Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Messenger schreef:
24 feb 2020, 16:43
Alpha schreef:
22 feb 2020, 01:14
Jes 45:7 Ik vorm licht en schep duisternis, ik maak vrede en schep onheil. Ik, Jehovah, doe dat alles.
Dus als Jehovah zou oordelen, zou Jehova over zichzelf oordelen. Jehova bekent in dit vers 'schuld'. Maar Jehovah oordeelt niet en hoeft Zichzelf niet te straffen.
Alpha schreef: 4 Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.’
Precies wat ik ook steeds herhaal: God geneest en heelt alle leed.
Er ontbreekt wel een Bijbelse ondersteuning.

Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
Het oordeel betreft uitsluitend mensen en er wordt gekeken of men Gods wil heeft gevolgd.
Een onvolmaakt mens heeft vele fouten gemaakt, maar Jezus is bemiddelaar tussen God en de mens en heeft d.m.v. zijn offer de mogelijkheid om zonden te vergeven. (Ro 3:23-26).

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Messenger schreef:
24 feb 2020, 20:27
peda schreef:
24 feb 2020, 19:01
Messenger schreef:
24 feb 2020, 16:43

Precies wat ik ook steeds herhaal: God geneest en heelt alle leed.
God is evenals de Godsvonk bij Walsch onkwetsbaar. ik meen derhalve dat de door de Godsvonk opgedane ervaringen in deze wereld niet geheeld behoeven te worden. Evenmin als God alsmede Godsvonk niet oordelen over goede en slechte handelingen, is er ook geen heling voor de aarde gevolgen van de handelingen. Welke onkwetsbare zou een heling baten ?
Elk wezen is volgens mij een drieledig wezen:
- de ziel/Godsvonk;
- de geest (ego of persoonlijkheid);
- het lichaam.

Net als het lichaam kan de geest trauma overkomen. Het lichaam is meer omhulsel en is minder van belang. Het trauma van de geest wordt volgens mij door het sterven direct geheeld. Jouw wezen 'herpakt' zich weer.
Je gaat uit van buiten Bijbelse overleveringen.

Ik citeer:

De in de oorspronkelijke talen gebruikte woorden voor „ziel” (Hebr.: neʹfesj [נֶפֶשׁ]; Gr.: psuʹche [ψυχή]) blijken in de Schrift betrekking te hebben op een persoon, een dier, of het leven dat een persoon of een dier bezit.

Het Griekse woord pneuʹma (geest) stamt van pneʹo, wat „ademen” of „waaien (blazen)” betekent, en het Hebreeuwse woord roeʹach (geest) is vermoedelijk afgeleid van een grondwoord dat dezelfde betekenis heeft. Roeʹach en pneuʹma hebben dus de grondbetekenis van „adem”, maar hebben bovendien nog ruimere betekenissen. Ze kunnen ook de betekenis hebben van wind; de levenskracht in levende schepselen; de geest van de mens; geesten, met inbegrip van God en zijn engelen; en Gods werkzame kracht of heilige geest.
Al deze betekenissen hebben iets gemeen: Ze hebben allemaal betrekking op iets wat voor mensenogen onzichtbaar is, op een in beweging zijnde kracht. Deze onzichtbare kracht kan zichtbare resultaten voortbrengen.

Je kan dat terugvinden, met verdere achtergrond informatie, in de encyclopedie "Inzicht in de schrift".

https://wol.jw.org/nl/wol/library/r18/l ... es/inzicht

Alle op de Bijbel betreffende informatie is daar in te zien en is alfabetisch gerangschikt.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Messenger schreef:
26 feb 2020, 11:45
Inktvlam schreef:
25 feb 2020, 15:09
peda schreef:
25 feb 2020, 13:46
eigenlijk ben ik in mijn gesprek met Messenger bezig met een antwoord te zoeken op de vraag of de Volmaakte Godsvonk (in de Messenger wereld) wel "' heling "' nodig heeft, voor het op deze wereld ervaren onrecht. Het is een lastige omdat de Godsvonk- leren die mij bekend zijn niet uitgaan van de Volmaaktheid/ Volkomenheid van de Godsvonk.
Nee, de godsvonk (ofwel de geest) heeft geen heling of lering nodig, die heeft alles al volmaakt in zich. Hij moet alleen gewekt worden door de ziel. Ziel en geest moeten één worden door de liefde.
Op het moment dat de rol van het lichaam is uitgespeeld, en daarbij het ego verdwijnt (op de herinneringen na aan dat ego van de geest), is de geest herenigd met de Godsvonk/Ziel en wordt het volledige bewustzijn teruggegeven aan de geest.

Daarbij is er ook volkomen begrip van het hoe/waarom van alles dat is ervaren en is daarmee ook alle leed van de geest genezen en geheeld.

De geest zal zich net zo min nog zien als slachtoffer noch als dader, zich nu volledig realiserend dat de geest zowel het een als de ander was.
Mattheus 25 vers 35-40 schreef: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
Deze teksten uit de bijbel (https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek ... s/25/31-46) tonen woorden van gelijke strekking. Dat bewustzijn wordt de ervaring van elke geest, zo ook in de levensschouw bij het sterven wanneer de geest zichzelf ervaart door de ogen van anderen.
Vertaling van de NWV zegt het zo:

Mattheüs 25:
35 Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen.
36 Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem vragen: “Heer, wanneer hebben we gezien dat u honger of dorst had en hebben we u iets te eten of te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en hebben we u kleding gegeven? 39 Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en hebben we u bezocht?”
40 De Koning zal antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.”

In de encyclopedie "inzicht in de schrift" wordt rechtvaardig verklaren a.d.h.v. de bijbel uitgelegd.

Betreffende de gegeven Schriftplaats staat o.a. dit:

In een door Jezus geuite illustratie of gelijkenis die betrekking heeft op de tijd waarin hij in Koninkrijksheerlijkheid komt, worden met schapen te vergelijken personen „rechtvaardigen” genoemd (Mt 25:31-46). Het is echter opmerkenswaard dat in deze illustratie de „rechtvaardigen” worden voorgesteld als een aparte groep personen die onderscheiden zijn van degenen die door Christus ’mijn broeders’ worden genoemd (Mt 25:34, 37, 40, 46; vgl. Heb 2:10, 11). Omdat deze met schapen te vergelijken personen hulp bieden aan de geestelijke „broeders” van Christus, en daarmee blijk geven van hun geloof in Christus zelf, worden zij door God gezegend en worden zij „rechtvaardigen” genoemd. Net als Abraham wordt hun een rechtvaardige positie toegerekend; zij worden rechtvaardig verklaard als vrienden van God (Jak 2:23).

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 16957
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Zolderworm »

Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:48
Messenger schreef:
26 feb 2020, 11:45
Inktvlam schreef:
25 feb 2020, 15:09
peda schreef:
25 feb 2020, 13:46
eigenlijk ben ik in mijn gesprek met Messenger bezig met een antwoord te zoeken op de vraag of de Volmaakte Godsvonk (in de Messenger wereld) wel "' heling "' nodig heeft, voor het op deze wereld ervaren onrecht. Het is een lastige omdat de Godsvonk- leren die mij bekend zijn niet uitgaan van de Volmaaktheid/ Volkomenheid van de Godsvonk.
Nee, de godsvonk (ofwel de geest) heeft geen heling of lering nodig, die heeft alles al volmaakt in zich. Hij moet alleen gewekt worden door de ziel. Ziel en geest moeten één worden door de liefde.
Op het moment dat de rol van het lichaam is uitgespeeld, en daarbij het ego verdwijnt (op de herinneringen na aan dat ego van de geest), is de geest herenigd met de Godsvonk/Ziel en wordt het volledige bewustzijn teruggegeven aan de geest.

Daarbij is er ook volkomen begrip van het hoe/waarom van alles dat is ervaren en is daarmee ook alle leed van de geest genezen en geheeld.

De geest zal zich net zo min nog zien als slachtoffer noch als dader, zich nu volledig realiserend dat de geest zowel het een als de ander was.
Mattheus 25 vers 35-40 schreef: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
Deze teksten uit de bijbel (https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek ... s/25/31-46) tonen woorden van gelijke strekking. Dat bewustzijn wordt de ervaring van elke geest, zo ook in de levensschouw bij het sterven wanneer de geest zichzelf ervaart door de ogen van anderen.
Vertaling van de NWV zegt het zo:

Mattheüs 25:
35 Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen.
36 Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem vragen: “Heer, wanneer hebben we gezien dat u honger of dorst had en hebben we u iets te eten of te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en hebben we u kleding gegeven? 39 Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en hebben we u bezocht?”
40 De Koning zal antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.”

In de encyclopedie "inzicht in de schrift" wordt rechtvaardig verklaren a.d.h.v. de bijbel uitgelegd.

Betreffende de gegeven Schriftplaats staat o.a. dit:

In een door Jezus geuite illustratie of gelijkenis die betrekking heeft op de tijd waarin hij in Koninkrijksheerlijkheid komt, worden met schapen te vergelijken personen „rechtvaardigen” genoemd (Mt 25:31-46). Het is echter opmerkenswaard dat in deze illustratie de „rechtvaardigen” worden voorgesteld als een aparte groep personen die onderscheiden zijn van degenen die door Christus ’mijn broeders’ worden genoemd (Mt 25:34, 37, 40, 46; vgl. Heb 2:10, 11). Omdat deze met schapen te vergelijken personen hulp bieden aan de geestelijke „broeders” van Christus, en daarmee blijk geven van hun geloof in Christus zelf, worden zij door God gezegend en worden zij „rechtvaardigen” genoemd. Net als Abraham wordt hun een rechtvaardige positie toegerekend; zij worden rechtvaardig verklaard als vrienden van God (Jak 2:23).
Ik heb zo het idee dat niemand meer je berichten hier leest.
Only dead fish go with the flow

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Zolderworm schreef:
26 feb 2020, 16:20
Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:48
Messenger schreef:
26 feb 2020, 11:45
Inktvlam schreef:
25 feb 2020, 15:09
peda schreef:
25 feb 2020, 13:46
eigenlijk ben ik in mijn gesprek met Messenger bezig met een antwoord te zoeken op de vraag of de Volmaakte Godsvonk (in de Messenger wereld) wel "' heling "' nodig heeft, voor het op deze wereld ervaren onrecht. Het is een lastige omdat de Godsvonk- leren die mij bekend zijn niet uitgaan van de Volmaaktheid/ Volkomenheid van de Godsvonk.
Nee, de godsvonk (ofwel de geest) heeft geen heling of lering nodig, die heeft alles al volmaakt in zich. Hij moet alleen gewekt worden door de ziel. Ziel en geest moeten één worden door de liefde.
Op het moment dat de rol van het lichaam is uitgespeeld, en daarbij het ego verdwijnt (op de herinneringen na aan dat ego van de geest), is de geest herenigd met de Godsvonk/Ziel en wordt het volledige bewustzijn teruggegeven aan de geest.

Daarbij is er ook volkomen begrip van het hoe/waarom van alles dat is ervaren en is daarmee ook alle leed van de geest genezen en geheeld.

De geest zal zich net zo min nog zien als slachtoffer noch als dader, zich nu volledig realiserend dat de geest zowel het een als de ander was.
Mattheus 25 vers 35-40 schreef: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
Deze teksten uit de bijbel (https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek ... s/25/31-46) tonen woorden van gelijke strekking. Dat bewustzijn wordt de ervaring van elke geest, zo ook in de levensschouw bij het sterven wanneer de geest zichzelf ervaart door de ogen van anderen.
Vertaling van de NWV zegt het zo:

Mattheüs 25:
35 Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen.
36 Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem vragen: “Heer, wanneer hebben we gezien dat u honger of dorst had en hebben we u iets te eten of te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en hebben we u kleding gegeven? 39 Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en hebben we u bezocht?”
40 De Koning zal antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.”

In de encyclopedie "inzicht in de schrift" wordt rechtvaardig verklaren a.d.h.v. de bijbel uitgelegd.

Betreffende de gegeven Schriftplaats staat o.a. dit:

In een door Jezus geuite illustratie of gelijkenis die betrekking heeft op de tijd waarin hij in Koninkrijksheerlijkheid komt, worden met schapen te vergelijken personen „rechtvaardigen” genoemd (Mt 25:31-46). Het is echter opmerkenswaard dat in deze illustratie de „rechtvaardigen” worden voorgesteld als een aparte groep personen die onderscheiden zijn van degenen die door Christus ’mijn broeders’ worden genoemd (Mt 25:34, 37, 40, 46; vgl. Heb 2:10, 11). Omdat deze met schapen te vergelijken personen hulp bieden aan de geestelijke „broeders” van Christus, en daarmee blijk geven van hun geloof in Christus zelf, worden zij door God gezegend en worden zij „rechtvaardigen” genoemd. Net als Abraham wordt hun een rechtvaardige positie toegerekend; zij worden rechtvaardig verklaard als vrienden van God (Jak 2:23).
Ik heb zo het idee dat niemand meer je berichten hier leest.
Ze volgen kennelijk jou!
Jij wil ze ook niet lezen.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 16957
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Zolderworm »

Alpha schreef:
26 feb 2020, 16:43
Zolderworm schreef:
26 feb 2020, 16:20
Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:48
Messenger schreef:
26 feb 2020, 11:45
Inktvlam schreef:
25 feb 2020, 15:09

Nee, de godsvonk (ofwel de geest) heeft geen heling of lering nodig, die heeft alles al volmaakt in zich. Hij moet alleen gewekt worden door de ziel. Ziel en geest moeten één worden door de liefde.
Op het moment dat de rol van het lichaam is uitgespeeld, en daarbij het ego verdwijnt (op de herinneringen na aan dat ego van de geest), is de geest herenigd met de Godsvonk/Ziel en wordt het volledige bewustzijn teruggegeven aan de geest.

Daarbij is er ook volkomen begrip van het hoe/waarom van alles dat is ervaren en is daarmee ook alle leed van de geest genezen en geheeld.

De geest zal zich net zo min nog zien als slachtoffer noch als dader, zich nu volledig realiserend dat de geest zowel het een als de ander was.
Mattheus 25 vers 35-40 schreef: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
Deze teksten uit de bijbel (https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek ... s/25/31-46) tonen woorden van gelijke strekking. Dat bewustzijn wordt de ervaring van elke geest, zo ook in de levensschouw bij het sterven wanneer de geest zichzelf ervaart door de ogen van anderen.
Vertaling van de NWV zegt het zo:

Mattheüs 25:
35 Want toen ik honger had, hebben jullie me iets te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie me iets te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en toch hebben jullie me gastvrij ontvangen.
36 Ik was naakt en jullie hebben me kleding gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie me verzorgd. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie me bezocht.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem vragen: “Heer, wanneer hebben we gezien dat u honger of dorst had en hebben we u iets te eten of te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u gastvrij ontvangen, of naakt en hebben we u kleding gegeven? 39 Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en hebben we u bezocht?”
40 De Koning zal antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van de minsten van deze broeders van mij hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan.”

In de encyclopedie "inzicht in de schrift" wordt rechtvaardig verklaren a.d.h.v. de bijbel uitgelegd.

Betreffende de gegeven Schriftplaats staat o.a. dit:

In een door Jezus geuite illustratie of gelijkenis die betrekking heeft op de tijd waarin hij in Koninkrijksheerlijkheid komt, worden met schapen te vergelijken personen „rechtvaardigen” genoemd (Mt 25:31-46). Het is echter opmerkenswaard dat in deze illustratie de „rechtvaardigen” worden voorgesteld als een aparte groep personen die onderscheiden zijn van degenen die door Christus ’mijn broeders’ worden genoemd (Mt 25:34, 37, 40, 46; vgl. Heb 2:10, 11). Omdat deze met schapen te vergelijken personen hulp bieden aan de geestelijke „broeders” van Christus, en daarmee blijk geven van hun geloof in Christus zelf, worden zij door God gezegend en worden zij „rechtvaardigen” genoemd. Net als Abraham wordt hun een rechtvaardige positie toegerekend; zij worden rechtvaardig verklaard als vrienden van God (Jak 2:23).
Ik heb zo het idee dat niemand meer je berichten hier leest.
Ze volgen kennelijk jou!
Jij wil ze ook niet lezen.
Ik denk dat ze van jou meer kunnen leren dan van mij. Want jij weet precies hoe het is. Dat kun je van mij niet zeggen. Ik rommel maar een beetje aan. Misschien moet ik ook maar eens bij de Jehova Getuigen gaan.
Only dead fish go with the flow

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Messenger »

Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:27
Messenger schreef:
24 feb 2020, 16:43
Alpha schreef:
22 feb 2020, 01:14
Jes 45:7 Ik vorm licht en schep duisternis, ik maak vrede en schep onheil. Ik, Jehovah, doe dat alles.
Dus als Jehovah zou oordelen, zou Jehova over zichzelf oordelen. Jehova bekent in dit vers 'schuld'. Maar Jehovah oordeelt niet en hoeft Zichzelf niet te straffen.
Alpha schreef: 4 Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.’
Precies wat ik ook steeds herhaal: God geneest en heelt alle leed.
Er ontbreekt wel een Bijbelse ondersteuning.
Bijbelse ondersteuning is er dus wel in de door jou geleverde tekst en die overeenkomt met mijn tekst. Maar je ziet dat niet als je onzinnige verzen ook voor waarheid neemt.
Alpha schreef: Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
En wij mensen dus ook niet, want een volmaakte en almachtige schepper schept geen misbaksels maar volmaakte wezens.
Alpha schreef: Het oordeel betreft uitsluitend mensen en er wordt gekeken of men Gods wil heeft gevolgd.
Een onvolmaakt mens heeft vele fouten gemaakt, maar Jezus is bemiddelaar tussen God en de mens en heeft d.m.v. zijn offer de mogelijkheid om zonden te vergeven. (Ro 3:23-26).
Met een onvoorwaardelijke vrije wil, van een God die onvoorwaardelijke liefde, wordt niemand geoordeeld.
Het volgen van God's wil is ondoenlijk, omdat God geen voorkeur heeft en de wil van de mensen (zeer verdeeld) volgt.
Bovendien kan de wil van een almachtige nooit gedwarsboomd.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

hopper
Berichten: 3024
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door hopper »

Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:27


Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
Hou dat vast! Je hoeft alleen nog maar het woord 'iemand' weg te laten. God is dus geen 'iemand'. Dat schiet weer mooi op!
God is niet het antwoord op onze vragen, God is het wegvallen van onze vragen.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Messenger schreef:
26 feb 2020, 16:59
Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:27
Messenger schreef:
24 feb 2020, 16:43
Alpha schreef:
22 feb 2020, 01:14
Jes 45:7 Ik vorm licht en schep duisternis, ik maak vrede en schep onheil. Ik, Jehovah, doe dat alles.
Dus als Jehovah zou oordelen, zou Jehova over zichzelf oordelen. Jehova bekent in dit vers 'schuld'. Maar Jehovah oordeelt niet en hoeft Zichzelf niet te straffen.
Alpha schreef: 4 Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.’
Precies wat ik ook steeds herhaal: God geneest en heelt alle leed.
Er ontbreekt wel een Bijbelse ondersteuning.
Bijbelse ondersteuning is er dus wel in de door jou geleverde tekst en die overeenkomt met mijn tekst. Maar je ziet dat niet als je onzinnige verzen ook voor waarheid neemt.
Alpha schreef: Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
En wij mensen dus ook niet, want een volmaakte en almachtige schepper schept geen misbaksels maar volmaakte wezens.
Alpha schreef: Het oordeel betreft uitsluitend mensen en er wordt gekeken of men Gods wil heeft gevolgd.
Een onvolmaakt mens heeft vele fouten gemaakt, maar Jezus is bemiddelaar tussen God en de mens en heeft d.m.v. zijn offer de mogelijkheid om zonden te vergeven. (Ro 3:23-26).
Met een onvoorwaardelijke vrije wil, van een God die onvoorwaardelijke liefde, wordt niemand geoordeeld.
Het volgen van God's wil is ondoenlijk, omdat God geen voorkeur heeft en de wil van de mensen (zeer verdeeld) volgt.
Bovendien kan de wil van een almachtige nooit gedwarsboomd.
Lees de bijbel eens en probeer te begrijpen waarover het gaat.

In de Bijbel staan verslagen van en over mensen en hun begane fouten en daar kunnen anderen van leren.
Daar is niets onzinnigs aan.

De Bijbel toont aan dat als mensen in harmonie met elkaar samenwerken en de Bijbelse leer willen volgen, dat het dan veel beter gaat.

Satan misbruikte zijn vrije wil en daagde God uit.
JHWH laat dat toe, zodat Satan zijn stelling kan bewijzen.
Dat kan je o.a. vinden in Job 1:6-12; Job 2:1-5.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

hopper schreef:
26 feb 2020, 17:01
Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:27


Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
Hou dat vast! Je hoeft alleen nog maar het woord 'iemand' weg te laten. God is dus geen 'iemand'. Dat schiet weer mooi op!
: Het Griekse pneuma heeft o.a. de betekenis van een geestelijk wezen, een persoon in het geestenrijk.
God is dus iemand, een persoon.

hopper
Berichten: 3024
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door hopper »

Alpha schreef:
02 mar 2020, 15:53
hopper schreef:
26 feb 2020, 17:01
Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:27


Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
Hou dat vast! Je hoeft alleen nog maar het woord 'iemand' weg te laten. God is dus geen 'iemand'. Dat schiet weer mooi op!
: Het Griekse pneuma heeft o.a. de betekenis van een geestelijk wezen, een persoon in het geestenrijk.
God is dus iemand, een persoon.
Okay. Dan stel ik vast dat we het nooit over dezelfde God zullen hebben als we het woord 'God' gebruiken.
God als persoon is één van de 7 miljard. En dan hou ik alle dieren en aliens nog buiten beschouwing.
En natuurlijk alle mensen die ooit hebben geleefd.

Uw God is een denkbeeldig persoon. Van denkbeeldige personen heb alleen ik er al honderden!
(Ik verzin ze gewoon ter plekke als het moet)
Dat kan dus nooit een monotheïstische God zijn, maar meer zoiets als Thor, Wodin en Donar.
Waarmee ik geen afbreuk wil doen aan het oud-Noorse godenrijk, welke op zich best interessant is om te bespreken.
God is niet het antwoord op onze vragen, God is het wegvallen van onze vragen.

hopper
Berichten: 3024
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door hopper »

Overigens verwijst 'pneuma' naar lucht (wind). Denk ook maar aan pneumatiek. Lucht/wind betekent een werveling, iets wat in beweging is.

Interessant zijn ook de 4 elementen waarvan lucht er één is. Er is ook nog een 5e element, welke ook de kwintessens is (het essentiele, dat waar het om gaat) Dat is een zgn. singulare tantum (hoor ik daar iemand singulariteit roepen?) hetgeen betekent dat er maar één van is: geen persoon dus.

Ach, de wind, zo kom ik weer bij de smaragden tafel uit:
Portavit illud ventus in ventre suo.
De wind heeft het gedragen in zijn buik.
Wind heeft de eigenschap weg te waaien en toch steeds aanwezig te zijn.
Daar weten wij alles van de laatste weken!
God is niet het antwoord op onze vragen, God is het wegvallen van onze vragen.

Messenger
Berichten: 2698
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Messenger »

Alpha schreef:
02 mar 2020, 15:46
Lees de bijbel eens en probeer te begrijpen waarover het gaat.

In de Bijbel staan verslagen van en over mensen en hun begane fouten en daar kunnen anderen van leren.
Daar is niets onzinnigs aan.

De Bijbel toont aan dat als mensen in harmonie met elkaar samenwerken en de Bijbelse leer willen volgen, dat het dan veel beter gaat.

Satan misbruikte zijn vrije wil en daagde God uit.
JHWH laat dat toe, zodat Satan zijn stelling kan bewijzen.
Dat kan je o.a. vinden in Job 1:6-12; Job 2:1-5.
Precies de figuur van Satan is een onzinnig menselijk verzinsel.

Een almachtige heeft geen tegenstander, een almachtige heeft alle macht.

Een vrije wil kan de wil van een almachtige nooit dwarsbomen.

Een vrije wil is als een blanco volmacht, je mag je wil gebruiken zoals het je goeddunkt, en daarover wordt niet geoordeeld noch geïntervenieerd.

Je kan met de bijbel andere dingen beweren, maar dat maakt het nog niet zinnig of waar.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

hopper schreef:
02 mar 2020, 17:23
Alpha schreef:
02 mar 2020, 15:53
hopper schreef:
26 feb 2020, 17:01
Alpha schreef:
26 feb 2020, 15:27


Iemand die volmaakt is hoeft niet geoordeeld te worden.
Hou dat vast! Je hoeft alleen nog maar het woord 'iemand' weg te laten. God is dus geen 'iemand'. Dat schiet weer mooi op!
: Het Griekse pneuma heeft o.a. de betekenis van een geestelijk wezen, een persoon in het geestenrijk.
God is dus iemand, een persoon.
Okay. Dan stel ik vast dat we het nooit over dezelfde God zullen hebben als we het woord 'God' gebruiken.
God als persoon is één van de 7 miljard. En dan hou ik alle dieren en aliens nog buiten beschouwing.
En natuurlijk alle mensen die ooit hebben geleefd.

Uw God is een denkbeeldig persoon. Van denkbeeldige personen heb alleen ik er al honderden!
(Ik verzin ze gewoon ter plekke als het moet)
Dat kan dus nooit een monotheïstische God zijn, maar meer zoiets als Thor, Wodin en Donar.
Waarmee ik geen afbreuk wil doen aan het oud-Noorse godenrijk, welke op zich best interessant is om te bespreken.
De almachtige God heeft een naam, dus verwarring is niet mogelijk.

Ps 83:18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.

Jes 42: 8 Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam. Ik geef mijn eer aan niemand anders en mijn lof niet aan beelden.

De triade leer staat niet in de Bijbel.

Erasmus heeft het "comma Johanneum" onder druk van de RKK toegevoegd in Johannes 5:7-8.

In verscheidene religies komen ook drievoudige goden voor: de Nornen (Noordse religies), de Moiren, de Horen en de Erinyen (Griekse mythologie), en de Faten (Italische en Romeinse mythologie).

[Modbreak Peter79: je komt hier met triadeleer, maar het is mij een raadsel hoe dit een reactie is op de vorige en eveneens hoe dit on-topic kan zijn. Het vervolg maakt wel dat ik moet ingrijpen]

hopper
Berichten: 3024
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door hopper »

Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:44

De triade leer staat niet in de Bijbel.

Ik ben in mijzelf al een triade: de waarnemer, het waargenomene en het waarnemen zelf.
Welke van de drie moet er straks naar de hemel?

Wacht, dat kan niet. Het is óf alle drie of geen een. Want wij drieën kunnen niet zonder elkaar bestaan.
In verscheidene religies komen ook drievoudige goden voor: de Nornen (Noordse religies), de Moiren, de Horen en de Erinyen (Griekse mythologie), en de Faten (Italische en Romeinse mythologie).
Die hadden dus ook al door wat ik hierboven schrijf.
God is niet het antwoord op onze vragen, God is het wegvallen van onze vragen.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

hopper schreef:
02 mar 2020, 17:31
Overigens verwijst 'pneuma' naar lucht (wind). Denk ook maar aan pneumatiek. Lucht/wind betekent een werveling, iets wat in beweging is.

Interessant zijn ook de 4 elementen waarvan lucht er één is. Er is ook nog een 5e element, welke ook de kwintessens is (het essentiele, dat waar het om gaat) Dat is een zgn. singulare tantum (hoor ik daar iemand singulariteit roepen?) hetgeen betekent dat er maar één van is: geen persoon dus.

Ach, de wind, zo kom ik weer bij de smaragden tafel uit:
Portavit illud ventus in ventre suo.
De wind heeft het gedragen in zijn buik.
Wind heeft de eigenschap weg te waaien en toch steeds aanwezig te zijn.
Daar weten wij alles van de laatste weken!
Ik had het over het Griekse woord pneuma en het Hebreeuwse woord roeach, dat in de Bijbel wordt gebruikt.

Deze woorden hebben in de Bijbel hebben betrekking op iets wat voor mensenogen onzichtbaar is, op een in beweging zijnde kracht. Deze onzichtbare kracht kan zichtbare resultaten voortbrengen.
De betekenis kan afhankelijk zijn van de context.

In Zwitserland is het woord Pneu een autoband.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

hopper schreef:
04 mar 2020, 14:48
Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:44

De triade leer staat niet in de Bijbel.

Ik ben in mijzelf al een triade: de waarnemer, het waargenomene en het waarnemen zelf.
Welke van de drie moet er straks naar de hemel?

Wacht, dat kan niet. Het is óf alle drie of geen een. Want wij drieën kunnen niet zonder elkaar bestaan.
In verscheidene religies komen ook drievoudige goden voor: de Nornen (Noordse religies), de Moiren, de Horen en de Erinyen (Griekse mythologie), en de Faten (Italische en Romeinse mythologie).
Die hadden dus ook al door wat ik hierboven schrijf.
De triade leer is een vorm van leer van afgoden en is terug te voeren naar de stichter Nimrod in Babylon.[Modbreak Peter79: Alpha mag dit vinden, voor sommige deelnemers is het te absoluut gesteld als hij zegt dat het een vorm van leer van afgoden is; lees het als Alpha's eigen mening die hij misschien kan onderbouwen]

Er zijn twee groepen die Gods ingrijpen overleven de kleine kudde en de grote schare.
De laatsten blijven op aarde.
Ze uiten hun vreugde door met palmtakken te zwaaien. (Openb 7:9-10)
De kleine kudde zal Jezus als koning assisteren, zij worden in de Bijbel koningen en priesters genoemd. ( Openb 5:10)
Laatst gewijzigd door Alpha op 04 mar 2020, 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 16957
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Zolderworm »

Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:57
hopper schreef:
04 mar 2020, 14:48
Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:44

De triade leer staat niet in de Bijbel.

Ik ben in mijzelf al een triade: de waarnemer, het waargenomene en het waarnemen zelf.
Welke van de drie moet er straks naar de hemel?

Wacht, dat kan niet. Het is óf alle drie of geen een. Want wij drieën kunnen niet zonder elkaar bestaan.
In verscheidene religies komen ook drievoudige goden voor: de Nornen (Noordse religies), de Moiren, de Horen en de Erinyen (Griekse mythologie), en de Faten (Italische en Romeinse mythologie).
Die hadden dus ook al door wat ik hierboven schrijf.
De triade leer is een vorm van leer van afgoden en is terug te voeren naar de stichter Nimrod in Babylon.
We gaan hier andermans religie er niet van beschuldigen een afgoderij te zijn. Een dikke melding aan je broek.
Only dead fish go with the flow

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27700
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Elke religie heeft zaken overgenomen van voorgaande culturen en religies....ook het christendom...

hopper
Berichten: 3024
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door hopper »

Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:57
De triade leer is een vorm van leer van afgoden en is terug te voeren naar de stichter Nimrod in Babylon.

Triade is geen leer maar een beschrijving van de werkelijkheid. Geloven daar doe ik niet aan.
God is niet het antwoord op onze vragen, God is het wegvallen van onze vragen.

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

Zolderworm schreef:
04 mar 2020, 15:00
Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:57
hopper schreef:
04 mar 2020, 14:48
Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:44

De triade leer staat niet in de Bijbel.

Ik ben in mijzelf al een triade: de waarnemer, het waargenomene en het waarnemen zelf.
Welke van de drie moet er straks naar de hemel?

Wacht, dat kan niet. Het is óf alle drie of geen een. Want wij drieën kunnen niet zonder elkaar bestaan.
In verscheidene religies komen ook drievoudige goden voor: de Nornen (Noordse religies), de Moiren, de Horen en de Erinyen (Griekse mythologie), en de Faten (Italische en Romeinse mythologie).
Die hadden dus ook al door wat ik hierboven schrijf.
De triade leer is een vorm van leer van afgoden en is terug te voeren naar de stichter Nimrod in Babylon.
We gaan hier andermans religie er niet van beschuldigen een afgoderij te zijn. Een dikke melding aan je broek.
Wanneer je nazoekt waar die leer vandaan komt, kom je bij Nimrod in het oude Babylon terecht, de bakermat van afgoderij. Dat is geen beschuldiging, maar een constatering.
Weerleg het dan met feiten.
Het is overigens een citaat uit wiki.

Over Nimrod:

Nimrod (Hebreeuws: נִמְרוֹדֿ, "de tegenstrever" of "de zich verontwaardigende") was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel een zoon van Kus en een achterkleinzoon van Noach,[1] "de eerste machthebber op aarde"[2] en "een geweldig jager, door niemand overtroffen".[3]

"De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanaf dat land trok hij naar Assyrië waar hij Ninive, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad en Resen, tussen Nineve en Kalach.[4]"

Hiermee was hij volgens de traditie de eerste en tot op heden enige persoon die over de gehele mensheid heerste.

Gen 10:
8 Kusch werd de vader van Nimrod. Hij werd de eerste machtige op aarde.
9 Hij werd een geweldig jager en een tegenstander van Jehovah. Daarom wordt er wel gezegd: ‘Een geweldig jager en tegenstander van Jehovah, net als Nimrod.’ NWV.

[Modbreak Peter79: Volgens Alpha is er sprake van afgoderij, omdat Alpha in Jehovah gelooft en alle tegenstrevers afgoden zijn. Op deze wijze mag hij dat m.i., wel voorzichtig, stellen. Een ander zou, nu die ruimte geboden wordt, onderbouwd kunnen stellen dat Alpha afgoderij bedrijft. Belangrijk is de tekst op de voorpagina van geloofsgesprek:

Houd hier dus niet een monoloog en houd een ander niet jouw waarheid voor als enige waarheid. Andere stromingen of religies omlaag halen of als dwaling en afgodendienst betitelen is niet de bedoeling.

Dus ja, dit is erg op of over het randje.

Omdat Alpha het m.i. over een stropop heeft (voor zover ik het weet, is er niemand die een triadeleer aanhangt) tolereer ik het tot nog toe. Wie in dezen een strikte toepassing van de forumregels wil waaruit persoonlijke consequenties volgen, zal zich tot Trajecto moeten wenden. Ik heb de kwestie in elk geval in het crewoverleg naar voren gebracht.]

Alpha
Berichten: 4853
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha »

hopper schreef:
04 mar 2020, 15:05
Alpha schreef:
04 mar 2020, 14:57
De triade leer is een vorm van leer van afgoden en is terug te voeren naar de stichter Nimrod in Babylon.
Triade is geen leer maar een beschrijving van de werkelijkheid. Geloven daar doe ik niet aan.
Dat is jouw keuze, ik geef slechts de Bijbelse visie.
[Modbreak Peter79: Kanttekening: Lees - Alpha 's mening. Zonder Alpha een vrijbrief te geven om de frontpagina en de regels van dit forum te negeren, kan er met hem in een beperkt aantal topics gepraat worden en zolang er mensen zijn die constructief dat met hem proberen, wil ik dat een kans geven]

Wiki geeft in "triade" weer:

De triade van Heliopolis: v.l.n.r. Horus, Osiris en Isis
Een (goden)triade, trias, triniteit of drie-eenheid is een groep van drie nauw bij elkaar horende goden, bijvoorbeeld de drie belangrijkste goden van een bepaald centrum.

Gebruikersavatar
callista
Berichten: 27700
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door callista »

Ik begrijp niet waarom Babylon zo zwart afgeschilderd wordt in de Bijbel
Jaloezie?
Of wat?
Het was ooit de grootste stad van de wereld en een centrum van studie en wetenschaap.
Het verhaal van Mozes in het rieten mandje is zeer waarschijnlijk overgenomen van het verhaal van Sargon van Akkad
Etc...
Syncretisme..
Heeft niets met zg. afgoden te maken.....dat wordt er van gemaakt wanneer men de eigen God of Goden het belangrijkste vindt en de enige ware..
Noem ze dan gewoon Goden...en laat dat "af" achterwege..

HJW
Berichten: 3597
Lid geworden op: 09 aug 2016, 19:44
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door HJW »

Alpha schreef:
04 mar 2020, 15:16
ik geef slechts de Bijbelse visie
Deze opmerking is dus weer NIET correct.
Wat je doet is dat je jouw MENING weergeeft.

[Modbreak Peter79: de vorige keer dat ik moderator was, ben ik gestopt toen ik het gevoel kreeg dat ik bijna iedereen moest wegsturen, toen ze niet volgens de regels en bedoelingen postten. Ik liet me leiden door mijn rechtvaardigheidsgevoel: als ik de één zo behandel, moet ik dat bij de ander ook zo doen. En dat speelt nog steeds mee. Ik wil niemand onrechtvaardig behandelen. Toch kunnen sommige mensen een plek hebben hier als we niet al te strikt op de regel gaan zitten. Hoe erg is het nu echt? Dat laat ik meespelen in de moderatie. Dat riekt naar willekeur, ja. Daarom ligt het nu ook in het forumoverleg, dan zijn er in elk geval drie die zich hierover gebogen hebben. En als het anders moet, dan passen we deze en vorige modbreaks weer aan]

peda
Berichten: 10182
Lid geworden op: 08 apr 2016, 09:51
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door peda »

Ik ben geen moderator, maar wijs er wel op dat dit topic speelt in de "' beschermde "' ruimte van bijbel gesprek ( zie forum regels ) . Wanneer andere inbrengers hier postings inbrengen die niet sporen met redelijke bijbelse uitleg, staan die andere inbrengers in dit forumdeel m.i. op achterstand. "' Beschermde "' omgeving of geen "beschermde "' omgeving, ik ben persoonlijk voor het eerste. Zo weet ik bijvoorbeeld in de snelheid zo'n 20 bijbel teksten te noemen waar het woord "" afgod "" wordt genoemd of aan wordt gerefereerd. Ik zie bijvoorbeeld het woord "' afgoderij "' op dit forumdeel dus net binnen het randje, het woordgebruik is niet on-bijbels. Overigens er bestaat geen reactie verplichting in dit forum deel en daarom reageer ik alhier als niet bijbel-gelovige zeer selectief

Plaats reactie