In therapie bij Jezus

Als je een tip wil geven over een bepaald boek, dan kan dat hier in het topic "Boekentips".
Wil je uitgebreid een boek gaan bespreken open er dan een apart topic voor. Dan kun je het uitgebreid bespreken en erover in discussie gaan.
Forumregels
Als je een tip wil geven over een bepaald boek, dan kan dat hier in het topic "Boekentips".
Wil je uitgebreid een boek gaan bespreken open er dan een apart topic voor. Dan kun je het uitgebreid bespreken en erover in discussie gaan.
Augustinus
Berichten: 81
Lid geworden op: 21 mei 2016, 10:21
Man/Vrouw: M

In therapie bij Jezus

Bericht door Augustinus »

In therapie bij Jezus, dat klinkt nogal nieuwerwets. Anselm Grün heeft echter geen betere betekenis kunnen geven aan zijn boek, met als ondertitel “de helende kracht van bijbelse verhalen”. Grün is mijns inziens duidelijk een 'bevindelijk' christen, die al vele jaren bezig is om zijn levensvisie te uiten in zijn diverse boeken. De kracht van Anselm Grün is, dat hij in de woorden van Christus en ook in Zijn optreden tracht de diepere betekenis te achterhalen van wat Jezus waarschijnlijk bedoeld heeft. Natuurlijk blijft dit een interpretatie, en je kunt merken dat Grün geïnspireerd is door het werk van psychoanalyticus Carl Gustav Jung, maar vooralsnog bevat Grüns wijze van beschrijven een heldere boodschap, is hij erudiet, menselijk en invoelend.

Er wordt soms kritiek geuit op dit boek, dat het een enigszins misleidend onderschrift zou hebben, omdat feitelijk “slechts” het Nieuwe Testament aan de orde komt. Maar Grün is in deze niets te verwijten, omdat hij het immers over Jezus heeft. Het boek wil zich daar duidelijk op richten en niet teruggrijpen op de profeten van het Oude Testament. Natuurlijk verwijst Grün soms naar de Wet, de Thora, maar dat is meer zijdelings.

Het helende optreden van Jezus staat centraal en geeft een mijns inziens diepe(re) interpretatie aan wat Hij deed, en in hoeverre hij mensen hielp zichzelf te genezen. Grün benadrukt namelijk dat genezing in geestelijk opzicht vooral afhankelijk is van het geloof, de wil en de verantwoordelijkheid van degene die genezing zoekt. In zoverre ziet hij - voor zover ik het kan beoordelen – Christus als een katalysator, iemand die het genezingsproces in werking stelt door interveniërend op te treden in de levenssituatie van degenen die hij ontmoet, wie bij hem komt en welke mensen naar hem toe worden gebracht. Mensen die op een bepaalde manier de weg naar zichzelf zijn kwijtgeraakt en niet meer weten hoe dit contact terug te vinden is.

Anselm Grün wijst op het diep menselijke aspect van Jezus, die steeds maatwerk levert en elke “zieke” benadert als een unieke persoonlijkheid, als een uniek mens die om hulp vraagt, roept en zelfs smeekt. Christus is in deze iemand die zeer betrokken is bij degenen die lijden, de sociale dimensie is in deze van een zeer groot belang, volgens Grün. Ik zie dit boek als een belangrijke verdieping van de heling die Christus bracht onder het volk. Anselm Grün vertaalt dat min of meer ook naar deze tijd, omdat mensen immers mensen zijn en blijven. Het Evangelie blijft wat dat betreft zijn kracht bezitten. Het benadrukt de werking van de geest en de manier waarop mensen vast kunnen lopen in de val van hun eigen gevoel van ontoereikendheid.

Dit boek nodigt uit tot bezinning en kan eventueel tot op zekere hoogte gebruikt worden als hulp voor een verdiepend zelfinzicht. Uiteraard is Grün selectief in de keuze van welke verhalen hij behandelt, en zullen sommige mensen van mening zijn dat sommige belangrijke aspecten van het optreden van Jezus achterwege blijven. Ondanks dat vind ik dit boek erg goed geschreven en aanbevelenswaardig voor wie open wil staan voor de genezende (therapeutische) kracht van Christus.

Boekgegevens: Anselm Grün: “In therapie bij Jezus. De helende kracht van bijbelse verhalen.” Uitgeverij Ten Have. ISBN 9789025901868.

Plaats reactie