God ontkennen

Benieuwd naar wat anderen denken en geloven? Christen of niet, bespreek het hier.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
hier
> > Lees de regels goed door!

Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

MagereHein schreef: 04 apr 2022, 11:03 De eindtijd volgens de JG

Waarom Jehova's Getuigen dachten dat het jaar 1914 een speciale betekenis heeft.
Neem het jaar 607 voor Christus waarin de Babyloniers Jerusalem veroverden als begindatum. (dat is volgens historici niet correct maar laten we een goed verhaal niet doodchecken.)

Probeer te achterhalen hoelang "tijd der heidenen" uit Lukas 21:24 gaat duren.
(Lukas 21:24) En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.
Als we aannemen dat de boom uit Daniel 4 niet alleen koning Nebukadnezar symboliseert maar ook de toestand van Jerusalem dan gaat de "tijd der heidenen" dus "zeven tijden" duren.
(Daniel 4:23) Dat nu de koning, een wachter, namelijk een heilige gezien heeft, van den hemel afkomende, die zeide: Houwt dezen boom af, en verderft hem; doch laat den stam met zijn wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan;
Als we aannemen dat "tijd, tijden en halve tijd" gelijk is aan 3,5 tijden dan zouden we uit Openbaring 12 kunnen concluderen dat 3,5 tijden gelijk is aan 1260 dagen en moet 7 tijden dus gelijk zijn aan 2 x 1260 = 2520 dagen.
(Openbaring 12:6) En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

(Openbaring 12:14) En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
Zet die 2520 dagen om in jaren met behulp van
(Numeri 14:34) en (Ezechiel 4:6).

Tel 2520 jaren vanaf 607 voor Christus en je komt uit op het jaar 1914.


Maar helaas....de datum werd verschoven naar....(datum kwijt)en nogmaals verplaatst, maar ook dat redt de koningszaal zich wel uit.
Doet me denken aan de ufo-ontvoering voorspellingen die niet uitkwamen, waarna volgens dit konden verklaren door het vele bidden dat ze gedaan hadden.

Cognitieve dissonantie van de bovenste plank!
In 1876 publiceerde Charles T. Russell een artikel met als titel: „De tijden der heidenen: Wanneer eindigen ze?” In die periode waren er velen die zich daarin verdiepten.
Interessant is dat er ook kerken waren, die 1914 aanvankelijk erkenden als mogelijk begin van de omslag.
Maar helaas, het waren kerken der christenheid die elkaar bevochten in naam van God.

De mensheid verloor ten slotte haar evenwicht en heeft dit tot op de dag van vandaag nooit meer herwonnen.” — Generaal Charles de Gaulle, tijdens een toespraak in 1968.

Als je een recente Bijbelvertaling zou gebruiken, zoals de NWV studiebijbel, dan zouden de aangehaalde teksten een stuk duidelijker zijn.

Een uitvoerige en diepgaande bespreking van Daniëls profetieën kan je o.a. vinden in het boek: "Schenk aandacht aan Daniëls profetie!"

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/boeke ... -profetie/
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Messenger schreef: 04 apr 2022, 11:11
Alpha schreef: 04 apr 2022, 10:52 Ook dieven en ander gespuis?
En zelfs Jehova's Getuigen...

Er staat ''iedereen".
Lastig he, de bijbel te begrijpen?

Wat de "hemelpoort" betreft, Jezus zei heel duidelijk dat de aarde voor de mens is gemaakt, ter bewoning.
De grote schare blijft dus op aarde.

Joh 3:13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen behalve hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

De kleine kudde (144.000) gaat samen met jezus, als koningen en priesters, over de aarde regeren.

Openbaring 5:10  U hebt ze gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God, en ze zullen als koningen over de aarde regeren.’ NWV.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

J-W schreef: 04 apr 2022, 13:15
Alpha schreef: 04 apr 2022, 10:52 Ook dieven en ander gespuis?

Joh 3:13 Bovendien is geen mens tot in de hemel opgestegen, dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen. NWV.

De mens is voor leven op aarde gemaakt, niet in de hemel.
Ik kan me niet voorstellen dat er een God bestaat die zich ermee bezig zou houden wie wel goed genoeg is voor een nieuw leven en wie niet.
Kinderachtig geneuzel over wie zich wel om Hem druk heeft gemaakt en wie niet.
Dit kan alleen maar uit de koker komen van degenen die van zichzelf denken dat zij op de enige juiste manier leven en het Hem naar de zin hebben gemaakt door min of meer slaafs volgens bepaalde bijbelteksten te leven.
Je kan je niet voorstellen dat er geen misdadigers en moordenaars in het beloofde aardse paradijs zullen zijn?

Wanneer je de Bijbel grondig had onderzocht, dan had je dat zelf kunnen bedenken.
Zou jij je huis voor criminelen wèl openstellen?
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Maria K schreef: 04 apr 2022, 20:21
Messenger schreef: 04 apr 2022, 11:11
En zelfs Jehova's Getuigen...

Er staat ''iedereen".
Gelukkig, je ben niet weg.
Een verademing, jouw positief klinkend bericht. :flower1:

Ik heb ooit vroeger een mevruw horen zeggen en dat was vlg. haar een gezegde in haar omgeving. RK.
"Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers."
In mijn eigen orthodox protestante leefomgeving zo ik da nooit zo hebben mogen zeggen.
Maar ik begreep er uit:
Wie zijn wij om te oordelen? Uiteindelijk zijn wij allemaal in dezelfde omstandigheden en horen we allemaal bij elkaar, ook al vinden wij mensen de ander nog zo "vreemd".

Dit was in de periode dat ik met hernieuwde en eigen ogen de Bijbelteksten begon te lezen en daar soms iets heel anders las dan wat algemeen gedacht werd en mij ook geleerdd was.
Ik associeerde dat met de tekst, die ook wel vaak hoorde.
Johannes 14:2 - In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.

Ik begreep daaruit of maakte er voor mezelf van:
We kunnen nog zo verschillend zijn en elkaar veroordelen, maar uiteindelijk is het oordeel niet aan ons.
En is iedereen die gelooft in het goede en liefde, en van goede wil is naar elkaar toe, welkom in het vaderhuis.

En zo heb ik zelf ook altijd willen leven en geloven met mijn medemens.
Voor mij nu nog een prachtige metafoor.
Johannes 14:2 In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Ik ga weg om een plaats voor jullie in orde te maken.

De volgende teksten geven aan hoe Jezus dat bedoelde:

Lukas 12:32 Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven.

1 Petrus 1:
3 Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Want door Jezus Christus uit de dood op te wekken, heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven met een levende hoop,
4 een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt. Die is in de hemel weggelegd voor jullie,

Zoals hierboven ik al aanhaalde gaan er geen mensen naar de hemel, alleen de kleine kudde (144.000).

Wanneer je gelovige kerkgangers vraagt wat ze in de hemel gaan doen, weten ze dat niet.
De kleine kudde heeft een duidelijke taak en dat weten ze.

De grote schare heeft Gods ingrijpen overleeft en daarmee komt een einde aan alle ellende op aarde, zoals oorlog en misdaad.

Openbaring 21:3 Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. NWV.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Messenger schreef: 04 apr 2022, 21:27
Alpha schreef: 04 apr 2022, 10:36 Interessante gedachte.
Dat kan ik me voorstellen dat je het interessant vindt.
Alpha schreef: De Bijbel heeft het over de laatste dagen.
Geloof jij dat we nu in de laatste dagen leven?
Niet zoals de Bijbel beschrijft. We leven allemaal NU. Alles vindt plaats in het NU.
Alpha schreef: Alleen Noach en zijn gezin geloofde dat God zou ingrijpen en overleefde de vloed.
De Bijbel geeft vele verslagen weer van diverse waarschuwingen en wat het gevolg is, als men die negeert.
In mijn geloof hebben we de vrije wil en zijn we onkwetsbaar. Het verhaal van Noach zie ik louter als symbolisch, mythisch.
Jezus haalde geen mystiek aan, hij kende Noach.

De Bijbel heeft vele gebeurtenissen voorzegt, ook die van nu.
Degenen die dat erkennen, houden daar rekening mee.

Noach luisterde en overleefde.
Jezus volgelingen herkenden jezus waarschuwing betreffende de val van Jeruzalem.
Zij vluchtten naar de bergen van Judea en overleefden.

De afgelopen jaren is de wereld niet beter en betrouwbaarder geworden.
In tegendeel.
We krijgen steeds meer ellende te verwerken.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

MagereHein schreef: 04 apr 2022, 21:38
J-W schreef: 04 apr 2022, 13:15

Ik kan me niet voorstellen dat er een God bestaat die zich ermee bezig zou houden wie wel goed genoeg is voor een nieuw leven en wie niet.
Kinderachtig geneuzel over wie zich wel om Hem druk heeft gemaakt en wie niet.
Dit kan alleen maar uit de koker komen van degenen die van zichzelf denken dat zij op de enige juiste manier leven en het Hem naar de zin hebben gemaakt door min of meer slaafs volgens bepaalde bijbelteksten te leven.
Wat te denken van AL die gebedjes wereldwijd die op Hem afgestraald worden. Hij hoort ze allemaal!!!! ALLEMAAL!
Ook de gebeden om een jackpot te winnen?
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

J-W schreef: 04 apr 2022, 22:11
MagereHein schreef: 04 apr 2022, 21:38
Wat te denken van AL die gebedjes wereldwijd die op Hem afgestraald worden. Hij hoort ze allemaal!!!! ALLEMAAL!
Met alle respect voor de diepgelovigen die denken dat hun God hun gebeden hoort, het lijkt mij tijd worden dat hun God een keer bekend zou maken dat ze wel op kunnen houden met bidden omdat Hij wel wat anders te doen heeft dan ze éen voor éen aan te horen en indien gewenst te beantwoorden of in vervulling te doen gaan. Maar eeuw in eeuw uit laat Hij hun gebeden tot zich komen wellicht met enig welbehagen zoals Hij destijds ook genoot van de lieflijke geur van brandoffers maar wel zonder er op te reageren. En als er niets verandert is dat over 1000 jaar nog steeds zo. Een klein teken dat een gebed is aangekomen lijkt mij niet te veel gevraagd als Hij echt zou bestaan. Gelovigen moeten het echter doen met een passende tekst uit een bijbelverhaal als antwoord op hun vragen al is het wel zo dat hun God hen soms een klein beetje helpt. Hij laat ze de bijbel dan op de juiste pagina openslaan. De juiste tekst moeten ze zelf maar zien te vinden maar na wat zoekwerk lukt dat doorgaans wel.
Als je de Bijbel grondig hebt bestudeerd, dan heb je de antwoorden al.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Dat_beloof_ik schreef: 05 apr 2022, 08:38
Alpha schreef: 04 apr 2022, 10:22 Het verslag van de zondvloed is verspreid door de spraakverwarring. Vandaar dat die in zeer veel culturen voorkomt, ook bij geïsoleerde culturen.

Nimrod, die in de tweede helft van het 3de millennium v.C. leefde, stichtte Babylon als de hoofdstad van ’s mensen eerste politieke rijk.
De bouw van deze stad kwam echter plotseling tot stilstand toen de mensen door de spraakverwarring niet meer met elkaar konden communiceren.

Genesis 11:9 Daarom werd de stad Babel genoemd, want Jehovah verwarde daar de taal van de hele aarde, en daarvandaan verspreidde Jehovah de mensen over de hele aarde. NWV.
Ik ben bang dat wij een totaal ander beeld hebben van de geschiedenis, o.a. omdat je mythische verhalen letterlijk neemt.
Ik neem gebeurtenissen als waar aan en hou mij ver van mystiek.
Door Bijbelstudie kan ik herkennen wat letterlijk en wat figuurlijk is bedoeld.
Ook herken ik zaken, die door mystieke leer zijn beïnvloed.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Vreugdevol schreef: 05 apr 2022, 18:12
MagereHein schreef: 05 apr 2022, 17:47

En als we nu eens met z'n allen gaan bidden voor klompvoetjes? Of beter nog: TEGEN kinderkanker!
Zou t helpen???
Moest denken aan: "Why won’t God heal amputees?"
Je maakt van lichamelijk zorgen een hoofdzaak, terwijl het geestelijke veel belangrijker is.

Om antwoord te geven uiteindelijk zal het verhoort worden als er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde.

Zorg eerst dat je daar leven mag, daarna zal alles toegeworpen worden.
Ik geef je die tekst!
Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, en de zee is er niet meer.

De nieuwe hemel en nieuwe aarde is niet letterlijk.
Hemel staat hier voor Jezus regering, de aarde staat voor een vernieuwde maatschappij, de grote schare.
Dat er op aarde geen ze meer zal zijn, is onlogisch.
Zonder een letterlijke zee is geen leven mogelijk.
Dus betekend dat wat anders.
In de NWV kan je een verwijs tekst vinden, die dat verklaart.

Jesaja 57: 20 ‘Maar slechte mensen zijn als de onstuimige zee die niet tot rust kan komen, waarvan het water zeewier en slijk blijft opwerpen. NWV.

Er zijn dan geen slechte mensen meer op aarde.
In het beloofde aardse paradijs kan geen misdaad, oorlog of honger meer zijn.
Gods "tent" is dan bij de mensen.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

MagereHein schreef: 11 apr 2022, 15:30
Alpha schreef: 11 apr 2022, 14:56 Welnee, is begrijpen lezen wat moeilijk?

Wim de Goeij is een oude bekende en is er uitgezet wegens wangedrag.
Hij heeft in zijn winkeltje er een leuke handel van gemaakt.
:lol: geëxcommuniceerd.... Verstoten omdat hij zelfstandig na ging denken.
Maar goed dat dat verboden is
Nee, hij overtrad Bijbelse regels en had geen berouw.
Natuurlijk was dat niet zijn schuld, maar van degene die de regels handhaafde.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

peda schreef: 11 apr 2022, 16:09 Alpha spreekt het besturend lichaam na en wanneer hij dat niet doet, staat hij buiten de organisatie. Wie kritiek heeft op de JG organisatie, heeft kritiek op het besturend lichaam, dat zijn de god-kompas-bezitters, die elke beweging van de getuigen tot op de millimeter bepalen.
Doordat ik de Bijbel zelf ken, hoef ik niemand na te praten.

De Bijbelse regels worden gewoon gehandhaafd, net als in de eerste eeuw.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Messenger schreef: 11 apr 2022, 16:35
Alpha schreef: 11 apr 2022, 14:43 Waar staat "iedereen"?
Dat staat in de tekst die je eerder quote.
Alpha schreef: In een volmaakte wereld kan geen misdaad e.d. meer zijn!
Dus z.g. veelplegers zijn er dan ook niet meer.
Zo'n wereld is niet volmaakt. De mensheid is dol op geweld, geen enkel probleem om films te kijken met grof geweld. Maar men vindt het een schande als mensen seks bedrijven met elkaar en dan meent men ook nog dat er verboden seks bestaat.

Maar ik weet het goed gemaakt, jij mag terugkomen als teletubbie in een teletubbiewereld. Alles poeslief, zoet en braaf. En geen geslachtsdelen natuurlijk want dat is foei.
Uiteindelijk creëren we allemaal ons eigen paradijs...
Je bevestigt slechts hoe krom de wereld nu is.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Messenger schreef: 11 apr 2022, 16:38
Alpha schreef: 11 apr 2022, 15:09 Je gelooft dus wat je het beste past bij je ideeën.

De Bijbel kent geen mythen, maar wel verslagen.
Over de gehele aarde zijn bewijzen van de vloed te vinden.
Vertel dan waar die bewijzen liggen. Ook maar gelijk de stenen tafelen die Mozes uit zijn handen liet vallen. Mozes kon al niks bewijzen aan zijn eigen mensen, maar het waren goedgelovige volgers.

Ik geloof wat ik het meest logisch/vanzelfsprekend vind, daarnaast weet ik me door God gekend.
Hoe kan ik een blinde iets laten zien?

Op basis van Bijbelse gegevens hebben archeologen vele zaken kunnen bevestigen.

Namen, plaatsen, gebeurtenissen ect.
Op JW.ORG kan je erg veel vinden, als je begrijpend kan lezen.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

callista schreef: 11 apr 2022, 16:40
Messenger schreef: 11 apr 2022, 16:35

Maar ik weet het goed gemaakt, jij mag terugkomen als teletubbie in een teletubbiewereld. Alles poeslief, zoet en braaf. En geen geslachtsdelen natuurlijk want dat is foei.
Uiteindelijk creëren we allemaal ons eigen paradijs...
Jehovah's getuigen ontkennen het meerdere malen gemelde kindermisbruik in hun genootschap......
Dus ze hebben waarschijnlijk geen geslachtsdelen... :w
De organisator, die zelf er uit is gezet, heeft slechts één zaak bevestigd gekregen.

Het zijn de ouders die aangifte kunnen doen, maar die aangiftes worden vaak niet behandeld, zo blijkt uit onderzoek..
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Dat_beloof_ik schreef: 11 apr 2022, 20:58
Alpha schreef: 11 apr 2022, 15:20 Een vriend van mij heeft dat letterlijk meegemaakt.
Dat was in de tijd van Hitler.
Hij creëerde een "zuiver" ras en daar was geen plaats voor een handicap.

Kijk ook eens bij wiki naar Lebensborn.

De Lebensborn Vereniging was een van staatswege opgerichte vereniging door Duitsland tijdens het Derde Rijk.
De vereniging had tot doel het geboortecijfer te verhogen teneinde een zuiver, arisch ras te scheppen in overeenstemming met nationaalsocialistische rassen- en gezondheidsideologie.
Dat was ooit in de tijd van Hitler.
We hebben het nu over 2022 in Nederland.
Dus ontkennen maar en niets er van leren?
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

J-W schreef: 22 apr 2022, 16:01
Alpha schreef: Wanneer de "nieuwe hemel en aarde" functioneert is er geen oorlog of geweld meer.
Mensen krijgen 1000 jaar de tijd om terug te keren naar de oorspronkelijke volmaaktheid.
Hoe zie jij die 1000 jaar?
Je hebt het dan over groot aantal geslachten. Verwacht jij dat de mensheid door de eeuwen heen steeds iets "beter"zal worden en dat God na het begin van het aftellen na 1000 jaar de balans opmaakt en overgaat tot de eindafrekening?
Het zal allemaal wel zo in de bijbel staan, of beter gezegd, een paar mensen zullen dit wel in de bijbel hebben geschreven en dat jullie dat geloof van hen hebben overgenomen, al of niet correct geïnterpreteerd, daar kun je altijd van mening over blijven verschillen, maar ik kan me het allemaal niet zo goed voorstellen, een God die na 1000 jaar in actie komt. Jij wel?
Mensen zijn onvolmaakt en krijgen duizend jaar de tijd om te herstellen.

Mensen die de Bijbel niet kennen verschillen vooral van mening en interpretatie.
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Maria K schreef: 22 apr 2022, 16:13 Ik zie eindeloze discussies niet zitten, als er zoveel tijd tussen zit en ook als er zo wordt gedaan aan cherry picking.
Als tegenargument geef je iets aan als zijnde Bijbels en geeft daarop een tekst, die totaal niet daarop aansluit

In jouw meeste uitspraken zit wel een controverse, dus nu opnieuw één daarvan nu door mij gelezen en op gereageerd.
Het lijkt Facebook wel. :w
Alpha schreef: 22 apr 2022, 12:59 Het ging over het feit dat mensen met een gebrek werden gedood, zoals het broertje van een vriend, die een klompvoetje had.
Het werkt niet overtuigend, als je criminele gedachten en gebeurtenissen in tijden, die door criminelen werden beheerst, tot norm verheft voor alle mensen verheft.
Als argument zijn ze waardeloos.
De Russische inval is niet crimineel?
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Mullog schreef: 22 apr 2022, 17:43
Robert Frans schreef: 22 apr 2022, 17:14
Ik begrijp je sarcasme en deel die voor een deel ook wel, maar toch moet je niet teveel onderschatten hoe nauwgezet in veel koninkrijken het koninklijk archief werd bijgehouden. ..
Zoals al gezegd gingen door de verwoesting van Jeruzalem al die geslachtsregisters verloren, maar de joden vandaag de dag kennen nog steeds priesterfamilies, hoewel natuurlijk nu niet in functie, en kunnen tot vrij ver terug hun geslachten reconstrueren, zoals wij dat met onze families ook kunnen.
Robert Frans, ik daag je uit de genealogie van je familie van voor 1800 te reconstrueren. En ik schenk je een goede fles wijn als je binnen een jaar of 20 terugkomt met een sluitende parenteel vanaf laten, we zeggen, 1740. Veel succes ;)
Alpha schreef: 22 apr 2022, 12:57 ...
De geslachtsregisters waren openbaar en in de tempel in te zien.

De tempel is in het jaar 70 met de grond gelijk gemaakt.
In de Bijbel zijn de belangrijkste registers opgenomen.
Als je die zou uitpluizen, zie je dat die met elkaar overeen komen.
Zie mijn opmerking richting Robert Frans.

P.S. Lucas en Mattheus zijn het al niet met elkaar eens over de afkomst van Jezus. En het gekronkel door de eeuwen heen om de verschillen in de lijsten met elkaar in overeenstemming te brengen is bepaald vermakelijk.
Mijn familie lijn gaat terug naar ca 1600. :-)

Je verondersteld iets.

Ik citeer Lukas 1:
1 Velen hebben de moeite genomen om een verslag op te stellen van de gebeurtenissen die voor ons vaststaan.
2 Die zijn aan ons doorgegeven door degenen die vanaf het begin ooggetuigen en dienaren van de boodschap zijn geweest.
3 Omdat ik alle dingen vanaf het begin nauwkeurig ben nagegaan, heb ook ik besloten ze in logische volgorde op te schrijven, geachte Theofilus, 4 zodat u ervan overtuigd raakt dat de dingen waarin u mondeling bent onderwezen inderdaad betrouwbaar zijn. NWV.
Gebruikersavatar
Messenger
Berichten: 8549
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Messenger »

Alpha schreef: 12 mei 2022, 11:33
Messenger schreef: 04 apr 2022, 11:11
En zelfs Jehova's Getuigen...

Er staat ''iedereen".
Lastig he, de bijbel te begrijpen?

Wat de "hemelpoort" betreft, Jezus zei heel duidelijk dat de aarde voor de mens is gemaakt, ter bewoning.
De grote schare blijft dus op aarde.

Joh 3:13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen behalve hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

De kleine kudde (144.000) gaat samen met jezus, als koningen en priesters, over de aarde regeren.
Johannes spreekt hier over Jezus. Ik begrijp wel wat hij wil zeggen maar het is alleen niet juist.
Heeft Johannes Jezus gekend en gesproken? Zelfs als het antwoord ja is, is het nog niet juist.

Ik ken een God van pure onvoorwaardelijke liefde en vrije wil. Daar ben ik, net als alle anderen en al het overige, deel van.
Toegang tot de hemel is er voor iedereen. Maar het is prima als je dat niet wil geloven, dan valt het straks heel erg mee.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.
Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 21526
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Zolderworm »

Alpha schreef: 12 mei 2022, 12:34
Mullog schreef: 22 apr 2022, 17:43
Robert Frans, ik daag je uit de genealogie van je familie van voor 1800 te reconstrueren. En ik schenk je een goede fles wijn als je binnen een jaar of 20 terugkomt met een sluitende parenteel vanaf laten, we zeggen, 1740. Veel succes ;)


Zie mijn opmerking richting Robert Frans.

P.S. Lucas en Mattheus zijn het al niet met elkaar eens over de afkomst van Jezus. En het gekronkel door de eeuwen heen om de verschillen in de lijsten met elkaar in overeenstemming te brengen is bepaald vermakelijk.
Mijn familie lijn gaat terug naar ca 1600. :-)
Sinds die tijd geen vooruitgang.
Only dead fish go with the flow
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Maria K schreef: 22 apr 2022, 18:36
Alpha schreef: 22 apr 2022, 12:57 ...
De geslachtsregisters waren openbaar en in de tempel in te zien.

De tempel is in het jaar 70 met de grond gelijk gemaakt.
In de Bijbel zijn de belangrijkste registers opgenomen.
Als je die zou uitpluizen, zie je dat die met elkaar overeen komen.
Bijna alle geslachtsregisters in het OT lopen via de man.
Echtgenote, een medevrouw, de bijzit of zelfs als slavin, waar de ouders niet bekend van waren deed er niet toe.
Bijna uitsluitend de naam van de vader telt voor het geslacht aan kinderen en dus als voorouders.
Met alleen Bijbelkennis en nul biologie kennis kom je niet ver in deze materie van het bepalen van bloedlijnen.

Robert Frans schreef: 22 apr 2022, 17:14 Ik begrijp je sarcasme en deel die voor een deel ook wel, maar toch moet je niet teveel onderschatten hoe nauwgezet in veel koninkrijken het koninklijk archief werd bijgehouden. ..
Zoals al gezegd gingen door de verwoesting van Jeruzalem al die geslachtsregisters verloren, maar de joden vandaag de dag kennen nog steeds priesterfamilies, hoewel natuurlijk nu niet in functie, en kunnen tot vrij ver terug hun geslachten reconstrueren, zoals wij dat met onze families ook kunnen.
Idem.
Ik weet niet wanneer dat veranderd is en alleen de moeder als zekere voorouder wordt geaccepteerd.
Maar dat is de enige juiste manier, ook al kan daar gefoezeld worden.
Zie het verhaal waarbij Salomo een enig overlevend kind naar de rechtmatige moeder verwijst.

Daarbij komt dat Maria een nicht was van Elisabeth, die uit het geslacht van de priesters dus van Levi stamt.
Dus zelf ook niet uit het geslacht van Juda.
Of het zou zo moeten zijn, dat de Levieten tegen de gewoonte in buiten hun stam getrouwd zouden zijn geweest.
Het is niet zo, dat de Bijbel een vrouw als minderwaardig ziet.
Er zijn veel voorbeelden te vinden.

De reden dat de geslachtsregisters via de man gaan is, dat de man het hoofd van zijn gezin is.

In de encyclopedie "Inzicht in de schrift" kan je veel details vinden over het hoe en waarom.

https://wol.jw.org/nl/wol/library/r18/l ... es/inzicht
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Zolderworm schreef: 12 mei 2022, 12:38
Alpha schreef: 12 mei 2022, 12:34
Mijn familie lijn gaat terug naar ca 1600. :-)
Sinds die tijd geen vooruitgang.
Waar baseer je veronderstelling op?
Vooroordeel?
Gebruikersavatar
Alpha
Berichten: 7781
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Alpha »

Messenger schreef: 27 apr 2022, 17:45
Alpha schreef: 27 apr 2022, 15:51 Wanner je zelf de Bijbel leest en begrijpt, dan weet je dat God niet in en om je heen is.
Je hebt duidelijk geen begrip van de Bijbel, ook al weet je wat erin geschreven is (door mensen). En dat je het niet begrijpt blijkt uit de volgende citaten die mijn inzichten bevestigen:
Alpha schreef:
Lukas 17:
20 De farizeeën vroegen hem wanneer Gods Koninkrijk zou komen. Hij antwoordde: ‘Het Koninkrijk van God komt niet op een opvallende manier
21 De mensen zullen niet zeggen: “Kijk hier!” of: “Daar!” Want kijk! Gods Koninkrijk is in jullie midden.’ NWV.
Wat jou ontgaat is dat vers 21 juist zegt dat Gods Koninkrijk in jullie midden is. Dat betekent, als je het begrijpt tenminste : dat het Koninkrijk Gods in jou en om jou heen is. Grappig dat je mij ongelijk wil geven door mij met jouw eigen citaat gelijk te geven. :)

Het Koninkrijk Gods is niet iets wat gaat komen of waar je heen moet, je staat er reeds middenin. Er is ook niets anders.
Ik heb al vaker aangetoond, dat Jezus de toekomstige koning is en dat hij daar aanwezig was. " want kijk! Gods Koninkrijk is in jullie midden."
Gebruikersavatar
Messenger
Berichten: 8549
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Messenger »

Alpha schreef: 12 mei 2022, 11:36
J-W schreef: 04 apr 2022, 13:15

Ik kan me niet voorstellen dat er een God bestaat die zich ermee bezig zou houden wie wel goed genoeg is voor een nieuw leven en wie niet.
Kinderachtig geneuzel over wie zich wel om Hem druk heeft gemaakt en wie niet.
Dit kan alleen maar uit de koker komen van degenen die van zichzelf denken dat zij op de enige juiste manier leven en het Hem naar de zin hebben gemaakt door min of meer slaafs volgens bepaalde bijbelteksten te leven.
Je kan je niet voorstellen dat er geen misdadigers en moordenaars in het beloofde aardse paradijs zullen zijn?
Ik kan me dat niet voorstellen. Maar ik ken een God van pure onvoorwaardelijke liefde en vrije wil. En die oordeelt niet dus iedereen heeft toegang.
Alpha schreef: Zou jij je huis voor criminelen wèl openstellen?
Als zijnde een God van pure onvoorwaardelijke liefde en vrije wil? Jazeker wel.

Want als God, die vol bewondering gefascineerd kijkt naar de vele individuaties van Hem/Haar, weet God dat zij zich alleen kunnen ervaren met een sluier over hun alwetendheid. "Vergeef het hen Vader, ze weten niet wat ze doen."
En vergeven is niet nodig omdat alle leed, verdriet en pijn door de volmaakte en almachtige God wordt geheeld door de liefde en, omdat alles deel uitmaakt van (de) een en hetzelfde wezen(/entiteit), zijn er geen daders en geen slachtoffers.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.
Gebruikersavatar
Messenger
Berichten: 8549
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: God ontkennen

Bericht door Messenger »

Alpha schreef: 12 mei 2022, 11:53
Messenger schreef: 04 apr 2022, 21:27
Dat kan ik me voorstellen dat je het interessant vindt.

Niet zoals de Bijbel beschrijft. We leven allemaal NU. Alles vindt plaats in het NU.

In mijn geloof hebben we de vrije wil en zijn we onkwetsbaar. Het verhaal van Noach zie ik louter als symbolisch, mythisch.
De afgelopen jaren is de wereld niet beter en betrouwbaarder geworden.
In tegendeel.
We krijgen steeds meer ellende te verwerken.
"Oordeel niet over de uiterlijke schijn."

Het is maar net hoe je perceptie is. Zie je alleen ellende of heb je ook oog voor de perfectie? Leef je je leven alsof je door de hel gaat, of ga je juist door de hemel?
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.
Plaats reactie