Pagina 8 van 9

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 14:04
door Michelangelo
Laura schreef:
17 apr 2021, 13:52
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 13:41
Laura schreef:
17 apr 2021, 13:30
Ieder mens draagt verantwoording voor zijn gemaakte keuzes. Meer niet. God ziet het hart aan en de intenties zijn Hem van ieder mens bekend.
Ik ben geboren, belast met erfzonde. Ik neig naar zondig gedrag. Terwijl ik dat niet wil. Hoe kan ik verantwoordelijk gehouden worden voor de erfzonde van Adam?
Het verhaal van Adam en Eva lees ik als een verhaal dat over ieder mens gaat. Het is geen geschiedenisverhaal maar een gelijkenisverhaal. Je gelooft toch zeker niet dat de hele mensheid uit 1 echtpaar is gekomen he. We zijn geen muizen.
Toch geloof ik dat.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 14:20
door Laura
Bastiaan73 schreef:
17 apr 2021, 13:54
Laura schreef:
17 apr 2021, 13:52
...
Je gelooft toch zeker niet dat de hele mensheid uit 1 echtpaar is gekomen he. We zijn geen muizen.
Nou... Ken je deze website?

https://www.worldometers.info/world-population/

:lol: :thumb1:

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 14:31
door peda
Bastiaan73 schreef:
17 apr 2021, 13:54
Laura schreef:
17 apr 2021, 13:52
...
Je gelooft toch zeker niet dat de hele mensheid uit 1 echtpaar is gekomen he. We zijn geen muizen.
Nou... Ken je deze website?

https://www.worldometers.info/world-population/
Die van het aantal overledenen gaat bijna net zo snel. Het komen brengt veelal vreugde aan, maar aan het einde is het meestal lastig gaan.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 15:10
door Laura
callista schreef:
17 apr 2021, 13:44
Tja...wat is zonde hè?
Daar zal iedereen wat anders onder verstaan.
Erfzonde is een leerstelling...m.a.w. een christelijk dogma.
Het jodendom en de islam kennen het niet.
Dat is inderdaad het voortschrijdend inzicht dat jodendom en islam niet hebben waardoor ze onder de zonde besloten blijven. Want Jezus neemt de erfzonde weg. Je wordt geboren in een zondelichaam. Sterfelijk, aan ziekte, zwakte en misselijkheid onderhevig. Jezus neemt dat weg en je krijgt Zijn lichaam. Dat merk je al tijdens je leven en dat wordt voltooid na de dood of als Hij eerder is bij de Wederkomst.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 15:16
door callista
Laura schreef:
17 apr 2021, 15:10
callista schreef:
17 apr 2021, 13:44
Tja...wat is zonde hè?
Daar zal iedereen wat anders onder verstaan.
Erfzonde is een leerstelling...m.a.w. een christelijk dogma.
Het jodendom en de islam kennen het niet.'
Dat is inderdaad het voortschrijdend inzicht dat jodendom en islam niet hebben waardoor ze onder de zonde besloten blijven.
Want Jezus neemt de erfzonde weg.
Je wordt geboren in een zondelichaam. Sterfelijk, aan ziekte, zwakte en misselijkheid onderhevig. Jezus neemt dat weg en je krijgt Zijn lichaam.
Dat merk je al tijdens je leven en dat wordt voltooid na de dood of als Hij eerder is bij de Wederkomst.
Voortschrijdend inzicht noem jij dat. :roll:
En joden en moslims blijven onder zonde?
En hebben geen voortschrijdend inzicht?
Nee.....ze kunnen regelrecht tot God en Allah bidden voor verzoening....
Mag jij zo zien...
Ik kijk daar anders tegenaan.....
Mensen worden zondeloos geboren....als een blanco vel papier....
In de Wederkomst geloof ik sowieso niet.
Het zijn niet meer dan dogma's ten gunste van het dogma van de Verzoeningsleer.....

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 15:26
door Laura
callista schreef:
17 apr 2021, 15:16
Voortschrijdend inzicht noem jij dat. :roll:
En joden en moslims blijven onder zonde?
En hebben geen voortschrijdend inzicht?
Nee.....ze kunnen regelrecht tot God en Allah bidden voor verzoening....
En zo zijn we dan weer terug bij het topiconderwerp. Joden en moslims verwachten allebei een menselijke leider als verlosser. Ze willen een theocratie van mensenhanden stichten op aarde. Zoals Balthasar al schreef in het eerste bericht van de topic: “De wereld is voor christenen het terrein van de voorlopigheid en distantie: wel in de wereld, niet van de wereld. Daarom loopt elke door mensen gestichte theocratie uit op grote rampen, want het is een recept voor onderdrukking en intolerantie.”

Die onderdrukking en intolerantie kun je bij uitstek zien in islamitische landen en ook bij de Joden. Ga maar eens in een orthodoxe wijk op zaterdag met je auto rijden.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 15:34
door callista
Sowieso is geen enkele theocratie wenselijk.
Van welke signatuur dan ook...
En dat zal ook nooit gebeuren.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 16:02
door Laura
Wedergeboren christenen leven al met heel veel vreugde en rust in een theocratie. Die is niet met mensenhanden gemaakt. Daarom zijn we niet van de wereld maar wel in de wereld.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 16:08
door callista
Ja....dat is zo'n vaak gebezigde uitdrukking, terwijl jullie gewoon in de wereld leven net zoals iedereen, gelovig of niet.
En niets beter zijn dan een ander of hoger geplaatst....of zich beter gedragen....
Maar als jij je daar goed bij voelt is dat prima!

En met de term "wedergeboren" stellen velen zich boven andere christenen....die volgens hun niet wedergeboren zijn.
Dat heb ik altijd al zo vreemd gevonden.....zaait alleen maar tweedracht...

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 16:33
door Michelangelo
Laura schreef:
17 apr 2021, 16:02
Wedergeboren christenen leven al met heel veel vreugde en rust in een theocratie. Die is niet met mensenhanden gemaakt. Daarom zijn we niet van de wereld maar wel in de wereld.
Dit zou zo uit een wachttoren tijdschrift kunnen komen.
Erg overdreven.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 16:34
door peda
Zelf behoor ik niet tot de wereld van de wedergeborenen. Welke lokale spelregels daar al of niet tussen de deelnemers onderling aangehouden worden, gaat mij dan ook niet aan. In het open forum deel hebben overtuigingen vanuit de wedergeborenen wereld niet meer gezag dan de overtuigingen vanuit de wereld van "'gewoon"' geborenen.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 17:49
door Bastiaan73
Laura schreef:
17 apr 2021, 16:02
Wedergeboren christenen leven al met heel veel vreugde en rust in een theocratie. Die is niet met mensenhanden gemaakt. Daarom zijn we niet van de wereld maar wel in de wereld.
Wat is volgens jou de toetssteen of het kenmerk van het 'wedergeboren' zijn Laura? Waar blijkt bijvoorbeeld uit dat jij wedergeboren zou zijn en een ander niet?

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 17:58
door Laura
Bastiaan73 schreef:
17 apr 2021, 17:49
Laura schreef:
17 apr 2021, 16:02
Wedergeboren christenen leven al met heel veel vreugde en rust in een theocratie. Die is niet met mensenhanden gemaakt. Daarom zijn we niet van de wereld maar wel in de wereld.
Wat is volgens jou de toetssteen of het kenmerk van het 'wedergeboren' zijn Laura? Waar blijkt bijvoorbeeld uit dat jij wedergeboren zou zijn en een ander niet?
Dat blijkt nergens uit. Dat is tussen de individu en God en niet van deze wereld. Dat is Theocratie niet met mensenhanden gemaakt. Paulus noemt dat het geheimenis.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 18:07
door Michelangelo
Laura schreef:
17 apr 2021, 17:58
Bastiaan73 schreef:
17 apr 2021, 17:49
Laura schreef:
17 apr 2021, 16:02
Wedergeboren christenen leven al met heel veel vreugde en rust in een theocratie. Die is niet met mensenhanden gemaakt. Daarom zijn we niet van de wereld maar wel in de wereld.
Wat is volgens jou de toetssteen of het kenmerk van het 'wedergeboren' zijn Laura? Waar blijkt bijvoorbeeld uit dat jij wedergeboren zou zijn en een ander niet?
Dat blijkt nergens uit. Dat is tussen de individu en God en niet van deze wereld. Dat is Theocratie niet met mensenhanden gemaakt.
Een voorwaarde is berouw en bekering en waterdoop door onderdompeling. Zonder doop, geen geest. Dus ook geen wedergeboorte.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 18:12
door peda
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 18:22
door Michelangelo
peda schreef:
17 apr 2021, 18:12
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.
Ik stelde het bewust zwart-wit omdat ik zie dat Laura dat ook in veel berichten doet. Volgens mij kun je in dit leven niet geheel wedergeboren worden, want je woont nog steeds in hetzelfde lichaam. Geestelijke wedergeboorte begint wel hier. Je reikt naar God. Hij neemt je hand en trekt je naar Zich toe. Zo is wedergeboorte een continu proces dat voltooid wordt bij de opstanding uit de dood. Of bij Jezus' wederkomst.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 18:28
door Bastiaan73
Het opmerkelijke is dat wat bijvoorbeeld in Johannes 3:

3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

is vertaald met 'wederom', verderop is vertaald met 'van boven':

31 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde.

Johannes 19:

10 Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij niet tot mij? Weet Gij niet, dat ik macht heb U los te laten, maar ook macht om U te kruisigen?
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware: daarom heeft hij, die Mij aan u heeft overgeleverd, groter zonde.


Het Griekse grondwoord is echter hetzelfde: anóthen. Zie eventueel https://biblehub.com/greek/509.htm.

Het betekent dus 'geestelijk geboren' of 'uit God geboren', zoals ook in Johannes 1: 13 verteld wordt.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 19:17
door coby2
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 18:22
peda schreef:
17 apr 2021, 18:12
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.
Ik stelde het bewust zwart-wit omdat ik zie dat Laura dat ook in veel berichten doet. Volgens mij kun je in dit leven niet geheel wedergeboren worden, want je woont nog steeds in hetzelfde lichaam. Geestelijke wedergeboorte begint wel hier. Je reikt naar God. Hij neemt je hand en trekt je naar Zich toe. Zo is wedergeboorte een continu proces dat voltooid wordt bij de opstanding uit de dood. Of bij Jezus' wederkomst.
Wel wedergeboren, dat je een nieuwe geest krijgt, maar je ziel is niet direct heilig. Dat is een proces.
Wedergeboorte is gewoon het gevolg van Jezus aannemen en Hem vragen je zonden te vergeven. Ik werd wedergeboren op m'n 14e. Op m'n 39e leefde ik finaal in zonde, want ik was teruggevallen. Ik was nog wel wedergeboren denk ik, maar voor de zekerheid heb ik nogmaals het zondaarsgebed gebeden. Over hoe fantastisch heilig je leeft zegt het dus niet zoveel.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 19:35
door Biker2
callista schreef:
17 apr 2021, 15:34
Sowieso is geen enkele theocratie wenselijk.
Van welke signatuur dan ook...
En dat zal ook nooit gebeuren.
Iran is toch ook een theocratie? En als hetr aan de SGP ligt, is Nederland dat ook onder hun bewind. Met doodstraf.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 19:45
door coby2
Biker2 schreef:
17 apr 2021, 19:35
callista schreef:
17 apr 2021, 15:34
Sowieso is geen enkele theocratie wenselijk.
Van welke signatuur dan ook...
En dat zal ook nooit gebeuren.
Iran is toch ook een theocratie? En als hetr aan de SGP ligt, is Nederland dat ook onder hun bewind. Met doodstraf.
Ik had geen idee. Ik heb op van der Staaij gestemd.
https://sgp.nl/standpunten/doodstraf

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 19:49
door Michelangelo
coby2 schreef:
17 apr 2021, 19:17
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 18:22
peda schreef:
17 apr 2021, 18:12
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.
Ik stelde het bewust zwart-wit omdat ik zie dat Laura dat ook in veel berichten doet. Volgens mij kun je in dit leven niet geheel wedergeboren worden, want je woont nog steeds in hetzelfde lichaam. Geestelijke wedergeboorte begint wel hier. Je reikt naar God. Hij neemt je hand en trekt je naar Zich toe. Zo is wedergeboorte een continu proces dat voltooid wordt bij de opstanding uit de dood. Of bij Jezus' wederkomst.
Wel wedergeboren, dat je een nieuwe geest krijgt, maar je ziel is niet direct heilig. Dat is een proces.
Wedergeboorte is gewoon het gevolg van Jezus aannemen en Hem vragen je zonden te vergeven. Ik werd wedergeboren op m'n 14e. Op m'n 39e leefde ik finaal in zonde, want ik was teruggevallen. Ik was nog wel wedergeboren denk ik, maar voor de zekerheid heb ik nogmaals het zondaarsgebed gebeden. Over hoe fantastisch heilig je leeft zegt het dus niet zoveel.
Hier moet ik even over nadenken Coby. Jezus aannemen en vergeving vragen lijkt me juist datgene wat noodzakelijk is voorafgaande aan de waterdoop. Dus die berouw en bekering. Maar volgens mij is dat nog geen wedergeboorte. Als ik zo het boek Handelingen lees is de waterdoop doorslaggevend. Daarna handoplegging en de rest is aan Jezus. Je oude ik moet sterven en in de doop begraven worden. Daarna komt de nieuwe herboren ik uit het water omhoog. Een leeg vat. Schoongewassen. Na de handoplegging word je vervuld met geest.
En inderdaad. Het is geen garantie voor een heilig leven. Maar dat is ook niet waar de doop voor bedoeld is.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 19:58
door coby2
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 19:49
coby2 schreef:
17 apr 2021, 19:17
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 18:22
peda schreef:
17 apr 2021, 18:12
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.
Ik stelde het bewust zwart-wit omdat ik zie dat Laura dat ook in veel berichten doet. Volgens mij kun je in dit leven niet geheel wedergeboren worden, want je woont nog steeds in hetzelfde lichaam. Geestelijke wedergeboorte begint wel hier. Je reikt naar God. Hij neemt je hand en trekt je naar Zich toe. Zo is wedergeboorte een continu proces dat voltooid wordt bij de opstanding uit de dood. Of bij Jezus' wederkomst.
Wel wedergeboren, dat je een nieuwe geest krijgt, maar je ziel is niet direct heilig. Dat is een proces.
Wedergeboorte is gewoon het gevolg van Jezus aannemen en Hem vragen je zonden te vergeven. Ik werd wedergeboren op m'n 14e. Op m'n 39e leefde ik finaal in zonde, want ik was teruggevallen. Ik was nog wel wedergeboren denk ik, maar voor de zekerheid heb ik nogmaals het zondaarsgebed gebeden. Over hoe fantastisch heilig je leeft zegt het dus niet zoveel.
Hier moet ik even over nadenken Coby. Jezus aannemen en vergeving vragen lijkt me juist datgene wat noodzakelijk is voorafgaande aan de waterdoop. Dus die berouw en bekering. Maar volgens mij is dat nog geen wedergeboorte. Als ik zo het boek Handelingen lees is de waterdoop doorslaggevend. Daarna handoplegging en de rest is aan Jezus. Je oude ik moet sterven en in de doop begraven worden. Daarna komt de nieuwe herboren ik uit het water omhoog. Een leeg vat. Schoongewassen. Na de handoplegging word je vervuld met geest.
En inderdaad. Het is geen garantie voor een heilig leven. Maar dat is ook niet waar de doop voor bedoeld is.
Ja dat is wel waar, maar toen was het nog niet losgekoppeld. Je bekeerde je en liet je direct dopen. Nu zit er soms een jaar tussen.

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 20:09
door Biker2
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 19:49
coby2 schreef:
17 apr 2021, 19:17
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 18:22
peda schreef:
17 apr 2021, 18:12
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.
Ik stelde het bewust zwart-wit omdat ik zie dat Laura dat ook in veel berichten doet. Volgens mij kun je in dit leven niet geheel wedergeboren worden, want je woont nog steeds in hetzelfde lichaam. Geestelijke wedergeboorte begint wel hier. Je reikt naar God. Hij neemt je hand en trekt je naar Zich toe. Zo is wedergeboorte een continu proces dat voltooid wordt bij de opstanding uit de dood. Of bij Jezus' wederkomst.
Wel wedergeboren, dat je een nieuwe geest krijgt, maar je ziel is niet direct heilig. Dat is een proces.
Wedergeboorte is gewoon het gevolg van Jezus aannemen en Hem vragen je zonden te vergeven. Ik werd wedergeboren op m'n 14e. Op m'n 39e leefde ik finaal in zonde, want ik was teruggevallen. Ik was nog wel wedergeboren denk ik, maar voor de zekerheid heb ik nogmaals het zondaarsgebed gebeden. Over hoe fantastisch heilig je leeft zegt het dus niet zoveel.
Hier moet ik even over nadenken Coby. Jezus aannemen en vergeving vragen lijkt me juist datgene wat noodzakelijk is voorafgaande aan de waterdoop. Dus die berouw en bekering. Maar volgens mij is dat nog geen wedergeboorte. Als ik zo het boek Handelingen lees is de waterdoop doorslaggevend. Daarna handoplegging en de rest is aan Jezus. Je oude ik moet sterven en in de doop begraven worden. Daarna komt de nieuwe herboren ik uit het water omhoog. Een leeg vat. Schoongewassen. Na de handoplegging word je vervuld met geest.
En inderdaad. Het is geen garantie voor een heilig leven. Maar dat is ook niet waar de doop voor bedoeld is.
De doop was een joods ritueel. Als Paulus het over een onderdompeling heeft , net als een begraven worden in de doop, bedoelt hij dat figuurlijk. Johannes de doper zei het al, Hij die na mij komt doopt NIET met water maar met Geest en Vuur. Ook Petrus zei dat de onderdompeling een bede van een goed geweten is . En toch allemaal maar weer met dat water aan de slag.https://www.zoekdewaarheid.nl/de-waterdoop/

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 20:18
door Michelangelo
Biker2 schreef:
17 apr 2021, 20:09
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 19:49
coby2 schreef:
17 apr 2021, 19:17
Michelangelo schreef:
17 apr 2021, 18:22
peda schreef:
17 apr 2021, 18:12
Over de wedergeboorte bestaat tussen de geloofsstromingen geen overeenstemming in visie. Zo is bijvoorbeeld bij de RK Kerk sprake van wedergeboorte bij de doop van de baby. Andere stromingen gaan daar niet in mee en vragen om een bewuste geloofskeuze op latere leeftijd bij de gelovige om de verbinding met God te realiseren. Kortom vraag naar de geloofsstroming van de gelovige en de definitie voor wedergeboorte wordt geleverd.
Ik stelde het bewust zwart-wit omdat ik zie dat Laura dat ook in veel berichten doet. Volgens mij kun je in dit leven niet geheel wedergeboren worden, want je woont nog steeds in hetzelfde lichaam. Geestelijke wedergeboorte begint wel hier. Je reikt naar God. Hij neemt je hand en trekt je naar Zich toe. Zo is wedergeboorte een continu proces dat voltooid wordt bij de opstanding uit de dood. Of bij Jezus' wederkomst.
Wel wedergeboren, dat je een nieuwe geest krijgt, maar je ziel is niet direct heilig. Dat is een proces.
Wedergeboorte is gewoon het gevolg van Jezus aannemen en Hem vragen je zonden te vergeven. Ik werd wedergeboren op m'n 14e. Op m'n 39e leefde ik finaal in zonde, want ik was teruggevallen. Ik was nog wel wedergeboren denk ik, maar voor de zekerheid heb ik nogmaals het zondaarsgebed gebeden. Over hoe fantastisch heilig je leeft zegt het dus niet zoveel.
Hier moet ik even over nadenken Coby. Jezus aannemen en vergeving vragen lijkt me juist datgene wat noodzakelijk is voorafgaande aan de waterdoop. Dus die berouw en bekering. Maar volgens mij is dat nog geen wedergeboorte. Als ik zo het boek Handelingen lees is de waterdoop doorslaggevend. Daarna handoplegging en de rest is aan Jezus. Je oude ik moet sterven en in de doop begraven worden. Daarna komt de nieuwe herboren ik uit het water omhoog. Een leeg vat. Schoongewassen. Na de handoplegging word je vervuld met geest.
En inderdaad. Het is geen garantie voor een heilig leven. Maar dat is ook niet waar de doop voor bedoeld is.
De doop was een joods ritueel. Als Paulus het over een onderdompeling heeft , net als een begraven worden in de doop, bedoelt hij dat figuurlijk. Johannes de doper zei het al, Hij die na mij komt doopt NIET met water maar met Geest en Vuur. Ook Petrus zei dat de onderdompeling een bede van een goed geweten is . En toch allemaal maar weer met dat water aan de slag.
Typisch weer dat men in tijd van het nieuwe testament alles in de prullenbak gooit. Niets hoeft meer. Vrijheid in Christus. Dwaalleer. De Sabbath werd nooit afgeschaft. Varkensvlees eten is nog steeds niet toegestaan. De doop is nog steeds een verplicht nummer. 1 Petrus. Baptism saves you....

Re: Past theocratie ten diepste niet bij hoe God regeert ?

Geplaatst: 17 apr 2021, 20:21
door Bastiaan73
Biker2 schreef:
17 apr 2021, 20:09
De doop was een joods ritueel. Als Paulus het over een onderdompeling heeft , net als een begraven worden in de doop, bedoelt hij dat figuurlijk. Johannes de doper zei het al, Hij die na mij komt doopt NIET met water maar met Geest en Vuur. Ook Petrus zei dat de onderdompeling een bede van een goed geweten is . En toch allemaal maar weer met dat water aan de slag.
Beste Biker2,

Hoe lees jij dan Handelingen 8:

26 Een ​engel​ van de ​Heer​ zei tegen ​Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’
27 Filippus​ deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een ​eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de ​koningin​ van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden
28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de ​profeet​ ​Jesaja​ te lezen.
29 De Geest zei tegen ​Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’
30 Filippus​ haastte zich naar hem toe en hoorde hem de ​profeet​ ​Jesaja​ lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’
31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde ​Filippus​ uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.
32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.
33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’
34 De ​eunuch​ vroeg aan ​Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de ​profeet​ het heeft? Over zichzelf of over een ander?’
35 Daarop begon ​Filippus​ met hem te spreken over het ​evangelie​ van ​Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.
36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de ​eunuch​ zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik ​niet ​gedoopt​ kunnen worden?’
38 Hij liet de wagen stilhouden​ en beiden liepen het water in, zowel ​Filippus​ als de ​eunuch, waarna ​Filippus​ hem ​doopte.
39 Toen ze uit het water kwamen, greep de ​Geest van de ​Heer​ ​Filippus​ en nam hem mee, en de ​eunuch​ zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.


?