‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Benieuwd naar wat anderen denken en geloven? Christen of niet, bespreek het hier.
Moderatie: het moderatieteam
Forumregels
hier
> > Lees de regels goed door! In dit subforum geldt een strikt moderatiebeleid.
Wie zich niet aan de bedoeling van het subforum houdt, mag hier niet meer posten.

»Tijdelijk nieuw topic starten voor LB uitsluitend via "Nieuwe topics".«


Moderatie: het moderatieteam
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Thuiszitten vanwege de covid crises is voor velen een extra risico met name voor vrouwen en kinderen.

Geweld in orthodoxe gezinnen wordt helaas vaak niet of pas laat onderkend. Specifieke factoren zijn: ongelijke machtsverhoudingen, weinig communicatie, sterke sociale controle, sterke gehoorzaamheid aan autoriteit en traditionele rolpatronen.
Er is in het "Mantel der Liefde" rapport bijzondere aandacht besteed aan schadelijke traditionele praktijken. Dit is een internationaal begrip voor geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man-vrouwrollen.

Mijn gedachte.. de maatschappij dat zijn WIJ.
De EU kan het mooi vertellen, de NL overheid kan wetgeving maken, informeren en proberen te sturen maar het is en blijft aan eenieder om hier aandacht aan te besteden en de samenleving veiliger te maken.

Legitimering en promoten van schadelijke traditionele praktijken door bepaalde interpretaties van bijbel teksten helpen daar niet bij, integendeel. Of je hier een platform voor wilt bieden of er zelf aan wilt bijdragen of juist bestrijden..vind ik een belangrijke vraag.
Wat vinden jullie :?:


Dit zijn de algemene NL cijfers van 2014.
https://www.emancipator.nl/wp-content/u ... uwen-1.pdf
41% van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer van fysiek geweld geweest. Dat zijn 2,4 miljoen Nederlandse vrouwen.
 Bij 22% van alle Nederlandse vrouwen, meer dan één op de vijf, is het fysieke geweld gepleegd door een partner of ex-partner. Dat komt neer op 1,3 miljoen Nederlandse vrouwen.

Omdat geweld tegen vrouwen samenhangt met de maatschappelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en de daarmee samenhangende stereotypering is in 2011 het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld vastgesteld (de zogeheten Istanbul Conventie).

Nederland is in de afgelopen jaren meerdere keren op de vingers getikt omdat het hierin tekort schoot.

https://cdn.atria.nl/epublications/IAV_B00109721.pdf
Vertrekpunt is dat het grootschalige geweld tegen vrouwen samenhangt met het feit dat zij in vergelijking met mannen een kwetsbaardere sociale en culturele positie hebben. De maatschappelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen en de daarmee samenhangende stereotypering manifesteert zich op allerlei manieren, bijvoorbeeld in de inkomensongelijkheid, de verschillen in financiële (on)afhankelijkheid en de ongelijke verdeling van de zorgvoor kinderen en het huishouden. Geweld tegen vrouwen is in die context meer dan een individueel relatieprobleem. Het hangt samen met de ongelijke maatschappelijke posities van de seksen en met hardnekkige sociale en culturele legitimeringen van geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag jegens vrouwen en meisjes. Nu inmiddels alle vormen van discriminatie zijn verboden en vrouwen en meisjes volgens de wet gelijke kansen hebben als mannen en jongens, is het van het grootste belang die gelijkheid in de praktijk te realiseren.

Met de Istanbul Conventie krijgen de Europese lidstaten bindende verplichtingen opgelegd om beleid en wetgeving te ontwikkelen waarmee de vicieuze cirkel van maatschappelijke ongelijkheid, macht en geweld tegen vrouwen kan worden doorbroken.In dit rapport is er gekeken naar huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen. Hulpverleners signaleerden bepaalde overeenkomsten tussen de situatie van cliënten met een orthodox-protestantse achtergrond en traditionele cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Deze groepen ervaren volgens hen vergelijkbare knelpunten zoals een hoge drempel om hulp te vragen en geslotenheid van de gemeenschappen.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl ... 0.4%5D.pdf
Samenhangend met de traditionele rolpatronen is de sterke hiërarchie in het gezin. Slachtoffers van huiselijk geweld verkeren vrijwel altijd in een afhankelijke positie ten opzichte van de dader. Een slachtoffer in een orthodox-protestants gezin verkeert zeker in een lage positie, waardoor zij (of hij) weinig mogelijkheden heeft om te ontsnappen aan het geweld.
Een ander aspect van de sterke hiërarchie is dat de man zich als zodanig de ‘baas’ voelt en dwingend kan zijn naar zijn vrouw en kinderen. “Bijvoorbeeld door de zin in de Bijbel dat ‘de man het hoofd is van de vrouw’.
Zoals staat beschreven in hoofdstuk 1, is volgens verschillende onderzoekers in orthodox-protestantse gezinnen de opvoedingstijl te typeren als autoritair. Dit noemen verschillende respondenten ook. “Gehoorzaamheid is van groot belang. Verzet wordt gezien als slecht. Dat maakt de positie van een slachtoffer van huiselijk geweld zwak; geweld aankaarten kan lijken op een daad van verzet en ongehoorzaamheid. Voor de dader maakt dit het moeilijk om toe te geven dat ze fout zaten”, signaleert een van de onderzoekers. Deze dominante stijl wordt gezien als passend bij het geloof
Zoals al vermeld in de inleiding zien veel hulpverleners overeenkomsten tussen de leefsituatie en bepaalde problemen van traditionele migranten- en vluchtelingengemeenschappen met de orthodox- protestantse gemeenschappen, vanwege de grote rol van de culturele opvattingen en tradities van de gemeenschap. Vandaar de bijzondere aandacht in dit onderzoek voor ‘]schadelijke traditionele praktijken’. Schadelijke traditionele praktijken is een internationaal begrip voor geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man-vrouwrollen.
Specifieke kenmerken van geweld in orthodox-protestantse gezinnen
Huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen komt grotendeels overeen met huiselijk geweld in niet orthodox-protestantse gezinnen. Daarnaast kunnen er specifieke risicofactoren zijn binnen bepaalde orthodox-protestantse gezinnen. Ook zijn er specifieke factoren die het geweld in stand houden. Deze factoren hebben vaak te maken met de wij-cultuur binnen deze gezinnen en gemeenschappen en met ongelijke machtsverhoudingen, weinig communicatie, sterke sociale controle, sterke gehoorzaamheid aan autoriteit en traditionele rolpatronen.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
hopper
Berichten: 8005
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door hopper »

Huiselijk geweld komt onder alle lagen der bevolking voor. Okay, kinderen hebben geen keuze. Maar waarom vrouwen bij een vrouwenmepper blijven (of er überhaupt ooit mee aanpapten) is mij een raadsel. In de praktijk echter heb ik gezien dat bepaalde vrouwen 'vallen' voor gewelddadige mannen. En niet één keer, telkens weer.

Dat de bijbel gewelddadig is, m.n. het OT valt ook niet te ontkennen. Maar bepaalde mensen 'vallen' voor de gewelddadigheid van het OT. En niet één keer, maar hun leven lang.

Algemene conclusie: een bepaalde groep mensen (mannen en vrouwen) vallen voor geweld. Ze vinden het fijn of zo? Ik heb geen enkel idee.
I.m.o. is het zo dat als je jezelf christen noemt dat je dan ook achter het fysieke geweld van de gruwelgod staat.
Ik vind dat pervers, juist omdat Jezus aanwijzingen gaf voor een geweldloos bestaan.
Het eerste wat een christen zou moeten doen is een flink aantal bladzijden uit de bijbel scheuren.
Maar gezien ze dat niet doen, staan ze er toch in zekere zin achter geweld.
Wat ook weer refereert aan een straffende God.
Gebruikersavatar
dingo
Berichten: 2127
Lid geworden op: 04 mar 2013, 00:09
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door dingo »

Ik denk niet dat huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen groter is dan in andere gezinnen. Wat wel zo is dat je niet alle bevolkingsgroepen op dezelfde manier kunt benaderen (Kan wel maar of het effectief is?). Dus diversificeren in je aanpak lijkt me we een goed idee.
Er is niets nieuws onder de zon.
Gebruikersavatar
Robert Frans
Berichten: 738
Lid geworden op: 11 apr 2013, 14:58
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Robert Frans »

hopper schreef:
05 feb 2021, 08:14
I.m.o. is het zo dat als je jezelf christen noemt dat je dan ook achter het fysieke geweld van de gruwelgod staat.
Ik vind dat pervers, juist omdat Jezus aanwijzingen gaf voor een geweldloos bestaan.
Het eerste wat een christen zou moeten doen is een flink aantal bladzijden uit de bijbel scheuren.
Maar gezien ze dat niet doen, staan ze er toch in zekere zin achter geweld.
Wat ook weer refereert aan een straffende God.
Of ze voelen niet de behoefte om hun bijbel te censureren. Het is tegenwoordig inderdaad weer wat bon ton geworden om literatuur en andere culturele uitingen aan te passen ofwel te censureren naar wat men nu weer 'niet meer van deze tijd' vindt, maar als boekverbrandingen niet mogen, dan mag dat soort censuur natuurlijk ook niet.
Als je de Bijbel geen inspirerend boek vindt, dan is dat prima. Dan houd je je eigen verhalen en culturele uitingen aan, of maak je die zelf als die er (nog) niet zijn. Of je kiest anders uit de Bijbel gewoon de teksten die je wél mooi vindt. Maar de Bijbel aanpassen of censureren geeft mijns inziens geen pas, net zoals je dat bij andere boeken ook niet behoort te doen. Lees ze dan gewoon niet.

Natuurlijk kun je bij culturele uitingen passende teksten leveren die de context achter het werk verklaren, voor als men het werk niet (geheel) meer begrijpt. Zo vind je in vele moderne bijbels ook inleidingen op elk bijbelboek en aantekeningen onderaan de bladzijden, die de teksten van achtergrondinformatie voorzien of vertaalkeuzes toelichten. En standbeelden voorziet men ook weleens van opschriften die een vollediger verhaal proberen te vertellen.
Je zult dan, wellicht tot je eigen verbazing, misschien zelfs ontdekken dat christenen al eeuwenlang heel anders met het OT omgaan dan sommige niet-christenen menen (of zelfs vinden dat ze zouden moeten doen...) en er zeker vandaag de dag allang een eigen en veelal geweldloze houding tegenover hebben ontwikkeld.

En misschien ontdek je dan zelfs tot je schrik dat huiselijk geweld bij zowel christenen als niet-christenen volop voorkomt en... er ook mannen daarvan het slachtoffer zijn. Misschien zelfs wel veel meer dan we denken, daar we ons om op zich legitieme redenen voornamelijk op vrouwelijke slachtoffers richten en sowieso geweld van vrouwen tegen mannen minder ernstig vinden dan andersom (de dubbele standaard daarin is schrijnend te noemen).
Vrede en alle goeds
hopper
Berichten: 8005
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door hopper »

Robert Frans schreef:
05 feb 2021, 10:18
Of ze voelen niet de behoefte om hun bijbel te censureren. Het is tegenwoordig inderdaad weer wat bon ton geworden om literatuur en andere culturele uitingen aan te passen ofwel te censureren naar wat men nu weer 'niet meer van deze tijd' vindt, maar als boekverbrandingen niet mogen, dan mag dat soort censuur natuurlijk ook niet.
Als je de Bijbel geen inspirerend boek vindt, dan is dat prima. Dan houd je je eigen verhalen en culturele uitingen aan, of maak je die zelf als die er (nog) niet zijn. Of je kiest anders uit de Bijbel gewoon de teksten die je wél mooi vindt. Maar de Bijbel aanpassen of censureren geeft mijns inziens geen pas, net zoals je dat bij andere boeken ook niet behoort te doen. Lees ze dan gewoon niet.
Het staat christenen geheel en al vrij om passages uit de bijbel te schrappen. Voor mij als niet-christen is Jezus een inspirerende leraar, maar vrijwel het gehele OT kan wat mij betreft er uit gescheurd. Het is een van de redenen van mijn kerkverlating op jonge leeftijd: de afkeer van geweld. Ik ga niet op de knieën voor de wrede God.
Natuurlijk kun je bij culturele uitingen passende teksten leveren die de context achter het werk verklaren, voor als men het werk niet (geheel) meer begrijpt. Zo vind je in vele moderne bijbels ook inleidingen op elk bijbelboek en aantekeningen onderaan de bladzijden, die de teksten van achtergrondinformatie voorzien of vertaalkeuzes toelichten. En standbeelden voorziet men ook weleens van opschriften die een vollediger verhaal proberen te vertellen.
Je zult dan, wellicht tot je eigen verbazing, misschien zelfs ontdekken dat christenen al eeuwenlang heel anders met het OT omgaan dan sommige niet-christenen menen (of zelfs vinden dat ze zouden moeten doen...) en er zeker vandaag de dag allang een eigen en veelal geweldloze houding tegenover hebben ontwikkeld.
I.m.o. is het christendom een dualistische religie. Je kunt niet enerzijds een liefde-prediker opvoeren en anderzijds -ook al presenteer je er een cultureel-historisch sausje bij- geweld prediken. Het rechtvaardigt ook geweld en onderdrukking van vrouwen, de SGP bestaat niet voor niets en is enorm stabiel in aanhang. Die zijn duidelijk op het OT gericht (en niet op Jezus) met hun onderdrukking van vrouwen en homo's. Ik kan daar niet van wegkijken.
En misschien ontdek je dan zelfs tot je schrik dat huiselijk geweld bij zowel christenen als niet-christenen volop voorkomt en... er ook mannen daarvan het slachtoffer zijn. Misschien zelfs wel veel meer dan we denken, daar we ons om op zich legitieme redenen voornamelijk op vrouwelijke slachtoffers richten en sowieso geweld van vrouwen tegen mannen minder ernstig vinden dan andersom (de dubbele standaard daarin is schrijnend te noemen).

Nee, daar schrik ik niet van, want dat schreef ik zelf al in mijn eerste reactie. Ook niet-christenen onderdrukken en mishandelen vrouwen.
Het verschil is alleen dat christenen dat met de bijbel opengeslagen kunnen doen.
Messenger
Berichten: 4875
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Messenger »

Afgezien cultuur en religie ben ik er bang voor in deze coronatijd dat familiedrama's fors gaan toenemen, waarbij een ouder volledig doordraait en het gezin en zichzelf uitmoordt.

Denk dan aan bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers met een gezin dat thuis onderwijs krijgt, te klein behuisd zonder tuin, in de verwachting persoonlijk failliet te gaan en alles kwijt te raken.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.
hopper
Berichten: 8005
Lid geworden op: 19 jan 2020, 17:06
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door hopper »

Messenger schreef:
05 feb 2021, 12:33
Afgezien cultuur en religie ben ik er bang voor in deze coronatijd dat familiedrama's fors gaan toenemen, waarbij een ouder volledig doordraait en het gezin en zichzelf uitmoordt.

Denk dan aan bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers met een gezin dat thuis onderwijs krijgt, te klein behuisd zonder tuin, in de verwachting persoonlijk failliet te gaan en alles kwijt te raken.
Op zich ben ik het met je eens. Maar er is nóóit een rechtvaardiging voor huiselijk geweld, ook de corona is geen rechtvaardiging.
Geweld tegen vrouwen en kinderen komt voort uit geestelijk onvermogen. Dit zou niet gepropageerd moeten worden, het OT zou dan ook alleen voor mensen boven de 18 toegestaan dienen te worden.
Messenger
Berichten: 4875
Lid geworden op: 24 dec 2017, 07:41
Man/Vrouw: M

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Messenger »

hopper schreef:
05 feb 2021, 12:39
Messenger schreef:
05 feb 2021, 12:33
Afgezien cultuur en religie ben ik er bang voor in deze coronatijd dat familiedrama's fors gaan toenemen, waarbij een ouder volledig doordraait en het gezin en zichzelf uitmoordt.

Denk dan aan bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers met een gezin dat thuis onderwijs krijgt, te klein behuisd zonder tuin, in de verwachting persoonlijk failliet te gaan en alles kwijt te raken.
Op zich ben ik het met je eens. Maar er is nóóit een rechtvaardiging voor huiselijk geweld, ook de corona is geen rechtvaardiging.
Geweld tegen vrouwen en kinderen komt voort uit geestelijk onvermogen. Dit zou niet gepropageerd moeten worden, het OT zou dan ook alleen voor mensen boven de 18 toegestaan dienen te worden.
Ik vind het altijd opmerkelijk dat men zegt te geloven in de God van het Oude Testament en tegelijk zegt dat God liefde is.
Het Oude Testament en delen van het Nieuwe Testament vind ik niet bepaald mooie PR voor een God die liefde zou zijn.
Mijn boodschap is als een gedachte waarmee je kunt spelen zonder deze te accepteren.
Gebruikersavatar
Bastiaan73
Berichten: 1688
Lid geworden op: 28 okt 2020, 08:48
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag
Contacteer:

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Bastiaan73 »

Petra schreef:
05 feb 2021, 03:58
Een heel lang verhaal
Jeetje wat een lang verhaal. Mijn mening is dat bepaalde relaties beter uit kunnen doven en geen kinderen moeten maken. 'Christen zijn' blijkt voor velen slechts een excuus om als konijnen te vermenigvuldigen 'omdat God het schijnt te willen.'

Als ik God was zou ik denken en zeggen: okee jullie hebben dat vermenigvuldigen erg letterlijk genomen en da's mijn schuld want ik doe dit hele scheppingsproces ook voor het eerst maar nu is het wel genoeg.

Dat er mannen zijn die vrouw en/of kinderen mishandelen laat alleen maar zien dat die mannen niet al te snugger zijn maar helaas wel de sterkste zijn in dit specifieke plaatje.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

https://www.socialevraagstukken.nl/rol- ... pverlener/

Bij orthodoxe christenen vaker misbruik dan gemiddeld

Tijdens mijn onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen kwamen veel voorbeelden van seksueel misbruik boven tafel. Zo zei een bestuurslid van een reformatorische jongerenorganisatie, die door veel jongens en meiden in vertrouwen werd genomen: ‘Ik dacht dat het een op de vier was die seksueel misbruik meemaakt, maar ik heb nu de indruk dat een op de vier geen incest meemaakt
Bij een christelijke jongeren-hulpinstelling stonden incest en seksueel misbruik in 2010 bovenaan in de top-3 van probleemcategorieën waarvoor jongeren het vaakst contact opnamen.

En uit Seks onder je 25e (2012) van RutgersWPF blijkt dat orthodox-protestantse meisjes vaker ongewenste seksuele contacten hebben dan gemiddeld.
Niet praten is veiliger dan praten

Bij slachtoffers uit eerculturen komen daar nog sociale gevolgen bovenop, zoals ‘verstoting, isolement, maatschappelijk dood verklaard worden, niet meer kunnen trouwen, wraakneming door de familie en schande brengen over de familie’
Slachtoffers van incest uit orthodox-protestantse kring ervaren iets vergelijkbaars
In echt gesloten gezinnen is het zwijgen het sterkst. Slachtoffers verraden hun gezin niet. Meisjes komen niet met seksueel-misbruikervaringen naar buiten. Heeft de vader een officiële status in de kerk, als ouderling, koster of jeugdleider, dan helemaal niet, want dan zet ze zijn positie op het spel’

Het geloof speelt een extra rol in de overweging om te zwijgen en niet in te grijpen.
Slachtoffers vragen zich af waarom God het geweld toestaat. En de dader kan het misbruik legitimeren door te zeggen: wat wij hebben is zo bijzonder en mooi, dat moet wel het werk van God zijn.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl ... 0.4%5D.pdf
Een specifiek probleem dat kan spelen in orthodox-protestantse gezinnen, is dat de pleger van huiselijk geweld zijn of haar daad rechtvaardigt op basis van de Bijbel. Zo ontstond er recent commotie rond een Katwijkse dominee die volgens diverse media zou hebben opgeroepen tot het slaan van kinderen... Sommige ouders hebben de overtuiging dat je op grond van de Bijbel je kinderen mag slaan.
In de Bijbel staat ‘Wie zijn kind liefheeft spaart de roede niet’.”
Een andere respondent beschrijft de verantwoordingen die geweldplegers soms geven voor hun gedrag: “Bijvoorbeeld door de zin ‘De man is het hoofd van de vrouw’, of ‘Kastijdt uw kinderen als je ze lief hebt’.”
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22229
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Piebe Paulusma »

Waarom luidt de titel nou huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen? Is ander huiselijk geweld soms minder erg? Wat te denken van huiselijk geweld in Syrisch orthodoxe gezinnen? Of huiselijk geweld in Russisch orthodoxe gezinnen? Of huiselijk geweld in orthodox joodse gezinnen? Of huiselijk geweld in atheïstische gezinnen? Of huiselijk geweld onder daklozen... Nou goed, dat je die laatste groep buiten beschouwing laat snap ik nog!
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22229
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Piebe Paulusma »

Bastiaan73 schreef:
05 feb 2021, 19:54
Petra schreef:
05 feb 2021, 03:58
Een heel lang verhaal
Jeetje wat een lang verhaal. Mijn mening is dat bepaalde relaties beter uit kunnen doven en geen kinderen moeten maken. 'Christen zijn' blijkt voor velen slechts een excuus om als konijnen te vermenigvuldigen 'omdat God het schijnt te willen.'
Dat is stierenstront want zelfs in katholiek Italië worden steeds minder kinderen geboren en als jij wist wat God wou zou je hem niet belasteren.
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 00:19
Waarom luidt de titel nou huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen? Is ander huiselijk geweld soms minder erg? .. Nou goed, dat je die laatste groep buiten beschouwing laat snap ik nog!
Omdat ik de titel van het rapport waar ik uit quote letterlijk heb overgenomen.
Waar het om gaat is wat ‘schadelijke traditionele praktijken’ heet.
Het is het gedachtegoed voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man- vrouw-rollen.
Waarom een onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gemeenschappen?
Hulpverleners van niet-identiteitsgebonden instellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Jeugdzorg vroegen tijdens trainingen regelmatig hoe zij rekening konden houden met de culturele achtergrond en religieuze opvattingen van cliënten uit orthodox-protestantse gemeenschappen. Zij signaleerden bepaalde overeenkomsten tussen de situatie van cliënten met een orthodox-protestantse achtergrond en traditionele cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond.
In deze hechte gemeenschappen kan er sprake zijn van specifieke vormen van huiselijk geweld, die we ‘schadelijke traditionele praktijken’ noemen. Dit is een internationaal begrip voor geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man- vrouw-rollen die voorkomen in deze wij-culturen. De periode van de puberteit en adolescentie is risicovol voor geweld vanuit de tradities, omdat zich dan de seksualiteit ontwikkelt en relatievorming plaatsvindt.
Laatst gewijzigd door Petra op 06 feb 2021, 01:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22229
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Piebe Paulusma »

Petra schreef:
06 feb 2021, 01:13
Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 00:19
Waarom luidt de titel nou huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen? Is ander huiselijk geweld soms minder erg? Wat te denken van huiselijk geweld in Syrisch orthodoxe gezinnen? Of huiselijk geweld in Russisch orthodoxe gezinnen? Of huiselijk geweld in orthodox joodse gezinnen? Of huiselijk geweld in atheïstische gezinnen? Of huiselijk geweld onder daklozen... Nou goed, dat je die laatste groep buiten beschouwing laat snap ik nog!
Omdat ik de titel van het rapport waar ik uit quote heb overgenomen.
Waarom een onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gemeenschappen?
Hulpverleners van niet-identiteitsgebonden instellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Jeugdzorg vroegen tijdens trainingen regelmatig hoe zij rekening konden houden met de culturele achtergrond en religieuze opvattingen van cliënten uit orthodox-protestantse gemeenschappen. Zij signaleerden bepaalde overeenkomsten tussen de situatie van cliënten met een orthodox-protestantse achtergrond en traditionele cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond.
In deze hechte gemeenschappen kan er sprake zijn van specifieke vormen van huiselijk geweld, die we ‘schadelijke traditionele praktijken’ noemen. Dit is een internationaal begrip voor geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man- vrouw-rollen die voorkomen in deze wij-culturen. De periode van de puberteit en adolescentie is risicovol voor geweld vanuit de tradities, omdat zich dan de seksualiteit ontwikkelt en relatievorming plaatsvindt.
Waarom niet als titel 'huiselijk geweld bij cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond?' Dat bekt veel lekkerder ook. Waarom filter je nou precies die arme refo's er uit? Goed, niet dat ze mij nou altijd zo hoffelijk bejegend hebben vanwege mijn opvattingen, maar desondanks richt ik niet alle ballen op de refo's.

Zullen we de titel veranderen in één van mijn genoemde suggesties? Ik stel voor: huiselijk geweld bij atheïstische, orthodox joodse, refo- en moslimgezinnen.
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Gebruikersavatar
Storm
Berichten: 4317
Lid geworden op: 10 mar 2013, 14:57
Man/Vrouw: V

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Storm »

@Piebe,
Wanneer we de titel willen veranderen zullen wij zelf een topic moeten starten. Helaas, ik weet niet of ik er nog zin in heb. Ook al vind ik huiselijk geweld vreselijk, ongeacht wel of geen religie. :(

Maar ik zou willen een Robert-Frans te zijn maar dat ben ik niet.
The answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 01:19

Zullen we de titel veranderen in één van mijn genoemde suggesties? Ik stel voor: huiselijk geweld bij orthodoxe joodse gezinnen.
Als deze titel je erg tegen de borst stuit is het misschien een optie om "protestante" eruit te halen.
Zo dan ? "‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodoxe gezinnen"


Waar het om gaat is wat ‘schadelijke traditionele praktijken’ heet.

Het is het gedachtegoed voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man- vrouw-rollen.
Het hangt samen met de ongelijke maatschappelijke posities van de seksen en met hardnekkige sociale en culturele legitimeringen van geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag jegens vrouwen en meisjes.
Legitimering in dit geval o.g.v. een bepaalde manier van interpreteren van de Bijbel.
Laatst gewijzigd door Petra op 06 feb 2021, 01:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22229
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Piebe Paulusma »

Storm schreef:
06 feb 2021, 01:24
@Piebe,
Wanneer we de titel willen veranderen zullen wij zelf een topic moeten starten. Helaas, ik weet niet of ik er nog zin in heb.
Ik ken het gevoel maar we blijven terugkomen. Dus laten we focussen op de positieve dingen die ons doen terugkomen.
Ook al vind ik huiselijk geweld vreselijk ongeacht wel of geen religie. :(
Zo is dat, maar Petra vindt het vooral heel erg als het bij ons protestanten voorkomt. Maar ik kan haar geruststellen want jij bent de rust zelve en ik heb geen gezin! :clown:
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22229
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Piebe Paulusma »

Petra schreef:
06 feb 2021, 01:28
Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 01:19

Zullen we de titel veranderen in één van mijn genoemde suggesties? Ik stel voor: huiselijk geweld bij orthodoxe joodse gezinnen.
Als deze titel je erg tegen de borst stuit is het misschien een optie om "protestante" eruit te halen.
"‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen"


Waar het om gaat is wat ‘schadelijke traditionele praktijken’ heet.

Het is het gedachtegoed voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man- vrouw-rollen.
Het hangt samen met de ongelijke maatschappelijke posities van de seksen en met hardnekkige sociale en culturele legitimeringen van geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag jegens vrouwen en meisjes.
Legitimering in dit geval o.g.v. een bepaalde manier van interpreteren van de Bijbel.
Het is erg eenvoudig beredeneert om religie de schuld te geven van escalaties. Huiselijk geweld komt echter overal voor, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat er geen religie nodig is om je daartoe te verlagen.
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 01:29

Zo is dat, maar Petra vindt het vooral heel erg als het bij ons protestanten voorkomt. Maar ik kan haar geruststellen want jij bent de rust zelve en ik heb geen gezin! :clown:
Nee. Petra vind het in alle gevallen vreselijk.
Daarom vindt Petra het ook heel erg als schadelijk gedachtegoed de ruimte krijgt om uitvoerig verspreid en gepromoot te worden.
Nu inmiddels alle vormen van discriminatie zijn verboden en vrouwen en meisjes volgens de wet gelijke kansen hebben als mannen en jongens, is het van het grootste belang die gelijkheid in de praktijk te realiseren.

Met de Istanbul Conventie krijgen de Europese lidstaten bindende verplichtingen opgelegd om beleid en wetgeving te ontwikkelen waarmee de vicieuze cirkel van maatschappelijke ongelijkheid, macht en geweld tegen vrouwen kan worden doorbroken.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Piebe Paulusma
Berichten: 22229
Lid geworden op: 10 mei 2015, 01:36
Man/Vrouw: M
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Piebe Paulusma »

Petra schreef:
06 feb 2021, 01:37
Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 01:29

Zo is dat, maar Petra vindt het vooral heel erg als het bij ons protestanten voorkomt. Maar ik kan haar geruststellen want jij bent de rust zelve en ik heb geen gezin! :clown:
Nee. Petra vind het in alle gevallen vreselijk.
Daarom vindt Petra het ook heel erg als schadelijk gedachtegoed de ruimte krijgt om uitvoerig verspreid en gepromoot te worden.
Nu inmiddels alle vormen van discriminatie zijn verboden en vrouwen en meisjes volgens de wet gelijke kansen hebben als mannen en jongens, is het van het grootste belang die gelijkheid in de praktijk te realiseren.
Kortom, verbieden heeft nergens toe geleid in de praktijk. Dat is tenminste een vergaard inzicht waar we iets mee kunnen. Werk daarmee, lijkt me stukken zinniger dan dat geneuzel over verbieden en wetten. Wat kan mij het interesseren wat anderen verbieden, ik lach daar smakelijk om. Ik doe wat ik wil en geen wet stopt mij. Zo is het en ik ben een vrij man dus zo kan het. En ik ben een praktijkman
'Ze noemen me rat en wijzen me na'- - Ciske.
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 01:35

Het is erg eenvoudig beredeneert om religie de schuld te geven van escalaties. Huiselijk geweld komt echter overal voor, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat er geen religie nodig is om je daartoe te verlagen.
Het gaat hierom bij religie:
In deze hechte gemeenschappen kan er sprake zijn van specifieke vormen van huiselijk geweld, die we 'schadelijke traditionele praktijken’ noemen. Dit is een internationaal begrip voor geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man- vrouw-rollen die voorkomen in deze wij-culturen.
Bij orthodoxe christenen vaker misbruik dan gemiddeld
Tijdens mijn onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen kwamen veel voorbeelden van seksueel misbruik boven tafel. Zo zei een bestuurslid van een reformatorische jongerenorganisatie, die door veel jongens en meiden in vertrouwen werd genomen: ‘Ik dacht dat het een op de vier was die seksueel misbruik meemaakt, maar ik heb nu de indruk dat een op de vier geen incest meemaakt

https://www.digibron.nl/viewer/collecti ... a345e1b41f
"Christelijk gezin houdt geweld lang stil" Als er in orthodox-christelijke gezinnen sprake is van huiselijk geweld, duurt het vaak lange tijd voordat misstanden openbaar kome
Laatst gewijzigd door Petra op 06 feb 2021, 03:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Inspiratie..
Quotes van Barnabas uit de topics:
Als een vrouw iets wil weten moet zij het thuis aan haar man vragen.
Vrede
Dom
Zaligheid

viewtopic.php?p=328932#p328932
In spreuken 31 wordt de rol van de vrouw duidelijk. Haar ondersteunende werk is ... Zij bereikt dit .. (in onderdanigheid aan de Heer en haar man)
viewtopic.php?p=328789#p328789
Een roede is geen maat maar een instrument dat gebruikt wordt ter correctie wanneer de maat vol is. Dat wijzen de dwaas beschermen tegen zijn eigen hoogmoed met de woorden die zij spreken is een uitleg waarmee ik mij kan verenigen


viewtopic.php?p=325043#p325043
Ook staat er bij dat mannen het woord dienen te voeren en dat vrouwen beter kunnen zwijgen. Dat heeft ook met de orde te maken. Dat heeft dus niet te maken met een beleving maar met een praktische zaak.
De vrouw is gemaakt als een hulp voor de man.
Dat zou ook een reden kunnen zijn dat het vrouwen niet toegestaan werd om te spreken in de gemeente. Vanwege het gevaar van verleiding tot zonde.
Zelfs studeren is verkeerd voor meisjes.
Maar de algemene trend is dat een vrouw op een man moet lijken en studeren en carriëre maken. Dat is een verkeerd beeld. Mensen word voorgehouden dat dat geluk brengt in het leven maar wie de Heer dient heeft dat allemaal niet nodig.
Het probleem is dat velen verleidt worden om als man zwak te zijn en je aandacht aan het huishouden te geven in plaats van je plaats in de maatschappij in te nemen en dat vrouwen aan het werk gezet worden om geld in het laatje te brengen. de rollen worden omgedraaid en dat is niet gezond.
viewtopic.php?p=327595#p327595
Wanneer zij [een meisje] bijvoorbeeld volwassen wordt en een vriend krijgt dan begint de verantwoordelijkheid om te leren te verschuiven van vader naar haar vriend.
viewtopic.php?p=326628#p326628
Ook wordt daarbij gezegd dat de vrouwen dienen te zwijgen. Daarbij wordt gezegd dat het de vrouwen niet toegestaan is te spreken. Bij de vrouwen gaat het dus om meer dan profeteren, het gaat om (niet) spreken.
Opvolgen van dit gebod is bedoeld om vrede te creëren.
...dat hij niet toestaat dat een vrouw de man onderwijs geeft of hem overheerst.
Toen ik jong in het geloof was begreep ik niet waarom een vrouw niet zou mogen spreken in de gemeente. Maar nu begrijp ik dat het om niveau gaat. Mannen hebben een hoger, abstracter denkniveau dan vrouwen. Hun hersenen zijn ook beter geschikt om in grote lijnen te denken...
Als vrouwen zich daar mee gaan bemoeien gaat de orde verloren omdat er vermenging plaatsvindt tussen de niveaus.

viewtopic.php?p=326638#p326638
Ook staat er dat de dwaasheid niet van de dwaas zal wijken (dat hij dus verstandig wordt) door hem met een stok te slaan.

viewtopic.php?p=329121#p329121
De bijbel geeft voorschriften aangaande de relatie tussen man en vrouw waarbij het op liefhebben aankomt. Liefhebben betekent dat de vrouw zichzelf ondergeschikt maakt aan haar man en luistert naar wat hij zegt en dat doet,
Ook staat er dat niet de man te beschikken heeft over zijn eigen lichaam maar de vrouw en zo ook de man over het lichaam van de vrouw.Christian Domestic Discipline & Christianity and domestic violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian ... discipline
Bible verses are often used to justify domestic abuse, such as those that refer to male superiority and female submission
Significant numbers of Christian pastors ordinarily would tell a woman being abused that she should continue to submit..
Christianity and domestic violence deals with the debate in Christian communities in relation to the recognition and response to domestic violence, which is complicated by a culture of silence and acceptance among abuse victims. There are some Bible verses that abusers use to justify discipline of their wives.
Some Christian theologians, such as the Rev. Marie Fortune and Mary Pellauer, have raised the question of a close connection between patriarchal Christianity and domestic violence and abuse.[3][4] Steven Tracy, author of "Patriarchy and Domestic Violence" writes: "While patriarchy may not be the overarching cause of all abuse, it is an enormously significant factor, because in traditional patriarchy males have a disproportionate share of power... So while patriarchy is not the sole explanation for violence against women, we would expect that male headship would be distorted by insecure, unhealthy men to justify their domination and abuse of women."[

In Responding to Domestic Abuse, a report issued by the Church of England in 2006, suggests that patriarchy should be replaced rather than reinterpreted: "Following the pattern of Christ means that patterns of domination and submission are being transformed in the mutuality of love, faithful care and sharing of burdens. 'Be subject to one another out of reverence for Christ'(Ephesians 5.21). Although strong patriarchal tendencies have persisted in Christianity, the example of Christ carries the seeds of their displacement by a more symmetrical and respectful model of male–female relations."
Laatst gewijzigd door Petra op 06 feb 2021, 03:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Petra
Berichten: 4691
Lid geworden op: 07 nov 2019, 02:55
Man/Vrouw: V
Locatie: Hanoi

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Petra »

Storm schreef:
06 feb 2021, 01:24
@Piebe,
Wanneer we de titel willen veranderen zullen wij zelf een topic moeten starten. Helaas, ik weet niet of ik er nog zin in heb. Ook al vind ik huiselijk geweld vreselijk, ongeacht wel of geen religie. :(
Wie is "we" en "Wij" Storm?
Ben ik geen we of wij?


Misschien als er wat meer respons was op al mijn positieve topics bv over inspirerende bijbelteksten en wat is er goed aan God en Heilige knikkers en ..roep maar hoeveel ik er geopend heb..
Misschien als jij na al mijn aanmoediging idd. een topic over jouw beleving van geloof of hoe mooi Jezus is of ... had gemaakt, met allemaal mooie reacties..


Misschien als Gaitema's topic over Liefde de boventoon hadden gevoerd.. Maar nee. De enige die op zijn Liefde topic in het besloten deel reageerde was ik! :(

Waar wel reacties naartoe gingen waren de topics van Barnabas die uitvoerig het gedachtegoed promoot wat nou juist die ‘schadelijke traditionele praktijken’ betreft. Het is precies dat waar het Verdrag van Istanboel voor is gemaakt. Om de samenleving veiliger en beter te krijgen voor meisjes en vrouwen omdat die het meest met onderdrukking, geweld en misbruik geconfronteerd worden.


Ik vind het helemaal prima om ieders recht op geloof te verdedigen. Maar als schadelijke praktijken meer promotie en aandacht krijgen dan de mooie kanten van het Christendom vraag ik me vooral af of dit het nou is waar het besloten deel voor opgericht is.
Vertel me dat eens Storm e.a. gelovigen. Is het besloten deel nu het deel waar volgens jullie de christelijke/bijbelse normen en waarden vertegenwoordigd worden?

Zie de quotes van Barnabas in mijn vorige reactie. (Is dat wel wie jij tot je "wij" wil rekenen, krijg je daar wel zin van om fijn te forummen ?)
Ik word er eerlijk gezegd vooral beroerd van.

Het is niet goed, niet lief, niet aardig, niet fatsoenlijk, niet netjes, niet beschermend ..om vrouwen met bijbelteksten in een onderdanige ondergeschikte zwijgende rol te dwingen waarbij de man zelfs over haar lichaam beschikt. En een meisje/dochter niet eens mag studeren.


Hij beschrijft tevens het prototype van een *BDSM relatie. Met dien verstande dat deze mensen daar zelf voor kiezen.
In wat hij beschrijft heb ik hem geen enkele keer zien afvragen wat een meisje of vrouw er van vindt en of zij dat allemaal wel wil. Een vrouw heeft zijn uitleg maar gehoorzaam te accepteren omdat volgens hem de Bijbel het zo voorschrijft. Het is dus een opgedrongen BDSM relatie waar hij het over heeft en hij misbruikt bijbelteksten om dat te legitimeren en dwingend op te leggen.
Daarin zit het cruciale verschil met mensen die er zelf voor kiezen, en er ook mee kunnen stoppen als ze het niet meer prettig vinden.
Voor deze vrouwen is er geen eigen keuze, geen stopknop, geen uitweg, zelfs scheiden is een zonde.

* Lees dit maar: (p.s. er staan geen schokkende dingen of plaatjes slechts uitleg over verschillende relatievormen)
http://bdsmenkink.nl/?p=1168
Nooit te oud om te leren met gedachten te jongleren
@Possibilianism: comfortable with multiple ideas
Gebruikersavatar
Bastiaan73
Berichten: 1688
Lid geworden op: 28 okt 2020, 08:48
Man/Vrouw: M
Locatie: Den Haag
Contacteer:

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door Bastiaan73 »

Barnabas is natuurlijk gewoon een lafaard door zijn zogenaamde 'Zaligheid' in het besloten gedeelte te posten, waar de meeste forummers niet mogen posten/reageren. En de forummers die er wél mogen (of mochten maar nu zonder opgaaf van reden van Trajecto ineens niet meer mogen) posten/reageren worden door Barnabas genegeerd. Barnabas wil helemaal geen (geloofs-)gesprek maar een monoloog houden die hij zelf christelijk vindt. En hij wil gewoon een machtspositie t.o.v. een vrouw. Hij is hoogstwaarschijnlijk niet getrouwd maar beschrijft zijn fantasie'tje zoals hij het zou willen. Ik denk dat Petra er niet ver naast zit met die BDSM kwalificatie.
snappie
Berichten: 329
Lid geworden op: 22 jul 2014, 00:23
Man/Vrouw: V

Re: ‘De mantel der liefde’; huiselijk geweld in orthodox- protestantse gezinnen

Bericht door snappie »

Piebe Paulusma schreef:
06 feb 2021, 01:35
Het is erg eenvoudig beredeneert om religie de schuld te geven van escalaties. Huiselijk geweld komt echter overal voor, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat er geen religie nodig is om je daartoe te verlagen.
Het is nou eenmaal een feit dat misbruik VAKER voorkomt bij orthodox religieuzen dan gemiddeld het geval is.
Ik geloof dat de gedachte dat een man het hoofd van de vrouw is, dat ze de baas zijn, de drempel lager maakt om geweld te gebruiken want macht corrumpeert. En bovendien legitimeren die christenmannen het met de Bijbel in de hand.
Vrouwen die geloven dat ze ondergeschikt zijn aan hun man doen er vaak niets tegen omdat ze geloven dat ze dan tegen God ingaan.
Gesloten