat lukken. Volgens mij moet je maar afwachten hoe je reïncarneert. Het gaat erom wat de Heren van het Lot voor jou het beste achten.
Citaat uit inzicht in de schrift:

Een opvallend kenmerk van de Egyptische religie was de belangstelling voor de doden en de moeite die men deed om zich er bij voorbaat van te verzekeren dat men het na de „verandering” die door de dood intrad, goed zou hebben en gelukkig zou zijn. Het geloof in reïncarnatie of zielsverhuizing was algemeen verbreid. De ziel gold als onsterfelijk; niettemin geloofde men dat het menselijk lichaam eveneens bewaard moest blijven, opdat de ziel er af en toe in kon terugkeren. Dat was de reden waarom de Egyptenaren hun doden balsemden. Het graf waarin het gemummificeerde lichaam werd gelegd, beschouwde men als het „huis” van de gestorvene.

De Bijbel:

Prediker 9:5 Want de levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust, ook hebben zij geen loon meer, want de gedachtenis aan hen is vergeten. 

Psalm 146:4 Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar de grond. Op die dag vergaan zijn gedachten. NWV.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 14:40
door Alpha
hopper schreef:
23 mar 2020, 14:36
Alpha schreef:
23 mar 2020, 14:34
hopper schreef:
18 mar 2020, 14:25
Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mt 7 is volstrekt in tegenspraak met de gulden regel.
Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
De gulden regel veronderstelt een ander.


Het "oordeelt niet" gaat over de maat nemen. Als er geen maat meer genomen wordt dan is 'de ander' er niet meer.
Je hebt kennelijk niet goed begrepen, waarover het gaat.

12 Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden, want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.


Ik heb geen wensen hoe anderen mijn zelf behandelen. Ik hecht geen waarde aan het 'zelf'.
Betekent dit nu dat ik met anderen zomaar wat mag doen?
Ikke en de rest kan stikken?

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 14:48
door hopper
Alpha schreef:
23 mar 2020, 14:40
hopper schreef:
23 mar 2020, 14:36
Alpha schreef:
23 mar 2020, 14:34
hopper schreef:
18 mar 2020, 14:25
Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mt 7 is volstrekt in tegenspraak met de gulden regel.
Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
De gulden regel veronderstelt een ander.


Het "oordeelt niet" gaat over de maat nemen. Als er geen maat meer genomen wordt dan is 'de ander' er niet meer.
Je hebt kennelijk niet goed begrepen, waarover het gaat.

12 Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden, want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.


Ik heb geen wensen hoe anderen mijn zelf behandelen. Ik hecht geen waarde aan het 'zelf'.
Betekent dit nu dat ik met anderen zomaar wat mag doen?
Ikke en de rest kan stikken?

Geen idee? Ik ben geen voorstander van die gulden regel. Omdat die m.i. tot egoïsme leidt. Hetgeen jij zelf ook lijkt te concluderen.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 15:26
door Alpha
Peter79 schreef:
20 mar 2020, 11:22
Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:41
Bedankt voor je reactie.

#1. Zoals ik al schreef is mijn mening is gebaseerd op de Bijbel, niet op ontelbare veronderstellingen.
Doordat de oppositie hier tegen de Bijbel is, is helaas een gelijk speelveld niet mogelijk.
Mensen kunnen hoog of laag springen, maar de Bijbel verandert daar niet door. De oppositie die je ervaart, is niet tegen de Bijbel als boek gericht, maar tegen bepaalde veronderstellingen over dat boek, bijvoorbeeld dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord zou zijn.
#2. Zou het citeren van de Bijbelse leer niet positief bedoeld kunnen zijn en niet als het “de les lezen” kunnen worden opgevat?
Ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, maar een zinnetje als dit: "Je geeft daarmee te kennen dat je de functie van het loskoopoffer niet goed begrijpt" komt erg belerend over. Natuurlijk krijg je daar oppositie tegen. Ik denk dat jij het niet goed begrijpt en als jij Gods gezag voor jouw mening claimen, zou ik dat ook nog godslasterlijk vinden.
#3. De “bisschop” van Carthago stelde verheffende religieuze titels in, om zich boven de gelovige te stellen.
Functionele titels hebben de bedoeling om gelovigen te ondersteunen.
Het is het verschil tussen herders en heersers.
Een bisschop, "episcopos" is letterlijk opziener, een woord dat gewoon in het Nieuwe Testament staat. Het gaat dan ook niet over het instellen van titels, maar over het wijzigen van machtsverhoudingen, waarbij de macht in een bepaalde top werd geconcentreerd. Er ontstond een hierarchie van gewone gelovigen en een groep mensen die over die gelovigen heersten. De opziener stond niet meer tussen de andere oudsten in, maar stond daarboven. Dit vond volgens deze link inderdaad in de 2e eeuw plaats, in overeenstemming met het jaar 150 dat je noemde.
Personen die naar de Bijbelse geest willen leven, hebben onderscheidingsvermogen en laten zich graag door de Bijbel onderwijzen.
En inderdaad, degenen die Bijbels gezien gezag krijgen, worden daarover geoordeeld.

#4. Er zijn inderdaad vele verslagen bewaard gebleven over “de Kerkvaders”, een m.i. on-Bijbelse titel, die later aan de geschiedenis is toegevoegd.
Het woord kerk is een foute vertaling van “ekklesia”, wat gewoon gemeente betekent.
Kerk is een vrij letterlijke overzetting van kuriake, dat "van de heer" betekent. Jezus is heer van de kerk, er is geen enkel bezwaar om kuriake te gebruiken.
Nu is de betekenis van kerk niet meer een groep gelovigen, maar een gebouw.
Een gebouw van levende stenen; en omdat gelovigen vaak in een gebouw of zaal samenkomen, kan de naam kerk overgaan op het gebouw.
Verder spreek je de veronderstelling uit dat Jezus fysiek zou zijn opgestaan.
Je geeft daarmee te kennen dat je de functie van het loskoopoffer niet goed begrijpt.
Jezus offerde zijn aardse lichaam en leven op, om het verloren gegane volmaakte leven van Adam te compenseren. Daardoor werd het oorspronkelijke voornemen van JHWH met de mens weer mogelijk.
God schiep ons als mensen van vlees en bloed; het is niet de zonde van de wereld dat deze wereld stoffelijk is en dat mensen uit vlees en bloed bestaan.
Maar ja, inzien wat en waarom iets gebeurd is lastig als je geen geestelijk inzicht hebt.
Het is dan moeilijk om te onderscheiden wat letterlijk en wat figuurlijk is bedoeld.
Het zijn dit soort oprispingen van jou, Alpha, waardoor je oppositie krijgt. Jouw bescheidenheid kan hier volgens mij niet anders opgevat worden dan hoogmoed - arrogantie. Je komt op me over als iemand die met zijn verstand zijn gevoelens onderdrukt - de Griekse scheiding tussen de hogere geest en het lagere lichaam.
Jezus kende geen triniteitsleer, die is pas rond 325 door Constantijn ingesteld, in een poging om het gekissebis te stoppen. Constantijn had geen notie waarover het ging.

#5. De algemene kerk van Rome nam klakkeloos de Griekse filosofie over en zo kwam heidense feesten en gebruiken het geloof binnen. Die gebruiken zijn uiteindelijk uit het oude Babylon afkomstig, Nimrod was gekant tegen JHWH.
Ik raad het af om klakkeloos verzinsels over te nemen en om zonder kennis van zaken te oordelen over de historie.
Johannes Calvijn (Jean Cauvin) was een fervent aanhanger van de triniteitsleer.
Michaël Servet (Miguel Serveto) toonde aan de hand van de Bijbel aan, dat dat niet juist was.
Calvijn bleef tot zijn dood in 1564 zijn versie van hervorming in Genève toepassen en het Calvinisme werd stevig gegrondvest.

Wie was Servet?
Hij werd omstreeks 1511 in Tudela in Spanje geboren. Hij studeerde medicijnen in Parijs en praktiseerde later in verschillende grote steden van Frankrijk. Hij is wereldvermaard wegens zijn bijdrage tot de ontdekking van de longenbloedsomloop.
Toch was hij gedwongen gedurende een groot deel van zijn leven als volwassene het bestaan van een vluchteling te leiden en had hij zelfs zijn naam veranderd. Op 13 augustus 1553 onderbrak hij zijn reis naar Italië in Genève in Zwitserland.
Hij werd herkend, gearresteerd en stond op 14 augustus op instigatie van de protestantse hervormer Johannes Calvijn terecht op beschuldiging van ketterij.
De uitslag? Schuldig! Het vonnis? De doodstraf!
Zo kwam het dat hij op 27 oktober 1553 in een buitenwijk van Genève op de brandstapel stierf. Hij werd terechtgesteld als ketter omdat hij de leerstelling van „de allerheiligste Drie-eenheid” van de orthodoxe christenheid verwierp.
Je kan de triniteit aanhangen en toch geweld verwerpen. Daarom is jouw hele argument van Calvijn en Servet een drogreden; een soort van op de persoon spelen om jouw punt te maken.
#6. Wat is de drie-eenheid?

„HET DOGMA VAN DE DRIEËENHEID.
[...]
— De Athanasiaanse Geloofsbelijdenis, aangehaald in De belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk (’s-Gravenhage; 1957).

Het was voor Servet heel eenvoudig om deze leerstelling aan de hand van de Bijbel te weerleggen.
Mag een kerk andersdenkenden in naam van God vermoorden?
Nee, dat mocht het stadsbestuur van Genève niet. Maar men kende toen nog geen onderscheid tussen kerk en staat. Zijn alle Jehova-getuigen foute mensen omdat daar kindermisbruik plaatsvindt? Ik vind van niet; ik denk wel dat een leer die het menselijke minacht, die seksualiteit onderdrukt, in de hand kan werken dat mensen misbruik plegen. En daarom bid ik dat mensen Jezus aannemen als verlosser, tot zelfacceptatie komen en de liefde gaan betonen die aan hen betoond is.
Ik toon datgene wat de Bijbel leert en dat wil je kennelijk niet accepteren.

In tegenstelling tot de meesten hier twijfel ik niet aan Gods woord.
Ik heb de Bijbel dan ook diepgaand onderzocht en een overvloed aan bewijzen gevonden, dat het van de schepper afkomstig is.

Ik haal aan dat je kennelijk het loskoopoffer niet begrijpt en toon daarom Bijbelse verklaringen.
Dat interpreteer je dus negatief, maar dat is jouw keuze.

Ik haalde aan dat bepaalde mensen zich van verheffende titels hebben voorzien, die Jezus verbood.
Dàt is precies het verschil tussen een herder en een heerser.
De Bijbelse titulatuur is bedoeld om gelovigen te ondersteunen, Jezus gaf daarin het voorbeeld.
Hij ging nooit "op zijn strepen staan", terwijl hij Gods zoon was.

Ecclesia betekent gemeente of vergadering er wordt beslist geen gebouw bedoeld.

Vervolgens uit je een vorm van kerkleer, een soort wishfull thinking, die duidelijk beïnvloed is voor de Griekse filosofie.
Elia gaf het volk van Israël de raad om niet op twee gedachten te hinken en een keuze te maken voor of tegen JHWH.
Wie niet voor is, is tegen en dat is ook duidelijk te merken hier.

Nogmaals ik laat de Bijbelse leer zien, zonder latere toevoegingen.
Dat veroorzaakt "oprispingen", maar dat is al eeuwenlang zo.

Ik neem nooit iets klakkeloos over, alles is gebaseerd op diepgaande studie van de Bijbel en de achtergronden daarvan.
Vandaar dat ik weet dat katholiek hetzelfde betekend als algemeen.
Constantijn verenigde de zonneaanbidding met de christelijke leer en stichtte de algemene kerk van Rome..
Hij bood "christelijke" geestelijken hetzelfde salaris aan als de priesters van zijn geloof.
In 2 Koningen 23:11 kan je o.a. een oudere vorm van Zonneaanbidding vinden.

De RKK heeft d.m.v. de inquisitie vele anders denkenden vermoord, omdat hun meningen of leerstellingen afweken van de kerk. De inquisitie is pas officieel afgeschaft omstreeks het einde van de 19e eeuw.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 15:27
door Alpha
hopper schreef:
23 mar 2020, 14:48
Alpha schreef:
23 mar 2020, 14:40
hopper schreef:
23 mar 2020, 14:36
Alpha schreef:
23 mar 2020, 14:34
hopper schreef:
18 mar 2020, 14:25


Mt 7 is volstrekt in tegenspraak met de gulden regel.De gulden regel veronderstelt een ander.


Het "oordeelt niet" gaat over de maat nemen. Als er geen maat meer genomen wordt dan is 'de ander' er niet meer.
Je hebt kennelijk niet goed begrepen, waarover het gaat.

12 Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden, want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.


Ik heb geen wensen hoe anderen mijn zelf behandelen. Ik hecht geen waarde aan het 'zelf'.
Betekent dit nu dat ik met anderen zomaar wat mag doen?
Ikke en de rest kan stikken?

Geen idee? Ik ben geen voorstander van die gulden regel. Omdat die m.i. tot egoïsme leidt. Hetgeen jij zelf ook lijkt te concluderen.
Nee, juist niet!
Ik doe om die reden ook niet aan Corona fuiven.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 15:42
door HJW
Alpha schreef:
23 mar 2020, 15:26
Ik toon datgene wat de Bijbel leert en dat wil je kennelijk niet accepteren.
Jouw riedeltje is in tegenspraak met de Bijbelse leer.
Jouw "eigen" geloof is in tegenspraak met de Bijbel.
Mag ik nogmaals de forumregels citeren:
Wij verwachten van een ieder dat hij/zij een welwillende belangstelling heeft voor anderen met hun eigen (vaak verschillende) overtuigingen.
Wij vragen oprechte interesse in open gesprekken met andere deelnemers. Houd hier dus niet een monoloog en houd een ander niet jouw waarheid voor als enige waarheid. Andere stromingen of religies omlaag halen of als dwaling en afgodendienst betitelen is niet de bedoeling.

Echt elke bijdrage van Alpha is in strijd met de forumregels.
We hoeven niet alle regels strikt te hanteren, maar deze mate van disrespect voor het forum........

- welwillende belangstelling voor anderen
- oprechte interesse
- open gesprekken
- geen monoloog houden
- niet jouw waarheid als enige waarheid voorhouden
- andere stromingen niet omlaag halen

Echt elke regel wordt overtreden.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 16:00
door Peter79
Alpha schreef:
23 mar 2020, 15:26
Ik toon datgene wat de Bijbel leert en dat wil je kennelijk niet accepteren.
Klopt, ik accepteer jouw bewijzen niet.
In tegenstelling tot de meesten hier twijfel ik niet aan Gods woord.
De meesten hier identificeren zich inderdaad niet als godgelovigen.
Ik heb de Bijbel dan ook diepgaand onderzocht en een overvloed aan bewijzen gevonden, dat het van de schepper afkomstig is.
Dat is hartstikke mooi, je bent in elk geval een hoorder van het woord en vast ook een dader.
Ik haal aan dat je kennelijk het loskoopoffer niet begrijpt en toon daarom Bijbelse verklaringen.
Dat interpreteer je dus negatief, maar dat is jouw keuze.
Je komt met jouw verklaringen, maar er zijn ook andere verklaringen. Ik kies voor betrouwbare en plausibele verklaringen.
Ik haalde aan dat bepaalde mensen zich van verheffende titels hebben voorzien, die Jezus verbood.
Dàt is precies het verschil tussen een herder en een heerser.
De Bijbelse titulatuur is bedoeld om gelovigen te ondersteunen, Jezus gaf daarin het voorbeeld.
Hij ging nooit "op zijn strepen staan", terwijl hij Gods zoon was.

Ecclesia betekent gemeente of vergadering er wordt beslist geen gebouw bedoeld.

Vervolgens uit je een vorm van kerkleer, een soort wishfull thinking, die duidelijk beïnvloed is voor de Griekse filosofie.
Elia gaf het volk van Israël de raad om niet op twee gedachten te hinken en een keuze te maken voor of tegen JHWH.
Wie niet voor is, is tegen en dat is ook duidelijk te merken hier.

Nogmaals ik laat de Bijbelse leer zien, zonder latere toevoegingen.
Nogmaals, je vertelt je eigen mening en je blijft daarbij.
Dat veroorzaakt "oprispingen", maar dat is al eeuwenlang zo.
Hoe oud ben je dan?
Ik neem nooit iets klakkeloos over, alles is gebaseerd op diepgaande studie van de Bijbel en de achtergronden daarvan.
Hoe kan je dan een oordeel hebben over christenen van anderhalf millennium geleden en zeggen: De algemene kerk van Rome nam klakkeloos de Griekse filosofie over en zo kwam heidense feesten en gebruiken het geloof binnen.
Vandaar dat ik weet dat katholiek hetzelfde betekend als algemeen.
Katholiciteit is dat de kerk is van alle tijden en alle plaatsen. Het is niet zo dat de kerk anderhalf millennium weggeweest is, waarna ze weer opnieuw gevormd werd.
Constantijn verenigde de zonneaanbidding met de christelijke leer en stichtte de algemene kerk van Rome..
Hij bood "christelijke" geestelijken hetzelfde salaris aan als de priesters van zijn geloof.
In 2 Koningen 23:11 kan je o.a. een oudere vorm van Zonneaanbidding vinden.
Wat is volgens jou het verband tussen 2 Koningen 23 en Constantijn?
De RKK heeft d.m.v. de inquisitie vele anders denkenden vermoord, omdat hun meningen of leerstellingen afweken van de kerk. De inquisitie is pas officieel afgeschaft omstreeks het einde van de 19e eeuw.
Het kwaad heeft verschillende gezichten. Het kan komen in directe vervolging, maar ook meer verhuld, bijvoorbeeld in de vorm van hersenspoeling en manipulatie. De duivel gaat daar tekeer, waar gelovigen zijn; niet-gelovigen kan hij niet van het geloof afbrengen.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 16:21
door peda
"' Thema's rond de bijbel "' is niet "" bijbelgesprek "'. In '' thema's rond de bijbel "' kan het voor de gelovige guur weer betekenen omdat concentratie op "' wat staat er in de bijbel "' niet centraal staat. Refereren aan de bijbel inhoud, heeft hier geen enkel gezag boven welke andere mening ook. Niemand weet bijvoorbeeld wat er na het sterven gebeurt; hemeltoerisme is namelijk nog niet uitgevonden. Dood= dood, heeft hetzelfde gezag als de bijbelse interpretatie over een voortgaand leven , immers niemand weet door gebrek aan harde feiten van de hoed of de rand. Het zijn persoonlijke ontboezemingen die hier het licht zien, niet meer en niet minder. Wie persoonlijke ontboezemingen met gezag op het podium tilt, staat voor de ander in zijn/haar ondergoed te orakelen. Het zij zo.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 17:07
door hopper
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 18:42
door Jerommel
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 21:37
door HJW
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 21:44
door Messenger
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 23 mar 2020, 21:49
door HJW
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
Nou....dat geloof ik niet helemaal.
Dan was ik echt bij andere ouders terecht gekomen.
En dan kom je idd weer dicht in de buurt van "eigen schuld, dikke bult". Zelf voor gekozen. Had je maar iets anders moeten kiezen.
Ik vind het lijden op deze wereld onnatuurlijk. Letterlijk. Het gaat tegen onze natuur in.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 04:14
door Jerommel
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
Oh, zo.
Ik geloof meer in de conceptie als waar we begonnen te bestaan als persoon.
Ik doelde meer op de oorsprong van de mens of van het leven in het algemeen.
En ik kan ook meteen doorstoten naar de oorsprong van alles dat bestaat,en de vraag "Why does anything exist at all?"

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 10:26
door peda
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
In het christendom is het duidelijk; er is geen hiervoormaals. De ziel wordt door God geschapen op het moment van de biologische conceptie. Punt. Voor een hiervoormaals moet je duiken in het esoterische landschap; daar kom je een rijk arsenaal aan mogelijkheden richting pre-existentie tegen.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 10:28
door hopper
Jerommel schreef:
24 mar 2020, 04:14
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
Oh, zo.
Ik geloof meer in de conceptie als waar we begonnen te bestaan als persoon.
Ik doelde meer op de oorsprong van de mens of van het leven in het algemeen.
En ik kan ook meteen doorstoten naar de oorsprong van alles dat bestaat,en de vraag "Why does anything exist at all?"

Waar zou de persoon anders moeten beginnen dan bij de conceptie?
En hij eindigt bij het uitblazen van de laatste adem.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 10:35
door callista
peda schreef:
24 mar 2020, 10:26
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
In het christendom is het duidelijk; er is geen hiervoormaals. De ziel wordt door God geschapen op het moment van de biologische conceptie. Punt. Voor een hiervoormaals moet je duiken in het esoterische landschap; daar kom je een rijk arsenaal aan mogelijkheden richting pre-existentie tegen.
O.a. ook veel eerste kerkvaders geloofden wel in reïncarnatie...dus zo'n rare gedachte is dat niet.
Maar dat werd verboden in de 6e eeuw zoals wel meer verboden werd destijds....eigenlijk alles wat tegen de visie van de geïnstitutionaliseerde religie inging...

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:22
door peda
callista schreef:
24 mar 2020, 10:35
peda schreef:
24 mar 2020, 10:26
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
In het christendom is het duidelijk; er is geen hiervoormaals. De ziel wordt door God geschapen op het moment van de biologische conceptie. Punt. Voor een hiervoormaals moet je duiken in het esoterische landschap; daar kom je een rijk arsenaal aan mogelijkheden richting pre-existentie tegen.
O.a. ook veel eerste kerkvaders geloofden wel in reïncarnatie...dus zo'n rare gedachte is dat niet.
Maar dat werd verboden in de 6e eeuw zoals wel meer verboden werd destijds....eigenlijk alles wat tegen de visie van de geïnstitutionaliseerde religie inging...
Veelkleurigheid toestaan, paste niet in het tijdsbeeld van toen. Het is te vergelijken met de situatie die nu nog de boventoon voert in een aantal moslim landen. Iedereen marcheren achter het Godsbeeld van de leiders.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:29
door callista
Dat klopt helemaal @peda
Helaas.....
In mijn optiek de grootste fout in het christendom
Daardoor is ook de spiritualiteit verdwenen.
Follow the Leader (de Dictator) en denk zelf niet na...wee je gebeente :naughty:

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:31
door Jerommel
callista schreef:
24 mar 2020, 10:35
peda schreef:
24 mar 2020, 10:26
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
In het christendom is het duidelijk; er is geen hiervoormaals. De ziel wordt door God geschapen op het moment van de biologische conceptie. Punt. Voor een hiervoormaals moet je duiken in het esoterische landschap; daar kom je een rijk arsenaal aan mogelijkheden richting pre-existentie tegen.
O.a. ook veel eerste kerkvaders geloofden wel in reïncarnatie..
Wie beweert dat nu weer?

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:32
door Jerommel
hopper schreef:
24 mar 2020, 10:28
Jerommel schreef:
24 mar 2020, 04:14
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37
Jerommel schreef:
23 mar 2020, 18:42
hopper schreef:
23 mar 2020, 17:07
Ik vind hetgeen achter de komma staat wel interessant. "Waar gaan we heen?". Dat veronderstelt dat we 'ergens' zijn en dat we ergens 'heen' gaan.
..én dat we ergens vandaan komen, wellicht.
Een hiervoormaals....interessante gedachte.
Oh, zo.
Ik geloof meer in de conceptie als waar we begonnen te bestaan als persoon.
Ik doelde meer op de oorsprong van de mens of van het leven in het algemeen.
En ik kan ook meteen doorstoten naar de oorsprong van alles dat bestaat,en de vraag "Why does anything exist at all?"

Waar zou de persoon anders moeten beginnen dan bij de conceptie?
En hij eindigt bij het uitblazen van de laatste adem.
Sommige mensen geloven dat we al bestonden, in geestelijke vorm, voordat we geboren werden.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:35
door callista
Jerommel schreef:
24 mar 2020, 11:31
callista schreef:
24 mar 2020, 10:35
peda schreef:
24 mar 2020, 10:26
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44
HJW schreef:
23 mar 2020, 21:37

Een hiervoormaals....interessante gedachte.
In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
In het christendom is het duidelijk; er is geen hiervoormaals. De ziel wordt door God geschapen op het moment van de biologische conceptie. Punt. Voor een hiervoormaals moet je duiken in het esoterische landschap; daar kom je een rijk arsenaal aan mogelijkheden richting pre-existentie tegen.
O.a. ook veel eerste kerkvaders geloofden wel in reïncarnatie..
Wie beweert dat nu weer?
Verdiep je eens in de geschiedenis.

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:40
door Jerommel
callista schreef:
24 mar 2020, 11:35
Jerommel schreef:
24 mar 2020, 11:31
callista schreef:
24 mar 2020, 10:35
peda schreef:
24 mar 2020, 10:26
Messenger schreef:
23 mar 2020, 21:44

In het hiervoormaals hebben onze zielen ons leven en lichaam vormgegeven/ontworpen. Het hiernamaals is overigens hetzelfde.
In het christendom is het duidelijk; er is geen hiervoormaals. De ziel wordt door God geschapen op het moment van de biologische conceptie. Punt. Voor een hiervoormaals moet je duiken in het esoterische landschap; daar kom je een rijk arsenaal aan mogelijkheden richting pre-existentie tegen.
O.a. ook veel eerste kerkvaders geloofden wel in reïncarnatie..
Wie beweert dat nu weer?
Verdiep je eens in de geschiedenis.
:lol:

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Geplaatst: 24 mar 2020, 11:59
door Messenger
Jerommel schreef:
24 mar 2020, 11:32
Sommige mensen geloven dat we al bestonden, in geestelijke vorm, voordat we geboren werden.
Ik geloof dat.
Mijn ziel is de architect, het lichaam is instrument/voertuig en de geest is de uitvoerder.

We zijn spirituele wezens mét een stoffelijk lichaam.