Israelische politiek

Benieuwd naar wat anderen denken en geloven? Christen of niet, bespreek het hier.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
hier
> > Lees de regels goed door!

Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Eliyahu
Berichten: 2774
Lid geworden op: 29 jul 2014, 17:39
Man/Vrouw: M
Locatie: Judea
Contacteer:

Re: Israelische politiek

Bericht door Eliyahu »

thom schreef: 25 dec 2022, 15:53 Jodenhaat.

Hoe bespottelijk eigenlijk als blijkt dat elk mens wel ''joods bloed'' zou kunnen hebben.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJO04 ... PvpSp11bc-
Bs"d

Je kan prima Joods bloed hebben en een vreselijke Jodenhater zijn.

Een akelig voorbeeld hiervan is Bobby Fischer, waarschijnlijk de beste schaker aller tijden. Hij was een schuimbekkende Jodenhater, en het geval wil dat hij een Joodse vader had, EN een Joodse moeder.

Maar hij had een excuus; hij was gek. Maar schaken dat hij kon.... :o
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud Zijn geboden!
Pred 12:13
Gebruikersavatar
Eliyahu
Berichten: 2774
Lid geworden op: 29 jul 2014, 17:39
Man/Vrouw: M
Locatie: Judea
Contacteer:

Re: Israelische politiek

Bericht door Eliyahu »

callista schreef: 25 dec 2022, 15:29
Eliyahu schreef: 25 dec 2022, 12:43 Men heeft zoals gewoonlijk een stok nodig om de Joden mee te slaan.
Dat had de christen Maarten Luther goed in de gaten.
Die heeft er een "prachtig en inspirerend" boekje over geschreven.....en veel christenen hebben daar gehoor aan gegeven.
Bs"d

Ik heb dat boekje hier staan; "Over de Joden en hun leugens".

Hier wat uittreksels:

De vader van de reformatie, Maarten Luther, schreef in 1543 een boekje getiteld: "Over de joden en hun leugens".

De volgende citaten komen uit dat boekje:

Luthers introductie:

- Ik had besloten niet meer over of tegen de joden te schrijven. Maar nadat ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen, te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van joden, en die Christenen gewaarschuwd hebben voor hen op hun hoede te zijn. Ik zou niet hebben kunnen geloven dat een Christen door de joden kon worden beetgenomen om te geloven dat hun verstoting en ellende niet aan hen zelf te wijten was. Echter, de duivel is de god van de wereld, en waar Gods woord afwezig is heeft hij het gemakkelijk, niet alleen bij de zwakken maar ook bij de sterken. Moge God ons helpen. Amen. -


Citaten:

- Hij noemde ze niet Abrahams kinderen, maar addergebroed (Matt.3:7). Oh, dat was te beledigend voor het edele bloed en ras van Israel, en ze riepen, Hij is bezeten door een demon (Matt.11:18). Onze Heer noemt ze ook addergebroed; verderop in Johannes 8 (39, 44) zegt Hij: Als jullie Abrahams kinderen waren, zouden jullie doen wat Abraham deed. Jullie zijn van jullie vader de duivel. Het was onverdraaglijk voor ze om te horen dat ze niet Abrahams kinderen maar die van de duivel waren, noch kunnen ze het heden verdragen dat aan te horen. -

- Daarom zijn de verblinde joden waarlijk stomme dwazen. -

- Beschouw nu deze miserabele, blinde en gevoelloze mensen. -

- Hun blindheid en arrogantie zijn zo massief als een ijzeren berg. -

- Leer hiervan, beminde Christen, wat je doet als je de blinde joden toestaat je te misleiden. Dan zal het gezegde werkelijk van toepassing zijn: Wanneer de blinde de blinde leidt, zullen beiden in de kuil vallen Lukas 6:39). Je kunt niets van ze leren behalve hoe je de goddelijke geboden verkeerd moet begrijpen. -

- Wees daarom op je hoede voor de joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de reputatie van God en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt. -

- Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets anders eten of een draad van kleding dragen die zij niet van ons gestolen hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid. -

- Echter, het perfect beheersen van de kunst van liegen hebben zij niet verworven; ze liegen zo onhandig en ongerijmd, dat iedereen die maar een beetje oplet het gemakkelijk kan doorzien. -

- Maar voor ons Christenen staan ze als eeen afschrikwekkend voorbeeld van Gods toorn. -

- Als ik al de andere geloofsartikelen van het Joodse religie moest weerleggen, zou ik verplicht zijn om zoveel tegen ze te schrijven en voor net zo lang als zij de tijd hebben gehad hun leugens uit te vinden, dat wil zeggen, meer dan tweeduizend jaar. -

- Christus en zijn woord kunnen nauwelijks worden gehoord door de schade die het ongedierte toebrengt aan godsdienstige riten. -

- Heb ik u al niet eerder verteld dat eeen jood een dergelijk edel, kostbaar juweel is dat God en alle engelen dansen wanneer hij afblaast? - (afblazen = een wind laten)

- Ach, het kan niets anders dan Gods verschrikkelijke toorn zijn die het mogelijk maakt dat iemand tot zo een bodemloze diepte van duivelachtigheid, helse en krankzinnige laagheid en jaloezie kan zinken. Als ik me zou willen wreken op de duivel zelf, zou ik nog niet in staat zijn hem alle kwaad en ongeluk toe te wensen die Gods toorn aan de joden toebrengt, die ze dwingt zo monsterachtig te liegen en godslasteren in weerwil van hun eigen geweten. In ieder geval zullen ze hun beloning krijgen voor het constant liegen tot God. -

- Nee, men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien. -

- maar ze dan voorgoed uit dit land verstoten. Want, zo hebben we gehoord, Gods woede met hen is zo intens dat zachtaardig mededogen er slechts toe leidt dat ze slechter en slechter worden, terwijl scherpe gerechtigheid ze maar weinig hervormt. Daarom, in ieder geval, eruit met ze! -

- En dat terwijl we ze bovendien rijk laten worden van ons zweet en bloed, terwijl wij arm blijven en zij het merg uit onze botten zuigen. -

- In het kort, waarde prinsen en heren, diegenen onder u die joden onder uw onderdanen hebben, als mijn raad u niet bevalt, zoek beter advies, zodat u en wij allen verlost worden van de ondraaglijke last van de joden, zodat we tegenover God niet medeschuldig zullen worden bevonden in de leugens, de godslastering, de smaad en de vloeken waarin de waanzinnige joden zich zo vrijelijk en wellustig laten gaan tegen de persoon van onze Heere Jezus Christus, zijn lieve moeder, alle Christenen, alle autoriteit, en ons zelf. Gun ze geen bescherming, vrijgeleide of gemeenschap met ons, met deze oprechte raad en waarschuwing wens ik mijn geweten te zuiveren en te ontlasten. -

- Laat de regering dat deel voor hun rekening nemen, zoals ik heb voorgesteld. Maar of de regering nu optreedt of niet, laat iedereen zich ten minste laten leiden door zijn eigen geweten, om voor zichzelf een definitie of beeld van een jood te vormen. -

- We moeten echter voorkomen dat we ze bestendigen in hun onbeheerste leugenachtigheid, lastering, vloeken en smadelijk gedrag. Noch moeten we onszelf partner maken in hun duivels fulmineren en geraas door ze te beschermen, door ze voedsel, drinken en onderdak te verschaffen, of andere humane daden. -

- Daarom zijn wij Christenen, op onze beurt, verplicht hun onbeheerste en bewuste godslastering niet te tolereren. -

- Daarom moet het niet gewaagd worden dit als een onbelangrijke zaak te beschouwen, maar als een zeer ernstige, om raad hiertegen te zoeken om onze zielen van de joden te redden, dat wil zeggen van de duivel en eeuwige dood. Mijn advies, zoals ik eerder gezegd heb, is:

Ten eerste, dat hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is, zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien.

Ten tweede, dat al hun boeken, hun gebedenboeken, hun Talmoed geschriften, en ook de hele bijbel van ze afgenomen wordt, ze geen blad over te laten, en dat deze bewaard worden voor degenen die mogelijk bekeerd worden.

Ten derde, dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven, en openlijk te preken onder ons en in ons land.

Ten vierde, dat hen verboden wordt de naam van God uit te spreken binnen ons gehoor. Want hiernaar kunnen we niet met een zuiver geweten luisteren of het tolereren.

Degene die deze naam (God) hoort van een jood moet de autoriteiten inlichten, of anders mest naar hem gooien en hem wegjagen. -

- Maar wat zal gaan gebeuren zelfs als we hun synagogen afbranden en ze verbieden openlijk God te prijzen, te bidden, te preken, Gods naam uit te spreken? Dan zullen ze het nog blijven doen, in het geheim. Als we te weten komen dat ze dit in het geheim doen, is het hetzelfde als dat ze dit openlijk zouden doen. Want onze kennis van hun geheime activiteiten en onze tolerantie hiervoor houdt in dat ze toch niet geheim zijn en op deze manier wordt ons geweten bezwaard voor God. -

- Als we onze handen willen wassen van deze godslastering van de joden en niet willen delen in hun schuld, moeten we ons van hun gezelschap scheiden. Ze moeten het land uitgejaagd worden. -

- Ze blijven onze dagelijkse moordenaars en bloeddorstige vijanden in hun harten. Hun gebeden en vervloekingen leveren daar bewijs voor, alsmede de talloze verhalen waarin hun martelingen van kinderen vermeld worden en alle soorten misdaden waarvoor ze vaak op de vuurstapel verbrand werden of verbannen. -

- dat iedereen ze wel graag kwijt zou willen. -

- Ongetwijfeld doen ze nog meer en smeriger dingen dan die waar wij van afweten. -

- Als ik macht had over de joden, zoals onze prinsen en steden hebben, zou ik hun liegende monden streng aanpakken.

- Zij (regeerders) moeten handelen zoals een goede dokter doet, die wanneer gangreen inzet, zonder genade te werk gaat om te snijden, zagen, en vlees, aderen, botten en merg verbrandt. In dit geval moet dezelfde procedure in gang worden gezet. Verbrandt hun synagogen, verbied alles wat ik eerder uiteengezet heb, dwing ze tot werk, en behandel ze streng, zoals Mozes deed. Als dat niet helpt, moeten we ze als dolle honden verjagen. -

- Ik hoop dat mijn essay een Christen (die in ieder geval geen jood wil worden) voorziet van voldoende materiaal om zichzelf niet alleen te kunnen verdedigen tegen de verblinde, venijnige joden, maar om ook de vijand te worden van de kwaadwilligheid, leugens en vervloekingen van de joden, en te begrijpen dat hun geloof niet slechts vals is, maar dat ze zeker ook door alle duivels bezeten zijn. Moge Christus, onze lieve Heer, ze genadig bekeren en ons standvastig en onwankelbaar behoeden in onze kennis van hem, die het eeuwige leven betekent. Amen. -


Onnodig te zeggen dat de nazi's heel blij waren met dat boekje. :(
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud Zijn geboden!
Pred 12:13
Gebruikersavatar
Mart
Berichten: 8783
Lid geworden op: 10 aug 2016, 15:54
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door Mart »

Eliyahu schreef: 25 dec 2022, 22:54
thom schreef: 25 dec 2022, 15:53 Jodenhaat.

Hoe bespottelijk eigenlijk als blijkt dat elk mens wel ''joods bloed'' zou kunnen hebben.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJO04 ... PvpSp11bc-
Bs"d

Je kan prima Joods bloed hebben en een vreselijke Jodenhater zijn.

Een akelig voorbeeld hiervan is Bobby Fischer, waarschijnlijk de beste schaker aller tijden. Hij was een schuimbekkende Jodenhater, en het geval wil dat hij een Joodse vader had, EN een Joodse moeder.

Maar hij had een excuus; hij was gek. Maar schaken dat hij kon.... :o
Wilhelm Steinitz, Emanuel Lasker, Mikhail Botvinnik, Vasily Smyslov, Mikhail Tal, Bobby Fischer, Garry Kasparov, allemaal wereldkampioen schaken en allen Joods, of - in het geval van Kasparov - tenminste een Joodse vader.
Er is een zeer kleine groep mensen die meer dan genoeg geld heeft voor ons allemaal :idea:
Gebruikersavatar
vegan-revolution
Berichten: 608
Lid geworden op: 20 feb 2022, 01:19
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door vegan-revolution »

 
Enkele soera's in de Koran zijn niet vleiend over joden. Bijvoorbeeld :
 
Soera 2:120 (De Koe, Al-Baqarah) – eerste deel
En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt.
Soera 5:51 (De Tafel. Al-Maidah)
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.
Soera 5:82 (De Tafel. Al-Maidah) – eerste deel
Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden.
 
En bijvoorbeeld uit de Hadith :
 
Sahih Muslim, book 41, 6981
You will fight against the Jews and you will kill them until even a stone would say: Come here, Muslim, there is a Jew (hiding himself behind me); kill him.
Sahih Muslim, book 41, 6983
You and the Jews would fight against one another until a stone would say: Muslim, here is a Jew behind me; come and kill him.
Sahih Muslim, book 41, 6984
The Jews will fight against you and you will gain victory over them until the stone would say: Muslim, here is a Jew behind me; kill him.
Sahih Muslim, book 41, 6985
The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.
 
Zie Sahih Muslim Book 41 – Turmoil And Portents Of The Last Hour
 
Dat lijkt allemaal niet uit te nodigen tot broederschap.
 
 
 
Zie ook Europa importeert nieuw antisemitisme
 
Uit dat laatste :
 
En er is een 'nieuwe' vorm van jodenhaat. Meegebracht door migranten uit de Arabische wereld. Nog altijd een lastig onderwerp voor mensen die het ideaal koesteren van probleemloos multicultureel samenleven en de werkelijkheid om die reden liever blijven negeren.

Dit islamitisch antisemitisme is opvallend gewelddadig. Dat zagen we in Berlijn waar een Arabische Israëliër bij wijze van experiment een keppeltje droeg en op straat werd aangevallen door drie Syrische vluchtelingen.

We waren getuigen in Amsterdam waar de Syriër Seleh A. de ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel geestdriftig aan diggelen sloeg.

Er was de aanslag op het Joods Museum in Brussel, waarbij vier mensen werden gedood, omdat de dader er vanuit ging dat ze joods waren. En ook de dertien doden in Frankrijk - de afgelopen 7 jaar - werden door moslims vermoord omdát ze joods waren.

Waar mensen dertig jaar geleden in Europa nog zonder problemen als jood herkenbaar over straat konden, verdwijnen keppeltjes nu onder een baseballpet. Als ze de wijken met een grote moslim-populatie überhaupt nog in gaan.
 
Denken "wij zijn (ik ben) beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest
Mullog
Berichten: 2656
Lid geworden op: 27 jan 2020, 20:01
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door Mullog »

vegan-revolution schreef: 25 dec 2022, 22:29  
Mullog schreef: 25 dec 2022, 20:24Heerlijk, een objectief oordeel over een niet gelezen boek :lol:
 
Let erop dat ik het woordje "lijkt" gebruikte.
 
Ik las alvast ook deze recensie uit januari 2009.
 
Daaruit :
 
Op bladzijde 144/145 suggereert hij dat de rechtvaardiging van het bestaan van Israël vooral wordt gegeven door de Holocaust. Om aan te tonen hoe onrechtvaardig deze motivatie is geeft hij een soort hypothetische analogie met Friezen die mishandeld zouden worden in de VS en daarom een moreel recht zeggen te claimen op een eigen staat in Nederland, die dan uiteindelijk na ingrijpen van de Verenigde Naties groter uitpakt dan de provincie Friesland.
Dat zouden wij niet-Friezen toch ook niet kunnen accepteren, lijkt Luyendijk ons toe te schreeuwen.
 
Helaas, de hypothetische vergelijking deugt van geen kanten. Ratna Pelle heeft al eerder gewezen op de mankheid van deze vergelijking. Als de Friezen de Joden zijn en de overige Nederlanders de Arabische Palestijnen, dan kloppen er minstens drie dingen niet in deze vergelijking.
 
Ten eerste, er was geen Arabisch Palestijnse staat ten westen van de Jordaan op het moment dat de staat Israël werd uitgeroepen in 1948. De laatste autonome Palestijnse staat was één (eigenlijk twee) Joods koninkrijkje dat ruim voor het begin van onze jaartelling door de Romeinen werd overrompeld. Een Arabische staat in het Palestijnse gebied was er de afgelopen 2000 jaar in geen velden of wegen te bekennen.
 
Ten tweede, de oorsprong van de staat Israël ligt in de belofte die de Britten aan invloedrijke Joden deden aan het einde van de eerste (dus niet de tweede, Joris) wereldoorlog dat zij in het Palestijnse gebied een eigen staat mochten vestigen. De Britten waren, na een Turkse heerschappij van meer dan vier eeuwen over het gebied, de nieuwe heersers geworden, omdat de Turken in WO I de kant van de Duitsers hadden gekozen (en dus verliezers waren). De Britten zagen wel wat in een westers getinte staat in hun nieuwe invloedssfeer. De eerste grote immigratiegolven van Joden naar het Palestijns gebied dateren dan ook van de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw. Zo verdubbelde de Joodse bevolking zich door immigratie tussen 1921 en 1927 van 75.000 tot 150.000. Rond de machtsovername van Hitler in Duitsland bedroeg de Joodse immigratie naar het Britse mandaatgebied 180.000 personen. Nog voordat WOII losbarste, dus voor de Holocaust, woonden er al 450.000 Joden in het gebied. Dat is 2/3 van het aantal Joden dat er woonde op het moment dat de staat Israël werd uitgeroepen in 1948. Het grootste deel van de nieuwe Israëliërs had dus helemaal geen directe ervaring met de holocaust. De locale Arabieren hadden begrijpelijk niet zo veel boodschap aan de Britse toezegging aan de Joden, maar hun reactie op de immigratiegolven is tekenend voor de Arabische houding tot op de dag van vandaag. In plaats van hun zaak bij de Britten te bepleiten begonnen ze gewelddaden tegen de Joden. Met als één van de dieptepunten de "etnische zuivering" van Hebron in 1929. Luyendijk noemt deze en andere vroege gewelddadigheden van de locale Arabieren niet, maar wel de latere "bloedige terreuraanslagen" van "Joodse groepen" (blz. 147). Die aanslagen zal ik niet ontkennen. De Joden tijdens het Britse mandaat en de latere staat Israël hebben, toen het Arabische geweld structureel bleek te zijn, er een gewoonte van gemaakt om terug te slaan en hard ook. Dat zien we nu (januari 2009) weer in Gaza gebeuren.
 
Ten derde en misschien wel het belangrijkste punt, er was ook heel lang geen Palestijns nationalisme. Luyendijk spreekt in zijn boek voortdurend over de Palestijnen zonder precies aan te geven wie dat dan wel zijn. In de eerste helft van de 20e eeuw waren de locale Arabieren in ieder geval niet unaniem uit op een autonome Palestijnse staat. Velen voelden zich Arabieren en wilden aansluiting bij de Syrië in plaats van een eigen Palestijnse staat te vormen.
 
Dus alvast zoveel over de "kwaliteit" van het boek van Joris Luyendijk. Tenminste deels gekleurde "informatie" volgens de recensent.
 
Het uiteindelijk oordeel ligt niet bij een recensent maar bij een lezer. Ongetwijfeld kan ik met hetzelfde gemak zeer positieve recensies oplepelen. Op het WWW is uiteindelijk iedere bevestiging van welke waanzin dan ook te vinden. Ik heb het boek vooral gelezen als een uitleg hoe informatie door marketing van de betrokken partijen gemanipuleerd wordt en dat de Palestijnen vooral uitblinken in amateurisme en knulligheid wat ze bij voorbaat een achterstand geeft. En niet als een verdediging van de Palestijnen of een aanval op Israël.

Je houding ten opzichte van de islam kennende verwacht ik niet dat er ook maar enige nuancering bij je binnen zal kunnen komen.

Nochtans wens ik je het beste voor komend jaar :)
thom
Berichten: 1704
Lid geworden op: 16 dec 2021, 11:15
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door thom »

Eliyahu schreef: 25 dec 2022, 22:54
thom schreef: 25 dec 2022, 15:53 Jodenhaat.

Hoe bespottelijk eigenlijk als blijkt dat elk mens wel ''joods bloed'' zou kunnen hebben.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJO04 ... PvpSp11bc-
Bs"d

Je kan prima Joods bloed hebben en een vreselijke Jodenhater zijn.

Een akelig voorbeeld hiervan is Bobby Fischer, waarschijnlijk de beste schaker aller tijden. Hij was een schuimbekkende Jodenhater, en het geval wil dat hij een Joodse vader had, EN een Joodse moeder.

Maar hij had een excuus; hij was gek. Maar schaken dat hij kon.... :o
Misschien komt daar ''het haten van je vader en je moeder'' vandaan wat Jezus zei, om in te kunnen zien dat het hier niet om hun bloed en daardoor de bloedband van het kind gaat, maar om het reinigende bloed van de Christus/Ziel, het Licht zelf wat gaat werken en stromen, en dat is Geest, in elk zich Hem bewust wordende mens.

Of je nu Volendammer bent, of uit de buurt van de Himalaya komt, het gaat in wezen om onze Oorspronkelijke afkomst; het Leven en het Licht zelf.

En was de haat van Bobby Fischer als een nog niet ontdekt innerlijk schaakspel dat hij nog moest spelen; het schaakspel van z'n Leven.

Luc. 14 sv
26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

Het gaat om het vlees en bloed, de eigen wil, het natuur-wezen wat zich over moet geven aan de werking van de Geest. En uiteraard kan dit gegeven, dit inzicht, ook gebruikt worden door datzelfde natuur-wezen, om ''de haat'' te gaan gebruiken als discriminatie en om zichzelf te kunnen verheffen boven de Boodschapper en die te gaan vervolgen.
Bonjour
Moderator
Berichten: 6966
Lid geworden op: 12 aug 2016, 12:32
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door Bonjour »

[modbreak Bonjour] Ik heb net een modbreak geplaatst voor het trekken van de antisemitisme kaart als verdediging voor de Israëlische politiek. Ik wil niet dat de discussie die kant op gaat.
Praten zonder inzicht, kan leiden tot rampen zonder uitzicht.
Peda.
Inzicht vergt verificatie.
Willempie
Berichten: 1543
Lid geworden op: 26 okt 2021, 07:17
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door Willempie »

Als je nul komma nul historische kennis hebt wordt je denken voor honderd procent bepaald door politieke propaganda. Dat geldt ook voor voor academici.

https://youtu.be/4OcaMRLTyGI
Gebruikersavatar
Tiberius Claudius
Berichten: 1397
Lid geworden op: 01 mei 2022, 12:43
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door Tiberius Claudius »

Willempie schreef: 27 dec 2022, 11:31 Als je nul komma nul historische kennis hebt wordt je denken voor honderd procent bepaald door politieke propaganda. Dat geldt ook voor voor academici.

https://youtu.be/4OcaMRLTyGI
Academici halen hun kennis niet van YouTube propaganda filmpjes.
En wat als er meer Keizers zijn geweest dan maanden Geachte Senatoren?
Willempie
Berichten: 1543
Lid geworden op: 26 okt 2021, 07:17
Man/Vrouw: M

Re: Israelische politiek

Bericht door Willempie »

Tiberius Claudius schreef: 27 dec 2022, 11:53
Willempie schreef: 27 dec 2022, 11:31 Als je nul komma nul historische kennis hebt wordt je denken voor honderd procent bepaald door politieke propaganda. Dat geldt ook voor voor academici.

https://youtu.be/4OcaMRLTyGI
Academici halen hun kennis niet van YouTube propaganda filmpjes.
We noemen dat interviews. Maar je kunt in plaats daarvan natuurlijk ook boeken lezen. Waarschijnlijk is dat nog beter om je (historische) kennis te vergroten. "Jeruzalem, de biografie" van Simon Sebag Montefiore bijvoorbeeld. Zeer aan te raden als antidote tegen holle propagandistische leuzen.
Plaats reactie