De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

'Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid.'(Hebr. 9:28)

De traditionele interpretatie van de tweede komst is dat Jezus nogmaals naar de aarde komt als mens op een wolk in de verre toekomst. Een merkwaardige interpretatie die niet gestoeld is op de leer in het NT. De echte Messias herstelt alle dingen in één komst en de incarnatie van Christus was slechts de voorbode van deze ene komst. Alhoewel Johannes de Doper Elia was die komen zou (Matth. 11:14) was Christus dat als mens in zekere zin ook. Want de wederkomst van Elia is de eerste komst van Christus, hetwelk een vooraankondiging van de dag van de Heer is.

'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.' (Mal 4,5)

Toen Jezus mens was geworden en Johannes doopte, was Elia wedergekomen en het aftellen naar de dag van de Heere begonnen. Dit is voorzegd door de profeet Zacharia toen hij zei:

1 TE dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. (Vgl Mat 11,13 en Luk 16,16)

De profeet Johannes de Doper die door het volk verward werd met de Christus (Joh 3,28) wist ook dat de dag van de Heer aanstaande was en zeer nabijgekomen. We lezen in Mat 3,7: 'Hij dan, ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?' En Johannes de Doper vervolgde: 'En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd' (Mat 3,10)

Later gebruikte Paulus in 1 Thess. 1:10 dezelfde bewoording: 'En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.'

Toekomende toorn impliceert een langere periode dan de ware betekenis van het woord μέλλω in de grondtekst dat betekent:

I staat te gebeuren
A op het punt staan iets te doen of te lijden
B van plan zijn, in gedachten hebben, aan denken

bron.

Dat de dag van de Heer en de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis is is, daar is het NT glashelder over. De evangelisten gebruiken de komst van Christus en de komst van het Koninkrijk Gods namelijk als inwisselbare termen.

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)

Uit deze drie teksten blijkt ontegenzeggelijk dat de tweede komst van de Mensenzoon en de komst van het Koninkrijk Gods één en dezelfde gebeurtenis was. Wanneer er gesproken wordt van de dag van de Heer, dan betekent dat dus eveneens de tweede komst. De dag van de Heer is dus de tweede komst.

'De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.' (Hand 2,20)

''Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht.' (1 Thess 5,2)

''Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.' (2 Petr 3,10)

'En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,' (Op 1,10)

Christus is reeds gekomen en evenmin als men een dief in de nacht opmerkt, heeft men gemerkt dat de dag van de Heer is geweest. Dus voordat je zegt zeker te weten dat Christus niet gekomen is, doorzoek je huis goed om te zien of je niet bestolen bent.
Say hi to the bad guy

Gaitema
Berichten: 10588
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Gaitema »

Dank voor deze teksen:

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)Ik kende de eerste tekst, maar de tweede en derde niet en dit gaat alle drie duidelijk over het zelfde, namelijk wat er met pinksteren gebeurde. Zie je dit als de wederkomst van Jezus?
Wie oren heeft die hore, maar dat heeft een smiley nie :roll:

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:52
Dank voor deze teksen:

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)Ik kende de eerste tekst, maar de tweede en derde niet en dit gaat alle drie duidelijk over het zelfde, namelijk wat er met pinksteren gebeurde. Zie je dit als de wederkomst van Jezus?
Nee, dat gaat absoluut niet over pinksteren! Lees de verzen maar eens in hun context.
Say hi to the bad guy

Gaitema
Berichten: 10588
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Gaitema »

Ik heb nog iets opgezocht:

1 Tess. 4:

De opstanding bij Christus' wederkomst
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
(a)
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
(b)
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16
(c)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

voetnoten:
a: Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20
b: 1 Kor. 15:22,51
c: Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7

Hoe kijk je hier naar?
Wie oren heeft die hore, maar dat heeft een smiley nie :roll:

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:58
Ik heb nog iets opgezocht:

1 Tess. 4:

De opstanding bij Christus' wederkomst
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
(a)
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
(b)
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16
(c)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

voetnoten:
a: Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20
b: 1 Kor. 15:22,51
c: Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7

Hoe kijk je hier naar?
Prima dat je me wat vraagt, maar je bent nog niet eens ingegaan op mijn vorige antwoord.

De drie verzen waar jij op reageerde gaan absoluut niet over pinkster, maar over de tweede komst en de komst van het koninkrijk Gods. En apostel Paulus verwachtte beide nog toen de heilige Geest reeds uitgestort was.

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer een en dezelfde gebeurtenis was?

Zo nee, gaarne een inhoudelijke weerlegging van mijn openingspost waarin ik dat betoog. Dit is immers BIjbelgesprek.
Say hi to the bad guy

Gaitema
Berichten: 10588
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Gaitema »

Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 15:53
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:52
Dank voor deze teksen:

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)Ik kende de eerste tekst, maar de tweede en derde niet en dit gaat alle drie duidelijk over het zelfde, namelijk wat er met pinksteren gebeurde. Zie je dit als de wederkomst van Jezus?
Nee, dat gaat absoluut niet over pinksteren! Lees de verzen maar eens in hun context.
Ik lees mijn belijdenistekst: Lucas 9: 24 "Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden."


Slaat het op het koninkrijk wat Hij predikt? Dat je het Koninkrijk binnen gaat, door Zijn woorden aan te nemen en dus een nieuw leven van Hem te ontvangen?
Wie oren heeft die hore, maar dat heeft een smiley nie :roll:

Gaitema
Berichten: 10588
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Gaitema »

Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 16:04
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:58
Ik heb nog iets opgezocht:

1 Tess. 4:

De opstanding bij Christus' wederkomst
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
(a)
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
(b)
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16
(c)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

voetnoten:
a: Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20
b: 1 Kor. 15:22,51
c: Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7

Hoe kijk je hier naar?
Prima dat je me wat vraagt, maar je bent nog niet eens ingegaan op mijn vorige antwoord.

De drie verzen waar jij op reageerde gaan absoluut niet over pinkster, maar over de tweede komst en de komst van het koninkrijk Gods. En apostel Paulus verwachtte beide nog toen de heilige Geest reeds uitgestort was.

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer een en dezelfde gebeurtenis was?

Zo nee, gaarne een inhoudelijke weerlegging van mijn openingspost waarin ik dat betoog. Dit is immers BIjbelgesprek.
Kunnen we het niet naast elkaar behandelen? Ik ben wel een autist, maar ik kan twee dingen te gelijk, als het binnen mijn passie ligt en mijn passie is vol voor de Heer :flower1:
Wie oren heeft die hore, maar dat heeft een smiley nie :roll:

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Gaitema schreef:
19 mei 2019, 16:06
Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 16:04
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:58
Ik heb nog iets opgezocht:

1 Tess. 4:

De opstanding bij Christus' wederkomst
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
(a)
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
(b)
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16
(c)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

voetnoten:
a: Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20
b: 1 Kor. 15:22,51
c: Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7

Hoe kijk je hier naar?
Prima dat je me wat vraagt, maar je bent nog niet eens ingegaan op mijn vorige antwoord.

De drie verzen waar jij op reageerde gaan absoluut niet over pinkster, maar over de tweede komst en de komst van het koninkrijk Gods. En apostel Paulus verwachtte beide nog toen de heilige Geest reeds uitgestort was.

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer een en dezelfde gebeurtenis was?

Zo nee, gaarne een inhoudelijke weerlegging van mijn openingspost waarin ik dat betoog. Dit is immers BIjbelgesprek.
Kunnen we het niet naast elkaar behandelen? Ik ben wel een autist, maar ik kan twee dingen te gelijk, als het binnen mijn passie ligt en mijn passie is vol voor de Heer :flower1:
Nee, laten we dat maar niet doen want ik ben migraine patiënt en heb moeite met meerdere zaken tegelijk. Nog even en ik mag wel een secretaresse inhuren om mijn post te beantwoorden.

Dus, wat ik graag van jou wil weten is dit:

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer a.k.a. de dag des oordeels een en dezelfde gebeurtenis is?

Zo nee, dan nodig ik je van harte uit mijn onderbouwde betoog in de openingspost te weerleggen.
Say hi to the bad guy

Yolanda_dB
Berichten: 1526
Lid geworden op: 13 mar 2015, 13:05
Man/Vrouw: V
Locatie: Assen

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Yolanda_dB »

Piebe Paulusma schreef: 'Dat de dag van de Heer en de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis is is, daar is het NT glashelder over.
Hier kan ik het nog mee eens zijn, maar dat is ook zo ongeveer het enige.
Piebe Paulusma schreef: De evangelisten gebruiken de komst van Christus en de komst van het Koninkrijk Gods namelijk als inwisselbare termen.
Dit is een conclusie die je wel eens mag onderbouwen.
Volgens mij is dit namelijk niet juist.
Piebe Paulusma schreef: 'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)

Uit deze drie teksten blijkt ontegenzeggelijk dat de tweede komst van de Mensenzoon en de komst van het Koninkrijk Gods één en dezelfde gebeurtenis was.
Deze conclusie mag je ook wel eens onderbouwen.
Daarbij zul je moeten aantonen dat het "komen in Zijn Koninkrijk" (Matt) hetzelfde is als "het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk),
wat sowieso taalkundig al niet hetzelfde is.

Daarnaast:
Jezus zelf heeft gezegd dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde is.
De komst in Zijn koninkrijk heeft dus niks te maken met een (weder)komst op aarde.

Nee Piebe,
deze uitleg rammelt aan alle kanten.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Yolanda_dB schreef:
19 mei 2019, 16:51
Piebe Paulusma schreef: 'Dat de dag van de Heer en de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis is is, daar is het NT glashelder over.
Hier kan ik het nog mee eens zijn, maar dat is ook zo ongeveer het enige.
Piebe Paulusma schreef: De evangelisten gebruiken de komst van Christus en de komst van het Koninkrijk Gods namelijk als inwisselbare termen.
Dit is een conclusie die je wel eens mag onderbouwen.
Volgens mij is dit namelijk niet juist.
Piebe Paulusma schreef: 'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)

Uit deze drie teksten blijkt ontegenzeggelijk dat de tweede komst van de Mensenzoon en de komst van het Koninkrijk Gods één en dezelfde gebeurtenis was.
Deze conclusie mag je ook wel eens onderbouwen.
Daarbij zul je moeten aantonen dat het "komen in Zijn Koninkrijk" (Matt) hetzelfde is als "het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk),
wat sowieso taalkundig al niet hetzelfde is.

Daarnaast:
Jezus zelf heeft gezegd dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde is.
De komst in Zijn koninkrijk heeft dus niks te maken met een (weder)komst op aarde.

Nee Piebe,
deze uitleg rammelt aan alle kanten.
Oké, dus jij gelooft werkelijk dat er DRIE verschillende gebeurtenissen waren die Jezus' ooggetuigen zouden meemaken voordat ze stierven?? Prima, ik geef je het voordeel van de twijfel als jij tenminste die bizarre claim wilt onderbouwen!!
Say hi to the bad guy

Yolanda_dB
Berichten: 1526
Lid geworden op: 13 mar 2015, 13:05
Man/Vrouw: V
Locatie: Assen

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Yolanda_dB »

Piebe Paulusma schreef: Oké, dus jij gelooft werkelijk dat er DRIE verschillende gebeurtenissen waren die Jezus' ooggetuigen zouden meemaken voordat ze stierven?? Prima, ik geef je het voordeel van de twijfel als jij tenminste die bizarre claim wilt onderbouwen!!
Nee nee, niet de boel omdraaien.
Jij komt met rammelende conclusies, aan jou dus eerst de taak om te onderbouwen.

En leer eens lezen.
Ik signaleer TWEE verschillende gebeurtenissen in die citaten, niet DRIE.

En kijk eens wat niet lang daarna aan bijzondere gebeurtenissen heeft plaatsgevonden:
- Jezus gekruisigd, gestorven en begraven.
- Jezus opgestaan.
- Jezus naar de hemel opgevaren.
- De Heilige Geest uitgestort.
Ik heb wel een vermoeden welke teksten ik aan welke gebeurtenis kan koppelen.

Maar dat is het punt niet.
Jij vraagt iedereen om te onderbouwen.
Doe dat zelf dan ook.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Yolanda_dB schreef:
19 mei 2019, 17:04
Piebe Paulusma schreef: Oké, dus jij gelooft werkelijk dat er DRIE verschillende gebeurtenissen waren die Jezus' ooggetuigen zouden meemaken voordat ze stierven?? Prima, ik geef je het voordeel van de twijfel als jij tenminste die bizarre claim wilt onderbouwen!!
Nee nee, niet de boel omdraaien.
Jij komt met rammelende conclusies, aan jou dus eerst de taak om te onderbouwen.

En leer eens lezen.
Ik signaleer TWEE verschillende gebeurtenissen in die citaten, niet DRIE.
Laat maar zien!
Say hi to the bad guy

Yolanda_dB
Berichten: 1526
Lid geworden op: 13 mar 2015, 13:05
Man/Vrouw: V
Locatie: Assen

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Yolanda_dB »

Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef:
Piebe Paulusma schreef: Oké, dus jij gelooft werkelijk dat er DRIE verschillende gebeurtenissen waren die Jezus' ooggetuigen zouden meemaken voordat ze stierven?? Prima, ik geef je het voordeel van de twijfel als jij tenminste die bizarre claim wilt onderbouwen!!
Nee nee, niet de boel omdraaien.
Jij komt met rammelende conclusies, aan jou dus eerst de taak om te onderbouwen.

En leer eens lezen.
Ik signaleer TWEE verschillende gebeurtenissen in die citaten, niet DRIE.
Laat maar zien!
Okee.
ik schreef: Daarbij zul je moeten aantonen dat het "komen in Zijn Koninkrijk" (Matt) hetzelfde is als "het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk),
...
Tel maar even mee:
"Komen in Zijn Koninkrijk" (Matt). Dat is 1.
"het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk). Dat is 2.
Ik signaleer dus 2 verschillende gebeurtenissen, en niet 3.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Yolanda_dB schreef:
19 mei 2019, 17:09
Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef:
Piebe Paulusma schreef: Oké, dus jij gelooft werkelijk dat er DRIE verschillende gebeurtenissen waren die Jezus' ooggetuigen zouden meemaken voordat ze stierven?? Prima, ik geef je het voordeel van de twijfel als jij tenminste die bizarre claim wilt onderbouwen!!
Nee nee, niet de boel omdraaien.
Jij komt met rammelende conclusies, aan jou dus eerst de taak om te onderbouwen.

En leer eens lezen.
Ik signaleer TWEE verschillende gebeurtenissen in die citaten, niet DRIE.
Laat maar zien!
Okee.
ik schreef: Daarbij zul je moeten aantonen dat het "komen in Zijn Koninkrijk" (Matt) hetzelfde is als "het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk),
...
Tel maar even mee:
"Komen in Zijn Koninkrijk" (Matt). Dat is 1.
"het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk). Dat is 2.
Ik signaleer dus 2 verschillende gebeurtenissen, en niet 3.
Dan zijn er volgens jou dus twee koninkrijken, terwijl Jezus steeds spreekt van hét koninkrijk. Wiens conclusie rammelt er dan?
Say hi to the bad guy

Yolanda_dB
Berichten: 1526
Lid geworden op: 13 mar 2015, 13:05
Man/Vrouw: V
Locatie: Assen

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Yolanda_dB »

Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef:
Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef:
Piebe Paulusma schreef: Oké, dus jij gelooft werkelijk dat er DRIE verschillende gebeurtenissen waren die Jezus' ooggetuigen zouden meemaken voordat ze stierven?? Prima, ik geef je het voordeel van de twijfel als jij tenminste die bizarre claim wilt onderbouwen!!
Nee nee, niet de boel omdraaien.
Jij komt met rammelende conclusies, aan jou dus eerst de taak om te onderbouwen.

En leer eens lezen.
Ik signaleer TWEE verschillende gebeurtenissen in die citaten, niet DRIE.
Laat maar zien!
Okee.
ik schreef: Daarbij zul je moeten aantonen dat het "komen in Zijn Koninkrijk" (Matt) hetzelfde is als "het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk),
...
Tel maar even mee:
"Komen in Zijn Koninkrijk" (Matt). Dat is 1.
"het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk). Dat is 2.
Ik signaleer dus 2 verschillende gebeurtenissen, en niet 3.
Dan zijn er volgens jou dus twee koninkrijken, terwijl Jezus steeds spreekt van hét koninkrijk. Wiens conclusie rammelt er dan?
Ik vraag me oprecht af of je gewoon niet in staat bent om begrijpend te lezen, of dat je het opzettelijk doet.
Ik heb het over 2 "gebeurtenissen", niet over 2 "koninkrijken".

Gaitema
Berichten: 10588
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Gaitema »

Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 16:19
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 16:06
Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 16:04
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:58
Ik heb nog iets opgezocht:

1 Tess. 4:

De opstanding bij Christus' wederkomst
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
(a)
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
(b)
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16
(c)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

voetnoten:
a: Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20
b: 1 Kor. 15:22,51
c: Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7

Hoe kijk je hier naar?
Prima dat je me wat vraagt, maar je bent nog niet eens ingegaan op mijn vorige antwoord.

De drie verzen waar jij op reageerde gaan absoluut niet over pinkster, maar over de tweede komst en de komst van het koninkrijk Gods. En apostel Paulus verwachtte beide nog toen de heilige Geest reeds uitgestort was.

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer een en dezelfde gebeurtenis was?

Zo nee, gaarne een inhoudelijke weerlegging van mijn openingspost waarin ik dat betoog. Dit is immers BIjbelgesprek.
Kunnen we het niet naast elkaar behandelen? Ik ben wel een autist, maar ik kan twee dingen te gelijk, als het binnen mijn passie ligt en mijn passie is vol voor de Heer :flower1:
Nee, laten we dat maar niet doen want ik ben migraine patiënt en heb moeite met meerdere zaken tegelijk. Nog even en ik mag wel een secretaresse inhuren om mijn post te beantwoorden.

Dus, wat ik graag van jou wil weten is dit:

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer a.k.a. de dag des oordeels een en dezelfde gebeurtenis is?

Zo nee, dan nodig ik je van harte uit mijn onderbouwde betoog in de openingspost te weerleggen.
Ik heb jou een vraag gesteld, juist omdat het mij niet duidelijk is waar je het over hebt. Zou je daar op in willen gaan?
Wie oren heeft die hore, maar dat heeft een smiley nie :roll:

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Gaitema schreef:
19 mei 2019, 20:57
Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 16:19
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 16:06
Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 16:04
Gaitema schreef:
19 mei 2019, 15:58
Ik heb nog iets opgezocht:

1 Tess. 4:

De opstanding bij Christus' wederkomst
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
(a)
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere,
(b)
dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16
(c)
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

voetnoten:
a: Lev. 19:28; Deut. 14:1; 2 Sam. 12:20
b: 1 Kor. 15:22,51
c: Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 2 Thess. 1:7

Hoe kijk je hier naar?
Prima dat je me wat vraagt, maar je bent nog niet eens ingegaan op mijn vorige antwoord.

De drie verzen waar jij op reageerde gaan absoluut niet over pinkster, maar over de tweede komst en de komst van het koninkrijk Gods. En apostel Paulus verwachtte beide nog toen de heilige Geest reeds uitgestort was.

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer een en dezelfde gebeurtenis was?

Zo nee, gaarne een inhoudelijke weerlegging van mijn openingspost waarin ik dat betoog. Dit is immers BIjbelgesprek.
Kunnen we het niet naast elkaar behandelen? Ik ben wel een autist, maar ik kan twee dingen te gelijk, als het binnen mijn passie ligt en mijn passie is vol voor de Heer :flower1:
Nee, laten we dat maar niet doen want ik ben migraine patiënt en heb moeite met meerdere zaken tegelijk. Nog even en ik mag wel een secretaresse inhuren om mijn post te beantwoorden.

Dus, wat ik graag van jou wil weten is dit:

Wist jij dat de tweede komst en de dag van de Heer a.k.a. de dag des oordeels een en dezelfde gebeurtenis is?

Zo nee, dan nodig ik je van harte uit mijn onderbouwde betoog in de openingspost te weerleggen.
Ik heb jou een vraag gesteld, juist omdat het mij niet duidelijk is waar je het over hebt. Zou je daar op in willen gaan?
Dat is ook de dag van de Heer. Lees Openbaring maar, dat gaat over de tweede komst.

'En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,' (Op 1,10)

Wat Johannes zag in zijn visioen was de dag van de Heer a.k.a. de tweede komst van Christus.
Say hi to the bad guy

Gaitema
Berichten: 10588
Lid geworden op: 07 mar 2013, 09:21
Man/Vrouw: M
Locatie: Ede

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Gaitema »

Ik kom hier op terug breur.
Wie oren heeft die hore, maar dat heeft een smiley nie :roll:

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Yolanda_dB schreef:
19 mei 2019, 17:21
Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef:
Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef:
Nee nee, niet de boel omdraaien.
Jij komt met rammelende conclusies, aan jou dus eerst de taak om te onderbouwen.

En leer eens lezen.
Ik signaleer TWEE verschillende gebeurtenissen in die citaten, niet DRIE.
Laat maar zien!
Okee.
ik schreef: Daarbij zul je moeten aantonen dat het "komen in Zijn Koninkrijk" (Matt) hetzelfde is als "het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk),
...
Tel maar even mee:
"Komen in Zijn Koninkrijk" (Matt). Dat is 1.
"het met kracht komen van het Koninkrijk" (Mark en Luk). Dat is 2.
Ik signaleer dus 2 verschillende gebeurtenissen, en niet 3.
Dan zijn er volgens jou dus twee koninkrijken, terwijl Jezus steeds spreekt van hét koninkrijk. Wiens conclusie rammelt er dan?
Ik vraag me oprecht af of je gewoon niet in staat bent om begrijpend te lezen, of dat je het opzettelijk doet.
Ik heb het over 2 "gebeurtenissen", niet over 2 "koninkrijken".
Beide gebeurtenissen gaan over de komst van het Koninrkijk, ik snap niet waarom je nodeloos moeilijk doet i.p.v. gewoon te lezen wat er staat. En wat is jouw probleem met dat de tweede komst en de dag van de Heer dezelfde gebeurtenis zijn?
Say hi to the bad guy

Yolanda_dB
Berichten: 1526
Lid geworden op: 13 mar 2015, 13:05
Man/Vrouw: V
Locatie: Assen

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Yolanda_dB »

Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef: Ik vraag me oprecht af of je gewoon niet in staat bent om begrijpend te lezen, of dat je het opzettelijk doet.
Ik heb het over 2 "gebeurtenissen", niet over 2 "koninkrijken".
Beide gebeurtenissen gaan over de komst van het Koninrkijk, ik snap niet waarom je nodeloos moeilijk doet i.p.v. gewoon te lezen wat er staat. ...
Ik lees gewoon wat er staat;
het punt is dat jij beweert dat er iets staat, wat er niet staat.
Piebe Paulusma schreef: En wat is jouw probleem met dat de tweede komst en de dag van de Heer dezelfde gebeurtenis zijn?
Op zich geen probleem mee. Heb ik al eerder gezegd.
Punt van aandacht is wel dat de term "de dag des Heeren" ook weer twee betekenissen heeft, die je niet zo maar door elkaar kunt gooien.

Maar je blijft maar vragen aan anderen om te onderbouwen, maar doe het nu eerst maar zelf ook eens.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

Yolanda_dB schreef:
19 mei 2019, 22:51
Piebe Paulusma schreef:
Yolanda_dB schreef: Ik vraag me oprecht af of je gewoon niet in staat bent om begrijpend te lezen, of dat je het opzettelijk doet.
Ik heb het over 2 "gebeurtenissen", niet over 2 "koninkrijken".
Beide gebeurtenissen gaan over de komst van het Koninrkijk, ik snap niet waarom je nodeloos moeilijk doet i.p.v. gewoon te lezen wat er staat. ...
Ik lees gewoon wat er staat;
het punt is dat jij beweert dat er iets staat, wat er niet staat.
Piebe Paulusma schreef: En wat is jouw probleem met dat de tweede komst en de dag van de Heer dezelfde gebeurtenis zijn?
Op zich geen probleem mee. Heb ik al eerder gezegd.
Punt van aandacht is wel dat de term "de dag des Heeren" ook weer twee betekenissen heeft, die je niet zo maar door elkaar kunt gooien.

Maar je blijft maar vragen aan anderen om te onderbouwen, maar doe het nu eerst maar zelf ook eens.
Dat heb ik gedaan in de openingspost en dat die drie verzen uit de evangeliën over hetzelfde gaan heeft Gaitema ook bevestigd. Maar daarom wil ik rustig nader onderbouwen dat de tweede komst en de dag van de Heer dezelfde gebeurtenis zijn. In 2 Petrus 3 lezen we:

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
7 Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen.
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid,


Aangezien Christus de Heer is, is het toch niet zo vreemd dat de dag van de Heer de tweede komst is?
Say hi to the bad guy

coby
Berichten: 6612
Lid geworden op: 01 nov 2013, 23:44
Man/Vrouw: V

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door coby »

Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 15:41
'Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid.'(Hebr. 9:28)

De traditionele interpretatie van de tweede komst is dat Jezus nogmaals naar de aarde komt als mens op een wolk in de verre toekomst. Een merkwaardige interpretatie die niet gestoeld is op de leer in het NT. De echte Messias herstelt alle dingen in één komst en de incarnatie van Christus was slechts de voorbode van deze ene komst. Alhoewel Johannes de Doper Elia was die komen zou (Matth. 11:14) was Christus dat als mens in zekere zin ook. Want de wederkomst van Elia is de eerste komst van Christus, hetwelk een vooraankondiging van de dag van de Heer is.

'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.' (Mal 4,5)

Toen Jezus mens was geworden en Johannes doopte, was Elia wedergekomen en het aftellen naar de dag van de Heere begonnen. Dit is voorzegd door de profeet Zacharia toen hij zei:

1 TE dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. (Vgl Mat 11,13 en Luk 16,16)

De profeet Johannes de Doper die door het volk verward werd met de Christus (Joh 3,28) wist ook dat de dag van de Heer aanstaande was en zeer nabijgekomen. We lezen in Mat 3,7: 'Hij dan, ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?' En Johannes de Doper vervolgde: 'En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd' (Mat 3,10)

Later gebruikte Paulus in 1 Thess. 1:10 dezelfde bewoording: 'En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.'

Toekomende toorn impliceert een langere periode dan de ware betekenis van het woord μέλλω in de grondtekst dat betekent:

I staat te gebeuren
A op het punt staan iets te doen of te lijden
B van plan zijn, in gedachten hebben, aan denken

bron.

Dat de dag van de Heer en de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis is is, daar is het NT glashelder over. De evangelisten gebruiken de komst van Christus en de komst van het Koninkrijk Gods namelijk als inwisselbare termen.

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)

Uit deze drie teksten blijkt ontegenzeggelijk dat de tweede komst van de Mensenzoon en de komst van het Koninkrijk Gods één en dezelfde gebeurtenis was. Wanneer er gesproken wordt van de dag van de Heer, dan betekent dat dus eveneens de tweede komst. De dag van de Heer is dus de tweede komst.

'De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.' (Hand 2,20)

''Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht.' (1 Thess 5,2)

''Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.' (2 Petr 3,10)

'En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,' (Op 1,10)

Christus is reeds gekomen en evenmin als men een dief in de nacht opmerkt, heeft men gemerkt dat de dag van de Heer is geweest. Dus voordat je zegt zeker te weten dat Christus niet gekomen is, doorzoek je huis goed om te zien of je niet bestolen bent.
Eerst zeg je Hij herstelt alle dingen in 1 komst en dan heb je toch 2 komsten, die alleen wat minder ver uit elkaar liggen. Wat heeft Hij dan hersteld? Jeruzalem is verwoest en ze werden over de aarde verstrooid. Dan moet nog vervuld worden dat ze terug worden gebracht. Hij zou niet terugkomen als Jeruzalem niet zei: gezegend Hij die komt.
https://int.icej.org/susans-blog/what-d ... r-homeland

coby
Berichten: 6612
Lid geworden op: 01 nov 2013, 23:44
Man/Vrouw: V

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door coby »

Handelingen 1

6Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Laatst gewijzigd door coby op 19 mei 2019, 23:43, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

coby schreef:
19 mei 2019, 23:24
Piebe Paulusma schreef:
19 mei 2019, 15:41
'Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid.'(Hebr. 9:28)

De traditionele interpretatie van de tweede komst is dat Jezus nogmaals naar de aarde komt als mens op een wolk in de verre toekomst. Een merkwaardige interpretatie die niet gestoeld is op de leer in het NT. De echte Messias herstelt alle dingen in één komst en de incarnatie van Christus was slechts de voorbode van deze ene komst. Alhoewel Johannes de Doper Elia was die komen zou (Matth. 11:14) was Christus dat als mens in zekere zin ook. Want de wederkomst van Elia is de eerste komst van Christus, hetwelk een vooraankondiging van de dag van de Heer is.

'Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.' (Mal 4,5)

Toen Jezus mens was geworden en Johannes doopte, was Elia wedergekomen en het aftellen naar de dag van de Heere begonnen. Dit is voorzegd door de profeet Zacharia toen hij zei:

1 TE dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. (Vgl Mat 11,13 en Luk 16,16)

De profeet Johannes de Doper die door het volk verward werd met de Christus (Joh 3,28) wist ook dat de dag van de Heer aanstaande was en zeer nabijgekomen. We lezen in Mat 3,7: 'Hij dan, ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?' En Johannes de Doper vervolgde: 'En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd' (Mat 3,10)

Later gebruikte Paulus in 1 Thess. 1:10 dezelfde bewoording: 'En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.'

Toekomende toorn impliceert een langere periode dan de ware betekenis van het woord μέλλω in de grondtekst dat betekent:

I staat te gebeuren
A op het punt staan iets te doen of te lijden
B van plan zijn, in gedachten hebben, aan denken

bron.

Dat de dag van de Heer en de wederkomst een en dezelfde gebeurtenis is is, daar is het NT glashelder over. De evangelisten gebruiken de komst van Christus en de komst van het Koninkrijk Gods namelijk als inwisselbare termen.

'Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.' (Matth. 16:28)

'En Hij zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.' (Mark. 9:1)

'En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben.' (Luk. 9:27)

Uit deze drie teksten blijkt ontegenzeggelijk dat de tweede komst van de Mensenzoon en de komst van het Koninkrijk Gods één en dezelfde gebeurtenis was. Wanneer er gesproken wordt van de dag van de Heer, dan betekent dat dus eveneens de tweede komst. De dag van de Heer is dus de tweede komst.

'De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.' (Hand 2,20)

''Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht.' (1 Thess 5,2)

''Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.' (2 Petr 3,10)

'En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,' (Op 1,10)

Christus is reeds gekomen en evenmin als men een dief in de nacht opmerkt, heeft men gemerkt dat de dag van de Heer is geweest. Dus voordat je zegt zeker te weten dat Christus niet gekomen is, doorzoek je huis goed om te zien of je niet bestolen bent.
Eerst zeg je Hij herstelt alle dingen in 1 komst en dan heb je toch 2 komsten, die alleen wat minder ver uit elkaar liggen. Wat heeft Hij dan hersteld? Jeruzalem is verwoest en ze werden over de aarde verstrooid. Dan moet nog vervuld worden dat ze terug worden gebracht. Hij zou niet terugkomen als Jeruzalem niet zei: gezegend Hij die komt.
https://int.icej.org/susans-blog/what-d ... r-homeland
Christus in het vlees was een anonieme komst (Matth. 12:19) die diende als vooraankondiging van de dag van de Heer (Mal. 4:5) en hij plaatste zelf zijn definitieve komst in de toekomst (Matth. 24:27) en binnen de levens van zijn discipelen (Joh. 14:18).

Wat Christus herstelde was het priesterschap van Melchizedek, zie Heb 7 vanaf vers 1.
Say hi to the bad guy

Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 19200
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De Tweede Komst a.k.a. de Dag van de Heer

Bericht door Piebe Paulusma »

coby schreef:
19 mei 2019, 23:34
Handelingen 1

6Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Vergelijk dat eens met Mat 10,23:

'Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg Ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.'

De waarheid is niet moeilijk. ;)
Say hi to the bad guy

Plaats reactie