De Dag des Heeren.

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Loyola schreef:
Trajecto schreef:Het is in dit topic niet zozeer een vraag hoe het staat met sabbat en zondag en de Tien geboden, maar hieronder een RK versie van de tien geboden in versvorm. Dag des Heren wordt er duidelijk voor de zondag gebruikt.
  1. Bovenal bemin één God.
  2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
  3. Heilig steeds de dag des Heren.
  4. Vader, moeder zult gij eren.
  5. Dood niet, geef geen ergernis.
  6. Doe nooit wat onkuisheid is.
  7. Vlucht het stelen en bedriegen.
  8. Ook de achterklap en ’t liegen.
  9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
  10. En begeer nooit iemands goed.
Ook mijn dank. Ik kende deze versvorm nog niet... ik sla hem ook even op.

Als je dit prachtige lied of gedicht op een beamer zet of op een wandkleed, hoef je nooit meer de 10 geboden voor te lezen.
Ik las per ongeluk, "vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterkant van 't liegen.
Binnen to time hebben jongelui er een alternatieve versie op gemaakt. Ik had het al bijna klaar, laat staan als hij onder de preek in het zicht hangt.
Doe nooit wat onkuisheid is, vind ik de mooiste.

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

robert75 schreef:Klopt maar dat was niet om de eredienst te houden, Ze kwamen elke dag bijeen om brood te breken en samen de maaltijd te delen. De eredienst deden ze gewoon op de zaterdag, Volgens het vierde gebod.
De zondag die we nu waarnemen in pas ingesteld in de tijd van Constantijn. Maar dat is niet volgens de Bijbel, Dat even tussen haakjes.
Mooie symboliek is dat ze bijeen kwamen in de opperkamer. ( een hoog vertrek).
Toen ik daar ooit was met de broeders en zusters toen kwam er via een spleet tussen een steen waar het licht door viel een mooie duif binnen vliegen.
Hoe mooi wil je de typologie hebben om daar brood en beker te delen.

HarryK
Berichten: 1994
Lid geworden op: 03 mar 2013, 19:39
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door HarryK »

De term "de dag des Heeren" kom ik in het Nieuwe Testament tegen in TWEE betekenissen.

1. De wederkomst van Jezus.
De dag die komt als een dief in de nacht (1 Thess 5:2, 2 Petrus 3:10).

2. De eerste dag van de week.
Jezus stierf op de dag voor de sabbat, dat is dus op vrijdag.
En hij stond op op de derde dag, dat is dus de zondag, de eerste dag van de week (Lucas 24:1).
In Handelingen 20 vers 7 zie je dat de discipelen op de eerste dag van de week bijeenkwamen om het avondmaal te vieren.
In 1 Korinthiërs 16 vers 2 (NBV) lezen we "laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen".
Christenen in de beginperiode kwamen op die eerste dag van de week bijeen.
De link met de opstanding van Jezus op de eerste dag van de week is dan snel gemaakt.
De betekenis van "de dag des Heeren" is dan, dat het gaat om de dag (van de week) waarop Jezus is opgestaan.

Eén bijzondere tekst in dezen is Openbaring 1 :10.
In de NBV: "Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering ..."
Ik denk dat iedereen begrijpt dat het hier niet om de dag van de wederkomst gaat,
ook niet omdat Johannes in de verleden tijd spreekt.

Het is vanwege dergelijke teksten dat de kerk(en) de zondag aanduiden als "de dag des Heeren",
daarmee aanduidend de dag van de week waarop Jezus is opgestaan.
Psalm 1:1

Vertrokken user_2
Berichten: 1299
Lid geworden op: 13 mar 2013, 21:29
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Vertrokken user_2 »

robert75 schreef:
Loyola schreef:
robert75 schreef:Klopt maar dat was niet om de eredienst te houden, Ze kwamen elke dag bijeen om brood te breken en samen de maaltijd te delen. De eredienst deden ze gewoon op de zaterdag, Volgens het vierde gebod.
De zondag die we nu waarnemen in pas ingesteld in de tijd van Constantijn. Maar dat is niet volgens de Bijbel, Dat even tussen haakjes.
Neuh, ook dat klopt niet.... we weten van de vroege christenen dat zij op de 1e dag van de week bijeenkwamen. Dat staat zowel in de bijbel als in vroegchristelijke teksten. Constantijn heeft daar niks mee te maken...

Overigens heeft de indeling van de 10 geboden verder niet zoveel met dit topic te maken.
Dat is niet waar. De Bijbel verteld ons nadrukkelijk dat Paulus op sabbat in de synagoge te vinden was om onderwijs te geven, En niet op de eerste dag van de week. Op de eerste dag van de week was het gebruikelijk om brood te breken, Wat ze op elke willekeurige dag konden doen, En ze gaven tienden op de eerste dag. Maar beide hebben niets met de eredienst te maken. Sterker nog Paulus had gewoon een baan, en werkte er dus bij.

Hand 18:1 En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe.
2 En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan) en hij ging naar hen toe.
3 En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er; want zij waren tentenmakers van beroep.
4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.
Dus is het wel waar... Je komt nu zelf met een tekst uit Handelingen. Daar komt Paulus een jood tegen en om de joden te overtuigen gaat hij naar de synagoge....ja duuh, die komen samen op de sabbat, dat is nogal wiedes. Indien hij zijn doelgroep wil bereiken, dan kiest hij natuurlijk wel een dag dat er ruimschoots toehoorders te bereiken zijn. Als er toen moslims hadden bestaan, dan had Paulus wel op vrijdag naar de moskee gegaan om ze te overtuigen....

We hebben het hier over de vieringen van de vroege christenen. Die bestonden uit zowel bekeerde joden, als bekeerde heidenen. De joodse bekeerlingen werden benaderd in de synagogen, de heidenen op diverse plaatsen. Als je gewoon kijkt naar Hnd 20:7, 1 Kor 16:2, Opb 1:10 etc...dan zien we dat christenen op de 1e dag van de week, de zondag, bij elkaar komen om te vieren en het brood te breken. We weten dat overigens ook uit andere christelijke teksten.

Bovendien bevestig je ook dat Constantijn er niks mee te maken heeft, want die kwam pas 3 eeuwen later ....

robert75
Berichten: 809
Lid geworden op: 08 jan 2014, 12:28
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door robert75 »

Dat staat er helemaal niet wat je beweerd. Er staat namelijk Joden en Grieken. Wat deden Grieken daar dan?
En als hij Grieken wil bereiken kon hij dat ook doen op de zondag, maar dat deed Paulus helemaal niet. Sterker nog dat wordt zelfs bevestigd in Handelingen 13.
Want daar deed hij het Woord verkondigen tegen de heidenen op de sabbat.

Nergens in de Bijbel staat dat de sabbat is overgegaan op de eerste dag van de week. Of dat ze op de eerste dag van de week de eredienst hielden.
Dat staat nergens, Wat wel in de Bijbel staat is dat Paulus elke sabbat in de synagoge was te vinden. Dat dan weer wel.

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

En belangrijk is ook dat de Here Jezus opstond op de eerste dag der week, dat is voor mij de norm om de zondag toch een speciale dag te noemen, hoewel juist Paulus zei dat de één een bepaalde dag hoger acht dan de ander en dat we dat zouden respecteren , maar wat hem betreft zijn voor hem "alle dagen gelijk". En natuurlijk leven wij onder het nieuwe verbond alle dagen vanuit de opstanding. ( als wedergeborenen uiteraard)

robert75
Berichten: 809
Lid geworden op: 08 jan 2014, 12:28
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door robert75 »

Dat doet er niet toe, Ten eerste heeft Jezus nergens ons geboden om de eerste dag van de week de eredienst te houden. Dat men zondag naar de kerk gaat, Dat moet ieder voor zichzelf weten, maar dat is niets anders dan traditie. En dan gebruikt men de opstanding als excuus.
Je kan het ook anders uitleggen. Christus is gestorven op de zesde dag van de week, En opgestaan op de eerste dag van de week.
Op sabbat was de enige dag dat Christus de hele dag dood was. In de Bijbel wordt de dood omschreven als slapen, Als rusten. Dus Christus rustte op de zevende dag.
Dus zelfs tijdens zijn dood hield hij zich nog aan de sabbat.

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

robert75 schreef:Dat doet er niet toe, Ten eerste heeft Jezus nergens ons geboden om de eerste dag van de week de eredienst te houden. Dat men zondag naar de kerk gaat, Dat moet ieder voor zichzelf weten, maar dat is niets anders dan traditie. En dan gebruikt men de opstanding als excuus.
Je kan het ook anders uitleggen. Christus is gestorven op de zesde dag van de week, En opgestaan op de eerste dag van de week.
Op sabbat was de enige dag dat Christus de hele dag dood was. In de Bijbel wordt de dood omschreven als slapen, Als rusten. Dus Christus rustte op de zevende dag.
Dus zelfs tijdens zijn dood hield hij zich nog aan de sabbat.
Dat doet er wel toe. Want wij leven vanuit de opstanding. De Here Jezus heeft sowieso niets geboden of verboden dus dat zal ik nooit bedoelen, wij zijn in de vrijheid gezet om Hem te dienen al de dagen van mijn leven verkeer ik in des HEEREN huis.
De Heer hield Zich niet tijdens Zijn dood aan de sabbath, ik begrijp dat je nu een leer wilt verdedigen. Maar dat is geen argument.
En niet moeilijk doen over die drie dagen in het graf, de Heer stierf op Vrijdag en stond op Zondagmorgen op. Het was juist de dag nà de sabbath en dat is heel belangrijk, want hiermee doorbrak Hij juist de Joodse traditie.
Het is in Openbaring ook de dag nà de Sabbath als het nieuwe verbond aanbreekt.
Dat vraagt enige uitleg. Maar de Sabbath betekent niets meer dan de zevende. En Gelovigen onder het nieuwe verbond hebben niets meer met ordening in dagen te maken , want zij zijn vanaf het moment van bekering, de rust in gegaan voor eeuwig en altijd.

Vertrokken user_2
Berichten: 1299
Lid geworden op: 13 mar 2013, 21:29
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Vertrokken user_2 »

robert75 schreef:Dat staat er helemaal niet wat je beweerd. Er staat namelijk Joden en Grieken. Wat deden Grieken daar dan?
Het staat er wel degelijk... inderdaad Joden en Grieken. Er staat duidelijk dat Paulus in Korinthe kwam, in Griekenland dus. Daar woonden óók joden en uiteraard Grieken. Je weet, neem ik aan, hoe de Tempel indeling was in Jeruzalem? Die indeling werd ook gebruikt bij de bouw van synagogen op plaatsen waar de diaspora joden bijeen kwamen. (voor indeling, zie hier). De Court of Gentiles, oftewel de Voorhof der Heidenen was onderdeel van de Tempel en dus ook de synagogen. Dáár zijn wel degelijk Grieken EN Joden te vinden.

Overigens is het essentieel om de Tempel indeling te weten, want het is nogal van belang om de heilsgeschiedenis en dus de Openbaring van Christus te kunnen begrijpen.
En als hij Grieken wil bereiken kon hij dat ook doen op de zondag, maar dat deed Paulus helemaal niet.
Ja, aan dit soort 'als' argumentatie hebben we niet zoveel....'Als' Jezus een speedboot had gehad had Hij ook persoonlijk het evangelie in Japan kunnen verkondigen. 'Als' er internet had bestaan, had Hij gewoon een website kunnen opzetten...

Feit is dat Paulus in Korinthe kwam en zowel Joden als Grieken aansprak bij de synagoge op de sabbat. De sabbatregels werden niet meer zo nauw genomen door de vroege christenen, ook mede door de influx van niet-joden in hun gemeenschappen.... m.i. wordt vooral de universaliteit van het evangelie benadrukt door het noemen van zowel joden als heidenen. Het gaat tenslotte óók om het herstel van Israël.


Nergens in de Bijbel staat dat de sabbat is overgegaan op de eerste dag van de week.
Nee dat staat er ook niet en niemand beweerde van wel. De sabbat is nooit overgegaan op de 1e dag van de week en dus ook niet afgeschaft o.i.d. Tot op de dag van vandaag niet... de sabbat is de sabbat, de zondag is de zondag.
Laatst gewijzigd door Vertrokken user_2 op 19 mar 2014, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.

robert75
Berichten: 809
Lid geworden op: 08 jan 2014, 12:28
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door robert75 »

Wilsophie schreef:
robert75 schreef:Dat doet er niet toe, Ten eerste heeft Jezus nergens ons geboden om de eerste dag van de week de eredienst te houden. Dat men zondag naar de kerk gaat, Dat moet ieder voor zichzelf weten, maar dat is niets anders dan traditie. En dan gebruikt men de opstanding als excuus.
Je kan het ook anders uitleggen. Christus is gestorven op de zesde dag van de week, En opgestaan op de eerste dag van de week.
Op sabbat was de enige dag dat Christus de hele dag dood was. In de Bijbel wordt de dood omschreven als slapen, Als rusten. Dus Christus rustte op de zevende dag.
Dus zelfs tijdens zijn dood hield hij zich nog aan de sabbat.
Dat doet er wel toe. Want wij leven vanuit de opstanding. De Here Jezus heeft sowieso niets geboden of verboden dus dat zal ik nooit bedoelen, wij zijn in de vrijheid gezet om Hem te dienen al de dagen van mijn leven verkeer ik in des HEEREN huis.
De Heer hield Zich niet tijdens Zijn dood aan de sabbath, ik begrijp dat je nu een leer wilt verdedigen. Maar dat is geen argument.
En niet moeilijk doen over die drie dagen in het graf, de Heer stierf op Vrijdag en stond op Zondagmorgen op. Het was juist de dag nà de sabbath en dat is heel belangrijk, want hiermee doorbrak Hij juist de Joodse traditie.
Het is in Openbaring ook de dag nà de Sabbath als het nieuwe verbond aanbreekt.
Dat vraagt enige uitleg. Maar de Sabbath betekent niets meer dan de zevende. En Gelovigen onder het nieuwe verbond hebben niets meer met ordening in dagen te maken , want zij zijn vanaf het moment van bekering, de rust in gegaan voor eeuwig en altijd.
Dat doet er wel toe. Tegenwoordig gaan ze zondag naar de kerk om zijn opstand te herdenken, Maar dat heeft Jezus nergens geboden om dat te doen. Christus heeft nergens geboden om elke eerste dag van de week zijn opstand te herdenken. Dat staat nergens. Jezus was gewoon elke sabbat te vinden in synagoge's, Net zoals Paulus in de synagoge te vinden was tijdens de sabbat. De sabbat was voor zowel Christus, alsook Paulus belangrijk. Verder heeft Jezus ons opgeroepen om ons aan zijn geboden te houden.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Joh 15:10)

En dat betekend alle 10 inclusief het sabbatsgebod, want die deed Jezus alsook zijn apostelen na zijn dood.
Sterker nog in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde die God gaat maken is er gewoon de sabbat. Toch vreemd dat de sabbat 4000 jaar belangrijk was, En nu ineens niet meer, maar op de nieuwe aarde weer wel. God veranderd nooit. Dus ook niet zijn geboden en zijn heilige dag.

Jes 66:22 Want zoals de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde die Ik ga maken,
voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE,
zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
23 En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan
en van sabbat tot sabbat
alle vlees zal komen
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Dat doet er wel toe. Tegenwoordig gaan ze zondag naar de kerk om zijn opstand te herdenken, Maar dat heeft Jezus nergens geboden om dat te doen. Christus heeft nergens geboden om elke eerste dag van de week zijn opstand te herdenken. Dat staat nergens. Jezus was gewoon elke sabbat te vinden in synagoge's, Net zoals Paulus in de synagoge te vinden was tijdens de sabbat. De sabbat was voor zowel Christus, alsook Paulus belangrijk. Verder heeft Jezus ons opgeroepen om ons aan zijn geboden te houden.
Weet je Robert , was dat maar waar , er zijn predikers die totaal niet in de opstanding geloven.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Joh 15:10)

En dat betekend alle 10 inclusief het sabbatsgebod, want die deed Jezus alsook zijn apostelen na zijn dood.
Sterker nog in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde die God gaat maken is er gewoon de sabbat. Toch vreemd dat de sabbat 4000 jaar belangrijk was, En nu ineens niet meer, maar op de nieuwe aarde weer wel. God veranderd nooit. Dus ook niet zijn geboden en zijn heilige dag.

Jes 66:22 Want zoals de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde die Ik ga maken,
voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE,
zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
23 En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan
en van sabbat tot sabbat
alle vlees zal komen
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
robert75
Nee Robert, Johannes spreekt niet over de 10 geboden, dat maak jij ervan. Johannes 15 vers 10 spreekt over de ware wijnstok en de ranken en wij zijn in Christus Robert, wij zijn in en met Hem één plant en het gebod is dat gij elkander liefhebt en daardoor wordt onze blijdschap vervuld, en elkander is en zijn de broeders en zusters en ik heb hen van harte lief. De 10 geboden zijn nooit bij Johannes aan de orde.
Dan haal je Jesaja 66 vers 22 aan en dat is heel mooi want God spreekt hier tegen Israël en alle vlees zal tot Hem komen bij een nieuwe maan tot de andere nieuwe maan en je weet hoe lang dat duurt...en lees even verder Robert want zij zulleen henen uitgaan en zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen Mij overtreden hebben enz... Gaat dat over jou en mij?

HarryK
Berichten: 1994
Lid geworden op: 03 mar 2013, 19:39
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door HarryK »

robert75 schreef:
Wilsophie schreef:
robert75 schreef:Dat doet er niet toe, Ten eerste heeft Jezus nergens ons geboden om de eerste dag van de week de eredienst te houden. Dat men zondag naar de kerk gaat, Dat moet ieder voor zichzelf weten, maar dat is niets anders dan traditie. En dan gebruikt men de opstanding als excuus.
Je kan het ook anders uitleggen. Christus is gestorven op de zesde dag van de week, En opgestaan op de eerste dag van de week.
Op sabbat was de enige dag dat Christus de hele dag dood was. In de Bijbel wordt de dood omschreven als slapen, Als rusten. Dus Christus rustte op de zevende dag.
Dus zelfs tijdens zijn dood hield hij zich nog aan de sabbat.
Dat doet er wel toe. Want wij leven vanuit de opstanding. De Here Jezus heeft sowieso niets geboden of verboden dus dat zal ik nooit bedoelen, wij zijn in de vrijheid gezet om Hem te dienen al de dagen van mijn leven verkeer ik in des HEEREN huis.
De Heer hield Zich niet tijdens Zijn dood aan de sabbath, ik begrijp dat je nu een leer wilt verdedigen. Maar dat is geen argument.
En niet moeilijk doen over die drie dagen in het graf, de Heer stierf op Vrijdag en stond op Zondagmorgen op. Het was juist de dag nà de sabbath en dat is heel belangrijk, want hiermee doorbrak Hij juist de Joodse traditie.
Het is in Openbaring ook de dag nà de Sabbath als het nieuwe verbond aanbreekt.
Dat vraagt enige uitleg. Maar de Sabbath betekent niets meer dan de zevende. En Gelovigen onder het nieuwe verbond hebben niets meer met ordening in dagen te maken , want zij zijn vanaf het moment van bekering, de rust in gegaan voor eeuwig en altijd.
Dat doet er wel toe. Tegenwoordig gaan ze zondag naar de kerk om zijn opstand te herdenken, Maar dat heeft Jezus nergens geboden om dat te doen. Christus heeft nergens geboden om elke eerste dag van de week zijn opstand te herdenken. Dat staat nergens. Jezus was gewoon elke sabbat te vinden in synagoge's, Net zoals Paulus in de synagoge te vinden was tijdens de sabbat. De sabbat was voor zowel Christus, alsook Paulus belangrijk. Verder heeft Jezus ons opgeroepen om ons aan zijn geboden te houden.

Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Joh 15:10)

En dat betekend alle 10 inclusief het sabbatsgebod, want die deed Jezus alsook zijn apostelen na zijn dood.
Sterker nog in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde die God gaat maken is er gewoon de sabbat. Toch vreemd dat de sabbat 4000 jaar belangrijk was, En nu ineens niet meer, maar op de nieuwe aarde weer wel. God veranderd nooit. Dus ook niet zijn geboden en zijn heilige dag.

Jes 66:22 Want zoals de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde die Ik ga maken,
voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE,
zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
23 En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan
en van sabbat tot sabbat
alle vlees zal komen
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
Ik vraag me af of we in dit topic dieper in moeten gaan op de betekenis van de sabbat,
of dat dat beter in een eigen topic kan.

Inhoudelijk:
Loyola gaf (terecht) al dat nergens in de bijbel staat dat de sabbat is vervangen door de zondag.
Maar dat het sabbatsgebod voor mij als christen uit de heidenen (nog steeds) geldt, geloof ik niet.
Er wordt gesteld dat dit is vanuit de opdracht van Jezus om ons aan "zijn" geboden te houden.
Ik ken geen directe uitspraak van Jezus dat wij de sabbat in acht moeten houden.
Jezus noemt alle andere geboden, maar niet het sabbatsgebod.
En van de meeste geboden legt hij ook nog eens uit dat het niet zozeer om "de letter van de wet gaat", maar om de bedoeling van de wet en de gesteldheid van je hart.
(denk aan het voorbeeld over overspel: iemand die in zijn hart een vrouw begeert, heeft al overspel gepleegd.)
En als je je dan wilt beroepen op argumenten dat Jezus de wet 'alleen maar' heeft vervuld, maar niet afgeschaft,
dan zijn de offerwetten dus ook (nog) niet afgeschaft, en moeten wij ook weer aan het offeren.
Psalm 1:1

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Helemaal mee eens. Want ook de offers die heel breed waren zijn vervuld in het volmaakte Offer van Christus, maar we dwalen af. Dat gebeurt eigenlijk zonder opzet, omdat veel onderwerpen in elkaar verweven zijn, dus ook alle begrip voor Robert.

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Ik ben wel uitgepraat over de Dag des Heeren, misschien anderen niet, maar ik had zo dat idee, dat alles wel gezegd is.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17033
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Zolderworm »

Wilsophie schreef:Ik ben wel uitgepraat over de Dag des Heeren, misschien anderen niet, maar ik had zo dat idee, dat alles wel gezegd is.
Is het ook gezegd dat het helemaal geen dag des Heerens is, omdat het gewoon een menselijke uitvinding is. Je dacht toch zeker niet dat de meester van het universum met z'n honderd miljoen bewoonde planeten zich bezig gaat houden met de weekindeling en de aard van de weekdagen van een deel van het volk op een van die honderd miljoen planeten?
Nog eerder zou Hij zich bezighouden met de vraag of de mieren in het Speulderbos bij Putten links of rechts van het dennentakje op de grond moeten lopen.

[Modbreak Peter79: het gaat hier in dit subforum over de Dag des Heeren, zoals die in de Bijbel naar voren komt. De stelling dat zo'n dag er niet is, is hier off-topic]
Only dead fish go with the flow

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Wel deze Meester van het Universum hield Zich ooit wel degelijk bezig met de dagen der week, Hij noemde zelfs één dag, de Dag van Christus, die dag moet nog komen. De Dag des Heeren moet ook nog komen.
Dat het geen dag van 24 uur is moge duidelijk zijn, want het woord dag is al uitgelegd en betekent "iets aan het licht brengen". Daarom word een mens gedagvaard. Dat betreft een oordeel.
Bovendien is de aarde geen planeet(in de Bijbel).

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Nog eerder zou Hij zich bezighouden met de vraag of de mieren in het Speulderbos bij Putten links of rechts van het dennentakje op de grond moeten lopen.

Zolderworm

[Modbreak Peter79: off-topic]

Of het tellen van jouw haren.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17033
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Zolderworm »

Wilsophie schreef:Wel deze Meester van het Universum hield Zich ooit wel degelijk bezig met de dagen der week, Hij noemde zelfs één dag, de Dag van Christus, die dag moet nog komen. De Dag des Heeren moet ook nog komen.
Dat het geen dag van 24 uur is moge duidelijk zijn, want het woord dag is al uitgelegd en betekent "iets aan het licht brengen". Daarom word een mens gedagvaard. Dat betreft een oordeel.
Bovendien is de aarde geen planeet(in de Bijbel).
Mmmm... volgens mij is dat alleen maar een stukje bijgeloof, zoals de gedachte dat Thor zich zou bezighouden met de bliksem. Over honderd jaar zeggen ze: wat dachten die mensen toen nog primitief. Toen dachten ze nog dat God een soort schoolmeester was.

[Modbreak Peter79: off-topic]
Laatst gewijzigd door Zolderworm op 20 mar 2014, 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Only dead fish go with the flow

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17033
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Zolderworm »

Wilsophie schreef:
Nog eerder zou Hij zich bezighouden met de vraag of de mieren in het Speulderbos bij Putten links of rechts van het dennentakje op de grond moeten lopen.

Zolderworm

Of het tellen van jouw haren.
Waarom zou Hij ze tellen? Een beetje God weet toch meteen hoeveel ik er heb.

[Modbreak Peter79: off-topic]
Only dead fish go with the flow

Wilsophie
Berichten: 8914
Lid geworden op: 07 okt 2013, 11:10
Man/Vrouw: V

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Wilsophie »

Je hebt gelijk want er staat dat ze al geteld zijn. Ik was even mis.

[Modbreak Peter79: off-topic]

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 17033
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Zolderworm »

Wilsophie schreef:Je hebt gelijk want er staat dat ze al geteld zijn. Ik was even mis.
Wie heeft ze dan geteld? Zijn secretaresse?

[Modbreak Peter79: off-topic]
Only dead fish go with the flow

Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Peter79 »

HarryK schreef:Eén bijzondere tekst in dezen is Openbaring 1 :10.
In de NBV: "Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering ..."
Ik denk dat iedereen begrijpt dat het hier niet om de dag van de wederkomst gaat,
ook niet omdat Johannes in de verleden tijd spreekt.

Het is vanwege dergelijke teksten dat de kerk(en) de zondag aanduiden als "de dag des Heeren",
daarmee aanduidend de dag van de week waarop Jezus is opgestaan.
Als je Openbaring 1:10 in een oudere vertaling leest, bijvoorbeeld de Statenvertaling, dan kan je ook lezen alsof er staat dat Johannes in de geest op de dag van de Heer kwam. In mijn ogen is dat niet logisch, en de NBV sluit die mogelijkheid uit. Ik denk dat je aan de hand van de grondtaal kan bepalen, of de NBV het goed heeft.

Kan het ook zijn dat de eerste christenen ervoor hebben gekozen het de "dag des Heeren" te noemen, omdat Christus als eersteling is opgestaan en de gelovigen uitzien naar de dag dat ze zelf opstaan?
Terugwijzend en vooruit wijzend, zoals ook met het Avondmaal het geval (gedenken het offer van Jezus maar ook vooruitzien naar het moment dat de wijn opnieuw gedronken wordt in het Koninkrijk Gods).

De dag des Heeren is een moment dat onderdrukten worden bevrijd van hun onderdrukkers. De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. Christus heeft als eersteling de dood overwonnen, de dag is met Hem begonnen. Het wachten is nog op het moment dat Jezus de plaats gereedgemaakt heeft voor zijn volgelingen. Dan komt Hij terug en daarnaar zien de gelovigen reikhalzend uit, elke dag van de week, maar met bijzondere aandacht op de dag dat de eerste mens opstond aan gene zijde van de dood.
The attempt to make heaven on earth invariably produces hell. (Karl Popper)

nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door nicodemus zda »

Trajecto schreef:
1.Bovenal bemin één God.
2.Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
3.Heilig steeds de dag des Heren. (teken van wettelijk Gezag)
4.Vader, moeder zult gij eren.
5.Dood niet, geef geen ergernis.
6.Doe nooit wat onkuisheid is.
7.Vlucht het stelen en bedriegen.
8.Ook de achterklap en ’t liegen.
9.Wees steeds kuis in uw gemoed.
10.En begeer nooit iemands goed
De Christelijk kerken, niet katholiek volgen daarin kijk maar:
De tekst (in de Statenvertaling) luidt als volgt:
1.Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2.Ik ben de here uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, geleid heb.
3.Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
5.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6.En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
7.Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
8.Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
9.Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10.Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11.Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
12.Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
13.Gij zult niet doodslaan.
14.Gij zult niet echtbreken.
15.Gij zult niet stelen.
16.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17.Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.
De bovengenoemde leefgregels zijn dus ook niet in overeenstemming met en in het voorbeeld van Christus.

De Bijbel waarschuwt daar voor kijk:
18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn;
19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Amen. Kom, Heer Jezus!

En dit zijn de 'joodse' die van Christus en die van het hemels Koninkrijk dat (moet beginnen) in ons hart:
1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.
2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt. teken van een relatie
5.Eer uw vader en uw moeder.
6.Gij zult niet moorden.
7.Gij zult niet echtbreken.
8.Gij zult niet stelen.
9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.
Het Israël waar Jezus over spreekt is dus een Geestelijk volk dat NIET verbonden is met deze wereld!
Dan heeft God dus twee Rijken en twee Koningen er zijn er dus ook twee Zonen.
[Modbreak Peter79: kwetsende opmerking over een kerkgenootschap verwijderd]

Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 13925
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door Trajecto »

Je suggereert hier Exodus 20 pakkende, de eerste 17 verzen, en vervolgens Openbaring 22 pakkende, vanaf vers 18 er vlak onder zettend, dat dat uit één boek en hoofdstuk is genomen en dat kan echt niet, volgens mij.
Wat in Openbaring staat mag je niet zomaar toepassen op Exodus. De Bijbel is een boekenverzameling die niet los van elkaar staan, maar simpelweg doen alsof het één boek is gaat echter niet.

(Overigens spreekt Op 22:18 van "profetie" en de Tien Geboden zijn niet zozeer een profetie.)
Nulla aetas ad discendum sera

nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: De Dag des Heeren.

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Trajecto:

Over de profetie over de 10 geboden in Openbaring 14:
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken
vaststelling van deze profetie:
12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.
13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’
Alleen zij die dus door deze profetie, zich leren gaan houden (en onderscheiden) aan de (grond-) wet van het Hemels Koninkrijk kunnen overwinnen in Christus. Immers dat is Zijn gerechtigheid.
Vandaar ook dat de besnijdenis niet (meer) fysiek is, maar Geestelijk dient te zijn in ons hart!

Belangrijk is ook dat het Jezus is die Johannes op Patmos bijstaat in de verkondiging van deze feiten. Openbaring 22 is dus bepalend voor onze daden en zegt Jezus dus dat het een profetie is, omdat Hij nog niet verschenen is op de wolken des hemels.
Een profetie is een verklaring die vervult wordt. Dus ook jezus haalt in Zijn voorbeeld aan het OT volk en aan ons (NT) al deze zaken reeds vervult.
Het gaat er dus om dat we juiste en echte 10 leefregels onderhouden en gereed zijn als Hij verschijnt. Zo is de profetie over het afsluiten van het OT en al haar gebeuren in profetische voorzeggingen uitgekomen.
We kunnen zeggen en doen. Wat Jezus verzegelt is niet meer te ontzegelen, anders dan door de Koning zelf. Geen mensenhand kan verzegelde zaken meer openen!

Hartelijke groet

Plaats reactie