Het grijze topic

(Dit gedeelte is door iedere internetsurfer te zien.)
Moderator: Tin
Forumregels
Richtlijnen voor het subforum

Uit de richtlijnen:
Dit subforum is niet bedoeld voor discussies. Een enkele reactie bij een weblog/column/gedicht mag wel, maar geen hele discussies of gesprekken.
Uitzondering: Bij topics waar de titel door <> voorafgegaan wordt, zal meer gesprek worden toegelaten.
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:19
https://youtu.be/orA2FcDG4Bo

De natuur in dit land is nog nooit zo mooie geweest ,zie dit.
Zure regen onzon laag allemaal stokpaardjes van klimaatgekkies,als het zo ernstig zou zijn...............je hoort ze er niet meer over.En de natuur en klimaat zijn niet maakbaar gelukkig niet,dan zou het hek inderdaad van de dam zijn.
Rechtuit, hoe langer de bioindustrieprotesten aanhouden, hoe meer men er achter komt dat die sector failliet is. Men probeert zich te handhaven door leugens, dat het RIVM fout zit en zo. Ik vind het erg triest dat men de leugen verkiest boven de waarheid. De politici met de C in de naam voorop.
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
Gebruikersavatar
dingo
Berichten: 2184
Lid geworden op: 04 mar 2013, 00:09
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door dingo »

De hele stikstofcrisis is een gevolg van lafheid van politici (ongeacht politieke kleur) die wel groeiende bedrijfsactiviteiten willen maar niet gebiedsgericht de stikstofuitstoot wilden terugdringen. Men kon weten dat het uitdelen van toekomstige niet bewezen vermindering van uitstoot niet lang stand zou kunnen houden bij de rechter. Soortgelijke probleem met toekomstige mitigatie en compensatie bij projecten zonder bewezen resultaten was eerder, meen ik in 2007 of 2004, al afgeschoten door de Raad van State.

Met de vinger naar RIVM wijzen heeft geen enkele zin want zij kunnen prima wetenschappelijk de werking van hun rekenmodellen onderbouwen. En ook als je het model verbetert en het meetnet uitbreidt gaat dat echt niet meer dan een paar procent schelen voor de boeren. Sterker nog bij verdere verbeteringen heb je zelfs kans dat blijkt dat de boeren nog meer uitstoten dan nu al aangetoond wordt.

Richting beheerders van natuurgebieden kun je wel kritisch zijn of hun Natura 2000 gebied daadwerkelijk gebieden zijn die schade ondervinden van de stikstofuitstoot. Niet alle Natura 2000 gebieden zijn blauwgrasland en aanverwante soorten gebied.
Er is niets nieuws onder de zon.
Snelheid
Berichten: 4518
Lid geworden op: 15 okt 2019, 21:39
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Snelheid »

dingo schreef:
17 okt 2019, 22:56
De hele stikstofcrisis is een gevolg van lafheid van politici (ongeacht politieke kleur) die wel groeiende bedrijfsactiviteiten willen maar niet gebiedsgericht de stikstofuitstoot wilden terugdringen. Men kon weten dat het uitdelen van toekomstige niet bewezen vermindering van uitstoot niet lang stand zou kunnen houden bij de rechter. Soortgelijke probleem met toekomstige mitigatie en compensatie bij projecten zonder bewezen resultaten was eerder, meen ik in 2007 of 2004, al afgeschoten door de Raad van State.

Met de vinger naar RIVM wijzen heeft geen enkele zin want zij kunnen prima wetenschappelijk de werking van hun rekenmodellen onderbouwen. En ook als je het model verbetert en het meetnet uitbreidt gaat dat echt niet meer dan een paar procent schelen voor de boeren. Sterker nog bij verdere verbeteringen heb je zelfs kans dat blijkt dat de boeren nog meer uitstoten dan nu al aangetoond wordt.

Richting beheerders van natuurgebieden kun je wel kritisch zijn of hun Natura 2000 gebied daadwerkelijk gebieden zijn die schade ondervinden van de stikstofuitstoot. Niet alle Natura 2000 gebieden zijn blauwgrasland en aanverwante soorten gebied.
Het is ook zaak wel rekenmodel wordt er gehanteerd;daarbij schijnt het Duitse rekenmodel toch in het algemeen beter te zijn,wat volgens berichten deskundige op dit gebied beter is.
Maar goed stikstof,nogmaals een paar maanden hoorde men er niet over,de boeren blijken toch gelijk te hebben,het klopt niet.
VERITAS VOS LIBERABIT.
Gebruikersavatar
dingo
Berichten: 2184
Lid geworden op: 04 mar 2013, 00:09
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door dingo »

Snelheid schreef:
18 okt 2019, 00:06
dingo schreef:
17 okt 2019, 22:56
De hele stikstofcrisis is een gevolg van lafheid van politici (ongeacht politieke kleur) die wel groeiende bedrijfsactiviteiten willen maar niet gebiedsgericht de stikstofuitstoot wilden terugdringen. Men kon weten dat het uitdelen van toekomstige niet bewezen vermindering van uitstoot niet lang stand zou kunnen houden bij de rechter. Soortgelijke probleem met toekomstige mitigatie en compensatie bij projecten zonder bewezen resultaten was eerder, meen ik in 2007 of 2004, al afgeschoten door de Raad van State.

Met de vinger naar RIVM wijzen heeft geen enkele zin want zij kunnen prima wetenschappelijk de werking van hun rekenmodellen onderbouwen. En ook als je het model verbetert en het meetnet uitbreidt gaat dat echt niet meer dan een paar procent schelen voor de boeren. Sterker nog bij verdere verbeteringen heb je zelfs kans dat blijkt dat de boeren nog meer uitstoten dan nu al aangetoond wordt.

Richting beheerders van natuurgebieden kun je wel kritisch zijn of hun Natura 2000 gebied daadwerkelijk gebieden zijn die schade ondervinden van de stikstofuitstoot. Niet alle Natura 2000 gebieden zijn blauwgrasland en aanverwante soorten gebied.
Het is ook zaak wel rekenmodel wordt er gehanteerd;daarbij schijnt het Duitse rekenmodel toch in het algemeen beter te zijn,wat volgens berichten deskundige op dit gebied beter is.
Maar goed stikstof,nogmaals een paar maanden hoorde men er niet over,de boeren blijken toch gelijk te hebben,het klopt niet.
Het is de vraag of het Duitse model beter is, a) heeft Duitsland niet zoveel Natura 2000 gebieden b) de hoge concentraties stikstof zijn beperkt tot industriegebieden en steden. c) hebben veel groter grondgebied en de meeste stikstof uit het Ruhrgebied komt bij ons terecht.

En een aantal maanden terug hoorde je niets over stikstof omdat Aerius van het Programma Aanpak Stikstof (mis)(ge)bruikt werd om vergunningen te verlenen. Dat is nu voorbij. De boeren hebben dus geen gelijk want ook zij profiteerden van deze gemakkelijke manier om bedrijfsuitbreidingen te realiseren.
Er is niets nieuws onder de zon.
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

In het vorige bericht heb ik bij de ver-thema's ook het groene spoor betrokken. De ontwikkeling van het groene spoor hangt nauw samen met die van het grijze spoor. De effecten van milieuvervuiling manifesteerden zich juist ook in de natuur. Om te begrijpen waar het bij het stikstofprobleem/PAS-drama over gaat, wil ik in het kort de geschiedenis van de natuurwetgeving behandelen.

De natuurwetgeving bestaat enerzijds uit soortenbescherming en anderzijds uit gebiedenbescherming. De eerste wet die gericht was op soortenbescherming was de Nuttige Dierenwet (Bron): De eerste wet die in het wild levende dieren beoogde te beschermen was de Nuttige Dierenwet in 1880 en in 1914. Op grond van deze wet werden dieren die nuttig waren voor de land- en tuinbouw als beschermde soort aangewezen. Met de Vogelwet uit 1912 en de opvolger daarvan uit 1936 werden alle in het wild levende vogels beschermd. Ondanks deze bescherming konden tamelijk gemakkelijk vergunningen worden verkregen voor (onder andere) het doden van vogels. (overigens weet ik niet hoe dit zich verhoudt tot de jachtwetgeving, die ook vaak in dit kader wordt genoemd en die in 2002 ook opging in de Flora- en Faunawet).

De eerste wet die gericht was op gebiedenbescherming, was de Natuurbeschermingswet 1967. Zowel de soorten- als gebiedenbescherming waren sterk gericht op het nut voor de mens (antropocentrisch). De natuur had geen intrinsieke waarde. Lees voor de achtergronden en de verdere ontwikkeling op hoofdlijnen dit verhaal van een juriste: https://www.stadszaken.nl/?thema=2&ow=12&article=851.

Afbeelding
Rivierdelta's, zoals hier van de Donau, zijn wetlands met zeer veel vogels.

Als gevolg van internationale ontwikkelingen en verdragen, is het beschermingsniveau van de Nederlandse natuur sterk verbeterd. Belangrijk in dit verband is de Conventie van Ramsar (1971). Ramsar is een stad in Iran. Overeen gekomen werd dat elk land wetlands aanwijst als beschermde gebieden. Wetlands zijn eigenlijk alle gebieden waarin water bepalend is, van open water tot moerassen en kwelders. Zie de toelichting: https://nl.wikipedia.org/wiki/Conventie_van_Ramsar. Onderaan staat een lijst met gebieden, die (op 1 na) ook werden aangewezen werden in het kader van de Vogelrichtlijn van de Europese Unie en opgegaan zijn in Natura 2000.

Het tweede belangrijke verdrag is de Conventie van Bern (1979) van de Raad van Europa en naast die landen ook ondertekend door Monaco, Burkina Faso, Marokko, Tunesië en Senegal (https://nl.wikipedia.org/wiki/Conventie_van_Bern_(1979)). Daarnaast heb je ook nog het Verdrag van Bonn (1979). Ramsar, Bern en Bonn overlappen sterk met de latere Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992), zowel qua systematiek als qua uitvoering en aangewezen gebieden, maar ze staan ook los van elkaar: de EU-richtlijnen zijn niet direct een implementatie van de eerdere internationale verdragen. Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden samen vormen nu het Natura 2000-netwerk.

Afbeelding
Een ecoduct dat is aangelegd om het versnipperende effect van een snelweg op te heffen. Om kleine dieren zoals amfibieën het ecoduct over te krijgen, moet het leefgebied op het ecoduct doorlopend zijn. Vaak zie je aan weerszijden twee poelen, hier loopt een wat grotere poel tot op het ecoduct.

In Nederland liep de integratie van de milieuwetgeving eind jaren '80, begin jaren '90 parallel met het natuurbeleid en beiden worden gekenmerkt door eenzelfde optimistische en wetenschappelijk/technische benadering. Ik kon de tekst van het Natuurbeleidsplan nu niet boven tafel krijgen, maar het ver-thema versnippering staat er ongetwijfeld in. Eén van de belangrijkste strategieën was het aanwijzen van natuurgebieden en het onderling verbinden van deze gebieden - de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De verbindingszones zijn essentieel om de versnipperde natuur weer tot één geheel te maken zodat er weer uitwisseling van planten en dieren tussen verschillende gebieden kan plaatsvinden. De Ecologische Hoofdstructuur werd vastgelegd in de ruimtelijke regelgeving ("rode spoor").

De later aangewezen Natura 2000-gebieden liggen nagenoeg geheel binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De EHS is wel een middel geweest om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen die het natuurnetwerk EHS onmogelijk zouden maken tegen te houden, maar verder kenmerkt het EHS-beleid zich m.i. door passiviteit. Er is weinig positieve prikkel vanuit de overheid om de natuur op een positieve manier te herstellen. Daarbij zijn in de loop der tijd essentiele verbindingszones wegbezuinigd, waardoor er een geamputeerde EHS over is, nu onder de naam Natuurnetwerk Nederland. De Europese richtlijnen zijn een stok achter de deur om daadwerkelijk te komen tot kwaliteitsverbetering in onze natuurgebieden. Buiten Natura 2000, waar allerlei natuur net zo goed achteruit gaat, ontbreekt die stok.
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3896
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Het grijze topic

Bericht door Wim Nusselder »

Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:34
stikstof daar kan men niet buiten zou dat er niet zijn zou er geen leven zijn,hoe meer stikstof hoe beter de natuur heeft er baat bij.
Hier is een lesje biochemie op zijn plaats:

Stikstof sec (80% van de lucht) is heel nuttig voor het leven, omdat lucht die voor bijna 100% uit zuurstof zou bestaan dodelijk is voor onze vorm van leven.
Zuurstof is veel te reactief; alles wat maar ook maar enigszins branden kan zou binnen de kortste keren in brand vliegen.
Stikstof is (zoals de naam al zegt) nauwelijks reactief; in 100% stikstof stikt elk leven.

'Stikstofprobleem' is een versimpelde en eigenlijk onjuiste benaming.
Het probleem wordt gevormd door stikstofverbindingen die oplosbaar zijn in water: stikstofoxiden (verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof).
Die kunnen door planten opgenomen worden en de planten die meer stikstofverbindingen kunnen verstouwen dan andere verdringen dan andere planten.
Dat vermindert de biodiversiteit.
Of je het nog 'natuur' kunt noemen wat je dan krijgt weet ik niet, maar in elk geval wordt het dan veel eenzijdiger natuur.

'Hoe meer stikstof, hoe beter' is onzin.
Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3896
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Het grijze topic

Bericht door Wim Nusselder »

dingo schreef:
18 okt 2019, 09:17
de meeste stikstof uit het Ruhrgebied komt bij ons terecht.
Weet je het zeker?
Door de heersende zuidwestelijke wind zou je wat anders vermoeden.
Gebruikersavatar
Mart
Berichten: 6354
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Mart »

Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:19
https://youtu.be/orA2FcDG4Bo

De natuur in dit land is nog nooit zo mooie geweest ,zie dit.
Zure regen onzon laag allemaal stokpaardjes van klimaatgekkies,als het zo ernstig zou zijn...............je hoort ze er niet meer over.En de natuur en klimaat zijn niet maakbaar gelukkig niet,dan zou het hek inderdaad van de dam zijn.
Je kunt geloven dat het allemaal een wetenschappelijk ''komplot'' zou zijn, maar dat sommigen het geweer tegen de slapen van de toekomstige generaties zetten en de trekker durfen over te halen, gebaseerd op eigen geloof in een wetenschappelijk ''komplot'', alsof het Russische roulette zou betreffen, dat is te erg voor woorden. Dit soort types zorgen ervoor dat ik geen kinderen wil, want ik wil mijn nageslacht niet opzadelen met de gevolgen van gelovende gokkers die deze mooie wereld onomkeerbaar naar de gallemiezen laten gaan in plaats van tot de zeer benodigde actie over te gaan. We zijn reeds zo goed als te laat en men kan straks niet tegen de kleinkinderen zeggen ''Wir haben es nicht gewusst''.
Wees realistisch
Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3896
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Het grijze topic

Bericht door Wim Nusselder »

Mart schreef:
19 okt 2019, 13:14
dat sommigen het geweer tegen de slapen van de toekomstige generaties zetten en de trekker durfen over te halen […] zorgen ervoor dat ik geen kinderen wil, want ik wil mijn nageslacht niet opzadelen met de gevolgen van […] deze mooie wereld onomkeerbaar naar de gallemiezen laten gaan in plaats van tot de zeer benodigde actie over te gaan. We zijn reeds zo goed als te laat en men kan straks niet tegen de kleinkinderen zeggen ''Wir haben es nicht gewusst''.
Tot juni 1991 had ik dat ook zo kunnen formuleren.
Er zaten al een paar barstjes in dat verhaal, maar ik zag in elk geval geen niet-zelfzuchtige redenen om kinderen te willen.
Dat veranderde tijdens de wereldconferentie van Quakers die zomer waar een jonge Keniaanse vrouw me als reden om kinderen te krijgen suggereerde: "om het goede in ze te zien groeien".
Mijn dochter, die in mei 1992 werd geboren, werkt nu bij CE Delft en berekent milieueffecten van keuzes die we maken.
Ze was gisteravond op TV om uit te leggen of je de krant beter op papier dan wel online kunt lezen.
Mijn zoon, die in januari 1994 werd geboren, werkt nu bij FMO aan duurzame energie op het Afrikaanse platteland (off-grid electriciteit).

Je kent toch dat verhaal over Luther die zou hebben gezegd, dat als hij wist dat morgen de wereld zou vergaan, dat hij vandaag een appelboom zou planten?
Alle biochemie ten spijt geloof ik niet in onomkeerbaarheid.
Geloof is voor mij een ervaring en een keuze.
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

Wim Nusselder schreef:
19 okt 2019, 18:02
Mart schreef:
19 okt 2019, 13:14
dat sommigen het geweer tegen de slapen van de toekomstige generaties zetten en de trekker durfen over te halen […] zorgen ervoor dat ik geen kinderen wil, want ik wil mijn nageslacht niet opzadelen met de gevolgen van […] deze mooie wereld onomkeerbaar naar de gallemiezen laten gaan in plaats van tot de zeer benodigde actie over te gaan. We zijn reeds zo goed als te laat en men kan straks niet tegen de kleinkinderen zeggen ''Wir haben es nicht gewusst''.
Tot juni 1991 had ik dat ook zo kunnen formuleren.
Er zaten al een paar barstjes in dat verhaal, maar ik zag in elk geval geen niet-zelfzuchtige redenen om kinderen te willen.
Dat veranderde tijdens de wereldconferentie van Quakers die zomer waar een jonge Keniaanse vrouw me als reden om kinderen te krijgen suggereerde: "om het goede in ze te zien groeien".
Mijn dochter, die in mei 1992 werd geboren, werkt nu bij CE Delft en berekent milieueffecten van keuzes die we maken.
Ze was gisteravond op TV om uit te leggen of je de krant beter op papier dan wel online kunt lezen.
Mijn zoon, die in januari 1994 werd geboren, werkt nu bij FMO aan duurzame energie op het Afrikaanse platteland (off-grid electriciteit).
Leuk om je dochter vanaf ca minuut 20 een duidelijk verhaal te zien vertellen.
Ik vind verplichte geboortebeperking barbaars (en bewuste geboortebeperking uit eigen beweging ascetisch), maar ik vind het wel belangrijk om realistisch te zijn over bevolkingsgroei. De politiek moet het niet stimuleren dat mensen kinderen krijgen.
Je kent toch dat verhaal over Luther die zou hebben gezegd, dat als hij wist dat morgen de wereld zou vergaan, dat hij vandaag een appelboom zou planten?
Alle biochemie ten spijt geloof ik niet in onomkeerbaarheid.
Geloof is voor mij een ervaring en een keuze.
Het wordt aan Luther toegeschreven, maar het is niet van Luther. Tot nog toe ben ik er niet achter hoe dat verhaal de wereld in gekomen is.
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
BdO
Berichten: 7697
Lid geworden op: 14 jul 2014, 22:04
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door BdO »

Peter79 schreef:
21 okt 2019, 10:42
Wim Nusselder schreef:
19 okt 2019, 18:02
Mart schreef:
19 okt 2019, 13:14
dat sommigen het geweer tegen de slapen van de toekomstige generaties zetten en de trekker durfen over te halen […] zorgen ervoor dat ik geen kinderen wil, want ik wil mijn nageslacht niet opzadelen met de gevolgen van […] deze mooie wereld onomkeerbaar naar de gallemiezen laten gaan in plaats van tot de zeer benodigde actie over te gaan. We zijn reeds zo goed als te laat en men kan straks niet tegen de kleinkinderen zeggen ''Wir haben es nicht gewusst''.
Tot juni 1991 had ik dat ook zo kunnen formuleren.
Er zaten al een paar barstjes in dat verhaal, maar ik zag in elk geval geen niet-zelfzuchtige redenen om kinderen te willen.
Dat veranderde tijdens de wereldconferentie van Quakers die zomer waar een jonge Keniaanse vrouw me als reden om kinderen te krijgen suggereerde: "om het goede in ze te zien groeien".
Mijn dochter, die in mei 1992 werd geboren, werkt nu bij CE Delft en berekent milieueffecten van keuzes die we maken.
Ze was gisteravond op TV om uit te leggen of je de krant beter op papier dan wel online kunt lezen.
Mijn zoon, die in januari 1994 werd geboren, werkt nu bij FMO aan duurzame energie op het Afrikaanse platteland (off-grid electriciteit).
Leuk om je dochter vanaf ca minuut 20 een duidelijk verhaal te zien vertellen.
Ik vind verplichte geboortebeperking barbaars (en bewuste geboortebeperking uit eigen beweging ascetisch),
Niets mis met ascese, en deze vorm lijkt me verreweg de beste.
Peter79 schreef:
21 okt 2019, 10:42
maar ik vind het wel belangrijk om realistisch te zijn over bevolkingsgroei. De politiek moet het niet stimuleren dat mensen kinderen krijgen.
Je kent toch dat verhaal over Luther die zou hebben gezegd, dat als hij wist dat morgen de wereld zou vergaan, dat hij vandaag een appelboom zou planten?
Alle biochemie ten spijt geloof ik niet in onomkeerbaarheid.
Geloof is voor mij een ervaring en een keuze.
Het wordt aan Luther toegeschreven, maar het is niet van Luther. Tot nog toe ben ik er niet achter hoe dat verhaal de wereld in gekomen is.
Is deze 'golf' het 2e beest dat de macht van het 1e verkreeg? Is Jerusalem de vrouw die het berijdt?
Gebruikersavatar
Trajecto
Site Admin
Berichten: 15605
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:07
Man/Vrouw: M
Locatie: midden van het land

Re: Het grijze topic

Bericht door Trajecto »

moderatie:

Er zijn twee berichten verwijderd. Ongefundeerd geroep en gesputter en vragen om bewijs bij een goede uiteenzetting door de topicstarter en schrijver van deze weblog zijn niet de bedoeling.

@ Peter79
Wellicht is het beter dat je weblog niet voor anderen toegankelijk is om erin commentaar e.d. in te posten?
Als het jouw voorkeur heeft dat het zo wordt ingericht, verzorg ik dat.
Nulla aetas ad discendum sera
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

Trajecto schreef:
21 okt 2019, 19:36
@ Peter79
Wellicht is het beter dat je weblog niet voor anderen toegankelijk is om erin commentaar e.d. in te posten?
Als het jouw voorkeur heeft dat het zo wordt ingericht, verzorg ik dat.
Zoals ik per pb heb aangegeven, is het zoals het nu is goed. Er moet reactiemogelijkheid zijn, want door feedback weet ik wat ik wel of niet moet doen, verduidelijken of niet, etc.
BdO schreef:
21 okt 2019, 19:10
Niets mis met ascese, en deze vorm lijkt me verreweg de beste.
Met de in dit topic gemaakte opmerkingen en al eerder in een ander topic gemaakte opmerkingen blijkt dat er best wel mensen zijn die hierover iets te zeggen hebben. Lijkt me een goed topic voor een christelijk forum. Ik open dat topic nu niet; te veel andere dingen te doen. Hier laat ik het onderwerp rusten.

Afbeelding
Opgedroogde beek in hoog Nederland

De belangrijkste ver-thema’s uit het grijze spoor met betrekking tot natuurgebieden (groene spoor) betreffen verdroging, vermesting en verzuring. Klimaatverandering speelt op de achtergrond wel mee, maar is minder urgent. De gedachte is ook dat als je natuurgebieden met elkaar verbindt, dat dieren en planten met het veranderende klimaat kunnen meeschuiven. Klimaateffecten kunnen bovendien versterkt of gedempt worden afhankelijk van de inrichting van een natuurgebied - zie ook dit artikel. Verdroging is bijvoorbeeld een factor die direct het (micro)klimaat beïnvloedt. Land dat verdroogd is, warmt eerder in het jaar op. Bossen verdampen meer water dan (droge) zandverstuivingen en hebben daarom een koelend effect.

Om te vertellen wat het probleem van verdroging inhoudt, wil ik een korte geschiedenis van het Nederlandse landschap geven vanaf de Middeleeuwen. Nederland ontleent zijn identiteit aan de strijd tegen het water. De provincie- en landsgrenzen worden voor een deel bepaald door de ligging van vroegere moerassen. De provincie Drenthe was geheel omgeven door moerassen: aan de oostzijde de grens met Duitsland werd gevormd door het Bourtangermoeras dat van de Dollard tot aan Overijssel liep. Het uiterste zuidoostpuntje van Drenthe - het Bargerveen - is hiervan het overblijfsel. Aan de westzijde lagen de Nijenoertervenen en Smildervenen van het Leekstermeer tot beneden Assen/Smilde (restant: Fochteloërveen). Aan de noordzijde lagen de moerassen van de Hunze van Emmen tot aan het Zuidlaardermeer en de moerassen bij het Leekstermeer. In het zuiden waren het de moerassige beekdalen van o.a. de Reest. Zo zijn veel grenzen te herleiden tot de natuurlijke barrières van vroeger.

Afbeelding
De Hollandse waterlinie ontleent zijn strategische waarde aan de natuurlijke terreingesteldheid: stinkende moerassen.

We hebben in al die eeuwen eigenlijk niets anders gedaan dan het hele land te verdrogen door slootjes te graven die het water snel afvoeren en dijken op te werpen die het water buiten houden. Voor de goede orde moeten we Nederland opdelen in hoog en laag Nederland. Hoog Nederland bestaat uit het Limburgse heuvelland en de zandgebieden van Noord-Brabant, Gelderland/Overijssel en Drenthe. Laag Nederland bestaat hoofdzakelijk uit klei en veen.

Ik herinner mij dat in laag Nederland de grondwaterstand gemiddeld een halve meter is gezakt tegenover drie meter in hoog Nederland, maar de bron kan ik niet vinden. Maar je kan zeggen dat ook in laag Nederland de grondwaterstand meters is gezakt. Het feit dat het er nog steeds nat is, is het gevolg van het mee zakken van de bodem. De bodem is op sommige plekken al 5 tot 10 meter gedaald. Nadat vrije afstroming niet meer hielp om te verdrogen, zorgden windmolens, stoomgemalen en moderne gemalen ervoor dat men zich in laag Nederland steeds verder de diepte in pompte. Inmiddels is duidelijk dat dit een doodlopende weg is. Verdroging is er een financieel/economisch probleem, met name in rottende funderingen. Een economisch perspectief voor deze gebieden ligt waarschijnlijk in een heel nieuwe vorm van landbouw (zie link).

In hoog Nederland zijn molens en gemalen veel minder van belang om het land droger te krijgen. Graaf sloten en greppels en het water stroomt vanzelf weg. Op deze manier zijn de grote hoogvenen verdroogd, ontgonnen of in heide omgezet. Tot begin 20e eeuw verliep de ontginning van die hogere gronden niet zo hard. De zandgrond die beschikbaar kwam, was arm, lag ver van de bewoonde wereld en men liet er de beesten grazen. Met de komst van kunstmest kon men deze gronden wel in agrarisch gebruik nemen. Daarboven op kwamen in de jaren dertig werkverschaffingsprojecten. En ook na de tweede wereldoorlog zijn er nog “woeste gronden” in cultuur gebracht. Wat er over was - te nat of te arm - die gebieden vormen nu de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland). Voor het verdrogingsprobleem beperk ik mij nu tot hoog Nederland (hoewel er voor laag Nederland ook nog wel wat te zeggen zou zijn).

In hoog Nederland bestaan de natuurgebieden hoofdzakelijk uit restanten van hoogveengebieden, heide en zandverstuivingen en droge bossen. Al deze gebieden kennen een geschiedenis van exploitatie - hoofdzakelijk bestaand uit begreppeling, begrazing en al dan niet aanplant van bos voor mijnhout of bos tegen zandverstuiving. De Veluwe is nog wel bijzonder om te noemen. Met name aan de oostzijde is er een geschiedenis van sprengenbeken, waarin het stromende water molens aandreef. Wat men in feite deed, was de Veluwe lek prikken in de flanken. Zolang de Veluwe nat was, ging dat goed. Maar de Veluwe is inmiddels gortdroog. De sprengenbeken worden nu geroemd om hun biodiversiteit (die ook werkelijk bijzonder is), maar wil je een Veluwe herstellen, dan is het wellicht verstandig om de minder bijzondere sprengen dicht te gooien.

Afbeelding
Het Fochteloërveen met de ontginningsstructuren uit vroeger tijden.

Deze natuurgebieden hebben een over het algemeen de historische waterstand nodig (dus hoog), terwijl in het omliggende land het waterpeil laag wordt gehouden ten behoeve van met name de landbouw. Zeker hoogvenen zijn erbij gebaat dat het oppervlak niet duurzaam verdroogt, omdat dan de hoogveenontwikkeling tot stilstand komt en achteruitgaat. Deze hoogvenen liggen nu als badkuipen in het land. Het Bargerveen bij Emmen wordt momenteel rondom voorzien van een leemkade, om het water binnen te houden. Het Fochteloërveen bij Assen is in het verleden voorzien van allemaal houten dammen om per compartiment zo hoog mogelijk water te krijgen. Deze dammen zijn nu lek, waarschijnlijk door de droogte van de afgelopen jaren, waardoor er op het contactvlak van water en lucht rotting optreedt.

Het lijkt erop dat het verdrogingsbeleid vanuit het grijze spoor moeizaam gaat. Recente eenduidige informatie kan ik niet vinden. Een korte samenvatting ervan:
Vanaf 1990 is verdroging een thema binnen het milieubeleid. De effecten van verdroging zijn soms bij de consument, maar vaker in de natuur merkbaar. Diverse natuurgebieden hebben te lijden van wateronttrekking en peilverlaging.
Oorzaken van verdroging zijn onder andere waterwinning door drinkwaterbedrijven, grondwateronttrekking door industrie en versnelde afwatering (drainage) om een voor de landbouw geschikter waterpeil te bereiken.
Het beleid heeft een programma verdrogingsbestrijding in gang gezet met herstelmaatregelen. In 2010 moet het verdroogd areaal met 40% verminderd zijn t.o.v. 1985. In 2000 was slechts 3% van het verdroogde areaal hersteld, terwijl 25% de doelstelling was
(Geciteerd van: https://www.clo.nl/onderwerpen/verdroging).

Hoe moeilijk het is, blijkt ook uit dit citaat: Het doel is om in de periode 2007-2013 circa 70.000 ha verdroogd areaal te hebben hersteld. Hiervan is 48.000 ha Natura 2000-gebied en 22.000 ha overige EHS-natuur Figuur 1). Deze ambitie betekent een hydrologisch herstel van een kleine 10.000 ha per jaar. In de periode 1990-2005 is gemiddeld ongeveer 1.000 ha per jaar hersteld. Dat waren meestal gebieden waar de verdroging met een relatief geringe inspanning kon worden bestreden (Bron: https://themasites.pbl.nl/balansvandele ... oging-2013). Met andere woorden: het laaghangende fruit is inmiddels geplukt en nu moet je nog tien keer meer doen per jaar dan dat je eerder deed.

Ook hier speelt parten dat men de grenzen van de EHS vaak heeft neergelegd op die plekken waar de ontginning toevallig is gestopt. Met een ruimere begrenzing, gebaseerd op landschappelijke kenmerken, had men meer met de natuur kunnen meewerken en daarmee wellicht bespaard op technologische oplossingen. In het kader van waterberging heeft men vaak laaggelegen gebieden aangewezen, maar de logica zou veel meer moeten zijn dat je water ook in hooggelegen gebieden bergt. De natuur heeft het nodig en door langzaam weglekken (wat altijd gebeurt) hou je over het geheel betere grondwaterstanden. Het belang daarvan is nu na twee opeenvolgende droge jaren wel veel duidelijker geworden. Robuuste natuur draagt bij aan een robuuste waterhuishouding.
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
Snelheid
Berichten: 4518
Lid geworden op: 15 okt 2019, 21:39
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Snelheid »

Beter is het vast te stellen dat er in Nederland geen natuur meer is en wat ze natuur noemen is kunstmatig.
Veluwe geheel droog is dat een probleem neem de natuur laat zich niets gezeggen.Laat die Veluwe maar droog zijn misschien komt er daardoor echte natuur. :w
VERITAS VOS LIBERABIT.
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

Snelheid schreef:
23 okt 2019, 17:31
Beter is het vast te stellen dat er in Nederland geen natuur meer is en wat ze natuur noemen is kunstmatig.
Ok. Doen we dat. En nu?
Veluwe geheel droog is dat een probleem neem de natuur laat zich niets gezeggen.Laat die Veluwe maar droog zijn misschien komt er daardoor echte natuur. :w
Wat is echte natuur? Wat kan het jou schelen?
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
Snelheid
Berichten: 4518
Lid geworden op: 15 okt 2019, 21:39
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Snelheid »

Peter79 schreef:
17 okt 2019, 22:23
Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:19
https://youtu.be/orA2FcDG4Bo

De natuur in dit land is nog nooit zo mooie geweest ,zie dit.
Zure regen onzon laag allemaal stokpaardjes van klimaatgekkies,als het zo ernstig zou zijn...............je hoort ze er niet meer over.En de natuur en klimaat zijn niet maakbaar gelukkig niet,dan zou het hek inderdaad van de dam zijn.
Rechtuit, hoe langer de bioindustrieprotesten aanhouden, hoe meer men er achter komt dat die sector failliet is. Men probeert zich te handhaven door leugens, dat het RIVM fout zit en zo. Ik vind het erg triest dat men de leugen verkiest boven de waarheid. De politici met de C in de naam voorop.
Laat men wel wezen iedereen weet dat dat men voor gelogen wordt met RIVM voorop,En de regering moet ook niet zeuren wat vroeger deden de Boeren het niet goed neen alles moest groter en groter nu is het zo ver en wordt de boer het leven onmogelijk gemaakt.Ze gedragen zich nog netjes de Boeren,maar al men zou blijf door gaan de Boeren te treiteren zal Den Haag branden.Uit gerekend de Boeren zijn de beste natuur beschermers;HULDE voor de Boeren. :flower1: :flower1: :flower1:
VERITAS VOS LIBERABIT.
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

Snelheid schreef:
23 okt 2019, 20:03
Peter79 schreef:
17 okt 2019, 22:23
Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:19
https://youtu.be/orA2FcDG4Bo

De natuur in dit land is nog nooit zo mooie geweest ,zie dit.
Zure regen onzon laag allemaal stokpaardjes van klimaatgekkies,als het zo ernstig zou zijn...............je hoort ze er niet meer over.En de natuur en klimaat zijn niet maakbaar gelukkig niet,dan zou het hek inderdaad van de dam zijn.
Rechtuit, hoe langer de bioindustrieprotesten aanhouden, hoe meer men er achter komt dat die sector failliet is. Men probeert zich te handhaven door leugens, dat het RIVM fout zit en zo. Ik vind het erg triest dat men de leugen verkiest boven de waarheid. De politici met de C in de naam voorop.
Laat men wel wezen iedereen weet dat dat men voor gelogen wordt met RIVM voorop,En de regering moet ook niet zeuren wat vroeger deden de Boeren het niet goed neen alles moest groter en groter nu is het zo ver en wordt de boer het leven onmogelijk gemaakt.Ze gedragen zich nog netjes de Boeren,maar al men zou blijf door gaan de Boeren te treiteren zal Den Haag branden.Uit gerekend de Boeren zijn de beste natuur beschermers;HULDE voor de Boeren. :flower1: :flower1: :flower1:
Ja, de boeren spelen momenteel vaak aandachttrekkertje. Ik begrijp jullie verwantschap.
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
Gebruikersavatar
Storm
Berichten: 4318
Lid geworden op: 10 mar 2013, 14:57
Man/Vrouw: V

Re: Het grijze topic

Bericht door Storm »

@Peter79,
Je schreef;
Maar de Veluwe is inmiddels gortdroog. De sprengen beken worden nu geroemd om hun biodiversiteit (die ook werkelijk bijzonder is), maar wil je een Veluwe herstellen, dan is het wellicht verstandig om de minder bijzondere sprengen dicht te gooien.
Dat het verstandiger is om de sprengen dicht te gooien wist ik niet. Ze zijn wel heel mooi zo kronkelend door het landschap. Is de Hierdense beek ook een sprengen beek?
The answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
Gebruikersavatar
Storm
Berichten: 4318
Lid geworden op: 10 mar 2013, 14:57
Man/Vrouw: V

Re: Het grijze topic

Bericht door Storm »

-Dubbel-
Laatst gewijzigd door Storm op 23 okt 2019, 22:03, 2 keer totaal gewijzigd.
The answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
Gebruikersavatar
Tin
Berichten: 6657
Lid geworden op: 08 mar 2013, 19:20
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Het grijze topic

Bericht door Tin »

Peter79 schreef:
23 okt 2019, 20:08
Snelheid schreef:
23 okt 2019, 20:03
Peter79 schreef:
17 okt 2019, 22:23
Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:19
https://youtu.be/orA2FcDG4Bo

De natuur in dit land is nog nooit zo mooie geweest ,zie dit.
Zure regen onzon laag allemaal stokpaardjes van klimaatgekkies,als het zo ernstig zou zijn...............je hoort ze er niet meer over.En de natuur en klimaat zijn niet maakbaar gelukkig niet,dan zou het hek inderdaad van de dam zijn.
Rechtuit, hoe langer de bioindustrieprotesten aanhouden, hoe meer men er achter komt dat die sector failliet is. Men probeert zich te handhaven door leugens, dat het RIVM fout zit en zo. Ik vind het erg triest dat men de leugen verkiest boven de waarheid. De politici met de C in de naam voorop.
Laat men wel wezen iedereen weet dat dat men voor gelogen wordt met RIVM voorop,En de regering moet ook niet zeuren wat vroeger deden de Boeren het niet goed neen alles moest groter en groter nu is het zo ver en wordt de boer het leven onmogelijk gemaakt.Ze gedragen zich nog netjes de Boeren,maar al men zou blijf door gaan de Boeren te treiteren zal Den Haag branden.Uit gerekend de Boeren zijn de beste natuur beschermers;HULDE voor de Boeren. :flower1: :flower1: :flower1:
Ja, de boeren spelen momenteel vaak aandachttrekkertje. Ik begrijp jullie verwantschap.
:D Mooie woordspeling, Peter.
En zo is het maar net.

Wel interessant trouwens, hoe het brein vaak werkt, al veroorzaakt het veel problemen:

https://www.google.com/amp/s/www.nu.nl/ ... -brein.amp
Sebastiaan.

Niets is wat het lijkt.
Snelheid
Berichten: 4518
Lid geworden op: 15 okt 2019, 21:39
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Snelheid »

Tin schreef:
23 okt 2019, 20:42
Peter79 schreef:
23 okt 2019, 20:08
Snelheid schreef:
23 okt 2019, 20:03
Peter79 schreef:
17 okt 2019, 22:23
Snelheid schreef:
17 okt 2019, 22:19
https://youtu.be/orA2FcDG4Bo

De natuur in dit land is nog nooit zo mooie geweest ,zie dit.
Zure regen onzon laag allemaal stokpaardjes van klimaatgekkies,als het zo ernstig zou zijn...............je hoort ze er niet meer over.En de natuur en klimaat zijn niet maakbaar gelukkig niet,dan zou het hek inderdaad van de dam zijn.
Rechtuit, hoe langer de bioindustrieprotesten aanhouden, hoe meer men er achter komt dat die sector failliet is. Men probeert zich te handhaven door leugens, dat het RIVM fout zit en zo. Ik vind het erg triest dat men de leugen verkiest boven de waarheid. De politici met de C in de naam voorop.
Laat men wel wezen iedereen weet dat dat men voor gelogen wordt met RIVM voorop,En de regering moet ook niet zeuren wat vroeger deden de Boeren het niet goed neen alles moest groter en groter nu is het zo ver en wordt de boer het leven onmogelijk gemaakt.Ze gedragen zich nog netjes de Boeren,maar al men zou blijf door gaan de Boeren te treiteren zal Den Haag branden.Uit gerekend de Boeren zijn de beste natuur beschermers;HULDE voor de Boeren. :flower1: :flower1: :flower1:
Ja, de boeren spelen momenteel vaak aandachttrekkertje. Ik begrijp jullie verwantschap.
:D Mooie woordspeling, Peter.
En zo is het maar net.

Wel interessant trouwens, hoe het brein vaak werkt, al veroorzaakt het veel problemen:

https://www.google.com/amp/s/www.nu.nl/ ... -brein.amp
Dat de Boeren de aandacht trekken is niet zo gek en voor de klimaatgek vervelend,want de Boer is de man en vrouw van en in de praktijk en weten af van de natuur af;kan men van de subsidie slurpende klimaat figuren niet zeggen :w
VERITAS VOS LIBERABIT.
Gebruikersavatar
Tin
Berichten: 6657
Lid geworden op: 08 mar 2013, 19:20
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Het grijze topic

Bericht door Tin »

Snelheid schreef:
23 okt 2019, 20:58
Tin schreef:
23 okt 2019, 20:42
Peter79 schreef:
23 okt 2019, 20:08
Snelheid schreef:
23 okt 2019, 20:03
Peter79 schreef:
17 okt 2019, 22:23

Rechtuit, hoe langer de bioindustrieprotesten aanhouden, hoe meer men er achter komt dat die sector failliet is. Men probeert zich te handhaven door leugens, dat het RIVM fout zit en zo. Ik vind het erg triest dat men de leugen verkiest boven de waarheid. De politici met de C in de naam voorop.
Laat men wel wezen iedereen weet dat dat men voor gelogen wordt met RIVM voorop,En de regering moet ook niet zeuren wat vroeger deden de Boeren het niet goed neen alles moest groter en groter nu is het zo ver en wordt de boer het leven onmogelijk gemaakt.Ze gedragen zich nog netjes de Boeren,maar al men zou blijf door gaan de Boeren te treiteren zal Den Haag branden.Uit gerekend de Boeren zijn de beste natuur beschermers;HULDE voor de Boeren. :flower1: :flower1: :flower1:
Ja, de boeren spelen momenteel vaak aandachttrekkertje. Ik begrijp jullie verwantschap.
:D Mooie woordspeling, Peter.
En zo is het maar net.

Wel interessant trouwens, hoe het brein vaak werkt, al veroorzaakt het veel problemen:

https://www.google.com/amp/s/www.nu.nl/ ... -brein.amp
Dat de Boeren de aandacht trekken is niet zo gek en voor de klimaatgek vervelend,want de Boer is de man en vrouw van en in de praktijk en weten af van de natuur af;kan men van de subsidie slurpende klimaat figuren niet zeggen :w
De Snelheid van topic vervuilende opmerkingen is wat hoog.
Maar let wel: dit is een weblog.
Forumregels: niet voor discussie bedoelt maar lezen wat iemand te zeggen heeft en evt. wat vragen.
Wie er iets van opsteke steke er iets van op.
Zo niet: laat het voor wat het is.
Sebastiaan.

Niets is wat het lijkt.
Gebruikersavatar
Wim Nusselder
Gespreksleider Gedeelte Oecumene
Berichten: 3896
Lid geworden op: 03 mar 2013, 18:13
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag, tel. 06-24184801
Contacteer:

Re: Het grijze topic

Bericht door Wim Nusselder »

Peter79 schreef:
21 okt 2019, 10:42
Ik vind […] bewuste geboortebeperking uit eigen beweging ascetisch
Och, zolang je jong bent en nog alle tijd lijkt te hebben is het misschien meer een kwestie van 'je vrijheid niet op willen geven en daar een politiek correcte of sociaal wenselijke reden voor geven'.
Peter79 schreef:
21 okt 2019, 10:42
[dat verhaal over Luther […] dat als hij wist dat morgen de wereld zou vergaan, dat hij vandaag een appelboom zou planten] wordt aan Luther toegeschreven, maar het is niet van Luther.
Gelukkig wordt dat verhaal er niet per se minder sterk door als het niet van Luther komt.
Net zo min als verhalen over Jezus niet per se minder sterk worden als e.e.a. historisch gezien iets anders is gelopen.
Gebruikersavatar
dingo
Berichten: 2184
Lid geworden op: 04 mar 2013, 00:09
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door dingo »

Snelheid schreef:
23 okt 2019, 20:03
Laat men wel wezen iedereen weet dat dat men voor gelogen wordt met RIVM voorop,En de regering moet ook niet zeuren wat vroeger deden de Boeren het niet goed neen alles moest groter en groter nu is het zo ver en wordt de boer het leven onmogelijk gemaakt.Ze gedragen zich nog netjes de Boeren,maar al men zou blijf door gaan de Boeren te treiteren zal Den Haag branden.Uit gerekend de Boeren zijn de beste natuur beschermers;HULDE voor de Boeren. :flower1: :flower1: :flower1:
Laat ik nou heel wat meer vertrouwen hebben in de mensen, die ik overigens persoonlijk ken, bij RIVM dan in boeren die een groot economisch belang hebben om meer en meer stikstof uit te stoten.
Er is niets nieuws onder de zon.
Gebruikersavatar
Peter79
Berichten: 6225
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:46
Man/Vrouw: M

Re: Het grijze topic

Bericht door Peter79 »

Storm schreef:
23 okt 2019, 20:36
@Peter79,
Je schreef;
Maar de Veluwe is inmiddels gortdroog. De sprengen beken worden nu geroemd om hun biodiversiteit (die ook werkelijk bijzonder is), maar wil je een Veluwe herstellen, dan is het wellicht verstandig om de minder bijzondere sprengen dicht te gooien.
Dat het verstandiger is om de sprengen dicht te gooien wist ik niet. Ze zijn wel heel mooi zo kronkelend door het landschap. Is de Hierdense beek ook een sprengen beek?
Ik heb ooit een project gehad met een sprengenbeek, daarvan heb ik nog het boek "Veluwse beken en sprengen".

De Hierdense beek is met 23 km de langste beek op de Veluwe en ligt aan de noordwestzijde. Het is van oorsprong een laaglandbeek die midden op de Veluwe ontspringt. In de late middeleeuwen heeft men door graafwerk de beek al verlegd om meer water te krijgen voor de molen in Staverden. Verder is de beek aangevuld met sprengen - men boorde water aan om meer water voor de molens te krijgen. Je moet ervan uit gaan dat het grootste deel van de beek door al die aanpassingen een kunstmatig verloop heeft; net als overigens de meeste laaglandbeken in Nederland.

Of sprengen echt dichtgegooid zouden moeten worden, weet ik niet. Hydrologisch onderzoek moet zoiets uitwijzen. De belangrijkste oorzaak van verdroging nu is waarschijnlijk de drinkwaterontwinning en ontwatering van landbouwgebieden. Ik denk wel dat de sprengen een merkbare invloed hadden, omdat de waterstroom in het tijdperk vóór de ruilverkavelingen en drinkwaterwinning al afnam en men in reactie daarop nieuwe sprengenkoppen uitgroef om aan water te komen. Ik noem het wel, omdat er soms moeilijke keuzes te maken zijn: soms moet je iets opgeven om iets anders een kans te geven. Bij natuurherstel gaat het er altijd om eerst de oorzaken voor achteruitgang weg te nemen: zorgen dat bodem en waterhuishouding goed zijn en dan kan een sprengenbeek misschien iets zijn wat je moet opgeven om over een veel groter oppervlak een diversere natuur te krijgen. Op de Veluwe zijn tal van kleine watertjes die belangrijk zijn voor onder meer amfibieën en libellen die baat hebben bij versterking van hun leefgebied.
https://hiw.kuleuven.be/en/study/prospective/OOCP/introduction-to-continental-philosophy/
Plaats reactie