Symbolisch woordengebruik Statenvertaling

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 23534
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Symbolisch woordengebruik Statenvertaling

Bericht door Piebe Paulusma »

Kessel schreef: 18 jan 2022, 23:14
Balthasar schreef: 18 jan 2022, 19:52 Dat is volslagen fantasie. 0,0 bewijs.
Maar wil dat zeggen dat het niet in de bijbel staat?
Wat ik schreef staat wel in de Bijbel, dat Balthasar het onzin vindt lig ik niet wakker van. Dat vecht ie maar uit met Christus.
Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende
Kessel
Berichten: 198
Lid geworden op: 07 nov 2015, 13:31
Man/Vrouw: M

Re: Symbolisch woordengebruik Statenvertaling

Bericht door Kessel »

Piebe Paulusma schreef: 19 jan 2022, 09:36 Vaak wordt gedacht dat de edele takken meer zijn dan de verwilderde, maar deze takken waren alleen maar edel doordat de wortel heilig is en die wortel is Christus.
Da's waar ook!
Ik vond het zojuist in Openbaring 22,16,
Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.
:D
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 23534
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Symbolisch woordengebruik Statenvertaling

Bericht door Piebe Paulusma »

Kessel schreef: 19 jan 2022, 17:15
Piebe Paulusma schreef: 19 jan 2022, 09:36 Vaak wordt gedacht dat de edele takken meer zijn dan de verwilderde, maar deze takken waren alleen maar edel doordat de wortel heilig is en die wortel is Christus.
Da's waar ook!
Ik vond het zojuist in Openbaring 22,16,
Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.
:D
Juist en dit wordt vaak over het hoofd gezien waardoor de heiligheid genoemd in Romeinen 11 op het joodse volk (de takken) i.p.v. op de Wortel betrokken wordt.

'Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.' (Rom 11,18)

Hier staat dus dat niet tegen joden geroemd mag worden die op de Wortel geënt zijn, maar iemand die Christus verwerpt is dat uiteraard niet.
Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende
Kessel
Berichten: 198
Lid geworden op: 07 nov 2015, 13:31
Man/Vrouw: M

Re: Symbolisch woordengebruik Statenvertaling

Bericht door Kessel »

Er zijn woorden die meer dan 1 betekenis hebben.
Ook kunnen meer woorden dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn:
Vrouw/lichaam/kandelaar = gemeente, kerkgemeenschap, enz.
Lamp/kaars/zaad = geloof (in God).
Zaad/zwaard = woord van God.
Licht/dag = recht, rechtvaardiging, gerechtigheid.
Duisternis/nacht = onrecht, ongerechtvaardigd, ongerechtigheid.
Vat/tempel/huis = lichaam, belichaming, omhulsel, (gemeente)lid.
Zuurdesem/meel = doctrine.
Wijn/drinkbeker = ritueel.

Bij een woord dat meer betekenissen heeft moet je bij sommige verzen schipperen omdat slechts 1 van de betekenissen past, terwijl bij andere verzen alle betekenissen mogelijk kunnen zijn.
Als er staat: Deze is Mij een uitverkoren vat, dan klinkt het ongepast als je daarvan maakt: Deze is mij een uitverkoren lichaam of; belichaming of; omhulsel. Het moet zijn: Deze is mij een uitverkoren lid (Handelingen 9,15).
Maar als in Mattheüs 13,48 staat: Zij gingen zitten en verzamelden de goede (vissen) in hun vaten, maar de slechte wierpen zij weg, dan past het niet als je daarvan maakt: Zij verzamelden de goede in hun gemeenteleden. Het moet zijn: Zij verzamelden de goede in hun lichamen of; omhulsels.
In Mattheüs 25,4 staat: De wijzen namen olie in hun vaten, met hun lampen, en hierbij blijken alle betekenissen mogelijk. De wijze gemeenten namen dienstbaarheid in hun lichamen/belichamingen/omhulsels/leden, met hun geloof. Hoewel het bij deze gelijkenis een extra inzicht lijkt te geven wanneer je voor 'lid' kiest. Dat lamp in het meervoud staat, zegt mij dat er meer geloof stromingen mogelijk zijn.
Staat er: Het leven was het licht van de mensen, dan klinkt het wat ongemakkelijk als je van licht 'rechtvaardiging' maakt. Maar het klopt als je zegt: Het leven was het recht van de mensen (Johannes 1,4).
Ook moet er op gelet worden of een woord positief of negatief gebruikt wordt aangezien het een klein verschil kan maken zoals we dat zagen bij de voorbeelden die ik gaf over de wijn in mijn bericht van 18 mei 2017 om 11u15 op pagina 1. Bij zuurdesem blijkt zich eenzelfde soort verschil te kunnen voordoen.

Bij brood zei ik dat het inkomen of simpelweg voedsel betekent. In Mattheüs 24,45 staat: Wie is dan de trouwe en voorzichtige dienstknecht, die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun het voedsel te geven op de juiste tijd? Hierin komt het woord voedsel voor. Ik kan me voorstellen dat het correct is om deze instructie letterlijk op te volgen en dat je je broeders helpt hun buik gevuld te krijgen op het moment dat ze gebrek lijden, maar het zou ook kunnen dat voedsel hier weer een diepere betekenis heeft zoals je dat ziet bij 1 Korinthe 3,2 en Hebreeën 5,12 en dat je je broeders geestelijk voedsel geeft. Onderwijs. Les. Studie. Hetzelfde zie ik in deeg.
Brood/deeg = (geestelijk) voedsel, onderwijs.
Geef ons elke dag ons dagelijks brood. - Geef ons elke dag ons dagelijks onderwijs (Lukas 11,3).
Ik ben het Brood des levens. - Ik ben het onderwijs van het leven (Johannes 6,35).
En indien de eerstelingen heilig zijn, dan is ook het deeg heilig; en indien de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. - En indien de Joden heilig zijn, dan is ook hun onderwijs heilig; en indien de bron (Jezus) heilig is, dan zijn ook de vertakkingen (tot in het heidendom) heilig (Romeinen 11,16).
Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het hele deeg zuur maakt? - Weet u niet dat een beetje valse leer het hele onderwijs vals maakt?
(1 Korinthe 5,6)
Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, zoals gij ongezuurd zijt. - Sluit dan de oude valse leringen buiten, zodat u een nieuwe les bent, zoals u onvervalst bent (1 Korinthe 5,7).
Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg. - Een beetje valse leer vervalst het hele onderwijs (Galaten 5,9).

21 En Jezus ging van daar weg en vertrok naar de streken van Tyrus en Sidon.
22 En zie, een Kananese vrouw die uit dat gebied kwam, riep tot Hem en zei: Heere! Gij Zoon van David, ontferm U over mij! mijn dochter is ernstig door de duivel bezeten.
23 Doch Hij antwoordde haar geen woord. En Zijn discipelen kwamen tot Hem en baden Hem en zeiden: Stuur haar weg, want zij roept ons na.
24 Maar Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.
25 En zij kwam en aanbad Hem en zei: Heere, help mij!
26 Doch Hij antwoordde en zei: Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondjes voor te werpen.
(Mattheüs 15)
Hieruit kun je afleiden dat het onderwijs, waarvan genezingen een onderdeel zijn, niet als eerst aan de heidenen voorgeworpen diende te worden (vergelijk met Markus 7,27) en dat het evangelie net als het oude testament oorspronkelijk voor de Joden bedoeld was. Het evangelie is in een Joods licht geschreven, volgens hun culturele normen en zo dat het voor hen te begrijpen is. Als buitenstaander zal je achtergrondinformatie over de bron van de Schrift nodig hebben om hem te kunnen begrijpen. Zo is bijvoorbeeld het mosterdzaadje absoluut niet het kleinst van alle zaden wereldwijd, maar het kleinst van alle inheemse planten in Israël.
27 En zij zei: Ja Heere! doch de hondjes eten ook van de brokjes die van de tafel van hun heren vallen.
28 Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O, vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, zoals gij wilt. En haar dochter werd gezond van dat uur af.

Daar de zaligheid van de wereld uit de Joden is worden zij zo belangrijk geacht wat tevens verklaart waarom het grootste deel van het brood, het onderwijs, naar hen toe is gericht. Echter zijn er ook kleine stukjes aan de heidenen geadresseerd. Door het hele evangelie heen zijn van dit soort brokstukjes te vinden die door de hondjes opgegeten kunnen worden.
Hier is een lijst met voorbeelden van wat ik brokjes noem:
Mattheüs 2,1 en 2 en 7-15.
Mattheüs 4,24 en 25.
Mattheüs 5,13 en 14.
Mattheüs 9,6.
Mattheüs 10,15 en 18.
Mattheüs 11,21-25.
Mattheüs 12,18 en 21 en 41 en 42.
Mattheüs 13,47 en 48.
Mattheüs 16,19.
Mattheüs 20,6-16.
Mattheüs 21,43.
Mattheüs 22,9 en 10.
Mattheüs 25,26 en 27 en 32-40.
Mattheüs 26,13.
Mattheüs 28,19.

Markus 3,8.
Markus 5,1-20.
Markus 7,24-30.
Markus 11,17.
Markus 13,10 en 27.

Lukas 1,48 en 50.
Lukas 2,14 en 31 en 32.
Lukas 3,6 en 14.
Lukas 7,2-10.
Lukas 13,29.

Johannes 1,9 en 29.
Johannes 3,16 en 17.
Johannes 5,30.
Johannes 6,33.
Johannes 8,12 en 26.
Johannes 9,39.
Johannes 10,16.
Johannes 11,52.
Johannes 12,31 en 47.
Johannes 13,20.
Johannes 14,31.
Johannes 17,2 en 18 en 20 en 21 en 23.
Johannes 18,20 en 37.
Johannes 20,23 en 29 en 31.
Plaats reactie