Nashville verklaring

Discussie over de rol van christenen en christendom in de samenleving.
Gespreksleider: Wim Nusselder
Seven
Berichten: 132
Lid geworden op: 13 okt 2017, 11:24
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Seven » 14 jan 2019, 14:16

Messenger schreef:
14 jan 2019, 12:53
Seven schreef:
14 jan 2019, 12:36
Ik accepteer de Bijbel als waarheid. Voor mij is de Bijbel de norm van waarheid. Jij zegt dat de Bijbel een leugen is. En dat mag hoor maar daarmee impliceer je natuurlijk wel dat je weet wat dan wel de waarheid is. Je kan nooit iets een leugen noemen als je zelf de waarheid dan niet weet. Want als je de waarheid niet weet hoe weet je dan dat iets een leugen zou zijn? Omdat je de waarheid wel weet of omdat je iets niet als waarheid accepteert?
Ik weet dat God échte, onvoorwaardelijke liefde is. Als mensen hebben we een vrije wil. Dit houdt in dat over onze gedachten, woorden en daden niet geoordeeld wordt en evenmin wordt ingegrepen.

De vrije wil van de mens kan nooit de wil van een almachtige God dwarsbomen. Alles dat dus geschiedt is dus conform de wil van de almachtige God. In de bijbel wordt er een duivel voor al het kwaad en het slechte bijgehaald, maar het is in de bijbel toch God die in Jesaja 45 vers 7 zegt : " Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen." Het is mij een raadsel waarom je dan een duivel erbij moet verzinnen.

Verder is God volgens mij volmaakt en geldt dit, zeker gezien die almachtigheid, ook voor de schepping. Ook al begrijpen mensen niet hoe bepaalde zaken voorkomen daarin, en zien zij daar de perfectie niet in maar slechts gebrokenheid.

God is voor mij ook alwetend en alziend. Overal aanwezig en dus ook in elk levend wezen.

God is, als almachtige, ook onkwetsbaar. Je kunt God niet beledigen of beschadigen.

God is, als almachtige en volmaakte, zonder enige behoefte. Er is slechts een verlangen Zichzelf via de levende wezens empirisch te ervaren.

Als je hierin fouten ziet mag je dat altijd zeggen.
Het enige waar ik me in kan vinden is dat mensen inderdaad een vrije wil hebben. Dus kiezen mensen er ook voor om te zondigen. Adam en Eva hadden ook de vrije wil maar doch deden ze zondigen. En liefde houdt niet in dat je alles accepteert. Liefde houdt in dat je kan vergeven. Maar vergeven is geen vrijbrief om dat gene weer te doen wat je is vergeven want anders heeft vergeven geen enkel doel. Dan is iemand iets vergeven compleet nutteloos.

BdO
Berichten: 6926
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door BdO » 14 jan 2019, 14:27

Peter79 schreef:
14 jan 2019, 13:22
DeZoeker schreef:
14 jan 2019, 12:42
Ben al jaren niet meer actief op dit forum maar dit onderwerp triggerde me.
Heb nog even gecheckt of mijn account nog werkte en zo waar... :-)

Dan de Nashville Verklaring:

Dat die negatief wordt ontvangen in (vooral) links-progressieve hoek verbaast me niets.
Maar dat ook veel christenen deze afwijzen, daar sta ik eigenlijk wel van te kijken. Het is toch ook zo, zoals eerder is gezegd,
dat homoseksualiteit op diverse plaatsen in de Bijbel expliciet wordt afgekeurd? Dat is redelijk objectief vast te stellen lijkt me.

Hoe kan het dan dat veel christenen hier geen enkele moeite mee lijken te hebben? Dat verbaast me enigszins.
Kan er iemand enig licht op de zaak werpen?
Heel kort mijn visie en op waarom het geen punt is:

De basis bij Paulus is dat het voor God, in Christus, niet uitmaakt of je man bent of vrouw, slaaf of vrije, Jood of Griek.
In de praktijk gaf dit problemen, enerzijds, omdat bijvoorbeeld vrouwen niet meer naar hun man luisterden en daarvan kwam in de toenmalige maatschappij gedonder.
Dat we in Christus gelijk zijn ging het in ieder geval niet om, vrouwen mogen niet spreken in de samenkomsten. Eeuwenlang moesten vrouwen hun talenten maar zonder rendement begraven, werd eigenlijk door en op grond van Paulus nota bene de Moederbelofte ontkend, want dat vergde de cultuur destijds nou eenmaal? Dat staat redelijk haaks op het zoutend zout zijn lijkt mij.

Het lijkt mij ook evident dat Paulus onder de Gelijkheid in Christus niet bedoelde dat homofiel en lesbisch geaarde mensen seks mogen hebben met de mensen waar ze zich door voelen aangetrokken. Dat valt daar ook niet uit af te leiden, immers, dat deze mensen dit niet zouden mogen - volgens Paulus - staat niet haaks op de gelijkheid tussen man en vrouw. Daarbij zijn de teksten waar Paulus dit afkeurt m.i. helder.
Peter79 schreef:
14 jan 2019, 13:22
Dat gedonder, net als nu met de Nashville-verklaring, gaat ten koste van waar het werkelijk om gaat. Anderzijds moest Paulus laveren tussen verschillende opvattingen. Kan je de Joden en Grieken binnenboord houden, die cultureel zo sterk verschillen.
Om tot iets werkbaars te komen, gebruikt Paulus allerlei argumenten die neerkomen op: "het hoort nu eenmaal zo". De ene keer motiveert hij op basis van het Oude Testament,
Juist daar waar Paulus beargumenteert vanuit het OT kan je dat m.i. niet als een pragmatisch gelegenheidsargument afdoen, zonder dat elke Bijbelse stellingname een gelegenheidsstellingname wordt. Je kunt wel het een tot kind verklaren en het ander tot badwater, maar op zo'n manier kan je natuurlijk alle kanten met zo'n bijbel op, want wat voor de een badwater is is voor de ander kind, en vice versa. Het kan ook per moment verschillen: zoals de wind waait, waait m'n vestje. Sola Pneuma, waarbij dan maar te hopen valt dat het de Geest van God betreft in plaats van de geest van de cultuur. Paulus zelf had duidelijk nog wat moeite met het onderscheid door de vrouwelijke gelijkheid in Christus op te offeren voor maatschappelijke acceptatie.
Peter79 schreef:
14 jan 2019, 13:22
de andere keer op basis van de cultuur ("het staat niet dat een vrouw kort haar heeft").

Wat er lange tijd in het christendom is geweest, is dat men de Joodse wet als uitgangspunt nam. Dat paste in het Romeinse hiërarchische denken. Wat in het Oude Testament woorden en vingerwijzingen waren, werden wetten en regels. Men probeerde allerlei nieuwtestamentische handreikingen in te passen in wetten. Wat Paulus in de context van een brief schreef naar concrete gemeenten, werd uit die context gehaald en verabsoluteerd tot eeuwige geboden. Pas recent is er meer aandacht gekomen voor het literaire karakter en de rol van context bij de uitleg van de Bijbel. Dat is dankzij de wetenschap, en eigenlijk ook door de zoektocht vanuit de Reformatie naar de oorspronkelijke Bijbel.
Dat is wel grappig. De zoektocht naar de oorsprong leidt juist tot een soort vooruitgangsdenken, waarbij de Kerk het nu beter weet dan de Kerk toen. Op zich heeft dat wel wat. Inzichten zijn zo bezien niet alleen op te doen door een (antwoorden-)boek te lezen, maar juist door toe te passen, uitproberen, reflectie, bijstellen komen we verder.

Bij dat alles vraag ik me wel eens af: is nou niet de samenleving meer een zoutend zout voor de Kerk dan andersom?
ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!

Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 4814
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Peter79 » 14 jan 2019, 14:57

BdO schreef:
14 jan 2019, 14:27
Dat we in Christus gelijk zijn ging het in ieder geval niet om, vrouwen mogen niet spreken in de samenkomsten. Eeuwenlang
Zolang bestonden die concrete gemeenten niet, dus buiten de context
moesten vrouwen hun talenten maar zonder rendement begraven, werd eigenlijk door en op grond van Paulus nota bene de Moederbelofte ontkend, want dat vergde de cultuur destijds nou eenmaal? Dat staat redelijk haaks op het zoutend zout zijn lijkt mij.
En toch leven we nu in een relatief geëmancipeerde samenleving. Wat toen gewoon was - hierarchie man/vrouw, vrije/slaaf - is uitgehold. Het heeft alleen zeer lang geduurd.

De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring zegt het zo:
Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.
(https://historiek.net/amerikaanse-onafh ... ing/60311/)
Het lijkt mij ook evident dat Paulus onder de Gelijkheid in Christus niet bedoelde dat homofiel en lesbisch geaarde mensen seks mogen hebben met de mensen waar ze zich door voelen aangetrokken. Dat valt daar ook niet uit af te leiden, immers, dat deze mensen dit niet zouden mogen - volgens Paulus - staat niet haaks op de gelijkheid tussen man en vrouw.
Ik verwacht niet dat Paulus de consequenties kon overzien.
Juist daar waar Paulus beargumenteert vanuit het OT kan je dat m.i. niet als een pragmatisch gelegenheidsargument afdoen, zonder dat elke Bijbelse stellingname een gelegenheidsstellingname wordt.
Wat denk je dan van Paulus die zegt dat het gebod om dorsende ossen niet te muilbanden niet geschreven is voor ossen? Het is pure retoriek van Paulus om dit argument uit de wet te gebruiken. Tegelijkertijd kan je de toepassing op ossen zien als een verbijzondering van de regel waar Paulus naar wil verwijzen. De wet achter de wet zogezegd.

De wet achter de wet ziet Paulus ook bij de heidenen: als heidenen, die de wet niet hebben, toch doen wat de wet gebiedt, dan zijn zij zichzelf tot wet.

Ook Paulus beweegt zich steeds naar de essentie van de wet en verliest zich niet in regeltjes. Die regels komen pas aan het eind van de brieven, of naar aanleiding van concrete vragen die hij beantwoordt.

Het gaat Paulus niet om de wet naar de letter. De wet heeft bij hem maar één functie: de wet doet zonde kennen, daardoor wordt de hele wereld strafwaardig voor God. Als hij ervaren heeft dat hoe meer het gebod in hem leeft, hoe meer hij sterft, dan zal hij echt niet terug gaan naar die wet. De Galaten scheldt hij om die reden uit voor onverstandig en betoverd.
Je kunt wel het een tot kind verklaren en het ander tot badwater, maar op zo'n manier kan je natuurlijk alle kanten met zo'n bijbel op, want wat voor de een badwater is is voor de ander kind, en vice versa. Het kan ook per moment verschillen: zoals de wind waait, waait m'n vestje. Sola Pneuma, waarbij dan maar te hopen valt dat het de Geest van God betreft in plaats van de geest van de cultuur.
Dat is inderdaad het hellend vlak, het lopen op water, etc. Als je geijkte zekerheden moet loslaten.
De praktijk bewijst dat je met de Bijbel alle kanten op kan. Ik denk dat dat niet onbeperkt kan en dat een kerk met een leestraditie daarvoor belangrijk is. En die traditie is dynamisch.
Paulus zelf had duidelijk nog wat moeite met het onderscheid door de vrouwelijke gelijkheid in Christus op te offeren voor maatschappelijke acceptatie.
Waaruit leid je dat af?
Dat is wel grappig. De zoektocht naar de oorsprong leidt juist tot een soort vooruitgangsdenken, waarbij de Kerk het nu beter weet dan de Kerk toen.
Hoe weet jij wat de Kerk toen wist?
Op zich heeft dat wel wat. Inzichten zijn zo bezien niet alleen op te doen door een (antwoorden-)boek te lezen, maar juist door toe te passen, uitproberen, reflectie, bijstellen komen we verder.

Bij dat alles vraag ik me wel eens af: is nou niet de samenleving meer een zoutend zout voor de Kerk dan andersom?
Het is natuurlijk de vraag wie het zoutend zout is. Als het zoutend zout met het evangelie van doen heeft, dan kan de samenleving dat niet zijn. Wat betreft de kerk, het NT is er duidelijk over dat als de natuurlijke takken al weggebroken kunnen worden, dat de geënte takken dan zeker niet beter zal vergaan als ze hun geloof verliezen.
Schijn bedriegt

snappie
Berichten: 211
Lid geworden op: 22 jul 2014, 00:23
Man/Vrouw: V

Re: Nashville verklaring

Bericht door snappie » 14 jan 2019, 15:14

peda schreef:
14 jan 2019, 13:37
BdO schreef:
14 jan 2019, 13:20

Dat is raak.

Aan de andere kant: Je kunt niet volhouden een bijbel van kaft tot kaft te geloven als je seks van mensen van hetzelfde geslacht goedkeurt.

De Christen die dat goedkeurt shopt in de Schrift, en stelt zich boven de Schrift in wat waar is en wat niet. Dat lijkt mij overigens een prima zaak. Maar huichelarij van christenen die doen alsof de Schrift het zelf ook allemaal goed zou keuren heb ik ook niet zoveel mee.
Dit is de spagaat waar vele christenen voor staan. Wat weet je nog ten diepste Van God Zelve, wanneer je de bijbel als Openbaring geheel of gedeeltelijk dichtslaat. Ik heb in de literatuur van de modernisten ook naar een voor mij bevredigend antwoord gezocht, maar tot op heden niet gevonden. De God van de filosofen is daar voor velen niet de weg, men blijft zich toch bewegen rond de persoon van Jezus die het gezicht van God in deze wereld toont. Maar meer de pastorale, de niet veroordelende Jezus, dan de Jezus van de formulering van de smalle weg naar het Koninkrijk van de Hemelen, waarbij de specifieke verbinding/relatie van Jezus en God ook nog eens op verschillende wijze wordt ingevuld. Ik blijf agnost, ik weet niets van datgene wat niet te weten valt en probeer het daarom ook niet in te vullen.
Ik noem mezelf een gelovige want een gelovige hoeft niet perse te weten.
Ik voel me ook helemaal niet in een spagaat zitten vanwege het feit dat ik de Bijbel niet van kaft tot kaft geloof.
Die dingen uit de Bijbel die matchen bij mijn verstand, gevoel, geweten en intuïtie zijn de dingen waar ik voor ga. Waar ik in geloof.
De Bijbel zie ik als een boek van mensen over God, niet als een boek van God tot de mens.
Hoe Paulus over homo's en vrouwen dacht daar heb net zo weinig mee als met de Nashville verklaring: niks!

peda
Berichten: 7189
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door peda » 14 jan 2019, 16:25

snappie schreef:
14 jan 2019, 15:14
Ik noem mezelf een gelovige want een gelovige hoeft niet perse te weten.
Ik voel me ook helemaal niet in een spagaat zitten vanwege het feit dat ik de Bijbel niet van kaft tot kaft geloof.
Die dingen uit de Bijbel die matchen bij mijn verstand, gevoel, geweten en intuïtie zijn de dingen waar ik voor ga. Waar ik in geloof.
De Bijbel zie ik als een boek van mensen over God, niet als een boek van God tot de mens.
Hoe Paulus over homo's en vrouwen dacht daar heb net zo weinig mee als met de Nashville verklaring: niks!
Hallo snappie,

Als ik het als kleine mens heb Over God, dan vul ik die God naar mijn verstand, mijn gevoel, mijn geweten, mijn intuitie ( jouw woorden ) in als de God, zoals op dit forum beschreven door Messenger. Maar ik ben mij er dan wel van bewust dat ik het heb Over een Wens-Ideaal-Godsbeeld, omdat ik geen enkele zekerheid heb dat dit Godsbeeld ook spoort met de realiteit. Wanneer een gelovige de bijbel niet meer leest als Openbaring, resteert puur menselijk denken/emotioneel voelen Over God. Zelf heb ik dit gehele traject doorlopen en voor mij voelde het aan als een spagaat. Waarom volg je bepaalde bijbeluitspraken niet meer en andere nog wel. Meer en meer kon ik de zelf gekozen selectiviteit niet meer op een rijtje krijgen en ik ben toen over de rand van het geloven gevallen en sindsdien ben ik overtuigd agnost. Mijn Wens-God valt inderdaad niet samen met de God van Nashville.
Laatst gewijzigd door peda op 14 jan 2019, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1166
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Messenger » 14 jan 2019, 17:33

Seven schreef:
14 jan 2019, 14:16
Het enige waar ik me in kan vinden is dat mensen inderdaad een vrije wil hebben. Dus kiezen mensen er ook voor om te zondigen. Adam en Eva hadden ook de vrije wil maar doch deden ze zondigen.
Met een vrije wil kun je niet zondigen. Je weet toch zeker wel wat het woordje 'vrij' betekent?
Seven schreef: En liefde houdt niet in dat je alles accepteert. Liefde houdt in dat je kan vergeven. Maar vergeven is geen vrijbrief om dat gene weer te doen wat je is vergeven want anders heeft vergeven geen enkel doel. Dan is iemand iets vergeven compleet nutteloos.
Noem het dan geen liefde, want echte liefde is onvoorwaardelijk. En echte liefde hoeft niets te vergeven, want je kunt daar niets fout bij doen. Oh ja, en daar is ook nog de vrije wil! Nou, hoe duidelijk wil je het hebben?
De namaakliefde waar je het over hebt komt niet voort uit liefde maar uit angst.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

BdO
Berichten: 6926
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door BdO » 14 jan 2019, 17:41

Peter79 schreef:
14 jan 2019, 14:57
Het is pure retoriek van Paulus om dit argument uit de wet te gebruiken.
Ik heb niet zoveel met retoriek. Laat uw ja ja zijn en uw nee nee spreekt me meer aan. Retoriek is een mooie kandidaat voor mijn lijstje van hoofdzonden. Maar hetzelde geldt voor geloof. Dat is de zonde tegen het onderscheid tussen weten en niet weten.

Dat is een snelle reactie vanuit weinig quality time die niet helemaal recht doet aan jouw post. Ik vind het wel interessant wat je schrijft. Het is jou kennelijk gelukt om iets over te houden, waar bij mij de behoefte aan een schiftingsproces duidelijk is, maar geen criteria zie anders dan criteria die schiften in een Schrift in zichzelf ook overbodig maken.
ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!

Gebruikersavatar
Anja
Berichten: 2509
Lid geworden op: 14 dec 2018, 10:00
Man/Vrouw: V
Contacteer:

Re: Nashville verklaring

Bericht door Anja » 14 jan 2019, 18:00

peda schreef:
14 jan 2019, 16:25
snappie schreef:
14 jan 2019, 15:14
Ik noem mezelf een gelovige want een gelovige hoeft niet perse te weten.
Ik voel me ook helemaal niet in een spagaat zitten vanwege het feit dat ik de Bijbel niet van kaft tot kaft geloof.
Die dingen uit de Bijbel die matchen bij mijn verstand, gevoel, geweten en intuïtie zijn de dingen waar ik voor ga. Waar ik in geloof.
De Bijbel zie ik als een boek van mensen over God, niet als een boek van God tot de mens.
Hoe Paulus over homo's en vrouwen dacht daar heb net zo weinig mee als met de Nashville verklaring: niks!
Hallo snappie,

Als ik het als kleine mens heb Over God, dan vul ik die God naar mijn verstand, mijn gevoel, mijn geweten, mijn intuitie ( jouw woorden ) in als de God zoals op dit forum beschreven door Messenger. Maar ik ben mij er dan wel van bewust dat ik het heb Over een Wens-Ideaal-Godsbeeld, omdat ik geen enkele zekerheid heb dat dit Godsbeeld ook spoort met de realiteit. Wanneer een gelovige de bijbel niet meer leest als Openbaring, resteert puur menselijk denken/emotioneel voelen Over God. Zelf heb ik dit gehele traject doorlopen en voor mij voelde het aan als een spagaat. Waarom volg je bepaalde bijbeluitspraken niet meer en andere nog wel. Meer en meer kon ik de zelf gekozen selectiviteit niet meer op een rijtje krijgen en ik ben toen over de rand van het geloven gevallen en sindsdien ben ik overtuigd agnost. Mijn Wens-God valt inderdaad niet samen met de God van Nashville.

Het lijkt wel of je ook mijn eigen proces beschrijft. Ik ben nog wel gelovig maar alleen in Christus en die gekruisigd. Dat overboord gooien kan en wil ik niet, want dan zou ik mijn eigen hart eruit rukken. Dit omdat mijn hele leven draait om bepaalde ervaringen. Van kleins af aan, doch culminerend in bijzondere ervaringen in 2003 en daarna in 2006. De ervaring uit 2003 bleek het equivalent te zijn van wat de katholieke kerk in de eucharistie viert, alleen wist ik niet dat dat zo was. De hele reeks bijzondere ervaringen uit 2006 bestond, behalve uit een flink aantal toekomstvoorzeggingen die grotendeels reeds zijn uitgekomen, uit dingen die in de Bijbel bleken te staan, met name in Openbaring. Pas veel later (2008 of 2009) ontdekte ik dat. Voordat ik tot geloof kwam (zonder bijbel), heb ik namelijk eerst de twee bijbels in mijn huis weggedaan (1 weggegeven en 1 weggegooid zelfs). Die bijbels kende ik niet maar stonden wel in huis.

Ook ik zit op dit moment in een spagaat. Of eigenlijk meer in een existentieel vacuüm. Ik geloof alleen nog in de liefde. Zelf ben ik door de liefde twaalf jaar geleden wel tot het (een) kruis gekomen, dat ik heb opgepakt. Maar geen mens heeft mij op dat kruis hoeven wijzen. Sterker nog, dat zou averechts gewerkt hebben. Gelukkig kwam er een medeverlosser op mijn pad. Een agnostisch mens die Christus in zijn verlossende kracht kende en kent, in plaats van al die vele mensen die Christus met woorden en dan in zijn veroordelende kracht aan de man brengen. En alleen op die manier, medeverlossend, wil ik zelf verder. Maar ik weet op dit moment niet zo goed hoe. Wel in mijn gewone dagelijkse leven, waarin ik vrij zwijgzaam kleine werkjes van naastenliefde doe, waaronder als mantelzorger. Liefde omwille van de liefde zelve.
Laatst gewijzigd door Anja op 14 jan 2019, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
66 boeken, 40 schrijvers, 1500 jaar,één centraal thema: Verlossing in Christus.

Seven
Berichten: 132
Lid geworden op: 13 okt 2017, 11:24
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Seven » 14 jan 2019, 18:18

Messenger schreef:
14 jan 2019, 17:33
Seven schreef:
14 jan 2019, 14:16
Het enige waar ik me in kan vinden is dat mensen inderdaad een vrije wil hebben. Dus kiezen mensen er ook voor om te zondigen. Adam en Eva hadden ook de vrije wil maar doch deden ze zondigen.
Met een vrije wil kun je niet zondigen. Je weet toch zeker wel wat het woordje 'vrij' betekent?
Seven schreef: En liefde houdt niet in dat je alles accepteert. Liefde houdt in dat je kan vergeven. Maar vergeven is geen vrijbrief om dat gene weer te doen wat je is vergeven want anders heeft vergeven geen enkel doel. Dan is iemand iets vergeven compleet nutteloos.
Noem het dan geen liefde, want echte liefde is onvoorwaardelijk. En echte liefde hoeft niets te vergeven, want je kunt daar niets fout bij doen. Oh ja, en daar is ook nog de vrije wil! Nou, hoe duidelijk wil je het hebben?
De namaakliefde waar je het over hebt komt niet voort uit liefde maar uit angst.
Ja je raaskalt maar wat maar ik laat je heen praten want het is praten tegen een muur.

Wel wil ik nog even reageren om een quote van je in een voorgaande reactie waar je schrijft:
Ik weet dat God échte, onvoorwaardelijke liefde is. Als mensen hebben we een vrije wil. Dit houdt in dat over onze gedachten, woorden en daden niet geoordeeld wordt en evenmin wordt ingegrepen.
Je zegt hier dus we hebben een vrije wil dus over onze gedachten, woorden en daden mag niet geoordeeld worden. Evenmin ingegrepen. En ja sorry dat ik het zeg maar als je hier achter staat dan kan ik alleen maar zeggen dat je een heel gevaarlijk gedachtegoedje hebt. We hebben een vrije wil dus iemand bv vermoorden daar mag niet over geoordeeld worden. Sterker nog er mag niet eens opgetreden worden. Dus in jouw denken is iemand blijkbaar vrij om een moord te plegen en daar mag hij nog niet eens voor gestraft worden.

Of je staat hier inderdaad achter en je hebt een heel gevaarlijk gedachtegoedje. Of je raaskalt maar wat.

snappie
Berichten: 211
Lid geworden op: 22 jul 2014, 00:23
Man/Vrouw: V

Re: Nashville verklaring

Bericht door snappie » 14 jan 2019, 18:30

peda schreef:
14 jan 2019, 16:25
snappie schreef:
14 jan 2019, 15:14
Ik noem mezelf een gelovige want een gelovige hoeft niet perse te weten.
Ik voel me ook helemaal niet in een spagaat zitten vanwege het feit dat ik de Bijbel niet van kaft tot kaft geloof.
Die dingen uit de Bijbel die matchen bij mijn verstand, gevoel, geweten en intuïtie zijn de dingen waar ik voor ga. Waar ik in geloof.
De Bijbel zie ik als een boek van mensen over God, niet als een boek van God tot de mens.
Hoe Paulus over homo's en vrouwen dacht daar heb net zo weinig mee als met de Nashville verklaring: niks!
Hallo snappie,

Als ik het als kleine mens heb Over God, dan vul ik die God naar mijn verstand, mijn gevoel, mijn geweten, mijn intuitie ( jouw woorden ) in als de God zoals op dit forum beschreven door Messenger. Maar ik ben mij er dan wel van bewust dat ik het heb Over een Wens-Ideaal-Godsbeeld, omdat ik geen enkele zekerheid heb dat dit Godsbeeld ook spoort met de realiteit. Wanneer een gelovige de bijbel niet meer leest als Openbaring, resteert puur menselijk denken/emotioneel voelen Over God. Zelf heb ik dit gehele traject doorlopen en voor mij voelde het aan als een spagaat. Waarom volg je bepaalde bijbeluitspraken niet meer en andere nog wel. Meer en meer kon ik de zelf gekozen selectiviteit niet meer op een rijtje krijgen en ik ben toen over de rand van het geloven gevallen en sindsdien ben ik overtuigd agnost. Mijn Wens-God valt inderdaad niet samen met de God van Nashville.
Ach nou ja, als mijn Godsbeeld niet spoort met de realiteit dan heb ik toch de dingen gedaan waar ik in geloof.
Als ik verstand, geweten, intuïetie en gevoel heb, dan lijkt het me de bedoeling dat ik dat ook gewoon gebruik.
En God kan net zo goed als vroeger iets openbaren in onze geest als hij dat zou willen.
Of andersom, misschien was het wel puur menselijk denken/emotioneel voelen over God van de Bijbelschrijvers.

BdO
Berichten: 6926
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door BdO » 14 jan 2019, 18:46

DeZoeker schreef:
14 jan 2019, 12:42
Ben al jaren niet meer actief op dit forum maar dit onderwerp triggerde me.
Heb nog even gecheckt of mijn account nog werkte en zo waar... :-)
Leuk dat je weer eens langs komt!
ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!

peda
Berichten: 7189
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door peda » 14 jan 2019, 18:54

snappie schreef:
14 jan 2019, 18:30
Ach nou ja, als mijn Godsbeeld niet spoort met de realiteit dan heb ik toch de dingen gedaan waar ik in geloof.
Als ik verstand, geweten, intuïetie en gevoel heb, dan lijkt het me de bedoeling dat ik dat ook gewoon gebruik.
En God kan net zo goed als vroeger iets openbaren in onze geest als hij dat zou willen.
Of andersom, misschien was het wel puur menselijk denken/emotioneel voelen over God van de Bijbelschrijvers.
Zich Openbaren deed God in het verleden via profeten. Daarom ook de zorgvuldige wijze waarop de canon werd vastgesteld, waarbij vele geschriften die God als onderwerp hadden het niet haalden om opgenomen te worden in de bijbel. Wie zelve beweert in de eigen geest een Openbaring van God te hebben ontvangen, kan niet rekenen op grote bijval van de beroepsgelovigen. Met de inhoud van jouw verdere zinnen ben ik het wel eens. Maar ik noem het wel het volgen van de persoonlijke Wens-God, omdat je je tegenover derden nergens op kunt beroepen. Zelf ga ik er vanuit dat ook de bijbelschrijvers geen Openbaring hebben gekregen, maar zeer sterk geinspireerd werden door hun ( intuitief ) denken Over hun Godsbeeld. Maar dat is natuurlijk ook slechts subjectief denken en ik ben de laatste om mijn subjectieve gedachten anderen als objectieve norm voor de ogen te houden. Dat is mijn verschil met de Nashville ondertekenaars die niets willen weten van de relativiteit van hun opvattingen en hun subjectiviteit onbewezen voor het voetlicht brengen als zijnde objectiviteit.

Gebruikersavatar
Anja
Berichten: 2509
Lid geworden op: 14 dec 2018, 10:00
Man/Vrouw: V
Contacteer:

Re: Nashville verklaring

Bericht door Anja » 14 jan 2019, 20:25

Mart schreef:
14 jan 2019, 00:28
Yolanda_dB schreef:
13 jan 2019, 20:50
Dat van die fijngevoeligheid spreekt voor zich.
Yolanda, ik heb het gevoel dat je denkt dat indien men homofielen okay vindt zolang deze homofielen maar geen seks bedrijven, er geen sprake kan zijn van een kwalijk gedachtegoed. Maar juist de scheiding van de homoseksuele persoon van het essentiële gegeven dat hem/haar tot homoseksueel maakt, is kwalijk. Het ontzeggen van het recht te mogen genieten van seksualiteit, is beestachtig wreed. Bovendien onthult de Nashville-verklaring een inherente arrogantie waarbij aan een eigen maatschappelijk verouderde overtuiging prioriteit wordt gegeven boven het daadwerkelijke recht op geluk van een heus medemens.
Zo is dat. Het is als tegen een mens met Downsyndroom zeggen dat men hen okay vindt zolang ze hun tong maar in hun gesloten mond houden.
66 boeken, 40 schrijvers, 1500 jaar,één centraal thema: Verlossing in Christus.

BdO
Berichten: 6926
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door BdO » 14 jan 2019, 20:59

Anja schreef:
13 jan 2019, 16:59
Yolanda_dB schreef:
13 jan 2019, 15:53
Anja schreef:Jij liegt zelf. Avondmaal en eucharistie zijn voor hen afgesloten.
Ik weet niet van wat voor een club jij lid bent,
maar in de (gereformeerde) kerken die ik ken, mag men niet aan het avondmaal vanwege "gedrag".
Maar avondmaal is NIET afgesloten op basis van geaardheid.
Dus je kan de boom in met jouw "je liegt zelf".
Ik ben een van de vele kinderen van God en van geen enkele club lid. Ik ken mijn Vader zelf en heb geen club nodig die mij gaat vertellen wat mijn Vader Wil en die homofiele mensen uitsluit van hun sacramenten. Mijn Vader gaf mij verstand om zelf mee na te denken.

Voldoen aan een basisbehoefte is geen "gedrag". Jij eet 's avonds. Is dat gedrag? Dan stel ik voor dat jij vanaf nu niet meer eet. Eens kijken waar je dan blijft met je oordelen over zogenaamd "gedrag" van homofiele mensen.
Ik weet niet of je seks in die mate een basisbehoefte kunt noemen. We hebben nog steeds enigszins een maatschappij die mensen voorziet in hun basisbehoeften als zij dat zelf niet kunnen. Daar verstaan we een aantal zaken onder, zoals o.a. eten, maar seks valt daar toch niet onder. Als je het echt op één lijn met eten stelt, dan zou de sociale dienst prostitutie moeten inkopen voor wie zelf z'n seks niet bij elkaar weet te scharrelen. Als dat allemaal ethisch verantwoord geregeld moet worden voorzie ik wat problemen met vraag versus aanbod, prijsmechanismen, overheidsfinanciën, belastingdruk, een stagnerende economie......

Nee, laten we dat maar niet doen. Seks is geen eerste levensbehoefte.
ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!

Gebruikersavatar
Anja
Berichten: 2509
Lid geworden op: 14 dec 2018, 10:00
Man/Vrouw: V
Contacteer:

Re: Nashville verklaring

Bericht door Anja » 14 jan 2019, 21:10

BdO schreef:
14 jan 2019, 20:59
Anja schreef:
13 jan 2019, 16:59
Yolanda_dB schreef:
13 jan 2019, 15:53
Anja schreef:Jij liegt zelf. Avondmaal en eucharistie zijn voor hen afgesloten.
Ik weet niet van wat voor een club jij lid bent,
maar in de (gereformeerde) kerken die ik ken, mag men niet aan het avondmaal vanwege "gedrag".
Maar avondmaal is NIET afgesloten op basis van geaardheid.
Dus je kan de boom in met jouw "je liegt zelf".
Ik ben een van de vele kinderen van God en van geen enkele club lid. Ik ken mijn Vader zelf en heb geen club nodig die mij gaat vertellen wat mijn Vader Wil en die homofiele mensen uitsluit van hun sacramenten. Mijn Vader gaf mij verstand om zelf mee na te denken.

Voldoen aan een basisbehoefte is geen "gedrag". Jij eet 's avonds. Is dat gedrag? Dan stel ik voor dat jij vanaf nu niet meer eet. Eens kijken waar je dan blijft met je oordelen over zogenaamd "gedrag" van homofiele mensen.
Ik weet niet of je seks in die mate een basisbehoefte kunt noemen. We hebben nog steeds enigszins een maatschappij die mensen voorziet in hun basisbehoeften als zij dat zelf niet kunnen. Daar verstaan we een aantal zaken onder, zoals o.a. eten, maar seks valt daar toch niet onder. Als je het echt op één lijn met eten stelt, dan zou de sociale dienst prostitutie moeten inkopen voor wie zelf z'n seks niet bij elkaar weet te scharrelen. Als dat allemaal ethisch verantwoord geregeld moet worden voorzie ik wat problemen met vraag versus aanbod, prijsmechanismen, overheidsfinanciën, belastingdruk, een stagnerende economie......

Nee, laten we dat maar niet doen. Seks is geen eerste levensbehoefte.
Seks is geen primaire doch zeker wel een basisbehoefte. Aan ieder mensenkind openbaar. Daar hoeft de sociale dienst niet in te voorzien. Ieder mens kan daar desnoods zelf in voorzien. Dat mag ook niet van de kerk. Kortom, niemand kan aan het avondmaal gaan, want anaal, oraal, met voorbehoedmiddel, doehetzelf, is allemaal niet het goddelijke doel dienend van de voortplanting. En na je 50e ook geen heteroseks meer, want dan valt er bij de vrouw niets meer voort te planten, dus zonde, want het mist het doel sowieso.

Kortom, niemand mag aan de eucharistie of avondmaal deelnemen. Wie dat wel doet die huichelt als hij tegelijkertijd homoseksuelen uitsluit. Zo simpel is het. De mensen bepalen zelf wel wat zij tussen de lakens doen. Het is jou, mens, helemaal niet gegeven een ander dat te verbieden op laste van uitsluiting. Het is ook niet aan jou om te bepalen dat een ander die toevallig homoseksueel is, wel onthouding kan boefenen. Wie denkt men in Godesnaam nou toch wel dat men is?!

Een nog groter probleem van huichelarij creeer je als je homoseksuelen waarvan er 1 gelovig is geworden, uit elkaar haalt (bijvoorbeeld door uitsluiting van avondmaal en eucharistie, maar ook door bijvoorbeeld die ene te willen "genezen" van zijn homoseksualiteit). Zelfs Paulus leert dat een stel waarvan er 1 gelooft, niet moet scheiden.
66 boeken, 40 schrijvers, 1500 jaar,één centraal thema: Verlossing in Christus.

BdO
Berichten: 6926
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door BdO » 14 jan 2019, 21:28

Anja schreef:
14 jan 2019, 21:10
BdO schreef:
14 jan 2019, 20:59
Anja schreef:
13 jan 2019, 16:59
Yolanda_dB schreef:
13 jan 2019, 15:53
Anja schreef:Jij liegt zelf. Avondmaal en eucharistie zijn voor hen afgesloten.
Ik weet niet van wat voor een club jij lid bent,
maar in de (gereformeerde) kerken die ik ken, mag men niet aan het avondmaal vanwege "gedrag".
Maar avondmaal is NIET afgesloten op basis van geaardheid.
Dus je kan de boom in met jouw "je liegt zelf".
Ik ben een van de vele kinderen van God en van geen enkele club lid. Ik ken mijn Vader zelf en heb geen club nodig die mij gaat vertellen wat mijn Vader Wil en die homofiele mensen uitsluit van hun sacramenten. Mijn Vader gaf mij verstand om zelf mee na te denken.

Voldoen aan een basisbehoefte is geen "gedrag". Jij eet 's avonds. Is dat gedrag? Dan stel ik voor dat jij vanaf nu niet meer eet. Eens kijken waar je dan blijft met je oordelen over zogenaamd "gedrag" van homofiele mensen.
Ik weet niet of je seks in die mate een basisbehoefte kunt noemen. We hebben nog steeds enigszins een maatschappij die mensen voorziet in hun basisbehoeften als zij dat zelf niet kunnen. Daar verstaan we een aantal zaken onder, zoals o.a. eten, maar seks valt daar toch niet onder. Als je het echt op één lijn met eten stelt, dan zou de sociale dienst prostitutie moeten inkopen voor wie zelf z'n seks niet bij elkaar weet te scharrelen. Als dat allemaal ethisch verantwoord geregeld moet worden voorzie ik wat problemen met vraag versus aanbod, prijsmechanismen, overheidsfinanciën, belastingdruk, een stagnerende economie......

Nee, laten we dat maar niet doen. Seks is geen eerste levensbehoefte.
Seks is geen primaire doch zeker wel een basisbehoefte. Aan ieder mensenkind openbaar. Daar hoeft de sociale dienst niet in te voorzien. Ieder mens kan daar desnoods zelf in voorzien. Dat mag ook niet van de kerk.
Tja, dat kan je inderdaad ook nog hebben. Nou ja, zo beroerd in een kerk zitten heb ik nooit meegemaakt.
Anja schreef:
14 jan 2019, 21:10
Kortom, niemand kan aan het avondmaal gaan, want anaal, oraal, met voorbehoedmiddel, doehetzelf,
Nou ja, de facto is dat toch niet te handhaven, dus in die zin maakt het ook geen moer uit.
Anja schreef:
14 jan 2019, 21:10
is allemaal niet het goddelijke doel dienend van de voortplanting. En na je 50e ook geen heteroseks meer, want dan valt er bij de vrouw niets meer voort te planten, dus zonde, want het mist het doel sowieso.

Kortom, niemand mag aan de eucharistie of avondmaal deelnemen.
Dat zal ook wel weer meevallen. Er zijn ook zat mensen die weinig met seks hebben.
Anja schreef:
14 jan 2019, 21:10
Wie dat wel doet die huichelt als hij tegelijkertijd homoseksuelen uitsluit. Zo simpel is het. De mensen bepalen zelf wel wat zij tussen de lakens doen. Het is jou, mens, helemaal niet gegeven een ander dat te verbieden op laste van uitsluiting. Het is ook niet aan jou om te bepalen dat een ander die toevallig homoseksueel is, wel onthouding kan boefenen. Wie denkt men in Godesnaam nou toch wel dat men is?!

Een nog groter probleem van huichelarij creeer je als je homoseksuelen waarvan er 1 gelovig is geworden, uit elkaar haalt (bijvoorbeeld door uitsluiting van avondmaal en eucharistie, maar ook door bijvoorbeeld die ene te willen "genezen" van zijn homoseksualiteit). Zelfs Paulus leert dat een stel waarvan er 1 gelooft, niet moet scheiden.
ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1166
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Messenger » 14 jan 2019, 23:11

Seven schreef:
14 jan 2019, 18:18
Messenger schreef:
14 jan 2019, 17:33

Ik weet dat God échte, onvoorwaardelijke liefde is. Als mensen hebben we een vrije wil. Dit houdt in dat over onze gedachten, woorden en daden niet geoordeeld wordt en evenmin wordt ingegrepen.
Je zegt hier dus we hebben een vrije wil dus over onze gedachten, woorden en daden mag niet geoordeeld worden. Evenmin ingegrepen. En ja sorry dat ik het zeg maar als je hier achter staat dan kan ik alleen maar zeggen dat je een heel gevaarlijk gedachtegoedje hebt. We hebben een vrije wil dus iemand bv vermoorden daar mag niet over geoordeeld worden. Sterker nog er mag niet eens opgetreden worden. Dus in jouw denken is iemand blijkbaar vrij om een moord te plegen en daar mag hij nog niet eens voor gestraft worden.

Of je staat hier inderdaad achter en je hebt een heel gevaarlijk gedachtegoedje. Of je raaskalt maar wat.
Als iemand een moord pleegt zal de menselijke samenleving de moordenaar vervolgen (of niet, als de dader onbekend blijft).
God oordeelt niet, God intervenieert niet, God zal ook niet straffen, omwille van de vrije wil en de onvoorwaardelijke liefde.
Dit hoeft geen vrijbrief te zijn om er op los te moorden. Waarom zou je? Overigens zal een christelijke moordenaar zich niet laten weerhouden, zelfs niet met de dreiging (waar hij in gelooft) van een Goddelijk Laatste Oordeel.

Wat God weet (en de mens doorgaans niet) is dat de mens een deel is van God, derhalve onkwetsbaar en eeuwig levend, slechts telkens veranderend van vorm/lichaam.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

snappie
Berichten: 211
Lid geworden op: 22 jul 2014, 00:23
Man/Vrouw: V

Re: Nashville verklaring

Bericht door snappie » 15 jan 2019, 00:23

peda schreef:
14 jan 2019, 18:54
Zich Openbaren deed God in het verleden via profeten. Daarom ook de zorgvuldige wijze waarop de canon werd vastgesteld, waarbij vele geschriften die God als onderwerp hadden het niet haalden om opgenomen te worden in de bijbel. Wie zelve beweert in de eigen geest een Openbaring van God te hebben ontvangen, kan niet rekenen op grote bijval van de beroepsgelovigen.
Ach, dat was vroeger niet anders. Jezus zei dat ze de profeten doden en stenigden.
En dat geen enkele profeet welgevallig/welkom was in zijn eigen vaderstad.

Het gaat verder ook niet om bijval van beroepsgelovigen, maar gewoon als dat vroeger kon kan dat nu nog.
Ik zou niet weten waarom dat nu 'puur menselijk denken/emotioneel voelen over God' zou zijn en vroeger niet.
peda schreef:
14 jan 2019, 18:54
Met de inhoud van jouw verdere zinnen ben ik het wel eens. Maar ik noem het wel het volgen van de persoonlijke Wens-God, omdat je je tegenover derden nergens op kunt beroepen.
Toch zijn er wel dingen waarover alle mensen het wel zo'n beetje eens zijn.
Sommige dingen vindt vrijwel iedereen absoluut verkeerd, en andere dingen vinden we allemaal mooi. Ik geloof dat God ons dat besef gegeven heeft. En verder vind ik het ook niet nodig dat ik me op derden kan beroepen, dan heb ik genoeg aan mijn eigen overtuiging.
peda schreef:
14 jan 2019, 18:54
Zelf ga ik er vanuit dat ook de bijbelschrijvers geen Openbaring hebben gekregen, maar zeer sterk geinspireerd werden door hun ( intuitief ) denken Over hun Godsbeeld. Maar dat is natuurlijk ook slechts subjectief denken en ik ben de laatste om mijn subjectieve gedachten anderen als objectieve norm voor de ogen te houden. Dat is mijn verschil met de Nashville ondertekenaars die niets willen weten van de relativiteit van hun opvattingen en hun subjectiviteit onbewezen voor het voetlicht brengen als zijnde objectiviteit.
Ik denk dat het gewoon mensen waren die schreven over God, en daar kunnen naar mijn mening best Godsopenbaringen tussen zitten.

Mart
Berichten: 1526
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Mart » 15 jan 2019, 01:26

Anja schreef:
14 jan 2019, 20:25
Mart schreef:
14 jan 2019, 00:28
Yolanda_dB schreef:
13 jan 2019, 20:50
Dat van die fijngevoeligheid spreekt voor zich.
Yolanda, ik heb het gevoel dat je denkt dat indien men homofielen okay vindt zolang deze homofielen maar geen seks bedrijven, er geen sprake kan zijn van een kwalijk gedachtegoed. Maar juist de scheiding van de homoseksuele persoon van het essentiële gegeven dat hem/haar tot homoseksueel maakt, is kwalijk. Het ontzeggen van het recht te mogen genieten van seksualiteit, is beestachtig wreed. Bovendien onthult de Nashville-verklaring een inherente arrogantie waarbij aan een eigen maatschappelijk verouderde overtuiging prioriteit wordt gegeven boven het daadwerkelijke recht op geluk van een heus medemens.
Zo is dat. Het is als tegen een mens met het Downsyndroom zeggen dat men hen okay vindt zolang ze hun tong maar in hun gesloten mond houden.
Dat is inderdaad een correcte vergelijking. Het homoseksuele kan niet worden gescheiden van iemand die homoseksueel is. En de wrange suggestie dat iemand van homoseksualiteit genezen kan worden, is door een groep mensen geuit die voor dit onwetenschappelijke standpunt geen enkel bewijs hebben weten te leveren. De hoogmoed een eigen onbewezen overtuiging waardiger te behandelen dan het aantoonbare lijden van een kwetsbaar medemens, staat me erg tegen.
Wees realistisch

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1166
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Messenger » 15 jan 2019, 08:42

Seven schreef:
14 jan 2019, 18:18
Ja je raaskalt maar wat maar ik laat je heen praten want het is praten tegen een muur.

Wel wil ik nog even reageren om een quote van je in een voorgaande reactie waar je schrijft:
Messenger schreef:]Ik weet dat God échte, onvoorwaardelijke liefde is. Als mensen hebben we een vrije wil. Dit houdt in dat over onze gedachten, woorden en daden niet geoordeeld wordt en evenmin wordt ingegrepen.
Je zegt hier dus we hebben een vrije wil dus over onze gedachten, woorden en daden mag niet geoordeeld worden. Evenmin ingegrepen. En ja sorry dat ik het zeg maar als je hier achter staat dan kan ik alleen maar zeggen dat je een heel gevaarlijk gedachtegoedje hebt. We hebben een vrije wil dus iemand bv vermoorden daar mag niet over geoordeeld worden. Sterker nog er mag niet eens opgetreden worden. Dus in jouw denken is iemand blijkbaar vrij om een moord te plegen en daar mag hij nog niet eens voor gestraft worden.

Of je staat hier inderdaad achter en je hebt een heel gevaarlijk gedachtegoedje. Of je raaskalt maar wat.
Jij hebt het over raaskallen van mijn kant als ik een tekst over liefde en vrije wil neerzet. Hoezo is dat raaskallen, wat klopt daar niet aan? Geef kritiek, zeg wat er niet aan klopt maar noem het niet simpel raaskallen.

Een heel gevaarlijk gedachtegoedje? Wat dacht je van de statements in de bijbel en de Nashvilleverklaring? Heb je enig besef wat die doen met een kind dat homoseksueel is en daarmee worstelt? Enig idee hoe die kinderen psychisch beschadigd door het leven gaan, zichzelf verminken of zichzelf doden vanwege dat gedachtegoedje in de bijbel en de Nashvilleverklaring?

Nee het is volgens jou heel gevaarlijk als je gelooft in een God van liefde die niet oordeelt, niet straft en innig van iedere mens houdt ongeacht diens daden. Het is heel gevaarlijk volgens jou als je beweert dat je God volledig kunt vertrouwen in God's liefde en de onvoorwaardelijke vrije wil.

Ik hoop niet dat je kinderen hebt met een homoseksuele geaardheid. Want in de gevaarlijke omgeving, waar je geaardheid wordt afgekeurd en veroordeeld en waar je verstoten kunt worden, is de kans op zelfdoding sterk aanwezig.

Een kind met homoseksuele geaardheid kan zich zo onveilig voelen dat de gevoelens van het kind niet geuit worden. Ze houden het voor zichzelf (blijven ''in de kast") en doen misschien op een dag iets waar je als ouders niets van begrijpt. Ze benemen zich soms het leven zonder dat de familie enig benul had met wat er speelde. Is dat gevaarlijk? Ja, dus probeer hier met liefde mee om te gaan, God doet dit immers ook.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Seven
Berichten: 132
Lid geworden op: 13 okt 2017, 11:24
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Seven » 15 jan 2019, 10:06

Jij hebt het over raaskallen van mijn kant als ik een tekst over liefde en vrije wil neerzet. Hoezo is dat raaskallen, wat klopt daar niet aan? Geef kritiek, zeg wat er niet aan klopt maar noem het niet simpel raaskallen.
IK weet niet precies over welke god jij praat maar in ieder geval niet over mijn God. Want mijn God heeft honderden keren in de Bijbel verteld dat die oordeelt en veroordeelt. Maar jij accepteert niet zo'n God dus maak je je eigen god in je hart. Een god die niet oordeelt omdat die dus liefde zou zijn. Maar het tegendeel is waar. Jouw god is geen god van liefde. Jouw god is een god die blijkbaar alles goed keurt Een god van immoraliteit en wetteloosheid. Wie wil überhaupt naar zo'n hemel toe als daar ook moordenaars en bv verkrachters toegelaten worden. Dan veranderd er dus niet zoveel.

Mijn God heeft gezegd dat die alles nieuw maakt zoals het was in het begin. In de tijd van Adam en Eva toen alles zeer goed was. En zeer goed betekend zonder zonde. Als God ook alle zondaars toelaat dan veranderd er dus niets dan kan hij het net zo goed laten zoals het is. Want dan zitten we nog steeds opgescheept met alle zondaars. Dan had God net zo goed tegen Adam en Eva kunnen zeggen:" Ach jullie hebben dan wel gezondigd maar ik vergeef jullie hoor kom maar weer terug. Dan had God niet al die moeite hoeven doen om zijn Zoon te sturen om ons uit die zonde te verlossen. Jij maakt het werk van Christus overbodig. Dan is Jezus dus voor niets gestorven.

Mijn God is rechtvaardig en een rechtvaardige God oordeelt en veroordeelt de onrechtvaardige, want als hij dat niet doet kan hij nooit rechtvaardig zijn. Zoals ook een rechter betreft. Als iemand een moord pleegt kan een rechter niets anders doen dan hem veroordelen want anders spreekt die geen recht maar onrecht.

Jij hebt een god die niet rechtvaardig is, die blijkbaar alle ruimte geeft om onrechtvaardig te zijn, een God die niet oordeelt. Een hele enge god vind ik dat. Die god van jouw is wetteloos en zonder moraal. Zo'n god mag jij van mij hebben maar ik wil er niets mee te maken hebben in ieder geval.
Laatst gewijzigd door Seven op 15 jan 2019, 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Anja
Berichten: 2509
Lid geworden op: 14 dec 2018, 10:00
Man/Vrouw: V
Contacteer:

Re: Nashville verklaring

Bericht door Anja » 15 jan 2019, 10:13

Messenger schreef:
15 jan 2019, 08:42
Seven schreef:
14 jan 2019, 18:18
Ja je raaskalt maar wat maar ik laat je heen praten want het is praten tegen een muur.

Wel wil ik nog even reageren om een quote van je in een voorgaande reactie waar je schrijft:
Messenger schreef:]Ik weet dat God échte, onvoorwaardelijke liefde is. Als mensen hebben we een vrije wil. Dit houdt in dat over onze gedachten, woorden en daden niet geoordeeld wordt en evenmin wordt ingegrepen.
Je zegt hier dus we hebben een vrije wil dus over onze gedachten, woorden en daden mag niet geoordeeld worden. Evenmin ingegrepen. En ja sorry dat ik het zeg maar als je hier achter staat dan kan ik alleen maar zeggen dat je een heel gevaarlijk gedachtegoedje hebt. We hebben een vrije wil dus iemand bv vermoorden daar mag niet over geoordeeld worden. Sterker nog er mag niet eens opgetreden worden. Dus in jouw denken is iemand blijkbaar vrij om een moord te plegen en daar mag hij nog niet eens voor gestraft worden.

Of je staat hier inderdaad achter en je hebt een heel gevaarlijk gedachtegoedje. Of je raaskalt maar wat.
Jij hebt het over raaskallen van mijn kant als ik een tekst over liefde en vrije wil neerzet. Hoezo is dat raaskallen, wat klopt daar niet aan? Geef kritiek, zeg wat er niet aan klopt maar noem het niet simpel raaskallen.

Een heel gevaarlijk gedachtegoedje? Wat dacht je van de statements in de bijbel en de Nashvilleverklaring? Heb je enig besef wat die doen met een kind dat homoseksueel is en daarmee worstelt? Enig idee hoe die kinderen psychisch beschadigd door het leven gaan, zichzelf verminken of zichzelf doden vanwege dat gedachtegoedje in de bijbel en de Nashvilleverklaring?

Nee het is volgens jou heel gevaarlijk als je gelooft in een God van liefde die niet oordeelt, niet straft en innig van iedere mens houdt ongeacht diens daden. Het is heel gevaarlijk volgens jou als je beweert dat je God volledig kunt vertrouwen in God's liefde en de onvoorwaardelijke vrije wil.

Ik hoop niet dat je kinderen hebt met een homoseksuele geaardheid. Want in de gevaarlijke omgeving, waar je geaardheid wordt afgekeurd en veroordeeld en waar je verstoten kunt worden, is de kans op zelfdoding sterk aanwezig.

Een kind met homoseksuele geaardheid kan zich zo onveilig voelen dat de gevoelens van het kind niet geuit worden. Ze houden het voor zichzelf (blijven ''in de kast") en doen misschien op een dag iets waar je als ouders niets van begrijpt. Ze benemen zich soms het leven zonder dat de familie enig benul had met wat er speelde. Is dat gevaarlijk? Ja, dus probeer hier met liefde mee om te gaan, God doet dit immers ook.

Met dank. :flower1:

De hele Kruisweg laat onvoorwaardelijke liefde zien tot het uiterste.
Laatst gewijzigd door Anja op 15 jan 2019, 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
66 boeken, 40 schrijvers, 1500 jaar,één centraal thema: Verlossing in Christus.

Gebruikersavatar
Anja
Berichten: 2509
Lid geworden op: 14 dec 2018, 10:00
Man/Vrouw: V
Contacteer:

Re: Nashville verklaring

Bericht door Anja » 15 jan 2019, 10:16

Christus is de Steen des Aanstoots voor religie. Met hun oordelen hebben ze geen poot om op te staan. Tweeduizend jaar geleden niet en nu nog niet. Zijn Naam worde geheiligd.
66 boeken, 40 schrijvers, 1500 jaar,één centraal thema: Verlossing in Christus.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 13943
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Zolderworm » 15 jan 2019, 11:26

Seven schreef:
15 jan 2019, 10:06
Jij hebt het over raaskallen van mijn kant als ik een tekst over liefde en vrije wil neerzet. Hoezo is dat raaskallen, wat klopt daar niet aan? Geef kritiek, zeg wat er niet aan klopt maar noem het niet simpel raaskallen.
IK weet niet precies over welke god jij praat maar in ieder geval niet over mijn God. Want mijn God heeft honderden keren in de Bijbel verteld dat die oordeelt en veroordeelt. Maar jij accepteert niet zo'n God dus maak je je eigen god in je hart. Een god die niet oordeelt omdat die dus liefde zou zijn. Maar het tegendeel is waar. Jouw god is geen god van liefde. Jouw god is een god die blijkbaar alles goed keurt Een god van immoraliteit en wetteloosheid. Wie wil überhaupt naar zo'n hemel toe als daar ook moordenaars en bv verkrachters toegelaten worden. Dan veranderd er dus niet zoveel.

Mijn God heeft gezegd dat die alles nieuw maakt zoals het was in het begin. In de tijd van Adam en Eva toen alles zeer goed was. En zeer goed betekend zonder zonde. Als God ook alle zondaars toelaat dan veranderd er dus niets dan kan hij het net zo goed laten zoals het is. Want dan zitten we nog steeds opgescheept met alle zondaars. Dan had God net zo goed tegen Adam en Eva kunnen zeggen:" Ach jullie hebben dan wel gezondigd maar ik vergeef jullie hoor kom maar weer terug. Dan had God niet al die moeite hoeven doen om zijn Zoon te sturen om ons uit die zonde te verlossen. Jij maakt het werk van Christus overbodig. Dan is Jezus dus voor niets gestorven.

Mijn God is rechtvaardig en een rechtvaardige God oordeelt en veroordeelt de onrechtvaardige, want als hij dat niet doet kan hij nooit rechtvaardig zijn. Zoals ook een rechter betreft. Als iemand een moord pleegt kan een rechter niets anders doen dan hem veroordelen want anders spreekt die geen recht maar onrecht.

Jij hebt een god die niet rechtvaardig is, die blijkbaar alle ruimte geeft om onrechtvaardig te zijn, een God die niet oordeelt. Een hele enge god vind ik dat. Die god van jouw is wetteloos en zonder moraal. Zo'n god mag jij van mij hebben maar ik wil er niets mee te maken hebben in ieder geval.
Jouw God geeft opdracht om hele steden uit te moorden en plat te branden. Dus ik zou maar eens een toontje lager zingen. Zie o.m. http://www.debijbelzegt.nl/genocide.htm
Only dead fish go with the flow

Seven
Berichten: 132
Lid geworden op: 13 okt 2017, 11:24
Man/Vrouw: M

Re: Nashville verklaring

Bericht door Seven » 15 jan 2019, 11:48

Zolderworm schreef:
15 jan 2019, 11:26
Seven schreef:
15 jan 2019, 10:06
Jij hebt het over raaskallen van mijn kant als ik een tekst over liefde en vrije wil neerzet. Hoezo is dat raaskallen, wat klopt daar niet aan? Geef kritiek, zeg wat er niet aan klopt maar noem het niet simpel raaskallen.
IK weet niet precies over welke god jij praat maar in ieder geval niet over mijn God. Want mijn God heeft honderden keren in de Bijbel verteld dat die oordeelt en veroordeelt. Maar jij accepteert niet zo'n God dus maak je je eigen god in je hart. Een god die niet oordeelt omdat die dus liefde zou zijn. Maar het tegendeel is waar. Jouw god is geen god van liefde. Jouw god is een god die blijkbaar alles goed keurt Een god van immoraliteit en wetteloosheid. Wie wil überhaupt naar zo'n hemel toe als daar ook moordenaars en bv verkrachters toegelaten worden. Dan veranderd er dus niet zoveel.

Mijn God heeft gezegd dat die alles nieuw maakt zoals het was in het begin. In de tijd van Adam en Eva toen alles zeer goed was. En zeer goed betekend zonder zonde. Als God ook alle zondaars toelaat dan veranderd er dus niets dan kan hij het net zo goed laten zoals het is. Want dan zitten we nog steeds opgescheept met alle zondaars. Dan had God net zo goed tegen Adam en Eva kunnen zeggen:" Ach jullie hebben dan wel gezondigd maar ik vergeef jullie hoor kom maar weer terug. Dan had God niet al die moeite hoeven doen om zijn Zoon te sturen om ons uit die zonde te verlossen. Jij maakt het werk van Christus overbodig. Dan is Jezus dus voor niets gestorven.

Mijn God is rechtvaardig en een rechtvaardige God oordeelt en veroordeelt de onrechtvaardige, want als hij dat niet doet kan hij nooit rechtvaardig zijn. Zoals ook een rechter betreft. Als iemand een moord pleegt kan een rechter niets anders doen dan hem veroordelen want anders spreekt die geen recht maar onrecht.

Jij hebt een god die niet rechtvaardig is, die blijkbaar alle ruimte geeft om onrechtvaardig te zijn, een God die niet oordeelt. Een hele enge god vind ik dat. Die god van jouw is wetteloos en zonder moraal. Zo'n god mag jij van mij hebben maar ik wil er niets mee te maken hebben in ieder geval.
Jouw God geeft opdracht om hele steden uit te moorden en plat te branden. Dus ik zou maar eens een toontje lager zingen. Zie o.m. http://www.debijbelzegt.nl/genocide.htm
Ja inderdaad mijn God oordeelt en veroordeelt. Dus ik zou maar oppassen als ik jouw was dat je niet bij de veroordeelde gaat horen als Christus terug komt en zijn laatste oordeel velt. God is natuurlijk duidelijk in zijn Woord.

Plaats reactie