Re: Bijbelboek Openbaring

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Nicodemus, ik wil het hier NIET over hebben. Duidelijk?
Als je immers niet begrijpt dat wij het hebben over Jezus, dan kan je praten als brugman, maar dan blijf je langs elkaar heen praten.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Openbaring 21Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
21
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14 De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam. 15 Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. 16 De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 17 Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. 18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. 19 De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20 de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21 De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Hier hebben we het: de beloofde rust dat volledig wordt. In Openbaring 21 is het pas "Echt" sabbat.
Dat is precies waar al Gods verwijzingen vanuit het vierde gebod naar toe wijst.
Gods rust van het vierde gebod gaat niet om een dag van nalatigheid de boel de boel laten en je totaal niet meer verantwoordelijk te hoeven voelen voor alles wat er die dag gebeurd. Waar God het om te doen is gaat over de overgang van de slavenarbeid in Egypte naar de rust van het beloofde land!
We zijn opweg van al onze slavernijen van Egypte (bekommeringen van elke dag van aardse betekenis) naar Jezus die roep:
"komt allen die vermoeid, belast en beladen zijn, werp al uw bekommernissen op mij en Ik zal u rust geven!"
Die rust die Jezus geeft is waar God op doelt in het vierde gebod. Niet nalatigheid en luiheid. Ga tot de mier gij luiaard! Wel overigens luiheid naar de wereld toe in "dagelijkse zin", span je niet in voor de werken van Babylon, het winst bejag!

Natuurlijk, de joden hadden een joodse heerschappij en bij de joden had men een sabbatsdag en een sabbatsjaar en altijd met één doel: een dag om te gedenken wat God in Jezus Christus sinds zijn kruisdood gaat doen! Dat was ook het teken van Jona en het Loofhuttenfeest. Het wijst allemaal op het zelfde! Jezus Christus zal hen de echte sabbat geven en "daarom" gedenken zij wekelijks die dag. Echter sinds pinksteren is het een voorproefje van de sabbat dat komt in Openbaring 21 gekomen! Wij allen die vermoeid, belast en beladen zijn werpen onze bekommernissen sinds pinksteren op Jezus de Messias en Hij voert ons dan in onze harten de sabbat in. Sinds dien zijn we lui naar Babylon toe. Aan ons heeft Babylon niet meer dan voor ons strikt noodzakelijk is. Als je als een vuilnisman kan rond komen, dan is het voldoende! Onze echte arbeid zit in de "rust en vrede" die Jezus ons geeft in Zijn Heerlijkheid die we delen met alle broeders en zusters in Jezus Christus (enkel God weet wie ze zijn) door de naasteliefde.

Heeft iemand honger, geef hem te eten! Heeft iemand dorst, geef hem te drinken! Help de mensen het leven van Jezus Christus binnen (biddende in relatie met God) en getuig door daden van liefde, dat deze liefde "echt" is.

Wat mij betreft "Amen". Halleluja!
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,

Je schreef:
Als je immers niet begrijpt dat wij het hebben over Jezus, dan kan je praten als brugman, maar dan blijf je langs elkaar heen praten.
O ja?, welke Jezus! Onderzoek het nog maar eens, op dat punt! Aan de reacties te zien, kan ik dat niet terug vinden! Ondanks dat Jezus in "het midden van de profetie" staat en Zelf hiervan is,
In ieder geval is en blijft dan Openbaring 14 voor de meeste "in raadselen' gehuld op die manier want daar wordt nu juist Jezus centraal van de oproep tot terugkeer naar
De 'wettelijke' grondslag van het Hemels fundament aangehaald. Maar ja, hopelijk dat de Heilige Geest nog eens een late regen laat komen, om de Dienaren het Geestelijk inzicht te
verschaffen, dat het onderhouden van de 10 leefregels essentieel zijn voor Gods volk, dat nota bene de Gave der Profetie heeft in het GETUIGENIS van Christus.
En Christus proclameert geen andere (geestelijke) wet, dan die welke zichtbaar voor de verlosten in de Hemels Ark getoond zal worden!
Maar goed laten we verder gaan met Openbaring 21.

Openbaring 21
Als we Openbaring 21:1-27 bekiojken,d an zien wa dat hier de -geestelijke- strijd gestreden is, Jeruzalem dat hier getoond wordt is een totaal andere stad
dan het Jeruzalem "van beneden". De stad van Boven, het Hemels Jeruzalem komt nedergedaald, waar de verlosten samen met Jezus 1000 jaren hebben gewoond.
Jezus zegt immers dat Hij hen daar huizen heeft gebouwd en dat de Verlosten Hem 'in de hemel tegemoet zullen gaan'.
Johannes op Patmos zag de 'stad' als een Bruid versiert voor haar Man. De stad met de verlosten binnen haar muren als een Reine en Heilige Bruid.
Een volk dat Hij door Zijn Liefde voor Hem gewonnen heeft. Gehoorzaam aan Geestelijke wetten, een grondwet die eeuwig duren zal.
Een grondwet 'naar de ge<woonte', doorleeft en bestudeert, ook tijdens de 1000 jaren in het Hemels Jeruzalem, bij onze Moeder, die onze Wedergeboorte tot stand heeft gebracht. (De Heilige Geest)
En alleen zij die in de (hemelse-) boeken staan geschreven zullen het Hemels Jeruzalem binnen kunnen en mogen gaan, het ligt er maar aan welk bruiloftskleed we aan hebben!

Hartelijke groet
Gebruikersavatar
Adinomis
Berichten: 2496
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:49
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Adinomis »

Ik zal nog wel op dat prachtige hoofdstuk van Openbaring 21 reageren. Maar ik bedacht me dat ik in mijn computer nog iets over Openbaring 20 had bewaard.
Dat heb ik opgeschreven n.a.v. een radio-uitzending en ik heb het al eens in het gkv-forum geplaatst. Hier komt het:

Op. 2O:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.(In een toelichting voor de radio werd er met de "doden" de ongelovigen bedoeld.)

Sommige uitleggers zeggen dat het oordeel dat hier voltrokken wordt, uitsluitend een negatief oordeel kan zijn. Immers, deze doden maken geen deel uit van de eerste opstanding en wie daartoe behoorde was zalig en heilig. (Op.20:6) Maar hoe zit het met de mensen die nooit van Christus gehoord hebben? En met de mensen die leefden in het Messiaanse rijk? Zouden er mensen bij zijn die in het boek des levens voorkomen? Wie Christus kende, zal door Hem beoordeeld worden en loon naar werken ontvangen. Maar alle anderen?

Van één ding kunnen we zeker zijn: in dit oordeel op grond van de werken die van de mensheid van alle eeuwen zijn bijgehouden in de boeken, van de niet tot de eerste opstanding behorende mensen, zal de volkomen rechtvaardigheid Gods schitteren op een wijze die elke voorstelling te boven gaat.

Naar de schrift is ieder mens volkomen verdoemelijk voor God, en Gods toorn blijft op hem die niet verzoend is in Christus. (Joh. 3:36) Toch neemt de Here in het oordeel over de doden van alle tijden en van alle plaatsen, niet dat geloof van Christus als maatstaf, meetlat, naar hun werken. Niet de werken der wet, want die gelden alleen voor hen die onder de wet waren, Israël. (Rom.2:12-16)

Wat gebeurt er met de 'edele' heidenen, met mensen als Socrates die, al denkend, tot de overtuiging gekomen was dat er maar één God is, en dat het sterven een overgang naar een beter leven zou zijn, want Socrates laatste woorden waren: Vergeet niet een haan aan Asklepius te offeren, aan de god van de geneeskunst, en dat deed je alleen als dank voor een genezing. Socrates was ter dood veroordeeld, dood door de gifbeker (omdat hij bij de jeugd de goede zeden bedierf door te leren dat er maar één God was en geen complete Griekse godenwereld!) Maar hij beschouwt zijn dood als een genezing. Wat gebeurt er met hem in dit oordeel voor de witte troon?

Wat gebeurt er met oprechte en eenvoudige islamieten, hindoes, boeddhisten, natuurvolkeren? Wat gebeurt er met de mensen die leefden vóór de Godsopenbaring aan Israël? Wat gebeurt er met jonggeborenen of geaborteerde kinderen? Zijn ze allemaal verloren en gaan ze nu naar de hel?

Nee, naast de boeken der werken wordt er gelukkig 'nog een ander boek' geopend: het boek des levens! (Vgl. Ex.32:32-33, Ps.69:29, Ps. 139:16, Dan.12:1`; Jes. 4:3, Luc.10:20; Op.3:5, Op.20:5).Dat is geen boek met blanco pagina's, maar daar staan namen in!

Zijn het er velen die behouden worden? willen de discipelen graag weten. Daar hebben jullie niets mee te maken, zegt de Here Jezus: Strijdt om in te gaan! (Luc.13:23-30)Strijdt om in te gaan door de enge poort. Strijdt de goede strijd des geloofs (Tim.6:12). Wie is die enge poort, die nauwe poort? Dat is de Here Jezus Zelf, de Deur waardoor de schapen ingaan, uitgaan en weide vinden. (Joh.10:7-9) De werken zullen velen aanklagen en beschuldigen, zodat er geen verontschuldiging meer overblijft, (Rom.1:20)

Maar het boek des levens redt. Iedereen? Alverzoening? De Bijbel laat er geen ruimte voor. Er zullen er in de Gehenna, de hel, geworpen worden. (Op.20:15) Velen of weinigen? God weet het en zal absoluut rechtvaardig zijn, alsoluut heilig, absoluut in liefde ook. Maar er is die zékere weg van het behoud: Jezus Christus!

Je zou het iedereen wel willen toeroepen: Laat je met God verzoenen! (2 Kor.5:20) Daar is nog altijd het heden der genade! Verloren zondaar val op je knieën en belijd je schuld en je zonden. Bij Jezus wordt je heil gevonden! Dat mag je op ditzelfde moment doen. Je handen vouwen en je ogen sluiten en je hart openen voor Hem. Om voor eeuwig gered te zijn!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Dit is een gedachtegang die ik veel tegen kom en eigenlijk best theologisch op mij over komt.
Een groep die gered wordt door geloof in Jezus, anderen die gered worden door de wetten van Mozes na te leven en weer anderen die gered worden door op een andere manier goed te leven, want Joden een wet, christenen de Christus en de rest hun geweten.
Echter gaan christenen verloren ondanks geloof en joden die de wet niet na leefden worden toch gered.
Geloof, hoop en liefde. Alle drie zijn belangrijk, maar het belangrijkste is de liefde. Al had je het geloof dat bergen kon verzetten, maar je had de liefde niet, je was "niets".
In de bijbel staat dat God in Christus op die dag zal oordelen over wat er in de mens verborgen ligt.
Dat is de maatstaf waarmee hij iedereen zal meten. Je hart is een tempel. De grote vraag is, wie huist daar?
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Nicodemus ZDA: ik weet niet wat ik met jou aan moet.
Het leek even goed te gaan, maar ik vertrouw jouw toon niet.
Maar als je denkt aan de tien geboden te moeten houden om door Jezus gered te worden, succes!
Zowel het 4de als het tiende gebod zal je nooit kunnen uitvoeren.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gebruikersavatar
Adinomis
Berichten: 2496
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:49
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Adinomis »

Gaitema schreef:
Maar als je denkt aan de tien geboden te moeten houden om door Jezus gered te worden, succes!
Ja, als je het zo stelt dan is dat inderdaad een verkeerde gedachtegang.

In het boek Openbaring wordt inderdaad driemaal vermeld dat het houden van de geboden een voorwaarde is.
Maar het is niet zo dat we eerst de geboden moeten houden om deel aan Jezus te hebben. Het is andersom. Als je deel hebt aan Jezus Christus, heb je ook deel aan zijn volbrachte werk. Dan wordt ook zijn wetsvolbrenging ons toegerekend.
Als je Hem liefhebt wil je ook graag doen wat Hij zegt. Waaraan kun je zien dat je Jezus liefhebt:

Joh. 14:21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Het gaat om de liefde tot God en de naaste. Daarin komt de wet eigenlijk weer terug. De Heilige Geest leidt je in de waarheid en maakt Gods wil in je duidelijk. Je benadert de wet vanuit een ander startpunt. Niet vanaf een rijtje geboden, maar vanuit een andere motivatie: de Liefde. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. (Rom.5:5) Dan gaan we de vruchten van de Heilige Geest voortbrengen.

Het is dus niet zo dat het houden van de wet ons rechtvaardigt: Gal.5:4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.
In dat geval lijkt het een arbeidsovereenkomst. Je doet het volgens de regels en op grond daarvan moet God je rechtvaardig verklaren.

Maar Galaten 5 zegt nog meer:
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Let op dat laatste zinnetje "er is geen wet die daar iets tegen heeft". Wie door Gods Geest geleid wordt komt niet in conflict met de wet. Maar die wet is er wel en blijft staan.
Ook het vierde en tiende gebod.

Dit gebeurt er als we onder leiding staan van de Heilige Geest:

Rom. 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Wat de 10 geboden schrijven, onderstreep ik en op welke manier heb ik over geschreven.
Alle 10 geboden zijn voor mij elke dag van toepassing. Echter weet ik dat ik het nooit helemaal waar maak en dat is dankzij Jezus ook niet meer rampzalig, want Hij stierf ook daarvoor aan het kruis en helpt ons iedere keer weer opweg, als we een uitglijder hebben.

Eigenlijk zijn we al aardig klaar met Openbaring. Ik plaats de laatste gedeelte en daarna kan er gewoon op door gesproken worden, zo lang men maar wil. Ik ga ook nog wel in mijn boeken neuzen naar wat daar over staan, want ik reageerde nu vanuit de losse pols.

Met vriendelijke groet,

Gait
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Een schitterend slot! :P
Openbaring 22


22
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Slot

6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’
7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9 Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10 Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.
16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’

Amen. Kom, Heer Jezus!

21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Wat me hier opvalt in de eerste verzen is dat we allemaal als koningen zullen heersen. Eerder hadden we een discussie over hoe het in het duizend jarige rijk zal uitpakken, maar hier is het duidelijk dat het enkel mensen betreft die allemaal (heel de mensheid) als koningen zullen zijn.
Dat geeft zoals ik het zie aan dat God ons echt in eer hersteld heeft, zoals Hij ons naar bedoeling geschapen heeft. Geschapen naar zijn evenbeeld. Levend in Zijn luister als zonen en dochters van God. Leven in het Licht, door het Licht. Gevoed door de Boom van het Leven.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Afbeelding
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,

Je beweert over mij het volgende:
Nicodemus ZDA: ik weet niet wat ik met jou aan moet.
Het leek even goed te gaan, maar ik vertrouw jouw toon niet.

en dan vervolgens:

Maar als je denkt aan de tien geboden te moeten houden om door Jezus gered te worden, succes!
Zowel het 4de als het tiende gebod zal je nooit kunnen uitvoeren
.
En dan, even verder op beweer je weer dit:
Wat de 10 geboden schrijven, onderstreep ik en op welke manier heb ik over geschreven.
Alle 10 geboden zijn voor mij elke dag van toepassing. Echter weet ik dat ik het nooit helemaal waar maak en dat is dankzij Jezus ook niet meer rampzalig, want Hij stierf ook daarvoor aan het kruis en helpt ons iedere keer weer op weg, als we een uitglijder hebben
.
Jezus redt en verlost, maar Hij heeft de medewerking van elke individu nodig, anders gebeurt het niet! Van dwang kan geen sprake zijn!
-Bovendien zegt Jezus over de wet (gehele dus): Christus' leven toont aan wat gehoorzaamheid aan Gods wet inhoudt (Johannes 15)
-Bovendien zegt Jezus: De (gehele) wet is basis van het oordeel

Zijn wij in staat (binnen de -beperkte- heiligheid die de Allerhoogste god van ons verlangt) de gehele wet te onderhouden?
Ja, want de Bijbel zegt dat duidelijk; De Heilige Geest vernieuwd het beeld van de Allerhoogste, door Jezus in ons,2 Kor. 3:18
Dat leert Openbaring ons dus! Profetisch inzicht krijgen door Geestelijke ervaring van de wet in Christus.

Jezus aanvaardt geen Getuigenis door lippendienst!!

Openbaring 14 zegt dit:

Het lam en de zijnen; het oordeel
141 Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden...... ..... Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 4 Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. .........6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’
12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.
13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven[/qoHierbij is het herstel van de (Geestelijke ervaring van de ) Sabbatswaarheid onderdeel van de Eindtijdprofetie, die in Jezus Christus: Exodus 20:11 en Openbaring 14:7

Zacheria profeteerde exact dezelfde boodschap voor het volk van zijn tijd Zacheria bevat dezelfde aspecten als Openbaringen.
Met name, heeft Adinomis zaken uitgelegd aangaande Zacheria. Je hebt aan zijn lippen gehangen. Er werd zelfs gewezen op het feit dat we nog eens de 'Joodse feesten' moeten onderhouden.
Het ceremoniële aspect van aanbidding is voor het belangrijkste deel afgeschaft door Jezus alsook dus de Joodse Staat, dat kun je ook lezen in Zacheria.
Het volk is en blijft verspreid over wereld (1 Thess)
Zacheria wijst er, net zoals Openbaring, op het feit dat de geestelijke tegenstand van de Allerhoogste god volledig vernietigd zal worden.
Je mag en kunt de profetie van Zacheria niet -meer- letterlijk toepassen op de profetie van na het einde van de 2300 avonden en morgens, die tijd is VERVULD!

Het einde is:NADAT ALLE VOLKEREN de boodschap hebben GEHOORD en dus ALLE mensen WETEN wat de bedoeling van Christus is.
We moeten dus niet gaan fantaseren over het feit dat er mensen zullen zijn "die van niets weten". De Heilige Geest gaat, net zoals in de tijd van Zacheria naar ALLE volkeren.
(Zacheria 2).Immers Gods volk komt voort uit: alle taal, stam, natie en volk. Evenzo komt ook volk van Satan uit alle taal, stam, natie en volk voort.

Verder beweer je dit: Maar als je denkt aan de tien geboden te moeten houden om door Jezus gered te worden,

Wat zegt de Schrift voordat je het Doopwater in wil gaan: Ons leven moet vruchten van bekering voortbrengen
Ik hoop dat je dat goed hebt gelezen. Want wat leert de Bijbel dan, om de inzichten van de vruchten te leren begrijpen, door Gods Geest, alvorens
gedoopt te (kunnen) worden? Intensief Bijbelonderricht is noodzakelijk, om de 'christen' de nodige basis begrippen van en in Christus te kunnen ervaren
en door Water en Geest te gaan en te ontvangen
. Mattheus 28:18-20.

Mijn vraag is, wat zeggen de andere forumleden dan, waardoor je hen wél vertrouwd?
Ik verkondig niets anders dan een Geestelijk ervaring van en door de wet, tot nu toe! Dus....

Ik citeer Adinomis:
Het gaat om de liefde tot God en de naaste. Daarin komt de wet eigenlijk weer terug. De Heilige Geest leidt je in de waarheid en maakt Gods wil in je duidelijk. Je benadert de wet vanuit een ander startpunt. Niet vanaf een rijtje geboden, maar vanuit een andere motivatie: de Liefde. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. (Rom.5:5) Dan gaan we de vruchten van de Heilige Geest voortbrengen.
Zeer correct en juist Gait, wat Adinomis hier aanhaalt: Wat bedoelt Adinomis hier mee; welke wet! De liefde die hier spreekt is een 'liefde' die wij niet kennen, ook die moeten we ontvangen, alvorens anderen -en Christus- lief te kunnen hebben. We kunnen die pas werkelijk ontvangen, door Water en Geest (Joh 3) Eerst ZELF ervaren en onderhouden Gait en dan pas kunnen werlijk lief hebben, Jezus en onze naaste. We kunnen geen voorbeeld zijn van iets, waar we geen (Geestelijke-) Getuige van zijn in.........Christus.
De "wet" is een Geestelijk fundament, geen 'wettische' opvolging er van. DAT ZAL INDERDAAD NIET LUKKEN, zoals je zelf hebt aangegeven en juist is!
Ook Mozes en het gehele OT door wees de Allerhoogste god op een Geestelijke=Levend onderhouden van de wet (met vallen en opstaan dus)
Maar sommigen van het volk, en vooral de Leiders van het Sanhedrin, wilden er: " niet-te-onderhouden wetten" van maken voor EIGEN belang en Zelf verheffing en status in de wereld, als HUN voorbeeld; niet dat van de Allerhoogste god! Ze werden als een juk op het volk gelegd een een gruwel van verplichtingen ene tot een gruwel Gods, terwijl de 10 leefregels zijn van verlossing zijn en een vrijheid , die de wereld onbekend is!
De hele wereld lijdt nu onder dat voorbeeld Gait!

Ervaringen van verlossing zijn -ook- vruchten van de Heilige Geest, anders blijven het 'dode vruchten'. (Joh 14/Titus 3:3-7/ Romeinen 8:5-8)

En zoals Adinomis hier aanduidt, ik citeer:
Het is dus niet zo dat het houden van de wet ons rechtvaardigt: Gal.5:4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. In dat geval lijkt het een arbeidsovereenkomst. Je doet het volgens de regels en op grond daarvan moet God je rechtvaardig verklaren.
Heel correct; er staat ook niet voor niets bij dat de wet op Geestelijke gronden ervaren dient te worden, zoals...........Jezus Christus; door de heilige Geest! DE MOTIVATIE VAN OPENBARING 14.
Onderhouden is iets anders dan alleen 'oplezen'....Gait

In de Adventkerk is momenteel:
De leerstof van dit kwartaal : "Zoek de Here en Leef"
Onderwerp voor aankomende week is: "Schuldbekentenissen en berouw: de voorwaarde voor opwekking!

Adres: http://www.zda-almelo.nl/ontstaan_van.html (30 km van Goor vandaan)

Wie niet bereid is de geestelijke- en burgerlijke wetten van de Nieuwe Wereld Orde op te volgen, zal uitgeschreven worden; hij of zij zal door één enkele aan-duiding
van een vinkje wel of geen toegang tot maatschappelijk sociale mededinging.
Wie niet bereid is om op voorhand aan te duiden of hij of zij deel te willen hebben aan het Hemels Koninkrijk, zal uit het Boek des Levens worden geschrapt
Maak van de Bijbel en je leven geen boek van rechtvaardigingen tot een bron voor en van zelfverlossing! Want alles is Genade! We zullen 'de oogst' dus pas kunnen 'zien' als in het Hemels Jeruzalem zijn aangekomen, nadat we Hem (wel/niet)tegemoet gegaan zijn........in de Hemel (= Geestelijke groei-in Christus- tijdens ons leven, hier op aarde)

Hartelijke groet!
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Jerommel »

...maar, de Wet die Christus gaf, dat zijn m.i. de 2 Grote Gelijke Geboden van Liefde.
En alle andere wetten en profeten (de Thora, het OT) hangen daar aan, zijn daar dus aan ondergeschikt zelfs.
Maar ook die Wetten verklaren ons schuldig en niet waardig tav. God!! Want we kunnen ze niet houden.
Maar als er Wetten, zoals de 10 en de rest "op de scrol buiten de Ark des Verbonds", in de weg staan voor de 2 Grote Geboden van Liefde, dan moeten de Wetten wijken voor de 2 Grote.
En als we het even niet meer weten, mogen we het bij God neerleggen.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Jerommel schreef:
..maar, de Wet die Christus gaf, dat zijn m.i. de 2 Grote Gelijke Geboden van Liefde.
En alle andere wetten en profeten (de Thora, het OT) hangen daar aan, zijn daar dus aan ondergeschikt zelfs.
Maar ook die Wetten verklaren ons schuldig en niet waardig tav. God!! Want we kunnen ze niet houden.
Maar als er Wetten, zoals de 10 en de rest "op de scrol buiten de Ark des Verbonds", in de weg staan voor de 2 Grote Geboden van Liefde, dan moeten de Wetten wijken voor de 2 Grote.
En als we het even niet meer weten, mogen we het bij God neerleggen.
Geheel mee eens!

Weet je ook waar die woordelijke weergave van Jezus, daarover staan?

Hartelijke groet
Gebruikersavatar
Adinomis
Berichten: 2496
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:49
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Adinomis »

Openbaring 22.
Dit hoofdstuk beschrijft de Nieuwe Aarde. Het begint met de omschrijving van een rivier die aan de troon van God ontspringt. We krijgen hier een prachtig beeld voor ogen geschilderd. Een lieflijker beeld dan wat we in hoofdstuk 4 over de troon lazen: uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Nu stroomt er levend water vanuit de troon. De troon staat in een stad. We hebben in de vorige hoofdstukken mogen lezen dat het Nieuwe Jeruzalem op aarde neerdaalde. Het aardse Jeruzalem wordt naar mijn mening hiermee overkleed, zoals ook gelovigen in 2 Kor. 5:2-5 overkleed worden.

Ook hier zien we weer parallellen met wat er in Ezechiël en Zacharia staat beschreven. Hoewel de beelden van het Vrederijk en de Nieuwe Aarde elkaar overlappen. In Ezechiël 47 stroomt het water van een vergelijkbare rivier onder de drempel van het tempelhuis uit. Nu is er op de Nieuwe Aarde geen tempel, maar de hele stad is heilig en is daarom in zijn geheel een tempel van God en van het Lam. In het verleden was de tabernakel en de tempel een afgeschermd gebied. Door het binnengaan van de poort ging je vanuit het aardse koninkrijk het koninkrijk van God binnen. Nu is de hele aarde het Koninkrijk van God en van het Lam. Het water in Ezechiël heeft evenals het water in Openbaring 22 genezende kracht en het bevloeit vruchtbomen die twaalf keer per jaar vrucht voortbrengen.

Ook de overeenkomende profetie van Zacharia 14 gaat hier in vervulling:

8 Op die dag zal het geschieden dat
er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen,
de ene helft ervan naar de zee in het oosten
en de andere helft ervan naar de zee in het westen:
's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.
9 De HEERE zal Koning worden
over heel de aarde.
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn
en Zijn Naam de enige.

Verder was het Paradijs omgeven met rivierwater. En de levensboom die daar beschreven wordt is hier in dit hoofdstuk van Openbaring weer terug (vs. 2).

In vers 16 van ons hoofdstuk spreekt Jezus weer en dat verwijst weer naar het eerste vers van Openbaring waarin Jezus zich met zijn "gewone" naam" presenteert. Jezus noemt zich ook hier: de wortel en het nageslacht van David. David is uit Jezus voortgekomen en Jezus is uit David voortgekomen. Hij is de blinkende Morgenster.
De Geest en de Bruid zeggen: Kom! Kom maar, pak het maar aan: het heil dat van oudsher voor je is klaar gelegd. De bruid is het hemelse Jeruzalem dat op aarde is neergedaald en dat de hoofdstad van de aarde is geworden. God woont bij de mensen en de uitnodiging klinkt: Kom maar en neem meer van het levende water, het kost je niets! Het is allemaal voor jou.

Wat staat de gelovigen een prachtige toekomst te wachten. Jezus zegt: "Ja, ik kom spoedig!" Laten wij zeggen: "Amen, kom Here Jezus! We houden van U, we verlangen naar U!"

De genade van onze Here Jezus zij met u allen!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Dat vind ik ook, het wordt een mooie tijd, hoe het ook in de praktijk zal gaan.
Nicodemus: ik krijg gewoon niet het idee dat je begrijpt hoe ik geloof en denk.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,

Je schreef:
Nicodemus: ik krijg gewoon niet het idee dat je begrijpt hoe ik geloof en denk.
Ja dat ik begrijp het zeer wel!
Daarom heb ik je een 'meetlint' gegeven om "De Stad" te meten, door je te verwijzen naar de Advent-gemeente Almelo!

Hartelijke groet
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Bedankt voor je goede bedoelingen, maar ik word geen Zevende Dag Adventist.
Ik heb je gezegd dat je hier je visie mag delen, maar heb er niet om gevraagd om
jouw gelijk in alles te gaan bevestigen. Ik hoef me ook niet te bekeren, want ik ben een volgeling van Jezus.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gebruikersavatar
Adinomis
Berichten: 2496
Lid geworden op: 05 mar 2013, 17:49
Man/Vrouw: V

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Adinomis »

Gaitema schreef: Ik hoef me ook niet te bekeren, want ik ben een volgeling van Jezus.
Amen.

Wie zich aan Jezus heeft overgegeven is gered. Openbaring 22 eindigt met waarmee hoofdstuk 1 (vs 4) mee begon: De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Als we uit liefde in Jezus blijven hebben we niets te vrezen. Dan doen we wat Hij graag wil, geleid door de Heilige Geest.
De genade is de liefdegave die voortkomt uit het Vaderhart en die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Het vloeit uit God en het keert tot God.
Hoe ver we ook zijn afgedwaald door het valse spel van mensen, misleid en bedrogen door leiders, onder invloed van de macht van de duisternis.
God ziet het hart aan. Hij is met ontferming bewogen voor degenen die Hem van harte liefhebben.

Ik kopieer nog even een (ingekort) stukje uit het boek "Zie Hij komt" van ds. Glashouwer (blz.448):
Hij zal ook komen voor Israël, zijn eerstgeboren zoon. Zijn broeders naar het vlees. Die door de wereld vertrapt en vermoord zijn. Om geen andere reden vaak dan dat ze Jood waren, en dus onlosmakelijk verbonden met God en Christus, of ze dat nu wilden of niet, of ze dat beseften of niet. Omdat de Naam over hen is uitgeroepen. Ook tot hen zal Hij in genade komen, en ze zullen Hem vragen: ‘Hoe kom je dan aan die striemen op je rug?’, dan zal hij antwoorden: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. (Zach.13:6 SV)
2 Kor.3:14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.

Maar Christus komt en de Israëlieten zullen zich bekeren:

Zach. 12: 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.


De genade van de Here Jezus zij met allen!! Amen kom, Here Jezus!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,

Je schreef:
Bedankt voor je goede bedoelingen, maar ik word geen Zevende Dag Adventist
Je begrijpt mijn reactie weer eens niet!
Ik zeg niet dat je 'Zevende Dags Adventist moet worden,
Ik geef je een 'meetlint' om de stad te meten door eens een "andere kerk" te bezoeken, in Almelo.
Een gemeenschap die nauwe verbonden is met het Jodendom, immers het Geloof is uit de Joden (niet van de Joden)
Er zijn duizenden medegelovigen uit andere denominaties en kerken, die (hun) 'de stad' meten bij de Adventkerk.
Maar daarmee is niet gezegd, dat zij zich daarbij moeten aansluiten, dat wordt van het niet gevraagd en zeker niet geëist!
De gemeenschap is er voor alle mensen! Alleen Jezus weet of mensen oprecht geloven en Hem de eer geven die Hem toekomst.
Daarom herhaalt Hij de wet der liefde in alle hoofdstukken van Openbaring en in het bijzonder in hoofdstuk 14, waar het oordeel centraal staat.

Je bent er door heen gesprongen en iik vond het moedig dat je Openbaring in een gesprek hebt geleid.
Ik ben meer dan 30 jaar bezig met het onderzoeken van Openbaringen vanuit Daniël en Zacharia.
We moeten dus niet denken dat we 'eventjes' Openbaring kunnen verklaren. De belangrijkste zaken heb ik geduid;
Ik kom gedachten tegen die, Bijbels gezien, onjuist zijn en niet van toepassing kunnen zijn op het huidige nationale Israël.
Accenten van pre-millennia isme en a-millennia isme als ook post-millennia isme.

Waarom? Om deze reden:

"Indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn Verbond bewaart....... (Exodus 19/Deut 7/Jeremia 18)
Nu, door het verraad van Annas en Kajafas werd Jezus uitgeleverd aan de Romeinen. (Matt 27/Marc 15/Luc23/Joh 18)
Een belangrijk deel van 'het volk' volgde Jezus. ( Matt 21: 43-46 en Handelingen 2:41)

Jezus heeft een einde gemaakt aan de nationale Staat Israël.
En de discipelen (en het overige volk) uitgezonden over de gehele aarde!
De 'eerste gemeente' van het NT was al gedoemd tot de afval. (de man op het witte paard van Openbaring 6= dus Satan)
De waarlijke Jezus die zich vanuit een Hemels Jeruzalem op een paard vertoont, vinden we alleen in Openbaring 19:11
Er is dus nooit sprake meer geweest van een herstel van een nationaal Israël.
Bijbelse waarheden en profetieën, zoals symbolisch geduid in Openbaring bewijzen dat!
Maar je moet de 'dode letter' wel Geestelijk begrijpen en niet naar menselijke maatstaven invulling geven, zoals veel mensen dat trachten te doen.
Daarvoor is Openbaring 1:1-5 zo duidelijk, voor de Dienaren!

Hij benadrukt dat in 1 Thess, als Hij het Evangelie ne de verlossing alsook de Profetische Gave aan een ander volk gegeven heeft.
Dat verandert niet tot aan de wederkomst. In dat zelfde hoofdstuk staat ter loops in 4:13-18 dat de verlosten uit de (eerste-) slaap de Here
tegemoet zullen gaan, op weg naar' het Hemels Jeruzalem.
Maarc nee, Gait en Adinomis blijven rondzwalken een afgesloten hoofdstuk een 'oude en versleten' stad en passen zo dus Zacheria letterlijk toe op iets dat
-nog steeds- Geestelijk begrepen moet worden, als een visionaire uitdrukking van Hemelse zaken. Babylon is gevallen, er staat geen een steen meer op de andere,
maar het tijdelijke vredesrijk schijnt zich op aarde te hebben geplaneerd. Dat staat NERGENS in de Bijbel!
Het Nieuwe Jeruzalem dat uit de Hemel zal nederdalen is dus al vanaf de Opstanding en hemelvaart van de verlosten voor 1000 jaren in de Hemel!
Vanaf dat moment blijven en zijn de verlosten VOOR ALTIJD bij hun Heer. Een pendeldienst tussen een verwoest en verlaten aarde en de Hemel, is uitgesloten!

Het leven op aarde wordt immers volledig vernietigd door de aanblik van de Stad die zichtbaar boven de aarde hangt. De verlosten zijn geen koningen, maar regeren 'als koningen'
Het 'Gezag' dat zij ontvangen is een gedeeld gezag, omdat zij Tempels van de Heilige Geest zijn.
Het is een gedeeld Koningschap IN Christus. Maar dan dient wel de defcaloog van de 10 leefregels geaccepteerd te zijn, omdat we het (Geestelijke-) Koningschap zus meer dan lief hebben!!!
Hun Koningschap is een symbolisch koningschap, omdat zij niet meer in een zondige Staat leven en 'er boven staan', geestelijk en letterlijk!

Nu in alle gevallen zin de gedachten, zeker met betrekking tot het natuurlijke Israël, zoals wij dat nu kennen, onhoudbaar!
Men gaat voorbij aan de exacte omschrijving van de wederkomst van de Messias zoals deze, met name, in Openbaring 19 en 20 omschreven worden.
Verscheidene malen heb ik daar op gewezen, maar of er werd niet op ingegaan of ik week af van de 'vrede' die men trachtte in stand te houden, in het forum
door mijn bijdragen als 'niet ter zake' doende te beschouwen. Zeker in het licht van de Adventkerk en Mw. E.G. White die, hoe dan ook ,met deze zaak niets van doen heeft.
Het Gezag gaat door de Heilige Geest vanuit de Schrift, niet vanuit profeten of profetessen of leraren. Want er zijn er velen die zich Leraar Israëls noemen, maar het niet zijn (Joh.3)
Het feit dat Adinomis keer op keer maar door bleef draven op een van de door mij aangeduide stromingen, zonder ook maar één keer onderbouwend op mijn bijdragen
in te gaan, spreekt boekdelen, het ontbreekt hem aan profetisch inzicht, want een volk dat een getuigenis van Jezus is ontvangt de Gave der Profetie.

Opmerkelijk is nu echter, dat via mijn prive E mail mensen vragen wat "Attentisme is" en dat het "zeer interessant is" Nu kerken of denominaties redden niet en zijn niet de essentie
van verlossing, laat dat duidelijk zijn. Ik vraag niemand om "Zevende Dags Adventist te worden.
De insteek Gait die je daarover maakt, zegt veel over de inzichten die je in het onderwerp Openbaring hebt opgestoken, namelijk: GEEN ENKELE!
Want de Adventkerk staat gewoon vermeldt in Openbaringen 10. Niet als een ongeleid religieus projectiel, maar als een gemeenschap uit alle volkeren, taal, stam en natie.
Aan het voorbeeld van Joe Kagan, de Joodse Rabbi, had je dat kunnen weten, en als je eens mijn 'meetlint van de Stad' had geaccepteerd had je er zelf kunnen over oordelen.

Nu er is geen één kerk volmaakt. Christus is de Deur die we door moeten om tot de Vader te kunnen komen. Dat vraagt gehoorzaamheid aan een zekere regelgeving.


Bijdrage:
Wie de Bijbel ziet als een boek ziet als regeltjes van mensenhanden, zal zich gemakkelijk ontdoen van de Bijbelse wetten die 'curieus en achterhaald' lijken.
Wanneer we echter de Schrift als het Woord van de Allerhoogste beschouwen zullen we zaken heel anders beoordelen.
Als wij menen dat een wet niet meer van toepassing is, of een profetische kader niet juist of vervuld is, dan moeten wij zorgvuldig onze argumenten afwegen,
anders ondermijnen we het Gezag van de Schrift als het waarlijke Woord van de Allerhoogste. Er moet een consequente benadering aanwezig zijn van de Schrift die zich ontwikkelt naar de maatstaven van Bijbelse wetten die waarlijk recht doen aan de Gerechtigheid van Christus. Ook aan regelgeving voor het leven.
Indien wij menen dat een wet of een bepaald 'gebod' niet meer van toepassing is,, kan een studie van di wet of gebod vanuit de oorspronkelijke context ins begrip van de bedoeling die de Allerhoogste god er mee heeft,
de omgang met andere mensen er mee verbreden.
Ontwikkeling van Daniël en Openbaring, vanuit de visoenen van Zacheria en Johannes op Patmos:

-Aanvullende wetten en geboden= VELE (van toepassing op de volgende reeks en de plaats waar ze gelden) (Groeien in Christus)
-Tien leefregels TIEN (Groeien in Christus =maatstaf in Zijn voorbeeld)
-God liefhebben-Je naaste liefhebben TWEE (maatstaf van Christus door Zijn Geest alleen) -sluit aardse voorwaardelijke beloften uit.
-LIEFDE= EEN wet (Geestelijke verbondenheid naar de gewoonte)vanuiteen Hemels Jeruzalem (ons lichaam wordt een Tempel van de Heilige Geest)

Uiteindelijk doel, door het bovenstaande= Blijvende beginselen van toepassing op ALLE mensen van ALLE tijden= Oordeel en verlossing= een Hemelse arrangement bepaald door de Hemelse Vader!

Hartelijke groet
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Adinomis,

Je schreef o.a.:
Als we uit liefde in Jezus blijven hebben we niets te vrezen. Dan doen we wat Hij graag wil, geleid door de Heilige Geest.
De genade is de liefdegave die voortkomt uit het Vaderhart en die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Het vloeit uit God en het keert tot God.
Hoe ver we ook zijn afgedwaald door het valse spel van mensen, misleid en bedrogen door leiders, onder invloed van de macht van de duisternis.
God ziet het hart aan. Hij is met ontferming bewogen voor degenen die Hem van harte liefhebben.
Dat wat je daar zegt is juist!
Maar Jezus vraagt aan ons eerst de wil te tonen, er zelf aan mee te werken.
Ergens heb ik een verhandeling van je gezien over de politiek binnen de EU, waar 'het linkse Beest' huishoudt.
Dat in verband met maatregelen tegen (de Staat) Israël inzake producten (o.a. voedingswaren) die wel of niet
binnen Europa verhandelt worden en in de winkelschappen moeten komen.

Wat Adinomis nog steeds niet verstaat, is dat het natuurlijke Israël gewoon een nationale Staat is dat deel is van het Grote Babylon.
Steeds meer en steeds vaker zullen de Joden de Sabbat van het 4e gebod (als een dode letter) gaan onderhouden, omdat economische
omstandigheden dat zullen eisen, naarmate de wereld één wordt. Het is nog steeds de Overste van deze wereld (Satan) die hier de plak zwaait.
Maak van Israël geen staat die heiliger is, dan dat zij kan zijn binnen de grenzen van het Grote Babylon. Want die verworvenheid heeft zij verloren!
En kan ode niet hersteld worden vanuit dié plaats!

Persoonlijk ken ik EU politici die lachen met jouw opmerkingen. De zaak met Israël is een politieke zaak, geen religieuze.
De EU streeft naar één maatstaf voor alle EU landen. EU politici reizen de gehele wereld rond om het EU standpunt kenbaar maken.
Je zou kunnen zeggen: de Nieuwe Wereld Orde is "in de maak". om "de gehele wereld te verzamelen tot een opstand tegen de Allerhoogste god, zelfs Israël!
(Een van hen zit momenteel in de Congo om het EU standpunt tot een 'breed' inzicht te maken er worden zelfs documenten verzameld en opgesteld)Het werpt haar schaduw al vooruit (net zoals Bijbelse zaken van heden). Satan werkt exact o dezelfde manier als Christus, deze Mensenmoordenaar Hij gebruikt de Schrift op dezelfde manier, maar dan naar zijn maatstaf!
Evangeliseert met de zelfde maatstaf als Christus, alleen zit Satan er -steeds één octaaf naast. Weinigen die het "zien" en weinigen die het "horen".
Een valse noot (een halve) valt immers niet op, nu Geestelijke doofheid over de wereld aan het komen is.
Een deken van valse profetie en politieke religieus elan! (De Staatskerk)

Dus met mooie Bijbelse woorden Adinomis komen we er niet alleen mee, denk ik, het gaat er om dat onze verbondenheid Geestelijk is met een Plaats die buiten de macht van de Overste ligt.
Jezus duidt het ons, Hij is niet voor niets in het Hemels Jeruzalem, om voor ons 'huizen te bouwen' opdat we daar in alle eeuwige vrede met Hem, alsof wij koningen zijn, kunnen wonen.
Als het anderz zou zijn geweest, dan was Hij wel in het huidige en 'oude' Jeruzalem om het Heiligdom binnen te gaan. De gehele wereldpers zou hem 24 uur per dag hebben gade geslagen.
Maar die tijd zal nog komen, als Satan zich zal voordoen als 'een God' die zich midden het volk geplaatst heeft'; Maak je geen zoregn je zult op je wenken bediend worden!

Niets wat zondig is zal de Stad of het Rijk van Jezus binnen kunnen gaan. De volmaakte Stad en zijn koning "bedekken" ook niet iets wat zondig is of was.
Elk individu die vuile klederen draagt of het verkeerde bruiloftskleed zal worden buitengeworpen. De Bijbel zegt dat toch duidelijk, niet waar!
Het Hemels Jeruzalem zal, nadat deze aarde volkomen gereinigd is door het Geestelijke vuur van Christus én de Verlosten, een nieuwe aarde geven, een geheel Nieuwe Schepping.
En dan zal een komen vlakke plaats het Hemels Jeruzalem nederdalen en dan zal het Paradijs geheel met alle andere werelden, waar 'mensen' wonen die gelijk zijn aan ons hersteld zijn.

We zullen kunnen reizen in alle diepten van het Heelal, dat dan geen Heelal meer is en geen geheimen meer heeft.
Snap je nu waarom Satan ons wijs maakt dat we met miljoenen verslindende dollars, zo nodig het heelal moeten verkennen? (en de armoede inh de wereld alsmaar toeneemt; over Rentmeesterschap gesproeken)
En dat dwaze mensen nu al een reis hebben geboekt naar Mars?Tja Satan denkt nog dat de hemelse gewesten van de Allerhoogste god eens zijn rijk zouden kunnen zijn.

Hartelijke groet
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo,
Graag wil ik nog eens terugkomen op de situatie van het nationale Israël, waarvan Jezus Christus de taak tot verkondiging van het Evangelia heeft terug getrokken en aan een ander volk gegeven.
oals ik al aangaf, is Israël een waardige politieke en militaire partner van vele Staten en de beste vriend van de USA. De USA wordt vanuit de Bijbel gerekend als zijn de het : Beest uit de aarde
Ontstaan uit vele volkeren, hoofdzakelijk en zeker in het begin uit de Europese volkeren.
Het draagt twee horens; die van het Lam maar zij zal (er mee) spreken als de Draak (tweede hoorn)

Naar aanleiding van de Europese bemoeienissen met de natuurlijke Staat Israël.
We hebben hier Openbaring bestudeerd en beleen en ontdekt dat "allen, groot en klein, rijk en arm......' het Beest zullen volgen.
Aan het einde van de Middeleeuwen, toen de ranse Generaal Berthier de Paus gevangen gnomen had, juichten de Joden, bij dat feit.
Nu zo ongeveer 215 jaar later hebben de Joden het Beest in de armen gesloten, dat wil zeggen ten ene male het Religieuze Beest; de Hoer
en in de tweede plaats het tweede Beest, dat wat het 1e Beest opdraagt te doen. Wie de Amerikaanse politiek en militaire belangen onderzoekt, zal ontdekken
dat zij, zij aan zij en in het geniep, een vriendschap onderhoudt met Rome en in nauw overleg bepaalde beslissingen neemt. Ook op economisch gebied.
Wie denkt dat ik fantaseer, ik zal u gedenken en een site presenteren, waar klip en klaar de bewijzen zichtbaar te vinden zijn.

Dat het (Geestelijk-) Israël ook van vandaag, uit alle volkeren, natiën, stammen en taal gebonden is aan ....het luisteren naar de Allerhoogste en Zijn Verbond bewaard (helemaal), bewijst dus
dat pas, als het Loon dat Jezus met Zich meebrengt bepalend zal zijn voor de Plaats waar wij uiteindelijk zullen zijn.
Want dat Loon is getoetst en bepaald aan de werken die wij hebben gedaan! Niet hoeveel of wanneer, maar gewoon de maatstaf waarmee wij onszelf en anderen hebben gemeten, in het licht van Gods eeuwige Verbond!

Om nu eens en voor altijd duidelijk te maken dat er voor een natuurlijk Israël geen waarlijk herstel van OT inzettingen meer is, zal ik, hier aan de hand van een bezoek dat Paus
Johannes Paulus II aan Israël bracht, aantonen, dat de huidige Staat Israël één van de Staten is, die een heidense Koning meer lief had, dan de Profeet die in hun midden was.

Nu, nogmaals, ik beschouw de "ondergang" van de Staat Israël zoals die bedoeld was niet geheel als betrekking hebbende op het gehele volk, maar vooral op de leiders van het Sanhedrin, waar ook Kicodemus van Joh 3, deel van uitmaakte. Het waren Annas en Kajafas, die tenslotte Jezus hebben overgeleverd!

Verslag

In 2000 (ik dacht 15 januari) bezocht de toenmalige Paus Israël Hij ondersteunde de Palestijnse zaak en haar inwoners.
Daarmee werd hij niet alleen een politiek Paus, op dat punt niet alleen, maar werd hij Popie-Jopie voor de gehele politieke
wereld, inclusief de EU. De Joden hadden het nakijken, midden in het 'heiligdom' Jeruzalem, maakte de Paus nog eens duidelijk wat Jezus
bepaald had en voorzegt! Hij hield aan om een speciaal moslim-mis op te dragen.
Geen één enkel woord over Christus, noch een verwijzing naar Israël als een plaats waar eens de Verlosser wel eens zou komen!

En nu dit: De gehele christelijke wereld omarmde het bezoek en prees de Paus om zijn vredesboodschap aan...........alle volkeren!
Midden in het centrum van de Staat Israël, die op politieke gronden en de verschrikkingen van WOII, was gesticht, maakte Paus Johannes Paulus II duidelijk
wie de werkelijke leider van de Staatskerk (de Onreine Vrouw) was.

Dialoog en Verzoening zijn de toverwoorden van de EU en Washington om Rome tot machtsstaat te maken, aan het begin van Europese eenwording en opmaat naar de Nieuwe Wereld Orde.

Adinomis wijst naar de commissie van de EU, nu 13 jaar later, als reeds in 2000 het reformatorische Dagblad (RD) op 23 maart 2000 schrijft:

ik citeer:

"Pausreis krijgt een politiek karakter! De pelgrimsreis van de Paus Johannes Paulus II in Israël en de Palestijnse Gebieden heeft een politiek karakter gekregen.
In Bethlehem hield de Paus gisterenmorgen een krachtig pleidooi voor de rechten op een eigen Palestijnse staat
.
(daar ben ik het helemaal mee eens])........In de ochtend had de Paus in een preek tijdens een mis op het Plein van de Kribbe, de Palestijnen opgeroepen niet te emigreren.
De mis werd exact om 12 uur onderbroken toen de imam van de moskee aan het Plein de Moslims opriep tot het middaggebed
.
(zie je hoe verbonden de Staatskerk is met de Islam)

Op 22 maart schreef het RD het volgende:

ik citeer:

De Paus pleit voor een Palestijnse onafhankelijke Staat en zegt daarbij " Mijn voorgangers en ik, hebben bij herhaling betoogd dat er geen einde kan komen aan het trieste conflict in het " Heilige Land"
zonder garanties voor het recht van alle betrokken volkeren op basis..........Waarvan Adinomis en Gait..........Internationale wetten en betreffende resoluties alsook de verklaringen van de UN, de Verenigde Naties Nu, jullie kunnen wel raden wat dat betekent; Verenigde Naties= de volkeren die zich een verbond aangaan om tegen de Allerhoogste god te strijden.......Israël is DEEL van dé coalitie! Het staat er klip en klaar!

Pas als Jezus Christus de Verlosten bij de eerste opstanding komt halen, zal er vrede zijn voor de Verlosten......de overige moeten wachten in hun graven.
Pas al Hij na 1000 jaar met de geïnformeerde Reine Bruid de Bruid van Satan met hun leider voor altijd zal uitroeien, zal er een eeuwig Vredesrijk, het Paradijs herstelt worden.

Na het bezoek van Paus Johannes Paulus II reageerden Messiaanse Joden en christenen zeer positief over dat bezoek. Christelijke Arabische leiders beschouwden zijn komst
als een versterking van huh zwakke minderheid. Paul Liberman voorzitter van het Messiaans Actiecomité verklaarde zeer verheugd te zijn met het bezoek en de uitspraken van de Paus.
Liberman keek er "met vertrouwen naar". Volgens Ds Alex Awad decaan aan het Bethlehem Bijbel College meent dat het bezoek goed is voor alle christenen in het heilige Land en niet.......
....alleen voor de Rooms Katholieke Kerk ( onderscheid moet er blijkbaar zijn, onder de Paus).
De Evangelische en de Pinksterbeweging juichten mee......horende doof en ziende blind.

Over Jezus Christus geen woord!

We zien dus dat de gehele wereld en de meeste kerken open staan voor de invloed van de Onreine Vrouw!
En zo groeit de Oecumene, onder leiding van de EU, de Verenigde Naties met steun van Israël aan de Middellandse zee, tot een Nieuwe Wereld Orde.

Hartelijke groet
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

[modbreak Trajecto] nicodemus zda heeft een officiële waarschuwing gekregen naar aanleiding van wat hij zei in het citaat.
nicodemus zda schreef:Hallo Gait,
(...)
De insteek Gait die je daarover maakt, zegt veel over de inzichten die je in het onderwerp Openbaring hebt opgestoken, namelijk: GEEN ENKELE!
(...)
Hartelijke groet
zucht..
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
Gaitema
Berichten: 13228
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door Gaitema »

Adinomis: bedankt voor je mooie reactie!
We mogen door de Geest leven en de bevrijding ervaren, samen met ook de echte joden.
Wie dat ook mogen zijn. God weet het.
Ga niet de weg die je niets oplevert en je niet bevrijdt, omdat het niets is.
nicodemus zda
Berichten: 428
Lid geworden op: 05 jun 2013, 17:05
Man/Vrouw: M
Locatie: Gent België

Re: Bijbelboek Openbaring

Bericht door nicodemus zda »

Hallo Gait,

Je schreef:
We mogen door de Geest leven en de bevrijding ervaren, samen met ook de echte joden.
Wie dat ook mogen zijn. God weet het.
Dat is naar mijn bescheiden mening, niet wat Jezus bedoelt met Groei in de Gerechtigheid, want zoals jij dat hier weergeeft en waarschijnlijk Adinomis ook bedoelt,
ontstijgt het de opmerking van Efeze 2.
Dat is ook de reden, dat ik verwijs naar Openbaring 12 en 13. Niet "de échte Joden" zijn de maatstaf van onze daden en woorden, maar Jezus door de 10 leefregels.
Verder wordt er nog al 'luchtig' omgesprongen met 'Genade'. Want dat betekent niets anders, dan de tijd die men krijgt om zich 'te bekeren' naar het beeld van Christus.
Nergens, heb ik tot nu toe Jezus in één van jullie bijdragen ontmoet, zoals Hij Zich in Geest toont.
Er wordt steeds gewezen op natuurlijke, letterlijke omstandigheden die hun betrekking hebben op OT inzettingen.

Genade kun je maar ontvangen, zo lang je leeft! Daarna is er geen zweem van ommekeer meer mogelijk Openbaring 22:11
De Genadetijd sluit met het einde van Jezus' Dienstwerk in het Hemels Heilige der Heiligen, vlak voor Zijn komst. Daarmee zal ook de mogelijkheid
eindigen voor de mens, om zich nog te kunnen 'bekeren'. Het Loon is dan immers bepaalt. Openbaring14:9-12


Dan zou ik je aanraden, mijn laatste twee bijdragen oprecht ter harte te nemen, want Gods Geest heeft in Openbaring gewaarschuwd voor die ontwikkelingen, die in onze tijd gebeuren
Openbaring 12 en 13 en waar ik een klein facet van aangeduid heb. Het 1e Beest gaat zijn gang, en toch doorzien velen de misleiding niet!
Dat komt omdat men de zedelijke accenten van de profetie "over het hoofd ziet" en denken dat wat Geestelijk begrepen moet worden, nog aan letterlijke vervulling onder hevig is.
Overigens, nergens spreekt Jezus over 'echte joden en 'onechte joden',Hij spreekt alleen over Geestelijke Joden en een Geestelijk Israël.
Immers Hij heeft de scheidsmuur weggehaald, als we Efere 2 mogen geloven.

Efeze 2
8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God
9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
Ook de "échte" Joden niet!

en

Efeze 2
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
vers 15 wijst er dus op, dat het Israël als Staat niet meer terug kan komen. Want de 'Griek' en de 'Jood' zijn één in Geest.
Leef het dan ook Geestelijk uit, en onderhoud de 10 leefregels, zoals ze bedoeld zijn, niet naar eigengerechtigheid.

Gedurende dit gehele onderwerp heeft men mij getracht 'monddood' te maken of, door een cosmetische ingreep van het toneel af te voeren, Adinomis wees mij er op dat ik zat "te hameren' op de Sabbat van het 4e gebod, nota bene de "Spil' der 10 leefregels. Daarmee verwierp hij de kracht van hetgeen Openbaring bedoelt voor Zijn Dienaren; wellicht zonder het te beseffen.

Zij die alle geboden Gods willen gehoorzamen, zullen verdrukt en bespot worden. Zij kunnen alleen met Gods hulp stand houden. Willen ze de beproeving die hun te wachten staat overleven, dan moeten ze Gods wil begrijpen zoals die in zijn Woord is geopenbaard. Ze kunnen God alleen eren als ze een juist beeld hebben van zijn karakter, heerschappij en doelstellingen, en er ook naar handelen. Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, zullen in de laatste grote strijd stand kunnen houden. Iedereen zal antwoord moeten geven op de doorslaggevende vraag: Zal ik God of de mensen gehoorzamen? Amen!!

Genade in het licht van Gerechtigheid door het geloof

In de tijd dat we Genade kunnen ontvangen, zijn we in staat om te Groeien in Jezus' gerechtigheid. Door Hem te geloven wat Hij van de Hemelse Vader vertelt en Hij zelf het bewijs daarvan is, kunnen we ons voorbereiden op het Hemels Koninkrijk, waarvan de 10 leefregels de basis zijn. Wie zich daar in oefent, is gehoorzaam aan Christus, zoals Hij ook gehoorzaam is aan de Hemelse Vader.
Dat Rechtvaardige karakter heeft Jezus geopenbaard voor de gevallen mens, omdat deze in Christus het karakter (wil=wet) in Geestelijke zin begrijpt en aan neemt. Zolang de mens leeft, leeft hij of zij in de Genade!
Genade is iets wat we onverdiend ontvangen we moeten die tijd nuttig gebruiken. Ook bij Noach 120 jaren de 490 afgescheiden jaren voor het volk Israël (en haar leiders) werd dat voor hen een Genadetijd.

Als de zondige mens dus berouw heeft over zijn zonde en deze leren nalaten, dan ontfermt hij zich over de volmaakte wil (=wet) van de Allerhoogste god, om deze Geestelijke te kunnen verwerven, zo wordt men dan daadwerkelijk vrij in het geloof. Men gelooft immers Jezus in wat Hij zegt en wat Hij voorhoudt in het voorbeeld aan ons!

Nu we in de Genade leven en de tijd er voor hebben, kunnen we weten d de wijze lessen aangaande hetgeen ik hierboven aangaf te vinden is in de 4 Evangeliën en verder in de brieven van Paulus, de Romeinen en de Galaten.

Andere aspecten van de wet en de Gerechtigheid winden we in het voorbeeld van Lucas 15 -De verloren zoon als ook in de gelijk het Bruiloftskleed (Mattheus 22) dat onmiddellijk wijst naar Openbaring 14:6-12,
voor zover het ons Hier en Nu aangaat. Dat het om een Geestelijk leven gaat, dat ons persoonlijk moet aanspreken vinden we terug in Joh 20, dat gelijk staat aan 'leven' in relatie met ondergaan ervaren door.....de wil van de Vader. De Rechtvaardige zal uit Geloof leven!

Efeze 2:7-10
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
Hartelijke groet
Plaats reactie