Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderator: Piebe Paulusma
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderator: Piebe Paulusma
Alpha
Berichten: 4425
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha » 14 aug 2019, 10:34

callista schreef:
06 aug 2019, 15:18
Er wordt gesproken over een poel van zwavel en vuur in de Bijbel...ben db bd haalt dat ook aan.....

Maar vuur en zwavel zijn juist voorbeelden van zuivering, loutering en heling, dus in dat opzicht zou je het misschien kunnen vergelijken met een vagevuur...denk ik maar zo...weet ik ook niet
In het jodendom is er ook zoiets als een voorportaal...dus geen eeuwigdurend hellevuur..
Dat zou God ook tot een Cremator maken...
Zoals ik al vaker heb aangetoond is Gehenna slechts de vuilnisbelt van Jeruzalem, door koning Josia ingesteld. Op die manier werd dat dal ongeschikt gemaakt voor afgoderij en werd het een symbool voor vernietiging. Alles werd opgeruimd doordat het vuur met zwavel en pek dag en nacht brandende werd gehouden.

Wiki geeft dan ook een duidelijke beschrijving daarvan.

Naar zoeken springen


Dal van Hinnom, waar Gehenna van is afgeleid.
Gehenna (Hebreeuws: גהנום, גהנם, Grieks γέεννα, Aramees גִהַנָא) is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, een afkorting van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), ten zuiden van Jeruzalem en wordt ook wel in het Nederlands [foutief] vertaald als hel.

Tijdens het koningschap van Salomo werd in de vallei Moloch vereerd met het brengen van kinderoffers. Het betrof hier eerstgeboren kinderen die levend in het vuur werden geworpen. In de Bijbel werd dit een gruwel genoemd en werd gezegd dat God woedend werd op Salomo en hem vervloekte. De details werden echter niet opgeschreven, maar zijn bekend van de geschiedschrijving van de Ammonieten.
Om die reden werd het later de plaats waar vuilnis werd verbrand. Afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers werden geworpen in het vuur van gehenna, ofwel het Dal van Hinnom. Gewoonlijk werd al wat in dit dal werd geworpen door vuur vernietigd, volledig opgebrand. Het vuur werd dag en nacht brandend gehouden met behulp van fosfor en de geur was van verre te ruiken.

Alpha
Berichten: 4425
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha » 14 aug 2019, 10:39

Piebe Paulusma schreef:
06 aug 2019, 22:57
Sta mij toe een zin uit jouw reactie te pikken beste ben db bd:
ben db bd schreef:
06 aug 2019, 20:17
(zij die niet tot de schare martelaren die niemand tellen kan behoren)
Dat lijkt me lastig te bepalen bij een schare die niet te tellen is. :idea:
De grote schare, waar in de Bijbel wordt gesproken, Zijn degenen die Gods ingrijpen hebben overleefd.
Iets dergelijks gebeerde ook in Jeruzalem in het jaar 70.
Degenen die de waarschuwing van Jezus gehoorzaamden, overleefden.
Zij vluchten op tijd uit Jeruzalem, naar de bergen van Judea.
De anderen kwamen om. Dat waren er 1.100.000.

Alpha
Berichten: 4425
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Alpha » 14 aug 2019, 11:00

ben db bd schreef:
07 aug 2019, 11:13
vergun mij het u uit te leggen beste Piebe: ;)
Laat ik eerst een bekentenis naar u persoonlijk mogen doen:
nou probeer ik in tegenstelling tot zichtbaar zo vele anderen hier op het topic, m.i. zo weinig mogelijk zelf te verzinnen en zo veel mogelijk eerlijk uit de Bijbel af te leiden. Dat beoefen ik dus ook inzake die schare van ontelbare zielen welke allemaal in de m.i. wellicht nu reeds aangevangen verdrukking in beginsel de kop afgehakt worden door de in het kader van NWO breed overwinnende islam. Die groep begon al te groeien in Op.6:9, zag u wel? Die groep martelaren was reeds niet meer te tellen in Op.7:9 e.v., kijk maar. Doch in Op.20:4 komt het: ze "worden weer levend en gaan als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang" op aarde. Die 1000 jaar noemen wij het 1000 jarig Vrederijk, toch?
En persoonlijk naar u toe: ze worden dan dus niet meer (als zielen) in de hemel waargenomen. En het hemelse nieuwe Jeruzalem was toen nog niet ter sprake, omdat dat pas een hoofdstuk later in komt. U eigent zich dus een woonplaats toe welke nog niet afgedaald is, nu reeds in het verhaal past. Die is nu nog 'boven de starren' leerden we op de zondagsschool, geloof ik. En nu zijn we nog slechts amper onderweg naar Mars,
of niet soms? :naughty:

En om een kort verhaal lang te maken: iets behoeft niet te tellen te zijn om daar al of niet bij te behoren, vind ik. :)
vr.gr.,ben

p.s.: m.i. weet een haas hoe die een koe moet vangen en een vos niet. :?
Doch in Op.20:4 komt het: ze "worden weer levend en gaan als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang" op aarde. Die 1000 jaar noemen wij het 1000 jarig Vrederijk, toch?
Wanneer je wat verder leest, in zijn verband, dan lees je toch iets anders.

Openb 20:
1 Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
2 Hij greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem vast voor 1000 jaar.
3 Hij gooide hem in de afgrond, sloot die boven hem en verzegelde die, zodat hij de volken niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden vrijgelaten.
4 En ik zag tronen, en degenen die erop zaten kregen autoriteit om te oordelen. Ik zag de zielen van hen die terechtgesteld waren omdat ze getuigenis hadden gegeven van Jezus en hadden gesproken over God, en van hen die het wilde beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die niet het merkteken op hun voorhoofd of op hun hand hadden gekregen. Ze kwamen tot leven en regeerden als koningen met de Christus, 1000 jaar lang.

Het gaat hier over de 144.000. Zie Openbaring 4.

Openb 5:10 U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’

Rom16:
25 Aan Hem die jullie sterk kan maken overeenkomstig het goede nieuws dat ik bekendmaak en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het heilige geheim dat tijdenlang verzwegen bleef
26 maar dat nu openbaar is gemaakt en via de profetische Schrift onder alle heidenen is bekendgemaakt op bevel van de eeuwige God tot bevordering van gehoorzaamheid door geloof — 
27 aan Hem, de alwijze God, komt de eer toe via Jezus Christus, voor eeuwig. Amen. NWV.

Wat is dat heilige geheim?


Een van de aspecten van het „heilige geheim” dat in Christus Jezus besloten ligt, is dat hij aan het hoofd staat van een nieuwe hemelse regering, die is samengesteld uit personen (joden en niet-joden) die uit de bevolking van de aarde zijn genomen en waarvan de heerschappij zich over zowel de hemel als de aarde zal uitstrekken. Zie openbaring 4.

Messenger
Moderator Levenbeschouwing
Berichten: 1286
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Messenger » 14 aug 2019, 13:19

Alpha schreef:
14 aug 2019, 10:26
God gaat ingrijpen om te voorkomen dat de mensheid zichzelf vernietigd.
De omstandigheden op aarde verslechteren steeds sneller.
God gaat niet ingrijpen. Er kan niets geschieden tegen de wil van een almachtige God.
Verder heeft de mens een vrije wil waaraan op geen enkele wijze wordt getornd. Het is een 'vrije' wil.

De mens draagt zelf de zorg voor de omstandigheden op Aarde.
Dit doet de mens met de collectieve en individuele vrije wil.

Overigens is het niet slechts verslechteren, het is ook verbeteren.
De mens heeft bijna de sleutel in handen om ziektes en handicaps tegen te gaan of te genezen, bijvoorbeeld.
Als de mens duidelijke keuzes maakt (collectief) en daar compleet, niet halfhartig, voor gaat kunnen de omstandigheden op Aarde gigantisch verbeteren. Of verslechteren, het hangt van de keuzes af. Niets kiezen is daarbij ook kiezen.

Leuk dat je telkens met bijbelteksten aankomt Alpha, maar ik heb reeds verder gedacht en heb al veel mooiere inzichten verkregen.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Moderator Bijbelgesprek
Berichten: 17821
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door Piebe Paulusma » 14 aug 2019, 13:30

Alpha schreef:
14 aug 2019, 10:39
De anderen kwamen om. Dat waren er 1.100.000.
Dat getal lijkt me sterk overdreven.
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet.

ben db bd
Berichten: 280
Lid geworden op: 02 okt 2013, 15:36
Man/Vrouw: M

Re: Hoeveel mensen gaan er naar de hemel?

Bericht door ben db bd » 17 aug 2019, 12:34

@ Alpha,
het gelukt mij niet om uw boodschap op te pikken.
Wanneer je wat verder leest, in zijn verband, dan lees je toch iets anders.
Dat is natuurlijk altijd; verderop staan weer andere dingen. Maar is dat tegenstrijdig met wat ik schrijf?
Mijn bijdrage gaat over de schare die niemand tellen kan, van om het geloof vermoorde christenen. Die begint te ontstaan in Op.6 waarvan ik heel persoonlijk denk dat dit gezien de huidige omstandigheden, nú reeds een aanvang zou kunnen hebben genomen. En dat zou m.i. dan wel eens in dat hoofdstuk overdrachtelijk kunnen worden geduid met het eerste oordeelpaard. (waar wij ons niet voor laten waarschuwen en daarom steeds meer en meer overwint). In hst.7 zijn die martelaren in de hemel dan aangegroeid tot niet meer te tellen. Maar na de grote verdrukking, in hst.20, worden ze weer levend en mogen 1000 jaar met de Heere Jezus op aarde in het Vrederijk mee regeren.
Zou dat zo waar kunnen zijn, denkt u?

In die en deze tijd is het nieuwe Jeruzalem nog niet op aarde nedergedaald en kan Piebe daar nog niet wonen, vind ik. :naughty:

Wat lees ik van u? 3 verzen over de duivel welke gegrepen, gebonden en in de verzegelde put gegooid wordt. Eén van de redenen waarom we die 1000 jaar het vrederijk noemen, toch? En ja, dat is iets anders. (daar had ik het niet over)
Nou, dan haalt u ook Op.20:4 aan, waarin dus staat dat de martelaren weer levend worden en mogen mee regeren.
Waarom zouden dat niet zeer henkenbaar de martelaren zijn - t.w. hun zielen - eerder in hst.7 vanaf vers 9 genoemd? Daarvan lezen we in vers 14: "Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam."
Dat wordt toch al helemaal bevestigd in hst.6 vers 11, waar we lezen:
"En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden."
Dit vind ik één van de ernstigste teksten uit heel de Bijbel voor ons, omdat dit er dus ontelbaar zullen worden !!
O.i. (van de Maranathabeweging) is dit een Bijbels bewijs van hoeveel er van ons de opname van de Gemeente van Christus zullen missen !!
Het gaat hier over de 144.000. Zie Openbaring 4.
?????????????????????????????? Daarin komen heel de 144 000 niet voor.
Rom.16 dan? Rijk evangelie!, maar wat zou de relatie moeten zijn??

Uw slotzin inzake het heilige geheim zult u Bijbelvast nader moeten expliceren als van toepassing op waar het hier over gaat, om herkenbaar bij de mensen te brengen. In afwachting ...

Plaats reactie