NWT bijbelvertaling

In dit subforum gelden ruime regels.
(In dit subforum kunnen kerkelijke leer, dogma's etc. worden besproken zonder aanname dat ze waar zijn, vooraf.)
Moderator: Trajecto
Forumregels
Richtlijnen subforum

Forummers die over iets willen discussiëren op basis van het erkend zijn van de Bijbel als "Gods onfeilbaar woord" en/of het Apostolicum en daartoe een topic starten, zullen duidelijk bij de topicstart moeten aangeven dat de genoemde basis is bedoeld te gelden en dat reageren als men die basis niet accepteert en ter discussie wil stellen als off-topic zal gelden.

Moderator: Trajecto
Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 13 jul 2018, 21:52

Piebe Paulusma schreef:
Alpha schreef:
Piebe Paulusma schreef:
Alpha schreef:
Eliyahu schreef:
Bs"d

Er zijn miljarden christenen die geen JG's zijn, en die wel geloven dat hij God is, en daarom is hij toch een afgod.

En daarom mag zijn naam niet uitgesproken worden.
Nergens in de Bijbel staat dat Gods naam niet uitgesproken mag worden.
Zelfs Alpha heeft bekend dat Jezus Jahweh is, nu de andere 99,9% van het christendom nog!
Droom maar gewoon verder.


JHWH is nu eenmaal groter dan Jezus.
JHWH is de el Sjaddai, Jezus niet.
Kennelijk begrijp je niet wat je zelf zei, zoals ik al eerder schreef ben je gewoon een pratende robot en dat bevestig je nu op onnavolgbare wijze. Robin!
Welnee, ik lees gewoon de Bijbel en zoek zelf dingen op en die citeer ik.

Joh 14: 28 Jullie hebben gehoord dat ik tegen jullie zei: “Ik ga weg en ik kom bij jullie terug.” Als jullie van mij hielden, zouden jullie blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan ik. NWV.

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 13 jul 2018, 22:04

Eliyahu schreef:
Peter79 schreef:Nee peda,

3 personen = 1 God
1 persoon + 1 persoon + 1 persoon = 3 personen = 1 God
Bs"d

Maar dan heb je dus één God die drie is. De bijbel leert dat er één God is die één is.
De drie-eenheid is slechts een Babylonische overlevering, vervolgens overgenomen door de volgende dynastieën.

EGYPTE: Triade van Horus, Osiris en Isis, tweede millennium v.C.

wiki:Een aantal onderzoekers is van mening dat de Isiscultus in laat-Romeinse tijden een invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de christelijke cultus van de Moedermaagd Maria. Getuigenissen geven aan dat dit de katholieke Kerk toeliet om grote aantallen gelovigen in haar rangen te halen die voordien de Isiscultus aanhingen, en die wel bereid waren zich te bekeren voor zover een op Isis gelijkende vrouwelijke figuur beschikbaar was waar zij hun vroeger geloof konden op focussen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin)


De Athanasiaanse geloofsbelijdenis, die enkele honderden jaren na Jezus’ dood is opgesteld, gaf de volgende definitie van de Drie-eenheid: ’De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God; en toch zijn er niet drie goden, maar is er slechts één God.’

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 13 jul 2018, 22:16

Eliyahu schreef:
peda schreef:Wanneer Jezus ten diepste niet aan God gelijk is, kan hij de mens niet volkomen verlossen.
Bs"d

Dat hoeft ook niet. We hebben God als onze verlosser:

Jesaja 43:10-11: "Voor Mij is er geen god geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben J-H-W-H en buiten Mij is er geen verlosser."

Jesaja 45:21-22: "Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, J-H-W-H? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer."

Hosea 13:4: "Maar Ik ben J-H-W-H uw God van het land Egypte af; een god nevens Mij kent gij niet en een verlosser nevens Mij is er niet."

Jer 31:34 "Kent J-H-W-H: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van J-H-W-H, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken."
Gen 3:15 En ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Hij zal jouw kop verbrijzelen en jij zult hem in de hiel treffen.


Jezus is hier de hiel en dus de toekomstige Messias.


Deut 18:15 Jehovah, je God, zal uit het midden van je broeders een profeet voor jullie laten opstaan zoals ik. Jullie moeten naar hem luisteren.

Mt 17:5 Hij was nog niet uitgesproken of ze werden omhuld door een stralende wolk. Er kwam een stem uit de wolk die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar hem. NWV.


Tja, de Hebreeërs wilden niet luisteren, met als gevolg dat ca. 1.100.000 gelovigen omkwamen in het jaar 70 n.C.

Jezus volgelingen luisterden wel en vluchtten naar de bergen van Judea en overleefden.

Mt 24:6 dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. NWV.

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 13 jul 2018, 22:21

peda schreef:
callista schreef:Dat is er ook @peda
Ezechiël 18:20
De mens die zondigt, díe zal sterven.
De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen.
De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.
HSV...
Schitterend. Met de bijbel-teksten kun je bijna alle kanten op. Persoonlijk zie ik dat als experimenteren met de idee God. Zelf ben ik daar een enorm theologisch voorstander van. Tot mijn genoegen neemt het aantal experiment-geïnteresseerden enorm toe in aantal. De recent overleden Klaas H. en ook de gebroeders ter Linden waren daarvan lichtende voorbeelden. Mogen er nog vele volgen. Amen :!:
Welnee, degenen met inzich gaan niet alle kanten op, maar zien de onderlinge verbanden en Gods voornemen.

Herstel van het aardse paradijs.
Jezus als koning en met de 144.000 als hemelse mederegeerders.

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 13 jul 2018, 22:45

Eliyahu schreef:
Eliyahu schreef:
Bonjour schreef:De slang kruipt nog steeds op z'n buik, er is nog steeds ongelijkheid tussen man en vrouw en de barensweeën zijn er ook nog steeds. (Hoeveel dode vrouwen en kinderen heeft het "met smart zult gij kinderen baren" opgeleverd).
Bs"d

Man en vrouw ZIJN ongelijk. Nooit opgevallen?

God zegt het volgende: " Ik, J-H-W-H uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
Hier staat dus dat God de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen, bij diegenen die Hem haten.

Degenen die God liefhebben en Zijn geboden onderhouden, die krijgen niet nog eens de zonden van hun vaderen op hun bordje geschoven.

En dat is waar Ezechiel 18 over spreekt. Wanneer je dat hoofdstuk leest vanaf het begin, dan zie je dat als er staat: "20 Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf." dat dat gaat over een rechtvaardige, en die krijgt niet de zonden der vaderen voorgeschoteld.
Num 14:18 “Jehovah, die niet snel kwaad wordt en die vol loyale liefde is, vergeeft overtredingen en zonden. Maar hij laat schuldigen beslist niet ongestraft en hij laat zonen boeten voor de overtredingen van de vaders, tot in de derde en de vierde generatie. NWV

Deut 5:
9 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, NBG

9 Buig je er niet voor neer en laat je niet overhalen ze te vereren, want ik, Jehovah, je God, ben een God die volledige toewijding eist. Voor de overtredingen van vaders laat ik zonen boeten en ook de derde en de vierde generatie van hen die mij haten. NWV.1 Kon 18:
21 Toen richtte Elia zich tot het hele volk en zei: ‘Hoelang blijven jullie op twee gedachten hinken? Als Jehovah de ware God is, volg hem dan. Maar als het Baäl is, volg hem!’ Het volk zweeg.
22 Elia zei toen tegen het volk: ‘Ik ben de enige profeet van Jehovah die er nog is, terwijl er 450 profeten van Baäl zijn.

24 Dan moeten jullie de naam van jullie god aanroepen, en ik zal de naam van Jehovah aanroepen. De God die antwoordt met vuur laat zien dat hij de ware God is.’ Het hele volk antwoordde: ‘Dat is goed.’

36 Rond de tijd van het avondgraanoffer kwam de profeet Elia naar voren en zei: ‘O Jehovah, God van Abraham Isaak en Israël, laat vandaag zien dat u God bent in Israël en dat ik uw dienaar ben en dat ik al deze dingen heb gedaan overeenkomstig uw woord
37 Geef mij antwoord, o Jehovah! Geef mij antwoord zodat dit volk weet dat u, Jehovah, de ware God bent en dat u ze tot inkeer brengt.
38 Toen kwam er vuur van Jehovah naar beneden. Het verteerde het brandoffer, de stukken hout, de stenen en het stof, en het verslond het water in de geul.
39 Toen het hele volk dat zag, lieten ze zich meteen voorover op de grond vallen en zeiden: ‘Jehovah is de ware God! Jehovah is de ware God!’


Maar ja, toch blijven zij eigenwijs.

Lukas 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem! Je vermoordt de profeten en stenigt de mensen die naar je toe zijn gestuurd . Hoe vaak heb ik je kinderen bij me willen verzamelen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt! Maar jullie hebben het niet gewild. NWV

Mart
Berichten: 1526
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Mart » 18 jul 2018, 14:45

Eliyahu schreef: Bs"d

Maar dan heb je dus één God die drie is. De bijbel leert dat er één God is die één is.
Met het woord ''echad'' kun je alle kanten op; het kan zowel naar een absolute eenheid als naar een samengestelde eenheid verwijzen. Indien de bijbel het woord ''jachied'' had gebruikt, zou de bedoeling van een absolute eenheid duidelijker zijn geweest.
Wees realistisch

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 19 jul 2018, 13:56

Mart schreef:
Eliyahu schreef: Bs"d

Maar dan heb je dus één God die drie is. De bijbel leert dat er één God is die één is.
Met het woord ''echad'' kun je alle kanten op; het kan zowel naar een absolute eenheid als naar een samengestelde eenheid verwijzen. Indien de bijbel het woord ''jachied'' had gebruikt, zou de bedoeling van een absolute eenheid duidelijker zijn geweest.
Triade aanhangers redeneren vaak dat elohim meervoud is, alsof JHWH uit meerdere personen zou bestaan.

Maar er zijn in het Hebreeuws meerdere woorden die in het meervoud staan, zonder dat er sprake is van meerdere personen. Bijvoorbeeld adonim [„meester”] of baälim [„eigenaar”, „heer”].

Elohim duidt op de grootheid en majesteit van de Almachtige God JHWH.

Wanneer je naar de context kijkt, zie je dat Mozes zojuist voor „heel Israël” de Tien Geboden had herhaald (Deut. 5:1-22).
In vers 7 wordt benadrukt dat "Israël" geen andere goden mocht hebben.

7 Je mag buiten mij nooit andere goden hebben. NWV.

De Babyloniërs hadden vele goden, waaronder meerdere triades.


Deu 6:4 Luister, Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah. [JHWH échad].

Geen mystieke triade , dus.

Markus 12:
29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,
32 De Schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander. NWV.

Mart
Berichten: 1526
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Mart » 19 jul 2018, 20:56

Alpha schreef:Triade aanhangers redeneren vaak dat elohim meervoud is, alsof JHWH uit meerdere personen zou bestaan.
Maar er zijn in het Hebreeuws meerdere woorden die in het meervoud staan, zonder dat er sprake is van meerdere personen. Bijvoorbeeld adonim [„meester”] of baälim [„eigenaar”, „heer”].
Elohim duidt op de grootheid en majesteit van de Almachtige God JHWH.
Wanneer je naar de context kijkt, zie je dat Mozes zojuist voor „heel Israël” de Tien Geboden had herhaald (Deut. 5:1-22).
In vers 7 wordt benadrukt dat "Israël" geen andere goden mocht hebben.
7 Je mag buiten mij nooit andere goden hebben. NWV.
De Babyloniërs hadden vele goden, waaronder meerdere triades.
Deu 6:4 Luister, Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah. [JHWH échad].
Geen mystieke triade , dus.
Markus 12:
29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,
32 De Schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander. NWV.
Het Hebreeuwse woord ''echad'' heeft grammatikaal niets te maken met het woord ''elohiem''. Echad betekent simpelweg 1. Dat kan verwijzen naar zowel een samengestelde eenheid als een absolute eenheid. Het woord ''elohiem'' is enkelvoudig als het naar een god verwijst (dat betreft niet alleen J-H-W-H, maar eveneens afgoden of mensen zoals Mosjeh of de opgeroepen Sjmoe'el), maar meervoudig als het refereert naar andere betekenissen zoals engelen of gewone mensen. Van geen van beide woorden - noch ''echad'' noch ''elohiem'' - kan worden afgeleid of ze enkel- of meervoudig zijn bedoeld. Dat kan alleen de context duidelijk maken. Dit zou anders zijn indien het woord ''jachied'' was. Indien een absolute eenheid de intentie zou zijn geweest, was ''jachied'' toepasselijker geweest.

Uiteraard is het Joodse uitgangspunt dat J-H-W-H een absolute eenheid is, maar noch grammatikaal noch logischerwijs kan een absolute eenheid worden aangetoond. Iedere tekst die jij of Eliyahu geeft kan probleemloos zowel op absolute wijze als op samengestelde wijze worden gelezen. De Talmoediem, de midrasjiem en de Targoemiem zijn echter helder: J-H-W-H betreft een absolute eenheid. En ook de RaMBaM (Maimonides) benadrukt dit gegeven. Eliyahu heeft dus gelijk dat de Joodse God niet uit meerdere componenten bestaat, aangezien de Joodse traditie - de תורה שבעל פה (mondelinge Torah) dit expliciet zegt.

Maar indien jij een Christen bent die hetzelfde beweert, dan kun jij je argument niet op dezelfde traditie baseren als Eliyahu. Dat betekent eenvoudigweg dat je logischerwijs niet kunt aantonen op grond van de T'NaCH dat jouw God een absolute eenheid is en niet een samengestelde eenheid.

Ook op logische gronden kom je niet verder dan 1 + 1 + 1 = 3 en niet 1. Klopt. Maar aangezien God oneindig is (in het Hebreeuws ''ejn sof''), heb je te maken met oneindigheden, en + + = .

Kortom, je kunt de claim van een God als absolute eenheid niet uit de T'NaCH aantonen; daar heb je de Joodse traditie bij nodig. En indien het de intentie van je betoog is om op basis van de Bijbel aan te tonen dat J-H-W-H een absolute eenheid is, dan heb je de discussie verloren.
Laatst gewijzigd door Mart op 19 jul 2018, 21:20, 5 keer totaal gewijzigd.
Wees realistisch

peda
Berichten: 7193
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door peda » 19 jul 2018, 21:10

Mart schreef:
Maar indien jij een Christen bent die hetzelfde beweert, dan kun jij je argument niet op dezelfde traditie baseren als Elyahu. Dat betekent eenvoudigweg dat je logischerwijs niet kunt aantonen op grond van de T'NaCH dat jouw God een absolute eenheid is en niet een samengestelde eenheid.

Ook op logische gronden kom je niet verder dan 1 + 1 + 1 = 3 en niet 1. Klopt. Maar aangezien God oneindig is (in het Hebreeuws ''ejn sof''), heb je te maken met oneindigheden, en + + =
Hallo Mart,

Ook in mijn optiek is God Overstijgend/Ondoorgrondelijk, waar jouw Oneindigheid ook aan refereert. Het punt met gelovigen is evenwel dat de Oneindigheid wordt vergeten en wordt ingeruild voor eindigheid op grond van de aan God toegeschreven Openbaring. De Openbaring ligt in het voor de mens te behappen domein. God handelend op aarde, voor de mens te begrijpen. God wordt "'verlaagd"' tot een soort van uitvergrote mensachtige. Zo spreken in mijn beleving gelovigen over God als ware Hij een soort van vaderlijk familielid, volledig te begrijpen. Omdat ik de Openbaring als volledig afkomstig zie uit de mensenwereld, heb ik geen enkel probleem met te constateren dat ik zelve Niets weet van en over God. Helaas. :!:

Mart
Berichten: 1526
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Mart » 19 jul 2018, 22:01

peda schreef:Hallo Mart,

Ook in mijn optiek is God Overstijgend/Ondoorgrondelijk, waar jouw Oneindigheid ook aan refereert.
De mooiste weergave van een samengestelde eenheid vind ik persoonlijk niet de Triniteit maar Deuteronomium 4:35, waar de Joodse God wordt beschreven als אין עוד מלבדו, wat letterlijk betekent ''Er is niets buiten Hem''.

In het Chassidisme is deze beschrijving van J-H-W-H de toonaangevende: er is niets dan God, er is niets buiten Hem, er is behalve God helemaal niets. Dat sluit eveneens perfect aan op de Hebreeuwse grammatica, aangezien in het Hebreeuws woorden of mannelijk of vrouwelijk zijn. En omdat we in het Hebreeuws geen neutrale woorden kennen, zijn we gedwongen neutrale begrippen een geslacht te geven. Een tafel is שולחן, een mannelijk woord; een deur is דלת, een vrouwelijk woord, etc. Hetzelfde gebeurt met de bijvoeglijke naamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden: ze volgen het mannelijke geslacht of het vrouwelijke geslacht van een zelfstandig naamwoord waar het naar verwijst. Het woord ''het'' en ''hij'' zijn in het Hebreeuws bijvoorbeeld beiden הוא.

De consequentie is dat God zowel neutraal als mannelijk kan worden beschouwd. Dat wordt nog verstrekt door het gegeven dat de naam J-H-W-H afkomstig is van het werkwoord ''zijn'', terwijl de term ''elohiem'' rechtstreeks refereert aan kracht en macht. Vandaar dat de letterlijke vertaling van Deuteronomium 4:35 zo belangrijk is voor Chassidiem: ''Het is je getoond zodat je weet: J-H-W-H is elohiem, er is niets buiten Hem/Het''.

Ik begrijp dat dit enorm afwijkt van de samengestelde eenheid van de Christelijke Triniteit, maar zelfs als niet-theïst vind ik de Chassidische nadruk op Deuteronomium 4:35 bijzonder interessant, aantrekkelijk en zeer goed onderbouwd. Het betreft namelijk de letterlijke tekst binnen de correcte grammatikale context.
Wees realistisch

Yolanda_dB
Berichten: 1515
Lid geworden op: 13 mar 2015, 13:05
Man/Vrouw: V
Locatie: Assen

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Yolanda_dB » 19 jul 2018, 22:26

Mart schreef:Ook op logische gronden kom je niet verder dan 1 + 1 + 1 = 3 en niet 1. Klopt.
Maar aangezien God oneindig is (in het Hebreeuws ''ejn sof''), heb je te maken met oneindigheden, en + + =
:) Sterk !!!

peda
Berichten: 7193
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door peda » 20 jul 2018, 09:39

Mart schreef:
peda schreef:Hallo Mart,

Ook in mijn optiek is God Overstijgend/Ondoorgrondelijk, waar jouw Oneindigheid ook aan refereert.
De mooiste weergave van een samengestelde eenheid vind ik persoonlijk niet de Triniteit maar Deuteronomium 4:35, waar de Joodse God wordt beschreven als אין עוד מלבדו, wat letterlijk betekent ''Er is niets buiten Hem''.

De consequentie is dat God zowel neutraal als mannelijk kan worden beschouwd. Dat wordt nog verstrekt door het gegeven dat de naam J-H-W-H afkomstig is van het werkwoord ''zijn'', terwijl de term ''elohiem'' rechtstreeks refereert aan kracht en macht. Vandaar dat de letterlijke vertaling van Deuteronomium 4:35 zo belangrijk is voor Chassidiem: ''Het is je getoond zodat je weet: J-H-W-H is elohiem, er is niets buiten Hem/Het''.
""Er is niets buiten ( de Oneindige ) God"' , maar zulks en eventuele vervolg-consequenties daaruit zijn voor de mens ten diepste niet te begrijpen. :!: Toch wil de mens het heel goed begrijpen en gaat God invullen op basis van door God gegeven "'Openbaring"'. Opdat God (De Overstijgende/Oneindige) met de ( gelovige ) eindige mens een relatie kan aangaan, "" verlaagt "' God Zich quasi tot menselijk begrijpniveau. God "" Openbaart "" op eindige wijze Zijn Wil en Bedoelingen. Zelf vind ik het Mysterie zo belangrijk dat ik, hoewel persoonlijk niets zelf-wetende, toch allerlei van derden verkregen theologische opvattingen neerschrijf om tot een gesprek met anderen Over het Mysterie te komen. Wil God een Relatie met de mens, dan zijn Openbaringen een logisch gevolg. Wil God geen relatie, dan komen "" Openbaringen "' uit de mensenwereld, opgesteld door mensen die zo'n relatie graag zouden willen zien, om welke reden dan ook. Het is, voor mij althans, zeer fascinerend. Dat ik het juiste antwoord niet zal leren kennen, neem ik op de koop toe.

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1167
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Messenger » 22 jul 2018, 11:33

peda schreef:
Mart schreef:
peda schreef:Hallo Mart,

Ook in mijn optiek is God Overstijgend/Ondoorgrondelijk, waar jouw Oneindigheid ook aan refereert.
De mooiste weergave van een samengestelde eenheid vind ik persoonlijk niet de Triniteit maar Deuteronomium 4:35, waar de Joodse God wordt beschreven als אין עוד מלבדו, wat letterlijk betekent ''Er is niets buiten Hem''.

De consequentie is dat God zowel neutraal als mannelijk kan worden beschouwd. Dat wordt nog verstrekt door het gegeven dat de naam J-H-W-H afkomstig is van het werkwoord ''zijn'', terwijl de term ''elohiem'' rechtstreeks refereert aan kracht en macht. Vandaar dat de letterlijke vertaling van Deuteronomium 4:35 zo belangrijk is voor Chassidiem: ''Het is je getoond zodat je weet: J-H-W-H is elohiem, er is niets buiten Hem/Het''.
""Er is niets buiten ( de Oneindige ) God"' , maar zulks en eventuele vervolg-consequenties daaruit zijn voor de mens ten diepste niet te begrijpen. :!:
Zoals ik het begrijp is er niets anders dan God. Dat betekent dat alles God is en ik dus zelf ook een deeltje God ben.
In de kern zijn dan alle levende wezens God, en zal de blauwdruk van al die wezens hetzelfde zijn. Slechts de ervaringen van elke individuatie van God verschillen. Al die ervaringen tezamen, van al die individuaties, is de totale (som van) ervaring van God.
peda schreef: Toch wil de mens het heel goed begrijpen en gaat God invullen op basis van door God gegeven "'Openbaring"'. Opdat God (De Overstijgende/Oneindige) met de ( gelovige ) eindige mens een relatie kan aangaan, "" verlaagt "' God Zich quasi tot menselijk begrijpniveau. God "" Openbaart "" op eindige wijze Zijn Wil en Bedoelingen. Zelf vind ik het Mysterie zo belangrijk dat ik, hoewel persoonlijk niets zelf-wetende, toch allerlei van derden verkregen theologische opvattingen neerschrijf om tot een gesprek met anderen Over het Mysterie te komen. Wil God een Relatie met de mens, dan zijn Openbaringen een logisch gevolg. Wil God geen relatie, dan komen "" Openbaringen "' uit de mensenwereld, opgesteld door mensen die zo'n relatie graag zouden willen zien, om welke reden dan ook. Het is, voor mij althans, zeer fascinerend. Dat ik het juiste antwoord niet zal leren kennen, neem ik op de koop toe.
In dat licht kun je de Gesprekken met God van Neale Donald Walsch ook zien als "openbaring" tot menselijk begrijpniveau.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

peda
Berichten: 7193
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door peda » 22 jul 2018, 11:59

Messenger schreef:
peda schreef:
Mart schreef:
peda schreef:Hallo Mart,

Ook in mijn optiek is God Overstijgend/Ondoorgrondelijk, waar jouw Oneindigheid ook aan refereert.
De mooiste weergave van een samengestelde eenheid vind ik persoonlijk niet de Triniteit maar Deuteronomium 4:35, waar de Joodse God wordt beschreven als אין עוד מלבדו, wat letterlijk betekent ''Er is niets buiten Hem''.

De consequentie is dat God zowel neutraal als mannelijk kan worden beschouwd. Dat wordt nog verstrekt door het gegeven dat de naam J-H-W-H afkomstig is van het werkwoord ''zijn'', terwijl de term ''elohiem'' rechtstreeks refereert aan kracht en macht. Vandaar dat de letterlijke vertaling van Deuteronomium 4:35 zo belangrijk is voor Chassidiem: ''Het is je getoond zodat je weet: J-H-W-H is elohiem, er is niets buiten Hem/Het''.
""Er is niets buiten ( de Oneindige ) God"' , maar zulks en eventuele vervolg-consequenties daaruit zijn voor de mens ten diepste niet te begrijpen. :!:
Zoals ik het begrijp is er niets anders dan God. Dat betekent dat alles God is en ik dus zelf ook een deeltje God ben.
In de kern zijn dan alle levende wezens God, en zal de blauwdruk van al die wezens hetzelfde zijn. Slechts de ervaringen van elke individuatie van God verschillen. Al die ervaringen tezamen, van al die individuaties, is de totale (som van) ervaring van God..
Hallo Messenger,

Dat zou best eens zo kunnen zijn, maar wat ik opmerk is dat voor mij althans opgaat, dat ik het niet weet. Voor mij behoort zowel "" GOD "' als de verhouding GOD tot mens tot het Mysterie. Ik praat er wel over, maar de inhoud van mijn gepraat is niet gebaseerd op persoonlijke overtuiging, maar ik refereer aan datgene wat talloze schrijfbegaafde derden zoal Over God hebben verteld. Het Mysterie boeit mij zeer, dus daarom zwijg ik ook niet en neem deel aan de gesprekken Over het Mysterie, maar veel om het lijf heeft het in mijn ogen, niet. Helaas. :flower1:

peda
Berichten: 7193
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door peda » 22 jul 2018, 12:08

Messenger schreef:
peda schreef: Toch wil de mens het heel goed begrijpen en gaat God invullen op basis van door God gegeven "'Openbaring"'. Opdat God (De Overstijgende/Oneindige) met de ( gelovige ) eindige mens een relatie kan aangaan, "" verlaagt "' God Zich quasi tot menselijk begrijpniveau. God "" Openbaart "" op eindige wijze Zijn Wil en Bedoelingen. Zelf vind ik het Mysterie zo belangrijk dat ik, hoewel persoonlijk niets zelf-wetende, toch allerlei van derden verkregen theologische opvattingen neerschrijf om tot een gesprek met anderen Over het Mysterie te komen. Wil God een Relatie met de mens, dan zijn Openbaringen een logisch gevolg. Wil God geen relatie, dan komen "" Openbaringen "' uit de mensenwereld, opgesteld door mensen die zo'n relatie graag zouden willen zien, om welke reden dan ook. Het is, voor mij althans, zeer fascinerend. Dat ik het juiste antwoord niet zal leren kennen, neem ik op de koop toe.
In dat licht kun je de Gesprekken met God van Neale Donald Walsch ook zien als "openbaring" tot menselijk begrijpniveau.
Inderdaad. Maar zegt de inhoud van de Gesprekken met God werkelijk iets Over God en Diens ( eventuele ) Relatie tot de mens.? Dat blijft de eeuwig boeiende vraag en die vraag geldt ook voor de inhoud van de Bijbelboeken. Ongetwijfeld de uitkomst van "' Inspiratie "', maar of die "" Inspiratie "" afkomstig is van God Zelve ( buiten de mens ) dat vult een ieder maar zelf in. De Gesprekken van Walsch zijn voor mij ook inspirerend, maar of het Beeld dat daarbij "'gemaakt"" wordt Van God ( het Imago ) , ook spoort met de Identiteit van Hem, dat is en blijft de grote boeiende vraag, die ieder persoonlijk maar gaat invullen.

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1167
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Messenger » 22 jul 2018, 12:15

peda schreef: Hallo Messenger,

Dat zou best eens zo kunnen zijn, maar wat ik opmerk is dat voor mij althans opgaat, dat ik het niet weet. Voor mij behoort zowel "" GOD "' als de verhouding GOD tot mens tot het Mysterie. Ik praat er wel over, maar de inhoud van mijn gepraat is niet gebaseerd op persoonlijke overtuiging, maar ik refereer aan datgene wat talloze schrijfbegaafde derden zoal Over God hebben verteld. Het Mysterie boeit mij zeer, dus daarom zwijg ik ook niet en neem deel aan de gesprekken Over het Mysterie, maar veel om het lijf heeft het in mijn ogen, niet. Helaas. :flower1:
Dat is prima natuurlijk dat het jouw persoonlijke overtuiging niet is. Wel mooi dat het je boeit. :)

In Jesaja 45 is te lezen:
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Dat verklaart mijns inziens, voor zover het een echte openbaring zou zijn, dat God alles is dat er is.
En dat zowel het goede als het kwade voortkomt uit goddelijk handelen.
Welke keuze verkies ik zelf te maken als goddelijk deeltje van God, komt dat uit liefde of uit kwaad?

Met ons aller individuele vrije wil scheppen wij de wereld zoals die is.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

peda
Berichten: 7193
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door peda » 22 jul 2018, 12:38

Messenger schreef:
In Jesaja 45 is te lezen:
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Dat verklaart mijns inziens, voor zover het een echte openbaring zou zijn, dat God alles is dat er is.
En dat zowel het goede als het kwade voortkomt uit goddelijk handelen.
Welke keuze verkies ik zelf te maken als goddelijk deeltje van God, komt dat uit liefde of uit kwaad?

Met ons aller individuele vrije wil scheppen wij de wereld zoals die is.
Wie heeft de bekende "" Keuze "" boom in het toen nog volkomen Paradijs geplaatst en de toen nog lopende ""slang "' toegestaan in de volkomenheid rond te patrouilleren? Het thema God en het ""kwaad"" heeft de gemoederen vermoedelijk sinds de mens daarover kon nadenken bezig gehouden waardoor er een zeer omvangrijke hoeveelheid literatuur het licht kon zien. Datzelfde geldt voor het thema werkelijke vrije wil of schijn-vrije wil. Heel boeiend :!:

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1167
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Messenger » 22 jul 2018, 13:14

peda schreef:
Wie heeft de bekende "" Keuze "" boom in het toen nog volkomen Paradijs geplaatst en de toen nog lopende ""slang "' toegestaan in de volkomenheid rond te patrouilleren? Het thema God en het ""kwaad"" heeft de gemoederen vermoedelijk sinds de mens daarover kon nadenken bezig gehouden waardoor er een zeer omvangrijke hoeveelheid literatuur het licht kon zien. Datzelfde geldt voor het thema werkelijke vrije wil of schijn-vrije wil. Heel boeiend :!:
En de figuur Satan is bedacht. Maar als God alle dingen doet, zowel de goede als de kwade dingen, is die hele Satan op zijn minst 'boventallig'.
Satan heeft geen functie.

Misschien ken je de film The Devil's Advocate met Al Pacino en Keanu Reeves in de hoofdrollen. Ik geloof dat het op dit forum niet is toegestaan een linkje naar youtube te plaatsen.

In die film speelt de vrije wil een belangrijke rol. Echt een aanrader en met een geweldige climax aan het einde.
Je vraagt jezelf misschien na het kijken van die film af of de Satansfiguur niet eigenlijk God zelf is, helemaal met de door mij aangehaalde bijbelteksten.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

peda
Berichten: 7193
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door peda » 22 jul 2018, 14:50

Hallo Messenger,

Jij opende op 26 december 2017 om 10:46 het topic "' Na het sterven linia recta naar de Hemel "'. Van de aktieve forumdeelnemers leverden nagenoeg allen een of meer bijdragen in het topic. Best wel interessante thema's werden in mijn optiek aangesneden. Maar Messenger ( Esoterische Boodschapper ) was plotsklaps en wel na ca 2 weken verdwenen na het brengen van zijn laatste bijdrage op 13 januari 2018 om 22:24. Wanneer jij dit keer langer wilt meedoen, is het wellicht handig om zelf de gehele discussie nog eens na te lopen, de high-lights er uit te halen en deze interessante items nog eens voor het voetlicht te halen. Het is uiteraard een suggestie, geen vorm van moeten. :flower1:

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1167
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Messenger » 22 jul 2018, 16:40

peda schreef:Hallo Messenger,

Jij opende op 26 december 2017 om 10:46 het topic "' Na het sterven linia recta naar de Hemel "'. Van de aktieve forumdeelnemers leverden nagenoeg allen een of meer bijdragen in het topic. Best wel interessante thema's werden in mijn optiek aangesneden. Maar Messenger ( Esoterische Boodschapper ) was plotsklaps en wel na ca 2 weken verdwenen na het brengen van zijn laatste bijdrage op 13 januari 2018 om 22:24. Wanneer jij dit keer langer wilt meedoen, is het wellicht handig om zelf de gehele discussie nog eens na te lopen, de high-lights er uit te halen en deze interessante items nog eens voor het voetlicht te halen. Het is uiteraard een suggestie, geen vorm van moeten. :flower1:
Dank voor deze herinnering! :)
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 23 jul 2018, 13:55

Mart schreef:
Alpha schreef:Triade aanhangers redeneren vaak dat elohim meervoud is, alsof JHWH uit meerdere personen zou bestaan.
Maar er zijn in het Hebreeuws meerdere woorden die in het meervoud staan, zonder dat er sprake is van meerdere personen. Bijvoorbeeld adonim [„meester”] of baälim [„eigenaar”, „heer”].
Elohim duidt op de grootheid en majesteit van de Almachtige God JHWH.
Wanneer je naar de context kijkt, zie je dat Mozes zojuist voor „heel Israël” de Tien Geboden had herhaald (Deut. 5:1-22).
In vers 7 wordt benadrukt dat "Israël" geen andere goden mocht hebben.
7 Je mag buiten mij nooit andere goden hebben. NWV.
De Babyloniërs hadden vele goden, waaronder meerdere triades.
Deu 6:4 Luister, Israël: Jehovah, onze God, is één Jehovah. [JHWH échad].
Geen mystieke triade , dus.
Markus 12:
29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,
32 De Schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander. NWV.
Het Hebreeuwse woord ''echad'' heeft grammatikaal niets te maken met het woord ''elohiem''. Echad betekent simpelweg 1. Dat kan verwijzen naar zowel een samengestelde eenheid als een absolute eenheid. Het woord ''elohiem'' is enkelvoudig als het naar een god verwijst (dat betreft niet alleen J-H-W-H, maar eveneens afgoden of mensen zoals Mosjeh of de opgeroepen Sjmoe'el), maar meervoudig als het refereert naar andere betekenissen zoals engelen of gewone mensen. Van geen van beide woorden - noch ''echad'' noch ''elohiem'' - kan worden afgeleid of ze enkel- of meervoudig zijn bedoeld. Dat kan alleen de context duidelijk maken. Dit zou anders zijn indien het woord ''jachied'' was. Indien een absolute eenheid de intentie zou zijn geweest, was ''jachied'' toepasselijker geweest.

Uiteraard is het Joodse uitgangspunt dat J-H-W-H een absolute eenheid is, maar noch grammatikaal noch logischerwijs kan een absolute eenheid worden aangetoond. Iedere tekst die jij of Eliyahu geeft kan probleemloos zowel op absolute wijze als op samengestelde wijze worden gelezen. De Talmoediem, de midrasjiem en de Targoemiem zijn echter helder: J-H-W-H betreft een absolute eenheid. En ook de RaMBaM (Maimonides) benadrukt dit gegeven. Eliyahu heeft dus gelijk dat de Joodse God niet uit meerdere componenten bestaat, aangezien de Joodse traditie - de תורה שבעל פה (mondelinge Torah) dit expliciet zegt.

Maar indien jij een Christen bent die hetzelfde beweert, dan kun jij je argument niet op dezelfde traditie baseren als Eliyahu. Dat betekent eenvoudigweg dat je logischerwijs niet kunt aantonen op grond van de T'NaCH dat jouw God een absolute eenheid is en niet een samengestelde eenheid.

Ook op logische gronden kom je niet verder dan 1 + 1 + 1 = 3 en niet 1. Klopt. Maar aangezien God oneindig is (in het Hebreeuws ''ejn sof''), heb je te maken met oneindigheden, en + + = .

Kortom, je kunt de claim van een God als absolute eenheid niet uit de T'NaCH aantonen; daar heb je de Joodse traditie bij nodig. En indien het de intentie van je betoog is om op basis van de Bijbel aan te tonen dat J-H-W-H een absolute eenheid is, dan heb je de discussie verloren.
Bedankt voor je reactie.

Ik heb niet de intentie om een discussie te winnen.
Door op basis van de Bijbel te redeneren, probeer ik te laten zien wat de verbanden zijn.

JHWH God is een geest, een geestelijke persoon.
Een persoon bestaat niet uit meerdere entiteiten.
Zo zijn ook engelen geestelijke personen, die als boodschapper een fysieke gestalte kunnen aannemen.
Elohim heb ik aangehaald om dat die titel uitsluitend op JHWH van toepassing is, als God de almachtige (El Sjaddai).


De triade leer is letterlijk overgenomen uit het oude Babylon, net als de meeste kerkelijke gebruiken en feesten.

Omstreeks de eerste eeuw kreeg de Griekse filosofie steeds meer invloed en dat zie je weer terug in de geloofsleer en probeert men Bijbelse begrippen filosofisch te verklaren.
Het veroorzaakt dan eindeloze discussies, zoveel mensen zoveel meningen.
Vandaar dat ik probeer te laten zien, wat de Bijbel leert.
De Bijbel is een geestelijk boek en is alleen te begrijpen als je een geestelijke instelling hebt.
Meestal wil men dat niet accepteren en probeert men Bijbelse begrippen intellectueel, filosofisch te verklaren.

Vrienden waren op vakantie in Jeruzalem en troffen toevallig een tenach student aan.
Zij waren uiteraard erg geïnteresseerd, wat de student leerde en hij toonde bereidwillig zijn tenach.
De kern van de tenach stond in het midden van een bladzijde, met daaromheen rabijnse commentaren en daaromheen commentaar op de rabbijnse commentaar.

Zo ontstond spontaan een gesprek over uitleg. In dit geval over wat een gevonden voorwerp was en hoe daarmee om te gaan. Er werd een handelingsprocerdure getoond, wat daarmee precies bedoeld werd en hoe je daarmee,volgens de rabijn, moest omgaan. Zie wat Jezus daarover zei in Mt 23:23 en Mt 15:1-9.

Uitereerd ben ik het met je eens dat de context de betekenis weergeeft.
Je hebt nu eenmaal, in iedere taal, dat woorden meerdere betekenissen kunnen hebben.
Maar daar manipuleert men ook graag mee, om de betekenis aan de persoonlijke wens aan te passen.

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 23 jul 2018, 14:18

Messenger schreef:
peda schreef:
Wie heeft de bekende "" Keuze "" boom in het toen nog volkomen Paradijs geplaatst en de toen nog lopende ""slang "' toegestaan in de volkomenheid rond te patrouilleren? Het thema God en het ""kwaad"" heeft de gemoederen vermoedelijk sinds de mens daarover kon nadenken bezig gehouden waardoor er een zeer omvangrijke hoeveelheid literatuur het licht kon zien. Datzelfde geldt voor het thema werkelijke vrije wil of schijn-vrije wil. Heel boeiend :!:
En de figuur Satan is bedacht. Maar als God alle dingen doet, zowel de goede als de kwade dingen, is die hele Satan op zijn minst 'boventallig'.
Satan heeft geen functie.

Misschien ken je de film The Devil's Advocate met Al Pacino en Keanu Reeves in de hoofdrollen. Ik geloof dat het op dit forum niet is toegestaan een linkje naar youtube te plaatsen.

In die film speelt de vrije wil een belangrijke rol. Echt een aanrader en met een geweldige climax aan het einde.
Je vraagt jezelf misschien na het kijken van die film af of de Satansfiguur niet eigenlijk God zelf is, helemaal met de door mij aangehaalde bijbelteksten.
De Bijbel geeft aan, dat Satan een opstandige engel is.

De encyclopedie "Inzicht" geeft veel Schriftuurlijke informatie.
https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003845

Daar wordt o.a. gezegd:

De Schrift geeft te kennen dat het schepsel dat als Satan bekendstaat, deze naam niet altijd heeft gedragen.
Satan kreeg deze beschrijvende naam veeleer omdat hij een weg van tegenstand en opstand tegen God insloeg. Welke naam hij voordien had, wordt niet vermeld.

Jezus Christus zei over hem: „Die was een doodslager toen hij begon, en hij stond niet vast in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is” (Jo 8:44; 1Jo 3:8). Jezus toont hier aan dat Satan eens in de waarheid was, maar die heeft verlaten. Vanaf zijn eerste openlijke daad, toen hij Adam en Eva van God afkeerde, was hij een doodslager, want daardoor bracht hij de dood over Adam en Eva, en dat bracht weer de zonde en de dood over hun nakomelingen (Ro 5:12). De eigenschappen en handelingen die overal in de Schrift met hem in verband worden gebracht, kunnen alleen aan een persoon toegeschreven worden en niet aan een abstract beginsel van het kwaad. Het is duidelijk dat de joden, alsook Jezus en zijn discipelen, wisten dat Satan als persoon bestond.

Toen Satan (met de slang als spreekbuis) Eva benaderde, trok hij in werkelijkheid de rechtmatigheid en rechtvaardigheid van Jehovah’s soevereiniteit in twijfel. Hij wekte bij de vrouw de indruk dat God haar onrechtmatig iets onthield; ook beweerde hij dat God een leugenaar was toen hij zei dat Eva zou sterven als zij van de verboden vrucht zou eten. Bovendien deed Satan haar geloven dat zij vrij en onafhankelijk van God zou worden en als God zou zijn. Op deze wijze bereikte dit goddeloze geestelijke schepsel dat Eva hem hoger achtte dan God, en zo werd Satan haar god, hoewel Eva destijds blijkbaar niet wist wie degene was die haar misleidde. Door zijn handelwijze bracht Satan de man en de vrouw onder zijn leiding en gezag, en maakte hij zich tot een mededingende, tegen Jehovah gekante god. — Ge 3:1-7.

Interessant is dat Satan de heerser der wereld wordt genoemd:

1 Joh 5:19 Wij weten dat we uit God voortkomen, maar de hele wereld ligt in de macht van de goddeloze.

Lukas 4:6 Toen zei de Duivel tegen hem: ‘Ik zal je de macht geven over al deze koninkrijken met hun pracht en praal, want die is mij in handen gegeven en ik geef die aan wie ik maar wil.

Johannes 12:31 Nu wordt deze wereld geoordeeld. Nu zal de heerser van deze wereld worden verdreven. NWV.

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1167
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Messenger » 23 jul 2018, 14:22

peda schreef:
Messenger schreef: In dat licht kun je de Gesprekken met God van Neale Donald Walsch ook zien als "openbaring" tot menselijk begrijpniveau.
Inderdaad. Maar zegt de inhoud van de Gesprekken met God werkelijk iets Over God en Diens ( eventuele ) Relatie tot de mens.? Dat blijft de eeuwig boeiende vraag en die vraag geldt ook voor de inhoud van de Bijbelboeken. Ongetwijfeld de uitkomst van "' Inspiratie "', maar of die "" Inspiratie "" afkomstig is van God Zelve ( buiten de mens ) dat vult een ieder maar zelf in. De Gesprekken van Walsch zijn voor mij ook inspirerend, maar of het Beeld dat daarbij "'gemaakt"" wordt Van God ( het Imago ) , ook spoort met de Identiteit van Hem, dat is en blijft de grote boeiende vraag, die ieder persoonlijk maar gaat invullen.
De God die aan het woord komt in de boeken van Walsch zegt herhaaldelijk: "Geloof niets van wat Ik zeg."
Zij wijst erop dat je de boeken kunt lezen terwijl je vasthoudt aan jouw hoogste waarheid. Als je jouw waarheid met de inzichten kunt verrijken is dat mooi meegenomen. Je kunt er ook voor kiezen die inzichten naast je neer te leggen.

Is de inspiratie van God Zelve? Dat is aan een ieder die de inspiratie of inzichten leest en weegt op zijn/haar persoonlijke maatstaf. Voor mijzelf kan ik heel veel met die inzichten en voelen ze aan als een waarheid.

Toevoeging:De inzichten in de boeken van Walsch houden allemaal stand tegenover mijn godskenmerken.
Laatst gewijzigd door Messenger op 23 jul 2018, 14:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Alpha
Berichten: 4393
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Alpha » 23 jul 2018, 14:25

Messenger schreef:
peda schreef:Hallo Messenger,

Jij opende op 26 december 2017 om 10:46 het topic "' Na het sterven linia recta naar de Hemel "'. Van de aktieve forumdeelnemers leverden nagenoeg allen een of meer bijdragen in het topic. Best wel interessante thema's werden in mijn optiek aangesneden. Maar Messenger ( Esoterische Boodschapper ) was plotsklaps en wel na ca 2 weken verdwenen na het brengen van zijn laatste bijdrage op 13 januari 2018 om 22:24. Wanneer jij dit keer langer wilt meedoen, is het wellicht handig om zelf de gehele discussie nog eens na te lopen, de high-lights er uit te halen en deze interessante items nog eens voor het voetlicht te halen. Het is uiteraard een suggestie, geen vorm van moeten. :flower1:
Dank voor deze herinnering! :)
Wat denk je dan van deze tekst?


Joh 3:
13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen, behalve hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.NWV.

13 Niemand is ten hemel opgestegen, dan hij die uit den hemel is neergedaald, de Mensenzoon. LV.

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. NBG.

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1167
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: NWT bijbelvertaling

Bericht door Messenger » 23 jul 2018, 14:39

Alpha schreef:Wat denk je dan van deze tekst?


Joh 3:
13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen, behalve hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.NWV.

13 Niemand is ten hemel opgestegen, dan hij die uit den hemel is neergedaald, de Mensenzoon. LV.

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. NBG.
In deze teksten heb ik geen geloof.

Bij geboorte komen we allemaal uit de hemel en bij het sterven gaan we weer allemaal naar de hemel. Zo denk ik er over.
Ik geloof niet in zoiets als de (erf-)zonde en evenmin geloof ik daarom in een (laatste) oordeel.
Dit vanwege een onvoorwaardelijke (zonder voorwaarden) vrije wil en de onvoorwaardelijke liefde van God voor al Zijn/Haar delen.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Plaats reactie