Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

In dit subforum bestuderen we de christelijke leer en praten we erover wat het betekent in ons leven.
In dit subforum geldt de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Afbeelding
» viewtopic.php?f=120&t=4024
Daar vind je de richtlijnen en informatie over
hoe de toelating om hier te posten geregeld is.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Uranopolitis
Berichten: 57
Lid geworden op: 08 jul 2020, 19:56
Man/Vrouw: M
Locatie: Helmond
Contacteer:

Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Uranopolitis »

Ik vind dit thema actueel genoeg om er een topic van te maken.

Ik vind seks voor huwelijk, samenwonen, porno kijken en masturberen zonde. Het belangrijkste praktische probleem hiervan is de ongewenste zwangerschap (of, in het geval van porno en masturberen, het probleem is dat je jezelf voor zo’n seks verleidt die ongewenste zwangerschap als gevolg kan hebben). Heteroseksualiteit is natuurlijk heel normaal, er is niks mis mee op zich. Maar God heeft het bedoeld zowel voor onderlinge liefde als voor de procreatie. En dat gaat samen.

Zover als ik het weet zijn er geen niet-abortieve voorbehoedsmiddelen die 100% van ongewenste zwangerschap beschermen. Dat geldt ook voor de periodieke onthouding op basis van sympto-thermale methode en kalendermethode, wat als meest natuurlijke contraceptiemethode beschouwd wordt. Als je echte garantie wilt, moet je jezelf laten steriliseren. Maar dat willen de meesten niet.
Seks is bedoeld voor liefde en procreatie binnen het huwelijk. En in huwelijk verbind je jezelf met je partner voor altijd. Huwelijk is daarom nodig om je verbintenis te bekrachtigen door middel van de getuigen (de staat, kerk, je kerkelijke gemeente, familie, vrienden, bekenden). Getuigen zijn nodig zodat je niet makkelijk in verleiding komt om te scheiden, want dat zou een grote schande en verlies van reputatie voor je betekenen.
Door het gezin te stichten wordt je in een zekere zin een medeschepper van God. Natuurlijk is het ook van groot belang om nooit te scheiden. Het is in eerste instantie belangrijk voor de opvoeding van en het goede voorbeeld voor de kinderen.

Het probleem bij het samenwonen (zelfs als het geregistreerd partnerschap is of er sprake is van samenlevingscontract) is dat het niet echt een hechte verbintenis is. De partners kunnen in zo’n geval hun persoonlijke autonomie of privéleven behouden. Scheiden en uit elkaar gaan is ook veel makkelijker. Het is en blijft toch privé zaak waar niemand mag mee zich bemoeien. Door hoererij te praktiseren geef je anderen een slechte voorbeeld en verleid je hen hem te volgen. Zo sleep je je maatschappij met je mee in zonde.
In het huwelijk echter geef je jezelf volkomen aan je echtgenoot over op alle niveaus van je leven, dus niet alleen in bed. Het wordt dan een echte liefde die de toewijding en opoffering aan elkaar veronderstelt. Zo zul je de tekortkomingen en het anders-zijn van je echtgenoot dulden, zonder ruzie te maken. En het is dan ook een hechte gemeenschappelijke weg naar perfectie in Christus.

Door de zondeval is mens van God verwijderd, want door naar de listige slang (satan) te luisteren wilde de mens zich autonoom maken van God zijn Schepper; hij wilde in feite een privé sfeer creëren waar God niet welkom is. Maar daardoor zijn we ook van elkaar vervreemd door diezelfde neiging / behoefte naar het privéleven, waar anderen niet welkom zijn. Huwelijk was een manier van God om het menselijke ras daardoor niet te laten uitsterven. Daarom heeft Hij ook toegelaten dat we de seksuele begeerte of wellust in ons voelen na de zondeval.

Als de mens niet wil trouwen, dan dient hij/ zij celibatair te leven. Er zijn wel ascetische methodes om jezelf van de seksuele hartstocht te beheersen (hier kunnen we ook over praten). Maar zelfs al kun je dat niet en val je constant in zonde, dan toch moet je op allerlei mogelijke manieren strijden om niet meer in zonde te vallen en in kuisheid leven. Het belangrijkste is dat je begrijpt dat losbandige leven kan als gevolg een ongewenste zwangerschap hebben die tot abortus kan leiden. [modbreak bonjour] Opmerking verwijderd

Maar zelfs als de moeder haar ongewenste kind niet zal aborteren, dan toch zal het kindje geen goede opvoeding kunnen krijgen van zowel zijn moeder als zijn vader. Zo’n kindje krijgt geen volwaardige ouderlijke liefde en zorg en wordt niet gelukkig in zijn leven. Sterker nog, hij zal het slechte voorbeeld van zijn ouders navolgen en daarin nog verder degraderen in moraal, zodat het met zijn kinderen nog erger zal gaan. De hoererij zal voor hem heel normaal zijn. Ik zeg dit ook vanuit mijn eigen ervaring, want ook ik ben uit hoererij geboren. Het koste mij dan ook grote moeite om dit te begrijpen.

Zoals gezegd is er een principieel verschil tussen ware onzelfzuchtige liefde versus hartstochtelijke liefde. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is de onzelfzuchtige liefde, want het is in wezen de staat van zijn van de Heilige Drie-eenheid. Jezus (God de Zoon) zegt bijvoorbeeld veel in de evangelie dat hij niet zijn eigen wil kwam te doen, maar die van zijn Vader (God de Vader). Dat getuigt van een complete, onzelfzuchtige, zelfontledigende liefde van Zoon tot de Vader. Tegelijkertijd getuigt Jezus ook dat “(Johannes 3:35) De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.” Uiteraard is die liefde ook voor God de Heilige Geest karakteriserend.

Zo heeft ook de mens in zich de neiging voor die liefde die echter verdraaid en misbruikt kan worden (het wordt mij te veel om daarover te praten), wat een grote zonde kan zijn. Het tegenovergestelde daarvan, - egoïsme, genotzucht, zelfzucht, baatzucht, individualisme, - is ook zonde, die de mens, als de icoon van God, bederft. Seks buiten huwelijk samenwonen, porno kijken en masturberen en dergelijke zijn dan ook zonden van egoïstische genotzucht en horen niet bij de ware liefde. De ware liefde werd prachtig verwoordt door de rechtvaardige man van God Tobias:
“Gezegend zijt gij, o God onzer vaderen, en geloofd zij uw naam, die heilig en heerlijk is in der eeuwigheid, u moeten de hemelen loven, en al uw schepselen. Gij hebt Adam gemaakt, en gij hebt hem Eva zijn vrouw tot een hulp en steunsel gegeven; uit deze is het geslacht der mensen geboren. Gij hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij, laat ons hem een hulp maken, die hem gelijk zij. En nu Here, niet om hoererij neem ik deze mijn zuster, maar in oprechtheid. Beveel dan dat men mijner ontferme, en dat ik met haar samen oud mag worden. En zij zeide met hem Amen.” (Tobias 8:5-8).

Blijf af van zonde, doe het goede en moge God jullie zegenen.

https://www.glavikona.ru/userfiles/shop ... i-anny.jpg
Icoon van de heilige Joachim en Anna, de ouders van de Maagd Maria.

Mijn visie op abortus viewtopic.php?p=305582#p305582

en op homoseksualiteit viewtopic.php?p=304070#p304070

[modbreak bonjour] Ik wil in je berichten geen suggestie zien dat abortus een actie is die strafbaar is in ons juridisch systeem. Dat is je bekend. Ik heb dit uit je bericht gehaald.
Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Bekeert u tot Jezus!
Gebruikersavatar
Wouter
Berichten: 85
Lid geworden op: 05 sep 2020, 08:30
Man/Vrouw: M
Locatie: België
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Wouter »

Uranopolitis schreef: En nu Here, niet om hoererij neem ik deze mijn zuster, maar in oprechtheid. Beveel dan dat men mijner ontferme, en dat ik met haar samen oud mag worden. En zij zeide met hem Amen.” (Tobias 8:5-8).
Losbandigheid is een grote zonde. Je moet goed weten dat de heilige geest, gemeenschap wel kan toelaten. Voor mij is 1 Kor. 7 een goede steun om te bepalen of de liefde wel of niet kan geconsumeerd worden. Ook het feit dat branden van begeerte geen zonde is als de intentie op trouwen is gesteld. In de bijbel zijn talloze verwijzingen naar afgoderij gekoppeld aan seksuele losbandigheid.

Wat zou bedoeld worden met 'oprechtheid' in Tobias 8:5-8?
Gebruikersavatar
Storm
Berichten: 3838
Lid geworden op: 10 mar 2013, 14:57
Man/Vrouw: V

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Storm »

De titel alleen al (Trajecto: was "Seks voor huwelijk en andere vormen van hoererij"), woorden die duizenden jaren geleden geschreven zijn. En werd het ook hoererij genoemd in Genesis? Waar er m.i nog niet een wettelijk of kerkelijk huwelijk was .Hoeveel vrouwen had Absalom, iets van 500? Was dat hoererij? In onze ogen en gebruiken was het veelwijverij.
Ik moet denken aan het verhaal van Tamar; ooit hoorde ik er een mooie preek over van Henk Binnendijk. De gewoontes en zeden duizenden jaren geleden maar ook het verdriet en de eenzaamheid.
Persoonlijk denk ik; laten we uitkijken dat zo plompverloren in deze tijd te zetten. Want het is zo schrijnend, zoals het ook schrijnend was dat Abraham zijn slavin met haar zoon weg moest sturen. Niets om trots op te zijn.....het waren andere zeden en gewoontes wees blij dat we in een andere tijd leven.

De Bijbelse verleidingsscène van Genesis 38:16.

De naam Tamar of Thamar in het Hebreeuws betekent "Palmboom of Dadelpalm". Er zijn in de Hebreeuwse Geschriften drie vrouwen met de naam Tamar.

Tamar, de schoondochter van Juda (zoon van Jakob, zoon van Isaäk, zoon van Abraham) Jakob. Juda trouwt met een dochter van Sua en verwekt drie zonen: Er, Onan en Sela. Tamar trouwt met Er, de oudste zoon. Er was slecht in Gods ogen en werd ter dood gebracht. Weduwe Tamar blijft kinderloos achter. Daarna werd zij aan Onan gegeven, maar God bracht hem ter dood omdat hij weigerde het zwager huwelijk aan te gaan. Tamar bleef derhalve kinderloos.
Omdat Juda het continu uitstelde om haar aan zijn derde zoon te geven, verkleedde Tamar zich als een prostituee, om haar identiteit te verbergen, opdat Juda zelf gemeenschap met haar zou hebben. Ze nam zijn zegelring, zijn snoer en zijn staf als onderpand. Toen Juda hoorde dat Tamar zwanger was, gebood hij eerst dat zij verbrand werd, na gestenigd te zijn. Maar toen hij vernam dat hijzelf door haar listige handelwijze om een erfgenaam te krijgen, de vader was, riep hij uit: „Zij is rechtvaardiger dan ik.” Tamar had een zware bevalling toen zij een tweeling, Peres en Zerach, baarde (Genesis 38:6-30). De geslachtslijn naar Jezus Christus loopt via haar zoon Peres: Ruth 4:12, 18-22; 1 Kronieken 2:4; Mattheüs 1:3.


Tamar, ze verloor twee mannen, de derde zoon wilde Juda haar niet geven want stel dat deze ook zou sterven. Wat kon ze anders doen dan zich te verkleden als prostitué om te overleden, een erfgenaam te krijgen was belangrijk. En inderdaad haar schoonvader trapte erin, niet vies van een hoer .

Hoer?? Als ik het verhaal mag geloven, kwam Jezus voort uit haar zoon's stamboom.Jezus de Messias!!! Prachtig toch??
The answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
Gebruikersavatar
Wouter
Berichten: 85
Lid geworden op: 05 sep 2020, 08:30
Man/Vrouw: M
Locatie: België
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Wouter »

Storm schreef: De titel alleen al, woorden die duizenden jaren geleden geschreven zijn. En werd het ook hoererij genoemd in Genesis? Waar er m.i nog niet een wettelijk of kerkelijk huwelijk was .Hoeveel vrouwen had Absalom, iets van 500? Was dat hoererij? In onze ogen en gebruiken was het veelwijverij.
Hoererij is de correcte vertaling van porneia. Porneia in Gal. 5:19 verwijst in de eerste plaats naar slechte verlangens, zoals ontucht en verwijst ook naar het verkopen van je lichaam. Het verhaal van Tamar is een vorm van hoererij in een andere context. Jezus Christus zou nooit willen dat vrouwen zich hoereren of ontucht plegen.

Verwijst Uranopolitis niet naar onzedig gedrag dat aanwezig is in de maatschapij?
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 20232
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Piebe Paulusma »

Dus Jezus is gestorven voor pornografie? Mijn hemel! Om dat te geloven moet je wel een echte liefhebber zijn waarbij zelfs ik nog verbleek! :clown:
Zwarte kat.
Gebruikersavatar
Wouter
Berichten: 85
Lid geworden op: 05 sep 2020, 08:30
Man/Vrouw: M
Locatie: België
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Wouter »

Piebe Paulusma schreef: Dus Jezus is gestorven voor pornografie?
De dood van Jezus was noodzakelijk voor alle zonden.

Geloof je dat niet?
Gebruikersavatar
Uranopolitis
Berichten: 57
Lid geworden op: 08 jul 2020, 19:56
Man/Vrouw: M
Locatie: Helmond
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Uranopolitis »

bonjour schreef:[modbreak bonjour] Ik wil in je berichten geen suggestie zien dat abortus een actie is die strafbaar is in ons juridisch systeem. Dat is je bekend. Ik heb dit uit je bericht gehaald.
Natuurlijk is het mij bekend dat abortus geen 'actie is die strafbaar is in ons juridisch systeem'. Het had dan ook niks met Nederlandse of Belgische jurisprudentie te maken. Wat ik bedoelde is dat abortus een overtreding is van Gods gebod "gij zult niet doden" en dus in deze zin een moord is. Dat God het zo bedoeld is ook duidelijk uit Exodus 21:22
"Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven."
Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Bekeert u tot Jezus!
Gebruikersavatar
Uranopolitis
Berichten: 57
Lid geworden op: 08 jul 2020, 19:56
Man/Vrouw: M
Locatie: Helmond
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Uranopolitis »

Wouter schreef:
17 sep 2020, 09:51
Wat zou bedoeld worden met 'oprechtheid' in Tobias 8:5-8?
Ik denk "volgens Uw bedoeling waarvoor U het huwelijk ingezegend hebt", dus niet voor een puur persoonlijk genot. Alles wat God gemaakt heeft heeft een zekere essentie of bedoeling of, zoals heilige Maximus de Belijder het noemde, "logos". Het kennen van het wezen van elke geschapen ding en handelen overeenkomstig dit inzicht is dan de pure wijsheid, want dan zouden we alles zien en waarnemen met de geestelijke ogen van God zelf.
Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Bekeert u tot Jezus!
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 20232
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Piebe Paulusma »

Wouter schreef:
17 sep 2020, 17:16
Piebe Paulusma schreef: Dus Jezus is gestorven voor pornografie?
De dood van Jezus was noodzakelijk voor alle zonden.

Geloof je dat niet?
Ik geloof zeker NIET dat Jezus gestorven is voor pornografie. Helemaal juist!
Zwarte kat.
Gebruikersavatar
Wouter
Berichten: 85
Lid geworden op: 05 sep 2020, 08:30
Man/Vrouw: M
Locatie: België
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Wouter »

Piebe Paulusma schreef: pornografie
Is dit geen zonde?
Gaitema
Berichten: 11456
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Gaitema »

Wouter schreef:
17 sep 2020, 20:27
Piebe Paulusma schreef: pornografie
Is dit geen zonde?
Pornografie is het uitleven van egoïstische begeertes van het vlees, tegen Gods orde in en dus zonde.
Wijsheid komt met de jaren. :D
Bonjour
Moderator
Berichten: 3363
Lid geworden op: 12 aug 2016, 12:32
Man/Vrouw: M

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Bonjour »

Denk dat de hemel erg leeg is.
Praten zonder inzicht, kan leiden tot rampen zonder uitzicht.
Peda.
Inzicht vergt verificatie.
Gaitema
Berichten: 11456
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Gaitema »

Bonjour schreef:
17 sep 2020, 22:31
Denk dat de hemel erg leeg is.
Als het van de mens afhangt wel ja. Daarom heeft volgens de bijbel God ons aan de ongehoorzaamheid overgegeven om ons allen genadig te kunnen zijn.
Wijsheid komt met de jaren. :D
Bonjour
Moderator
Berichten: 3363
Lid geworden op: 12 aug 2016, 12:32
Man/Vrouw: M

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Bonjour »

[modbreak bonjour] In afwachting van uitspraak Trajecto gesloten
Praten zonder inzicht, kan leiden tot rampen zonder uitzicht.
Peda.
Inzicht vergt verificatie.
Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 14117
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Trajecto »

ATTENTIE
Het is wel goed voordat het topic verder gaat enige opmerkingen te plaatsen.
De titel van dit topic die luidde "Seks voor huwelijk en andere vormen van hoererij" heb ik aangepast naar "Gedachten rond ontucht en wat valt eronder".
Dat is wellicht geen ideale titel, maar toch een betere dan de originele die te veel aanleiding tot aanstoot nemen geeft.
Hopelijk is de bedoeling ook wat duidelijker. Het woord hoererij dat vooral in oudere Bijbelvertalingen voorkomt is niet alleen in verband te brengen met waaraan heden ten dage bij het woord hoer wordt gedacht (een persoon die seks aanbiedt tegen betaling).
Het Griekse woord "porneia" dat in het NT voorkomt en in de Septuagint is daar gebruikt op niet steeds gelijke wijze. De betekenis is dus nogal breed. Zoiets maakt vertalen niet zo gemakkelijk.

De topicstart is uitgebreid maar veegt toch ook weer wat veel dingen bij elkaar die toch wel een verschillende benadering kunnen hebben. De bedoeling is om hier gesprekken te houden en de zaken van verschillende kanten te bekijken. In de topicstart wordt wat teveel een standpunt vastgelegd waardoor discussiëren lastiger wordt.
In dit subforum discussiëren we natuurlijk veelal met de Bijbel in de hand. Bedenk daarbij dat woorden niet noodzakelijk een compleet identieke invulling hebben als die, die bij ons nu direct opkomt. De woorden zijn ook verbonden met een bepaalde cultuur. We zijn bijvoorbeeld misschien geneigd om bij huwelijk een gang van zaken daar rond te veronderstellen in Bijbelse tijden zoals die toch niet helemaal was.

Het topic is weer open.
Nulla aetas ad discendum sera
Gaitema
Berichten: 11456
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Gaitema »

Uranopolitis schreef:
16 sep 2020, 20:45
Ik vind dit thema actueel genoeg om er een topic van te maken.

Ik vind seks voor huwelijk, samenwonen, porno kijken en masturberen zonde. Het belangrijkste praktische probleem hiervan is de ongewenste zwangerschap (of, in het geval van porno en masturberen, het probleem is dat je jezelf voor zo’n seks verleidt die ongewenste zwangerschap als gevolg kan hebben). Heteroseksualiteit is natuurlijk heel normaal, er is niks mis mee op zich. Maar God heeft het bedoeld zowel voor onderlinge liefde als voor de procreatie. En dat gaat samen.
Je twee soorten seksualiteit. Namelijk Gods bedoeling,: namelijk dat tussen gehuwde geliefden en dat buiten Gods bedoeling: uit eigenliefde begeren van een ander. De ander wordt een lust object.
Het kan zijn dat trouwens ook voor het huwelijk al seks vanuit liefde voor elkaar gebeurd. God heeft echter ook ter bescherming het ideaal gegeven van seksualiteit als bezegeling van een huwelijk. Zodat er niet ongewenst kinderen van komen.
Zover als ik het weet zijn er geen niet-abortieve voorbehoedsmiddelen die 100% van ongewenste zwangerschap beschermen. Dat geldt ook voor de periodieke onthouding op basis van sympto-thermale methode en kalendermethode, wat als meest natuurlijke contraceptiemethode beschouwd wordt. Als je echte garantie wilt, moet je jezelf laten steriliseren. Maar dat willen de meesten niet.
Ik geloof inderdaad dat God ons daar tegen wil beschermen.
Seks is bedoeld voor liefde en procreatie binnen het huwelijk. En in huwelijk verbind je jezelf met je partner voor altijd. Huwelijk is daarom nodig om je verbintenis te bekrachtigen door middel van de getuigen (de staat, kerk, je kerkelijke gemeente, familie, vrienden, bekenden). Getuigen zijn nodig zodat je niet makkelijk in verleiding komt om te scheiden, want dat zou een grote schande en verlies van reputatie voor je betekenen.
Ben ik genuanceerder in. Wij woonden samen om te sparen voor het huwelijk, maar hadden elkaar trouw beloofd voor God. Want anderen daar van vinden interesseerde ons niet.
Door het gezin te stichten wordt je in een zekere zin een medeschepper van God. Natuurlijk is het ook van groot belang om nooit te scheiden. Het is in eerste instantie belangrijk voor de opvoeding van en het goede voorbeeld voor de kinderen.
Ik beschouw het niet als onze schepping dat we Naomi als dochter kregen. Ik zie haar puur als een cadeau van God. Ook al werd ze voor onze kerkelijke en burgelijke huwelijk geboren (ongeveer 3 weken)

Het probleem bij het samenwonen (zelfs als het geregistreerd partnerschap is of er sprake is van samenlevingscontract) is dat het niet echt een hechte verbintenis is. De partners kunnen in zo’n geval hun persoonlijke autonomie of privéleven behouden. Scheiden en uit elkaar gaan is ook veel makkelijker. Het is en blijft toch privé zaak waar niemand mag mee zich bemoeien.
Mee eens

Door hoererij te praktiseren geef je anderen een slechte voorbeeld en verleid je hen hem te volgen. Zo sleep je je maatschappij met je mee in zonde.
Hoerderij?

In het huwelijk echter geef je jezelf volkomen aan je echtgenoot over op alle niveaus van je leven, dus niet alleen in bed. Het wordt dan een echte liefde die de toewijding en opoffering aan elkaar veronderstelt. Zo zul je de tekortkomingen en het anders-zijn van je echtgenoot dulden, zonder ruzie te maken. En het is dan ook een hechte gemeenschappelijke weg naar perfectie in Christus.
ruzie maken hoort gewoon bij het leven

Door de zondeval is mens van God verwijderd, want door naar de listige slang (satan) te luisteren wilde de mens zich autonoom maken van God zijn Schepper; hij wilde in feite een privé sfeer creëren waar God niet welkom is. Maar daardoor zijn we ook van elkaar vervreemd door diezelfde neiging / behoefte naar het privéleven, waar anderen niet welkom zijn. Huwelijk was een manier van God om het menselijke ras daardoor niet te laten uitsterven. Daarom heeft Hij ook toegelaten dat we de seksuele begeerte of wellust in ons voelen na de zondeval.
Nou, denk zelf dat genot en liefde gewoon een gift van boven is en dat een echtpaar elkaar nodig hebben. Want alleen is ook maar alleen.


Als de mens niet wil trouwen, dan dient hij/ zij celibatair te leven. Er zijn wel ascetische methodes om jezelf van de seksuele hartstocht te beheersen (hier kunnen we ook over praten). Maar zelfs al kun je dat niet en val je constant in zonde, dan toch moet je op allerlei mogelijke manieren strijden om niet meer in zonde te vallen en in kuisheid leven. Het belangrijkste is dat je begrijpt dat losbandige leven kan als gevolg een ongewenste zwangerschap hebben die tot abortus kan leiden. [modbreak bonjour] Opmerking verwijderd

Maar zelfs als de moeder haar ongewenste kind niet zal aborteren, dan toch zal het kindje geen goede opvoeding kunnen krijgen van zowel zijn moeder als zijn vader. Zo’n kindje krijgt geen volwaardige ouderlijke liefde en zorg en wordt niet gelukkig in zijn leven. Sterker nog, hij zal het slechte voorbeeld van zijn ouders navolgen en daarin nog verder degraderen in moraal, zodat het met zijn kinderen nog erger zal gaan. De hoererij zal voor hem heel normaal zijn. Ik zeg dit ook vanuit mijn eigen ervaring, want ook ik ben uit hoererij geboren. Het koste mij dan ook grote moeite om dit te begrijpen.
Hoererij? Werd je moeder er voor betaald? Of wat bedoel je precies? Ik denk dat je doelt op losbandigheid. Eigenlijk zou ik verder willen gaan. Een huwelijk dat niet bestaat uit twee mensen die God elkaar gegeven heeft.
Seksueel misbruik zie je trouwens ook vandaag de dag veel. Het scooren en dumpen. Soms pas naar jaren.

Zoals gezegd is er een principieel verschil tussen ware onzelfzuchtige liefde versus hartstochtelijke liefde. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is de onzelfzuchtige liefde, want het is in wezen de staat van zijn van de Heilige Drie-eenheid. Jezus (God de Zoon) zegt bijvoorbeeld veel in de evangelie dat hij niet zijn eigen wil kwam te doen, maar die van zijn Vader (God de Vader). Dat getuigt van een complete, onzelfzuchtige, zelfontledigende liefde van Zoon tot de Vader. Tegelijkertijd getuigt Jezus ook dat “(Johannes 3:35) De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.” Uiteraard is die liefde ook voor God de Heilige Geest karakteriserend.
Als mensen komt er altijd wel hartstochtelijke liefde om de hoek kijken. Dat is prima binnen een huwelijk en relaties vooraf (zoenen, wat onderzoeken, wat fantaseren, maar binnen de perken)

Zo heeft ook de mens in zich de neiging voor die liefde die echter verdraaid en misbruikt kan worden (het wordt mij te veel om daarover te praten), wat een grote zonde kan zijn. Het tegenovergestelde daarvan, - egoïsme, genotzucht, zelfzucht, baatzucht, individualisme, - is ook zonde, die de mens, als de icoon van God, bederft. Seks buiten huwelijk samenwonen, porno kijken en masturberen en dergelijke zijn dan ook zonden van egoïstische genotzucht en horen niet bij de ware liefde.
masturberen vind ik nog mee vallen.

De ware liefde werd prachtig verwoordt door de rechtvaardige man van God Tobias:
“Gezegend zijt gij, o God onzer vaderen, en geloofd zij uw naam, die heilig en heerlijk is in der eeuwigheid, u moeten de hemelen loven, en al uw schepselen. Gij hebt Adam gemaakt, en gij hebt hem Eva zijn vrouw tot een hulp en steunsel gegeven; uit deze is het geslacht der mensen geboren. Gij hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij, laat ons hem een hulp maken, die hem gelijk zij. En nu Here, niet om hoererij neem ik deze mijn zuster, maar in oprechtheid. Beveel dan dat men mijner ontferme, en dat ik met haar samen oud mag worden. En zij zeide met hem Amen.” (Tobias 8:5-8).

Blijf af van zonde, doe het goede en moge God jullie zegenen.

Mooi :)
Wijsheid komt met de jaren. :D
Gebruikersavatar
Wouter
Berichten: 85
Lid geworden op: 05 sep 2020, 08:30
Man/Vrouw: M
Locatie: België
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Wouter »

Gaitema schreef:Seksueel misbruik zie je trouwens ook vandaag de dag veel. Het scooren en dumpen. Soms pas naar jaren.
Kort even vermelden dat seksueel misbruik een begrip is dat veel meer omvat dan enkel het verkeerd gebruik van geslachtsgemeenschap. De relatie tussen man en vrouw is bijbels bepaald. Hebben christenen niet de vrijheid in de geest om te genieten van relaties?
Gaitema
Berichten: 11456
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Gaitema »

Wouter schreef:
20 sep 2020, 18:58
Gaitema schreef:Seksueel misbruik zie je trouwens ook vandaag de dag veel. Het scooren en dumpen. Soms pas naar jaren.
Kort even vermelden dat seksueel misbruik een begrip is dat veel meer omvat dan enkel het verkeerd gebruik van geslachtsgemeenschap. De relatie tussen man en vrouw is bijbels bepaald. Hebben christenen niet de vrijheid in de geest om te genieten van relaties?
Ja, dat geloof ik zeker. Eerdere relaties waren voor mij ook levenslessen geweest. Lessen om jezelf te ontdekken.
Wijsheid komt met de jaren. :D
Gebruikersavatar
Uranopolitis
Berichten: 57
Lid geworden op: 08 jul 2020, 19:56
Man/Vrouw: M
Locatie: Helmond
Contacteer:

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Uranopolitis »

Gaitema, zoals de moderator aangaf en jijzelf begrepen hebt, heeft het begrip hoererij een veel bredere betekenis dan alleen maar seks voor geld. De andere synoniemen zijn ontucht, losbandigheid.
***
Nadat ik dit jaar veel gewerkt had op credible.nl en daarna hier, voel ik weer behoefte aan de bijbelstudie. Ik zal proberen alle bijbelse preken beluisteren op het YouTube kanaal Huis van God. Daarom stopt mijn activiteit op forums zolang als ik met studie bezig ben. Op YouTube zelf zal ik wel reacties plaatsen onder elke preek die ik zal beluisterd hebben. Als je wil mag je daar ook aan mee doen. Hier is bijvoorbeeld een preek over dit onderwerp https://m.youtube.com/watch?v=IdOkntGs-Jg

Als je vragen aan mij hebt, citeer dan mij en schrijf het. Het zal echter even duren voordat ik hier terug kom. Ze hebben namelijk veel studiemateriaal op dat kanaal.
Ik wens iedereen Gods zegen en Gods vrede.
Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Bekeert u tot Jezus!
Gaitema
Berichten: 11456
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Gedachten rond ontucht en wat valt eronder

Bericht door Gaitema »

Oke, veel zegen in de voorbereidingen. Ik ben zelf naast dit met boeken aan het lezen. Heb vele liggen, dus kom niet aan meer toe. Toch bedankt voor het aanbod. :flower1:
Wijsheid komt met de jaren. :D
Plaats reactie