Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

HJW schreef:
20 nov 2019, 16:02
Alpha schreef:
20 nov 2019, 12:13
Ga niet buiten wat geschreven staat. 1 Kor 4:6.
Heb je al een antwoord op de vraag waar ik de geestelijke stam van Manasse kan vinden, wie dat zijn ?
Manasse was de eerstgeboren zoon van Jozef en een kleinzoon van Jakob.
Over de stam Manasse kan je info vinden in o.a. Nu 32:39-42; De 3:13-15; 1Kr 2:21, 22.

2 Kron 15: 9  En hij (Koning Asa) bracht heel Juda en Benjamin bij elkaar, samen met de mensen uit Efraïm, Manasse en Simeon die als vreemdelingen bij hen woonden. Velen waren namelijk vanuit Israël naar hem overgelopen toen ze zagen dat Jehovah, zijn God, met hem was. NWV.

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27988
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Waar is de stam "Dan" gebleven @Alpha ?

Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Peter79 schreef:
20 nov 2019, 20:45
Alpha schreef: Je zegt dat je de Bijbel volgt, helaas volg je menselijke redeneringen, die gebaseerd zijn op het "naar de hemel willen gaan".
Die meningen zijn niet uit de Bijbel afkomstig maar overgenomen van buiten-Bijbelse religies.
Het is aantoonbaar dat de meeste kerkelijke gebruiken en feesten geen Bijbelse oorsprong hebben.
Zij zijn gekerstend door Constantijn de grote, een zonneaanbidder.
Hij voerde o.a. de zondagsrust in, behalve voor boeren!

Het gevolg daarvan is dat vele Bijbelse argumenten gesluierd voor hen zijn.
Ik blijf dan ook een mens. Ik geloof dat God om ons mensen is afgedaald, mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Jij gelooft dat niet en daarom begrijp ik dat je menselijkheid minder waardeert.
Daardoor ontgaat het hen dat de 144.000 aangesteld worden als mederegeerders van Jezus en dienen als koningen en priesters.
Als "iedereen" naar de hemel gaat, waarover zijn zij dan koningen en priesters?
Waarover is Jezus dan koning over Gods koninkrijk?
Waarom geeft Jesaja dan een kijkje in het paradijs, waar een kleine jongen herder is over wilde dieren en een zuigeling met een giftige slang kan spelen?
God heeft de aarde als woonplaats aan de mensen gegeven. Het paradijs, het heersen over de aarde in nauwe relatie met God wordt weer hersteld.
Hoe betrouwbaar is jouw bron, als hij Gods naam in de Bijbel heeft vervangen door Heere?
De brontekst staat duidelijk JHWH!
Ik denk dat ik ook met de NWV tot de belijdenis kan komen dat Jezus HEER is. Dat komt omdat het NT Jezus ook op de plaats van God zet, zonder dat er sprake is van Heer of HEER. De Bijbel gaat alleen voor je open als je de woorden tot je laat doordringen, ze overdenkt, ze eigen maakt en stappen te zetten op de weg van geloof. Zoekt en gij zult vinden.
Exodus 30:
12 ‘Als je onder de zonen van Israël een telling houdt, moet elk van hen tijdens de telling een losprijs voor zijn leven aan Jehovah geven, zodat ze niet door een plaag worden getroffen als ze worden geregistreerd.
13 Iedereen die geregistreerd wordt, moet het volgende geven: een halve sikkel volgens de standaardsikkel van de heilige plaats. (Een sikkel komt overeen met 20 gera.) Een halve sikkel is de bijdrage voor Jehovah.
14 Iedereen van 20 jaar en ouder die wordt geregistreerd, moet de bijdrage voor Jehovah geven. NWV.

Deze vertaling is geheel overeenkomstig de brontext.
De halve sikkel heeft ongeveer de waarde van 1 euro.

Waar gaat het hier over?
Mozes kreeg de opdracht om tempelbelasting te heffen.

Johannes hoorde over de 144.000 met een opsomming van de stammen van het geestelijke Israël.
Die komt niet overeen met de letterlijke stammen.
Je onderschrijft dus dat je deze tekst niet goed kan begrijpen als je die niet vergelijkt met een tekst waarin de letterlijke stammen staan beschreven. Door vergelijking van het Israël in de ene tekst met dat in de andere tekst kom je betekenissen op het spoor. Dat principe kan je ook gebruiken om te kijken wat de telling betekent.
Daarna zag hij de grote schare , die niemand kon tellen, een onbepaald getal dus.

Ik zie hier heel duidelijk 2 groepen.
De eerste groep heeft een hemelse functie.
De tweede groep verblijft op aarde, ze hebben palmtakken in hun hand.

Petrus gebruikt zijn "sleutels" om de hemelse groep te bevolken.
De eerste sleutel is bestemd voor de Joden, de tweede is voor de Samaritanen en de derde is bestemd voor bekeerde heidenen.
Cornelius was de eerste!
Met de schare die niemand tellen kan grijpt Johannes terug op de belofte aan Abraham dat zijn nageslacht zal zijn als het zand der zee en de sterren aan de hemel. Abraham kon ze niet tellen. Wij ook niet. Maar voor God is niets onmogelijk. Hij kan tellen en heeft dat ook gedaan: het getal dat Johannes hoort is duidelijk een symbolisch getal; het gaat daarbij om het geheel: het getal van Gods kinderen is vol, maar wij, ook Johannes niet, weten wat dat getal is. Dat is ook niet de bedoeling, want de betekenis van het tellen is vrijkopen. Geen mens kan ontkomen aan de dood, maar omdat Jezus ons heeft vrijgekocht, is er eeuwig leven.
Lees nu eens de Bijbel.
Ex 33:20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’
NWV.

De zoon van God is vrijwillig naar de aarde gekomen, via een letterlijke geboorte en werd zo letterlijk mens en kon als onschuldig mens zijn letterlijke menselijk leven offeren als het lam Gods.

De relatie tussen God en de mens zal inderdaad worden hersteld.
De bijbel geeft een kijkje hoe dat zal gebeuren:

Micha 4:
1 Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen
en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen volken stromen.
 2 Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan en naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Want de wet zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem.
 3 Hij zal rechtspreken onder vele volken en de zaken rechtzetten in verband met verre, machtige naties.
Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren.
 4 Iedereen zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, voor niemand bang, want de mond van Jehovah van de legermachten heeft gesproken.
 5 Want alle volken wandelen in de naam van hun god, maar wij zullen wandelen in de naam van Jehovah, onze God, voor altijd en eeuwig. NWV.

In het einde van de dagen zullen er wereldwijd mensen naar de "berg" van Jehovah gaan en door hem worden onderwezen. Zij leren de oorlog niet meer, sterker nog, zij weigeren om hun mede mensen "in naam van God" te doden.
Velen gaan daarom de gevangenis in en worden vervolgd.


Toch heeft "de mens", als Gods volk, de relatie veelvuldig verbroken.

B.v.
1 Sam 8:7  Toen zei Jehovah tot Samuël: „Luister naar de stem van het volk met betrekking tot alles wat zij tot u zeggen; want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. NWV.

Jezus staat niet inde plaats van God, dat kan ook niet als hij werkelijk God zou zijn.
Jezus verklaart in het NT dat hij de zoon van God is en dat hij onderworpen is aan zijn vader en zijn wil doet.

De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet. :o

Je stelt dat de 144.000 symbolisch is.
Kijk je wat verder in de tekst van Openbaring 7, dan staat daarna dit:

9 Daarna keek ik en zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen, stammen, volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 Met luide stem riepen ze steeds: ‘Redding hebben we te danken aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam.’ NWV.

Hij ziet dus een bepaald aantal tegenover een onbepaald aantal.
De eerste groep regeert als koningen en priesters met Jezus over de tweede groep.

Het is een feit dat de genoemde telling niets meer dan een belastingheffing was.
Dat staat er letterlijk.
Ik heb het niet nodig om teksten bij elkaar te zoeken, die mijn visie lijken te ondersteunen.
De Bijbel zelf geeft dat aan.

Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

callista schreef:
02 dec 2019, 11:49
Waar is de stam "Dan" gebleven @Alpha ?
Vervangen door Levi.
Gewoon vergelijken met de letterlijke stammen.

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27988
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Hoezo die vervanging?
Wat is de reden?
Staat dat ergens?

Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

HJW schreef:
21 nov 2019, 07:31
Peter79 schreef:
20 nov 2019, 22:07
Toch is het voor God geen bezwaar om heidenen te tellen alsof ze in Sion zijn geboren ( Psalm 87) en wordt het hele volk Israël in Romeinen zalig doordat de volheid bereikt wordt door het toetreden van een volheid der heidenen. Dit komt overeen met het feit dat in Christus de tussenmuur (de wet die het verschil tussen Jood en heiden definieert) is weggebroken.
Mijn punt is dat, bijbels gezien, het volk Israël niet verdrongen wordt. Vanuit de bijbel is volgens mij de lijn dat de heidenen erbij komen en niet de plaats van het joodse volk overnemen.

De bijbel (brief Romeinen) geeft daarbij de ruimte voor de interpretatie dat de joden in de eindtijd alsnog massaal Jezus als messias gaan zien.


Voor mij is Christus overigens niet zozeer een persoon, maar eerder een universeel bewustzijn, voor iedereen bereikbaar.
De sleutel van Petrus opende de mogelijkheid tot toetreding tot het geestelijke Israël.
De Joden hadden de eerste keus, vervolgens de Samaritanen.
de derde sleutel gebruikte hij voor de bekeerde heidenen.
Daarmee moest hij wel een groot vooroordeel overwinnen, zij werden als onrein gezien.
Zie daarvoor Hand 10:

9 De volgende dag, toen die mannen onderweg waren en in de buurt van de stad kwamen, ging Petrus rond het zesde uur het dak op om te bidden.
10 Maar hij kreeg honger en wilde eten. Terwijl er een maaltijd werd klaargemaakt, had hij een visioen.
11 Hij zag dat de hemel geopend was en dat er iets wat op een groot linnen laken leek aan de vier punten op de aarde werd neergelaten.
12 Daarin zaten allerlei viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels van de hemel.
13 Toen zei een stem tegen hem: ‘Sta op, Petrus, slacht en eet!’
14 Maar Petrus zei: ‘Absoluut niet, Heer, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig en onrein was.’
15 De stem sprak opnieuw tot hem, voor de tweede keer: ‘De dingen die God heeft gereinigd, mag je niet langer onrein noemen.’
16 Dat gebeurde een derde keer, en onmiddellijk werd het weer in de hemel opgenomen.
17 Terwijl Petrus zich nog verbijsterd afvroeg wat het visioen dat hij had gezien betekende, stonden de mannen die Cornelius had gestuurd ineens bij de poort. Ze hadden geïnformeerd waar het huis van Simon was.
18 Ze riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus werd genoemd, daar te gast was.
19 Terwijl Petrus nog over het visioen nadacht, zei de geest: ‘Kijk! Er zijn drie mannen die naar je vragen.
20 Sta op, ga naar beneden en ga met ze mee. Twijfel niet, want ik heb ze gestuurd.’  NWV.

Wat de eindtijd betreft:

Mt 24:14 En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. NWV.

Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

callista schreef:
02 dec 2019, 12:24
Hoezo die vervanging?
Wat is de reden?
Staat dat ergens?
Dat zei ik al, vergelijk de twee stammen met elkaar, dan zie je dat Dan door Devi is vervangen.

Door een intensieve Bijbelstudie kunnen de verbanden duidelijk worden.
Het is een kwestie van willen.

Ben je verslaafd aan je handy?
Slaap je wel eens? :)

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27988
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Alpha schreef:
02 dec 2019, 12:35
callista schreef:
02 dec 2019, 12:24
Hoezo die vervanging?
Wat is de reden?
Staat dat ergens?
Dat zei ik al, vergelijk de twee stammen met elkaar, dan zie je dat Dan door Devi is vervangen.

Door een intensieve Bijbelstudie kunnen de verbanden duidelijk worden.
Het is een kwestie van willen.

Ben je verslaafd aan je handy?
Slaap je wel eens? :)
Ik vroeg wat de reden was.
Kun je dat uitleggen?

Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

HJW schreef:
21 nov 2019, 08:44
Peter79 schreef:
21 nov 2019, 08:24
En dat is andersom ook zo. Volgens mij komen we daar niet uit en moet de conclusie zijn: agree to disagree.
Andersom ?
De joden hebben niet zo'n aandacht voor het NT.

En daar zou wat mij betreft hetzelfde gelden.
in de eerste eeuw waren er weinig Joden, die Jezus als Messias accepteerden.
Ook nu zijn er weinig mensen die Jezus als Messias accepteren en dus het Nt willen lezen.

Alpha
Berichten: 4885
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

callista schreef:
02 dec 2019, 12:37
Alpha schreef:
02 dec 2019, 12:35
callista schreef:
02 dec 2019, 12:24
Hoezo die vervanging?
Wat is de reden?
Staat dat ergens?
Dat zei ik al, vergelijk de twee stammen met elkaar, dan zie je dat Dan door Devi is vervangen.

Door een intensieve Bijbelstudie kunnen de verbanden duidelijk worden.
Het is een kwestie van willen.

Ben je verslaafd aan je handy?
Slaap je wel eens? :)
Ik vroeg wat de reden was.
Kun je dat uitleggen?
Dat zei ik al, vergelijk de twee stammen met elkaar, dan zie je dat Dan door Levi is vervangen.

De reden kan je zelf wel bedenken, meen ik.

Maar ik kan je wel een hint geven, als het wat te moeilijk is.
De stam Levi was geen onderdeel van de letterlijke stammen.
Aangezien het Israël Gods geestelijk is, wordt de stam Levi toegevoegd i.p.v. Dan.

Deze geestelijke natie is „een koninklijke priesterschap”. — 1Pe 2:9.

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27988
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Uit die tekst valt niet te lezen dat de stam Dan vervangen is door Levi..[Dat staat er namelijk niet ]en ook niet waarom Dan niet meer genoemd wordt...ook niet in Openbaring b.v.
En waar staat het in het OT [T'NaCH]?

Dat lijkt mij vooralsnog de aangewezen plek in eerste instantie.....
Mij lijkt het inlegkunde...

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Alpha schreef:
02 dec 2019, 11:25
Als je begrijpend gelezen had, dan zou je weten dat ik niet tracht te interpreteren, maar probeer te laten zien wat de Bijbel leert!
Heb je ook een ander deuntje ? Het is nogal een kras op de plaat.
Je bedoelt dus dat je het verschil niet ziet tussen het letterlijke en het geestelijke Israël.
De stammen van het letterlijke Israël komen niet overeen met die van het geestelijke Israël.
Begrijpend lezen.
Ik zeg niet dat ik het niet zie, ik zeg dat het er niet staat.
En dat jullie er een totaal eigen menselijke filosofie van hebben gemaakt die geheel los staat van de bijbel.
Ik vraag mij af welke interpretatie jij wilt volgen van welke van de vele "christelijke" denominaties.
Daar is geen touw aan vast te knopen en zij tegenstrijdig met elkaar.
De JG maken gewoon onderdeel uit van de vele christelijke denominaties. Jullie zijn onderdeel van de verdeeldheid.
Ik heb geen enkele behoefte om iets aan de Bijbel toe te voegen.
Deze is voor mij redelijk begrijpelijk, ik kan de lijn daarin volgen.
Je voegt aan de tekst "geestelijk" toe.
Er bestaat geen JG redenering, maar een Bijbelse redenering.
Kom in plaats van een mening met feiten.
Het is geen mening, het is een feit. Jullie filosofie is gewoon mensenwerk.
Niks mis mee, maar wees daar eens gewoon eerlijk in.

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Alpha schreef:
02 dec 2019, 11:42
Manasse was de eerstgeboren zoon van Jozef en een kleinzoon van Jakob.
Over de stam Manasse kan je info vinden in o.a. Nu 32:39-42; De 3:13-15; 1Kr 2:21, 22.

2 Kron 15: 9  En hij (Koning Asa) bracht heel Juda en Benjamin bij elkaar, samen met de mensen uit Efraïm, Manasse en Simeon die als vreemdelingen bij hen woonden. Velen waren namelijk vanuit Israël naar hem overgelopen toen ze zagen dat Jehovah, zijn God, met hem was. NWV.
Je hebt het hier dus gewoon over de natuurlijke stam van Manasse, niets geestelijks aan.
Waar is de geestelijke stam van Manasse, wie zijn dat ? Zijn het joden, christenen, JG's ? En waar vind ik ze ?
Kom eens met feiten.

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Alpha schreef:
02 dec 2019, 12:39
in de eerste eeuw waren er weinig Joden, die Jezus als Messias accepteerden.
Ook nu zijn er weinig mensen die Jezus als Messias accepteren en dus het Nt willen lezen.
In de eerste eeuw niet, in de tweede eeuw niet, in de zoveelste eeuw niet.
En daar hebben ze goede redenen voor, hij voldeed gewoonweg niet aan de woorden uit de tenach.
En de joden kenden de tenach en trapten er niet in.

Je laatste zin is wederom baarlijke nonsens. Er zijn 2 miljard christenen.

Nic
Berichten: 435
Lid geworden op: 21 aug 2019, 09:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Nic »

HJW schreef:
02 dec 2019, 18:18
Alpha schreef:
02 dec 2019, 12:39
in de eerste eeuw waren er weinig Joden, die Jezus als Messias accepteerden.
Ook nu zijn er weinig mensen die Jezus als Messias accepteren en dus het Nt willen lezen.
In de eerste eeuw niet, in de tweede eeuw niet, in de zoveelste eeuw niet.
En daar hebben ze goede redenen voor, hij voldeed gewoonweg niet aan de woorden uit de tenach.
En de joden kenden de tenach en trapten er niet in.

Je laatste zin is wederom baarlijke nonsens. Er zijn 2 miljard christenen.
Een tijdje terug was in het nieuws dat een aantal orthodoxe rabbijnen een positief geluid over Jezus lieten horen.
http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/ ... tendom.php

Hoe gekleurd onderstaand allemaal is, weet ik niet:
http://www.israeltoday.nl/newsitem/tabi ... fault.aspx
https://www.kerkenisrael.nl/verbonden/v ... n60-1c.php

Strekking is wel dat Jezus de woorden van de Torah op een geweldige manier versterkte.
We zijn slechts wetenschappers... :geek:

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27988
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Volgens mij is het allemaal gekleurd.....ik geloof er niets van.
Wie weet zit de organisatie "The Jews for Jesus" er wel achter....die geen joden zijn
Wie zal het zeggen...
Het jodendom en christendom zijn twee verschillende religies...

Snelheid
Berichten: 2638
Lid geworden op: 15 okt 2019, 21:39
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Snelheid »

callista schreef:
02 dec 2019, 12:24
Hoezo die vervanging?
Wat is de reden?
Staat dat ergens?
Allemaal sprookjes van het wachttoren genootschap.

Al deze stammen zijn er niet meer zijn opgegaan in het algemeen jodendom;binnen de religie van het jodendom zijn vele stromingen en voor de joden zelf van belang.De joden zelf zeggen ook die stammen bestaan niet meer. En de joden zelf kunnen dat toch wel weten.
VERITAS VOS LIBERRABIT.

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Nic schreef:
05 dec 2019, 20:29
Een tijdje terug was in het nieuws dat een aantal orthodoxe rabbijnen een positief geluid over Jezus lieten horen.
http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/ ... tendom.php

Hoe gekleurd onderstaand allemaal is, weet ik niet:
http://www.israeltoday.nl/newsitem/tabi ... fault.aspx
https://www.kerkenisrael.nl/verbonden/v ... n60-1c.php

Strekking is wel dat Jezus de woorden van de Torah op een geweldige manier versterkte.
Altijd goed als mensen positief denken.
Wat ik wel weer jammer vind is dat op de christelijke sites die dit noemen ze er gelijk weer bovenop duiken en hopen dat ze de joden kunnen bekeren.
Respect zou wat mij betreft twee kanten op moeten gaan.

De joden die Jezus geen vergissing noemen en de christenen die niet vinden dat joden Jezus als messias moeten erkennen.

Gebruikersavatar
Namaste
Berichten: 101
Lid geworden op: 15 dec 2019, 20:53
Man/Vrouw: M
Contacteer:

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Namaste »

Nou inderdaad, de hemel. Wat moet dat geweldig zijn. Wat moet je jezelf daar nou bij voorstellen afgezien van de vraag wie er wel of niet naartoe gaan. Is het echt zo leuk in de hemel? Gaat het ook niet vervelen als het alleen maar geweldig is? Moet je eigen geest niet in een voortdurende staat van bliss zijn en is het niet zo dat een bepaald soort mensen zich hier op aarde al in de hemel bevinden en anderen reeds in de hel? Waarom steeds kijken wat er achter dit leven ligt? Maak je hemel alvast op aarde. Wat moet iemand die depressief is trouwens in de hemel?
het licht in mij groet het licht in jou

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Namaste schreef:
04 jan 2020, 10:11
Nou inderdaad, de hemel. Wat moet dat geweldig zijn. Wat moet je jezelf daar nou bij voorstellen afgezien van de vraag wie er wel of niet naartoe gaan. Is het echt zo leuk in de hemel? Gaat het ook niet vervelen als het alleen maar geweldig is? Moet je eigen geest niet in een voortdurende staat van bliss zijn en is het niet zo dat een bepaald soort mensen zich hier op aarde al in de hemel bevinden en anderen reeds in de hel? Waarom steeds kijken wat er achter dit leven ligt? Maak je hemel alvast op aarde. Wat moet iemand die depressief is trouwens in de hemel?
Goede vragen.
Zelf vind ik het leuk om kennis op te doen. En toch wil ik weten hoe alles in elkaar steekt. Maar als ik alles weet, welke kennis kan ik dan nog op doen.
Beetje vergelijkbaar.
Ik heb geen echte voorstelling van het hemelse. Als het op harpjes spelen is op een roze wolk, dan gruw ik daarvan.

Maar wat als bijvoorbeeld lineaire tijd niet bestaat, dan is de "eeuwigheid" al heel wat anders.
Ja, het lijkt me dat het gaat vervelen als alles altijd maar geweldig is. Maar misschien is dat een te aardse voorstelling van het hemelse. De aarde 2.0.

Los daarvan (dat niet altijd alles goed moet gaan) vind ik de ellende op deze aarde dan wel weer ernstig overdreven. Het lijden acht ik letterlijk on-natuurlijk: het gaat tegen onze natuur in. Puur een gevoel.

Ik vergelijk het wel eens met het verhaal van de verloren zoon: hij bleef niet in het varkensvoer, maar ging huiswaarts.
En als ik zo om me heen kijk, zitten we hier met zijn allen aardig tussen het varkensvoer.
Niet onze bestemming, niet waarvoor we bedoeld zijn.
Zo voelt dat voor mij.

Gebruikersavatar
Namaste
Berichten: 101
Lid geworden op: 15 dec 2019, 20:53
Man/Vrouw: M
Contacteer:

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Namaste »

HJW schreef:
04 jan 2020, 10:42

Ik heb geen echte voorstelling van het hemelse. Als het op harpjes spelen is op een roze wolk, dan gruw ik daarvan.

Maar wat als bijvoorbeeld lineaire tijd niet bestaat, dan is de "eeuwigheid" al heel wat anders.
Ja, het lijkt me dat het gaat vervelen als alles altijd maar geweldig is. Maar misschien is dat een te aardse voorstelling van het hemelse. De aarde 2.0.

Los daarvan (dat niet altijd alles goed moet gaan) vind ik de ellende op deze aarde dan wel weer ernstig overdreven. Het lijden acht ik letterlijk on-natuurlijk: het gaat tegen onze natuur in. Puur een gevoel.
Mensen zijn uiteraard op zoek naar zingeving zodat ze gewoon door kunnen met het vervolg. Het bestaan moet uiteraard niet eindig zijn. Het voelt onzeker en toch best wel eng als het hier opeens afgelopen is na de dood. Dan ben je opeens niemand meer. Vooral in de hedendaagse kille wereld waarin we nu leven en het welzijn van de ziel vaak wordt vergeten. Of zoals Jung het zei: "We hebben alles van het mysterie en numinositeit ontdaan; niets is meer heilig". We moeten zelf op zoek naar voeding voor de ziel en hier alvast met diepgang en passie leven.
het licht in mij groet het licht in jou

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Namaste schreef:
04 jan 2020, 11:30

Mensen zijn uiteraard op zoek naar zingeving zodat ze gewoon door kunnen met het vervolg. Het bestaan moet uiteraard niet eindig zijn.
Ik kan niet voor anderen spreken, alleen voor mijzelf.
Voor mij mag het leven best eindig zijn. Als dat het is, dan is dat het. Kan ik dan weinig aan veranderen.
Ik denk alleen dat het logisch is dat er een vervolg is. maar ik kan het zomaar mis hebben.
Het voelt onzeker en toch best wel eng als het hier opeens afgelopen is na de dood.
Voor mij niet. Voor anderen kan dat anders zijn.
Lijkt me ook wel eens heerlijk: einde is einde, nooit meer gezeur en gedram en moeilijkheden.
Vooral in de hedendaagse kille wereld waarin we nu leven en het welzijn van de ziel vaak wordt vergeten.
En die ziel is dan ook eindig ?
We moeten zelf op zoek naar voeding voor de ziel en hier alvast met diepgang en passie leven.
Waarom zou dat MOETEN ?
Wie bepaalt dat ?
Het leven hier op deze aarde lijkt mij niet het ultieme doel. Zo voelt het voor mij niet.

Gebruikersavatar
Namaste
Berichten: 101
Lid geworden op: 15 dec 2019, 20:53
Man/Vrouw: M
Contacteer:

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Namaste »

HJW schreef:
04 jan 2020, 11:55
Namaste schreef:
04 jan 2020, 11:30

Mensen zijn uiteraard op zoek naar zingeving zodat ze gewoon door kunnen met het vervolg. Het bestaan moet uiteraard niet eindig zijn.
HJW schreef:
04 jan 2020, 11:55
Ik kan niet voor anderen spreken, alleen voor mijzelf.
Voor mij mag het leven best eindig zijn. Als dat het is, dan is dat het. Kan ik dan weinig aan veranderen.
Ik denk alleen dat het logisch is dat er een vervolg is. maar ik kan het zomaar mis hebben.
Het leven hier op aarde in de huidige vorm is eindig HJW. We worden echter wel geboren met bepaalde kwaliteiten en karaktertrekken, maar ook onhebbelijkheden, complexen, angsten etc. Misschien kunnen we ons beter afvragen wat er hiervoor was en waar bepaalde talenten vandaan komen en waarom iemand geboren lijkt te zijn voor zijn vak. Zoals we niet weten wat hiervoor was en waar of wat wij toen waren weten we ook niet wat hierna ligt en waar en wat wij dan zijn.
Het voelt onzeker en toch best wel eng als het hier opeens afgelopen is na de dood.
HJW schreef:
04 jan 2020, 11:55
Voor mij niet. Voor anderen kan dat anders zijn.
Lijkt me ook wel eens heerlijk: einde is einde, nooit meer gezeur en gedram en moeilijkheden.
Gezeur, gedram en moeilijkheden. Als dat het leven is, dan is de dood inderdaad een bevrijding (tenzij het gezeur, het gedram en de moeilijkheden gewoon doorgaan na dit leven). Ik heb zomaar het vermoeden dat het ook een beetje de leeftijd is. Als je wat ouder wordt ga je anders tegen het leven aankijken en zoek je wegen om je ziel te koesteren (ziel is trouwens een christelijk begrip, je kunt het ook je essentie noemen, dat wat je bent zonder je verhalen).
Vooral in de hedendaagse kille wereld waarin we nu leven en het welzijn van de ziel vaak wordt vergeten.
HJW schreef:
04 jan 2020, 11:55
En die ziel is dan ook eindig ?
De ziel is niet eindig en zelfs onmetelijk diep. "Je kunt de grenzen van de ziel niet ontdekken, zelfs als je elke weg aflegde om dit te doen; zo diep is de betekenis ervan. (Heraclitus)
We moeten zelf op zoek naar voeding voor de ziel en hier alvast met diepgang en passie leven.
Waarom zou dat MOETEN ?
Wie bepaalt dat ?
Het leven hier op deze aarde lijkt mij niet het ultieme doel. Zo voelt het voor mij niet.

We moeten niks, dat bepaalt iedereen zelf. Er zijn mensen die nooit naar zichzelf op zoek gaan of zelfs proberen echte schoonheid te ervaren. Het ouder worden zou ons eigenlijk moeten aansporen op zoek te gaan naar datgene wat werkelijk belangrijk is in het leven. Wijsheid komt met de jaren, het karakter wordt gevormd naarmate we ouder worden of zoals David Bowie zei: "ik denk dat ouder worden een buitengewoon proces is waarbij je de persoon wordt die je altijd had moeten zijn."
het licht in mij groet het licht in jou

HJW
Berichten: 3906
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Namaste schreef:
04 jan 2020, 13:42
Het leven hier op aarde in de huidige vorm is eindig HJW.
Tell me about it.....
Misschien kunnen we ons beter afvragen wat er hiervoor was en waar bepaalde talenten vandaan komen en waarom iemand geboren lijkt te zijn voor zijn vak. Zoals we niet weten wat hiervoor was en waar of wat wij toen waren weten we ook niet wat hierna ligt en waar en wat wij dan zijn.
Het hiervoormaals......wat is dat volgens jou. Hoe ziet dat eruit ? Wat deden we daar, hoe bestonden we daar ? Verveling ? Of ???
Gezeur, gedram en moeilijkheden. Als dat het leven is, dan is de dood inderdaad een bevrijding (tenzij het gezeur, het gedram en de moeilijkheden gewoon doorgaan na dit leven).
Het is een onderdeel van het leven. Stel dat het na het leven doorgaat.....dan kom je er dus letterlijk nooit van af. Geen prettig vooruitzicht.
De ziel is niet eindig en zelfs onmetelijk diep. "Je kunt de grenzen van de ziel niet ontdekken, zelfs als je elke weg aflegde om dit te doen; zo diep is de betekenis ervan. (Heraclitus)
Waar komt de ziel vandaan, heeft mijn ziel een oorsprong ? Waarom zou ik de ziel niet volledig kunnen ontdekken, wie bepaalt dat dat niet kan ?
Het ouder worden zou ons eigenlijk moeten aansporen op zoek te gaan naar datgene wat werkelijk belangrijk is in het leven. Wijsheid komt met de jaren, het karakter wordt gevormd naarmate we ouder worden
Klinkt mooi. Ik ken echter mensen die een psychische ziekte hebben die hun leven totaal verwoest.
Zijn niet in staat om te zoeken naar datgene wat werkelijk belangrijk is.

Gebruikersavatar
fries77
Berichten: 351
Lid geworden op: 25 jan 2018, 16:30
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door fries77 »

Iedereen gaat (uiteindelijk) naar de hemel. I.m.o. de enige logische conclusie wanneer men het gezond verstand gebruikt.
Effe wachten... Pizza !

Plaats reactie