Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Discussie over verschillende vormen van oecumene.
Gespreksleider: Wim Nusselder
Forumregels
Dit is een speciaal gedeelte van het forum voor Oecumene.
Zie voor een uitleg:

http://forum.geloofsgesprek.nl/viewtopi ... t=95#p1182
Gesloten
Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Ik wees in het onderwerp "Wat is katholiek?" al op de ruimere betekenis dan "roomskatholiek" die wordt bepleit door het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK).
Hier is het de plek om desgewenst commentaar te geven op het activiteiten van het OFK meer in het algemeen.
Uit hun nieuwsbrief die gisteren uitkwam:
De koers van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Naar aanleiding van de reacties op de presentatie [van het Katholiek Appel] kon er een koers uitgezet worden, die op de website als volgt verwoord is:
(1) Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit is geen beweging, club of vereniging naast andere en zeker niet de zoveelste groep die door zijn bestaan alleen al de zaak van de oecumene nog onoverzichtelijker maakt dan ze al is. Het betreft een zeer losse structuur die het mogelijk maakt voor christenen aandacht te vragen voor het belang van de katholiciteit van de kerk in het oecumenisch proces. Daarom zijn steunbetuigingen op de site van groot belang, maar deze hebben niet de betekenis van
een aanmelding als lid.
(2) Het OFK wil dus werven voor het idee van de katholiciteit als een kwaliteitskenmerk van de kerk. Katholiciteit verwijst niet naar een of ander cultuurtje, maar ver
daarbovenuit naar een van de wezenskenmerken van de kerk. Tegen deze achtergrond moge het duidelijk zijn dat het werken aan de katholiciteit van de kerk het oecumenisch proces van het naar elkaar toe groeien van kerken en geloofsgemeenschappen zal verstevigen.
(3) Het OFK wil christenen interesseren voor het idee van de katholiciteit. Het herkent het werken van de Geest uitdrukkelijk in christenen van alle tradities. Het Appel is
daarom ook een open tekst. Het is geen manifest, maar een oproep en een uitnodiging om samen tot verdere gedachtewisseling te komen.
(4) Uitdrukkelijk zoekt het OFK bij deze gedachtewisseling het geloofsgesprek. Dat wil zeggen dat veel waarde wordt gehecht aan het inbrengen van de eigen geloofs- en
kerkervaring. Het OFK wil gezamenlijke reflectie op die ervaring stimuleren en daarbij de vraag centraal stellen hoe een en ander bijdraagt aan de katholiciteit van de
kerk.
Behalve voor de eigen ontmoetingsdag op 5 oktober (zie wat ik schreef in "Katholiek leven" vraagt het OFK in zijn Nieuwsbrief ook aandacht voor een Symposium over de Vroege Kerk op 15 juni in het Catharijneconvent in Utrecht, getiteld "Op zoek naar de zuivere bron. Het vroege christendom als inspiratie."
Het gaat over de wijze waarop in verschillende tradities de vroege kerk heeft doorgewerkt als inspiratiebron en als richtlijn voor gelovig leven. Tijdens het ochtendprogramma staat de vraag naar de betekenis van de vroege kerk in verschillende theologische tradities centraal. Sprekers zijn prof. dr. Gerard Rouwhorst (‘Beelden van het vroege christendom: gouden tijdperk of zondeval?’), dr. Aza Goudriaan (de betekenis van de kerkvaders vanuit protestants perspectief), prof. dr. Paul van Geest (idem vanuit rooms-katholiek perspectief) en dr. Michael Bakker (idem vanuit orthodox perspectief). Het middagprogramma gaat over de verbeelding van de vroege kerk in de kunst. Sprekers zijn drs. Frank Bosman en prof. dr. Marcel Poorthuis (filmfragmenten met commentaar). Organisatoren zijn de Tilburg School of Catholic Theology en de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Kosten 12,50 euro. Opgaven vóór 8 juni via bureau@uvt.nl.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Gebruikersavatar
Robert Frans
Berichten: 277
Lid geworden op: 11 apr 2013, 14:58
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Robert Frans »

Gelovigen en kerken zijn katholiek als ze sacramenteel en bestuurlijk verbonden zijn met de bisschop van Rome, dus de paus. Geestelijken zijn katholiek als ze geldig gewijd zijn door een bisschop die in de apostolische successie staat. Een geloof is katholiek als het de sacramenten als daadwerkelijke heilshandelingen van Christus belijdt, in het bijzonder de eucharistie, het leergezag van de Kerk belijdt, gegrondvest in Schrift en Traditio, en met grote eerbied naar het Evangelie van Jezus luistert en gelovigen oproept van daaruit te leven. Een gelovige die de eucharistie enkel als symbolische maaltijd ziet, gelooft dus niet katholiek. Een vrouwelijke bisschop staat buiten de apostolische successie en is dus niet katholiek en wijdt ook geen katholieke priesters. Een kerk die het gezag van de paus afwijst en niet in communio met hem wenst te leven, is dus niet katholiek (meer). Dat is wat de katholieke Kerk leert.
Vrede en alle goeds

Titus
Berichten: 1402
Lid geworden op: 15 mar 2013, 19:26

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Titus »

Robert Frans schreef:Gelovigen en kerken zijn katholiek als ze sacramenteel en bestuurlijk verbonden zijn met de bisschop van Rome, dus de paus. Geestelijken zijn katholiek als ze geldig gewijd zijn door een bisschop die in de apostolische successie staat. Een geloof is katholiek als het de sacramenten als daadwerkelijke heilshandelingen van Christus belijdt, in het bijzonder de eucharistie, het leergezag van de Kerk belijdt, gegrondvest in Schrift en Traditio, en met grote eerbied naar het Evangelie van Jezus luistert en gelovigen oproept van daaruit te leven. Een gelovige die de eucharistie enkel als symbolische maaltijd ziet, gelooft dus niet katholiek. Een vrouwelijke bisschop staat buiten de apostolische successie en is dus niet katholiek en wijdt ook geen katholieke priesters. Een kerk die het gezag van de paus afwijst en niet in communio met hem wenst te leven, is dus niet katholiek (meer). Dat is wat de katholieke Kerk leert.
Juist. Mooi gezegd.

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Hoi Robert en Titus,
Robert Frans schreef:Dat is wat de katholieke Kerk leert.
Op welke punten wijkt het OFK daarvan af?
Ik heb de indruk dat jullie bisschop Gerard de Korte in zijn reactie op de presentatie van het Katholiek Appel door het OFK op 3/11/12 die afwijkingen niet zwaar aanzette.
Het Reformatorsiche Dagblad schreef daarover:
In een reactie gaf bisschop G. J. N. de Korte aan in die drie instrumenten [de canon, de geloofsbelijdenis en het ambt van opzicht, zoals benoemd in het Appel] inderdaad een „katholieke orthodoxie” gewaarborgd te zien, maar hij noteerde toch een aantal openstaande vragen, zoals naar de verhouding van Schrift en traditie, het avondmaal en centrale of plaatselijke leiding. „Er is zeker een gezamenlijke basis en het vertrouwen is in de afgelopen decennia ook enorm gegroeid. Maar deze vragen zullen toch vroeg of laat in beeld moeten komen.”
Het Goede Leven citeert interessante kritiek op het OFK van de voorzitter van de Evangelische Alliantie:
Echt oefenen in katholiciteit is niet om bijeenkomsten van gelijkgezinden te hebben, maar om het werk van de geest te herkennen in gans andere bewegingen dan die van jezelf.
Met v&Vriendengroet,

Wim

Gebruikersavatar
Anja (oud account)
Berichten: 8983
Lid geworden op: 16 feb 2015, 11:00
Man/Vrouw: V

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Anja (oud account) »

Biker schreef:
Rechtuit schreef:
Titus schreef:Volgens mij heb je werkelijk geen flauw idee waar het over gaat. Begin eens met lezen op Wikipedia zou ik zeggen.
Inderdaad.dan denken wij acht laat maar,zonde van de tijd.
Ik heb wat dit betreft wel genoeg aan wat Jezus zei, en dat is dat de tempel van steen zou worden afgebroken en Hij de hogepriester is voor eens en altijd.
Gaan jullie weer gebouwen neerzetten en priesterdienst invoeren...terwijl het NT zo overduidelijk niet meer gaat over priesters en hierarchie.
Ik ben het met professor Küng eens, en die legt het heel goed uit ( zie onderstaand een stukje citaat). Petrus heeft met het Rooms-katholieke bolwerk niet veel uit te staan en die mening en positie deel ik met hem. Maar ik denk tegenwoordig zo: laat de RKK de term " katholiek" maar claimen. Geeft niet, laat maar gewoon gaan, het is een term, het is stof, net als het brood dat in de Eucharistie het echte lichaam van Christus zou zijn. Naar mijn mening allemaal stoffelijke pogingen tot macht.

Het forum voor katholiciteit waarvan Wim melding maakt, lijkt mij een nobel streven, omdat het Roons-katholieken hun exclusivistische claims kan doen heroverwegen , en het overige christenen bewust kan doen worden van hun werkelijke positie en het feit dat het Roomse bolwerk de term katholiek heeft gekaapt. Mooi dat het oecumenisch forum voor katholiciteit bestaat, voor hen die elkaar op die manier tegemoetkomen en vinden. Het claimen van de naam katholiek door een groep brengt het heil niet aan noch doet het iets af aan dat van overige christenen, net zo min als het verheffen van het brood van een beeld tot het lichaam.

Een stukje uitleg:
Zelfs Katholieke bronnen erkennen, dat de term "paus" niet in het westen werd gebruikt "tot de eerste helft van de vijfde eeuw". (Short Biographies of All the Popes -[Korte Biografieën van Alle Pausen] - Lozzi Roma, pag. 2) Zoals wetenschapper Hans Küng verklaart: "Katholieke theologen geven toe, dat er geen betrouwbaar bewijs is, dat Petrus ooit verantwoordelijk was in Rome als opperste hoofd of bisschop". (The Catholic Church - [De Katholieke Kerk], Küng, pag. 20) Professor Küng vermeldt ook, dat "er geen sprake kan zijn van legaal gezag - of zelfs een superioriteit, gebaseerd op de Bijbel - van de Roomse gemeenschap of zelfs van de bisschop van Rome in de eerste eeuwen". (ibid., pag. 49) Het Nieuwe Testament verbindt Petrus niet met Rome en het noemt geen opvolger voor Petrus. De Apostelen spoorden Christenen aan naar Jeruzalem en de kerken in Judea te kijken - niet naar Rome - als hun voorbeelden. (Galaten 1:18; 1 Tessalonicenzen 2:14)

http://www.wereldvanmorgen.org/artikel_ ... eiding.htm
Laatst gewijzigd door Anja (oud account) op 16 mei 2015, 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Solo Christo

Unthinking respect for authority is the greatest enemy of Truth (naar Einstein)

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Wim Nusselder schreef:Ik wees in het onderwerp "Wat is katholiek?" al op de ruimere betekenis dan "roomskatholiek" die wordt bepleit door het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK).
Hier is het de plek om desgewenst commentaar te geven op het activiteiten van het OFK meer in het algemeen.
Het was niet mijn bedoeling dat het hier primair over apostolische successie zou gaan.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Titus
Berichten: 1402
Lid geworden op: 15 mar 2013, 19:26

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Titus »

Wim Nusselder schreef:
Wim Nusselder schreef:Ik wees in het onderwerp "Wat is katholiek?" al op de ruimere betekenis dan "roomskatholiek" die wordt bepleit door het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK).
Hier is het de plek om desgewenst commentaar te geven op het activiteiten van het OFK meer in het algemeen.
Het was niet mijn bedoeling dat het hier primair over apostolische successie zou gaan.

Met v&Vriendengroet,

Wim
Dank voor de verheldering. Kunnen we weer verder over het "Oecumenisch Forum voor Katholiciteit".

Wat zijn de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar geweest?

Rechtuit
heet nu: Snelheid
Berichten: 4172
Lid geworden op: 14 mei 2015, 23:47
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Rechtuit »

Titus schreef:
Wim Nusselder schreef:
Wim Nusselder schreef:Ik wees in het onderwerp "Wat is katholiek?" al op de ruimere betekenis dan "roomskatholiek" die wordt bepleit door het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK).
Hier is het de plek om desgewenst commentaar te geven op het activiteiten van het OFK meer in het algemeen.
Het was niet mijn bedoeling dat het hier primair over apostolische successie zou gaan.

Met v&Vriendengroet,

Wim
Dank voor de verheldering. Kunnen we weer verder over het "Oecumenisch Forum voor Katholiciteit".

Wat zijn de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar geweest?
Er zijn geen ontwikkelingen het is weer zo,n nutteloze praatgroep uit de PKN hoek waar niemand op zit te wachten.Daarom is het ook onbegrijpelijk dat een man als Aartsbisschop Joris Vercammen daar aan mee doet.Heel dat zogenaamde OFK is een club van 50tigers.Jonge mensen zal je daar niet zien.En het is altijd nog zo je bent Katholiek of niet.Protestanten zijn dat niet.
CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT.

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Wim Nusselder schreef:
Wim Nusselder schreef:Ik wees in het onderwerp "Wat is katholiek?" al op de ruimere betekenis dan "roomskatholiek" die wordt bepleit door het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK).
Hier is het de plek om desgewenst commentaar te geven op het activiteiten van het OFK meer in het algemeen.
Titus schreef:Wat zijn de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar geweest?
Zie hier.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Titus
Berichten: 1402
Lid geworden op: 15 mar 2013, 19:26

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Titus »

Zo te zien weinig tot geen concreet resultaat en ook geen uitzicht daarop.

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Rechtuit schreef:het is weer zo'n nutteloze praatgroep
Welke suggesties heb jij om praatclubs in het algemeen en deze in het bijzonder nuttiger te maken?
De wereld wordt bestuurd door praatclubs, dus op zich lijkt me dat nog geen diskwalificatie.
Rechtuit schreef:Heel dat zogenaamde OFK is een club van 50tigers.
50tigers zijn sowieso oververtegenwoordigd onder mensen die een bestuurlijke rol vervullen in deze samenleving.
Rechtuit schreef:je bent Katholiek of niet. Protestanten zijn dat niet.
Dat is inderdaad wat "katholiek" vrijwel altijd betekent in het spraakgebruik.
Zou het, met het oog op de eenheid van de Kerk, niet nuttig kunnen zijn om de betekenis van dat begrip te verbreden (waar ook etymologische en historische argumenten voor aan te voeren zijn), zoals het OFK bepleit?
Betekenissen van woorden liggen tenslotte nooit definitief vast; ze kunnen veranderen door ze anders te gebruiken.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Titus
Berichten: 1402
Lid geworden op: 15 mar 2013, 19:26

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Titus »

Het heeft aantoonbaar bijzonder weinig zin om betekenis van woorden te willen vervangen. Katholiek heeft die betekenis, leer er mee leven.
Er is al lang en breed een woord wat prima past bij hetgeen deze praatclub beoogd; christen.

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Commentaar op mijn werkwijze als gespreksleider kan nu in Feedback, gedeelte Nationale Synode en had voorheen per PB gemoeten (kan nog steeds).
Het wordt hier verwijderd.
Off-topic discussie dus ook.
Kwestie van handhaving van regels.


Zullen we het hier over het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit hebben en het gekibbel over katholieken en protestanten i.h.a. achterwege laten?
Dat forum is opgezet door katholieken en protestanten gezamenlijk en het Katholiek Appel dat er aan ten grondslag ligt werd bij presentatie welwillend benaderd door bisschop Gerard de Korte van de Rooms-Katholieke Kerk.
Laatst gewijzigd door Wim Nusselder op 16 mei 2015, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Zojuist stuurdt het OFK deze kersverse nieuwsbrief rond.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19179
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Piebe Paulusma »

Ik wist niet dat u katholiek was. :w

[Wim]Dit topic staat niet in het chat-gedeelte van het forum.
Zouden jullie daar s.v.p. rekening mee willen houden en on-topic willen blijven?[/Wim]
Say hi to the bad guy

Vertrokken user_03
Berichten: 3424
Lid geworden op: 05 dec 2013, 00:37
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Vertrokken user_03 »

OFK is op sterven na dood.
Dat beseffen ze zelf alleen nog niet :(

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19179
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Piebe Paulusma »

Riemer schreef:OFK is op sterven na dood.
Dat beseffen ze zelf alleen nog niet :(
Laten wij ons anders protestants-katholiek noemen! Op GKVforum zei ik dat ik oud-katholiek was, wat ook zo is.
Say hi to the bad guy

Vertrokken user_03
Berichten: 3424
Lid geworden op: 05 dec 2013, 00:37
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Vertrokken user_03 »

Piebe 2 punt 1 schreef:
Riemer schreef:OFK is op sterven na dood.
Dat beseffen ze zelf alleen nog niet :(
Laten wij ons anders protestants-katholiek noemen! Op GKVforum zei ik dat ik oud-katholiek was, wat ook zo is.
Ik ben dan natuurlijk een Jong Katholiek :clown:

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19179
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Piebe Paulusma »

Riemer schreef:
Piebe 2 punt 1 schreef:
Riemer schreef:OFK is op sterven na dood.
Dat beseffen ze zelf alleen nog niet :(
Laten wij ons anders protestants-katholiek noemen! Op GKVforum zei ik dat ik oud-katholiek was, wat ook zo is.
Ik ben dan natuurlijk een Jong Katholiek :clown:
Een JG? Bij mij krijg je geen voet tussen de deur. :naughty:
Say hi to the bad guy

Rechtuit
heet nu: Snelheid
Berichten: 4172
Lid geworden op: 14 mei 2015, 23:47
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Rechtuit »

Je had vroeger in de NHK nu PKN geloof ik een modaliteit die zich de Hervormd Katholieken noemde,maar naar verluid zij die toch echt Katholiek geworden of Anglicaan en zelfs Orthodox.
Het OFK is inderdaad totaal onbekende club.In ons vakgebied hoorde wij ervan en men zei laat maar,misschien goed bedoeld maar werken zal het niet.
CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 16940
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Zolderworm »

Rechtuit schreef:Je had vroeger in de NHK nu PKN geloof ik een modaliteit die zich de Hervormd Katholieken noemde,maar naar verluid zij die toch echt Katholiek geworden of Anglicaan en zelfs Orthodox.
Het OFK is inderdaad totaal onbekende club.In ons vakgebied hoorde wij ervan en men zei laat maar,misschien goed bedoeld maar werken zal het niet.
Waar gaat dit over? Soorten XTC of zo?
Only dead fish go with the flow

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Rechtuit schreef:Het OFK is inderdaad totaal onbekende club. In ons vakgebied hoorde wij ervan en men zei laat maar, misschien goed bedoeld maar werken zal het niet.
Welk vakgebied?
Ook ik verwacht niet dat het OFK op zich veel zoden aan de dijk zal zetten.
Ik zie het als onderdeel van een bredere beweging om oecumene niet aan de kerkleiders over te laten.
Ook de Nationale Synode en in elk geval de geloofsgesprekken initiatieven daarvan maken daar deel van uit.
Wij kiezen voor eenheid was daar een inmiddels afgerond voorbeeld van.
Afzonderlijke initiatieven komen en gaan en dragen afzonderlijk weinig bij; de beweging gaat voort.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Rechtuit
heet nu: Snelheid
Berichten: 4172
Lid geworden op: 14 mei 2015, 23:47
Man/Vrouw: M

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Rechtuit »

Wim Nusselder schreef:
Rechtuit schreef:Het OFK is inderdaad totaal onbekende club. In ons vakgebied hoorde wij ervan en men zei laat maar, misschien goed bedoeld maar werken zal het niet.
Welk vakgebied?
Ook ik verwacht niet dat het OFK op zich veel zoden aan de dijk zal zetten.
Ik zie het als onderdeel van een bredere beweging om oecumene niet aan de kerkleiders over te laten.
Ook de Nationale Synode en in elk geval de geloofsgesprekken initiatieven daarvan maken daar deel van uit.
Wij kiezen voor eenheid was daar een inmiddels afgerond voorbeeld van.
Afzonderlijke initiatieven komen en gaan en dragen afzonderlijk weinig bij; de beweging gaat voort.

Met v&Vriendengroet,

Wim
Wij kiezen voor eenheid.Het kerkvolk voor de gek houden ja.Het is niets anders dan grijze grauwe kerkelijke symbool politiek. :twisted:
CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT.

Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3816
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Bericht door Wim Nusselder »

Rechtuit schreef:Wij kiezen voor eenheid.Het kerkvolk voor de gek houden ja.Het is niets anders dan grijze grauwe kerkelijke symbool politiek. :twisted:
Dit komt op mij over als schelden zonder onderbouwing en zonder dat je me enige aanwijzing geeft hoe je tot dit soort oordelen komt (bijv. het vakgebied waar je naar verwijst).
Ik zie niet echt mogelijkheden om daarover met je in gesprek te gaan.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Gesloten