De onkwetsbare Jezus Christus

Hoe geef je je christen-zijn invulling?
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Moderatie: het moderatieteam
Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

Er zijn christenen die geloven in de kwetsbaarheid van Jezus Christus. Hij werd namelijk gekruisigd en vond de dood.
Maar christenen geloven ook dat Jezus Christus een paar dagen later is opgestaan, en zelfs vandaag de dag nog leeft.
Als de dood geen vat op je heeft en je niet kunt sterven, ben je volgens mij onkwetsbaar.

Onkwetsbaarheid past ook beter bij een ander kenmerk : almacht.
Want van almacht is geen sprake bij kwetsbaarheid.

Daarnaast zie ik, naast almacht en onkwetsbaarheid, ook het kenmerk volmaaktheid.
Een God die gekwetst kan worden en daardoor niet almachtig is, kan ik niet associëren met volmaaktheid.
Volmaaktheid zie ik wel weer bij een onkwetsbare en almachtige God.

Ik ben geen christen, maar ik begrijp wel dat er christenen zijn die gekwetst worden bij kritiek of bespotting op Jezus Christus. Zij identificeren zichzelf dan met een kwetsbare God en worden daardoor ook zelf gekwetst.

Maar alles verandert indien je als christen gelooft in de onkwetsbare God, waar zelfs de dood geen vat op heeft. Een onkwetsbare God die almachtig is (doden opwekken bijvoorbeeld), waarvan je als christen kunt stellen dat deze volmaakt is.

Kijk, en als je dan jezelf als christen identificeert met een God zoals ik beschrijf in de laatste alinea, dan zie je jezelf als christen ook als onkwetsbaar. Zeker omdat kritiek en bespotting jou als christen dan ook niet kunnen beroeren.

Van plaatsvervangend gekwetst voelen is dan geen sprake meer.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Mart
Berichten: 4112
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Mart »

Over wie Jezus was, daar kan men vele kanten uit en dat biedt in de praktijk enorme voordelen. Het Christendom van Paulus had aanvaringen met groepen andersdenkende Christenen en het latere proto-orthodoxe Christendom had ook nog veel concurrentie van andere soorten Christendommen, zoals het adoptionistische christendom, de ebionieten, het Arianisme, Docetisme, Gnosticisme, Marcionisme, Montanisme, etc. Al deze Christendommen hadden een ander beeld van Jezus. Sommigen zagen Jezus niet als goddelijk, anderen geloofden dat Jezus geen connectie had met de Bijbelgod van de T'NaCH, weer anderen geloofden dat Jezus goddelijk werd na de opstanding; enkelen dachten dat Jezus reeds goddelijk was na z'n doop, sommigen beschouwden hem dezelfde God als de Vader (de Vader leed aan het kruis), anderen vonden dat Jezus een andere God was dan de Vader (de Vader was een demiurg) en weer anderen dachten dat Jezus niet leed aan het kruis, maar dat het alleen maar zo leek; enkelen dachten dat Jezus stierf, maar dat de Christus overleefde en opsteeg naar de hemel; enkelen dachten dat Jezus' dood helemaal niets met verlossing te maken had, etc., ...

Over de oorspronkelijke Jezus valt weinig met zekerheid te zeggen en dat geeft de gelovige vele praktische manieren om tegen Jezus aan te zien. Vanaf Paulus tot in de vierde eeuw werd daar heftig over gedebatteerd. Arius dacht bijv. dat Jezus God was -- de zoon & tegelijkertijd God. Maar hij vroeg zich af: indien de Zoon & de Vader hun macht delen, hoe kunnen ze dan beiden tegelijk almachtig zijn? Er kan er maar 1 almachtig zijn. En dus vermoedde Arius dat de Vader pas Vader werd na het krijgen van de Zoon. Voorafgaand aan het bestaan van Jezus was de Vader gewoon God. Ik vermoed dat bijv. Piebe hier meer naar toe neigt. De bisschop van Alexandrie, genaamd Alexander, was het hier echter niet mee eens. Jezus - zo meende hij - heeft altijd bestaan, is altijd de Zoon geweest & de Vader is altijd de Vader geweest. Beiden moesten als gelijkwaardig worden beschouwd. In 325 kwamen bisschoppen uit de gehele orthodoxe Christelijke wereld bijeen en besloten dat Alexander de correcte zienswijze had die gevolgd moest worden: Jezus was de enige Zoon van God, Jezus was God uit God & licht uit licht, de ware God uit de ware God, gegenereerd & niet gemaakt, en heeft dezelfde essentie als de Vader. In de boeken en brieven van het Nieuwe Testament zijn de sporen van andere Christendommen nog te vinden.

Het evangelie van Markus, het eerst geschreven evangelie, laat de lezer weten dat Jezus de zoon van God is, maar de personages binnen het evangelie weten dat nog niet. Zijn familie neemt hem in hoofdstuk 3 weinig serieus & lijken te denken dat hij vreemd is; zijn plaatsgenoten kunnen niet begrijpen hoe deze Jezus zulk gedachtengoed heeft: 'Is dat niet de timmerman? Zijn familie woont gewoon hier', de schriftgeleerden denken dat hij bezeten is; zelfs zijn discipelen kennen hem niet echt & in hoofdstuk 6 vertelt de evangelist ons dat ze het niet begrepen, terwijl Jezus in hoofdstuk 8 vraagt 'begrijpen jullie het nog steeds niet?'. De eerste 8 hoofdstukken weet eigenlijk niemand Jezus echt te duiden. Uiteindelijk - in hoofdstuk 8 - zegt Petrus dat Jezus de messias is, maar zelfs daarna blijkt Petrus niet op de hoogte te zijn van de lijdende messias. Markus' evangelie vertelt hoe Jezus de messias is door te lijden en te sterven. Maar dat is nog mijlenver verwijderd van de debatten over het Arianisme. Als Jezus vraagt wie Hij is, reageert niemand: 'sommigen zeggen dat Je dezelfde substantie bent als God de Vader, terwijl anderen vermoeden dat de Zoon en de Vader een andere essentie hebben'. Dat is namelijk de kwestie niet in Markus' evangelie. Zijn Christologie is een geheel andere.

In Handelingen 13:33 zegt Paulus over Jezus, nadat Jezus is opgestaan uit de dood: 'Jij bent Mijn Zoon, vandaag heb Ik Je gegenereerd', verwijzend naar de tweede psalm. 'Vandaag' is hier de dag van de herrijzenis. Door Jezus uit de dood te laten herrijzen heeft Jezus het zoonschap gekregen. Of zoals Petrus zegt in Handelingen 2:36: 'dat God Hem tot een Heer & Christus gemaakt/geconstrueerd/geproduceerd (ἐποίησεν) heeft'. Volgers van Jezus dachten al vroeg dat Jezus bij de opstanding het zoonschap gekregen had, wat bekend staat onder de noemer Adoptionisme.

Integenstelling tot Handelingen 13:33, zegt het evangelie van Lukas datzelfde reeds bij Jezus' doop, als Hij uit het water komt en de hemel zich opent, de geest van God neerdaalt op Jezus & een stem uit de hemel zegt: 'Jij bent mijn zoon, vandaag heb ik je gegenereerd'. Hier is het tijdens de doop dat Jezus het zoonschap ontvangt.

In Mattheus & Lukas is Jezus geboren uit een maagd die wordt overschaduwd door de Heilige Geest waardoor Jezus het zoonschap al tijdens zijn geboorte krijgt. God is letterlijk Jezus' Vader vanaf de geboorte. In het evangelie van Mattheus & Lukas is er echter geen reden aan te nemen dat Jezus bestond voor zijn geboorte. Er is nog geen incarnatie, geen vleeswording.

In Johannes bestond Jezus al voordat Hij werd geboren: het woord was God & was God. Het woord werd vlees & leefde onder ons. En reeds voor Abraham was, bestond Jezus (Joh. 8:57).

Indien Jezus God was, op welke wijze was Hij dan God? Is Jezus God volgens de canon? Ja. Was de Vader God volgens de canon? Ja. Maar hoe kan dat zonder te spreken over polytheisme? Er waren mensen die daarom dachten dat Jezus volledig God was en slechts een mens leek. God kan immers niet echt een mens zijn, zoals een mens geen steen is; dat zijn verschillende zaken -- zo dacht men. Zo ontstond het Docetisme: Jezus leek op een mens, maar was in werkelijkheid volledig God. Maar deze gedachte werd verdrongen. Hoe kon Jezus werkelijk doodgaan voor de zonden van de mensheid indien Hij essentieel de onkwetsbare God was? Hoe kon hij werkelijk lijden en Zijn bloed geven indien Hij niet daadwerkelijk een kwetsbaar mens was?

Anderen begonnen te vermoeden dat Jezus zowel mens als God was: er was eens een zeer rechtvaardig individu genaamd Jezus - zo stelde men - en op een gegeven moment nam God zijn lichaam over door als Christus in hem neer te dalen. En toen Jezus stierf, ging de Christus naar de hemel. Zo ontstond het Seperatisme: Jezus & de Christus zijn gescheiden. Maar ook deze zienswijze werd verdrongen. Indien Jezus niet volledig mens was & indien Jezus niet volledig God was, heb je uiteindelijk te maken met 2 personen.

Anderen begonnen te opperen dat God zou bestaan op 3 manieren: Vader, Zoon & Geest. Dat was het modalisme: dezelfde God bestaat in 3 modes. Ook deze zienswijze werd een tijdlang door vrijwel iedereen omhelst als de correcte zienswijze -- door bijna alle bisschoppen en vooral die van Rome. Maar eveneens deze gedachte werd verdrongen. Naar wie bidt Jezus immers indien Hij naar de Vader bidt? Als je vader van een zoon bent, dan kun je niet de zoon zijn waarvan je de vader bent. Ze moeten logischerwijs verschillen.

Het was binnen de context van het debat rond het modalisme, dat Tertullianus de term trinitas 'drie-eenheid' introduceerde in de Westerse Kerk: drie verschillende personen die allen God zijn. Arius vertegenwoordigde deze gedachte, maar vermoedde dat de Zoon & Heilige Geest ondergeschikt waren aan de Vader en dit was eveneens de zienswijze van Tertullianus zelf. Uiteindelijk werd ook deze gedachte verdreven door de visie dat er 3 personen waren die allen gelijkwaardig God zijn.

Al deze gegevens bieden de gelovige uiteindelijk een enorme ruimte op praktisch gebied. De onkwetsbare Jezus is een optie, al vind ik persoonlijk de kwetsbare menselijke Jezus een veel mooier en krachtiger beeld.
Laatst gewijzigd door Mart op 08 sep 2019, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Wees realistisch

Nic
Berichten: 435
Lid geworden op: 21 aug 2019, 09:44
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Nic »

Ik denk dat de bijbelschrijvers willen zeggen dat Jezus na zijn dood niet anders is dan voor zijn dood. Dit wordt verteld in het laten zien van zijn wonden aan Thomas, maar m.i. ook naar de verwijzing naar het lam dat geslacht is in Openbaring.
Als lam kan en mag hij de zegels openen.
Dat een kwetsbare op de troon wordt gezet, is natuurlijk een uitspraak waar best veel geloof bij komt kijken.
(Wij willen liever een sterke onkwetsbare Koning die de tegenstanders (de ongelovigen?) een lesje gaat leren. Of dat zo bijbels is vraag ik me sterk af)
We zijn slechts wetenschappers... :geek:

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

Mart schreef:
08 sep 2019, 12:51
Al deze gegevens bieden de gelovige uiteindelijk een enorme ruimte op praktisch gebied. De onkwetsbare Jezus is een optie, al vind ik persoonlijk de kwetsbare menselijke Jezus een veel mooier en krachtiger beeld.
Dank je Mart, het lijkt wel een complete lezing.
Het is alsof je al die info zo uit je mouw schudt.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Inktvlam
Berichten: 1508
Lid geworden op: 07 jan 2014, 20:16
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Inktvlam »

Messenger schreef:Er zijn christenen die geloven in de kwetsbaarheid van Jezus Christus. Hij werd namelijk gekruisigd en vond de dood.
Maar christenen geloven ook dat Jezus Christus een paar dagen later is opgestaan, en zelfs vandaag de dag nog leeft.
Als de dood geen vat op je heeft en je niet kunt sterven, ben je volgens mij onkwetsbaar.

Onkwetsbaarheid past ook beter bij een ander kenmerk : almacht.
Want van almacht is geen sprake bij kwetsbaarheid.
Om het goed te kunnen doorgronden moet je begrijpen dat de mens bestaat uit: lichaam, ziel en geest. Dat is ook op Jezus van toepassing. Alleen het materiële lichaam is sterfelijk, niet de ziel en niet de geest. Bij Jezus is alleen zijn lichaam en ziel menselijk, maar zijn geest is de Godheid zelf in al zijn volheid (zie Kolossenzen 2:9 en 1:19). Vandaar ook de benamingen Gods Zoon en Mensenzoon. Dus alleen zijn materiële lichaam is aan het kruis gestorven.
Wij mensen bezitten ook een goddelijke geest ofwel de godsvonk, een kleine weergave van God in onszelf, maar bij Jezus is die geest God in al zijn volheid.

Messenger schreef:Daarnaast zie ik, naast almacht en onkwetsbaarheid, ook het kenmerk volmaaktheid.
Een God die gekwetst kan worden en daardoor niet almachtig is, kan ik niet associëren met volmaaktheid.
Volmaaktheid zie ik wel weer bij een onkwetsbare en almachtige God.

Ik ben geen christen, maar ik begrijp wel dat er christenen zijn die gekwetst worden bij kritiek of bespotting op Jezus Christus. Zij identificeren zichzelf dan met een kwetsbare God en worden daardoor ook zelf gekwetst.

Maar alles verandert indien je als christen gelooft in de onkwetsbare God, waar zelfs de dood geen vat op heeft. Een onkwetsbare God die almachtig is (doden opwekken bijvoorbeeld), waarvan je als christen kunt stellen dat deze volmaakt is.
Wat zijn macht betreft is God niet kwetsbaar. Maar hij kan wel gekwetst worden in de liefde, de liefde tussen Schepper en schepsel. De hoofdsleutel is en heet de liefde, d.w.z. de ware zuivere liefde van ons hart tot de Schepper, zoals zijn oneindige liefde bij voorkeur naar ons uitgaat. Dat is de eigenlijke sleutel van Petrus. Daarom vroeg Jezus Petrus op het laatst nog driemaal of Petrus hem liefhad.
VS vreest tekort aan hamburgers.

BdO
Berichten: 7697
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door BdO »

Wat een buitengewoon breed en tegelijkertijd compacte bijdrage. Lang geleden dat ik zo'n fijn post"je" heb gelezen hier.

Mart schreef:
08 sep 2019, 12:51
Over wie Jezus was, daar kan men vele kanten uit en dat biedt in de praktijk enorme voordelen. Het Christendom van Paulus had aanvaringen met groepen andersdenkende Christenen en het latere proto-orthodoxe Christendom had ook nog veel concurrentie van andere soorten Christendommen, zoals het adoptionistische christendom, de ebionieten, het Arianisme, Docetisme, Gnosticisme, Marcionisme, Montanisme, etc. Al deze Christendommen hadden een ander beeld van Jezus. Sommigen zagen Jezus niet als goddelijk, anderen geloofden dat Jezus geen connectie had met de Bijbelgod van de T'NaCH, weer anderen geloofden dat Jezus goddelijk werd na de opstanding; enkelen dachten dat Jezus reeds goddelijk was na z'n doop, sommigen beschouwden hem dezelfde God als de Vader (de Vader leed aan het kruis), anderen vonden dat Jezus een andere God was dan de Vader (de Vader was een demiurg) en weer anderen dachten dat Jezus niet leed aan het kruis, maar dat het alleen maar zo leek;
Nou ja, dit maakt onderdeel uit van een voorstelling van zaken waarin de stoffelijke wereld als geheel slechts schijn is, en daarmee de kruisdood dus ook. Uitsluitend het geestelijk is reëel in deze visie. Ik vind dat wel wat hebben, deze visie. Zowel rationeel meer elegant als troostvoller.
Mart schreef:
08 sep 2019, 12:51
enkelen dachten dat Jezus stierf, maar dat de Christus overleefde en opsteeg naar de hemel; enkelen dachten dat Jezus' dood helemaal niets met verlossing te maken had, etc., ...

Over de oorspronkelijke Jezus valt weinig met zekerheid te zeggen en dat geeft de gelovige vele praktische manieren om tegen Jezus aan te zien. Vanaf Paulus tot in de vierde eeuw werd daar heftig over gedebatteerd. Arius dacht bijv. dat Jezus God was -- de zoon & tegelijkertijd God. Maar hij vroeg zich af: indien de Zoon & de Vader hun macht delen, hoe kunnen ze dan beiden tegelijk almachtig zijn? Er kan er maar 1 almachtig zijn. En dus vermoedde Arius dat de Vader pas Vader werd na het krijgen van de Zoon. Voorafgaand aan het bestaan van Jezus was de Vader gewoon God. Ik vermoed dat bijv. Piebe hier meer naar toe neigt. De bisschop van Alexandrie, genaamd Alexander, was het hier echter niet mee eens. Jezus - zo meende hij - heeft altijd bestaan, is altijd de Zoon geweest & de Vader is altijd de Vader geweest. Beiden moesten als gelijkwaardig worden beschouwd. In 325 kwamen bisschoppen uit de gehele orthodoxe Christelijke wereld bijeen en besloten dat Alexander de correcte zienswijze had die gevolgd moest worden: Jezus was de enige Zoon van God, Jezus was God uit God & licht uit licht, de ware God uit de ware God, gegenereerd & niet gemaakt, en heeft dezelfde essentie als de Vader. In de boeken en brieven van het Nieuwe Testament zijn de sporen van andere Christendommen nog te vinden.

Het evangelie van Markus, het eerst geschreven evangelie, laat de lezer weten dat Jezus de zoon van God is, maar de personages binnen het evangelie weten dat nog niet. Zijn familie neemt hem in hoofdstuk 3 weinig serieus & lijken te denken dat hij vreemd is; zijn plaatsgenoten kunnen niet begrijpen hoe deze Jezus zulk gedachtengoed heeft: 'Is dat niet de timmerman? Zijn familie woont gewoon hier', de schriftgeleerden denken dat hij bezeten is; zelfs zijn discipelen kennen hem niet echt & in hoofdstuk 6 vertelt de evangelist ons dat ze het niet begrepen, terwijl Jezus in hoofdstuk 8 vraagt 'begrijpen jullie het nog steeds niet?'. De eerste 8 hoofdstukken weet eigenlijk niemand Jezus echt te duiden. Uiteindelijk - in hoofdstuk 8 - zegt Petrus dat Jezus de messias is, maar zelfs daarna blijkt Petrus niet op de hoogte te zijn van de lijdende messias. Markus' evangelie vertelt hoe Jezus de messias is door te lijden en te sterven. Maar dat is nog mijlenver verwijderd van de debatten over het Arianisme. Als Jezus vraagt wie Hij is, reageert niemand: 'sommigen zeggen dat Je dezelfde substantie bent als God de Vader, terwijl anderen vermoeden dat de Zoon en de Vader een andere essentie hebben'. Dat is namelijk de kwestie niet in Markus' evangelie. Zijn Christologie is een geheel andere.

In Handelingen 13:33 zegt Paulus over Jezus, nadat Jezus is opgestaan uit de dood: 'Jij bent Mijn Zoon, vandaag heb Ik Je gegenereerd', verwijzend naar de tweede psalm. 'Vandaag' is hier de dag van de herrijzenis. Door Jezus uit de dood te laten herrijzen heeft Jezus het zoonschap gekregen. Of zoals Petrus zegt in Handelingen 2:36: 'dat God Hem tot een Heer & Christus gemaakt/geconstrueerd/geproduceerd (ἐποίησεν) heeft'. Volgers van Jezus dachten al vroeg dat Jezus bij de opstanding het zoonschap gekregen had, wat bekend staat onder de noemer Adoptionisme.

Integenstelling tot Handelingen 13:33, zegt het evangelie van Lukas datzelfde reeds bij Jezus' doop, als Hij uit het water komt en de hemel zich opent, de geest van God neerdaalt op Jezus & een stem uit de hemel zegt: 'Jij bent mijn zoon, vandaag heb ik je gegenereerd'. Hier is het tijdens de doop dat Jezus het zoonschap ontvangt.

In Mattheus & Lukas is Jezus geboren uit een maagd die wordt overschaduwd door de Heilige Geest waardoor Jezus het zoonschap al tijdens zijn geboorte krijgt. God is letterlijk Jezus' Vader vanaf de geboorte. In het evangelie van Mattheus & Lukas is er echter geen reden aan te nemen dat Jezus bestond voor zijn geboorte. Er is nog geen incarnatie, geen vleeswording.

In Johannes bestond Jezus al voordat Hij werd geboren: het woord was God & was God. Het woord werd vlees & leefde onder ons. En reeds voor Abraham was, bestond Jezus (Joh. 8:57).

Indien Jezus God was, op welke wijze was Hij dan God? Is Jezus God volgens de canon? Ja. Was de Vader God volgens de canon? Ja. Maar hoe kan dat zonder te spreken over polytheisme? Er waren mensen die daarom dachten dat Jezus volledig God was en slechts een mens leek. God kan immers niet echt een mens zijn, zoals een mens geen steen is; dat zijn verschillende zaken -- zo dacht men. Zo ontstond het Docetisme: Jezus leek op een mens, maar was in werkelijkheid volledig God. Maar deze gedachte werd verdrongen. Hoe kon Jezus werkelijk doodgaan voor de zonden van de mensheid indien Hij essentieel de onkwetsbare God was? Hoe kon hij werkelijk lijden en Zijn bloed geven indien Hij niet daadwerkelijk een kwetsbaar mens was?

Anderen begonnen te vermoeden dat Jezus zowel mens als God was: er was eens een zeer rechtvaardig individu genaamd Jezus - zo stelde men - en op een gegeven moment nam God zijn lichaam over door als Christus in hem neer te dalen. En toen Jezus stierf, ging de Christus naar de hemel. Zo ontstond het Seperatisme: Jezus & de Christus zijn gescheiden. Maar ook deze zienswijze werd verdrongen. Indien Jezus niet volledig mens was & indien Jezus niet volledig God was, heb je uiteindelijk te maken met 2 personen.

Anderen begonnen te opperen dat God zou bestaan op 3 manieren: Vader, Zoon & Geest. Dat was het modalisme: dezelfde God bestaat in 3 modes. Ook deze zienswijze werd een tijdlang door vrijwel iedereen omhelst als de correcte zienswijze -- door bijna alle bisschoppen en vooral die van Rome. Maar eveneens deze gedachte werd verdrongen. Naar wie bidt Jezus immers indien Hij naar de Vader bidt? Als je vader van een zoon bent, dan kun je niet de zoon zijn waarvan je de vader bent. Ze moeten logischerwijs verschillen.

Het was binnen de context van het debat rond het modalisme, dat Tertullianus de term trinitas 'drie-eenheid' introduceerde in de Westerse Kerk: drie verschillende personen die allen God zijn. Arius vertegenwoordigde deze gedachte, maar vermoedde dat de Zoon & Heilige Geest ondergeschikt waren aan de Vader en dit was eveneens de zienswijze van Tertullianus zelf. Uiteindelijk werd ook deze gedachte verdreven door de visie dat er 3 personen waren die allen gelijkwaardig God zijn.

Al deze gegevens bieden de gelovige uiteindelijk een enorme ruimte op praktisch gebied. De onkwetsbare Jezus is een optie, al vind ik persoonlijk de kwetsbare menselijke Jezus een veel mooier en krachtiger beeld.
Zoals ik het geleerd heb is het geen tegenstelling. In zijn mens-zijn is Jezus kwetsbaar, in zijn God-zijn niet. Problematisch is wel dat zowel zijn mens-zijn als God-zijn ondeelbaar is. Daardoor verklaart het bijvoorbeeld niet hoe God aan een kruis kan sterven, wat ontegenzeggelijk het geval zou zijn als Jezus aan het kruis zou sterven in deze voorstelling van zaken. Onwillekeurig ben je geneigd om Jezus' God-zijn tussen kruisdood en opstanding als tijdelijk gedelegeerd te zien aan Vader en Geest, maar de triniteitsleer zoals ik die geleerd heb leerde dat zeker niet.
Is deze 'golf' het 2e beest dat de macht van het 1e verkreeg? Is Jerusalem de vrouw die het berijdt?

peda
Berichten: 10361
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door peda »

In mijn optiek is de Goddelijke Natuur niet aan het Kruis gestorven. Dat was het verschil in visie tussen mij en Piebe. Piebe, die niet geloofde in de Triniteit, zag de Wereld 3 dagen quasi God-loos, de periode tussen de Kruisdood en Opstanding. Dit had te maken met zijn visie op God en het eeuwige verbond gesloten met Israel, wat hier off-topic is. Ik vergelijk het verder met de menselijke ziel, die als geestelijke "' component "' ook niet sterft wanneer het stoffelijk lichaam ophoudt te bestaan ( visie conform Inktvlam ). De menselijke natuur van Jezus was puur mens, maar wel volledig vrij van zonde. De H Geest als vader enerzijds en anderzijds moeder Maria volgens de RK leer "" onbevlekt ontvangen"' . Bijzonder. Hoe J C na zijn Hemelvaart vanaf de Olijfberg er in de Hemel "'uitziet"' ( Verheerlijkt Lichaam bijvoorbeeld ) daarover is het N T ook uiterst spaarzaam met info verstrekking ( Stefanus ).
Laatst gewijzigd door peda op 09 sep 2019, 10:21, 3 keer totaal gewijzigd.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

Inktvlam schreef:
08 sep 2019, 21:23
Om het goed te kunnen doorgronden moet je begrijpen dat de mens bestaat uit: lichaam, ziel en geest. Dat is ook op Jezus van toepassing. Alleen het materiële lichaam is sterfelijk, niet de ziel en niet de geest. Bij Jezus is alleen zijn lichaam en ziel menselijk, maar zijn geest is de Godheid zelf in al zijn volheid (zie Kolossenzen 2:9 en 1:19). Vandaar ook de benamingen Gods Zoon en Mensenzoon. Dus alleen zijn materiële lichaam is aan het kruis gestorven.
Wij mensen bezitten ook een goddelijke geest ofwel de godsvonk, een kleine weergave van God in onszelf, maar bij Jezus is die geest God in al zijn volheid.
Ik denk dat bij een persoon als Jezus sprake was van volledig bewust-zijn. In tegenstelling tot de meeste mensen herinnerde Jezus zich volledig Wie en Wat hij was. Zoals wij het leven empirisch ervaren, dus blanco en zonder herinnering aan onze eigen Godheid, zo herinnerde Jezus zich dat wél. Daardoor heeft hij mogelijk ook wonderlijke dingen kunnen verrichten omdat hij zich volledig bewust was van zijn mogelijkheden.

De meesten van ons beseffen niet dat we een 'deel' van God's wezen zijn. De meesten zien zichzelf als 'schepsel', door God geschapen en buiten God's lichaam bestaand.
Inktvlam schreef: Wat zijn macht betreft is God niet kwetsbaar. Maar hij kan wel gekwetst worden in de liefde, de liefde tussen Schepper en schepsel.
Ik zie het als de liefde tussen God en Zijn/Haar niet-bewuste 'delen'. In de liefde kan God niet gekwetst zijn, al was het alleen maar van de wetenschap dat Zijn/Haar delen simpel 'vergeten' zijn dat zij een Godsvonk zijn. Daardoor is het mogelijk dat zij geen liefde scheppen maar angst, ook vanwege de vrije wil.

God echter weet wél dat al Zijn/Haar delen Godsvonken en liefde zijn, en zal alleen al daarom vasthouden aan de waarheid van al die Godsdelen, die deel uitmaken van God's wezen. Wij mogen vergeten zijn allemaal God en daarmee liefde te zijn, God weet dat wél.

En dat wij 'vergeten' Wie/Wat wij zijn, is simpelweg noodzakelijk om dit leven als een nieuw en onbekend avontuur/ontdekkingsreis te kunnen ervaren.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

BdO schreef:
08 sep 2019, 21:44
Zoals ik het geleerd heb is het geen tegenstelling. In zijn mens-zijn is Jezus kwetsbaar, in zijn God-zijn niet. Problematisch is wel dat zowel zijn mens-zijn als God-zijn ondeelbaar is. Daardoor verklaart het bijvoorbeeld niet hoe God aan een kruis kan sterven, wat ontegenzeggelijk het geval zou zijn als Jezus aan het kruis zou sterven in deze voorstelling van zaken. Onwillekeurig ben je geneigd om Jezus' God-zijn tussen kruisdood en opstanding als tijdelijk gedelegeerd te zien aan Vader en Geest, maar de triniteitsleer zoals ik die geleerd heb leerde dat zeker niet.
Elke Godsvonk (Jezus dus ook) bestaat uit lichaam, geest en ziel.

Het lichaam kan beschadigd raken en moet je zien als een voertuig/instrument/omhulsel.
Soms is reparatie nodig en soms moet het worden afgeschreven.

Dat neemt niet weg dat het lichaam opnieuw zou kunnen ontstaan omdat de blauwdruk niet noodzakelijkerwijs wordt vernietigd. Met nieuwe bouwstenen zou het mogelijk moeten zijn het lichaam te reproduceren. Voor een almachtige God is dat een koud kunstje.

Een letterlijk openen van de graven, zoals wel wordt geloofd (en inspiratie is voor zombiefilms), is niet nodig. Waarom werken met (half)vergane lijken als je ze compleet nieuw kunt maken? Alsof je de ene DAF inruilt voor een nieuwe DAF (of een wat luxere uitvoering).
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

BdO
Berichten: 7697
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door BdO »

Messenger schreef:
09 sep 2019, 09:57
BdO schreef:
08 sep 2019, 21:44
Zoals ik het geleerd heb is het geen tegenstelling. In zijn mens-zijn is Jezus kwetsbaar, in zijn God-zijn niet. Problematisch is wel dat zowel zijn mens-zijn als God-zijn ondeelbaar is. Daardoor verklaart het bijvoorbeeld niet hoe God aan een kruis kan sterven, wat ontegenzeggelijk het geval zou zijn als Jezus aan het kruis zou sterven in deze voorstelling van zaken. Onwillekeurig ben je geneigd om Jezus' God-zijn tussen kruisdood en opstanding als tijdelijk gedelegeerd te zien aan Vader en Geest, maar de triniteitsleer zoals ik die geleerd heb leerde dat zeker niet.
Elke Godsvonk (Jezus dus ook) bestaat uit lichaam, geest en ziel.
Bestaan God de Vader en de Heilige Geest dan ook uit alledrie?
Messenger schreef:
09 sep 2019, 09:57
Het lichaam kan beschadigd raken en moet je zien als een voertuig/instrument/omhulsel.
Soms is reparatie nodig en soms moet het worden afgeschreven.

Dat neemt niet weg dat het lichaam opnieuw zou kunnen ontstaan omdat de blauwdruk niet noodzakelijkerwijs wordt vernietigd. Met nieuwe bouwstenen zou het mogelijk moeten zijn het lichaam te reproduceren. Voor een almachtige God is dat een koud kunstje.

Een letterlijk openen van de graven, zoals wel wordt geloofd (en inspiratie is voor zombiefilms), is niet nodig. Waarom werken met (half)vergane lijken als je ze compleet nieuw kunt maken? Alsof je de ene DAF inruilt voor een nieuwe DAF (of een wat luxere uitvoering).
Is deze 'golf' het 2e beest dat de macht van het 1e verkreeg? Is Jerusalem de vrouw die het berijdt?

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

BdO schreef:
09 sep 2019, 10:02
Messenger schreef:
09 sep 2019, 09:57
Elke Godsvonk (Jezus dus ook) bestaat uit lichaam, geest en ziel.
Bestaan God de Vader en de Heilige Geest dan ook uit alledrie?
Ik geloof niet in de trant van God de Vader en de Heilige Geest.

De volledig bewuste, alwetende Godsdelen, hebben mogelijk ook fysieke vormen. Maar ik weet dat niet, het zijn denk ik meer fysieke vormen die anders zijn dan van levende wezens met een cyclus van conceptie tot aan sterven. Ik heb geen inzichten hieromtrent en dat maakt het ingewikkeld om jouw vraag te beantwoorden, vandaar dat deze reactie ook op zich liet wachten.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

BdO
Berichten: 7697
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door BdO »

Messenger schreef:
10 sep 2019, 10:59
BdO schreef:
09 sep 2019, 10:02
Messenger schreef:
09 sep 2019, 09:57
Elke Godsvonk (Jezus dus ook) bestaat uit lichaam, geest en ziel.
Bestaan God de Vader en de Heilige Geest dan ook uit alledrie?
Ik geloof niet in de trant van God de Vader en de Heilige Geest.

De volledig bewuste, alwetende Godsdelen, hebben mogelijk ook fysieke vormen. Maar ik weet dat niet, het zijn denk ik meer fysieke vormen die anders zijn dan van levende wezens met een cyclus van conceptie tot aan sterven. Ik heb geen inzichten hieromtrent en dat maakt het ingewikkeld om jouw vraag te beantwoorden, vandaar dat deze reactie ook op zich liet wachten.
O.k., dank je. Wat is precies een Godsvonk?
Is deze 'golf' het 2e beest dat de macht van het 1e verkreeg? Is Jerusalem de vrouw die het berijdt?

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

BdO schreef:
10 sep 2019, 21:29
Messenger schreef:
10 sep 2019, 10:59
BdO schreef:
09 sep 2019, 10:02
Messenger schreef:
09 sep 2019, 09:57
Elke Godsvonk (Jezus dus ook) bestaat uit lichaam, geest en ziel.
Bestaan God de Vader en de Heilige Geest dan ook uit alledrie?
Ik geloof niet in de trant van God de Vader en de Heilige Geest.

De volledig bewuste, alwetende Godsdelen, hebben mogelijk ook fysieke vormen. Maar ik weet dat niet, het zijn denk ik meer fysieke vormen die anders zijn dan van levende wezens met een cyclus van conceptie tot aan sterven. Ik heb geen inzichten hieromtrent en dat maakt het ingewikkeld om jouw vraag te beantwoorden, vandaar dat deze reactie ook op zich liet wachten.
O.k., dank je. Wat is precies een Godsvonk?
Een fractie van de oorspronkelijke Ene ziel. Een deel van God. (Kijk naar een glazen hologram dat uiteenvalt).
Met dezelfde kenmerken van de oorspronkelijke Ene ziel.
Kenmerken als: Liefde, almacht, volmaakt, alwetend, alziend, onkwetsbaar, alomtegenwoordig, zonder enige behoefte (slechts het verlangen zich empirisch te ervaren).
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Inktvlam
Berichten: 1508
Lid geworden op: 07 jan 2014, 20:16
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Inktvlam »

VS vreest tekort aan hamburgers.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

Ik heb andere beschrijvingen van ziel en geest.

De ziel zie ik als de architect/vormgever van het leven. De ziel omvat alles-dat-is in alle tijd.
De ziel dus als de Alfa en de Omega.

De geest zie ik als empirisch uitvoerder, het ego, het verstand.

Het lichaam is het instrument, voertuig, omhulsel.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17024
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Zolderworm »

Messenger schreef:
08 sep 2019, 10:30
Er zijn christenen die geloven in de kwetsbaarheid van Jezus Christus. Hij werd namelijk gekruisigd en vond de dood.
Maar christenen geloven ook dat Jezus Christus een paar dagen later is opgestaan, en zelfs vandaag de dag nog leeft.
Als de dood geen vat op je heeft en je niet kunt sterven, ben je volgens mij onkwetsbaar.

Onkwetsbaarheid past ook beter bij een ander kenmerk : almacht.
Want van almacht is geen sprake bij kwetsbaarheid.

Daarnaast zie ik, naast almacht en onkwetsbaarheid, ook het kenmerk volmaaktheid.
Een God die gekwetst kan worden en daardoor niet almachtig is, kan ik niet associëren met volmaaktheid.
Volmaaktheid zie ik wel weer bij een onkwetsbare en almachtige God.

Ik ben geen christen, maar ik begrijp wel dat er christenen zijn die gekwetst worden bij kritiek of bespotting op Jezus Christus. Zij identificeren zichzelf dan met een kwetsbare God en worden daardoor ook zelf gekwetst.

Maar alles verandert indien je als christen gelooft in de onkwetsbare God, waar zelfs de dood geen vat op heeft. Een onkwetsbare God die almachtig is (doden opwekken bijvoorbeeld), waarvan je als christen kunt stellen dat deze volmaakt is.

Kijk, en als je dan jezelf als christen identificeert met een God zoals ik beschrijf in de laatste alinea, dan zie je jezelf als christen ook als onkwetsbaar. Zeker omdat kritiek en bespotting jou als christen dan ook niet kunnen beroeren.

Van plaatsvervangend gekwetst voelen is dan geen sprake meer.
Jezus is Jezus, en niet God. Hij wordt beschouwd als een bemiddelaar tussen God en de mens, en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht om dit te kunnen zijn. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Only dead fish go with the flow

peda
Berichten: 10361
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door peda »

Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54

Jezus, God en mens en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jouw zin aangepast aan orthodoxe opvatting. De Vernedering ( ondergaan van de Kruisdood ) is inderdaad een essentie in de christelijke Godsleer.
Het Heilsdoel ( Verzoening ) lag daaraan ten grondslag.
Filippenzen 2 vers 5-8.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17024
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Zolderworm »

peda schreef:
11 sep 2019, 13:18
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54

Jezus, God en mens en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jouw zin aangepast aan orthodoxe opvatting. De Vernedering ( ondergaan van de Kruisdood ) is inderdaad een essentie in de christelijke Godsleer.
Het Heilsdoel ( Verzoening ) lag daaraan ten grondslag.
Filippenzen 2 vers 5-8.
Nou ja, persoonlijk zie ik Jezus Christus als een geestelijke werkzaamheid, die ons helpt te transformeren. De vraag of Jezus ooit echt stoffelijk bestaan heeft is daarbij niet van belang. Het maakt me echt niets uit. De opstanding staat bij mij voor de transformatie.
Only dead fish go with the flow

peda
Berichten: 10361
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door peda »

Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 16:39
peda schreef:
11 sep 2019, 13:18
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54

Jezus, God en mens en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jouw zin aangepast aan orthodoxe opvatting. De Vernedering ( ondergaan van de Kruisdood ) is inderdaad een essentie in de christelijke Godsleer.
Het Heilsdoel ( Verzoening ) lag daaraan ten grondslag.
Filippenzen 2 vers 5-8.
Nou ja, persoonlijk zie ik Jezus Christus als een geestelijke werkzaamheid, die ons helpt te transformeren. De vraag of Jezus ooit echt stoffelijk bestaan heeft is daarbij niet van belang. Het maakt me echt niets uit. De opstanding staat bij mij voor de transformatie.
Dat begrijp ik, maar er zijn ook andere visies over Jezus Christus en zijn betekenis die belicht mogen worden. Wat iemand daar mee doet, is uiteraard eigen invulling. De Opstanding staat voor de "" overwinning over de dood "".

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17024
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Zolderworm »

peda schreef:
11 sep 2019, 16:48
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 16:39
peda schreef:
11 sep 2019, 13:18
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54

Jezus, God en mens en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jouw zin aangepast aan orthodoxe opvatting. De Vernedering ( ondergaan van de Kruisdood ) is inderdaad een essentie in de christelijke Godsleer.
Het Heilsdoel ( Verzoening ) lag daaraan ten grondslag.
Filippenzen 2 vers 5-8.
Nou ja, persoonlijk zie ik Jezus Christus als een geestelijke werkzaamheid, die ons helpt te transformeren. De vraag of Jezus ooit echt stoffelijk bestaan heeft is daarbij niet van belang. Het maakt me echt niets uit. De opstanding staat bij mij voor de transformatie.
Dat begrijp ik, maar er zijn ook andere visies over Jezus Christus en zijn betekenis die belicht mogen worden. Wat iemand daar mee doet, is uiteraard eigen invulling. De Opstanding staat voor de "" overwinning over de dood "".
Ik heb toch niet gezegd dat die niet belicht zouden mogen worden...
Only dead fish go with the flow

peda
Berichten: 10361
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door peda »

Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 16:50
peda schreef:
11 sep 2019, 16:48
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 16:39
peda schreef:
11 sep 2019, 13:18
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54

Jezus, God en mens en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jouw zin aangepast aan orthodoxe opvatting. De Vernedering ( ondergaan van de Kruisdood ) is inderdaad een essentie in de christelijke Godsleer.
Het Heilsdoel ( Verzoening ) lag daaraan ten grondslag.
Filippenzen 2 vers 5-8.
Nou ja, persoonlijk zie ik Jezus Christus als een geestelijke werkzaamheid, die ons helpt te transformeren. De vraag of Jezus ooit echt stoffelijk bestaan heeft is daarbij niet van belang. Het maakt me echt niets uit. De opstanding staat bij mij voor de transformatie.
Dat begrijp ik, maar er zijn ook andere visies over Jezus Christus en zijn betekenis die belicht mogen worden. Wat iemand daar mee doet, is uiteraard eigen invulling. De Opstanding staat voor de "" overwinning over de dood "".
Ik heb toch niet gezegd dat die niet belicht zouden mogen worden...
Punt voor jou :!:

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54
Jezus is Jezus, en niet God.
Wij zijn allen God. God ervaart zich empirisch via ons.
Zolderworm schreef: Hij wordt beschouwd als een bemiddelaar tussen God en de mens, en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht om dit te kunnen zijn. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jezus was in zijn tijd een lichtend voorbeeld, zoals bijvoorbeeld Mahatma Gandhi was in de 20e eeuw.

Jezus liet zien dat hij meer was dan slechts een schepsel. Hij demonstreerde zijn sterven en een opstanding uit de dood. Hij riep de mensen op met "Ik ben de Waarheid en het Leven, Volg Mij."
Daarmee nodigde hij de mensen uit hem na te doen, want ook de andere mensen zijn deel van God.
"Volg Mij" interpreteer ik als "Doe Mij na." Jezus had het besef dat als mensen niet in hun eigen Goddelijkheid geloofden, dat ze dan beter in Hem konden geloven."

Als Goddelijke wezens hebben wij ook onze almacht opzij geschoven.
Wij zijn 'vergeten' Wat Wij zijn: échte liefde, almachtig, alwetend, alziend, onkwetsbaar, alomtegenwoordig, volmaakt, zonder enige behoefte.

Dat 'vergeten' was nodig om ons verlangen na te streven, ons leven in de fysieke realiteit empirisch te ervaren. Verlaten wij deze fysieke realiteit, dan 'herinneren' wij opnieuw Wie en Wat we zijn: God.
Vervolgens herscheppen wij onszelf.

Jezus was een meester die ons probeerde te herinneren aan onze Goddelijkheid.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Messenger »

Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 16:39
Nou ja, persoonlijk zie ik Jezus Christus als een geestelijke werkzaamheid, die ons helpt te transformeren.
Dat zie ik dus ook zo.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17024
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door Zolderworm »

Messenger schreef:
14 sep 2019, 10:29
Zolderworm schreef:
11 sep 2019, 10:54
Jezus is Jezus, en niet God.
Wij zijn allen God. God ervaart zich empirisch via ons.
Maar andersom niet, omdat bewustwordingsbeperkingen ons het gezicht op God ontnemen. Dit omdat wij slechts in eenzaamheid de weg kunnen gaan die wij moeten gaan.
Zolderworm schreef: Hij wordt beschouwd als een bemiddelaar tussen God en de mens, en hem worden dus eigenschappen van beiden toegedicht om dit te kunnen zijn. Dus zowel de menselijke kwetsbaarheid als de goddelijke almacht. Blijkbaar heeft hij zijn almacht tijdelijk opzij geschoven om een bepaalde taak te verrichten.
Jezus was in zijn tijd een lichtend voorbeeld, zoals bijvoorbeeld Mahatma Gandhi was in de 20e eeuw.

Jezus liet zien dat hij meer was dan slechts een schepsel. Hij demonstreerde zijn sterven en een opstanding uit de dood. Hij riep de mensen op met "Ik ben de Waarheid en het Leven, Volg Mij."
Daarmee nodigde hij de mensen uit hem na te doen, want ook de andere mensen zijn deel van God.
"Volg Mij" interpreteer ik als "Doe Mij na." Jezus had het besef dat als mensen niet in hun eigen Goddelijkheid geloofden, dat ze dan beter in Hem konden geloven."
Aangezien het evangelieverhaal minimaal veertig jaar na de dood van Jezus voor het eerst werd opgeschreven, is het hoogst twijfelachtig dat dat wat daarin gebeurde en wat door Jezus werd gezegd, ook daadwerkelijk gebeurd en gezegd is. De kans dat dit alles door de evangelie-schrijver is verzonnen, misschien op basis van gehoorde verhalen, is aanzienlijk groot. Tegen die tijd was Jezus al opgeblazen tot een persoon van mythische proporties en werden hem allerlei handelingen (en vermogens) toegedicht die hij hoogstwaarschijnlijk nooit heeft verricht.
Dat wil zeggen: mocht hij überhaupt ooit echt bestaan hebben, en niet voor honderd procent een mythische figuur zijn, want dat is steeds meer im Frage.
Als Goddelijke wezens hebben wij ook onze almacht opzij geschoven.
Wij zijn 'vergeten' Wat Wij zijn: échte liefde, almachtig, alwetend, alziend, onkwetsbaar, alomtegenwoordig, volmaakt, zonder enige behoefte.
Misschien een beetje flauw. Maar ik ben gewoon geboren en opgegroeid in deze wereld en kan me niet herinneren ooit mijn almacht opzij te hebben geschoven. Volgens mij was er in mijn leven ook nooit een moment dat ik vergat dat ik échte liefde, alwetend, alziend enzovoort was. De vraag is dus: wanneer is dat precies gebeurd? Hoe stel je je dat voor?
Wel zou je, theoretische beschouwd, kunnen spreken van een gang van involutie-evolutie, zoals de theosofen doen. En dat wij nu in het stadium van mens-zijn verkeren, met (onder meer) als doel om, in eenzaamheid en in een staat van beperkingen, een bepaalde ontwikkeling door te maken.
Dat 'vergeten' was nodig om ons verlangen na te streven, ons leven in de fysieke realiteit empirisch te ervaren. Verlaten wij deze fysieke realiteit, dan 'herinneren' wij opnieuw Wie en Wat we zijn: God.
Als wij de fysieke realiteit verlaten, dan komen wij, volgens mij, in de astraal-mentale wereld. Daarin herinneren we vooralsnog niets anders dan ons stoffelijke leven, maar hebben we wel een iets bredere blik op de werkelijkheid. Maar die is nog steeds erg beperkt. Met God heeft dit alles niets van doen, denk ik.
Vervolgens herscheppen wij onszelf.
Volgens mij herscheppen de meeste mensen zichzelf niet na de dood, maar wachten hun volgende incarnatie af. Voor een transformatie is veel meer nodig dan enkel deze materiële wereld te verlaten.
Jezus was een meester die ons probeerde te herinneren aan onze Goddelijkheid.
Ik denk dat hij in de eerste plaats een mythe is.
Only dead fish go with the flow

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27921
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: De onkwetsbare Jezus Christus

Bericht door callista »

Er is meer sprake van een nog latere datering van de evangeliën dan 40 jaar.
Dat lijkt mij veel te kort...…

http://earlychristianwritings.com/
Marcus was het oudste zo wordt algemeen aangenomen....toen was er ook nog geen sprake van dat Jezus God zou zijn....
Een leeg graf was alles wat daar beschreven wordt.
De laatste verzen zijn later toegevoegd..Marcus 16-9:20

Paulus wist niets van de evangeliën...ze waren er nog niet....
Ook wist Paulus niets te vertellen over de kruisdood, Golgotha, Maria en de maagdelijke geboorte etc...

Ik ben van mening dat Jezus een literaire constructie is, opgebouwd vanuit teksten uit het OT....met een andere christelijke invulling

Plaats reactie