Reglement & en enige tips

Welkom + Wat moeten we wél doen en wat niet.
Belangrijke aankondigingen/mededelingen zijn ook vaak via dit gedeelte te vinden om extra op te vallen. Wanneer ze inmiddels wat minder actueel geworden zijn, blijven ze vaak nog wel enige tijd te lezen in het subforum Mededelingen (alleen zichtbaar wanneer je ingelogd bent).
Gesloten
Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 15540
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Reglement & en enige tips

Bericht door Trajecto »

· Inleiding betreffende ons forum

Dit forum is gestart in maart 2013 en het biedt sinds juni 2017 een podium dat primair bedoeld is voor niet-dogmatische christenen en niet gelovigen met belangstelling voor geloof.
Een geïnteresseerdheid in oprechte en open gesprekken met anderen, christenen en niet-gelovigen, wordt verondersteld.
Mocht onverhoopt blijken dat iemand die instelling niet heeft, dan kan het zijn dat we adviseren niet meer forummer bij ons te zijn. We zullen dat eerst aankaarten maar als iemand blijft en niettemin geen tekenen vertoont belangstelling te hebben voor discussie en uitwisseling doch slechts voor "doceren", dan zullen we deze forummer de toegang ontzeggen.
Dus, mochten gesprekken of discussies niet zijn wat je wilt, maar ben je overtuigd dat "jouw" waarheid de juiste is die je ons moet gaan voorhouden, dan kun je wellicht beter een andere website zoeken.
Wij willen het gesprek stimuleren tussen mensen, zoekend naar overeenkomsten en we willen opbouwende gesprekken aangaan. Dit forum is niet bedoeld als een plek om toespraken te houden.
Voor verspreiden van een strak gedefinieerde leer is het forum uitdrukkelijk niet. Veeleer is delen en bediscussiëren van opvatting en beleving met elkaar de bedoeling. Zending of missie bedrijven is geen onderdeel van het forum, noch wordt er plek beschikbaar gesteld voor het bespreken van bijvoorbeeld projecten op dat terrein. Eventuele post besprekende/behandelende het onderwerp missie/zending zullen worden bekeken en vervolgens doorgaans worden verwijderd.

Met het oog op het bovenstaande is het niet toegestaan om opvattingen van de eigen geloofsrichting naar voren te brengen als waarheid (of zelfs dé Waarheid), maar moet die worden gepresenteerd als hoe die richting het ziet en aanhangt. Ook (eigen) Bijbeluitleggingen verabsoluteren is niet toegestaan.
Het kan soms wat omslachtig zijn om steeds de formulering geheel in overeenstemming te brengen met het bovenstaande en in een lopende discussie zal dat niet bij elk bericht weer opnieuw nodig zijn, maar duidelijke overtredingen van het beschrevene zijn niet toegelaten.
Het is ook niet toegestaan om over een bepaalde richting te gaan spreken in termen van valse leer of dwaalleer. Men kan wel met argumenten onderbouwd redenerend uitleggen waarom men een bepaalde richting als onjuiste/valse leer beschouwt, maar zomaar stellen dat iets dwaalleer is alsof dat een door iedereen erkende zaak zou zijn mag niet.

Eenieder mag meedoen in een gesprek en de topicstarter dient dit te accepteren. Het is niet toegestaan om een andere forummer uit te sluiten van gesprek omdat men weet dat die forummer niet dezelfde geloofsrichting aanhangt. Natuurlijk hoort die andere forummer zich aan de normale regels van beleefdheid te houden. Drammerig iemand steeds weerspreken omdat men anders denkt is uiteraard niet toegelaten.
Ook is het niet toegestaan om stokpaardjes te berijden door in elk topic dat zich er ook maar enigszins toe leent hetzelfde naar voren te brengen. Dit is namelijk zeer hinderlijk voor anderen die gewoon on-topic een discussie willen voeren.
Druk je steeds uit in beschaafd Nederlands.
Nulla aetas ad discendum sera
Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 15540
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Hoe werken we op het forum? Tips en regels.

Bericht door Trajecto »

1. Aanwijzingen voor het deelnemen aan dit forum

Op een forum wordt gepraat en gediscussieerd over verschillende onderwerpen. Om deze discussies in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat er enige regels zijn om het prettig op het forum te laten zijn.
Velen zullen zich aanmelden onder een nickname*). Iedereen dient de forummer aan te spreken met de opgegeven naam. Het kan soms zijn dat men de "gewone" naam van iemand kent die op het forum een nickname gebruikt; als iemand een nickname op het forum heeft dient men hem of haar echter uitsluitend dáármee aan te spreken.
Men dient niet meerdere accounts tegelijk te hebben en het is niet toegestaan dat meerdere personen van hetzelfde account gebruik maken.
Als iemand die eerder vertrokken was (en het account niet gewoon actief en gereed bleef, in welk geval men gewoon opnieuw kan inloggen en gaan meeforummen) terugkeert, zal dit vaak kunnen door activeren van het oude account of via een nieuw account onder dezelfde naam als waaronder men eerder forumde. In ieder geval moet het bekend zijn dat men dezelfde is als de eerder vertrokken user.
(Extra ter info: De leden van de crew hebben een eigen account maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat er voor speciale doeleinden van functioneel het forum runnen en testen er (een) extra account(s) is(/zijn) dat(/die) duidelijk herkenbaar is(/zijn) als zodanig; herkenbaar als niet bedoeld voor deelname aan gewoon forumgesprek.)Dingen die men in gedachte moet houden en zoveel mogelijk toepassen:
 • 1. On-topic reageren is een goed voor een duidelijke discussie. Hierdoor blijft het onderwerp van een discussie intact en is de discussie het gemakkelijkst te volgen.
 • 2. Probeer om een discussie goed lopend te houden om beargumenteerd te reageren. Verwijs je ergens naar, geef dan ook de bron erbij, zodat anderen ook na kunnen gaan wat er precies staat.
 • 3. Maak voor het citeren van wat een ander zei gebruik van de quote-functie.
  Hier een uitleg over het gebruik daarvan:
  http://forum.geloofsgesprek.nl/viewtopic.php?f=50&t=789
 • 4. Wat ook meehelpt om een goede discussie te verkrijgen is een goede openingspost. Geef dus, als je een discussie start, in de openingspost duidelijk aan waar je precies over wilt discussiëren. Geef als dat nodig is een paar bronnen op voor meer achtergrondinformatie zodat ook degenen die onbekend zijn met het onderwerp mee kunnen praten.
 • 5. Spreek vanuit een respectvolle houding voor en met de ander. Dat geldt voor onderling gesprek maar ook voor het gesprek over personen die niet op dit forum zijn.

Belangrijk is:
Behandel anderen steeds zoals je zelf zou willen worden behandeld door anderen (Matt 7:12).
Het is kwetsend voor christenen als hun god gelijk wordt gesteld met de duivel, een wrede dictator, etc.
Evenzo is het niet de bedoeling dat deelnemers andere godsdiensten en andere christelijke stromingen omlaag halen door vergelijkingen met de duivel, etc. Kwetsen is niet toegestaan.
Dergelijke vergelijkingen zullen over het algemeen geen toelaatbare formuleringen opleveren en niet worden toegelaten en een waarschuwing opleveren voor de forummer.
(Namen van goden dienen steeds met een hoofdletter te worden gespeld zoals de regel in het Nederlands is. Minachting uitdrukken door die regel niet toe te passen, en een godennaam (of een profetennaam) met een kleine letter te beginnen, is niet toegestaan.)

Bijzonder aandachtspunt is ook: Homoseksualiteit dient niet als ziekte te worden aangeduid. In de wetenschap geldt het niet als ziekte en hier mag het ook niet zo worden aangeduid. Dat is niet toegestaan, ook niet in het besloten, meer traditionele, gedeelte.
Mensen die er behoefte aan hebben zo negatief te zijn over homoseksualiteit, veroorzaken ellende voor homoseksuelen. Het forum biedt geen plek ervoor; overtreding wordt aangepakt.
(Overigens heeft Leviticus 20 het karakter van wetten voor de Joden.)
In het OT komen wreedheden voor waar zeker een christen afstand van dient te nemen; deze zijn onverenigbaar met Liefde.

Nazivergelijkingen zijn niet toegestaan; andere vergelijkingen worden kritisch bekeken en bij twijfel ook geweerd.Hieronder nog enige zaken die in acht genomen dienen te worden:
 • 6. Ga niet off-topic, dit wil zeggen, te ver van het oorspronkelijke onderwerp afwijken. Als je wilt praten over een ander onderwerp dan het onderwerp van de discussiestarter, open dan een nieuwe discussie.
 • 7. Plaats geen (grote) Bijbelcitaten zonder erbij te zeggen wat je met deze teksten wilt zeggen of wat je uitleg bij die tekst(en) is. Vermeld steeds uit welke Bijbelvertaling je de teksten je citeert.
 • 8. Plaats geen links zonder uitleg erbij wat je ermee beoogt. Ook is het niet de bedoeling om topics te openen waarvan de achtereenvolgende posts slechts bedoeld zijn om links te plaatsen. Dit is een discussieforum en niet een plek waar links over een bepaald onderwerp worden verzameld.
 • 9. Pleeg geen plagiaat. Lappen tekst ergens anders vandaan in je bericht plaatsen, als waren ze van jezelf, is niet toegestaan.
 • 10. Speel niet op de man, oftewel: maak niet gebruik van argumenten waarmee je de persoon in kwestie zelf raakt. Het gaat om de argumenten, niet om hoe de persoon zelf is.
 • 11. Ga niet spammen. Dit is reclame maken voor een andere website of forum door een discussie te openen en daarin alleen maar door te verwijzen naar een andere site of door op verschillende plaatsen met regelmaat verwijzen naar een ander forum.
  Ook is trollen uiteraard niet toegestaan. Wanneer iemand post op een manier die wijzen in de richting van het bezig zijn als forumtroll, eerder dan het serieus aan een gesprek willen deelnemen, worden er maatregelen getroffen.
 • 12. We zijn hier op een christelijk forum en vloeken is niet toegestaan. Gebruik verzorgde taal; vulgair taalgebruik et cetera, kan tot een waarschuwing leiden.
  Racistische teksten zijn niet toegestaan noch scheldproza; en anderen tot asociaal gedrag verleiden (al dan niet luchtig geformuleerd) is verboden en leidt tot een officiële waarschuwing.
  Natuurlijk kan het soms zijn dat we iets aan de kaak willen stellen dat we niet juist achten, maar dat doen in een vorm die als haatzaaien te karakteriseren is, is ontoelaatbaar.
 • 13. Op dit forum kun je tekst een kleur geven. Wees daar echter zuinig mee. Gebruik van kleur is toegestaan om de duidelijkheid te vergroten van bepaalde tekstengedeelten. Het moet echter zeer beperkt worden toegepast (beoordeling of dat inderdaad het geval is in een concreet geval kan door de crew worden gedaan; en wanneer het als een te uitgebreid kleurgebruik wordt beoordeeld, is dit een bindend oordeel).
  Het is niet toegestaan om je gehele tekst een andere kleur te geven om daarmee je post naar voren te doen komen t.o.v. de posts van andere forummers.
  De kleuren rood en blauw gebruiken is niet toegestaan. Het gebruik van deze kleuren is voorbehouden aan de crew.
  (Geen rode tinten dus; een duidelijk van blauw afwijkende kleur
  (cyaan-blauw) mag wel.)
  (Opm.: aanwijzingen van moderators zullen vaak wel geheel in kleur zijn. Indien een moderator een zogeheten modbreak in een post heeft geplaatst is het verboden hierna zelf nog wijzigingen in de post aan te brengen. Normaal gesproken kan het ook niet omdat de moderator de post op slot heeft gezet, maar als dat vergeten werd geldt het als een ernstige overtreding wanneer de forummer de post gaat wijzigen.)
 • 14. De lettergrootte van tekst kan met een commando groter of kleiner gemaakt worden. Dit kan gebruikt worden op functionele wijze om woorden of tekstgedeelten duidelijker te maken. Gebruik om je complete post groot te maken en zo de aandacht er naartoe trekken is niet geoorloofd.
 • 15. Teksten in enkel hoofdletters doen schreeuwerig aan en het is niet toegestaan om zulke teksten te posten. Een enkel woord geheel in hoofdletters zetten kan functioneel zijn en de duidelijkheid vergroten. Dit is dus toegestaan maar over het algemeen mag het aantal woorden dat in hoofdletters in een post voorkomt, niet meer dan enkele betreffen.
  Teksten in enkel kleine letters zijn onoverzichtelijk. Gebruik volgens de gebruikelijke regels dus hoofdletters aan het begin van een zin of woord. Gebruik zo min mogelijk afkortingen en zeker geen ongebruikelijke; maak er dus geen raadspel van door van alles af te gaan korten.
 • 16. Kijk je berichten steeds nog even na of je geen fouten hebt gemaakt bij het plaatsen van de opmaakcodes. Wanneer een bericht veel quote- en opmaakcodes bevat gebeurt het erg gemakkelijk dat er ergens iets niet helemaal juist ingevuld is. Kijk het bericht dus na om te zien of het resultaat klopt en als dat niet zo is, herstel het dan even.
  Let ook goed op bij het plaatsen van leestekens en met name ook bij het plaatsen van spaties. Het komt helaas erg vaak voor dat daarbij fouten worden gemaakt en dat er spaties op plekken zijn waar ze niet horen en een enkele keer dat er ergens eentje ontbreekt. Dat maakt dat de berichten er slordig uitzien.
 • 17. Gedurende 2½ uur kan men de eigen berichten nog wijzigen en zolang als een bericht het laatste in het topic is, kan het eventueel ook verwijderd worden. Let op bij wijzigen als er reeds reacties zijn dat de draad niet onduidelijk wordt.
  Het is niet toestaan in een draad waar men meeforumt bij een heleboel eigen berichten naderhand de tekst eruit te halen.
 • 18. Wanneer een moderator een modbreak heeft geplaatst en men er daarover een korte vraag heeft mag als het een blauwe modbreak is dit in het topic zelf gebeuren. Wanneer de modbreak rood is, mag uitsluitend gereageerd worden via PB of in Feedback. Simpelweg negeren van crewopmerkingen leidt praktisch steeds tot waarschuwingen. Let dus op, en volg het op als de crew een aanwijzing plaatst.
 • 19. Let op! Wanneer iemand meer dan 3 modbreaks binnen 2 aaneensluitende dagen blijkt nodig te hebben kan hij/zij ook een weekban krijgen. Na de weekban verwacht de crew dat het gedrag dat aanleiding was tot de weekban niet meer voorkomt. Sla dus acht erop wat de reden voor de modbreaks was en zorg dat er niet weer één nodig is, binnen de kortste keren.Als iemand zich stelselmatig niet aan de gedragsregels houdt kan hij geband worden. Dit zal echter normaal gesproken worden voorafgegaan door waarschuwingen. Als dat geen effect heeft, of als iemand grove schending van de regels pleegt, dan wordt diegene echter geband.

Men dient een geldig emailadres in het profiel te hebben.

Als je het niet eens bent met ingrijpen door een lid van het forumteam (crew, beheerder(s) en moderatoren) ga daar dan niet over in discussie in het topic waarin ingegrepen is maar schrijf een bericht in Feedback of maak gebruik van het PB-systeem (of stuur eventueel een email).
In geval van zo'n discussie beginnen in het topic zelf als de modbreak rood was geeft dat zelfs onmiddellijk een officiële waarschuwing. (Zie regel ook 18.)
( toelichting PB of PM betekent persoonlijk bericht (Nederlands) / personal mail (Engels) )


2. Regels voor het PB-systeem en het emailen via het forum

Emailen naar andere forummers via het emailadres dat ze hebben opgegeven bij het forum kan voor zover de ontvangende persoon in zijn of haar profiel heeft ingesteld er toestemming voor te geven om dat adres hiervoor te gebruiken. Door klikken op het envelop-icoontje dat dan bij die medeforummer te zien is wordt dan het emailprogramma dat je eigen computer gebruikt geopend en krijg je een scherm voor het schrijven aan de medeforummer.
Wil je niet dat medeforummers zo je emailadres kunnen gebruiken en zien, dan moet je dus bij je instellingen de mogelijkheid om andere forummers jou email te laten zenden uit zetten.

Persoonlijke berichten zenden kan ook via het PB-systeem. Je kunt zelf instellen of medeforummers wel of niet PB's naar je kunnen zenden.
Het is niet de bedoeling om uitgebreide discussies via het systeem te gaan voeren. De discussies dienen in het forumgedeelte te worden gehouden. Dit is de bedoeling van het forum.
Voor een korte contactopname met een andere forummer kan het echter handig zijn, om van het PB-systeem gebruik te maken.
Ontvang je PB's die kwetsend zijn of ongepast meldt dit dan aan de beheerder(s) van het forum. Als het wordt beoordeeld als inderdaad niet door de beugel kunnend, dan wordt de afzender daar op aangesproken.
PB's zijn in beginsel teksten in privé-contact en niet bedoeld om door eenieder gelezen te worden.
Daarom geldt:
Het citeren in het forumgedeelte uit een PB, verzonden door iemand anders, is strikt verboden.
Advies: maak zuinig gebruik van het PB systeem, het is bedoeld voor incidentele extra contactmogelijkheid. Misbruik van het PB systeem leidt hoe dan ook tot een ban voor een x aantal dagen.


3. Wat moeten we in de gaten houden bij het kiezen van een avatar?

Het is mogelijk om in je profiel een avatar te zetten. Dat is leuk; het maakt het geheel wat kleuriger en ook overzichtelijk, als je bijvoorbeeld op een scherm met vele posts onder elkaar op zoek bent naar een post van iemand van wie je de avatar kent.

Er geldt wel een aantal beperkingen in wat toegestaan is:
 • aanstootgevende**), verwarrende**) en propagandistische plaatjes of foto's zijn niet toegestaan
 • je kunt een foto van jezelf plaatsen; foto's(/portretschilderijen) van iemand anders zijn niet toegestaan; katholieken mogen een afbeelding van een heilige als avatar gebruiken.
 • reclame-uitingen zijn niet toegestaan
 • logo's van bedrijven, verenigingen, politieke partijen en geloofsrichtingen zijn niet toegestaan
 • plaatjes of afbeeldingen waar copyright op rust zijn niet toegestaan

Een bijzonder geval is nog het volgende:
Er melden zich regelmatig mensen hier aan die ook op andere vergelijkbare forums meedoen of meededen. Het is in zo'n geval niet de bedoeling dat je de avatar van iemand anders op dat andere forum hier als je avatar gaat gebruiken. Onduidelijkheid en verwisseling met andere personen vermijden we liefst zo veel mogelijk.
Blijkt er zoiets te zijn gebeurd, dan kan men verzocht worden om een andere avatar te kiezen.


4. Het plakken van plaatjes in een bericht

In een subforum waarin dat is toegestaan kun je ook plaatjes plakken in een bericht.
Op de plaatjes mag geen copyright rusten waardoor je geen toestemming hebt het te gebruiken.
Het plaatje moet staan op een site waarnaar je mag linken. Zomaar op een willekeurige site mag het dus niet staan. Een site waarnaar je rechtstreeks kunt linken is bijvoorbeeld: animaatjes.nl
Verder zijn er sites waar je je plaatjes kunt stallen om ernaar te linken.
Bijvoorbeeld imageshack.com is zo'n site waar je plaatjes kunt stallen voor dit doel.

Eigenaars van een website kunnen terecht er bezwaar tegen maken als je zomaar naar een plaatje op hun site linkt zonder daar toestemming voor te hebben. Het geeft internetverkeer naar hun site waar ze niets aan hebben omdat het plaatje wordt opgeroepen buiten de context waarin ze het hebben geplaatst en eventueel wordt het copyright geschonden.

______
*) Men kan voor de gebruikersnaam waarmee men zich opgeeft zowel kiezen voor de eigen naam, als voor een "nickname". De naam mag niet een functie zijn (b.v. "secretaris" of "Directeur" wordt niet geaccepteerd als gebruikersnaam). Een URL kiezen als gebruikersnaam is niet toegestaan. Merknamen mogen niet worden gebruikt als username evenmin als b.v. namen van verenigingen of stichtingen.
Manlijke personen mogen zich niet registreren onder een vrouwelijk-aandoende naam; Vrouwelijke personen mogen zich niet registreren onder een manlijk-aandoende naam. Zulks ter beoordeling van het beheer.
Registraties die er uitzien als een soort code of die een onuitspreekbare tekenreeks zijn, zullen over het algemeen niet geaccepteerd worden. Het beheer beslist erover of een registratie wordt geaccepteerd of niet.


**) Avatars mogen zoals gezegd niet aanstootgevend of verwarrend zijn. Dit kan eventueel in de combinatie met de gekozen username zijn.
Nulla aetas ad discendum sera
Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 15540
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Re: Reglement & en enige tips

Bericht door Trajecto »

· Het bijzondere subforum Geloof delen

In het gedeelte Oecumene is er een gedeelte waarvoor strikte regels gelden.
Dit betreft Geloof delen.
Dit is een soort huiskamer waarin de deelnemers vertrouwelijk moeten kunnen praten.
Het is oorspronkelijk de bedoeling geweest dat het alleen toegankelijk zou zijn voor mensen die zich er speciaal voor aangemeld hadden. Wegens de beperkte belangstelling tot nog toe is dat nog niet doorgevoerd. Wel is het zo dat men ingelogd moet zijn om het gedeelte te zien.
Om de vertrouwelijkheid te laten bestaan geldt de volgende regel:
Het is strikt verboden om dingen die geschreven werden in Geloof delen te gebruiken in andere subforums. Quoten naar een ander subforum mag dus niet. Ook een parafrase van wat er staat elders in een post zetten is verboden.

Wanneer zaken die er staan toch en de publiek zichtbare delen van het forum geciteerd zouden mogen worden gaat uiteraard de vertrouwelijkheid verloren. Daarom mag dit dus niet.
Nulla aetas ad discendum sera
Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 15540
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Re: Reglement & en enige tips

Bericht door Trajecto »

Update betreffende het gedeelte:
Oecumune met daarin onder andere Geloof delen

Dit gedeelte is gesloten en het wordt niet meer bijgehouden.
Nulla aetas ad discendum sera
Gesloten