Het eeuwige verbond

In dit subforum gelden ruime regels.
(In dit subforum kunnen kerkelijke leer, dogma's etc. worden besproken zonder aanname dat ze waar zijn, vooraf.)
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Forummers die over iets willen discussiëren op basis van het erkend zijn van de Bijbel als "Gods onfeilbaar woord" en/of het Apostolicum en daartoe een topic starten, zullen duidelijk bij de topicstart moeten aangeven dat de genoemde basis is bedoeld te gelden en dat reageren als men die basis niet accepteert en ter discussie wil stellen als off-topic zal gelden.

Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Peter79
Moderator
Berichten: 6115
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Peter79 »

peda schreef:
08 mei 2020, 13:17
In jouw antwoord lees ik wel de RKK opvatting.
Hallo peda,

Wat is dan specifiek de RKK-opvatting? Bedoel je dit in onderscheid van de uitverkiezingsleer die dominant was onder gereformeerden? Vroeger was het inderdaad smaller, maar wel was altijd de gedachte dat we niet over anderen hadden te oordelen en dat God met ieder een eigen weg ging.
Theologisch was het ook hier weer dat Van de Beek als specialist vroege kerk mij op dit spoor zette. Eigenlijk ook wel weer als antwoord op mijn zoketocht om van Anselmus af te komen.
God houdt voor diegenen die zich van Hem afgewend hebben het hele aardse leven de Armen geOpend. Voorwaarde voor het opnemen in de Armen, is wel oprecht berouw bij betrokkenen over de eerdere misstappen. Of dat berouw ook later na de dood nog mogelijk is, valt onder de Alverzoening. Het behoort tot het credo van de RK Kerk dat uitsluitend het doen van goede werken niet tot rechtvaardiging leidt; hier komt het Kruisoffer om de hoek van de deur kijken. Zij die weet hebben van het kruisoffer, dienen voor rechtvaardiging het kruisoffer wel te volgen alsmede goede dingen doen. Een combinatie van beiden dus. K Rahner ( Rooms Katholiek ) heeft in navolging van Paulus geschreven over de positie van diegenen die het Kruisoffer niet kennen, maar wel de goede werken doen. Rahner noemt deze "'categorie"' van goedwillenden de "" anonieme christenen "".
Daar kan ik mij op zich wel in vinden - een soort van pardon, maar anderzijds mag de theologie van mij gewoon losse eindjes hebben en vul ik die zelf liever niet in met speculatie.
In de bespreking van het orthodoxe christendom de dominantie van het Kruisoffer voor de rechtvaardiging achterwege laten, is gewoon onmogelijk. Dat blijkt ook uit het afwijzen van de twee wegenleer. De twee wegenleer doorkruist de orthodox christelijke boodschap dermate sterk dat de twee wegen resoluut worden afgewezen.
Ik denk dat de orthodoxen hier goed zitten - qua interpretatie van het NT. Maar goed, dat heb ik eerder in het topic al uiteengezet.

peda
Berichten: 9783
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door peda »

Peter79 schreef:
08 mei 2020, 17:55

Hallo peda,

Wat is dan specifiek de RKK-opvatting? Bedoel je dit in onderscheid van de uitverkiezingsleer die dominant was onder gereformeerden? Vroeger was het inderdaad smaller, maar wel was altijd de gedachte dat we niet over anderen hadden te oordelen en dat God met ieder een eigen weg ging.
Theologisch was het ook hier weer dat Van de Beek als specialist vroege kerk mij op dit spoor zette. Eigenlijk ook wel weer als antwoord op mijn zoketocht om van Anselmus af te komen.

K Rahner ( Rooms Katholiek ) heeft in navolging van Paulus geschreven over de positie van diegenen die het Kruisoffer niet kennen, maar wel de goede werken doen. Rahner noemt deze "'categorie"' van goedwillenden de "" anonieme christenen "".

Daar kan ik mij op zich wel in vinden - een soort van pardon, maar anderzijds mag de theologie van mij gewoon losse eindjes hebben en vul ik die zelf liever niet in met speculatie.

Hallo Peter,

De RK Kerk kent geen uitverkiezing en volgt het beginsel dat de mens niet op een Oordelende Stoel moet gaan zitten, laat het aan God.
Wel kunnen door het sacrament van de biecht door de gewijde priester berouwde zonden in Naam van God worden vergeven.
Rahner is een theoloog die zich beweegt binnen de RK Kerk geloofsopvattingen. Zijn begrip en uitwerking van de anonieme christen zie ik niet als speculatie , maar hij bouwt voort op Paulus.
Het is wel taak van de theologie om de vleugels ( zonder grootse speculatie ) wat verder te laten vieren, althans in mijn optiek. Precies binnen de nauwe piket paaltjes van het geloof ( belief ) wandelen, zie ik niet als de taak van de theologie. Dan zou alles immers gezegd zijn en kan de doordenking stoppen.

Gebruikersavatar
Peter79
Moderator
Berichten: 6115
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Peter79 »

HJW schreef:
08 mei 2020, 12:41
Peter79 schreef:
08 mei 2020, 12:20
Ok, maar waarom stel je dan geloof tegenover liefde? Wat is geloof volgens jou?
Ik stel ze niet tegenover elkaar. Ik schat de Liefde hoger in dan geloof. Net als Paulus.
ok, ik dacht het toen je dit vroeg:
HJW schreef:
08 mei 2020, 06:52
Gaat het om het juiste geloof of gaat het om liefde.....


Geloof is voor mij een soort kader waarin je dingen probeert te plaatsen. Constructies. Het christelijke geloof, het joodse geloof, het islamitische geloof, het jainistische geloof, gnostisch geloof.
Geloof (faith) is inderdaad ingebed in geloof (belief). Niemand groeit op als onbeschreven blad. Je wodt in een opvoeding, in een traditie, meegenomen, en tegen die achtergrond bepaal je als volwassene je eigen positie. Die inkadering staat niet boven de tijd, die is juist geheel verweven met cultuur en geschiedenis. Voor mij doet dat niet af aan de waarde van geloof. Het is juist hoe geloof handen en voeten krijgt in het concrete nu. Het wordt zichtbaar wat geloof uitwerkt.
Ken jij een andere leer van Jezus dan in het Nieuwe Testament wordt verhaald? Wat zijn jouw bronnen?
Gewoon het NT.
De leer van Jezus die ik daar uit haal:
wees een goed mens, benut je talenten, haal het beste uit jezelf, je kunt meer dan je denkt.
Ok.
Wat doe je met een uitspraak als: Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden (Mattheus 7: 13, 14 HSV).Wat is volgens jou de betekenis, hoe is de relatie met de kernboodschap die jij uit het NT haalt?
Het is soms een spagaat waar ik in zit. Aan de ene kant probeer ik jouw geloof te doorgronden en daarom ga ik mee in de rechtvaardigingsgedachte. Zelf geloof ik niet in rechtvaardiging.
Ik probeerde met de vraag over KKK/boeddhist jouw gedachten voor mij helder te krijgen.
Gewoon benieuwd hoe jij dat ziet en ervaart.
Ok,
voor mij gaat het oordeel van God over zaken waar de aardse rechter tekort schiet. Er wordt op een of andere manier recht gedaan ten aanzien van het onnoemelijke leed van deze wereld. En dan komt ook mijn eigen houding in beeld. Kan ik terecht zeggen dat ik part noch deel heb aan het lijden dat anderen lijden? Of ben ik daar tot in al mijn vezels mee verknoopt. Is datgene wat ik gebruik tot stand gekomen door kinderarbeid of milieucriminaliteit. Heb ik echt alles gedaan om niet nalatig bevonden te worden. Voor mij is rechtvaardigheid heel belangrijk, omdat daarin de erkenning zit dat het in deze wereld goed fout zit. Maar dat mensen voor straf gepijnigd worden, daar geloof ik niets van.

Voor mij is het kruis de erkenning van dit vraagstuk en is een christen iemand die in navolging van Christus het kruis opneemt; het heeft mij geholpen om verleden en zelfverwijt los te laten, mij niet meer druk te maken over mislukkingen of verloren jaren. Ik kan in andere situaties mijn verlies nemen, omdat de liefde voor de naaste meer gewicht in de schaal legt. Ik kan in lijden en zwakte kracht vinden.
Zolang het gesprek gaat over "neemt God mij wel aan", komen we aan het christelijk geloof niet toe. God heeft de mensheid al omarmd in Jezus Christus toen God mens werd.
Hier ben ik je dan weer even kwijt. Het gaat om rechtvaardiging, maar zolang het gesprek gaat over of je wel gerechtvaardigd bent, kom je niet aan het christelijk geloof toe.
Wat is de kern van het christelijk geloof voor jou?
De basis van ons bestaan is niet één of andere meetlat waarmee wij gekeurd worden, maar genade die ons het leven gunt. Christus heeft ons vrijgekocht, betekent dat we vrijheid hebben om het leven te leven, zonder allerlei afgoden en verslavingen die ons leven kunnen bepalen.
Daarom is het een evangelie, een blijde boodschap. Het oordeel is dat mensen het niet aannemen. Ze zijn boos omdat God goed is, omdat Hij de arbeiders van het laatste uur evenveel betaalt als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben en het afgesproken loon ontvangen.
Ik neem het oordeel niet aan.
Met het oordeel bedoel ik dat je je beoordelingsvermogen gebruikt.
Ik zie een blijde boodschap voor degenen die het aannemen en een zeer duistere boodschap voor degenen die dat niet doen. Dat laatste word ik dan weer niet blij van.
Dat is jammer. Maar hoe zit het dan met het NT waarop je je zei te baseren? Want dat bedoel ik met het evangelie: het Nieuwe Testament.
Ik ben helemaal niet boos op God. Ik denk dat het goddelijke nog veel beter is dan de meeste christenen denken.
Ik zie christenen dan juist vaak boos worden.
Boos omdat God mensen andere arbeiders op andere plekken hetzelfde geeft als de arbeiders in de christelijke tuin.
Het evangelie houdt iedereen een spiegel voor.
Johannes schreeft een brief met als motivatie "opdat onze vreugde volkomen zij". Dit was waarom ik in een ander topic schreef over de wonderbare vermenigvuldiging van informatie. Je kan informatie delen, zonder dat de informatie minder wordt. Daarbij gelooft een christen dat het de Geest is die overtuigt, een christen hoeft alleen maar een leesbare brief te zijn
Dat lijkt mij een zeer juiste insteek. Niet naar de mensen gaan en ze "lastig vallen" met gepreek, maar in je dagelijkse levenswijze een uithangbord willen zijn van wat je overtuigingen zijn.
Door er voor je naaste te zijn, de hongerigen te voeden, de dorstigen te laven een leesbare brief zijn.
Je handelingen zijn dan je gedeelde informatie.
Als het christelijk geloof de vervulling inhoudt van het goedewerkengeloof van religieuze mensen van welke denominatie dan ook, waarom zou je het dan voor je houden?
Wees gewoon een goed mens, dan komen anderen wel op je af.
Ik heb geen behoefte aan christelijke evangelisatie, net zo min als dat ik behoefte heb aan moslim evangelisatie, of JG evangelisatie of andere evangelisatie.
Als ik interesse heb, dan meld ik me wel.
Het uitdragen wordt vaak als opdringerig ervaren.
Een middel waartoe?
Of toewijding waaraan?
Wie of wat is jouw God?
Dan ga ik mijn geloof uitleggen. Kort, hoop ik.
Ik geloof in Onvoorwaardelijke Liefde en in Eenheid.
Dat zijn voor mij essentiele uitgangspunten.
Onvoorwaardelijke Liefde is wie/wat ik ben. Dat ik er lang niet altijd naar leef, is mijn issue.
Doet niets af aan mijn kern.
Onvoorwaardelijke Liefde is voor mij hetzelfde als het ervaren van mijn kern, mijn wezen, mijn zijn.
Liefde kan helpen om de situatie op deze aardbol leefbaar te houden.
Wat we hier doen ? Geen idee. Keuze geweest blijkbaar. Geen beste. We zitten redelijk in het varkensvoer, in mijn optiek.
Eenheid houdt voor mij in dat ik geloof een onlosmakelijk onderdeel te zijn van God/het goddelijke. Geen schepsel, geen gemaakt iemand. Onderdeel van de Bron.
Uiting van de Bron. Probleem is dat ik me daar niet meer van bewust ben, hooguit wat gedachten over heb.
Hoe het verder allemaal in detail in elkaar zit, geen idee.
Maar dit is wat voor mij als waar aanvoelt, als thuis voelt.

En onderdeel zijnde van de Bron, van het goddelijke is een oordeel niet aan de orde.
Ik zie God dus niet als een van mij losstaande persoon. Dus ik hoef niemand te imponeren, of indruk te maken op.
Dit is allemaal veel te summier weergegeven, gedachten gaan nog veel breder.
Maar dit is de essentie van mijn geloofsleven. Voor wat die waard is.
Dank voor het delen, laat ik even op mij inwerken.

HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door HJW »

Peter79 schreef:
08 mei 2020, 22:34

ok, ik dacht het toen je dit vroeg:
Dat had ik anders moeten formuleren. Wat is belangrijker.....
Wat doe je met een uitspraak als: Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden (Mattheus 7: 13, 14 HSV).Wat is volgens jou de betekenis, hoe is de relatie met de kernboodschap die jij uit het NT haalt?
Ik geloof niet in verderf. Ik geef direct toe dat ik dat oppik wat in mijn geloofsbeleving valt en de rest laat liggen.
Ik zie verschillende uitingen in het NT, positieve en negatieve. Uitingen die stimuleren, uitingen die bedreigen.
De eerste uitingen pik ik op, omdat ze stimuleren.
voor mij gaat het oordeel van God over zaken waar de aardse rechter tekort schiet. Er wordt op een of andere manier recht gedaan ten aanzien van het onnoemelijke leed van deze wereld.

Ja, het leed. Onoplosbaar probleem. Want de rechter kan hier niet alles doen, maar God staat het wel toe.
Daar kom ik niet uit.
En dan komt ook mijn eigen houding in beeld. Kan ik terecht zeggen dat ik part noch deel heb aan het lijden dat anderen lijden? Of ben ik daar tot in al mijn vezels mee verknoopt. Is datgene wat ik gebruik tot stand gekomen door kinderarbeid of milieucriminaliteit. Heb ik echt alles gedaan om niet nalatig bevonden te worden
Het leed op deze wereld is overweldigend. Ik heb getracht iets te doen, maar dat heeft mij een deel van mijn gezondheid gekost. Ik ben voorzichtiger geworden. Vaak kijk ik ook weg, omdat ik er anders aan onder door ga.
Ik trek het mij teveel aan.
Voor mij is rechtvaardigheid heel belangrijk, omdat daarin de erkenning zit dat het in deze wereld goed fout zit. Maar dat mensen voor straf gepijnigd worden, daar geloof ik niets van.
Ik koppel het aardse los van het hemelse. Ik heb je een korte uitleg van mijn geloof gegeven.
Ik denk dat het aardse niets toevoegt aan het hemelse.
We kunnen proberen het leed te verzachten, maar de vraag voor mij is veel eerder: hoe voorkomen we het.
Ik ervaar het lijden als on-natuurlijk. Het gaat tegen onze natuur in.
Voor mij is het kruis de erkenning van dit vraagstuk en is een christen iemand die in navolging van Christus het kruis opneemt; het heeft mij geholpen om verleden en zelfverwijt los te laten, mij niet meer druk te maken over mislukkingen of verloren jaren. Ik kan in andere situaties mijn verlies nemen, omdat de liefde voor de naaste meer gewicht in de schaal legt. Ik kan in lijden en zwakte kracht vinden.
Het loslaten van het christendom heeft mij weer geholpen om zelfverwijt los te laten. Zo zie je maar weer......
Vragen bij mij die dan telkens op komen: waarom is het zoals het is, wat is de realiteit, is er een doel. Waartoe zijn wij hier. Kunnen we het leed stoppen.
Wat zijn oorzaken, wat zijn gevolgen.
Wat is de kracht van onze gedachten.
De basis van ons bestaan is niet één of andere meetlat waarmee wij gekeurd worden, maar genade die ons het leven gunt.

Als ik zie hoeveel mensen er mensonterend lijden en wat er met dieren gebeurt, dan vraag ik me oprecht af wie dit die mensen "gunt"....
Dat is jammer. Maar hoe zit het dan met het NT waarop je je zei te baseren? Want dat bedoel ik met het evangelie: het Nieuwe Testament.
Het dreigende van het NT leg ik naast mij neer. Ik probeer het positieve eruit te halen.
Als ik goed wil doen voor mijn medemens, wil ik dat doen omdat het goed is om goed te zijn.
Niet omdat er gedreigd zou worden dat het anders fout met mij zou aflopen.
Afgedwongen goedheid is geen goedheid.

peda
Berichten: 9783
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door peda »

Het probleem van elke religie is de verklaring van het Kwaad in de wereld. God of de Ultieme Bron is per definitie Algoed en dat kan ook niet anders want er is niets mooiers, niets edelers, niets hoogstaanders, niets hoger denkbaarders als Liefde en Volkomenheid. Dan is evenwel het probleem hoe kan er uit het Algoede iets voorkomen dat in deze wereld niet Algoed is. Deze vertaalslag lukt geen enkele religie om het probleem echt te verklaren. De theodicee van de Abrahamitische Godsdiensten, maar ook de Oosterse emanatie leer met de vervreemding van de Oerbron geeft geen echte bevredigende verklaring. Het meest logische ( vanuit de mens ) is wel de naturalistische visie, die komt uit zonder Algoed-verklaring. De Algoede God of Oerbron bestaat niet, er moet gewerkt worden met Onpersoonlijke, Ongevoelige "" Krachten "", "" Werkingen "" op kosmische schaal. Een zinloze wereld, totaal onverschillig de natuurwetten volgend. Zit je op de verkeerde plaats dan zit je fout. Geen rechtvaardigheid in dit leven van Boven-af. De theodicee gelijk opgelost, geen vraag waarom het Algoede zich niet doorzet in de wereld. Het Algoede bestaat niet en wat niet bestaat, doet niet mee. Wie een betere theorie heeft voor de Theodicee , hij/zij melde zich.
Laatst gewijzigd door peda op 09 mei 2020, 09:01, 3 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Peter79
Moderator
Berichten: 6115
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Peter79 »

HJW schreef:
09 mei 2020, 08:28
Ik geloof niet in verderf. Ik geef direct toe dat ik dat oppik wat in mijn geloofsbeleving valt en de rest laat liggen.
Ik zie verschillende uitingen in het NT, positieve en negatieve. Uitingen die stimuleren, uitingen die bedreigen.
De eerste uitingen pik ik op, omdat ze stimuleren.
Ik maak onderscheid tussen de vraag wat de schrijver wilde zeggen en de vraag wat ik er zelf van vind. Voor de eerste vraag betekent dat, dat je teksten nooit mag lezen uit de context, omdat je dan de auteur kan laten zeggen wat je wil, en je gebruikt dan ten onrechte de autoriteit van de auteur.

De tweede vraag is evaluatief en reflectief: ik ben het op dit punt met de schrijver een, maar op die punten oneens.

Ik persoonlijk denk dat Mattheus het negatieve beeld van de smalle weg gebruikt om wettisch geloof te karakteriseren. Later neemt Mattheus daar expliciet afstand van in de rede tegen de schriftgeleerden als hij zegt: u trekt het hele land door om 1 bekeerling te maken en als u die vindt, maakt u hem tot een kind van de hel. In positieve zin gebruikt Mattheus de smalle weg om op Jezus te wijzen: Jezus is de smalle weg. En Jezus is degene die het Koninkrijk wijd opengooide met de zaligsprekingen, met de kinderen die mochten komen, etc.
voor mij gaat het oordeel van God over zaken waar de aardse rechter tekort schiet. Er wordt op een of andere manier recht gedaan ten aanzien van het onnoemelijke leed van deze wereld.

Ja, het leed. Onoplosbaar probleem. Want de rechter kan hier niet alles doen, maar God staat het wel toe.
Daar kom ik niet uit.
En dan komt ook mijn eigen houding in beeld. Kan ik terecht zeggen dat ik part noch deel heb aan het lijden dat anderen lijden? Of ben ik daar tot in al mijn vezels mee verknoopt. Is datgene wat ik gebruik tot stand gekomen door kinderarbeid of milieucriminaliteit. Heb ik echt alles gedaan om niet nalatig bevonden te worden
Het leed op deze wereld is overweldigend. Ik heb getracht iets te doen, maar dat heeft mij een deel van mijn gezondheid gekost. Ik ben voorzichtiger geworden. Vaak kijk ik ook weg, omdat ik er anders aan onder door ga.
Ik trek het mij teveel aan.
Voor mij is rechtvaardigheid heel belangrijk, omdat daarin de erkenning zit dat het in deze wereld goed fout zit. Maar dat mensen voor straf gepijnigd worden, daar geloof ik niets van.
Ik koppel het aardse los van het hemelse. Ik heb je een korte uitleg van mijn geloof gegeven.
Ik denk dat het aardse niets toevoegt aan het hemelse.
We kunnen proberen het leed te verzachten, maar de vraag voor mij is veel eerder: hoe voorkomen we het.
Ik ervaar het lijden als on-natuurlijk. Het gaat tegen onze natuur in.
Ik verwacht van het aardse niets nieuws. Daarom kijk ik omhoog.
Voor mij is het kruis de erkenning van dit vraagstuk en is een christen iemand die in navolging van Christus het kruis opneemt; het heeft mij geholpen om verleden en zelfverwijt los te laten, mij niet meer druk te maken over mislukkingen of verloren jaren. Ik kan in andere situaties mijn verlies nemen, omdat de liefde voor de naaste meer gewicht in de schaal legt. Ik kan in lijden en zwakte kracht vinden.
Het loslaten van het christendom heeft mij weer geholpen om zelfverwijt los te laten. Zo zie je maar weer......
Vragen bij mij die dan telkens op komen: waarom is het zoals het is, wat is de realiteit, is er een doel. Waartoe zijn wij hier. Kunnen we het leed stoppen.
Wat zijn oorzaken, wat zijn gevolgen.
Wat is de kracht van onze gedachten.
De basis van ons bestaan is niet één of andere meetlat waarmee wij gekeurd worden, maar genade die ons het leven gunt.

Als ik zie hoeveel mensen er mensonterend lijden en wat er met dieren gebeurt, dan vraag ik me oprecht af wie dit die mensen "gunt"....
Ik denk dat er in deze wereld teveel de illusie is van verdienen en claimen en te weinig een mentaliteit van gunnen.
Als ik goed wil doen voor mijn medemens, wil ik dat doen omdat het goed is om goed te zijn.
Niet omdat er gedreigd zou worden dat het anders fout met mij zou aflopen.
Afgedwongen goedheid is geen goedheid.
Klopt. In de liefde is geen vrees, liefde drijft vrees uit, leert het NT.

Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 1563
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Petra »

HJW schreef:
08 mei 2020, 06:58
Petra schreef:
08 mei 2020, 03:16
Kennelijk verbindt het geloof niet, het splijt en verscheurt.
Maar ligt dat dan aan de mens of aan de Bron?
Ik denk de Bron. :idea: Omdat ik wel opmerk dat mensen hun uiterste best doen, maar vaak met hun geschriften in de hand niet anders kunnen of durven dan ...
Het ligt aan de mens. En dan nog meer aan mannen dan aan vrouwen. KIjk ook naar dit forum.
Het zijn met name de mannen die splijten en verscheuren. Niet alle mannen, maar de splijters zijn mannen.
Het zijn de mannelijke patriarchale godsdiensten die vooral heersen.
Kernpunten: oordeel, strijd, vijand die overwonnen moet worden, de ongelovigen zullen lijden dan wel vernietigd worden.
Kun je de Godin daarop aanspreken ?
Alleen al het feit dat er zoveel uiteenlopende standpunten MOGELIJK zijn.. moet toch te denken geven.
Of God is een bijzonder slechte communicator. Of Hij rommelt maar zo'n end aan. Of Hij heeft sadistische trekken en vond/vindt het wel fun al die verwarring en strijd tussen Zijn schepseltjes.
Of... het is mensenwerk. Dan is het best begrijpelijk.
Maar wat als het niet God is, maar een Godin ?
Waarom laat de Godin zich dan zo ondersneeuwen door God ?
Wat zegt dat dan over Haar communicatie ?
Zomaar eens wat vragen.

Het is allemaal wel te verklaren als dit allemaal een ficitieve Matrix omgeving is.
Ondersneeuwen? Stoute HJW! :naughty:

Godin 🥰 gaf ons hemel op aarde!

Zij heeft zich geopenbaard in de vorm van Godin/Vrouwe Justitia en toen God aan haar macht onderworpen.
Nog niet wereldwijd. Maar hé... alles op h'r tijd. ;)
:kiss1: :D
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas

HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door HJW »

Petra schreef:
09 mei 2020, 09:09

Ondersneeuwen? Stoute HJW! :naughty:

Godin 🥰 gaf ons hemel op aarde!

Zij heeft zich geopenbaard in de vorm van Godin/Vrouwe Justitia en toen God aan haar macht onderworpen.
Nog niet wereldwijd. Maar hé... alles op h'r tijd. ;)
:kiss1: :D
Punt is: als je vindt dat God matig communiceert, wat vind je dan van de communicatie van Godin ?

HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door HJW »

Peter79 schreef:
09 mei 2020, 08:53
Ik maak onderscheid tussen de vraag wat de schrijver wilde zeggen en de vraag wat ik er zelf van vind
Ik vind het lastig om te bepalen wat de schrijver bedoeld zou hebben.

Ik persoonlijk denk dat Mattheus het negatieve beeld van de smalle weg gebruikt om wettisch geloof te karakteriseren. Later neemt Mattheus daar expliciet afstand van in de rede tegen de schriftgeleerden als hij zegt: u trekt het hele land door om 1 bekeerling te maken en als u die vindt, maakt u hem tot een kind van de hel. In positieve zin gebruikt Mattheus de smalle weg om op Jezus te wijzen: Jezus is de smalle weg. En Jezus is degene die het Koninkrijk wijd opengooide met de zaligsprekingen, met de kinderen die mochten komen, etc.
Ik verwacht van het aardse niets nieuws. Daarom kijk ik omhoog.
Ik verwacht niets van de aarde.
Het is voor mij het verhaal van de verloren zoon. We zitten in het varkensvoer en zolang we daar zitten is het verstandig het met zijn allen een beetje leefbaar te houden.
Oplossing zit in het huiswaarts keren.
De vader ging niet naar het varkensvoer om daar iets te doen, hij wachtte tot de zoon thuis kwam.
Ik denk dat er in deze wereld teveel de illusie is van verdienen en claimen en te weinig een mentaliteit van gunnen.
Ik heb dan ook een vrijwel constant gevoel van ontheemd zijn op deze aardbol.
Het is allemaal zo tegennatuurlijk.
Ik heb niets met claimen en willen hebben.
Klopt. In de liefde is geen vrees, liefde drijft vrees uit, leert het NT.
Klopt. Dus waarom dan bang maken met dreigen dat het verkeerd met mensen af zou lopen.
De Liefde gaat veel verder dan dat, heeft dat achter zich gelaten.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

Ik heb meerdere teksten geciteerd uit het OT waarin staat dat de stenen tafelen vervangen zullen worden door tafels van vlees en bloed. Indien het christelijke NT geheel bij elkaar gelogen is, wanneer is dat dán gebeurd?
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

Peter79 schreef:
09 mei 2020, 08:53
Klopt. In de liefde is geen vrees, liefde drijft vrees uit, leert het NT.
Volmaakte liefde doet dat. Ben jij volmaakt in de liefde?
Say hi to the bad guy

HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 09:58
Ik heb meerdere teksten geciteerd uit het OT waarin staat dat de stenen tafelen vervangen zullen worden door tafels van vlees en bloed. Indien het christelijke NT geheel bij elkaar gelogen is, wanneer is dat dán gebeurd?
Idd..... van vlees en bloed. In het hart geschreven. Maar ik zie nog best wat christenen die de regeltjes van de tenach aan de kant zetten en die vervangen door de regeltjes van het NT.
Het ene steen vervangen door het andere.
Misschien moet je zelf ook stoppen met stereotyperingen.
Maakt de discussie wat inhoudelijker.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

HJW schreef:
09 mei 2020, 10:06
Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 09:58
Ik heb meerdere teksten geciteerd uit het OT waarin staat dat de stenen tafelen vervangen zullen worden door tafels van vlees en bloed. Indien het christelijke NT geheel bij elkaar gelogen is, wanneer is dat dán gebeurd?
Idd..... van vlees en bloed. In het hart geschreven. Maar ik zie nog best wat christenen die de regeltjes van de tenach aan de kant zetten en die vervangen door de regeltjes van het NT.
Het ene steen vervangen door het andere.
Misschien moet je zelf ook stoppen met stereotyperingen.
Maakt de discussie wat inhoudelijker.
Probeer de inhoud van de discussie eens los te zien van de persoon, dat maakt het gesprek stukken boeiender. Want als we jou en mij steeds als voorbeeld nemen dan schieten we sowieso te kort.
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
Peter79
Moderator
Berichten: 6115
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Peter79 »

Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 09:59
Peter79 schreef:
09 mei 2020, 08:53
Klopt. In de liefde is geen vrees, liefde drijft vrees uit, leert het NT.
Volmaakte liefde doet dat. Ben jij volmaakt in de liefde?
Ik ben niet volmaakt in de liefde. Het NT biedt veel inzicht in de mens, daarin vind ik het overtuigend. Het NT relativeert angst, zonder angst te ontkennen of te negeren. HJW rekent dreiging tot de kern van de christelijke boodschap, terwijl dreiging - de dood en het lijden dat overal het leven doortrekt - juist datgene is waarvan de wereld volgens christenen verlost zal worden. Straf is de taal van het Jodendom uit Jezus' tijd, die taal moest hij wel gebruiken om daar zijn boodschap tegenover te stellen. Tegenover de straf van het toenmalige gehelleniseerde Jodendom staat vrijspraak, vrij kopen. De vervloekingen uit de Torah werden in Openbaring betrokken op het lijden en de rampen van deze wereld, en kregen een positieve betekenis als wake up calls en als barensweeen die de nieuwe wereld aankondigen.

HJW
Berichten: 3590
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door HJW »

Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 10:12
Probeer de inhoud van de discussie eens los te zien van de persoon
Zullen we dat dan allebei eens doen ?

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

Peter79 schreef:
09 mei 2020, 10:17
Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 09:59
Peter79 schreef:
09 mei 2020, 08:53
Klopt. In de liefde is geen vrees, liefde drijft vrees uit, leert het NT.
Volmaakte liefde doet dat. Ben jij volmaakt in de liefde?
Ik ben niet volmaakt in de liefde. Het NT biedt veel inzicht in de mens, daarin vind ik het overtuigend. Het NT relativeert angst, zonder angst te ontkennen of te negeren. HJW rekent dreiging tot de kern van de christelijke boodschap, terwijl dreiging - de dood en het lijden dat overal het leven doortrekt - juist datgene is waarvan de wereld volgens christenen verlost zal worden. Straf is de taal van het Jodendom uit Jezus' tijd, die taal moest hij wel gebruiken om daar zijn boodschap tegenover te stellen. Tegenover de straf van het toenmalige gehelleniseerde Jodendom staat vrijspraak, vrij kopen. De vervloekingen uit de Torah werden in Openbaring betrokken op het lijden en de rampen van deze wereld, en kregen een positieve betekenis als wake up calls en als barensweeen die de nieuwe wereld aankondigen.
Toen Jezus als mens naar de aarde kwam was hij als een mak schaap, maar dat was slechts een tijdelijk vorm. De apostelen spreken wel degelijk dreigende taal tegen hen die het evangelie ongehoorzaam zijn.

'Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.' (Ef 5,6)

'Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;' (Kol. 3:6)

'Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' (1 Petr. 4:17)

(Callista kom er maar in, welke brieven zijn echt en welke nep?)
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 10411
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Jerommel »

Dreigend of waarschuwend?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W

Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 10411
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Jerommel »

HJW schreef:
09 mei 2020, 10:23
Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 10:12
Probeer de inhoud van de discussie eens los te zien van de persoon
Zullen we dat dan allebei eens doen ?
Goed idee. :thumb1:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

HJW schreef:
09 mei 2020, 10:23
Piebe Paulusma schreef:
09 mei 2020, 10:12
Probeer de inhoud van de discussie eens los te zien van de persoon
Zullen we dat dan allebei eens doen ?
Wat jij schijnt te denken is dat men keer op keer op hetzelfde gaat reageren. Maar ik kom al tien jaar op christelijke fora en bepaalde onderwerpen leiden nergens toe dan geruzie. En als het topic vervolgens op slot wordt gedaan is niemand er iets wijzer van geworden. Zodra we de joodse rol binnen het christendom bespreken wordt de antisemitismekaart maar al te vaak getrokken. Maar als ik een heel betoog typ waarom het geen antisemitisme is, dan blijven diezelfde gebruikers meestal stil. Hoe vaker dit gebeurt, hoe meer ik de indruk krijg dat sommigen me liever zien als een rabiate antisemiet dan inhoudelijk het gesprek met me aangaan.

Ik heb daar gewoon geen trek in. En nee, ik ben geen antisemiet maar ik heb ook geen enkele behoefte me steeds te verdedigen tegen de aantijgingen. Aangezien sommigen me zo graag in die rol drukken heb ik zoiets van: prima, als jij wilt dat ik een antisemiet ben dan denk je dat maar lekker. Overigens was de oma van mijn moeder een volbloed jodin. Dus ben ik eigenlijk gewoon joods, dus beschouw mijn visie maar als een ander geluid. :D

Misschien dat dit beter in een ander onderwerp past maar heb het al gepost.
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
Peter79
Moderator
Berichten: 6115
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Peter79 »

Piebe Paulusma schreef: Toen Jezus als mens naar de aarde kwam was hij als een mak schaap, maar dat was slechts een tijdelijk vorm. De apostelen spreken wel degelijk dreigende taal tegen hen die het evangelie ongehoorzaam zijn.

'Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.' (Ef 5,6)

'Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;' (Kol. 3:6)

'Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' (1 Petr. 4:17)
Paulus besloot niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Als mensen er voor kiezen om dat kruis te verwerpen, dan kiezen ze voor deze wereld die aan zichzelf is overgelaten.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

peda schreef:
09 mei 2020, 08:52
Het probleem van elke religie is de verklaring van het Kwaad in de wereld. God of de Ultieme Bron is per definitie Algoed en dat kan ook niet anders want er is niets mooiers, niets edelers, niets hoogstaanders, niets hoger denkbaarders als Liefde en Volkomenheid. Dan is evenwel het probleem hoe kan er uit het Algoede iets voorkomen dat in deze wereld niet Algoed is. Deze vertaalslag lukt geen enkele religie om het probleem echt te verklaren. De theodicee van de Abrahamitische Godsdiensten, maar ook de Oosterse emanatie leer met de vervreemding van de Oerbron geeft geen echte bevredigende verklaring. Het meest logische ( vanuit de mens ) is wel de naturalistische visie, die komt uit zonder Algoed-verklaring. De Algoede God of Oerbron bestaat niet, er moet gewerkt worden met Onpersoonlijke, Ongevoelige "" Krachten "", "" Werkingen "" op kosmische schaal. Een zinloze wereld, totaal onverschillig de natuurwetten volgend. Zit je op de verkeerde plaats dan zit je fout. Geen rechtvaardigheid in dit leven van Boven-af. De theodicee gelijk opgelost, geen vraag waarom het Algoede zich niet doorzet in de wereld. Het Algoede bestaat niet en wat niet bestaat, doet niet mee. Wie een betere theorie heeft voor de Theodicee , hij/zij melde zich.
Ik zal een poging doen.

Waarom is er kwaad in de wereld? Draai het eens om: waarom is er goed in de wereld?
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 18984
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Piebe Paulusma »

Peter79 schreef:
09 mei 2020, 10:38
Piebe Paulusma schreef: Toen Jezus als mens naar de aarde kwam was hij als een mak schaap, maar dat was slechts een tijdelijk vorm. De apostelen spreken wel degelijk dreigende taal tegen hen die het evangelie ongehoorzaam zijn.

'Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.' (Ef 5,6)

'Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;' (Kol. 3:6)

'Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' (1 Petr. 4:17)
Paulus besloot niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Als mensen er voor kiezen om dat kruis te verwerpen, dan kiezen ze voor deze wereld die aan zichzelf is overgelaten.
Heel mooi allemaal maar je vergeet hoe Jahweh is als hij boos is. Lees het OT nog maar eens. En wie Christus verwerpt die plaatst zich onder het oordeel van de pissige Jahweh. Geen dreigement maar een belofte.
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27135
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door callista »

Peter79 schreef:
09 mei 2020, 10:38
Piebe Paulusma schreef: Toen Jezus als mens naar de aarde kwam was hij als een mak schaap, maar dat was slechts een tijdelijk vorm. De apostelen spreken wel degelijk dreigende taal tegen hen die het evangelie ongehoorzaam zijn.

'Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.' (Ef 5,6)

'Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;' (Kol. 3:6)

'Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' (1 Petr. 4:17)
Paulus besloot niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd.

Als mensen er voor kiezen om dat kruis te verwerpen, dan kiezen ze voor deze wereld die aan zichzelf is overgelaten.
Er zijn nog meer wegen hoor qua spiritualiteit.
En dan zonder dreiging, die vaak puur bangmakerij is.

Gebruikersavatar
Peter79
Moderator
Berichten: 6115
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door Peter79 »

callista schreef:
09 mei 2020, 10:43
Peter79 schreef:
09 mei 2020, 10:38
Piebe Paulusma schreef: Toen Jezus als mens naar de aarde kwam was hij als een mak schaap, maar dat was slechts een tijdelijk vorm. De apostelen spreken wel degelijk dreigende taal tegen hen die het evangelie ongehoorzaam zijn.

'Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.' (Ef 5,6)

'Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;' (Kol. 3:6)

'Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn?' (1 Petr. 4:17)
Paulus besloot niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd.

Als mensen er voor kiezen om dat kruis te verwerpen, dan kiezen ze voor deze wereld die aan zichzelf is overgelaten.
Er zijn nog meer wegen hoor qua spiritualiteit.
Noem dan eens een andere weg volgens het Nieuwe Testament?

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27135
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Het eeuwige verbond

Bericht door callista »

Ik lees het NT anders dan jij...en ik ben van mening dat er vele wegen zijn om bij God te komen of meer spirituele wegen..

Plaats reactie