Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Wil je een nieuw topic starten, dan kun je hier een topicstart als voorstel indienen.

Moderatie: het moderatieteam
hopper
Berichten: 3094
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door hopper »

Alpha is net zoals jij, Mart. Die gaat ook niet het gesprek aan.

Verder lijkt het me dat ik als niet gelovend mens niet de bijbel hoef te verdedigen. Ik vergeef ook niemand.
De zon en de maan gaan onder. Maar ze zijn niet weg.

Gebruikersavatar
Mart
Berichten: 3997
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Mart »

hopper schreef:
17 mar 2020, 10:08
Alpha is net zoals jij, Mart. Die gaat ook niet het gesprek aan.
Weer zo'n ad-hominem om zelf een antwoord uit de weg te gaan. Je schreef:
hopper schreef:
16 mar 2020, 14:05
Alpha schreef:
16 mar 2020, 13:13
Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief.
Lief hebben als gebod? Het moet niet gekker worden.
Zeg dat tegen Jezus en Johannes, aangezien er duidelijk staat Ἐντολὴν (ἐντολή), wat ''bevel'', ''order'' of ''gebod'' betekent. ''Een nieuw gebod geef ik jullie: heb elkaar lief.'' Dat je daar om lacht, is jouw zaak.
hopper schreef:
17 mar 2020, 09:47
De bedoeling van dit forum is een gesprek, Mart.
Exact. Je lacht om Alpha die Jezus citeert uit de bijbel en hebt blijkbaar geen antwoord (klik). Nogmaals:
Hopper schreef:Wie zichzelf wegschenkt, daar blijft 'niets' van over.
Wie schenkt wie weg? Ben je met z'n tweeën?
Ik vergeef ook niemand.
Moet je zelf weten.
Wees realistisch

Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Peter79 »

Alpha schreef:
16 mar 2020, 12:49
Mijn mening is gebaseerd op de bijbel, niet op ontelbare veronderstellingen.

Ik ben hier geen mensen tegengekomen, die serieus over de Bijbel willen discussiëren, op een enkeling na.
Helaas is de oppositie hier tegen de Bijbel en dat maakt iedere oprechte discussie onmogelijk.
Als je serieus over de Bijbel wil discussieren, moet je accepteren dat er een gelijk speelveld is. Als jij iets over de Bijbel te zeggen hebt, mag een ander dat ook. Vaak blijkt dat ieder zijn eigen veronderstellingen heeft. Door te praten over de Bijbel kan je daar achter komen.
Ook onder gelovigen is er grote verdeeldheid, vandaar dat duizenden religies zich "christelijk" noemen.
Hoeveel kerken heeft Jezus gesticht?

De verdeeldheid is ontstaan door het afwijken van het door Jezus gebrachte geloof.
(2 Timotheüs 4:3, 4; 1Timotheüs 4:1-5 ).
Ook in de verslagen van de apostelen zijn vele voorbeelden te vinden, van mensen die andere dingen wilden, dan de Bijbelse leer..
Klopt. Jezus stelt dan ook de vraag: wat ziet u de splinter in het oog van uw naaste, maar de balk in uw eigen ogen ziet u niet? En Paulus zegt: wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valle. Veel verdeeldheid is er doordat christenen met oprechte bedoelingen hun medechristenen de les willen lezen. Een begin om weer één te zijn in Christus is om elkaar te aanvaarden in het geloof.
In het jaar 150 stelde de "bisschop" van Carthago religieuze titels in, dat Jezus uitdrukkelijk had verboden. (Mt 23:6-12).
Veel christenen leven niet naar de letter, maar naar de Geest van het evangelie. Want ook in Efeze 4:11 en 12 worden allerlei titels genoemd: En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (vertaling HSV). Deze titels duiden verschillende functies aan die gezamenlijk als doel hebben om de gemeente te bouwen. Dat is wat anders dan persoonsverheerlijking. Ook de apostel Johannes spreekt in 1Johannes 2 de vaders aan. Het is niet zozeer de titel die verboden wordt, als wel dat sommigen zichzelf verhogen; dat men zich gezag wil verwerven door een titel aan te nemen. Het is niet verboden om mensen die in de gemeente een bepaalde taak vervullen aan te duiden met een titel. Ook het gezag dat bij een titel hoort, is geen probleem: oudsten worden aangewezen en krijgen een bepaald gezag, maar worden op grond daarvan ook zwaarder geoordeeld.
Vervolgens waren er "kerkvaders" die onderdelen van de Bijbel afwezen en leringen introduceerden die niet uit de Bijbel afkomstig waren, maar uit de Griekse filosofie.
Er is vanuit het nu gemakkelijk te oordelen over de geschiedenis. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de herkomst van bepaalde ideeën. Ook vele stromingen die zich distantieren van de Griekse en Romeinse invloeden, blijken zelf best wel gnostisch te zijn, een stroming waartegen diverse schrijvers van het NT zich uitspraken.

Een voorbeeld van Jos Strengholt:
Gisteravond gaf ik les over Irenaeus (afbeelding) en diens boek ‘Over de apostolische prediking’. Irenaeus (ca. 130-202 na Chr.) had in zijn tijd vooral te kampen met gnostische stromingen binnen de kerk. Dat waren verleidelijk vormen van contextualisatie. "De leer van de kerk en de Griekse filosofie moesten toch best samen kunnen gaan?"

Die gnosten leerden dat zij de ware boodschap van Jezus beter begrepen dan de orthodoxe leiders van de kerk. Dat ze het zuivere evangelie hadden, terwijl de kerk daarmee had zitten ‘rommelen’. Irenaeus stelt daartegenover dat hij en zijn medebisschoppen door hun voorgangers waren aangesteld, en dat die weer door hun voorgangers waren aangesteld, en die door Jezus zelf. Als dus ergens de ware boodschap bewaard is, dan wel in de gemeenschap van die orthodoxe bisschoppen. Irenaeus zelf had Polycarpus gekend, en die had de Apostel Johannes nog gekend.

Hoe ‘gnostisch’ zijn veel evangelischen? Rare vraag natuurlijk, want ik kom geen evangelischen tegen die menen dat Jezus geen echt lichaam had, dat hij niet echt doodging, dat hij niet echt fysiek uit de dood opstond, of dat de Vader van Jezus Christus een ander was dan de ‘slechte’ Schepper-god JHWH. Dat was wat de ‘christelijke’ gnostiek leerde die Irenaeus moest bestrijden.

Maar toch, die gnostische tendens om los van de kerk, los van alle traditie, te menen dat we anno 2010 de bijbel opnieuw moeten en kunnen lezen alsof de kerk van de tijd na het schrijven van het Nieuwe Testament belangrijke kwesties helemaal verkeerd heeft begrepen, en dat wij, vanuit onze torentjes 2000 jaar later, het allemaal veel beter door hebben, dat kom je links en rechts tegen.

Ik noem maar wat zaken: Een eschatologie (bedelingenleer) die in de vroege kerk nog niet was ‘ontdekt’ in de bijbel. De ontkenning van drie-eenheid. Een enorme theologie rond de terugkeer van Israel en de ‘eeuwige’ landbelofte. De theologie van de Doop in de Heilige Geest. En je kunt er vast nog wel een paar aan toevoegen. O ja, de Jong-en-Vrij ketterij van die rare Prince met zijn health en wealth ketterij – God wil dat alle mensen gezond en rijk zijn. Jaja.

http://strengholt.blogspot.com/2010/10/ ... -niet.html
Toen Constantijn de grote zijn algemene kerk van Rome stichtte was de afwijking compleet.
Zo werd Saturnaliën omgedoopt in Kerstmis en was ineens Jezus in december geboren.
Gevolg was dat in de loop der tijden schisma op schisma ontstond en op een gegeven moment waren er meerdere "plaatsvervangers van Christus".
De verdeeldheid werd steeds groter en ontstond de hervorming, door Luther ingesteld.
Maar daarna werd de verdeeldheid steeds groter en ontstonden er steeds meer hervormde en gereformeerde kerken.
Elk hierarchisch kerkmodel heeft dat probleem. De RKK nam het model aan van het Romeinse rijk, de Reformatie brak er onvoldoende mee. Dat kon toen ook niet, want veel mensen waren niet geletterd. Ze waren afhankelijk van mensen die gestudeerd hadden. Dus bleef er iets over van gestudeerden versus leken. Tegenwoordig is dat wel anders. Toch zijn er nog steeds kerkelijke organisaties waar de top bepaalt wat de gelovigen zouden moeten geloven, de informatievoorziening bepalen en waar mensen die het daarmee niet eens zijn streng worden uitgestoten. Terwijl het evangelie zo positief is: uw zonen en dochters zullen profeteren; de Geest daalt neer op alle vlees, etc.
Sommige kerkleiders "regeerden" met ijzeren hand, zoals Johannes Calvijn.
Calvijn was verantwoordelijk voor de terechtstelling van Michael Servet, op 27 oktober 1553 in het Zwitserse Genève, op de brandstapel.
Dat wordt vaak gezegd. Maar Calvijn was niet eens burger van Genève, laat staan dat hij in het stadsbestuur zat. Calvijn kreeg het ook niet voor elkaar om de gruwelijke dood op de brandstapel om te zetten in de (relatief) pijnloze onthoofding.
https://www.challies.com/articles/the-servetus-problem/
Servet bewees aan de hand van de bijbel dat de drie-eenheidsleer niet klopte.
Nee, Servet was het simpelweg oneens met de drie-eenheid. Bewijzen dat het woord drie-eenheid niet in de Bijbel voorkomt, bewijst niet dat drie-eenheid een onjuist dogma is. Hij wilde simpelweg niet weten van formuleringen die niet in de Bijbel staan en verwierp alles wat met en na Constatijn gekomen was. Daarin lijkt hij wel op de evangelischen waar Jos Strengholt het over had.
Calvijn liet Servet in de gevangenis een wrede behandeling ondergaan.
Dat heb ik nog niet eerder gelezen. Maar Calvijn was niet eens burger van Genève, laat staan dat hij in het stadsbestuur zat. Calvijn kreeg het ook niet voor elkaar om de gruwelijke dood op de brandstapel om te zetten in de (relatief) pijnloze onthoofding. Dat hij dan wel een extra wrede behandeling in de gevangenis zou willen, vind ik in dat licht niet erg geloofwaardig.
https://www.challies.com/articles/the-servetus-problem/
Toch verklaarde Servet zich tijdens de terechtzitting in zijn debat met Calvijn bereid zijn zienswijze te veranderen als zijn tegenstander Bijbelse argumenten kon aanvoeren om hem te overtuigen.
Calvijn bleek daartoe niet in staat.
Als je uitgangspunten verschillen, kom je niet tot overeenstemming. Het woord drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar of je het daarom ook niet mag gebruiken om een bijbelse leer samen te vatten, daarover kan je van mening verschillen.
The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. (Karl Popper)

Alpha
Berichten: 4861
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Alpha »

Storm schreef:
16 mar 2020, 17:24
hopper schreef:
16 mar 2020, 14:05
Alpha schreef:
16 mar 2020, 13:13


Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief.
Lief hebben als gebod? Het moet niet gekker worden.
:lol: :lol:

Het verhaal gaat dat Mozes samen met Aaron als woordvoerder in opdracht van God het volk Israël uit de slavernij bevrijden. Dat verhaal zul je wel kennen.Volgens de Bijbel zelf kreeg Mozes de Tien Geboden van God, (vaak wordt het ook de tien woorden genoemd) op twee stenen tafelen (platen), nadat hij in opdracht van God de berg Horeb was opgeklommen. Het volk was af en toe een zootje ongeregeld en dat gesjouw door de woestijn maakte het niet beter. Dus er kwam wat structuur en woorden waarvan ik een aantal best wil onderschrijven. Niet uit plicht, niet in gebiedende zin maar gewoon omdat het heerlijk is om lief te hebben, heel egoïstisch; het voelt goed. :flower1:
De geboden die God aan Israël gaf, waren een onderdeel van het verbond dat zij met God hadden gesloten..
Waren ze gehoorzaam, dan ging het met hen goed en hadden ze een prettig leven zonder al te veel problemen.
Het Bijbelse verslag is m.i. duidelijk.
Je kan daar van leren en je voordeel mee doen.

Je ziet dan ook dat wanneer, ook nu, mensen de Bijbelse raad aan hun laars lappen er allerlei problemen ontstaan.
Ook gaat men zich dan vaak agressief en egoïstisch gedragen.
Dat is dagelijks in het nieuws te volgen.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Messenger »

Alpha schreef:
18 mar 2020, 10:56
Storm schreef:
16 mar 2020, 17:24
hopper schreef:
16 mar 2020, 14:05
Alpha schreef:
16 mar 2020, 13:13


Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief.
Lief hebben als gebod? Het moet niet gekker worden.
:lol: :lol:

Het verhaal gaat dat Mozes samen met Aaron als woordvoerder in opdracht van God het volk Israël uit de slavernij bevrijden. Dat verhaal zul je wel kennen.Volgens de Bijbel zelf kreeg Mozes de Tien Geboden van God, (vaak wordt het ook de tien woorden genoemd) op twee stenen tafelen (platen), nadat hij in opdracht van God de berg Horeb was opgeklommen. Het volk was af en toe een zootje ongeregeld en dat gesjouw door de woestijn maakte het niet beter. Dus er kwam wat structuur en woorden waarvan ik een aantal best wil onderschrijven. Niet uit plicht, niet in gebiedende zin maar gewoon omdat het heerlijk is om lief te hebben, heel egoïstisch; het voelt goed. :flower1:
De geboden die God aan Israël gaf, waren een onderdeel van het verbond dat zij met God hadden gesloten..
Waren ze gehoorzaam, dan ging het met hen goed en hadden ze een prettig leven zonder al te veel problemen.
Het Bijbelse verslag is m.i. duidelijk.
Je kan daar van leren en je voordeel mee doen.

Je ziet dan ook dat wanneer, ook nu, mensen de Bijbelse raad aan hun laars lappen er allerlei problemen ontstaan.
Ook gaat men zich dan vaak agressief en egoïstisch gedragen.
Dat is dagelijks in het nieuws te volgen.
Met slechts de Gulden Regel kan de wereld er fraaier uit zien. Daar is geen bijbel per se voor nodig.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Alpha
Berichten: 4861
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Alpha »

Peter79 schreef:
17 mar 2020, 22:04
Alpha schreef:
16 mar 2020, 12:49
Mijn mening is gebaseerd op de bijbel, niet op ontelbare veronderstellingen.

Ik ben hier geen mensen tegengekomen, die serieus over de Bijbel willen discussiëren, op een enkeling na.
Helaas is de oppositie hier tegen de Bijbel en dat maakt iedere oprechte discussie onmogelijk.
Als je serieus over de Bijbel wil discussieren, moet je accepteren dat er een gelijk speelveld is. Als jij iets over de Bijbel te zeggen hebt, mag een ander dat ook. Vaak blijkt dat ieder zijn eigen veronderstellingen heeft. Door te praten over de Bijbel kan je daar achter komen.
Bedankt voor je reactie.

#1. Zoals ik al schreef is mijn mening is gebaseerd op de Bijbel, niet op ontelbare veronderstellingen.
Doordat de oppositie hier tegen de Bijbel is, is helaas een gelijk speelveld niet mogelijk.

#2. Zou het citeren van de Bijbelse leer niet positief bedoeld kunnen zijn en niet als het “de les lezen” kunnen worden opgevat?

#3. De “bisschop” van Carthago stelde verheffende religieuze titels in, om zich boven de gelovige te stellen.
Functionele titels hebben de bedoeling om gelovigen te ondersteunen.
Het is het verschil tussen herders en heersers.

Personen die naar de Bijbelse geest willen leven, hebben onderscheidingsvermogen en laten zich graag door de Bijbel onderwijzen.
En inderdaad, degenen die Bijbels gezien gezag krijgen, worden daarover geoordeeld.

#4. Er zijn inderdaad vele verslagen bewaard gebleven over “de Kerkvaders”, een m.i. on-Bijbelse titel, die later aan de geschiedenis is toegevoegd.
Het woord kerk is een foute vertaling van “ekklesia”, wat gewoon gemeente betekent.
Nu is de betekenis van kerk niet meer een groep gelovigen, maar een gebouw.

Verder spreek je de veronderstelling uit dat Jezus fysiek zou zijn opgestaan.
Je geeft daarmee te kennen dat je de functie van het loskoopoffer niet goed begrijpt.
Jezus offerde zijn aardse lichaam en leven op, om het verloren gegane volmaakte leven van Adam te compenseren. Daardoor werd het oorspronkelijke voornemen van JHWH met de mens weer mogelijk.

Wanneer je de evangelieverslagen nauwkeurig leest, dan valt je op, dat niemand Jezus fysiek herkende! Wel aan zijn manier van redeneren. O.a. Luk 24:31,32.
Jezus kwam een gesloten kamer binnen en verdween daar later ook weer uit.
Hij had een geestelijk lichaam gekregen en kon, net als engelen, zich een letterlijk fysiek lichaam aanmeten. Zij dronken, aten en sliepen bij mensen.

Maar ja, inzien wat en waarom iets gebeurd is lastig als je geen geestelijk inzicht hebt.
Het is dan moeilijk om te onderscheiden wat letterlijk en wat figuurlijk is bedoeld.

Jezus kende geen triniteitsleer, die is pas rond 325 door Constantijn ingesteld, in een poging om het gekissebis te stoppen. Constantijn had geen notie waarover het ging.

#5. De algemene kerk van Rome nam klakkeloos de Griekse filosofie over en zo kwam heidense feesten en gebruiken het geloof binnen. Die gebruiken zijn uiteindelijk uit het oude Babylon afkomstig, Nimrod was gekant tegen JHWH.

Johannes Calvijn (Jean Cauvin) was een fervent aanhanger van de triniteitsleer.
Michaël Servet (Miguel Serveto) toonde aan de hand van de Bijbel aan, dat dat niet juist was.
Calvijn bleef tot zijn dood in 1564 zijn versie van hervorming in Genève toepassen en het Calvinisme werd stevig gegrondvest.

Wie was Servet?
Hij werd omstreeks 1511 in Tudela in Spanje geboren. Hij studeerde medicijnen in Parijs en praktiseerde later in verschillende grote steden van Frankrijk. Hij is wereldvermaard wegens zijn bijdrage tot de ontdekking van de longenbloedsomloop.
Toch was hij gedwongen gedurende een groot deel van zijn leven als volwassene het bestaan van een vluchteling te leiden en had hij zelfs zijn naam veranderd. Op 13 augustus 1553 onderbrak hij zijn reis naar Italië in Genève in Zwitserland.
Hij werd herkend, gearresteerd en stond op 14 augustus op instigatie van de protestantse hervormer Johannes Calvijn terecht op beschuldiging van ketterij.
De uitslag? Schuldig! Het vonnis? De doodstraf!
Zo kwam het dat hij op 27 oktober 1553 in een buitenwijk van Genève op de brandstapel stierf. Hij werd terechtgesteld als ketter omdat hij de leerstelling van „de allerheiligste Drie-eenheid” van de orthodoxe christenheid verwierp.

#6. Wat is de drie-eenheid?

„HET DOGMA VAN DE DRIEËENHEID.
De Drieëenheid is de term die wordt gebruikt ter aanduiding van de centrale leerstelling van de christelijke religie — de waarheid dat er in de eenheid van de Godheid Drie Personen zijn, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, welke Drie Personen waarlijk onderscheiden van elkaar zijn. Om het met de woorden van de Athanasiaanse Geloofsbelijdenis te zeggen: ’de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God, en toch zijn er niet drie Goden, maar één God.’” — The Catholic Encyclopedia (New York; 1912), Deel XV, blz. 47.

Zo is de Vader God en de Zoon God en de Heilige Geest God, en toch zijn er niet drie Goden, maar één God.
De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of geboren.
De Zoon is door niemand gemaakt of geschapen maar geboren.
De Heilige Geest, niet gemaakt of geschapen of geboren, gaat van de Vader en de Zoon uit.
En in deze Drieëenheid is niet eerder of later, niet groter of kleiner, maar alle drie personen zijn met elkander van gelijke eeuwigheid en elkander gelijk, zodat in alles, gelijk boven reeds gezegd is, de Eenheid in de Drieëenheid en de Drieëenheid in Eenheid te eren is.
Wie derhalve behouden wil worden, moet aldus over de Drieëenheid denken.”
— De Athanasiaanse Geloofsbelijdenis, aangehaald in De belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk (’s-Gravenhage; 1957).

Het was voor Servet heel eenvoudig om deze leerstelling aan de hand van de Bijbel te weerleggen.
Mag een kerk andersdenkenden in naam van God vermoorden?

Alpha
Berichten: 4861
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Alpha »

Messenger schreef:
18 mar 2020, 11:13
Alpha schreef:
18 mar 2020, 10:56
Storm schreef:
16 mar 2020, 17:24
hopper schreef:
16 mar 2020, 14:05
Alpha schreef:
16 mar 2020, 13:13


Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief.
Lief hebben als gebod? Het moet niet gekker worden.
:lol: :lol:

Het verhaal gaat dat Mozes samen met Aaron als woordvoerder in opdracht van God het volk Israël uit de slavernij bevrijden. Dat verhaal zul je wel kennen.Volgens de Bijbel zelf kreeg Mozes de Tien Geboden van God, (vaak wordt het ook de tien woorden genoemd) op twee stenen tafelen (platen), nadat hij in opdracht van God de berg Horeb was opgeklommen. Het volk was af en toe een zootje ongeregeld en dat gesjouw door de woestijn maakte het niet beter. Dus er kwam wat structuur en woorden waarvan ik een aantal best wil onderschrijven. Niet uit plicht, niet in gebiedende zin maar gewoon omdat het heerlijk is om lief te hebben, heel egoïstisch; het voelt goed. :flower1:
De geboden die God aan Israël gaf, waren een onderdeel van het verbond dat zij met God hadden gesloten..
Waren ze gehoorzaam, dan ging het met hen goed en hadden ze een prettig leven zonder al te veel problemen.
Het Bijbelse verslag is m.i. duidelijk.
Je kan daar van leren en je voordeel mee doen.

Je ziet dan ook dat wanneer, ook nu, mensen de Bijbelse raad aan hun laars lappen er allerlei problemen ontstaan.
Ook gaat men zich dan vaak agressief en egoïstisch gedragen.
Dat is dagelijks in het nieuws te volgen.
Met slechts de Gulden Regel kan de wereld er fraaier uit zien. Daar is geen bijbel per se voor nodig.
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Messenger »

Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Messenger schreef:
18 mar 2020, 11:13
Met slechts de Gulden Regel kan de wereld er fraaier uit zien. Daar is geen bijbel per se voor nodig.
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mooi dat het ook in de bijbel staat. Het lijkt me een mooi advies waarbij elk ander gebod overbodig is.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

hopper
Berichten: 3094
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door hopper »

Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mt 7 is volstrekt in tegenspraak met de gulden regel.
Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
De gulden regel veronderstelt een ander.


Het "oordeelt niet" gaat over de maat nemen. Als er geen maat meer genomen wordt dan is 'de ander' er niet meer.
De zon en de maan gaan onder. Maar ze zijn niet weg.

hopper
Berichten: 3094
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door hopper »

http://goden.egypte-alles-over.nl/Maat.html

Overigens was Jezus niet de eerste die het over maät had.
Het begrip Maät stond voor het principe van de gestructureerde wereld, voor orde en harmonie, voor ethische waarden en rechtvaardigheid, voor cultuur en scheppingskracht.
Maät was daardoor de tegenpool van alles wat ongeordend en wild, vernielend en onrechtvaardig, maar wel machtig was.
De mensen nemen elkander de 'maat' en zo schept het 'ik' het 'jij'. Het ongeordende, het vernielende, het onrechtvaardige.
De zon en de maan gaan onder. Maar ze zijn niet weg.

hopper
Berichten: 3094
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door hopper »

Maät kende ook de weegschaal van het oordeel. Vandaar dat ze met een veer wordt afgebeeld.
De zon en de maan gaan onder. Maar ze zijn niet weg.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Messenger »

Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 16984
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Zolderworm »

Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Ik denk niet dat het je gaat lukken. Volgens mij moet je maar afwachten hoe je reïncarneert. Het gaat erom wat de Heren van het Lot voor jou het beste achten.
Only dead fish go with the flow

peda
Berichten: 10214
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door peda »

Inderdaad wanneer je in het huidige leven reeds je levenslot in het komende leven zou kunnen bepalen, waren er niet zo ontzettend velen die op miserabele wijze door een leven moesten trekken. ik wist dan wel hoe mijn volgend leven gestalte zou krijgen.

hopper
Berichten: 3094
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door hopper »

Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Willen = wensen, dat bewijst je reactie wel. Kijk uit met wat je wenst. Misschien kom je terug als een oude man van 87 die nog een leven voor zich heeft. Ben je dan even mooi klaar!
De zon en de maan gaan onder. Maar ze zijn niet weg.

peda
Berichten: 10214
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door peda »

Ook al zou je na dit leven opnieuw een zielsverhuizing ondergaan, dan herinnert niemand zich het voorafgaande leven. Behalve de Boeddha die het gegeven was ( volgens het verhaal ) zijn ontelbare voorlevens voorafgaande aan de Nirwana-status op het netvlies te krijgen. Hij is dan ook de eenzame uitzondering. Als je je toch niets meer kan herinneren is het oude, eerdere leven ook gewoon dood.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 16984
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Zolderworm »

peda schreef:
18 mar 2020, 18:27
Ook al zou je na dit leven opnieuw een zielsverhuizing ondergaan, dan herinnert niemand zich het voorafgaande leven. Behalve de Boeddha die het gegeven was ( volgens het verhaal ) zijn ontelbare voorlevens voorafgaande aan de Nirwana-status op het netvlies te krijgen. Hij is dan ook de eenzame uitzondering. Als je je toch niets meer kan herinneren is het oude, eerdere leven ook gewoon dood.
Ik weet nog goed dat ik in het noorden van Engeland woonde, dicht bij de kust.
Only dead fish go with the flow

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Messenger »

Zolderworm schreef:
18 mar 2020, 16:30
Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Ik denk niet dat het je gaat lukken. Volgens mij moet je maar afwachten hoe je reïncarneert. Het gaat erom wat de Heren van het Lot voor jou het beste achten.
Als ziel/Godsvonk ontwerp je de nieuwe incarnatie. Volgens mij kan gekozen worden voor een creatie van een reeds ontwikkeld wezen, waarbij voortplanting door ouders, embryo en foetusfase, peuter, kleuter, tiener-fases worden overgeslagen. Ik denk echt dat dit mogelijk is op andere planeten in het universum. Als ziel/Godsvonk heb je de kenmerken van God en ben je mede-schepper.
peda schreef:
18 mar 2020, 16:49
Inderdaad wanneer je in het huidige leven reeds je levenslot in het komende leven zou kunnen bepalen, waren er niet zo ontzettend velen die op miserabele wijze door een leven moesten trekken. ik wist dan wel hoe mijn volgend leven gestalte zou krijgen.
Ik denk dat dit huidige leven, met empirische (blanco qua voorkennis) ervaring in alle fases van dit leven van enorme waarde is op zielsniveau. Lichaam en geest zien dat niet altijd.
hopper schreef:
18 mar 2020, 17:12
Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Willen = wensen, dat bewijst je reactie wel. Kijk uit met wat je wenst. Misschien kom je terug als een oude man van 87 die nog een leven voor zich heeft. Ben je dan even mooi klaar!
Met eigenschappen als almacht, volmaaktheid kun je de creatie ontwerpen die je als ziel kiest.
peda schreef:
18 mar 2020, 18:27
Ook al zou je na dit leven opnieuw een zielsverhuizing ondergaan, dan herinnert niemand zich het voorafgaande leven. Behalve de Boeddha die het gegeven was ( volgens het verhaal ) zijn ontelbare voorlevens voorafgaande aan de Nirwana-status op het netvlies te krijgen. Hij is dan ook de eenzame uitzondering. Als je je toch niets meer kan herinneren is het oude, eerdere leven ook gewoon dood.
Ik weet niet waarom je denkt dat je niets meer herinnert. Het is niet slechts de Boeddha gegeven, ik denk dat het ons allen gegeven is.
De ziel verliest de ervaringen van de levens niet. De geesten van een ziel zullen elkaar allemaal tegen komen. Net als de geesten van de andere zielen elkaar (weer) tegen komen.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Messenger »

Zolderworm schreef:
18 mar 2020, 18:57
peda schreef:
18 mar 2020, 18:27
Ook al zou je na dit leven opnieuw een zielsverhuizing ondergaan, dan herinnert niemand zich het voorafgaande leven. Behalve de Boeddha die het gegeven was ( volgens het verhaal ) zijn ontelbare voorlevens voorafgaande aan de Nirwana-status op het netvlies te krijgen. Hij is dan ook de eenzame uitzondering. Als je je toch niets meer kan herinneren is het oude, eerdere leven ook gewoon dood.
Ik weet nog goed dat ik in het noorden van Engeland woonde, dicht bij de kust.
Kun je daar nog meer van herinneren?
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 1765
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Petra »

Messenger schreef:
19 mar 2020, 00:32
Zolderworm schreef:
18 mar 2020, 16:30
Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Ik denk niet dat het je gaat lukken. Volgens mij moet je maar afwachten hoe je reïncarneert. Het gaat erom wat de Heren van het Lot voor jou het beste achten.
Als ziel/Godsvonk ontwerp je de nieuwe incarnatie. Volgens mij kan gekozen worden voor een creatie van een reeds ontwikkeld wezen, waarbij voortplanting door ouders, embryo en foetusfase, peuter, kleuter, tiener-fases worden overgeslagen. Ik denk echt dat dit mogelijk is op andere planeten in het universum. Als ziel/Godsvonk heb je de kenmerken van God en ben je mede-schepper.
Mijn gedachte.. niet geschoten is altijd mis. Dus gewoon doen al dat wensen! :flower1:

Ik ben er heilig van overtuigd dat ik met mijn echtgenoot 'een ritje in de achtbaan' maak. Sterker nog.. dat wij al eonen lang in verschillende levens en hoedanigheden mekaar altijd gevonden hebben en altijd zullen vinden.

Meestal gelooft ie me, ....soms niet. ;) :roll: :lol:
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Messenger »

Petra schreef:
19 mar 2020, 05:21
Messenger schreef:
19 mar 2020, 00:32
Zolderworm schreef:
18 mar 2020, 16:30
Messenger schreef:
18 mar 2020, 15:48
Mocht ik de pijp uitgaan, wil ik mezelf herscheppen in een mannelijk lichaam dat de biologische leeftijd van 25 jaar heeft en qua uiterlijk voldoet aan mijn wensen, op een planeet waar iedereen zichzelf kant-en-klaar schept en waar de spiritualiteit op hoog ontwikkeld niveau is. En de kennis die ik na het sterven op Aarde heb minimaal meeneem naar dat volgende leven.
Ik denk niet dat het je gaat lukken. Volgens mij moet je maar afwachten hoe je reïncarneert. Het gaat erom wat de Heren van het Lot voor jou het beste achten.
Als ziel/Godsvonk ontwerp je de nieuwe incarnatie. Volgens mij kan gekozen worden voor een creatie van een reeds ontwikkeld wezen, waarbij voortplanting door ouders, embryo en foetusfase, peuter, kleuter, tiener-fases worden overgeslagen. Ik denk echt dat dit mogelijk is op andere planeten in het universum. Als ziel/Godsvonk heb je de kenmerken van God en ben je mede-schepper.
Mijn gedachte.. niet geschoten is altijd mis. Dus gewoon doen al dat wensen! :flower1:

Ik ben er heilig van overtuigd dat ik met mijn echtgenoot 'een ritje in de achtbaan' maak. Sterker nog.. dat wij al eonen lang in verschillende levens en hoedanigheden mekaar altijd gevonden hebben en altijd zullen vinden.

Meestal gelooft ie me, ....soms niet. ;) :roll: :lol:
Met gedachte, woord en daad creëer je jouw eigen realiteit. Hetgeen wat je kiest, de voorstelling die je jezelf maakt, wordt manifest (en uitvergroot).
Jij bent ervan overtuigd (heilig zelfs) dat je jouw echtgenoot elke keer terug vindt in elk leven. Als zielsmaatjes dus!

Dat gevoel zielsmaatjes te zijn heb ik met name met mijn beste vriend.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 1765
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Petra »

Messenger schreef:
20 mar 2020, 00:54
Dat gevoel zielsmaatjes te zijn heb ik met name met mijn beste vriend.
Nice!
https://youtu.be/jjwG4rknlxw
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas

Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Peter79 »

Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:41
Bedankt voor je reactie.

#1. Zoals ik al schreef is mijn mening is gebaseerd op de Bijbel, niet op ontelbare veronderstellingen.
Doordat de oppositie hier tegen de Bijbel is, is helaas een gelijk speelveld niet mogelijk.
Mensen kunnen hoog of laag springen, maar de Bijbel verandert daar niet door. De oppositie die je ervaart, is niet tegen de Bijbel als boek gericht, maar tegen bepaalde veronderstellingen over dat boek, bijvoorbeeld dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord zou zijn.
#2. Zou het citeren van de Bijbelse leer niet positief bedoeld kunnen zijn en niet als het “de les lezen” kunnen worden opgevat?
Ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, maar een zinnetje als dit: "Je geeft daarmee te kennen dat je de functie van het loskoopoffer niet goed begrijpt" komt erg belerend over. Natuurlijk krijg je daar oppositie tegen. Ik denk dat jij het niet goed begrijpt en als jij Gods gezag voor jouw mening claimen, zou ik dat ook nog godslasterlijk vinden.
#3. De “bisschop” van Carthago stelde verheffende religieuze titels in, om zich boven de gelovige te stellen.
Functionele titels hebben de bedoeling om gelovigen te ondersteunen.
Het is het verschil tussen herders en heersers.
Een bisschop, "episcopos" is letterlijk opziener, een woord dat gewoon in het Nieuwe Testament staat. Het gaat dan ook niet over het instellen van titels, maar over het wijzigen van machtsverhoudingen, waarbij de macht in een bepaalde top werd geconcentreerd. Er ontstond een hierarchie van gewone gelovigen en een groep mensen die over die gelovigen heersten. De opziener stond niet meer tussen de andere oudsten in, maar stond daarboven. Dit vond volgens deze link inderdaad in de 2e eeuw plaats, in overeenstemming met het jaar 150 dat je noemde.
Personen die naar de Bijbelse geest willen leven, hebben onderscheidingsvermogen en laten zich graag door de Bijbel onderwijzen.
En inderdaad, degenen die Bijbels gezien gezag krijgen, worden daarover geoordeeld.

#4. Er zijn inderdaad vele verslagen bewaard gebleven over “de Kerkvaders”, een m.i. on-Bijbelse titel, die later aan de geschiedenis is toegevoegd.
Het woord kerk is een foute vertaling van “ekklesia”, wat gewoon gemeente betekent.
Kerk is een vrij letterlijke overzetting van kuriake, dat "van de heer" betekent. Jezus is heer van de kerk, er is geen enkel bezwaar om kuriake te gebruiken.
Nu is de betekenis van kerk niet meer een groep gelovigen, maar een gebouw.
Een gebouw van levende stenen; en omdat gelovigen vaak in een gebouw of zaal samenkomen, kan de naam kerk overgaan op het gebouw.
Verder spreek je de veronderstelling uit dat Jezus fysiek zou zijn opgestaan.
Je geeft daarmee te kennen dat je de functie van het loskoopoffer niet goed begrijpt.
Jezus offerde zijn aardse lichaam en leven op, om het verloren gegane volmaakte leven van Adam te compenseren. Daardoor werd het oorspronkelijke voornemen van JHWH met de mens weer mogelijk.
God schiep ons als mensen van vlees en bloed; het is niet de zonde van de wereld dat deze wereld stoffelijk is en dat mensen uit vlees en bloed bestaan. Alles van deze wereld is goed en niets daarvan is verwerpelijk als het onder dankzegging wordt aanvaard. Er is geen sprake van dat God het geschapene slecht vindt. Toen Hij het schiep, zag Hij dat het goed was; goed tot zeer goed.

De belofte voor de nieuwe aarde komt in dezelfde termen. Ook daar zullen vruchtbomen zijn aan waterstromen. Het volmaakte leven bestaat er niet in dat we onstoffelijk zullen zijn, maar dat we in nauwe relatie met de Heer leven. De oorpronkelijke zonde is dat de mens niet tevreden was met zijn stoffelijke bestaan en veel religies leren dat de mens verlost moet worden van zijn lichaam om tot een goddelijke staat verheven te worden. Jezus leert daarentegen dat we opnieuw geboren moeten worden, na een valse start in de zonde, moeten we het leven opnieuw leven, als nieuwe mensen.

Als Jezus' offer beschrijft als loskoopoffer, dan moet je weten dat de mens gebonden is. Zoals Paulus het zei: als ik het goede wens te doen, maar het niet doe, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Goddank, door Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht, niet om meer in de zonde te wandelen, maar in de nieuwe staat van het leven, namelijk geleid door de Geest, in nauwe relatie met de Heer.
Wanneer je de evangelieverslagen nauwkeurig leest, dan valt je op, dat niemand Jezus fysiek herkende! Wel aan zijn manier van redeneren. O.a. Luk 24:31,32.
Jezus kwam een gesloten kamer binnen en verdween daar later ook weer uit.
Hij had een geestelijk lichaam gekregen en kon, net als engelen, zich een letterlijk fysiek lichaam aanmeten. Zij dronken, aten en sliepen bij mensen
.
Zoals ik al zei, is de schepping niet fout. Het opgestane lichaam van Jezus is een verheerlijkt lichaam. Het graf was leeg, de windsels lagen er nog als een cocon in de vorm van het lichaam. Thomas mocht de gaten in de handen voelen. De Bijbel kent niet een strikte scheiding tussen het lagere lichaam en de hogere geest. Er is verlossing voor de hele mens, geest en lichaam tezamen. Vaak gaan de genezingswonderen van Jezus gepaard met vergeving van zonde: het lijden van de mens is allereerst een gevolg van de zonde en die oorzaak moet worden weggenomen om ook tot lichamelijke genezing te komen.
Maar ja, inzien wat en waarom iets gebeurd is lastig als je geen geestelijk inzicht hebt.
Het is dan moeilijk om te onderscheiden wat letterlijk en wat figuurlijk is bedoeld.
Het zijn dit soort oprispingen van jou, Alpha, waardoor je oppositie krijgt. Jouw bescheidenheid kan hier volgens mij niet anders opgevat worden dan hoogmoed - arrogantie. Je komt op me over als iemand die met zijn verstand zijn gevoelens onderdrukt - de Griekse scheiding tussen de hogere geest en het lagere lichaam.
Jezus kende geen triniteitsleer, die is pas rond 325 door Constantijn ingesteld, in een poging om het gekissebis te stoppen. Constantijn had geen notie waarover het ging.

#5. De algemene kerk van Rome nam klakkeloos de Griekse filosofie over en zo kwam heidense feesten en gebruiken het geloof binnen. Die gebruiken zijn uiteindelijk uit het oude Babylon afkomstig, Nimrod was gekant tegen JHWH.
Ik raad het af om klakkeloos verzinsels over te nemen en om zonder kennis van zaken te oordelen over de historie.
Johannes Calvijn (Jean Cauvin) was een fervent aanhanger van de triniteitsleer.
Michaël Servet (Miguel Serveto) toonde aan de hand van de Bijbel aan, dat dat niet juist was.
Calvijn bleef tot zijn dood in 1564 zijn versie van hervorming in Genève toepassen en het Calvinisme werd stevig gegrondvest.

Wie was Servet?
Hij werd omstreeks 1511 in Tudela in Spanje geboren. Hij studeerde medicijnen in Parijs en praktiseerde later in verschillende grote steden van Frankrijk. Hij is wereldvermaard wegens zijn bijdrage tot de ontdekking van de longenbloedsomloop.
Toch was hij gedwongen gedurende een groot deel van zijn leven als volwassene het bestaan van een vluchteling te leiden en had hij zelfs zijn naam veranderd. Op 13 augustus 1553 onderbrak hij zijn reis naar Italië in Genève in Zwitserland.
Hij werd herkend, gearresteerd en stond op 14 augustus op instigatie van de protestantse hervormer Johannes Calvijn terecht op beschuldiging van ketterij.
De uitslag? Schuldig! Het vonnis? De doodstraf!
Zo kwam het dat hij op 27 oktober 1553 in een buitenwijk van Genève op de brandstapel stierf. Hij werd terechtgesteld als ketter omdat hij de leerstelling van „de allerheiligste Drie-eenheid” van de orthodoxe christenheid verwierp.
Je kan de triniteit aanhangen en toch geweld verwerpen. Daarom is jouw hele argument van Calvijn en Servet een drogreden; een soort van op de persoon spelen om jouw punt te maken.
#6. Wat is de drie-eenheid?

„HET DOGMA VAN DE DRIEËENHEID.
[...]
— De Athanasiaanse Geloofsbelijdenis, aangehaald in De belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk (’s-Gravenhage; 1957).

Het was voor Servet heel eenvoudig om deze leerstelling aan de hand van de Bijbel te weerleggen.
Mag een kerk andersdenkenden in naam van God vermoorden?
Nee, dat mocht het stadsbestuur van Genève niet. Maar men kende toen nog geen onderscheid tussen kerk en staat. Zijn alle Jehova-getuigen foute mensen omdat daar kindermisbruik plaatsvindt? Ik vind van niet; ik denk wel dat een leer die het menselijke minacht, die seksualiteit onderdrukt, in de hand kan werken dat mensen misbruik plegen. En daarom bid ik dat mensen Jezus aannemen als verlosser, tot zelfacceptatie komen en de liefde gaan betonen die aan hen betoond is.
The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. (Karl Popper)

Alpha
Berichten: 4861
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Alpha »

Messenger schreef:
18 mar 2020, 13:38
Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Messenger schreef:
18 mar 2020, 11:13
Met slechts de Gulden Regel kan de wereld er fraaier uit zien. Daar is geen bijbel per se voor nodig.
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mooi dat het ook in de bijbel staat. Het lijkt me een mooi advies waarbij elk ander gebod overbodig is.
Het is gewoon uit de Bijbel afkomstig van Jezus die raad geeft.

Alpha
Berichten: 4861
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Wat gebeurt er na het sterven; waar gaan we heen?

Bericht door Alpha »

hopper schreef:
18 mar 2020, 14:25
Alpha schreef:
18 mar 2020, 12:44
Lees Mt 7 eens?

De guldenregel is daar een onderdeel van.
Mt 7 is volstrekt in tegenspraak met de gulden regel.
Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
De gulden regel veronderstelt een ander.


Het "oordeelt niet" gaat over de maat nemen. Als er geen maat meer genomen wordt dan is 'de ander' er niet meer.
Je hebt kennelijk niet goed begrepen, waarover het gaat.

12 Behandel andere mensen dus zoals je zelf graag behandeld wilt worden, want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.

28 Nadat Jezus die woorden had gesproken, was de menigte diep onder de indruk van zijn manier van onderwijzen. 29 Want hij onderwees hen als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. NWV.

Plaats reactie