Geschiedenis en interpretatie

In dit subforum gelden ruime regels.
(In dit subforum kunnen kerkelijke leer, dogma's etc. worden besproken zonder aanname dat ze waar zijn, vooraf.)
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Forummers die over iets willen discussiëren op basis van het erkend zijn van de Bijbel als "Gods onfeilbaar woord" en/of het Apostolicum en daartoe een topic starten, zullen duidelijk bij de topicstart moeten aangeven dat de genoemde basis is bedoeld te gelden en dat reageren als men die basis niet accepteert en ter discussie wil stellen als off-topic zal gelden.

Moderatie: het moderatieteam
HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door HJW »

pyro schreef:
21 apr 2020, 22:31
Ik vind de reactie van Mart erg mooi: "Elk grassprietje heeft zijn engel die erover buigt en fluistert: 'Groei, groei'." (Midrasj)
Dat is ook een mooie.
Er spreken meerdere dingen uit.
Is er ook zicht op waar naar toe te groeien ?
Of zit je ook een beetje op de weg van Wim Nusselder ?

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

twijfelaar schreef:
22 apr 2020, 14:14
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
twijfelaar schreef:
20 apr 2020, 08:24
Petra schreef:
20 apr 2020, 07:46

Ohhhh dat vind ik zo'n nare gedachte.
Juist omdat idd corona enorm in gelovige kring verspreid is vanwege groepsbijeenkomsten.
Zo triest.
Denk ik aan al die gelovige mensen die zo hun best hebben gedaan, en samen gingen bidden, voor Gods hulp voor mensen met corona notabene. Daardoor werd het juist onder hen zo enorm verspreid. Alsof God ze dan straft voor het gezamenlijk bidden in een kerk nog wel.

Alleen daarom zeg ik al NEE.
Het kan onmogelijk een straf van God zijn!
Die zou toch echt niet juist Zijn volgelingen zo bestraffen.
Nee, nee en nog eens NEE!
Het is nooit anders geweest. Toen koning David gezondigd had verspreidde God als straf de pest onder zijn volk, er stierven 70.000 mannen. Er staat niet bij dat daar geen gelovigen bij waren. Toen de pest voorbij was kreeg God als dank dat Hij de ziekte gestopt had een aantal runderen aangeboden. Zij werden voor Hem verbrand op hun karren.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk. Dus ik lees anders.
Allereerst is het vreemd dat je een door God geïnspireerd boek op verschillende manieren kan interpreteren. Blijkbaar wordt het ene wel als inspiratie gezien en het andere menselijke inbreng. En wie bepaalt hoe we de de bijbel moeten lezen?
Wat het verhaal betreft, het begint al met een tekst waar je een topic aan zou kunnen wijden.
1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

Toen David de volkstelling hield kreeg hij spijt en moest hij kiezen uit 3 straffen.
Zeven jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor vijanden of 3 dagen de pest.
David zag de pest als de hand van God en vroeg zodoende om de besmettelijke ziekte.

Anders kan ik het niet lezen.:
2 Sam 24.
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan.
11 Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des HEEREN tot den profeet Gad, Davids ziener, zeggende:
12 Ga heen, en spreek tot David: Alzo zegt de HEERE: Drie dingen draag Ik u voor; verkies u een uit die, dat Ik u doe.
13 Zo kwam Gad tot David, en maakte het hem bekend, en zeide tot hem: Zal u een honger van zeven jaren in uw land komen? Of wilt gij drie maanden vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er drie dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu, en zie toe, wat antwoord ik Dien zal wederbrengen, Die mij gezonden heeft.
14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen.
15 Toen gaf de HEERE een pestilentie in Israël, van den morgen af tot den gezetten tijd toe; en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-seba toe, zeventig duizend mannen.

Ik hoor graag van je waar ik de mist in ga en jij gelijk hebt.
Volgens mij vraagt David om vergeving en helemaal niet om een straf. Maar ook hier weer blijkt dat de God uit het OT niet echt vergevingsgezind is. Hij had David ook een waarschuwing kunnen geven dit nooit meer te doen. 70.000 achtergebleven weduwen waarvan een aantal vast wel gebeden zal hebben of hun echtgenoot mocht herstellen. Maar alleen Gods lievelingetje David telde voor Hem, aan de rest had Hij maling, zijn toorn was gestild. Ik heb hier echt geen woorden voor. Maar dit terzijde.
Geloof jij niet vanwege wat er in de bijbel staat, of vanwege de wetenschap? En hoe verklaar je de wonderen van vandaag, want daardoor bleef ik geloven. God die gebeden verhoort en wonderen te weeg brengt in vele mensenlevens. Even los van de vraag waarom dat anderen niet overkomt, hoe verklaar je het geen wel gebeurd?
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

Mart schreef:
22 apr 2020, 13:13
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
Dus ik lees anders.
Vervelend dat bijna alle atheïsten hier ooit gelovigen zijn geweest en de bijbel erg goed kennen, niet? ;) De bijbel is voor vele ex-christenen en ex-religieuze Joden soms zefs een voorname reden van hun atheïsme, maar jij buigt en wringt de teksten nog steeds emotioneel in richtingen zodat ze je eigen maatstaven niet overschrijden.
Waardoor geloof jij niet meer trouwens? Door de inhoud van de bijbel? Het niet zien van God?
Zalig de genen die geloven, zonder het zelf gezien te hebben. Thomas wilde het eerst zien.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Gaitema schreef:
22 apr 2020, 19:55
twijfelaar schreef:
22 apr 2020, 14:14
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
twijfelaar schreef:
20 apr 2020, 08:24
Petra schreef:
20 apr 2020, 07:46

Ohhhh dat vind ik zo'n nare gedachte.
Juist omdat idd corona enorm in gelovige kring verspreid is vanwege groepsbijeenkomsten.
Zo triest.
Denk ik aan al die gelovige mensen die zo hun best hebben gedaan, en samen gingen bidden, voor Gods hulp voor mensen met corona notabene. Daardoor werd het juist onder hen zo enorm verspreid. Alsof God ze dan straft voor het gezamenlijk bidden in een kerk nog wel.

Alleen daarom zeg ik al NEE.
Het kan onmogelijk een straf van God zijn!
Die zou toch echt niet juist Zijn volgelingen zo bestraffen.
Nee, nee en nog eens NEE!
Het is nooit anders geweest. Toen koning David gezondigd had verspreidde God als straf de pest onder zijn volk, er stierven 70.000 mannen. Er staat niet bij dat daar geen gelovigen bij waren. Toen de pest voorbij was kreeg God als dank dat Hij de ziekte gestopt had een aantal runderen aangeboden. Zij werden voor Hem verbrand op hun karren.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk. Dus ik lees anders.
Allereerst is het vreemd dat je een door God geïnspireerd boek op verschillende manieren kan interpreteren. Blijkbaar wordt het ene wel als inspiratie gezien en het andere menselijke inbreng. En wie bepaalt hoe we de de bijbel moeten lezen?
Wat het verhaal betreft, het begint al met een tekst waar je een topic aan zou kunnen wijden.
1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

Toen David de volkstelling hield kreeg hij spijt en moest hij kiezen uit 3 straffen.
Zeven jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor vijanden of 3 dagen de pest.
David zag de pest als de hand van God en vroeg zodoende om de besmettelijke ziekte.

Anders kan ik het niet lezen.:
2 Sam 24.
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan.
11 Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des HEEREN tot den profeet Gad, Davids ziener, zeggende:
12 Ga heen, en spreek tot David: Alzo zegt de HEERE: Drie dingen draag Ik u voor; verkies u een uit die, dat Ik u doe.
13 Zo kwam Gad tot David, en maakte het hem bekend, en zeide tot hem: Zal u een honger van zeven jaren in uw land komen? Of wilt gij drie maanden vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er drie dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu, en zie toe, wat antwoord ik Dien zal wederbrengen, Die mij gezonden heeft.
14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen.
15 Toen gaf de HEERE een pestilentie in Israël, van den morgen af tot den gezetten tijd toe; en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-seba toe, zeventig duizend mannen.

Ik hoor graag van je waar ik de mist in ga en jij gelijk hebt.
Volgens mij vraagt David om vergeving en helemaal niet om een straf. Maar ook hier weer blijkt dat de God uit het OT niet echt vergevingsgezind is. Hij had David ook een waarschuwing kunnen geven dit nooit meer te doen. 70.000 achtergebleven weduwen waarvan een aantal vast wel gebeden zal hebben of hun echtgenoot mocht herstellen. Maar alleen Gods lievelingetje David telde voor Hem, aan de rest had Hij maling, zijn toorn was gestild. Ik heb hier echt geen woorden voor. Maar dit terzijde.
Geloof jij niet vanwege wat er in de bijbel staat, of vanwege de wetenschap? En hoe verklaar je de wonderen van vandaag, want daardoor bleef ik geloven. God die gebeden verhoort en wonderen te weeg brengt in vele mensenlevens. Even los van de vraag waarom dat anderen niet overkomt, hoe verklaar je het geen wel gebeurd?
IK geloof niet in gebedsverhoring en in wonderen. Het is allemaal zo doorzichtig. Wanneer er iets in vervulling gaat denkt men dat God het heeft bewerkstelligd en wanneer het stil blijft had God daar een reden voor. En wanneer je de bijbel gaat lezen op de manier zoals ik het verhaal van David heb belicht dan kun je niet langer in het bestaan van de God uit de bijbel geloven. En natuurlijk zijn er talloze andere argumenten om het geloof vaarwel te zeggen.

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

twijfelaar schreef:
22 apr 2020, 22:18
Gaitema schreef:
22 apr 2020, 19:55
twijfelaar schreef:
22 apr 2020, 14:14
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
twijfelaar schreef:
20 apr 2020, 08:24


Het is nooit anders geweest. Toen koning David gezondigd had verspreidde God als straf de pest onder zijn volk, er stierven 70.000 mannen. Er staat niet bij dat daar geen gelovigen bij waren. Toen de pest voorbij was kreeg God als dank dat Hij de ziekte gestopt had een aantal runderen aangeboden. Zij werden voor Hem verbrand op hun karren.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk. Dus ik lees anders.
Allereerst is het vreemd dat je een door God geïnspireerd boek op verschillende manieren kan interpreteren. Blijkbaar wordt het ene wel als inspiratie gezien en het andere menselijke inbreng. En wie bepaalt hoe we de de bijbel moeten lezen?
Wat het verhaal betreft, het begint al met een tekst waar je een topic aan zou kunnen wijden.
1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

Toen David de volkstelling hield kreeg hij spijt en moest hij kiezen uit 3 straffen.
Zeven jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor vijanden of 3 dagen de pest.
David zag de pest als de hand van God en vroeg zodoende om de besmettelijke ziekte.

Anders kan ik het niet lezen.:
2 Sam 24.
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan.
11 Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des HEEREN tot den profeet Gad, Davids ziener, zeggende:
12 Ga heen, en spreek tot David: Alzo zegt de HEERE: Drie dingen draag Ik u voor; verkies u een uit die, dat Ik u doe.
13 Zo kwam Gad tot David, en maakte het hem bekend, en zeide tot hem: Zal u een honger van zeven jaren in uw land komen? Of wilt gij drie maanden vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er drie dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu, en zie toe, wat antwoord ik Dien zal wederbrengen, Die mij gezonden heeft.
14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen.
15 Toen gaf de HEERE een pestilentie in Israël, van den morgen af tot den gezetten tijd toe; en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-seba toe, zeventig duizend mannen.

Ik hoor graag van je waar ik de mist in ga en jij gelijk hebt.
Volgens mij vraagt David om vergeving en helemaal niet om een straf. Maar ook hier weer blijkt dat de God uit het OT niet echt vergevingsgezind is. Hij had David ook een waarschuwing kunnen geven dit nooit meer te doen. 70.000 achtergebleven weduwen waarvan een aantal vast wel gebeden zal hebben of hun echtgenoot mocht herstellen. Maar alleen Gods lievelingetje David telde voor Hem, aan de rest had Hij maling, zijn toorn was gestild. Ik heb hier echt geen woorden voor. Maar dit terzijde.
Geloof jij niet vanwege wat er in de bijbel staat, of vanwege de wetenschap? En hoe verklaar je de wonderen van vandaag, want daardoor bleef ik geloven. God die gebeden verhoort en wonderen te weeg brengt in vele mensenlevens. Even los van de vraag waarom dat anderen niet overkomt, hoe verklaar je het geen wel gebeurd?
IK geloof niet in gebedsverhoring en in wonderen. Het is allemaal zo doorzichtig. Wanneer er iets in vervulling gaat denkt men dat God het heeft bewerkstelligd en wanneer het stil blijft had God daar een reden voor. En wanneer je de bijbel gaat lezen op de manier zoals ik het verhaal van David heb belicht dan kun je niet langer in het bestaan van de God uit de bijbel geloven. En natuurlijk zijn er talloze andere argumenten om het geloof vaarwel te zeggen.
Het is dus voor jou een combinatie van dat. Voor mij is het totaal anders. Ik maak zelf wonderen mee. Ik zie niet in wat daar doorzichtig aan is en beleef vrijwel iedere maand gebedsverhoringen. Sterker nog, al mijn wensen komen steeds uit, maar wel op de juiste tijd en zonder dat ik daar echt invloed op heb. Het wordt me echt geschonken. Zoals het vinden van mijn droomvrouw, met een super sterke relatie met God. Ook nog iemand met rood haar, wat ik altijd mooi heb gevonden. Dat ze toevallig van joodse kom af is, bad ik dan weer niet voor. Maar goed, ik bad om een vrouw door wie God heel direct heen werkt en Hij koos een jodin uit. Maar zij verteld me dan vervolgens weer de pest te hebben aan Israël en meer te hebben met Palestina en is evangelisch christelijk (absoluut niet joods van geloof en ook niet messiaans joods van geloof en heeft haar bevindelijk reformatorische roods vaarwel gezegd ), dus tja.. Het gezever van christenen met Israël in liederen en met organisaties als "christenen voor Israël" heeft ze helemaal niets mee.
Ook wenste ik een kind, terwijl mijn vrouw absoluut geen kinderen kon krijgen, door kiesten op de eierstokken. Echter wonderbaarlijk genoeg werd ze bij de eerste halleluja ervaring tussen de lakens direct zwanger van onze dochter. Volgens de medische wetenschap heb ik daarmee de lot uit de loterij gehaald. Weer een wens uit gekomen.
Ik wenste ook vrij vlot in deze tijd een andere particuliere huurwoning te vinden en ik vond hem vrij vlot, ondanks de krapte op de woningmarkt en dat binnen mijn eisen: "ruimer wonen, begane grond, tuin, 200 euro goedkoper in de maand, energie zuinig, redelijk nieuw en in Veenendaal, met mogelijkheden huisdieren te houden en met 2 slaapkamers"
Allemaal uitgekomen.

Maar er zijn zo veel wonderen. Ik lees over bijna dood ervaringen, genezingswonderen, hoor meerdere getuigenissen er over, maak ze ook mee in mijn familie en in de kerken waar ik lid van ben (al de drie waar ik zat en nu zit). Als die dingen allemaal niet zouden gebeuren, zou ik niet meer overtuigd kunnen geloven. Waarschijnlijk zou ik dan een twijfelaar zijn geworden.

Maar boven al, de liefde. De Ethiek van Jezus Christus werkt bijzonder ontwapenend in mijn leven.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door HJW »

Gaitema schreef:
22 apr 2020, 23:59

Sterker nog, al mijn wensen komen steeds uit, maar wel op de juiste tijd en zonder dat ik daar echt invloed op heb.
Geloof me Gaitema: ik gun je alle goeds en vindt het prima dat je het zo ervaart.
Maar lees ook eens het volgende:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/we ... e-a3997616

Directeur David Beasley zei tegen de VN-Veiligheidsraad dat dit jaar ook zónder het coronavirus „de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog” dreigt.

Veel landen staan „aan de rand van een hongerpandemie” die kan leiden tot „hongersnoden van bijbelse proporties”

In het slechtste scenario, schetste Beasley, als het WFP de dertig miljoen mensen die het meest van hulp afhankelijk zijn niet kan bereiken, kunnen er gedurende drie maanden dagelijks 300.000 mensen sterven, los van de doden die het virus zelf veroorzaakt.


Waarom geeft God jou wel een huis, maar deze mensen geen eten ?
Waarom komen daar de wonderen niet uit ?
Zaken die je gewoon kunt constateren.

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Gaitema schreef:
22 apr 2020, 23:59
....... Weer een wens uit gekomen......
........Maar boven al, de liefde. De Ethiek van Jezus Christus werkt bijzonder ontwapenend in mijn leven......
Iedereen, gelovig en ongelovig, heeft weleens een wens die uitkomt. Het verschil is dat jij de uitgekomen wensen aan God toeschrijft en de niet uitgekomen wensen, die bij jou blijkbaar wat schaarser zijn, ook aan God maar dat Hij het beter vond jou nog even te laten wachten. Een moslim dankt Allah voor zijn uitgekomen wensen en een bosjesman zijn regengod. Een ongelovige zoekt er helemaal niets achter, uitgekomen wensen zijn vaak het resultaat van eigen inspanning. En je moet een beetje geluk in je leven hebben. Maar ik begrijp wel waarom je zo denkt, vanaf sommige kansels wordt elke zondag gepreekt dat er niets buiten Gods wil gebeurt, dat God overal een hand in heeft. Wanneer je Hem accepteert dat Hij er dan dag en nacht voor je is. Op het laatst weet je niet beter en denk je dat dat de waarheid is. Pas als je er los van gekomen bent zie je het kinderlijke van zulk een geloof in, eerder niet. Want denk je nu echt dat God zich heeft ingespannen een vrouw voor jou te zoeken met de kleur haar die jij mooi vond en tegelijkertijd zoals HJW zegt miljoenen mensen de hongerdood laat sterven? Wat is dat voor een God? Wat dacht je van een wens dat daar morgen een einde aan komt? Wanneer God het in die gebieden morgen Manna laat regenen wanneer jij daar om bidt heb je een punt. En wat Jezus betreft, die is ook voor vele ongelovigen een voorbeeld om een beter mens te worden maar heeft voor hen dan niets met een God te maken. Dus ook jouw ontwapenende gevoel is slecht een gevoel wat je zelf naar je toetrekt. Maar jij voel je er blijkbaar prettig onder, houden zo.
Laatst gewijzigd door twijfelaar op 23 apr 2020, 09:18, 1 keer totaal gewijzigd.

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 07:59
Gaitema schreef:
22 apr 2020, 23:59
....... Weer een wens uit gekomen......
........Maar boven al, de liefde. De Ethiek van Jezus Christus werkt bijzonder ontwapenend in mijn leven......
Iedereen, gelovig en ongelovig, heeft weleens een wens die uitkomt. Het verschil is dat jij de uitgekomen wensen aan God toeschrijft en de niet uitgekomen wensen, die bij jou blijkbaar wat schaarser zijn, ook aan God maar dat Hij het beter vond jou nog even te laten wachten. Een moslim dankt Allah voor zijn uitgekomen wensen en een bosjesman zijn regengod. Een ongelovige zoekt er helemaal niets achter, uitgekomen wensen zijn vaak het resultaat van eigen inspanning. En je moet een beetje geluk in je leven hebben. Maar ik begrijp wel waarom je zo denkt, vanaf sommige kansels wordt elke zondag gepreekt dat er niets buiten Gods wil gebeurt, dat God overal een hand in heeft. Wanneer je Hem accepteert dat Hij er dan dag en nacht voor je is. Op het laatst weet je niet beter en denk je dat dat de waarheid is. Pas als je er los van gekomen bent zie je het kinderlijke van zulk een geloof in, eerder niet. Want denk je nu echt dat God zich heeft ingespannen een vrouw voor jou te zoeken met de kleur haar die jij mooi vond en tegelijkertijd zoals M. zegt miljoenen mensen de hongerdood laat sterven? Wat is dat voor een God? Wat dacht je van een wens dat daar morgen een einde aan komt? Wanneer God het in die gebieden morgen Manna laat regenen wanneer jij daar om bidt heb je een punt. En wat Jezus betreft, die is ook voor vele ongelovigen een voorbeeld om een beter mens te worden maar heeft voor hen dan niets met een God te maken. Dus ook jouw ontwapenende gevoel is slecht een gevoel wat je zelf naar je toetrekt. Maar jij voel je er blijkbaar prettig onder, houden zo.
Mijn logica zegt, dat je naast geluk ook pech moet hebben. Echter als het er op aan komt, komt die pech er gewoon niet. Toen ik dan echt geen geld had om 2 boekenplanken, onderbroeken en schuurkasten te halen, had mijn buurvrouw toevallig net die kasten in haar schuur niet meer nodig, de onderbroeken die ze voor haar zoon gekocht had keurde hij af (verkeerde type) en ze had twee boekenplanken voor me. Mocht ik wel hebben. Wat een geluk toch!
Toen ik mijn tweede particuliere woning nam, verdienden we door het overwerk dat ik veel deed precies genoeg voor de inkomensvoorwaarden, plus het feit dat ik net een nieuw contract met loonsverhoging had gekregen. Toen onze auto stuk was, betaalde iemand onze rekening (onze geld was op). Die auto was ook deels met een lening door iemand geschonken. Toen mijn schoonvader in het ziekenhuis lag had hij steeds weinig kans bij al zijn complicaties om te overleven. Vele organen vielen uit, maar zonder dat artsen het verklaren konden begonnen ze allemaal opeens weer te doen. Overlevingskansen van rond de 20 procent gedurende een half jaar, overleefde hij gewoon.
Mijn vrouw kreeg een ingeving in haar gedachten van boven, toen hij eenmaal toch op het sterfbed lag. Haar vader zou bezoek krijgen van haar oudste zoon. Die hem meer dan 10 jaar door ruzie niet meer bezocht. Ze vertelde het me en ja hoor, even later hoorden we dat hij naar hem onderweg was. Haar gedachte kwam uit. Zij verzoenden zich met elkaar, voor de stekker er werd uitgetrokken

Een profetie kwam uit die iemand me gaf, die zei: " Je hebt 2 rozen. De ene is levend en de andere is dood, aan de buitenkant zie je dat niet"

Nou, ik was na het uitspreken ervan (door een spreker), na mijn vraag aan hem hoe ik wist of iemand echt een christen is in de situatie terecht gekomen; dat ik met een date van een christen conferentie in een restaurant zat. Ze heette Rosaly met rood haar, maar ze noemden haar ook "roos" en ze kreeg een rode "roos" van de bediende, net als iedereen daar. Ze besloot die roos in nat wc papier te wikkelen, want anders zou de roos dood gaan.

Die date was wel leuk, maar toch bleef het er bij. Ik vroeg me af achter af of het beeld over haar ging. Een dode roos met een levende roos in haar hand? Ik vroeg het per mail aan de spreker en hij zei: "Goed zo!"

Ik schrok me rot.
Mijn huidige vrouw ken ik via een christelijke datingsite. Ik kwam met haar in gesprek door die profetie te delen en te zeggen dat ik het idee heb dat zij een levende roos is. En ja, ze bleek een levende rode roos 😊👍. Al heet ze Maria.

Vroeger had ik een zakkam. Zag er uit als een zakmes, maar was een stoere kam. Ik was er als kind enorm gek op. Ik ging met een busje naar een medische school. Dan stopte het bij de kinder tehuizen en liep ik er langs naar school op een pad die er langs slingerde, waarlangs dichte struiken stonden.
Iedere keer raakte ik die kam erin kwijt. Dan zei ik het tegen mijn ma en zei ze: "Je moet er voor bidden". Later zei ik haar dat ik dat toen zo irritant vond. Waarom zei je dat toch altijd, vroeg ik haar. En ze zei vrolijk: "omdat het steeds hielp! Hoe vaak verloor jij daar die kam in de vele dichte struiken? En iedere keer als je er voor bad, vond je het weer terug!"

De jongen die me vroeger in elkaar trapte vroeg me 14 jaar later ook nog om vergeving, omdat hij christen was geworden.

Mijn leven zit vol met "geluk". Te mooi om toeval te zijn. Geloof in toeval moet je ook kunnen. Maar in mijn geval vind ik geloven in God die er achter zit aannemelijker.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

HJW schreef:
23 apr 2020, 06:57
Gaitema schreef:
22 apr 2020, 23:59

Sterker nog, al mijn wensen komen steeds uit, maar wel op de juiste tijd en zonder dat ik daar echt invloed op heb.
Geloof me Gaitema: ik gun je alle goeds en vindt het prima dat je het zo ervaart.
Maar lees ook eens het volgende:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/22/we ... e-a3997616

Directeur David Beasley zei tegen de VN-Veiligheidsraad dat dit jaar ook zónder het coronavirus „de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog” dreigt.

Veel landen staan „aan de rand van een hongerpandemie” die kan leiden tot „hongersnoden van bijbelse proporties”

In het slechtste scenario, schetste Beasley, als het WFP de dertig miljoen mensen die het meest van hulp afhankelijk zijn niet kan bereiken, kunnen er gedurende drie maanden dagelijks 300.000 mensen sterven, los van de doden die het virus zelf veroorzaakt.


Waarom geeft God jou wel een huis, maar deze mensen geen eten ?
Waarom komen daar de wonderen niet uit ?
Zaken die je gewoon kunt constateren.
Het poetst mijn ervaringen van wonderen niet uit. Ook een tante van me had 4 jaar kanker met veel pijn. Met een tussenpoos van clean zijn, maar het kwam terug. Ze verloor haar geloof er door. Want waarom genas God haar niet? Op het laatst was ze uitgeput en lag op haar sterfbed. Kon niets meer zeggen en sliep de hele dagen. Deed de ogen niet meer open. Mummelde alleen wat als haar man haar aan sprak.
Maar op de laatste dag ging ze uitgemergeld dat ze was opeens recht overeind zitten en deed stralend haar ogen open! Ze juichde het uit met een blij gezicht! Ze riep tegen haar man: "nu weet ik het zeker, er is één God!" Ze zei dat tegen haar man en dochter die bij haar waren. Die nacht overleed ze. Wat zou ze gezien hebben, wat haar pijn oversteeg?

Iets overstijgt toch de dood.
Laatst gewijzigd door Gaitema op 23 apr 2020, 09:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Gaitema schreef:
23 apr 2020, 09:09
twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 07:59
Gaitema schreef:
22 apr 2020, 23:59
....... Weer een wens uit gekomen......
........Maar boven al, de liefde. De Ethiek van Jezus Christus werkt bijzonder ontwapenend in mijn leven......
Iedereen, gelovig en ongelovig, heeft weleens een wens die uitkomt. Het verschil is dat jij de uitgekomen wensen aan God toeschrijft en de niet uitgekomen wensen, die bij jou blijkbaar wat schaarser zijn, ook aan God maar dat Hij het beter vond jou nog even te laten wachten. Een moslim dankt Allah voor zijn uitgekomen wensen en een bosjesman zijn regengod. Een ongelovige zoekt er helemaal niets achter, uitgekomen wensen zijn vaak het resultaat van eigen inspanning. En je moet een beetje geluk in je leven hebben. Maar ik begrijp wel waarom je zo denkt, vanaf sommige kansels wordt elke zondag gepreekt dat er niets buiten Gods wil gebeurt, dat God overal een hand in heeft. Wanneer je Hem accepteert dat Hij er dan dag en nacht voor je is. Op het laatst weet je niet beter en denk je dat dat de waarheid is. Pas als je er los van gekomen bent zie je het kinderlijke van zulk een geloof in, eerder niet. Want denk je nu echt dat God zich heeft ingespannen een vrouw voor jou te zoeken met de kleur haar die jij mooi vond en tegelijkertijd zoals M. zegt miljoenen mensen de hongerdood laat sterven? Wat is dat voor een God? Wat dacht je van een wens dat daar morgen een einde aan komt? Wanneer God het in die gebieden morgen Manna laat regenen wanneer jij daar om bidt heb je een punt. En wat Jezus betreft, die is ook voor vele ongelovigen een voorbeeld om een beter mens te worden maar heeft voor hen dan niets met een God te maken. Dus ook jouw ontwapenende gevoel is slecht een gevoel wat je zelf naar je toetrekt. Maar jij voel je er blijkbaar prettig onder, houden zo.
Mijn logica zegt, dat je naast geluk ook pech moet hebben. Echter als het er op aan komt, komt die pech er gewoon niet. Toen ik dan echt geen geld had om 2 boekenplanken, onderbroeken en schuurkasten te halen, had mijn buurvrouw toevallig net die kasten in haar schuur niet meer nodig, de onderbroeken die ze voor haar zoon gekocht had keurde hij af (verkeerde type) en ze had twee boekenplanken voor me. Mocht ik wel hebben. Wat een geluk toch!
Toen ik mijn tweede particuliere woning nam, verdienden we door het overwerk dat ik veel deed precies genoeg voor de inkomensvoorwaarden, plus het feit dat ik net een nieuw contract met loonsverhoging had gekregen. Toen onze auto stuk was, betaalde iemand onze rekening (onze geld was op). Die auto was ook deels met een lening door iemand geschonken. Toen mijn schoonvader in het ziekenhuis lag had hij steeds weinig kans bij al zijn complicaties om te overleven. Vele organen vielen uit, maar zonder dat artsen het verklaren konden begonnen ze allemaal opeens weer te doen. Overlevingskansen van rond de 20 procent gedurende een half jaar, overleefde hij gewoon.
Mijn vrouw kreeg een ingeving in haar gedachten van boven, toen hij eenmaal toch op het sterfbed lag. Haar vader zou bezoek krijgen van haar oudste zoon. Die hem meer dan 10 jaar door ruzie niet meer bezocht. Ze vertelde het me en ja hoor, even later hoorden we dat hij naar hem onderweg was. Haar gedachte kwam uit. Zij verzoenden zich met elkaar, voor de stekker er werd uitgetrokken

Een profetie kwam uit die iemand me gaf, die zei: " Je hebt 2 rozen. De ene is levend en de andere is dood, aan de buitenkant zie je dat niet"

Nou, ik was na het uitspreken ervan (door een spreker), na mijn vraag aan hem hoe ik wist of iemand echt een christen is in de situatie terecht gekomen; dat ik met een date van een christen conferentie in een restaurant zat. Ze heette Rosaly met rood haar, maar ze noemden haar ook "roos" en ze kreeg een rode "roos" van de bediende, net als iedereen daar. Ze besloot die roos in nat wc papier te wikkelen, want anders zou de roos dood gaan.

Die date was wel leuk, maar toch bleef het er bij. Ik vroeg me af achter af of het beeld over haar ging. Een dode roos met een levende roos in haar hand? Ik vroeg het per mail aan de spreker en hij zei: "Goed zo!"

Ik schrok me rot.
Mijn huidige vrouw ken ik via een christelijke datingsite. Ik kwam met haar in gesprek door die profetie te delen en te zeggen dat ik het idee heb dat zij een levende roos is. En ja, ze bleek een levende rode roos 😊👍. Al heet ze Maria.

Vroeger had ik een zakkam. Zag er uit als een zakmes, maar was een stoere kam. Ik was er als kind enorm gek op. Ik ging met een busje naar een medische school. Dan stopte het bij de kinder tehuizen en liep ik er langs naar school op een pad die er langs slingerde, waarlangs dichte struiken stonden.
Iedere keer raakte ik die kam erin kwijt. Dan zei ik het tegen mijn ma en zei ze: "Je moet er voor bidden". Later zei ik haar dat ik dat toen zo irritant vond. Waarom zei je dat toch altijd, vroeg ik haar. En ze zei vrolijk: "omdat het steeds hielp! Hoe vaak verloor jij daar die kam in de vele dichte struiken? En iedere keer als je er voor bad, vond je het weer terug!"

De jongen die me vroeger in elkaar trapte vroeg me 14 jaar later ook nog om vergeving, omdat hij christen was geworden.

Mijn leven zit vol met "geluk". Te mooi om toeval te zijn. Geloof in toeval moet je ook kunnen. Maar in mijn geval vind ik geloven in God die er achter zit aannemelijker.
Nogmaals, een God die zich bezig houdt met zulke futiliteiten als jij opnoemt, ook al zijn ze voor de persoon in kwestie op dat moment best wel belangrijk, en tegelijkertijd zich niet bekommert om de rest van de wereld, denk maar aan de jodenvervolging in woII, zo'n God heeft geen recht van bestaan en zou ik niet achterna willen lopen ook al zou Hij mij persoonlijk een zoekgeraakte hamer overhandigen.
Laatst gewijzigd door twijfelaar op 23 apr 2020, 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 09:25
Gaitema schreef:
23 apr 2020, 09:09
twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 07:59
Gaitema schreef:
22 apr 2020, 23:59
....... Weer een wens uit gekomen......
........Maar boven al, de liefde. De Ethiek van Jezus Christus werkt bijzonder ontwapenend in mijn leven......
Iedereen, gelovig en ongelovig, heeft weleens een wens die uitkomt. Het verschil is dat jij de uitgekomen wensen aan God toeschrijft en de niet uitgekomen wensen, die bij jou blijkbaar wat schaarser zijn, ook aan God maar dat Hij het beter vond jou nog even te laten wachten. Een moslim dankt Allah voor zijn uitgekomen wensen en een bosjesman zijn regengod. Een ongelovige zoekt er helemaal niets achter, uitgekomen wensen zijn vaak het resultaat van eigen inspanning. En je moet een beetje geluk in je leven hebben. Maar ik begrijp wel waarom je zo denkt, vanaf sommige kansels wordt elke zondag gepreekt dat er niets buiten Gods wil gebeurt, dat God overal een hand in heeft. Wanneer je Hem accepteert dat Hij er dan dag en nacht voor je is. Op het laatst weet je niet beter en denk je dat dat de waarheid is. Pas als je er los van gekomen bent zie je het kinderlijke van zulk een geloof in, eerder niet. Want denk je nu echt dat God zich heeft ingespannen een vrouw voor jou te zoeken met de kleur haar die jij mooi vond en tegelijkertijd zoals M. zegt miljoenen mensen de hongerdood laat sterven? Wat is dat voor een God? Wat dacht je van een wens dat daar morgen een einde aan komt? Wanneer God het in die gebieden morgen Manna laat regenen wanneer jij daar om bidt heb je een punt. En wat Jezus betreft, die is ook voor vele ongelovigen een voorbeeld om een beter mens te worden maar heeft voor hen dan niets met een God te maken. Dus ook jouw ontwapenende gevoel is slecht een gevoel wat je zelf naar je toetrekt. Maar jij voel je er blijkbaar prettig onder, houden zo.
Mijn logica zegt, dat je naast geluk ook pech moet hebben. Echter als het er op aan komt, komt die pech er gewoon niet. Toen ik dan echt geen geld had om 2 boekenplanken, onderbroeken en schuurkasten te halen, had mijn buurvrouw toevallig net die kasten in haar schuur niet meer nodig, de onderbroeken die ze voor haar zoon gekocht had keurde hij af (verkeerde type) en ze had twee boekenplanken voor me. Mocht ik wel hebben. Wat een geluk toch!
Toen ik mijn tweede particuliere woning nam, verdienden we door het overwerk dat ik veel deed precies genoeg voor de inkomensvoorwaarden, plus het feit dat ik net een nieuw contract met loonsverhoging had gekregen. Toen onze auto stuk was, betaalde iemand onze rekening (onze geld was op). Die auto was ook deels met een lening door iemand geschonken. Toen mijn schoonvader in het ziekenhuis lag had hij steeds weinig kans bij al zijn complicaties om te overleven. Vele organen vielen uit, maar zonder dat artsen het verklaren konden begonnen ze allemaal opeens weer te doen. Overlevingskansen van rond de 20 procent gedurende een half jaar, overleefde hij gewoon.
Mijn vrouw kreeg een ingeving in haar gedachten van boven, toen hij eenmaal toch op het sterfbed lag. Haar vader zou bezoek krijgen van haar oudste zoon. Die hem meer dan 10 jaar door ruzie niet meer bezocht. Ze vertelde het me en ja hoor, even later hoorden we dat hij naar hem onderweg was. Haar gedachte kwam uit. Zij verzoenden zich met elkaar, voor de stekker er werd uitgetrokken

Een profetie kwam uit die iemand me gaf, die zei: " Je hebt 2 rozen. De ene is levend en de andere is dood, aan de buitenkant zie je dat niet"

Nou, ik was na het uitspreken ervan (door een spreker), na mijn vraag aan hem hoe ik wist of iemand echt een christen is in de situatie terecht gekomen; dat ik met een date van een christen conferentie in een restaurant zat. Ze heette Rosaly met rood haar, maar ze noemden haar ook "roos" en ze kreeg een rode "roos" van de bediende, net als iedereen daar. Ze besloot die roos in nat wc papier te wikkelen, want anders zou de roos dood gaan.

Die date was wel leuk, maar toch bleef het er bij. Ik vroeg me af achter af of het beeld over haar ging. Een dode roos met een levende roos in haar hand? Ik vroeg het per mail aan de spreker en hij zei: "Goed zo!"

Ik schrok me rot.
Mijn huidige vrouw ken ik via een christelijke datingsite. Ik kwam met haar in gesprek door die profetie te delen en te zeggen dat ik het idee heb dat zij een levende roos is. En ja, ze bleek een levende rode roos 😊👍. Al heet ze Maria.

Vroeger had ik een zakkam. Zag er uit als een zakmes, maar was een stoere kam. Ik was er als kind enorm gek op. Ik ging met een busje naar een medische school. Dan stopte het bij de kinder tehuizen en liep ik er langs naar school op een pad die er langs slingerde, waarlangs dichte struiken stonden.
Iedere keer raakte ik die kam erin kwijt. Dan zei ik het tegen mijn ma en zei ze: "Je moet er voor bidden". Later zei ik haar dat ik dat toen zo irritant vond. Waarom zei je dat toch altijd, vroeg ik haar. En ze zei vrolijk: "omdat het steeds hielp! Hoe vaak verloor jij daar die kam in de vele dichte struiken? En iedere keer als je er voor bad, vond je het weer terug!"

De jongen die me vroeger in elkaar trapte vroeg me 14 jaar later ook nog om vergeving, omdat hij christen was geworden.

Mijn leven zit vol met "geluk". Te mooi om toeval te zijn. Geloof in toeval moet je ook kunnen. Maar in mijn geval vind ik geloven in God die er achter zit aannemelijker.
Nogmaals, een God die zich bezig houdt met zulke futiliteiten als jij opnoemt, ook al zijn ze voor de persoon in kwestie op dat moment best wel belangrijk, en tegelijkertijd zich niet bekommert om de rest van de wereld, denk maar aan de jodenvervolging in woII, zo'n God heeft geen recht van bestaan en zou ik niet achterna willen lopen.
Dan moet je toch wel een erg groot geloof in toeval hebben.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Gaitema schreef:
23 apr 2020, 09:27
....Dan moet je toch wel een erg groot geloof in toeval hebben.
Ik vind weinig of niets "toevallig" Dingen gebeuren nu eenmaal en meestal is er wel een verklaring voor.
Pas wanneer je die verklaringen niet accepteert kan het toeval worden en omdat een gelovige niet in toeval gelooft schrijft hij het zijn God toe. Ik denk dat jij te veel overal wat achter zoekt. Nogmaals een God die voor jou je verloren zakkammetje opzoekt verprutst zijn tijd. Probeer alles eens in een wat groter verband te zien. Heb je je wens al geüit dat het in Afrika manna gaat regenen? Of gewoon een regenbuitje?

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 09:34
Gaitema schreef:
23 apr 2020, 09:27
....Dan moet je toch wel een erg groot geloof in toeval hebben.
Ik vind weinig of niets "toevallig" Dingen gebeuren nu eenmaal en meestal is er wel een verklaring voor.
Pas wanneer je die verklaringen niet accepteert kan het toeval worden en omdat een gelovige niet in toeval gelooft schrijft hij het zijn God toe. Ik denk dat jij te veel overal wat achter zoekt. Nogmaals een God die voor jou je verloren zakkammetje opzoekt verprutst zijn tijd. Probeer alles eens in een wat groter verband te zien. Heb je je wens al geüit dat het in Afrika manna gaat regenen? Of gewoon een regenbuitje?
Mijn gebeden ga ik hier niet uiten. Ik had het artikel gisteren al gelezen en ik denk aan ze, dat zijn ook gebeden. Er hoeft geen "onze Vader" voor en "Amen" achter.
Ik zoek niks achter. Ik constateer al jaren dat ik al lang in de goot had moeten liggen door de bezuinigingen van die ... Rutte, met nu weer zijn alles verwoestende 1,5 meter samenleving, wat volgens Maurice de Hond niet nodig is . Net als zo veel Nederlanders nu hadden we gemakkelijk al dakloos kunnen zijn. Maar het is niet gebeurd. God kwam altijd op tijd en het toeval viel nooit in het nadeel van mij uit. Wel ging het door ernstige beproevingen heen om ons geloof te testen.
Ook met dat kammetje. Het had voor mij toen veel waarde.

Wat Afrika betreft, zij hebben vaak een sterk geloof. Het zijn juist de rijken die God vaarwel zeggen en hun geld niet uitgeven aan de armen en hun grenzen sluiten voor ze, en daarmee God zelf beroven. Gods wraak komt nog wel. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

God laat alles mee werken ten goede voor wie Hem lief hebben, staat er in de bijbel en ik heb daar vaak niet in geloofd. Niet in kunnen geloven, vanwege de ellende waar in in leek te komen, maar het pakte altijd toch goed uit.
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Gaitema schreef:
23 apr 2020, 11:14
....Wat Afrika betreft, zij hebben vaak een sterk geloof. Het zijn juist de rijken die God vaarwel zeggen en hun geld niet uitgeven aan de armen en hun grenzen sluiten voor ze, en daarmee God zelf beroven. Gods wraak komt nog wel. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
Gods wraak komt nog wel, schrale troost voor de hongerigen in Afrika denk ik dan. Maar ik wil het hierbij laten, je roept nu zo veel. Ik hoop voor jou dat het geluk je niet in de steek laat en dat jouw God niet al te veel shit over je heen gaat gieten mocht Hij op het idee komen jouw geloof op die manier te willen beproeven cq nog sterker te willen maken. Maar volgens mij zit dat wel goed bij je en kan Hij doorgaan met zijn zegeningen.

Gaitema
Berichten: 10210
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Gaitema »

twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 13:04
Gaitema schreef:
23 apr 2020, 11:14
....Wat Afrika betreft, zij hebben vaak een sterk geloof. Het zijn juist de rijken die God vaarwel zeggen en hun geld niet uitgeven aan de armen en hun grenzen sluiten voor ze, en daarmee God zelf beroven. Gods wraak komt nog wel. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
Gods wraak komt nog wel, schrale troost voor de hongerigen in Afrika denk ik dan. Maar ik wil het hierbij laten, je roept nu zo veel. Ik hoop voor jou dat het geluk je niet in de steek laat en dat jouw God niet al te veel shit over je heen gaat gieten mocht Hij op het idee komen jouw geloof op die manier te willen beproeven cq nog sterker te willen maken. Maar volgens mij zit dat wel goed bij je en kan Hij doorgaan met zijn zegeningen.
Ik kan niet oordelen over miljoenen mensen. Ik kan niet meer doen dan mijn steentje bijdragen. Voor hen bidden en geloven dat God Zijn kinderen helpt of misschien tot zich neemt.
Over geloof valt niet te twisten. Jij bent mij niet en ik zie dat ik jou niet kan laten zien hoe bidden helpt. Dan maar hier bij laten dan
Wat ik deel met passie, dring ik niet op. :)

Engel
Berichten: 16
Lid geworden op: 04 aug 2019, 21:34
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Engel »

twijfelaar schreef:
22 apr 2020, 14:14
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
twijfelaar schreef:
20 apr 2020, 08:24
Petra schreef:
20 apr 2020, 07:46

Ohhhh dat vind ik zo'n nare gedachte.
Juist omdat idd corona enorm in gelovige kring verspreid is vanwege groepsbijeenkomsten.
Zo triest.
Denk ik aan al die gelovige mensen die zo hun best hebben gedaan, en samen gingen bidden, voor Gods hulp voor mensen met corona notabene. Daardoor werd het juist onder hen zo enorm verspreid. Alsof God ze dan straft voor het gezamenlijk bidden in een kerk nog wel.

Alleen daarom zeg ik al NEE.
Het kan onmogelijk een straf van God zijn!
Die zou toch echt niet juist Zijn volgelingen zo bestraffen.
Nee, nee en nog eens NEE!
Het is nooit anders geweest. Toen koning David gezondigd had verspreidde God als straf de pest onder zijn volk, er stierven 70.000 mannen. Er staat niet bij dat daar geen gelovigen bij waren. Toen de pest voorbij was kreeg God als dank dat Hij de ziekte gestopt had een aantal runderen aangeboden. Zij werden voor Hem verbrand op hun karren.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk. Dus ik lees anders.
Allereerst is het vreemd dat je een door God geïnspireerd boek op verschillende manieren kan interpreteren. Blijkbaar wordt het ene wel als inspiratie gezien en het andere menselijke inbreng. En wie bepaalt hoe we de de bijbel moeten lezen?
Wat het verhaal betreft, het begint al met een tekst waar je een topic aan zou kunnen wijden.
1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

Toen David de volkstelling hield kreeg hij spijt en moest hij kiezen uit 3 straffen.
Zeven jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor vijanden of 3 dagen de pest.
David zag de pest als de hand van God en vroeg zodoende om de besmettelijke ziekte.

Anders kan ik het niet lezen.:
2 Sam 24.
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan.
11 Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des HEEREN tot den profeet Gad, Davids ziener, zeggende:
12 Ga heen, en spreek tot David: Alzo zegt de HEERE: Drie dingen draag Ik u voor; verkies u een uit die, dat Ik u doe.
13 Zo kwam Gad tot David, en maakte het hem bekend, en zeide tot hem: Zal u een honger van zeven jaren in uw land komen? Of wilt gij drie maanden vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er drie dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu, en zie toe, wat antwoord ik Dien zal wederbrengen, Die mij gezonden heeft.
14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen.
15 Toen gaf de HEERE een pestilentie in Israël, van den morgen af tot den gezetten tijd toe; en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-seba toe, zeventig duizend mannen.

Ik hoor graag van je waar ik de mist in ga en jij gelijk hebt.
Volgens mij vraagt David om vergeving en helemaal niet om een straf. Maar ook hier weer blijkt dat de God uit het OT niet echt vergevingsgezind is. Hij had David ook een waarschuwing kunnen geven dit nooit meer te doen. 70.000 achtergebleven weduwen waarvan een aantal vast wel gebeden zal hebben of hun echtgenoot mocht herstellen. Maar alleen Gods lievelingetje David telde voor Hem, aan de rest had Hij maling, zijn toorn was gestild. Ik heb hier echt geen woorden voor. Maar dit terzijde.
Ik zoek niet echt wiie gelik heeft, maar je geeft niet goede beeld als je over David de koning als je op zo manier schrijft. Want hij was goede mens en koning. Klopt dat, hij heeft om vergeving gevraagd en niet straf, en dat maakt hem een bijzondere en goede knecht van God. ik kan voorstellen dat je hierover andere mening hebt,

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Engel schreef:
23 apr 2020, 17:15
twijfelaar schreef:
22 apr 2020, 14:14
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
twijfelaar schreef:
20 apr 2020, 08:24
Petra schreef:
20 apr 2020, 07:46

Ohhhh dat vind ik zo'n nare gedachte.
Juist omdat idd corona enorm in gelovige kring verspreid is vanwege groepsbijeenkomsten.
Zo triest.
Denk ik aan al die gelovige mensen die zo hun best hebben gedaan, en samen gingen bidden, voor Gods hulp voor mensen met corona notabene. Daardoor werd het juist onder hen zo enorm verspreid. Alsof God ze dan straft voor het gezamenlijk bidden in een kerk nog wel.

Alleen daarom zeg ik al NEE.
Het kan onmogelijk een straf van God zijn!
Die zou toch echt niet juist Zijn volgelingen zo bestraffen.
Nee, nee en nog eens NEE!
Het is nooit anders geweest. Toen koning David gezondigd had verspreidde God als straf de pest onder zijn volk, er stierven 70.000 mannen. Er staat niet bij dat daar geen gelovigen bij waren. Toen de pest voorbij was kreeg God als dank dat Hij de ziekte gestopt had een aantal runderen aangeboden. Zij werden voor Hem verbrand op hun karren.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk. Dus ik lees anders.
Allereerst is het vreemd dat je een door God geïnspireerd boek op verschillende manieren kan interpreteren. Blijkbaar wordt het ene wel als inspiratie gezien en het andere menselijke inbreng. En wie bepaalt hoe we de de bijbel moeten lezen?
Wat het verhaal betreft, het begint al met een tekst waar je een topic aan zou kunnen wijden.
1 En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.

Toen David de volkstelling hield kreeg hij spijt en moest hij kiezen uit 3 straffen.
Zeven jaar hongersnood, 3 maanden op de vlucht voor vijanden of 3 dagen de pest.
David zag de pest als de hand van God en vroeg zodoende om de besmettelijke ziekte.

Anders kan ik het niet lezen.:
2 Sam 24.
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan.
11 Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des HEEREN tot den profeet Gad, Davids ziener, zeggende:
12 Ga heen, en spreek tot David: Alzo zegt de HEERE: Drie dingen draag Ik u voor; verkies u een uit die, dat Ik u doe.
13 Zo kwam Gad tot David, en maakte het hem bekend, en zeide tot hem: Zal u een honger van zeven jaren in uw land komen? Of wilt gij drie maanden vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er drie dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu, en zie toe, wat antwoord ik Dien zal wederbrengen, Die mij gezonden heeft.
14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen.
15 Toen gaf de HEERE een pestilentie in Israël, van den morgen af tot den gezetten tijd toe; en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-seba toe, zeventig duizend mannen.

Ik hoor graag van je waar ik de mist in ga en jij gelijk hebt.
Volgens mij vraagt David om vergeving en helemaal niet om een straf. Maar ook hier weer blijkt dat de God uit het OT niet echt vergevingsgezind is. Hij had David ook een waarschuwing kunnen geven dit nooit meer te doen. 70.000 achtergebleven weduwen waarvan een aantal vast wel gebeden zal hebben of hun echtgenoot mocht herstellen. Maar alleen Gods lievelingetje David telde voor Hem, aan de rest had Hij maling, zijn toorn was gestild. Ik heb hier echt geen woorden voor. Maar dit terzijde.
Ik zoek niet echt wiie gelik heeft, maar je geeft niet goede beeld als je over David de koning als je op zo manier schrijft. Want hij was goede mens en koning. Klopt dat, hij heeft om vergeving gevraagd en niet straf, en dat maakt hem een bijzondere en goede knecht van God. ik kan voorstellen dat je hierover andere mening hebt,
Ik reageerde omdat jij wat anders beweerde dan ik in het verhaal lees, dat David er voor koos 70.000 inwoners door God te laten doden.
En David was dan wel een vrome koning maar of hij een goed mens was weet ik niet. Het is bekend dat hij niet van de vrouw van zijn generaal kon afblijven. Hij plaatste die in de frontlinies. Maar God kon er ook wat van, die doodde als straf het zoontje van David. Ik vind dit niet normaal.
De tijden waren toen wel anders maar God is volgens de bijbel altijd dezelfde.

Engel
Berichten: 16
Lid geworden op: 04 aug 2019, 21:34
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Engel »

Mart schreef:
22 apr 2020, 13:13
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
Dus ik lees anders.
Vervelend dat bijna alle atheïsten hier ooit gelovigen zijn geweest en de bijbel erg goed kennen, niet? ;) De bijbel is voor vele ex-christenen en ex-religieuze Joden soms zefs een voorname reden van hun atheïsme, maar jij buigt en wringt de teksten nog steeds emotioneel in richtingen zodat ze je eigen maatstaven niet overschrijden.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk.
Kijk naar de context en je ziet dat JHWH weer kwaad op Israël werd (אף־יהוה לחרות בישראל) en David tegen hen opzette door hem een volkstelling te laten houden (יסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה). David zondigde omdat JHWH David bewoog (יסת) te zondigen. In 1 Kronieken 21:1 gebruikt JHWH zijn engel haSatan blijkbaar voor dit werkje -- JHWH en haSatan staan weer keurig aan dezelfde kant.

Als zijn commandant Jo'av de strijdbare mannen heeft geteld, blijkt dat er volgens het boek 2 Samuel 24:9 in Israël achthonderd duizend strijdbare mannen waren en in Jehoedah een half miljoen, terwijl er in Israël volgens 1 Kronieken 21 elfhonderd duizend strijdbare mannen waren en in Jehoedah minder dan een half miljoen. En nadat JHWH David had bewogen te zondigen, geeft David toe gezondigd te hebben, als gevolg waarvan er 70.000 mannen de dood vonden. Ben benieuwd hoe je daar een exegetische draai aan geeft die JHWH zodanig flexibel verdedigt dat je verdediging je eigen ethische richtlijnen niet te buiten gaat.
Ik ben het niet met jou eens, ik verdedig niet mijn eigen Estische richtlijnen.

Gebruikersavatar
Mart
Berichten: 3548
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Mart »

Engel schreef:
23 apr 2020, 20:03
Mart schreef:
22 apr 2020, 13:13
Engel schreef:
22 apr 2020, 11:02
Dus ik lees anders.
Vervelend dat bijna alle atheïsten hier ooit gelovigen zijn geweest en de bijbel erg goed kennen, niet? ;) De bijbel is voor vele ex-christenen en ex-religieuze Joden soms zefs een voorname reden van hun atheïsme, maar jij buigt en wringt de teksten nog steeds emotioneel in richtingen zodat ze je eigen maatstaven niet overschrijden.
David heeft gezondigd en God straft het volk daarvoor, maar in de bijbel staat niet waarom God het volk straft en niet David. En de belangrijk punt is dat David vraagt God om hem te straffen niet het volk.
Kijk naar de context en je ziet dat JHWH weer kwaad op Israël werd (אף־יהוה לחרות בישראל) en David tegen hen opzette door hem een volkstelling te laten houden (יסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה). David zondigde omdat JHWH David bewoog (יסת) te zondigen. In 1 Kronieken 21:1 gebruikt JHWH zijn engel haSatan blijkbaar voor dit werkje -- JHWH en haSatan staan weer keurig aan dezelfde kant.

Als zijn commandant Jo'av de strijdbare mannen heeft geteld, blijkt dat er volgens het boek 2 Samuel 24:9 in Israël achthonderd duizend strijdbare mannen waren en in Jehoedah een half miljoen, terwijl er in Israël volgens 1 Kronieken 21 elfhonderd duizend strijdbare mannen waren en in Jehoedah minder dan een half miljoen. En nadat JHWH David had bewogen te zondigen, geeft David toe gezondigd te hebben, als gevolg waarvan er 70.000 mannen de dood vonden. Ben benieuwd hoe je daar een exegetische draai aan geeft die JHWH zodanig flexibel verdedigt dat je verdediging je eigen ethische richtlijnen niet te buiten gaat.
Ik ben het niet met jou eens, ik verdedig niet mijn eigen Estische richtlijnen.
Het was JHWH die David bewoog te zondigen en het was JHWH die Israël vervolgens strafte voor de zonde waartoe Hij David bewoog. Dat lijkt me onethisch aan alle kanten.
Wees realistisch

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Het verhaal van Bathseba is best een opmerkelijk verhaal als je je voorstel dat God alles aan zag komen en dat zag Hij want Hij is alwetend zegt men.
David wilde Uria laten sneuvelen zodat hij zijn vrouw kon inpikken. God had daar een stokje voor kunnen steken en David nadat die zijn besluit had genomen gelijk op het matje kunnen roepen en zeggen dat dat echt niet door de beugel kon. Op die manier kun je normen en waarden bijbrengen. Maar God liet alles gebeuren, de schutter schoot zijn pijl af en Uria werd gedood. Pas toen kwam God in aktie. Een vergelijkbare situatie als in het paradijs, eerst Adam en Eva laten eten en dan tevoorschijn komen. Wat wil God nu eigenlijk, wil Hij het kwaad voorkomen of straft Hij graag? Wij als mensen laten op een misdaad een straf volgen en God blijkbaar ook. Maar wat geef je 2 overspelers waarvan er éen een moordenaar is voor straf? Indirect was David immers wel schuldig aan de dood van Uria. God had kunnen zeggen dat Hij Bathseba aan een andere man zou geven. En David had hij een afschrikwekkend gezicht of zoiets kunnen geven zodat de mooiste vrouwen hem voorbij zouden lopen. Maar God bedacht een ander plannetje. Hij liet het kind van de overspelers geboren worden maar als straf liet Hij het kind sterven. Hij zal ingeschat hebben dat Hij ze daarmee het meeste verdriet zou aandoen. Of God genoten heeft van het 7 dagen lang zieke kind is niet bekend. En het kind? Ach, wat is een kind in zijn ogen. En niet alleen kinderen tellen niet voor God, ook volken die een andere God dienden moesten het ontgelden. In hetzelfde hoofdstuk lezen we dat David zo'n volk overwon en hen doormidden liet zagen en in brandende ovens joeg. En God? Die keek even een andere kant uit, het ging er tenslotte om dat Zijn volk vrij van afgoden zou zijn en blijven en dan moet je wat door de vingers zien zal Hij gedacht hebben.

Gebruikersavatar
Mart
Berichten: 3548
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Mart »

twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 21:45
Het verhaal van Bathseba is best een opmerkelijk verhaal als je je voorstel dat God alles aan zag komen en dat zag Hij want Hij is alwetend zegt men.
David wilde Uria laten sneuvelen zodat hij zijn vrouw kon inpikken. God had daar een stokje voor kunnen steken en David nadat die zijn besluit had genomen gelijk op het matje kunnen roepen en zeggen dat dat echt niet door de beugel kon. Op die manier kun je normen en waarden bijbrengen. Maar God liet alles gebeuren, de schutter schoot zijn pijl af en Uria werd gedood. Pas toen kwam God in aktie.
Klopt, al is de vergelijking van de man met het ooilam erg mooi. Nadat David Uriah had laten omkomen om de prachtige Bat-Sjeva de zijne te kunnen maken, zond JHWH Nathan naar David en toen hij binnekwam, zei hij tegen David: Er waren twee mannen in een stad; de ene rijk en de andere arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. Maar de arme had niets dan een klein lam dat hij gekocht had, en had het gevoed zodat het groot geworden was bij hem. Het at van zijn tafel, dronk uit zijn beker, sliep op zijn schoot en het was hem als een kind. Toen nu de rijke man een bezoeker kreeg, weigerde hij voor zijn gast iets te bereiden van zijn eigen schapen en runderen, maar nam het lam van de arme man en bereidde dat voor de gast.

David ontstak in woede tegen de man en hij zei tegen Nathan: de man die dat gedaan heeft is een kind van de dood en dat lam zal hij viervoudig terugbetalen! Toen zei Nathan tegen David: jij bent die man! Zo zegt JHWH de God van Israël.

Met de volkstelling gaat JHWH echter een stap verder dan zwijgende alwetendheid: JHWH bewoog (יסת) David te zondigen, en vervolgens straft Hij Israël voor de zonde waartoe Hij David bewoog. Dat zit scheef aan alle kanten.
Wees realistisch

Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 1563
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door Petra »

Ik snap ook niet wat er nou zo goed was aan die David.
Had het al in een ander topic genoemd. viewtopic.php?p=280192#p280192
Maar is daar ook eigenlijk off topic.
Als je leest wat ie allemaal voor vreselijks heeft gedaan, dan snap je toch niet hoe dat een man naar Gods hart kon zijn. :?
Ik zet het maar nog eens wat geordender op een rijtje. Ik snap nog steeds niet welke bril ik nou op moet zetten om hier toch nog een logisch of redelijk verhaal van te maken.
Het enige wat ik er thans van kan bakken is dat of de schrijver van deze verhalen dingen 'goed' noemt die God helemaal niet zo goed vindt of dat God van mening is veranderd over wat goed en kwaad is, en TOEN deze dingen wel goed vond maar nu niet meer. Zoiets dan.


Davis had eerst alleen Michal als vrouw, later kwamen er vele anderen bij. Zie https://christipedia.miraheze.org/wiki/David


Hier heeft David er al 10. (Buiten Batsheba, waar hij ook een buitenechtelijk kindje bij verwekt).
Die 10 vrouwen bestraft hij door hen levenslang op te sluiten als doden/weduwen omdat ze publiekelijk door zijn zoon verkracht waren.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/2sam/20.html#3
3 Toen nu David in zijn huis te Jeruzalem kwam, nam de koning de tien vrouwen, zijn bijwijven, die hij gelaten had, om het huis te bewaren, en deed ze in een huis van bewaring, en onderhield ze, maar ging tot haar niet in. En zij waren opgesloten tot op den dag van haarlieder dood, levende als weduwen.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/2sam/16.html#22
22 Zo spanden zij Absalom een tent op het dak; en Absalom ging in tot de bijwijven zijns vaders, voor de ogen van het ganse Israël.

Maar het was toch... "een man naar Mijn hart die al MIJN WIL zal doen". Dus ik neem dan maar aan dat het wel allemaal Gods WIL was.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/13.html#22
En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot een koning; denwelken Hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Jesse; een man naar Mijn hart, die al Mijn wil zal doen.
God was naar mijn begrip best wel in zijn nopjes met David. :?

https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/15.html#5
Maar om Davids wil, gaf de HEERE, zijn God, hem een lamp in Jeruzalem, verwekkende zijn zoon na hem, en bevestigende Jeruzalem.
5 Omdat David gedaan had wat recht was in de ogen des HEEREN, en niet geweken was van alles, wat Hij hem geboden had, al de dagen zijns levens, dan alleen in de zaak van Uria, den Hethiet.

Hier staat dat David van God de vrouwen van Saul heeft 'gekregen'.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/2sam/12.html#7-8
8 En Ik heb u uws heren huis gegeven, daartoe uws heren vrouwen in uw schoot, ja, Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven; en indien het weinig is, Ik zou u alzulks en alzulks daartoe doen.


.
Vervolgens is God heel boos op David omdat hij toch niet helemaal Gods Wil deed :? en daarom verwekt God kwaad over zijn huis. Door zijn vrouwen te nemen en aan zijn naaste te geven en het kind te slaan. DE VROUWEN en HET KIND MOETEN DUS BOETEN VOOR DE DADEN VAN David.
10 Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid; daarom dat gij Mij veracht hebt, en de huisvrouw van Uria, den Hethiet, genomen hebt, dat zij u ter vrouwe zij.
11 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen dezer zon.


15. En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd.
[
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Wat ik zo om me heen hoor dienen de verhalen over David als voorbeeld voor ons, hij had heel veel fouten maar was toch diep gelovig. Als je zo bent mag je bij God komen ondanks al je fouten. En ook geeft het Gods heilplan aan, hoe Hij een bijzondere weg met je kunt gaan. Uit de stam van David moest de Messias geboren worden. Gods wegen zijn soms wonderlijk maar hebben wel een doel. Ik kijk echter meer naar het handelen van zijn God. Hoe die David voortrekt boven anderen. En hoe wreed hij tegenover de vijanden van David (en ook zijn vrouwen) is. Voor David, lees voor Gods plan, moet alles wijken en is bij God alles geoorloofd. Maar gelukkig bestond zijn God alleen in de fantasie van de bijbelschrijvers en blijkbaar waren de ongelijke behandelingen en wreedheden in die tijd heel normaal. Maar daarom wel onbegrijpelijk dat er vanaf de kansel nog steeds dit soort verhalen gebruikt worden om aan te geven hoe goed God wel niet is. Voor éen persoon denk ik dan, als je als een David geboren bent. Gods willekeur.

twijfelaar
Berichten: 266
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Geschiedenis en interpretatie

Bericht door twijfelaar »

Mart schreef:
23 apr 2020, 22:22
twijfelaar schreef:
23 apr 2020, 21:45
Het verhaal van Bathseba is best een opmerkelijk verhaal als je je voorstel dat God alles aan zag komen en dat zag Hij want Hij is alwetend zegt men.
David wilde Uria laten sneuvelen zodat hij zijn vrouw kon inpikken. God had daar een stokje voor kunnen steken en David nadat die zijn besluit had genomen gelijk op het matje kunnen roepen en zeggen dat dat echt niet door de beugel kon. Op die manier kun je normen en waarden bijbrengen. Maar God liet alles gebeuren, de schutter schoot zijn pijl af en Uria werd gedood. Pas toen kwam God in aktie.
Klopt, al is de vergelijking van de man met het ooilam erg mooi. Nadat David Uriah had laten omkomen om de prachtige Bat-Sjeva de zijne te kunnen maken, zond JHWH Nathan naar David en toen hij binnekwam, zei hij tegen David: Er waren twee mannen in een stad; de ene rijk en de andere arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. Maar de arme had niets dan een klein lam dat hij gekocht had, en had het gevoed zodat het groot geworden was bij hem. Het at van zijn tafel, dronk uit zijn beker, sliep op zijn schoot en het was hem als een kind. Toen nu de rijke man een bezoeker kreeg, weigerde hij voor zijn gast iets te bereiden van zijn eigen schapen en runderen, maar nam het lam van de arme man en bereidde dat voor de gast.

David ontstak in woede tegen de man en hij zei tegen Nathan: de man die dat gedaan heeft is een kind van de dood en dat lam zal hij viervoudig terugbetalen! Toen zei Nathan tegen David: jij bent die man! Zo zegt JHWH de God van Israël.

Met de volkstelling gaat JHWH echter een stap verder dan zwijgende alwetendheid: JHWH bewoog (יסת) David te zondigen, en vervolgens straft Hij Israël voor de zonde waartoe Hij David bewoog. Dat zit scheef aan alle kanten.
Als kind genoot ik altijd al van die ene zin: "Gij zijt die man" Lekker puh. En ook dat er mooie vrouwen in de verhalen voorkwamen, Thamar en de dochter van Absalom, "schoon van aangezicht" De schrijvers werden geïnspireerd dat vooral niet te vergeten te vermelden, lekker belangrijk als je de bijbel als Gods woord moet zien. Maar verder prachtige verhalen om te herlezen, ook hoe de profeet Nathan de contactpersoon tussen God en David was. Slim bedacht dat soort mensen in de verhalen op te voeren, een bewijs dat God echt bestaat en zich persoonlijk bemoeit met diegenen die Hem vrezen. ;)

Plaats reactie