Ik en mijn Vader zijn één

Dit gedeelte is bedoeld voor bespreken van de Bijbel.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
Richtlijnen subforum

Dit gedeelte is bedoeld voor het bespreken van de Bijbel.
Dit is het het subforum waar we gaan praten met de Bijbel opengeslagen.
We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel
en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen.


(Niet de bedoeling is het dat iemand hier een soort cursus start.
Als men zoiets zou willen doen, dan dient eerst te worden overlegd met de crew.)


Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22255
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Piebe Paulusma »

callista schreef:
26 aug 2019, 12:22
De Bijbel is door mensen geschreven en door mensen geïnspireerd die wilden weergeven dat God hun inspireerde.
Als dat zo zou zijn had de Bijbel er wel anders uit gezien.
Ja, de Bijbel is door mensen geschreven maar nee, de inspiratie komt niet van hen, anders zou de inhoud de mensheid zeer behagen. Indien de Bijbel er anders uitzag, dán kwam de inspiratie van beneden.
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Bonjour
Moderator
Berichten: 4742
Lid geworden op: 12 aug 2016, 12:32
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Bonjour »

[modbreak Bonjour] Een bespreking over de herkomst van de Bijbel is in dit topic niet op zijn plaats.
Ik vraag aan Trajecto of het überhaupt in het subforum thuis hoort.
Praten zonder inzicht, kan leiden tot rampen zonder uitzicht.
Peda.
Inzicht vergt verificatie.
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

Piebe Paulusma schreef:
07 okt 2020, 21:02
Alpha schreef:
06 okt 2020, 14:43
Vandaar dat Jezus alle gelovigen de opdracht heeft gegeven het goede nieuws te verkondigen, tot het einde.
Nee, Jezus heeft die opdracht uitsluitend gegeven aan de uitverkorenen.

'En Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars' (Ef 4,11)

'Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg die nog uitnemender is.' (1 Kor 12,29-31)

Spijtig om te constateren dat jou die uitnemender weg niet getoond is en het einde is al lang geweest (Mar 16,28) maar je hebt het niet eens gemerkt.
Efeziërs 4:11 En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, sommigen als profeten, sommigen als evangeliepredikers, sommigen als herders en leraren,

1 Korinthiërs 12:
29 Is soms iedereen een apostel? Is iedereen een profeet? Is iedereen een leraar? Doet iedereen krachtige werken? 30 Heeft soms iedereen de gave om gezond te maken? Spreekt iedereen in talen? Kan iedereen vertalen?
31 Maar blijf streven naar de grotere gaven. En toch zal ik jullie een weg wijzen die alles overtreft.

Je "vergeet" gemakshalve dat Jezus deze opdracht aan zijn discipelen gaf:

Mt 28:
16 De 11 discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus met ze had afgesproken.
17 Toen ze hem zagen, gingen ze hem eer bewijzen, maar sommigen twijfelden.
18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.
19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest,
20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’

Bovendien waren er toen nog geen uitverkorenen, de kleine kudde (144.000) werden pas met Pinksteren ingesteld in de bovenkamer. Toen werden alle 120 aanwezigen met de Hg gezalfd.

Hand 2:
1 Op de dag van het pinksterfeest waren ze allemaal op dezelfde plaats bij elkaar.
2 Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat klonk als een sterke windvlaag, en het vulde het hele huis waar ze waren.
3 Toen zagen ze een soort vuurtongen. Die verspreidden zich en op iedereen daalde er één neer.
4 Ze werden allemaal met heilige geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals het hun door de geest werd ingegeven.
5 Er waren op dat moment in Jeruzalem diepgelovige Joden uit alle volken onder de hemel.
6 Toen het geluid klonk, verzamelde er zich een menigte. Ze stonden allemaal versteld omdat ze de discipelen in hun eigen taal hoorden spreken.
7 Ze waren echt verbaasd en zeiden: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?
8 Hoe kan het dan dat we allemaal onze eigen moedertaal horen?
9 Parthen, Meden, Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappado̱cië, Po̱ntus en A̱sia,
10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de gebieden van Libië bij Cyre̱ne, bezoekers uit Rome, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzers en Arabieren — we horen ze in onze eigen taal over de grote daden van God praten.’
12 De mensen waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden tegen elkaar: ‘Wat is hier aan de hand?’ NWV.

Mr 16: 28 bestaat niet. Mr 16 gaat over het feit dat Jezus al opgestaan is.

De term de tijd van het einde” — werd zo’n 2600 jaar geleden voor het eerst op aarde gebruikt door de engel Gabriël.
Daniël gebruikt die term 6 keer. (Daniël 8:17, 19; 11:35, 40; 12:4, 9).

Paulus geeft o.a. een omschrijving in:
2 Tim 3:
1 Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.
2 Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.
3 Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.
4 Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.
5 Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten. Keer je af van hen.

Ook Jezus geeft informatie in o.a. :

Mattheüs 24:
36 Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader.
37 De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach.
38 Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging.
39 En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.
42 Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. NWV.

Helaas hebben mensen niet in de gaten dat de huidige maatschappij sterk is verloederd en mensen in opstand komen.
De mensheid is bezig de aarde te ruïneren.
Doordat God gaat ingrijpen wordt dat verhinderd.
Degenen die met de schepper willen samenwerken, om zo het oorspronkelijke paradijs te herstellen, mogen tot de grote schare toetreden.
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

twijfelaar schreef:
26 aug 2019, 13:16
Alpha schreef:
26 aug 2019, 12:51
.....Wanneer God ZELF de Bijbel had geschreven, dan had geen mens dat kunnen begrijpen. Zijn gedachten zijn immers veel hoger dan die van mensen...
Is dat zo? Een God die ons eigenhandig geschapen zou hebben is niet eens in staat ons iets in geschreven taal uit te leggen? Iets uitleggen aan anderen met een lager iq lukt weliswaar niet iedereen maar van een volmaakte God mag je dat toch wel verwachten lijkt mij.
Denk je dat je een theoretische universitaire verhandeling kan begrijpen?
Dat is kinderspel in vergelijking met Gods kennis.

Vandaar dat hij in zijn empathie de bijbel door gewone mensen heeft laten optekenen.
Helaas is dat voor veel mensen te veel werk, om dat grondig te bestuderen.
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

Vertrokken user 5 schreef:
27 aug 2019, 12:43
Alpha schreef:
27 aug 2019, 11:08
Anja schreef:
26 aug 2019, 13:45
En daarom leert de Koninklijke Weg van het Christendom, de Heilige Kerk< -> het Lichaam (ik spreek van geen instituut), dat je je zonden moet belijden en vervolgens Christus aanvaarden als je Persoonlijke Verlosser :!:

Dat is niet om je neer te halen, niet om je te pesten, maar opdat je hart, ziel en verstand, geopend kunnen worden voor de Heerlijkheid die in Christus is.

Zolang je de leugen liefhebt, kun je de waarheid niet zien en niet aanvaarden en kun je "het beloofde land" niet zien en niet ingaan.

Het is een keuze. Men kan nog iedere dag dat men leeft een andere keuze maken, voor een andere realiteit kiezen.
Hallo Anja, bedankt voor je reactie.

Mt 28:
16 De 11 discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus met ze had afgesproken.
17 Toen ze hem zagen, gingen ze hem eer bewijzen, maar sommigen twijfelden.
18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.
19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest,
20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’ NWV.

Ik heb de context er bij gezet, dan kan je zien tegen wie Jezus het heeft.
Het zijn zijn discipelen, die met Pinksteren met de Hg gezalfd werden.
Zij gingen met Jezus als priesters en koningen dienen.

Ik ga uit van datgene wat de Bijbel leert en beslist niet van allerlei overleveringen, die in de loop der eeuwen aan het geloof zijn toegevoegd.

Bijvoorbeeld het woord kerk.
Het gebruikte Griekse woord is ecclesia.
Het heeft de betekenis van een gemeente, een vergadering van gelovige mensen.
Men heeft er kerk van gemaakt, een gebouw.
Dat was oorspronkelijk niet zo, men kwam als gemeente bij elkaar.
Een gebouw was niet noodzakelijk, men kwam ook bij elkaar in de openlucht, of in een bos.

Jezus kan je zonden vergeven, hij is bemiddelaar tussen de mens en zijn vader JHWH.

Hij zei tegen Thomas:

Joh 14:6 Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij. 

Mt 22:
34 De farizeeën hoorden dat Jezus de sadduceeën de mond had gesnoerd, en ze gingen als groep naar hem toe.
35 Een van hen, een wetgeleerde, stelde hem op de proef met de vraag:
36 ‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet?’
37 Hij antwoordde: ‘“Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand.”
38 Dat is het eerste en belangrijkste gebod.
39 Het tweede, daarmee vergelijkbaar, is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.”
40 Op die twee geboden zijn de hele Wet en de Profeten gebaseerd.’ NWV.

Het woord ziel heeft in de loop der eeuwen een buiten Bijbelse betekenis gekregen.
De Bijbelse betekenis is anders:

De in de oorspronkelijke talen gebruikte woorden voor „ziel” (Hebr.: neʹfesj [נֶפֶשׁ]; Gr.: psuʹche [ψυχή]) blijken in de Schrift betrekking te hebben op een persoon, een dier, of het leven dat een persoon of een dier bezit.

Buiten Bijbelse leer verhinderd het inzicht en begrip in de Bijbel.
Jezus onderwees persoonlijk de Joodse gelovigen, omdat de Joodse Schriftgeleerden afweken van de oorspronkelijke leer en er zelf dingen aan hebben toegevoegd.
Hallo Alpha,

Klopt. Doch ook in de laatste minuten kunnen mensen nog tot geloof komen. Ook dan is God met hen.
Zonder nauwkeurige kennis kan je niet geloven.
Vandaar dat Jezus en later zijn discipelen mensen onderwezen.
Sommige gelovigen werd de weg van God juister uitgelegd.” — HANDELINGEN 18:26.
J-W
Berichten: 1170
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door J-W »

Alpha schreef:
16 okt 2020, 16:40
twijfelaar schreef:
26 aug 2019, 13:16
Alpha schreef:
26 aug 2019, 12:51
.....Wanneer God ZELF de Bijbel had geschreven, dan had geen mens dat kunnen begrijpen. Zijn gedachten zijn immers veel hoger dan die van mensen...
Is dat zo? Een God die ons eigenhandig geschapen zou hebben is niet eens in staat ons iets in geschreven taal uit te leggen? Iets uitleggen aan anderen met een lager iq lukt weliswaar niet iedereen maar van een volmaakte God mag je dat toch wel verwachten lijkt mij.
Denk je dat je een theoretische universitaire verhandeling kan begrijpen?
Dat is kinderspel in vergelijking met Gods kennis.

Vandaar dat hij in zijn empathie de bijbel door gewone mensen heeft laten optekenen.
Helaas is dat voor veel mensen te veel werk, om dat grondig te bestuderen.
Als ik je goed begrijp, is God door zijn hogere gedachten dus niet in staat een begrijpelijk boek voor ons te schrijven. Dat valt me dan van Hem tegen, ik dacht dat een God alles kon. Ik vraag me daarom nu af wanneer jij gelijk hebt of Hij zich wel kan voorstellen wat pijn, honger en verdriet is. Analoog aan wat jij beweert staat Hij daar ver boven en kan Hij zich de narigheid van ons kleine wormpjes met geen mogelijkheid voorstellen. Volgens mij is God daarom geen partij voor ons en kunnen we Hem beter in zijn eigen wereldje laten en ons beter bezighouden met de mensen om ons heen en de bijbelboeken laten voor wat ze zijn, geschreven door mensen omdat jouw God niets begreep van onze beperkingen en dan besteed je het uit. En wat de schrijvers betreft, die fantasseerden maar raak over hun God, de éen wist nog beter wat er te gebeuren staat dan de ander. Of ga je nu reageren met uitgekomen profetieën? Het is allemaal zo voorspelbaar bij jullie, lijkt veel op ingestudeerd zonder eigen mening.
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Jerommel »

Piebe Paulusma schreef:
31 okt 2018, 08:31
Waarom wilden de joden Jezus dan stenigen? :roll:
Omdat Hij het letterlijk bedoelde natuurlijk.

Opvallend dat ongelovigen toch naarstig willen afdingen op dit soort zaken.
:w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22255
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Piebe Paulusma »

Hoi Jerommel, leuk je hier weer eens te zien!
Jerommel schreef:
19 okt 2020, 00:06
Piebe Paulusma schreef:
31 okt 2018, 08:31
Waarom wilden de joden Jezus dan stenigen? :roll:
Omdat Hij het letterlijk bedoelde natuurlijk.

Opvallend dat ongelovigen toch naarstig willen afdingen op dit soort zaken.
:w
Ja, dat is zeker opvallend!
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

twijfelaar schreef:
16 okt 2020, 19:50
Alpha schreef:
16 okt 2020, 16:40
twijfelaar schreef:
26 aug 2019, 13:16
Alpha schreef:
26 aug 2019, 12:51
.....Wanneer God ZELF de Bijbel had geschreven, dan had geen mens dat kunnen begrijpen. Zijn gedachten zijn immers veel hoger dan die van mensen...
Is dat zo? Een God die ons eigenhandig geschapen zou hebben is niet eens in staat ons iets in geschreven taal uit te leggen? Iets uitleggen aan anderen met een lager iq lukt weliswaar niet iedereen maar van een volmaakte God mag je dat toch wel verwachten lijkt mij.
Denk je dat je een theoretische universitaire verhandeling kan begrijpen?
Dat is kinderspel in vergelijking met Gods kennis.

Vandaar dat hij in zijn empathie de bijbel door gewone mensen heeft laten optekenen.
Helaas is dat voor veel mensen te veel werk, om dat grondig te bestuderen.
Als ik je goed begrijp, is God door zijn hogere gedachten dus niet in staat een begrijpelijk boek voor ons te schrijven. Dat valt me dan van Hem tegen, ik dacht dat een God alles kon. Ik vraag me daarom nu af wanneer jij gelijk hebt of Hij zich wel kan voorstellen wat pijn, honger en verdriet is. Analoog aan wat jij beweert staat Hij daar ver boven en kan Hij zich de narigheid van ons kleine wormpjes met geen mogelijkheid voorstellen. Volgens mij is God daarom geen partij voor ons en kunnen we Hem beter in zijn eigen wereldje laten en ons beter bezighouden met de mensen om ons heen en de bijbelboeken laten voor wat ze zijn, geschreven door mensen omdat jouw God niets begreep van onze beperkingen en dan besteed je het uit. En wat de schrijvers betreft, die fantasseerden maar raak over hun God, de éen wist nog beter wat er te gebeuren staat dan de ander. Of ga je nu reageren met uitgekomen profetieën? Het is allemaal zo voorspelbaar bij jullie, lijkt veel op ingestudeerd zonder eigen mening.
De MENS is niet in staat om JHWH te kunnen volgen.

Vandaar ook de tekst in
Jesaja 55:
 8 ‘Want mijn gedachten zijn niet jullie gedachten en jullie wegen zijn niet mijn wegen’, verklaart Jehovah.
 9 ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn gedachten jullie gedachten.
10 Want net zoals regen en sneeuw uit de hemel neerkomen en daar pas terugkomen als ze de aarde hebben doordrenkt, waardoor die vruchtbaar wordt en er planten opkomen zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten,
11 zo zal het woord zijn dat uit mijn mond komt. Het zal niet zonder resultaat bij me terugkomen, maar het zal beslist mijn wil uitvoeren en het zal zeker het doel bereiken waarvoor ik het uitstuur.NWV.

Juist omdat hij, als schepper, zich goed kan voorstellen tegen welke problemen mensen tegen komen, heeft hij voorzieningen getroffen. Het is daarom mogelijk dat mensen, zoals jij, met zijn hulp problemen kunnen voorkomen.
Je kan namelijk niets bedenken, wat al in de bijbel is opgetekend.
Je hebt mensen die daarvan willen leren en hun voordeel mee willen doen.

Als JIJ de bijbel had bestudeerd en enigszins had begrepen, dan had je geweten dat in de bijbel niets is gefantaseerd en dat het verslagen zijn van gebeurtenissen.
Dan had je ook gezien dat er nu vele profetieën uitkomen.
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22255
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Piebe Paulusma »

Beste Alpha, de betreffende passage verwijst duidelijk naar het brood dat uit de hemel neerdaalt, zie vers 10. Dit gaat over de tegenstelling tussen Jezus en de joden.
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
J-W
Berichten: 1170
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door J-W »

Alpha schreef:
19 okt 2020, 15:30

....................dan had je geweten dat in de bijbel niets is gefantaseerd en dat het verslagen zijn van gebeurtenissen.
Was jij erbij toen de ezel met Bileam in gesprek was? Of hoe weet jij dat overleveringen 2500 jaar geleden voor het eerst opgeschreven en daarna talloze malen overgeschreven en vertaald betrouwbaar zijn?
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Jerommel »

twijfelaar schreef:
19 okt 2020, 19:06
Alpha schreef:
19 okt 2020, 15:30

....................dan had je geweten dat in de bijbel niets is gefantaseerd en dat het verslagen zijn van gebeurtenissen.
Was jij erbij toen de ezel met Bileam in gesprek was? Of hoe weet jij dat overleveringen 2500 jaar geleden voor het eerst opgeschreven en daarna talloze malen overgeschreven en vertaald betrouwbaar zijn?
Dus je denkt echt dat de ezel daar uit eigen beweging en kunnen sprak?
Denk je dat dat de juiste lezing is?

En verkoop je nu ook het 'game of telephone' verhaaltje er bij?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Atheist2
Berichten: 1152
Lid geworden op: 13 okt 2019, 00:09
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Atheist2 »

Jerommel schreef:
19 okt 2020, 20:21
Dus je denkt echt dat de ezel daar uit eigen beweging en kunnen sprak?
Denk je dat dat de juiste lezing is?
denk je echt dat dit verhaal historisch is? :clown:

Geen wonder dat je voor Trump bent en in complottheorieen gelooft. Niet serieus te nemen :roll:
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Jerommel »

Atheist2 schreef:
19 okt 2020, 21:47
Jerommel schreef:
19 okt 2020, 20:21
Dus je denkt echt dat de ezel daar uit eigen beweging en kunnen sprak?
Denk je dat dat de juiste lezing is?
denk je echt dat dit verhaal historisch is? :clown:

Geen wonder dat je voor Trump bent en in complottheorieen gelooft. Niet serieus te nemen :roll:
Waarom zou het niet historisch zijn?
Omdat jij nog nooit iets onverklaarbaars hebt meegemaakt?

En hou eens op met jezelf zo onnozel neer te zetten.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31686
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door callista »

Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Uitgezonderd Mr. Ed.....dus wie weet...

https://www.youtube.com/watch?v=91LRPk8x14s
Laatst gewijzigd door callista op 19 okt 2020, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Jerommel »

callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Het betreft hier natuurlijk een spreken door / via een ezel (die onterecht werd gestraft), niet het spreken van de ezel zelf, aangezien die dat inderdaad niet zelf kunnen.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
callista
Berichten: 31686
Lid geworden op: 18 mar 2013, 16:37
Man/Vrouw: V

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door callista »

Tja...blijft toch moeilijk :|
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Jerommel »

callista schreef:
19 okt 2020, 22:39
Tja...blijft toch moeilijk :|
Dat snap ik.
In andere culturen hebben / hadden mensen niet zo'n moeite met dergelijke zaken.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
J-W
Berichten: 1170
Lid geworden op: 16 aug 2019, 09:27
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door J-W »

Jerommel schreef:
19 okt 2020, 22:36
callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Het betreft hier natuurlijk een spreken door / via een ezel (die onterecht werd gestraft), niet het spreken van de ezel zelf, aangezien die dat inderdaad niet zelf kunnen.
Vind je het niet verdacht dat jouw God niet persoonlijk en rechtstreeks tot Bileam sprak? Net zoals de duivel via een slang tot Eva spraak.
Ik neem aan dat zij geen dieren uitzochten met dezelfde karaktereigenschappen als zijzelf, een listige duivel via een listige slang en .....
Ik kan me wel voorstellen dat de schrijvers van de bijbelverhalen dat destijds met succes gefantaseerd hebben om een bepaalde boodschap over te brengen maar dat er anno 2020 nog mensen zijn hun verhalen letterlijk nemen................
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

twijfelaar schreef:
19 okt 2020, 19:06
Alpha schreef:
19 okt 2020, 15:30

....................dan had je geweten dat in de bijbel niets is gefantaseerd en dat het verslagen zijn van gebeurtenissen.
Was jij erbij toen de ezel met Bileam in gesprek was? Of hoe weet jij dat overleveringen 2500 jaar geleden voor het eerst opgeschreven en daarna talloze malen overgeschreven en vertaald betrouwbaar zijn?
Door de Bijbel te onderzoeken!

Als je weet op welke manier de Soferim de Bijbel overschreven en dat vergelijkt met latere archeologische vondsten, dan kan je met zekerheid zeggen, dat de huidige Bijbel betrouwbaar overgeleverd is.

De Soferim telden de woorden en letters.
Wanneer er bij het overschrijven een fout werd ontdekt, werd het manuscript vernietigd en overnieuw geschreven.
In de masora werden aangebrachte wijzigingen opgetekend.
Sommige wijzigingen hadden een bijgelovige oorsprong, andere waren door antropomorfisme aangebracht.
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Uitgezonderd Mr. Ed.....dus wie weet...

https://www.youtube.com/watch?v=91LRPk8x14s
Op het toneel kunnen poppen praten. Vreemd he?
Alpha
Berichten: 5862
Lid geworden op: 26 aug 2014, 12:17
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Alpha »

twijfelaar schreef:
20 okt 2020, 08:37
Jerommel schreef:
19 okt 2020, 22:36
callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Het betreft hier natuurlijk een spreken door / via een ezel (die onterecht werd gestraft), niet het spreken van de ezel zelf, aangezien die dat inderdaad niet zelf kunnen.
Vind je het niet verdacht dat jouw God niet persoonlijk en rechtstreeks tot Bileam sprak? Net zoals de duivel via een slang tot Eva spraak.
Ik neem aan dat zij geen dieren uitzochten met dezelfde karaktereigenschappen als zijzelf, een listige duivel via een listige slang en .....
Ik kan me wel voorstellen dat de schrijvers van de bijbelverhalen dat destijds met succes gefantaseerd hebben om een bepaalde boodschap over te brengen maar dat er anno 2020 nog mensen zijn hun verhalen letterlijk nemen................
Dus Jezus liegt, als hij zegt: "Uw woord is waarheid"?

De Bijbelse verslagen moet je nemen zoals ze zijn bedoeld en niet allerlei betekenissen er bij verzinnen.
Gebruikersavatar
Zolderworm
Berichten: 19445
Lid geworden op: 04 mar 2013, 10:26
Man/Vrouw: M

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Zolderworm »

Alpha schreef:
21 okt 2020, 13:41
twijfelaar schreef:
20 okt 2020, 08:37
Jerommel schreef:
19 okt 2020, 22:36
callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Het betreft hier natuurlijk een spreken door / via een ezel (die onterecht werd gestraft), niet het spreken van de ezel zelf, aangezien die dat inderdaad niet zelf kunnen.
Vind je het niet verdacht dat jouw God niet persoonlijk en rechtstreeks tot Bileam sprak? Net zoals de duivel via een slang tot Eva spraak.
Ik neem aan dat zij geen dieren uitzochten met dezelfde karaktereigenschappen als zijzelf, een listige duivel via een listige slang en .....
Ik kan me wel voorstellen dat de schrijvers van de bijbelverhalen dat destijds met succes gefantaseerd hebben om een bepaalde boodschap over te brengen maar dat er anno 2020 nog mensen zijn hun verhalen letterlijk nemen................
Dus Jezus liegt, als hij zegt: "Uw woord is waarheid"?

De Bijbelse verslagen moet je nemen zoals ze zijn bedoeld en niet allerlei betekenissen er bij verzinnen.
Nee, jij liegt als je zegt dat Jezus heeft gezegd: "Uw woord is de waarheid". Het vroegste evangelieverhaal is meer dan veertig jaar na zijn dood geschreven. Toen wist echt niemand meer wat hij allemaal heeft gezegd. Er waren toen geen bandrecorders en geen secretaresses die steno kenden. Het is allemaal veertig jaar na zijn dood verzonnen.
Only dead fish go with the flow
Gebruikersavatar
Jerommel
Berichten: 11310
Lid geworden op: 10 mar 2013, 00:53
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Jerommel »

Zolderworm schreef:
21 okt 2020, 14:04
Alpha schreef:
21 okt 2020, 13:41
twijfelaar schreef:
20 okt 2020, 08:37
Jerommel schreef:
19 okt 2020, 22:36
callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Het betreft hier natuurlijk een spreken door / via een ezel (die onterecht werd gestraft), niet het spreken van de ezel zelf, aangezien die dat inderdaad niet zelf kunnen.
Vind je het niet verdacht dat jouw God niet persoonlijk en rechtstreeks tot Bileam sprak? Net zoals de duivel via een slang tot Eva spraak.
Ik neem aan dat zij geen dieren uitzochten met dezelfde karaktereigenschappen als zijzelf, een listige duivel via een listige slang en .....
Ik kan me wel voorstellen dat de schrijvers van de bijbelverhalen dat destijds met succes gefantaseerd hebben om een bepaalde boodschap over te brengen maar dat er anno 2020 nog mensen zijn hun verhalen letterlijk nemen................
Dus Jezus liegt, als hij zegt: "Uw woord is waarheid"?

De Bijbelse verslagen moet je nemen zoals ze zijn bedoeld en niet allerlei betekenissen er bij verzinnen.
Nee, jij liegt als je zegt dat Jezus heeft gezegd: "Uw woord is de waarheid". Het vroegste evangelieverhaal is meer dan veertig jaar na zijn dood geschreven. Toen wist echt niemand meer wat hij allemaal heeft gezegd. Er waren toen geen bandrecorders en geen secretaresses die steno kenden. Het is allemaal veertig jaar na zijn dood verzonnen.
Heb je ook bewijsmateriaal dat jouw stelling ondersteunt?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXkVr_R6Kg30l25sDsjipQRpUMQXVi9W
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22255
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Ik en mijn Vader zijn één

Bericht door Piebe Paulusma »

Zolderworm schreef:
21 okt 2020, 14:04
Alpha schreef:
21 okt 2020, 13:41
twijfelaar schreef:
20 okt 2020, 08:37
Jerommel schreef:
19 okt 2020, 22:36
callista schreef:
19 okt 2020, 22:31
Slangen, paarden en ezels kunnen niet praten...alleen in sprookjes..
Het betreft hier natuurlijk een spreken door / via een ezel (die onterecht werd gestraft), niet het spreken van de ezel zelf, aangezien die dat inderdaad niet zelf kunnen.
Vind je het niet verdacht dat jouw God niet persoonlijk en rechtstreeks tot Bileam sprak? Net zoals de duivel via een slang tot Eva spraak.
Ik neem aan dat zij geen dieren uitzochten met dezelfde karaktereigenschappen als zijzelf, een listige duivel via een listige slang en .....
Ik kan me wel voorstellen dat de schrijvers van de bijbelverhalen dat destijds met succes gefantaseerd hebben om een bepaalde boodschap over te brengen maar dat er anno 2020 nog mensen zijn hun verhalen letterlijk nemen................
Dus Jezus liegt, als hij zegt: "Uw woord is waarheid"?

De Bijbelse verslagen moet je nemen zoals ze zijn bedoeld en niet allerlei betekenissen er bij verzinnen.
Nee, jij liegt als je zegt dat Jezus heeft gezegd: "Uw woord is de waarheid". Het vroegste evangelieverhaal is meer dan veertig jaar na zijn dood geschreven. Toen wist echt niemand meer wat hij allemaal heeft gezegd. Er waren toen geen bandrecorders en geen secretaresses die steno kenden. Het is allemaal veertig jaar na zijn dood verzonnen.
Nooit gehoord van orale traditie en bron Q dus. Hindert niks hoor, we zitten hier niet op een academisch verantwoord forum met dito discussies.
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Plaats reactie